237 -- Gouda -- Behoud Stadsschoon

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door Bert van der Saag (1989)

1 Algemeen


1.1 Notulen


1-2. Notulen en agenda's van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen, met bijlagen en stukken betreffende de bestuurssamenstelling, 1981, 1983. -- 2 omslagen
Voor de overige notulen, zie inv.nrs. 3 - 9.

1.2 Ingekomen en uitgaande stukken


3-9. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, 1979 - 1986. -- 3 pakken, 4 omslagen
Bevat ook verslagen van bestuurs- en ledenvergaderingen (zie echter ook inv.nrs. 1-2).

1.3 Mededelingenblad


10. Als Gouda u lief is
Mededelingenblad, 1979 - 1987; minuten. -- 1 omslag

2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


2.1 Financiƫn


11. Giroboek, maart 1979 - april 1981. -- 1 omslag

12. Rekeningen van inkomsten en uitgaven over 1980 en 1982. -- 2 stukken

13. Giroboek van het Doelenfonds, december 1980 - oktober 1982. -- 1 omslag

13.a. Klad-jaarrekening van het Doelenfonds over 1981; met kladberekeningen t.b.v. de jaarrekening over 1982. -- 1 stuk

13.b. Kas-giroboek van inkomsten uit de aktie "Red de Doelen", oktober 1982 - mei 1984. Met bijlage. -- 1 omslag

2.2 Activiteiten


2.2.1 Algemeen, voorlichting, ledenwerving


14. Circulaire aan de ondertekenaars van de aktie voor het behoud van de St.-Jorisdoelen en andere belangstellenden met oproep om lid te worden van de Vereniging Behoud Stadsschoon, maart 1979. -- 1 stuk

14.a. Als Gouda u lief is
Propagandafolder, z.d. (ca. 1981). -- 1 stuk

2.2.2 Acties


15-(27). Dossiers inzake door de vereniging gevoerde akties voor het behoud van monumenten of tegen planologische plannen, (1959 - 1978) 1979 - 1987. -- 15 omslagen, 1 pak
Men raadplege ook de serie ingekomen / uitgaande stukken (inv.nr. 3-9) en de kranteknipsels (inv.nr. 34).

28. Affiches en teksten gebruikt voor de aktie "Red de Doelen", 1982 - 1983. -- 1 omslag

2.2.3 Tentoonstellingen en publicaties


29. Stukken betreffende de totstandkoming van het boekje "Goudse schutters en hun Doelen" door Dick Jonker, 1980 - 1981. -- 1 omslag

30. Affiches gebruikt voor tentoonstellingen en publikaties, 1980 - 1985. -- 4 stukken

31-32. Stukken betreffende tentoonstellingen, 1981, 1983. -- 2 omslagen

33. Tekst van het artikel van H.P. Berlage, Het schoone stadsgezicht (in: Winterboek van de Wereldbibliotheek 1922/1923, p. 110-114); met illustraties, (ca. 1985). -- 1 omslag
Gebruikt t.b.v. herdruk van dit artikel voor de leden van de vereniging.

3 Documentatie


34.a. Afdrukken van archiefstukken met betrekking tot de Doelen, uit de periode 1626 - 1850. -- 1 pak
Gedeeltelijk met transcripties. Originelen bevinden zich in archieven bij het Streekarchief Hollands Midden.

--. Foto's, ca. 1979 - 1982.
ZIE: fotocollectie Streekarchief Hollands Midden (onder veld ac 237)

34. Kranteknipsels betreffende monumenten en plannen op het gebied van de ruimtelijke ordening, enz., april 1981 - april 1982. -- 1 pak

4 Gedeponeerde archiefbescheiden


35-36. Stukken afkomstig van de Werkgroep Turfmarkt / Blauwstraat, 1976 - 1979. -- 2 pakken

37. Stukken betreffende het verweer van het echtpaar E. en N. Goldstein-Meynema tegen de plannen voor woningbouw op het z.g. Grubo-terrein aan de Raam 127-135, 1977 - 1980. -- 1 pak

38-39. Stukken afkomstig van de Werkgroep Behoud Doelen, 1978 - 1979. -- 2 omslagen