Gouda -- inventarissen

Algemeen, politiek

(oud archief) tot 1815
Secretarie-archief 1816-1920 (gedeelte)
Secretarie-archief 1921-1945 (dossierarchief)
Secretarie-archief 1946-1975 (dossierarchief)
CDA afd. Gouda 1978-1995
Werkgroep De Kritiese Siroopwafel 1974-1979

Juridische zaken, notariaat

Oud-rechterlijk archief tot 1811
Oud-notarieel archief tot 1842
Nieuw-notarieel archief (1838) 1843-1925
Notariskantoor De Waard & Wagener en voorgangers

Bevolking, verkiezingen

Doop-, trouw- en begraafboeken 1574-1811 en gaardersregisters 1695-1811

Openbare werken, bouwtoezicht, verkeer en vervoer

Openbare werken 1815-1948
College van Rooimeesters 1826-1859
Dienst gemeentewerken -- serie bestekken 1891-1970

Economische zaken, financiŽn, nutsbedrijven

Bank van lening 1614, 1654-1924
Archieven pijpnering 1679-1916
Gaarder gemene middelen 1695-1805
Aannemingsbedrijf Bokhoven Gouda B.V. 1877-1966
Uitgeverij G.B. van Goor Zn. 1845-1930
Kaarsenfabriek Gouda-Apollo / Unichema 1845-1930

Sociale zorg, vakorganisaties (zie ook: Gezondheidszorg)

Weeshuizen 1391-1945
Weeskamer 1553-1858
Burgerlijk armbestuur en voorganger 1713-1933
NVV (later: FNV) afd. Gouda 1907-1985
ABVA-KABO afd. Gouda 1967-1983

Gezondheidszorg, huisvesting, milieu

Beide gasthuizen 1315-1938
Leproos- en proveniershuis 1354-1902
Choleracommissies 1832-1854
Ned. Rode Kruis afd. Gouda e.o. 1873-1972
Kon. Ned. Mij. v Geneeskunst afd. Gouda 1888-1970

Openbare orde en veiligheid

Krijgsraad schutterij
Dienstdoende schutterij
Ortskommandantur te Gouda (1940-1945)

Onderwijs

Latijnse school, later Coornhert gymnasium 1647 - 1967
Stichting R.K. Schoolbestuur 1855-1975
Openbare kleuterschool De Zonnebloem 1941-1984
R.K. Onderwijsstichting St. Antonius 1949-1979

Godsdienst

Archief van de parochie St. Jan de Doper (St.-Janskerk) vůůr de reformatie 1315 - 1573
Kloosterarchieven 15e eeuw - 1573
Kerkmeesters St.-Janskerk 1572-1820
Oud-katholieke parochie St.Jan Baptist 1608-1992
Kerkenraad hervormde gemeente 1621-1951
Kerkvoogdij hervormde gemeente 1820-1951

Cultuur, sport, recreatie

Goudse Zwemclub GZC 1886-2001
SociŽteit Ons Genoegen 1863-1974
Voetbalvereniging FC Olympia 1890-1986
Openbare bibliotheek 1928-1968
Toonkunst Caecilia 1929-1990
Vereniging Behoud Stadsschoon 1979-1987

Families, personen

Familie Van den Kerckhoven van Groenendijk 1606-1870
Familie Van Hensbeek 1743-1812
Familie Noothoven van Goor (1754) 1808-1907
Familie-archief Brouwer (1821) 1849-1925