82 -- Gouda -- Archieven choleracommissies

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door J. Taal (1948)

1 Kommissie, benoemd tot voorlopige beraming van middelen tot beteugeling van de cholera of braakloop (1832-1834)
Ook wel aangeduid als "Sub-commissie tot het werk van de braakloop".


1.1 Algemeen


1. Notulen, 26 maart 1832 - 15 april 1834. -- 1 deel

1.a. Klapper op de notulen. -- 1 deeltje

1.2 Financieel beheer


3-6. Bijlagen bij de rekening van inkomsten en uitgaven, 1832 - 1833. -- 4 omslagen

7. Uitgaaf-. en verschotrekening, 2 juli 1832 - december 1833. -- 1 deel

2. Rekening van inkomsten en uitgaven van de financiƫle commissie, 2 juli 1832 - 1 maart 1834. -- 2 katernen

1.3 Personeel en materieel


8. Register van tractementen van de suppoosten, verbonden aan het cholerahospitaal, en van leveranciers en van door hen aan het hospitaal gedane leveranties, 2 augustus 1832 - 14 augustus 1833. -- 1 deel

9. Register van ontvangen goederen ten behoeve van het cholerahospitaal, 7 augustus 1832 - 14 augustus 1833. -- 1 deel

1.4 Verpleging


11. Formulier voor het dagelijks rapport inzake de choleralijders, behandeld in het jaar 1832. -- 1 stuk
Dit formulier moest, ingevuld door de behandelende geneesheer, worden toegezonden aan het "Bureau voor het werk van de braakloop".

10. Register van verpleegden in het cholerahospitaal, 9 augustus - 22 oktober 1832, 19 juli - 21 augustus 1833, 10 november - 30 december 1848 en 13 juni - 16 augustus 1849. -- 1 deel

2 Commissie tot de zaken der cholera (1848-1854)


2.1 Algemeen


13. Notulen, 19 september 1848 - 24 november 1853. -- 1 deel

14. Ingekomen stukken, 29 september 1848 - 23 december 1853. -- 1 omslag

2.2 Oprichting


12. Uittreksel uit het verbaal van het verhandelde in de vergadering van burgemeester an wethouders inzake de oprichting van een nieuwe choleracommissie, 8 september 1848. Met brief van de gouverneur van Zuid-Holland aan burgemeester en wethouders, 22 augustus 1848, met begeleidende nota. -- 3 stukken

20. Uittreksel uit het verbaal van het verhandelde in de vergadering van burgemeester en wethouders inzake de oprichting van een nieuwe choleracommissie, 14 september 1853. Met brief van burgemeester en wethouders aan A.G. van Iterson, waarbij deze tot lid van de commissie wordt benoemd, 16 september 1853. -- 2 stukken

2.3 Financieel beheer


16. Register van door de tresorier van het cholerahospitaal gedane betalingen ten behoeve van het hospitaal, 12 november 1848 - 8 september 1849. -- 1 deeltje

21. Register van door de directeur van het cholerahospitaal gedane betalingen ten behoeve van het hospitaal, 23 september - 3 december 1854. -- 1 stuk

2.4 Materieel


17. Proces-verbaal van aanbesteding van de levering van een aantal goederen voor het cholerahospitaal, 13 november 1848. Met twee verklaringen van leveranciers. -- 3 stukken

19. Inventarissen van goederen, welke zich bevonden in het cholerahospitaal, daarnaar waren overgebracht of daaruit weer waren teruggekomen, 8 september 1849 - 22 september 1853 en z.d.. -- 5 stukken

2.5 Verpleging


15. Opnameformulieren van patienten, 10 november 1848 - 19 oktober 1854. -- 1 pak
Bij een van de formulieren bevindt zich een geboortebewijs.

18. Machtigingen, verstrekt door de secretaris van de commissie, om patiƫnten met de zogenoemde choleramand te doen vervoeren, 14 juli -.26 augustus 1849. -- 3 stukken