GOUDA
Secretarie-archief, 1946 - 1975.
Beheerscode ac 520

Inventaris (voorlopige versie)

Openbaarheid
Een gedeelte van de documenten is NIET OPENBAAR.
De inventarisnummers zijn in dat geval gemarkeerd met een *.
 
 

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2011 Streekarchief MIDDEN-HOLLAND (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 3-6-2011
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.1. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD6354-6358. Gemeenteverslag, 1945 - 1964.
Code VNG: -2.07

6359. Statistische en andere gegevens gemeente Gouda, 1972 - 1975.
Code VNG: -2.072. GEMEENTELIJKE HUISHOUDING

2.1. INTERNE ORGANISATIE

2.1.1. Oprichting, wijziging en opheffing


2.1.1.1. Oprichting en opheffing

6336-6349. Stad Gouda. / Herdenking 700-jarig bestaan in 1972.
Code VNG: -2

6350. Stad Gouda. / Herdenking 1000-jarig bestaan in 2272. 1972.
Code VNG: -2

6351. Comite 700 jaar Gouda.
Code VNG: -2

6352. Gouda 700 jaar. / Verkoop stickers en sluitzegels.
Code VNG: -2


2.1.1.2. Groei. Ontwikkeling

8997. De geschiedenis van Gouda tijdens oorlog, bezetting en bevrijding 1940/1946. 1946 - 1969.
Code VNG: -2

6331-6334. Stad Gouda. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2

6361-6363. Groei- en ontwikkeling van de gemeente. / Groei. Ontwikkeling en instandhouding. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.12

6365. Reclame voor de gemeente. / Bevordering van de groei en ontwikkeling. Algemeen dossier, 1949 - 1972.
Code VNG: -2.07.121

6369. Reclame voor de gemeente. / Bevordering van de groei en ontwikkeling. Foto's in rijtuigen Ned. Spoorwegen. 1952 - 1953.
Code VNG: -2.07.121

6371. Reclame voor de gemeente. / Bevordering van de groei en ontwikkeling. Publicatie in: " The Way Ahead". 1952 - 1953.
Code VNG: -2.07.121

6370. Reclame voor de gemeente. / Bevordering van de groei en ontwikkeling. Publicatie in: " Tussen de Rails". 1953 - 1954.
Code VNG: -2.07.121

6372. Reclame voor de gemeente. / Bevordering van de groei en ontwikkeling. Publicatie in "World News Bulletin". 1954 - 1956.
Code VNG: -2.07.121

6367. Reclame voor de gemeente. Bevordering van de groei en ontwikkeling. / Nationale Energie Manifestatie E 55 te Rotterdam. Algemeen dossier, 1955.
Code VNG: -2.07.121

6368. Reclame voor de gemeente. Bevordering van de groei en ontwikkeling. / Nationale Energie Manifestatie E 55 te Rotterdam. Gegevens omtrent inrichting E 55 o.m. nieuwsbulletins. 1955.
Code VNG: -2.07.121

6366. Reclame voor de gemeente. / Bevordering van de groei en ontwikkeling. Foto's, folders en diverse aanbiedingen, 1958 - 1965.
Code VNG: -2.07.121

31. Groei, ontwikkeling en instandhouding. / Regionaal ontwikkelingsplan Midden Holland. 1973 - 1975.
Code VNG: -1

6335. Stad Gouda. / Stichting Gouda Promotion. 1973 - 1975.
Code VNG: -2

6364. Groei. Ontwikkeling en instandhouding. / Knelpuntennota. 1974 - 1975.
Code VNG: -2.07.12


2.1.1.3. Wapen, vlag; straatnaamgeving

6373-6374. Voorrechten. Kenmerken. / Gemeentewapen. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.13

6376. Voorrechten. Kenmerken. / Vlaggen. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.13

6416-6417. Straatnamen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.155.2

6421-6433. Straataamgeving op wijkniveau, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.155.2

6434-6445. Straatnamen -- diverse straten, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.155.2

6446. Namen van bruggen. Algemeen dossier, 1949 - 1975.
Code VNG: -2.07.155.2

6419. Straatnamen. / Commissie van advies voor de straatnamen. Instelling en samenstelling. 1958 - 1975.
Code VNG: -2.07.155.2

6420. Straatnamen. / Commissie van advies voor de straatnamen. Vergaderingen en notulen. 1959 - 1975.
Code VNG: -2.07.155.2

6418. Straatnamen. / Commissie van advies voor de straatnamen. Algemeen dossier, 1965 - 1975.
Code VNG: -2.07.155.2

6375. Voorrechten. Kenmerken. / Gemeentelijk vignet. 1971 - 1975.
Code VNG: -2.07.13


2.1.1.4. Grondgebied

6381-6386. Grondgebied; werkingssfeer; bevolkingsstructuur. / Economisch en Technologische rapport over Gouda, 1946 - 1970.
Code VNG: -2.07.15

6390-6407. Omvang van het gebied. / Grenswijziging, 1946 - 1971.
Code VNG: -2.07.151

6378-6379. Grondgebied; werkingssfeer; bevolkingsstructuur. / Gemeente Gouda. Plattegrond, 1947 - 1975.
Code VNG: -2.07.15

6377. Grondgebied; werkingssfeer; bevolkingsstructuur. Algemeen dossier, 1951 - 1975.
Code VNG: -2.07.15

6387. Omvang van het gebied. / Gemeente Gouda, 1952 - 1959.
Code VNG: -2.07.151

6380. Grondgebied; werkingssfeer; bevolkingsstructuur. / Rapporten betreffende structuur en ontwikkeling van andere gemeenten. (De Bollenstreek; Spijkenisse; Voorne-Putten en Rozenburg). 1958 - 1959.
Code VNG: -2.07.15

6413. Indeling van het gebied. 1968 - 1975.
Code VNG: -2.07.155

6415. Indeling in wijken. 1968 - 1975.
Code VNG: -2.07.155.1

6388-6389. Omvang van het gebied. / Herziening gemeentelijke indeling van de Krimpenerwaard. 1970 - 1975.
Code VNG: -2.07.151

6408-6412. Indeling in gewesten, 1970 - 1975.
Code VNG: -2.07.155.1

6414. Indeling in gewesten. / Krantenknipsels. 1975.
Code VNG: -2.07.155.1


2.1.1.5. Aard en samenstelling van de bevolking / het gebied

6448. Soort, karakter, geaardheid van het gebied. 1948 - 1964.
Code VNG: -2.07.158

6447. Aard en samenstelling van de bevolking. Algemeen dossier, 1959 - 1972.
Code VNG: -2.07.156


2.1.1.5. Karakter van het gebied en de bevolking

6448. Soort, karakter, geaardheid van het gebied. 1948 - 1964.
Code VNG: -2.07.158

6447. Aard en samenstelling van de bevolking. Algemeen dossier, 1959 - 1972.
Code VNG: -2.07.1562.1.2. Betrekking tot andere lichamen

6466-6477. Financiële verhouding tussen Rijk en Gemeente. / Jaarlijkse uitkeringen uit het Gemeentefonds, 1943 - 1975.
Code VNG: -2.07.281

8054. Wijzigingen Grondwet. 1946 - 1963.
Code VNG: -4.07

6461-6464. Financiële verhouding tussen Rijk en Gemeente. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.281

8045. Provinciale griffie en diensten. 1946 - 1975.
Code VNG: -3.07.551

8046. Provinciaal blad. 1946 - 1975.
Code VNG: -3.07.7

8052. Leden Koninklijk Huis. 1946 - 1975.
Code VNG: -4.07.531

8056. Verjaardagen leden Koninklijk Huis. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -4.07.531

8073. Rijkspolitie. 1946 - 1975.
Code VNG: -4.07.55

8071. Geboorte van prinses Maria Christina, 1947.
Code VNG: -4.07.531

6457. Bezoek van hoger gezag. Algemeen dossier, 1947 - 1956.
Code VNG: -2.07.261

7911. Koninklijk bezoek. 1947 - 1964.
Code VNG: -2.07.81

8074-8075. Wetten, besluiten, beschikkingen, reglementen, verordeningen, enz. 1947 - 1972.
Code VNG: -4.07.76

6451. Administratieve rechtspraak. 1947 - 1975.
Code VNG: -2.07.227

8062-8063. 50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1948.
Code VNG: -4.07.531

8064. Inhuldiging koningin Juliana, 1948-1949.
Code VNG: -4.07.531

8065. Koperen huwelijksfeest Koningin Juliana, 1949.
Code VNG: -4.07.531

6450. Tussenkomst in bestuursaangelegenheden. 1950 - 1964.
Code VNG: -2.07.22

8014. Provincie Zuid-Holland. 1950 - 1965.
Code VNG: -3.

8043. Commissaris der Koningin. 1950 - 1975.
Code VNG: -3.07.531

7705-7706. Bezoek koningin Juliana op 18 Juli 1952 in verband met de officiële opening van het gerestaureerde stadhuis.
Code VNG: -2.07.354.1

6478-6480. Financiële verhouding tussen Rijk en Gemeente. / Aanvragen om verhoging uitkering uit het Gemeentefonds, 1953 - 1975.
Code VNG: -2.07.281

8047. Provinciale verordeningen, 1954 - 1975.
Code VNG: -3.07.76

6452-6453. Samenwerking. Algemeen dossier, o.m. gemeenschappelijke regelingen, 1955 - 1975.
Code VNG: -2.07.23

8016-8021. Verslagen, rapporten e.d. betreffende het bestuurs- of beheersbeleid, 1957 - 1975.
Code VNG: -3.07

6449. Autonomie en zelfbestuur. 1958.
Code VNG: -2.07.21

8044. Verzameling tekeningen van Commissarissen der Koningin in Zuid-Holland, gemaakt door mr.dr. K.F.O. James. 1958 - 1959.
Code VNG: -3.07.531

8050. Verzameling tekeningen van Ministers van Binnenlandse Zaken, gemaakt door Mr. Dr. K.F.O. James. 1959 - 1964.
Code VNG: -4.07.53

6456. Vervanging van het ene gezag (bestuur, beheer) door het andere. / Militair gezag. 1960.
Code VNG: -2.07.25

6455. Samenwerking. / Vereniging van burgemeesters en secretarissen in Zuid-Holland. 1961.
Code VNG: -2.07.23

8067. 12 1/2-jarig regeringsjubileum H.M. Koningin Juliana in 1961.
Code VNG: -4.07.531

8066. Zilveren huwelijksfeest Koningin Juliana. 1961 - 1962.
Code VNG: -4.07.531

6459. Bezoek van de Commissaris der Koningin. 1962 - 1971.
Code VNG: -2.07.261

6454. Samenwerking met gemeente Waddinxveen. 1962 - 1975.
Code VNG: -2.07.23

8051. Verzameling foto's en fotoreproducties van Ministers van Buitenlandse Zaken. 1963.
Code VNG: -4.07.53

6465. Financiële verhouding tussen Rijk en Gemeente. / "Verfijning" terzake van de bodemgesteldheid van gemeenten. 1964 - 1975.
Code VNG: -2.07.281

8048. Ambtskentekenen. 1965.
Code VNG: -3.08.16

8069-8070. Verloving en huwelijk van prinses Beatrix met Claus von Amsberg, 1965 - 1966.
Code VNG: -4.07.531

6458. Bezoek van ministers. 1966 - 1968.
Code VNG: -2.07.261

8042. Leden van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. 1966 - 1975.
Code VNG: -3.07.526

8072. Geboorte van prins Willem-Alexander, 1967.
Code VNG: -4.07.531

7770. Intergemeentelijk overlegorgaan Midden-Holland. / Gemeenschappelijke regeling met wijzigingen, 1968 - 1975.
Code VNG: -2.07.5

8041. Agenda's van vergaderingen van Provinciale Staten. 1968 - 1975.
Code VNG: -3.07.51

8015. Provinciaal bestuur van Zuid Holland. 1969 - 1975.
Code VNG: -3.-

6481. Financiele verhouding tussen Rijk en Gemeente. / Enquete stichtingskosten van g.l.o. scholen en gymnastieklokalen gebouwd in 1964-1969. 1970 - 1971.
Code VNG: -2.07.281

7769. Intergemeentelijk overlegorgaan Midden-Holland. Algemeen dossier, 1970 - 1975.
Code VNG: -2.07.5

7771. Intergemeentelijk overlegorgaan Midden-Holland. / Financien. 1970 - 1975.
Code VNG: -2.07.5

7772-7773. Intergemeentelijk overlegorgaan Midden-Holland. / Commissies van advies. 1970 - 1975.
Code VNG: -2.07.5

7774-7776. Intergemeentelijk overlegorgaan Midden-Holland. / Vergaderingen, 1970 - 1975.
Code VNG: -2.07.5

7777. Intergemeentelijk overlegorgaan Midden-Holland. / Jaarverslagen 1970 - 1975.
Code VNG: -2.07.5

7912. Koninklijk bezoek. 1971.
Code VNG: -2.07.81

6460. Bezoek van het College van Gedeputeerde Staten. 1971 - 1975.
Code VNG: -2.07.261

8022. Provinciaal grondgebied; werkingssfeer. 1971 - 1975.
Code VNG: -3.07.15

8068. 25-jarig regeringsjubileum H.M. Koningin Juliana in 1973.
Code VNG: -4.07.531

8023. Provinciale begroting 1973 - 1975.
Code VNG: -3.07.352.11

8055. Rijksbegroting 1975.
Code VNG: -4.07.352.112.1.3. Economische en rechtspositie van de gemeente


2.1.3.1. Eigendom en bezit


2.1.3.1.1. Algemeen

6484. Aansprakelijkheid naar burgerlijk recht. / Wettelijke aansprakelijkheid. Schade-gevallen. Algemeen dossier, 1946 - 1949.
Code VNG: -2.07.31

6482. Aansprakelijkheid naar burgerlijk recht. / Wettelijke aansprakelijkheid en verzekering daartegen. Algemeen dossier, 1946 - 1972.
Code VNG: -2.07.31

6485-6497. Aansprakelijkheid naar burgerlijk recht. / Wettelijke aansprakelijkheid. Schadegevallen, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.31

6512-6513. Gemeentepanden. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.351

6506. Eigendom en bezit. Algemeen dossier, 1948 - 1975.
Code VNG: -2.07.351

6548-6550. Jaarlijkse opgaven van aankoop, onteigening en ruiling onroerend goed aan de Fiscale Inlichtingen- en opsporingsdienst Amsterdam, 1951 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.11

6498-6499. Rechtsverwerkelijking. / Voeren van rechtsgedingen, 1952 - 1975.
Code VNG: -2.07.33

6509-6510. Eigendom en bezit. / Kennisgevingen van de uitkomsten van opmetingen voor het kadaster. 1952 - 1975.
Code VNG: -2.07.351

6500. Rechtsverwerkelijking. / Politiedwang; parate executie. 1964 - 1975.
Code VNG: -2.07.33

6483. Aansprakelijkheid naar burgerlijk recht. / Wettelijke aansprakelijkheid en verzekering daartegen. Algemeen dossier, 1973 - 1975.
Code VNG: -2.07.31

7257. Verkrijging en verlies op andere wijze. / O.m. verjaring. 1974 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.19


2.1.3.1.2. Aankoop

6547. Aankoop grond / Onderhandelingen 1946 - 1972.
Code VNG: -2.07.351.11

6541. Aankoop panden. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.351

6545-6546. Aankoop grond Algemeen dossier 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.11

6591-(6739). Aankoop van grond in de gemeente Reeuwijk, 1952 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.11

6555. Aankoop grond van P.C. Teekens, nl. grond gelegen tussen Kon. Wilhelminaweg en 1e Moordrechtse Tiendeweg, aan de Kon. Wilhelminaweg, tussen Kon. / Wilhelminaweg en Vogelplein en aan de Kievitstraat, hoek Wielewaalstraat. Raad 15 december 1947
Code VNG: -2.07.351.11/1947-5

6556. Aankoop grond aan de Reigerstraat van "Het Oude Mannenhuis". / Raad 12 mei 1947.
Code VNG: -2.07.351.11/1947-6

6553-(6572). Aankoop van een gedeelte van de voormalige spoorbaan Gouda-Schoonhove van de N.V. Ned. Spoorwegen, 1947, 1950.
Code VNG: -2.07.351.11

6554-(6619). Aankoop van grond en gedeelte weg aan de P.C. Bothstraat , 1947, 1954.
Code VNG: -2.07.351.11

6551-(6656). Aankoop van grond aan het Crabethpark, 1947, 1958.
Code VNG: -2.07.351.11

6552-(6658). Aankoop grond aan en nabij de Joubertstraat, 1947 - 1958.
Code VNG: -2.07.351.11

6561. Aankoop grond aan de Warmoerzierskade van J. Knoop- van Kranenburg, J. Deelen, Mej. J.M.H. Zeldenrijk, W.J. van Alphen en L. van der / Heijden en P. Verschuur. Raad 10 mei 1948.
Code VNG: -2.07.351.11/1948-5

6562. Aankoop Kattensingel 97 van dames A.C. en W.C. Smit, en grond aan de Vredebest van C.W. Oskam, C.G. IJsselstein, Fa. Gebr. IJsselstein, / G. Bouwmeester en Fa. D.G. van Vreumingen. Raad 10 mei 1948.
Code VNG: -2.07.351.11/1948-6

6559-(6753). Aankoop van grond aan de Vierde Kade, 1948, 1966.
Code VNG: -2.07.351.11

6557-(6771). Aankoop van grond aan / nabij de Schielands Hoge Zeedijk, 1948 - 1968.
Code VNG: -2.07.351.11

6560-(6803). Aankoop van stoepen, 1948 - 1973.
Code VNG: -2.07.351.11

6564. Aankoop grond aan de Da Costakade van N.J. de Boer. / Raad 16 mei 1949.
Code VNG: -2.07.351.11/1949-2

6565. Aankoop van grond en sloot aan het Houtmansplantsoen van C.J. Kerper- de Bruin. / Raad 19 december 1949.
Code VNG: -2.07.351.11/1949-3

6566. Aankoop grond met opstallen tussen Regentesseplantsoen en Nieuwehaven van M.M. v.d. Hondel-de Hoop en B. v.d. Hondel. / Raad 3 november 1949.
Code VNG: -2.07.351.11/1949-4

6570. Aankoop grond aan de Moordrechtse Verlaat, hoek Prins Hendrikstraat, van Coop. Producenten Handelsvereniging. / Raad 3 november 1949.
Code VNG: -2.07.351.11/1949-8

6571. Aankoop grond aan de Varkenmarkt van S. van Triet. / Raad 3 november 1949.
Code VNG: -2.07.351.11/1949-9

6563-(6784). Aankoop van grond en straat aan en nabij de Boelekade, 1949 - 1969.
Code VNG: -2.07.351.11

6568-(6812). Aankoop van grond aan en nabij de Derde Kade, 1949 - 1974.
Code VNG: -2.07.351.11

6573. Aankoop grond aan de Krugerlaan van G.M. Nederhorst. / Raad 24 februari 1950.
Code VNG: -2.07.351.11/1950-2

6578. Aankoop grond aan de Coornhertstraat van W.I.D. van Rijmenam. / Raad 12 juni 1950.
Code VNG: -2.07.351.11/1950-7

6576-(6751). Aankoop van grond aan en nabij de Winterdijk, 1950 - 1966.
Code VNG: -2.07.351.11

6577-(6769). Aankoop van grond aan en achter de Karnemelksloot, 1950 - 1968.
Code VNG: -2.07.351.11

6579-(6798). Aankoop van grond aan de Goudkade, 1950 - 1971.
Code VNG: -2.07.351.11

6582. Aankoop grond aan de Majoor Fransstraat en Ferdinand Huyckstraat van P. van der Linde. / Raad 20 augustus 1951.
Code VNG: -2.07.351.11/1951-4

6585. Aankoop grond aan de Lange Noodgodsstraat van Fa. Van der Want en Barras. / Raad 11 april 1951.
Code VNG: -2.07.351.11/1951-7

6586. Aankoop grond aan de Lazaruskade van de erven J. Kortenoever. / Raad 26 februari 1951.
Code VNG: -2.07.351.11/1951-8

6589. Aankoop grond aan de Van der Palmstraat van J. v.d. Velden. / Raad 26 februari 1951.
Code VNG: -2.07.351.11/1951-11

8642. Verkrijging door verjaring van grond, gelegen tussen Lange Tiendeweg, Rozendaal en Zeugstraat. (was van M.J. Themans en 3 anderen). / 1951.
Code VNG: -2.07.351.11/1951-3

6588-(6728). Aankoop van grond aan en nabij de Ridder van Catsweg, 1951 - 1964.
Code VNG: -2.07.351.11

6583-(6744). Aankoop grond aan en nabij de Willens, 1951 - 1966.
Code VNG: -2.07.351.11

6592. Aankoop grond aan de Graaf van Bloisstraat van de British and Continental Representative and General Dealers Limited. / Raad 24 november 1952.
Code VNG: -2.07.351.11/1952-3

6593. Aankoop perceel rietland aan de noordelijke IJsseloever van N.V. Houthandel en Stoomhoutzagerij "De Hoop" v/h H.J. Nederhorst / Raad 18 februari 1952.
Code VNG: -2.07.351.11/1952-4

6599. Aankoop grond achter de Boomgaardstraat, tussen Derde Kade en Noothoven van Goorstraat van J. Okkerse. / Raad 16 oktober 1952.
Code VNG: -2.07.351.11/1952-10

6604. Aankoop grond aan de Vossenburchkade van R.K. Parochie van O.L.V. Hemelvaart en de R.K. Parochie van St. Joseph. / Raad 29 september 1952.
Code VNG: -2.07.351.11/1952-15

6595-(6616). Aankoop grond aan en nabij de Graaf Florisweg, 1952 - 1953.
Code VNG: -2.07.351.11

6594-(6715). Aankoop grond aan en nabij de Goejanverwelledijk, 1952 - 1964.
Code VNG: -2.07.351.11

6590-(6822). Aankoop van grond aan en nabij de Bodegraafsestraatweg, 1952 - 1969.
Code VNG: -2.07.351.11

6612. Aankoop grond tussen de Gravin Beatrixstraat en Hovenierskade van G.J. van Wingerden en M.G. van der Horst-Sparnaaij. / Raad 30 maart 1953.
Code VNG: -2.07.351.11/1953-8

6613. Aankoop grond aan de Nieuwehaven van de Geref. Kerk. (artikel 31 Kerkordening). / Raad 12 oktober 1953.
Code VNG: -2.07.351.11/1953-9

6614. Aankoop grond aan de Parallelweg te Gouda van P. v.d. Linde. / Raad 12 oktober 1953.
Code VNG: -2.07.351.11/1953-10

6617. Aankoop van de poort tussen Blekerssingel en Boelekade van C.J. Kerper-de Bruin. / Raad 18 mei 1953.
Code VNG: -2.07.351.11/1953-13

6605-(6761). Aankoop van grond aan Achter de Vismarkt, 1953, 1968.
Code VNG: -2.07.351.11

6620. Aankoop grond hoek 1e Hieronymus van Alphenstraat/Boomgaardstraat van Fa. Th. v.d. Ende. / Raad 20 december 1954.
Code VNG: -2.07.351.11/1954-2

6621-6622. Aankoop van grond aan het Jaagpad, 1954.
Code VNG: -2.07.351.11

6624. Aankoop en overnemen in onderhoud van grond, vormende het voetpad de Steijnkade, van het Waterschap van Sluipwijk. / Raad 8 maart 1954.
Code VNG: -2.07.351.11/1954-6

6625-(6641). Aankoop van grond aan de Jacob van Lennepkade van Fa. Nieuwveld en Co., 1954, 1956.
Code VNG: -2.07.351.11

6626. Aankoop grond in de gemeente Haastrecht van de gemeente Haastrecht. / Raad 18 juli 1955.
Code VNG: -2.07.351.11/1955-1

6738. Aankoop grond aan de Gouwe / Nonnenwater van W. Koemans. / Raad 18 juli 1955.
Code VNG: -2.07.351.11/1955-3

6627-(6737). Aankoop van grond te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1955 - 1965.
Code VNG: -2.07.351.11

6629. Aankoop grond aan het Van Bergen IJzendoornpark van G. Luijerink. / Raad 25 juni 1956.
Code VNG: -2.07.351.11/1956-1

6635. Aankoop grond aan de Veerstraat van de Fa. Antoon Dessing v/h Joh. Dessing en de mede-eigenaren Antonius Joseph Dessing e.a. / Raad 17 december 1956.
Code VNG: -2.07.351.11/1956-7

6632-(6706). Aankoop van grond aan de Geuzenstraat, 1956, 1963.
Code VNG: -2.07.351.11

6643. Aankoop grond met werkplaats aan de Pieter Maritzstraat van dames W.G. en M.G. de Graaf. / Raad 25 maart 1957.
Code VNG: -2.07.351.11/1957-2

6648. Aankoop grond aan/nabij de Eerste Kade en Tweede Kade van T. van Vliet. / Raad 25 februari 1957.
Code VNG: -2.07.351.11/1957-7

6651-(6688). Aankoop van percelen te Stolwijkersluis van de N.V. Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland, 1957, 1961.
Code VNG: -2.07.351.11

6647-(6799). Aankoop van grond aan de Prins Hendrikstraat, 1957, 1972.
Code VNG: -2.07.351.11

6654. Aankoop grond aan de Geertje den Bultsteeg van Joh. Krom c.s. / Raad 24 maart 1958.
Code VNG: -2.07.351.11/1958-2

6653-(6724). Aankoop van grond aan de Jan van Beaumontstraat, 1958, 1964.
Code VNG: -2.07.351.11

6666. Aankoop grond aan de Naaierstraat van Albert Heijn N.V. / Raad 26 oktober 1959.
Code VNG: -2.07.351.11/1959-8

6668. Aankoop grond in de gemeente Woerden van de gemeente Woerden. / Raad 31 augustus 1959.
Code VNG: -2.07.351.11/1959-10

6670. Aankoop grond in de gemeenten Bergambacht, Berkenwoude, Gouderak, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel, Reeuwijk, Stolwijk en Vlist / Van de respectieve gemeenten. Raad 21 december 1959.
Code VNG: -2.07.351.11/1959-12

6671. Aankoop grond in de gemeente Stolwijk van J. Anker. / Raad 27 november 1959.
Code VNG: -2.07.351.11/1959-13

6672. Aankoop grond in de gemeente Reeuwijk en Nieuwerkerk a/d IJssel van de respectieve gemeenten. / Raad 25 mei 1959 en 1 augustus 1961.
Code VNG: -2.07.351.11/1959-14

6669-(6710). Aankoop van grond in de gemeente Bergambacht, 1959, 1963.
Code VNG: -2.07.351.11

6659-(6814). Aankoop van percelen aan en nabij de Achterwillenseweg, 1959 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.11

6660-(6820). Aankoop van grond aan en nabij de Bloemendaalseweg, 1959 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.11

6673. Aankoop grond aan de 1e Hieronymus van Alphenstraat / Boelekade van F. Radder. / Raad 25 april 1960.
Code VNG: -2.07.351.11/1960-1

6678. Aankoop grond aan de Nijverheidsstraat van P.J. Endenburg N.V. / Raad 3 oktober 1960.
Code VNG: -2.07.351.11/1960-6

6679-6680. Aankoop van grond in de gemeente Berkenwoude, 1960.
Code VNG: -2.07.351.11

6682. Aankoop grond in de gemeente Gouderak van Wed. M. Blanken-Kool. / Raad 25 april 1960.
Code VNG: -2.07.351.11/1960-10

6686. Aankoop grond in de gemeente Moordrecht van K. van der Torren. / Raad 29 december 1960.
Code VNG: -2.07.351.11/1960-14

6681-(6711). Aankoop van grond in de gemeente Vlist, 1960, 1963.
Code VNG: -2.07.351.11

6687. Aankoop grond aan de Nobelstraat (waarop voorheen het Roomse hofje was gevestigd) van de Minderbroederskerk of het bestuur van de R.K. gemeente op de Gouwe. Raad 11 september 1961.
Code VNG: -2.07.351.11/1961-1

6691. Aankoop grond in de gemeenten Nieuwerkerk a/d IJssel, Waarder, Reeuwijk, Haastrecht, Hekendorp en Berkenwoude van A. Kool en 5 andere / Eigenaren. Raad 11 september 1961.
Code VNG: -2.07.351.11/1961-5

6692. Aankoop grond in de gemeente Waarder van de gemeente Waarder. / Raad 6 november 1961.
Code VNG: -2.07.351.11/1961-6

6693. Aankoop grond aan de Baanstraat van Mevr. P.W.C. Rijneveld-van Eijk. / Raad 2 juli 1962.
Code VNG: -2.07.351.11/1962-1

6700. Aankoop grond in de gemeenten Berkenwoude, Moordrecht en Reeuwijk van respectievelijk A. van Dijk, J.M. Nielen- van Schieveen en E. van / Wensveen. Raad 18 mei 1962.
Code VNG: -2.07.351.11/1962-8

6701. Aankoop grond in de gemeenten Haastrecht en Stolwijk van de respectieve gemeenten. / Raad 4 september 1962.
Code VNG: -2.07.351.11/1962-9

6698-(6705). Aankoop van grond aan de Zwarteweg, 1962 - 1963.
Code VNG: -2.07.351.11

6704. Aankoop grond gelegen tussen Peperstraat, Kuiperstraat en Raam van H.M. Kollaart. / Raad 29 april 1963.
Code VNG: -2.07.351.11/1963-2

6707. Aankoop grond aan de Piet Retiefstraat van A. IJsselstein. / Raad 19 augustus 1963.
Code VNG: -2.07.351.11/1963-5

6716. Aankoop perceeltje grond aan de Jan Kottensteeg van L. van Vliet. / Raad 24 februari 1964.
Code VNG: -2.07.351.11/1964-3

6723. Aankoop grond aan de Turfsingel, hoek Moordrechtse Verlaat, van J.J.J. van der Draay. / Raad 3 augustus 1964.
Code VNG: -2.07.351.11/1964-10

6729. Aankoop grond aan de Zoutmanstraat van Mej. E.C. Geeverding. / Raad 24 februari 1964.
Code VNG: -2.07.351.11/1964-16

6735. Aankoop grond aan de Bogen van A. Dukker-van Oosterom. / Raad 25 oktober 1965.
Code VNG: -2.07.351.11/1965-6

6736. Aankoop grond gelegen tussen Turfmarkt en Groenendaal van N.V. Aardewerkfabriek "Het Sticht". / Raad 25 oktober 1965.
Code VNG: -2.07.351.11/1965-7

6746-(6758). Aankoop grond aan en nabij de Gouderaksedijk, 1966 - 1967.
Code VNG: -2.07.351.11

6756-6757. Aankoop van grond aan de Walestraat, 1967.
Code VNG: -2.07.351.11

6755-(6817). Aankoop van grond aan en nabij de Nieuwe Gouwe oz, 1967 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.11

6760. Aankoop grond gelegen nabij de Bleulandweg en de Ridder van Catsweg van de "Middenstichting". / Raad 29 januari 1968.
Code VNG: -2.07.351.11/1968-1

6762. Aankoop grond gelegen achter de Spieringstraat van A. de Hoog. / Raad 29 april 1968.
Code VNG: -2.07.351.11/1968-3

6763. Aankoop grond aan de Noothoven van Goorstraat van N.V. Bouw- en Handelsmaatschappij Wabo. / Raad 29 april 1968.
Code VNG: -2.07.351.11/1968-4

6764-(6766). Aankoop van grond aan de Kees Faessens Rolwagensteeg, 1968.
Code VNG: -2.07.351.11

6765. Aankoop grond aan de Wijde Poort van D. Tiele. / Raad 7 oktober 1968.
Code VNG: -2.07.351.11/1968-6

6770. Aankoop grond achter perceel Spieringstraat 13 van C.G. van der Velden. / Raad 25 november 1968.
Code VNG: -2.07.351.11/1968-11

6772. Aankoop grond aan de Vest van M.R. de Levie-Prins. / Raad 27 januari 1969.
Code VNG: -2.07.351.11/1969-1

6774-(6778). Aankoop van grond aan de Baanstraat en de Groeneweg, 1969.
Code VNG: -2.07.351.11

6779. Aankoop van grond gelegen op de hoek Walvisstraat/Bockenbergstraat van H.M. Boot. / Raad 25 juni 1969.
Code VNG: -2.07.351.11/1969-8

6781. Aankoop perceel grond met water nabij de Wethouder Venteweg van A.A. Bijl. / Raad 28 juli 1969.
Code VNG: -2.07.351.11/1969-10

6782. Aankoop grond naast perceel Klimopstraat 1 van M.J. van der Boon te Scheveningen. / Raad 29 september 1969.
Code VNG: -2.07.351.11/1969-11

6824. Overname in eigendom, beheer en onderhoud van gedeelte van de secundaire weg 26 (Rotterdamseweg) van de provincie Zuid-Holland. / Raad 24 november 1969.
Code VNG: -2.07.351.11/1969-13

6785. Aankoop van grond gelegen aan de Const. Huygensstraat van N.V. C. den Boers's Meubelfabrieken. / Raad 2 maart 1970.
Code VNG: -2.07.351.11/1970-1

6787. Aankoop grond gelegen aan de Raam en de Vlamingstraat van mevr. C.J. van den Heuvel. / Raad 15 juni 1970.
Code VNG: -2.07.351.11/1970-3

6789. Aankoop van grond gelegen tussen de Lazaruskade en de Westerkade van C. Kiekens en P.L.M. 't Hoen te Zeist. Raad 30 november 1970. Raad 1 maart 1971.
Code VNG: -2.07.351.11/1970-5

6786-(6816). Aankoop van grond aan Onder de Boompjes, 1970 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.11

6790. Aankoop grond gelegen aan de Wijde Poort van J.P.A. IJsselstein e.a. te Amerongen. / Raad 25 januari 1971.
Code VNG: -2.07.351.11/1971-1

6792. Percelen land en water in de polder Bloemendaal van polder Bloemendaal. / Raad 30 maart 1971. Raad 30 augustus 1971.
Code VNG: -2.07.351.11

6793. Aankoop perceel grond gelegen aan de Vest van J.P.A. IJsselstijn te Amerongen. / Raad 30 maart 1971.
Code VNG: -2.07.351.11/1971-4

6796. Aankoop van grond gelegen achter het woonhuis Spieringstraat 9a en 11 van de dames C.M., M.C. en G.J.M. Flux. / Raad 3 augustus 1971.
Code VNG: -2.07.351.11/1971-7

6801. Aankoop van grond gelegen aan de Herenstraat, Wijde Poort en Muilenpoort van E.W. Worst-Marciniak. / Raad 4 juni 1973.
Code VNG: -2.07.351.11/1973-2

6802. Aankoop van grond gelegen aan de Groeneweg, Baanstraat en de Scheltemastraat van S. de Keijzer-Marciniak. / Raad 4 juni 1973.
Code VNG: -2.07.351.11/1973-3

6804. Aankoop van grond gelegen aan de Eerste Hieronymus van Alphenstraat van de N.V. Fabriek van suikerwerken Gebr. Schuttelaar. / Raad 29 oktober 1973.
Code VNG: -2.07.351.11/1973-5

6810. Aankoop grond gelegen langs de Ringvaart van de Zuidplaspolder in Schieland. / Raad 23 april 1974.
Code VNG: -2.07.351.11/1974-2

6813. Aankoop van enige percelen weiland gelegen in de Oostpolder in Schieland van J.Ph. Nikkels. / Raad 30 september 1974.
Code VNG: -2.07.351.11/1974-5

6811. Aankoop grond nabij de Julianasluis van de provincie Zuid-Holland. / Raad 14 mei 1974, 5 augustus 1974.
Code VNG: -2.07.351.11/1974-3

6815. Aankoop grond gelegen aan de Gildenburg van de Ned. Middenstand Financierings Mij. voor Bedrijfsobjecten N.V. te Amsterdam. / Raad 24 maart 1975.
Code VNG: -2.07.351.11/1975-1

6818. Aankoop grond gelegen aan de Walvisstraat en een perceel grond gelegen tussen de Lazaruskade en de Westerkade. / Raad 12 mei 1975.
Code VNG: -2.07.351.11/1975-4

6819. Aankoop erf gelegen aan de Varkenmarkt van C.T.D. van Loon, M.L.P. van Vliet en C.B. van Loon-Laurier. / Raad 23 juni 1975.
Code VNG: -2.07.351.11/1975-5

6821. Aankoop twee percelen grond met opstallen gelegen aan de Hovenierskade van J.J. Hogendoorn. / Raad 18 november 1975.
Code VNG: -2.07.351.11/1975-7


2.1.3.1.3. Verkoop

6838. Verkoop grond. / Doorverkoop na 1945 van voor 1946 door de gemeente verkochte grond. 1946 - 1962.
Code VNG: -2.07.351.12

6841-(7085). Verkoop van grond aan het Van Bergen IJzendoornpark, 1946 - 1971.
Code VNG: -2.07.351.12

6825-6826. Verkoop grond. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.12

6844-(6895). Verkoop van grond van en nabij de voormalige spoorbaan Gouda-Schoonhoven, 1947 - 1955.
Code VNG: -2.07.351.12

6843-(6926). Verkoop van grond aan het Crabethpark, 1947 - 1958.
Code VNG: -2.07.351.12

6842-(7130). Verkoop van grond aan de Achterwillenseweg, 1947 - 1973.
Code VNG: -2.07.351.12

6850-(7049). Verkoop van grond aan de Schielands Hoge Zeedijk, 1948 - 1968.
Code VNG: -2.07.351.12

6853-(7181). Verkoop van grond aan en nabij de Nieuwe Gouwe oostzijde, 1948 - 1969.
Code VNG: -2.07.351.12

6863-(6979). Verkoop van grond aan en nabij de Nieuwe Gouwe westzijde, 1950 - 1961.
Code VNG: -2.07.351.12

6854. Verkoop grond aan de Burg. Martenssingel aan Fa. Nieuwveld en Co. / Raad 14 juli 1949.
Code VNG: -2.07.351.12/1949-1

6860. Verkoop grond aan de Da Costakade, Busken Huetstraat, Vossiusstraat en Bosboom Toussaintkade aan de R.K. woningbouwvereniging "St.Joseph". / Raad 3 november 1949.
Code VNG: -2.07.351.12/1949-6

6861. Verkoop grond aan de Bosboom Toussaintkade, Bakhuyzen v.d. Brinkstraat, Schaepmanstraat en Da Costakade aan de woningbouvereniging / "Ons Ideaal". Raad 28 februari 1949.
Code VNG: -2.07.351.12/1949-7

6858-(6874). Verkoop van grond aan de Van Baerlestraat, 1949, 1953.
Code VNG: -2.07.351.12

6864. Verkoop grond aan de Verlorenkost, hoek Vest aan Fa. C.K. Galama. (bij akte van transport werden tevens enige stroken grond aan deze / Straten om niet aan de gemeente overgedragen). Raad 24 februari 1950.
Code VNG: -2.07.351.12/1950-3

6862-(6870). Verkoop van grond aan de Boelekade, 1950, 1952.
Code VNG: -2.07.351.12

6867. Verkoop grond aan de Noothoven van Goorstraat aan IJsselstein's Aannemings- en Bouwbedrijf "Gouda" N.V. / Raad 1 oktober 1951.
Code VNG: -2.07.351.12/1951-2

6868. Verkoop grond gelegen tussen Roerdompstraat en Koninging Wilhelminaweg aan Gymn.- en Athletiekver. "Excelsior". / Raad 11 april 1951.
Code VNG: -2.07.351.12/1951-3

6872. Overdracht grond aan de Jan Luykenstraat, hoek Noothoven van Goorstraat aan de Ver. "Johannes Calvijnschool". / Raad 26 februari 1951.
Code VNG: -2.07.351.12/1951-5

6869. Verkoop grond gelegen tussen Goejanverwelledijk, Bernadottelaan en Von Suttnerstraat aan de Kring Gouda e.o. van de Chr. Boeren- en / Tuindersbond. Raad 25 juni 1951. Raad 30 september 1963.
Code VNG: -2.07.351.12/1951-4

6871. Verkoop grond gelegen tussen Fred. Hendriklaan, Stadhouderslaan en Oranje Nassaulaan aan "IJsselstein's Aannemings- en Bouwbedrijf Gouda N.V." / Raad 12 mei 1952.
Code VNG: -2.07.351.12/1952-2

6875. Verkoop grond aan de Da Costakade en Jacob Catsstraat aan de Commissie van Administratie der Geref. Kerk. / Raad 18 mei 1953.
Code VNG: -2.07.351.12/1953-2

6878. Verkoop grond aan de Herpstraat aan Fa. Gebr. Luxen en Worst. / Raad 30 november 1953.
Code VNG: -2.07.351.12/1953-5

6881. Verkoop grond in "Ouwe Gouwe" aan N.V. Bouw- en Handel Mij. "Wabo". (ten behoeve van bouw 636 woningen). / Raad 12 oktober 1953. Raad 25 oktober 1954.
Code VNG: -2.07.351.12/1953-8

6879-(6900). Verkoop van grond aan en nabij de Prins Mauritsstraat, 1953 - 1955.
Code VNG: -2.07.351.12

7168-(7172). Verkoop van grond aan de Willem de Zwijgersingel, 1953 - 1959.
Code VNG: -2.07.351.12

6876-(7027). Verkoop van grond aan en nabij de Koningin Wilhelminaweg, 1953 - 1967.
Code VNG: -2.07.351.12

6882. Verkoop grond aan de Emmastraat, hoek 1e E.J. Potgieterstraat aan E. Grendel en aan de stichting de Nutsspaarbank. / Raad 22 februari 1954.
Code VNG: -2.07.351.12/1954-1

6884. Verkoop grond aan de Fred. Hendriklaan, Oranje Nassaulaan en Anna van Burenstraat aan "IJsselstein's Aannemings- en Bouwbedrijf Gouda N.V.". / Raad 22 februari 1954.
Code VNG: -2.07.351.12/1954-3

6889. Verkoop grond aan de Graaf Lodewijkstraat en Oranje Nassaulaan aan N.V. Bouwfonds Ned. Gemeenten. / Raad 28 juni 1954.
Code VNG: -2.07.351.12/1954-8

6892. Verkoop grond aan het Jaagpad, hoek Ambachtsstraat, aan Fa. Gebr. De Waard. / Raad 25 oktober 1954.
Code VNG: -2.07.351.12/1954-11

6893. Verkoop grond aan de Louise de Colignystraat en de Willem de Zwijgersingel aan het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. / Raad 20 december 1954.
Code VNG: -2.07.351.12/1954-12

6886-(6962). Verkoop grond aan en nabij de Graaf Florisweg, 1954 - 1960.
Code VNG: -2.07.351.12

6885-(7015). Verkoop van grond aan de Goejanverwelledijk, 1954 - 1965.
Code VNG: -2.07.351.12

6897. Verkoop grond aan de Constantijn Huygensstraat hoek Van Baerlestraat, aan P.G. van Willigen. / Raad 4 april 1955.
Code VNG: -2.07.351.12/1955-4

6901. Verkoop grond aan het Regentesseplantsoen aan het Algemeen Ziekenfonds "Gouda en Omstreken". / Raad 18 juli 1955.
Code VNG: -2.07.351.12/1955-8

7169. Overdracht grond aan de Jacob van Lennepkade aan de Stichting "Chr. Scholen, uitgaande van de Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente". / Raad 28 februari 1955.
Code VNG: -2.07.351.12/1955-14

6902-(6968). Verkoop van grond aan de Troelstralaan, 1955 - 1960.
Code VNG: -2.07.351.12

6898-(6973). Verkoop van grond aan de Nansenstraat, 1955 - 1961.
Code VNG: -2.07.351.12

6907-(6995). Verkoop van grond aan de Nijverheidsstraat, 1955 - 1963.
Code VNG: -2.07.351.12

6911. Verkoop grond aan de Von Suttnerstraat, hoek Nansenstraat, aan Fa. J. Slegt. / Raad 3 september 1956.
Code VNG: -2.07.351.12/1956-4

6913. Verkoop grond aan de Willem en Marialaan, hoek Prins Mauritsstraat, aan N.V. Bouw- en Handel Mij. "Wabo". / Raad 19 november 1956.
Code VNG: -2.07.351.12/1956-6

6909. Verkoop grond gelegen tussen Kolkmanstraat, Johan de Wittlaan, Regoutstraat en Willem de Zwijgersingel aan J.A. Dessing en Gebr. van den Luitgaarden. Raad 29 oktober 1956. (Ingetrokken Raad 25 augustus 1958).
Code VNG: -2.07.351.12/1956-2

6910. Verkoop grond aan de Slotemaker de Bruinestraat en De Visserstraat en grond aan de Wibautstraat en Groen van Prinsterersingel aan het Ministerie van Oorlog. Raad 19 november 1956. Eerstgenoemde grond teruggekocht: Raad 28 oktober 1963.
Code VNG: -2.07.351.12/1956-3

6917. Verkoop grond aan de Van Beverninghlaan aan J. Verheul. / Raad 15 juli 1957.
Code VNG: -2.07.351.12/1957-3

6919. Verkoop grond aan de Majoor Fransstraat aan Gebr. K.J. en M.J. van der Horst. / Raad 29 april 1957.
Code VNG: -2.07.351.12/1957-5

6920. Verkoop grond aan de Reigerstraat, hoek Roerdompstraat aan Fa. P. van der Linden en Zn. / Raad 16 september 1957.
Code VNG: -2.07.351.12/1957-6

6921. Verkoop grond aan de Statensingel en het Van Hogendorpplein (beide hoek Van Limburg Stirumstraat) aan de N.V. Bouw- en Handel Mij. Wabo. / Raad 25 maart 1957.
Code VNG: -2.07.351.12/1957-8

6918-(6959). Verkoop van grond aan de Dunantsingel, 1957 - 1960.
Code VNG: -2.07.351.12

6915-(7012). Verkoop van grond aan de Ambachtsstraat, 1957 - 1965.
Code VNG: -2.07.351.12

6916-(7184). Verkoop van grond aan de Bernadottelaan, 1957 - 1973.
Code VNG: -2.07.351.12

6924. Verkoop grond aan de Bunchestraat, tussen Nansenstraat en Söderblomstraat, aan N.V. Bouw- en Aannemersbedrijf P.G. van Willigen. Raad 27 oktober 1958.
Code VNG: -2.07.351.12/1958-1

6925. Verkoop grond aan het Dotterplantsoen aan N. Smit. / Raad 7 juli 1958.
Code VNG: -2.07.351.12/1958-3

6928. Verkoop grond aan de Lange Noodgodsstraat aan Fa. Van der Want en Barras. / Raad 25 augustus 1958.
Code VNG: -2.07.351.12/1958-5

6930. Verkoop grond aan de Tristanstraat aan de Gebr. Kok. / Raad 7 juli 1958.
Code VNG: -2.07.351.12/1958-7

7170. Overdracht grond gelegen tussen Reigerstraat, Oranjeplein, Emmastraat en Walvisstraat aan de Stichting R.K. Inrichting van Liefdadigheid. / Raad 19 mei 1958.
Code VNG: -2.07.351.12/1958-12

7171. Overdracht grond gelegen tussen Aalberseplein en Willem de Zwijgersingel aan het "Instituut voor Meisjes" te Oudenbosch. / Raad 25 augustus 1958.
Code VNG: -2.07.351.12/1958-13

6932. Verkoop grond aan de Vierde Kade, hoek 1e Hieronymus van Alphenstraat aan Fa. v/h G.J. van Wingerden en Zn.. / Raad 15 december 1958. (goedkeuring onthouden; daarna raadsbesluit ingetrokken). Raad 29 juni 1959.
Code VNG: -2.07.351.12/1958-9

6935. Verkoop grond aan de Tristanstraat en Achterwillens aan Fa. Gebr. Kok. / Raad 21 december 1959.
Code VNG: -2.07.351.12/1959-1

6936. Verkoop grond aan de Tobias Asserstraat aan Gebr. K.J. en M.J. van der Horst. / Raad 23 februari 1959.
Code VNG: -2.07.351.12/1959-3

6938. Verkoop perceel water achter de woningen aan de Merlijnstraat nabij de Zwarteweg aan Fa. gebr. Kok. / Raad 26 januari 1959.
Code VNG: -2.07.351.12/1959-5

6943. Verkoop grond gelegen tussen Kolkmanstraat, Johan de Wittlaan, Regout- straat en Willem de Zwijgersingel aan N.V. Ned. Woningfinanciering- Mij. / Raad 27 november 1959.
Code VNG: -2.07.351.12/1959-10

6944. Verkoop grond aan de Piet Retiefstraat aan A. Ooms. / Raad 26 oktober 1959.
Code VNG: -2.07.351.12/1959-11

6945. Verkoop grond aan de Soderblomstraat en het Schweitzerplein, hoek Tobias Asserstraat, aan Fa. P. van der Linden en Zn. / Raad 31 augustus 1959.
Code VNG: -2.07.351.12/1959-12

6873-(7174). Verkoop van grond aan de Ruys de Beerenbroucklaan aan de Ver. van Vrouwen "Instituut voor Meisjes", 1952 - 1960.
Code VNG: -2.07.351.12

6951. Verkoop/ruiling grond aaan het Aalberseplein aan/met Kerkbestuur van de Parochie van St.-Joseph,en verkoop aan de Congregatie v.d. zusters Penitenten-Recollectinen te Oudenbosch. Raad 25 mei 1959. Raad 28 september 1959. Raad 28 november 1960.
Code VNG: -2.07.351.12/1959-2

6942. Verkoop grond aan het Albert Plesmanplein aan de N.V. "Bouwcontact". Raad 31 augustus 1959. Raad 28 januari 1963.
Code VNG: -2.07.351.12/1959-9

6947-(7073). Verkoop van grond aan de Industriestraat, 1959 - 1970.
Code VNG: -2.07.351.12

6957. Verkoop grond gelegen tussen Bunchestraat, Soderblomstraat en Schweitzerplein aan N.V. Bouwfonds Ned. Gemeenten. / Raad 28 november 1960.
Code VNG: -2.07.351.12/1960-5

6960. Verkoop grond aan de Eendrachtsweg aan Gebr. K.J. en M.J. van der Horst. / Raad 29 december 1960.
Code VNG: -2.07.351.12/1960-8

6963. Verkoop grond gelegen tussen Joubertstraat, Nansenstraat en Bunchestraat aan N.V. Bouw- en Aannemersbedrijf P.G. van Willigen. / Raad 22 juli 1960.
Code VNG: -2.07.351.12/1960-11

6964. Verkoop grond aan de Raam (Jaapjeserf) en grond aan de Vest aan Fa. N. Noordegraaf. / Raad 29 december 1960.
Code VNG: -2.07.351.12/1960-12

6965. Verkoop grond aan de Rolandstraat aan E. Kok. / Raad 1 juni 1960.
Code VNG: -2.07.351.12/1960-13

6967. Verkoop grond aan de Joh. Poststraat aan Bouwbedrijf H.J. de Graaf en van Item en Co. / Raad 28 november 1960.
Code VNG: -2.07.351.12/1960-15

6969. Verkoop grond aan het Zwaansgat aan N.V. Machinefabriek v/h Fa. A. de Weger. / Raad 29 augustus 1960.
Code VNG: -2.07.351.12/1960-17

7173. Overdracht grond gelegen tussen Graaf Adolfstraat, Philips Willemsingel, Graaf Hendrikstraat en Juliana van Stolbergstraat aan de stichting / Chr. Noorderschool. Raad 29 december 1960.
Code VNG: -2.07.351.12/1960-20

6966. Verkoop grond gelegen tussen de De Kortestraat, Nieuwenhuisenweg, De Rijkestraat en Verzetslaan, aan Gebr. K.J. en M.J. van der Horst. / Raad 3 oktober 1960. Raad 2 juli 1962.
Code VNG: -2.07.351.12/1960-14

6828-6833. Verkoop grond. / Onderhandelingen. Bloemendaal, 1960 - 1972.
Code VNG: -2.07.351.12

6834-6837. Verkoop grond. / Onderhandelingen, 1960 - 1972.
Code VNG: -2.07.351.12

6839-6840. Verkoop grond. / Onderhandelingen. Oosterwei en Goverwelle, 1960 - 1972.
Code VNG: -2.07.351.12

6855. Verkoop grond. / Onderhandelingen. Aalberseplein - Bleulandweg, 1960 - 1972.
Code VNG: -2.07.351.12

6974. Verkoop grond gelegen tussen Vrijheidslaan, Dercksenstraat, Walraven van Halllaan en Koerierspad aan Bouw- en Aannemingsbedrijf P.G. van / Willigen. Raad 16 januari 1961.
Code VNG: -2.07.351.12/1961-2

6978. Verkoop gedeelte van openbare straat de Prins Hendrikstraat aan N.V. Kon. Stearine Kaarsenfabrieken "Gouda-Apollo". / Raad 16 januari 1961.
Code VNG: -2.07.351.12/1961-6

6983. Verkoop grond aan de Eendrachtsweg en Verzetslaan aan de Woningbouwvereniging "Het Volksbelang". / Raad 6 november 1961.
Code VNG: -2.07.351.12/1961-11

6984. Verkoop grond gelegen tussen Parallelweg (Burg. Jamessingel) en Ronsseweg aan het Rijk. (Min. van Landbouw en Visserij). / Raad 27 maart 1961. Raad 26 juni 1961.
Code VNG: -2.07.351.12/1961-12

6975. Verkoop grond gelegen tussen Gedenklaan, Brandsmastr., Vrijheidslaan en Bleysstr., en grond gelegen tussen Boelhouwerstr., Van Royenstr., Dercksenstraat en Vrijheidslaan a/d Stichting Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg. Raad 1 aug. 1961, 6 aug., 26 nov 1962.
Code VNG: -2.07.351.12/1961-3

6976-(6990). Verkoop van grond aan de Helena Rietbergstraat, 1961 - 1962.
Code VNG: -2.07.351.12

6991. Verkoop grond aan het van Hoogendorpplein, hoek Willem de Zwijgersingel aan het college van kerkvoogden van de hervormde gemeente. / Raad 2 april 1962.
Code VNG: -2.07.351.12/1962-8

6992. Verkoop grond aan de Nieuwehuisenweg aan de Situeringscommissie van het Bisdom Rotterdam. / Raad 6 augustus 1962.
Code VNG: -2.07.351.12/1962-9

6989-(7039). Verkoop van grond aan de Walraven van Halllaan, 1962 - 1967.
Code VNG: -2.07.351.12

6986-(7182). Verkoop van grond aan de Gedenklaan, 1962 - 1969.
Code VNG: -2.07.351.12

6994. Verkoop grond aan de Gedenklaan, Brandsmastraat en Vrijheidslaan aan Gebr. K.J. en M.J. van der Horst. / Raad 27 mei 1963.
Code VNG: -2.07.351.12/1963-2

6996. Verkoop grond aan de Gedenklaan, Joh. Poststraat en Vrijheidslaan aan H.J. de Graaf en Van Item en Co. / Raad 27 mei 1963.
Code VNG: -2.07.351.12/1963-4

6998. Verkoop grond gelegen tussen Ronsseweg, Bleulandweg en Ridder van Catsweg aan de kerkeraad der Gereformeerde Gemeente. / Raad 28 januari 1963.
Code VNG: -2.07.351.12/1963-7

6997. Verkoop grond aan het Aalberseplein aan Kerkbestuur van de Parochie van St. Jozef. / Raad 19 augustus 1963. Teruggekocht Raad 2 juli 1979.
Code VNG: -2.07.351.12/1963-5

6999. Verkoop rond aan de Bleulandweg en de Dreef aan "Eurowoningen N.V." / Raad 24 februari 1964.
Code VNG: -2.07.351.12/1964-1

7000. Verkoop grond aan de Willens aan de Staat. / Raad 6 april 1964.
Code VNG: -2.07.351.12/1964-2

7003. Verkoop grond gelegen nabij de Heemskerkstraat, Slotemaker de Bruinestraat, De Savornin Lohmansingel en Randweg aan de R.K. Woningbouw- / Ver. "St. -Jozef". Raad 3 augustus 1964.
Code VNG: -2.07.351.12/1964-7

7177. Overdracht grond aan de 1e E.J. Potgieterstraat aan de Stichting christe- lijke scholen, uitgaande van de centrale kerkeraad der hervormde gemeente. / Raad 3 augustus 1964.
Code VNG: -2.07.351.12/1964-6

7001-(7021). Verkoop van grond aan de Dobbestraat, 1964 - 1966.
Code VNG: -2.07.351.12

7005-(7058). Verkoop van grond aan de Ronsseweg, 1964 - 1969.
Code VNG: -2.07.351.12

7007. Verkoop grond aan de Eerste Hieronymus van Alphenstraat, hoek Derde Kade aan M.G. Steenbergen en 5 anderen. / Raad 31 mei 1965.
Code VNG: -2.07.351.12/1965-1

7008. Verkoop grond aan de Albert van 't Hartweg te Nieuwerkerk a/d IJssel aan de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel. / Raad 28 juni 1965.
Code VNG: -2.07.351.12/1965-2

7009. Verkoop perceeltje water van de Kromme Gouwe aan de N.V. Flamco. / Raad 28 juni 1965.
Code VNG: -2.07.351.12/1965-3

7010. Verkoop grond aan de Gouwe aan Fa. J. van Aalst. / Raad 26 juli 1965.
Code VNG: -2.07.351.12/1965-4

7013. Verkoop grond aan de Joubertstraat hoek Willens aan N.V. Bouw- en aannemersbedrijf P.G. van Willigen. / Raad 30 augustus 1965.
Code VNG: -2.07.351.12/1965-7

7017. Verkoop grond aan de Von Suttnerstraat en aan de Bernadottelaan hoek Goejanverwelledijk aan de industrie- en handelsonderneming "Feniks". / Raad 13 december 1965.
Code VNG: -2.07.351.12/1965-11

6827. Verkoop grond. / Onderhandelingen. Algemeen dossier, 1965 - 1972.
Code VNG: -2.07.351.12

7018. Verkoop grond aan de Korte Tiendeweg aan C. Klein. / Raad 31 januari 1966.
Code VNG: -2.07.351.12/1966-2

7019. Verkoop grond aan de De Rijkestraat aan het staatsbedrijf der P.T.T. / Raad 28 maart 1966.
Code VNG: -2.07.351.12/1966-3

7020. Verkoop grond aan de Techniekstraat aan Fa. P. van der Linden en Zn. / 1966. (Bij raadsbesluit van 27-3-1961 reeds in erfpacht uitgegeven met recht van koop).
Code VNG: -2.07.351.12/1966-4

7178. Overdracht grond aan het Aalberseplein aan de R.K. Inrichting van Liefdadigheid. / Raad 31 januari 1966.
Code VNG: -2.07.351.12/1966-1

7022. Verkoop grond gelegen in de gemeente Woerden aan de gemeente Woerden. Raad 30 januari 1967.
Code VNG: -2.07.351.12/1967-1

7024. Verkoop grond aan de Korte Vest, Bleysstraat, Goejanverwelledijk, Industriestraat, Emmastraat, Hoefbladstraat, Tristanstraat, Noodhoven van Goorstraat en Bodegraafsestraatweg aan het Gemeenschappelijk ... ***
Code VNG: -2.07.351.12/1967-3

7026. Verkoop grond gelegen tussen de De Kortestraat en de Nieuwenhuisenweg aan de kerkvoogdij der hervormde gemeente. / Raad 30 januari 1967.
Code VNG: -2.07.351.12/1967-5

7029. Verkoop grond gelegen aan de Marathonlaan en Olympiadeplein aan de R.K. Woningbouwvereniging "St. Jozef". / Raad 21 augustus 1967.
Code VNG: -2.07.351.12/1967-8

7031. Verkoop grond aan de Pim Mulierlaan aan A.A. de Jong. / Raad 21 augustus 1967.
Code VNG: -2.07.351.12/1967-10

7035. Verkoop grond aan de Van Persijnstraat aan A.W. Gibbon, J.C.Perdijk, J. Hoogendoorn, C.E. de Groot, F. Jager en J. Dijkman. / Raad 9 oktober 1967.
Code VNG: -2.07.351.12/1967-14

7030-(7045). Verkoop van grond aan de Jan Dommeringlaan, 1967 - 1968.
Code VNG: -2.07.351.12

7036. Verkoop grond in bestemmingsplan "Oosterwei II" aan Aannemingscombinatie Gouda N.V. / Raad 27 november 1967. Raad 24 februari 1969.
Code VNG: -2.07.351.12/1967-15

7033-(7094). Verkoop van grond aan de Jaap Edenlaan, 1967 - 1971.
Code VNG: -2.07.351.12

7028. Verkoop grond gelegen aan de Marathonlaan, Han Hollanderweg, Olympiadeplein en Estafetteweg aan de Woningbouwver. "De Goede Woning". / Raad 21 augustus 1968.
Code VNG: -2.07.351.12/1967-7

7042. Verkoop grond gelegen aan de Pim Mulierlaan aan M. Huyzer. / Raad 25 maart 1968.
Code VNG: -2.07.351.12/1968-3

7043. Verkoop grond gelegen op de hoek Bodegraafsestraatweg / Wibautstraat aan de N.V. Bouw- en Handelmaatschappij "Oude Gouwe". / Raad 29 april 1968.
Code VNG: -2.07.351.12/1968-4

7046. Verkoop van grond gelegen aan de Samuel Munckerstraat, Bellamystraat, Tweede Kade,Derde Kade,van Persijnstraat,Gregorius Coolstraat. / Aan de bouwvereniging "Het Volksbelang". Raad 29 juli 1968.
Code VNG: -2.07.351.12/1968-8

7179. Overdracht grond gelegen aan de Keizerstraat aan de Ver. tot Stichting en instandhouding van Chr. Nationale Scholen. / Raad 24 juni 1968.
Code VNG: -2.07.351.12/1968-7

7050-(7142). Verkoop van grond in bestemmingsplan "Bloemendaal" 1e fase, 1968 - 1974.
Code VNG: -2.07.351.12

7047-(7159). Verkoop van grond aan de Ridder van Catsweg, 1968 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.12

7048. Verkoop van grond gelegen aan de Gregorius Coolstraat aan F.H.B.M. Kalmeijer, N. Okkerse, J. Schouten en P.B. van Huis. / Raad 4 november 1968. Raad 2 februari 1976.
Code VNG: -2.07.351.12/1968-11

7051. Verkoop van grond gelegen aan de Han Hollanderweg en de Marathonlaan aan de Aannnemingscombinatie Gouda N.V. / Raad 7 januari 1969.
Code VNG: -2.07.351.12/1969-1

7056. Verkoop van grond gelegen aan de Vest aan M.A. Engelvaart's Tricotagefabrieken N.V. Tricotagefabriek Rijo. / Raad 2 juni 1969.
Code VNG: -2.07.351.12/1969-8

7054. Verkoop grond gelegen aan de Bloemendaalseweg aan het bestuur van de school voor verplegenden "Tergouw". / Raad 31 maart 1969. Raad 24 mei 1971.
Code VNG: -2.07.351.12/1969-5

7064. Verkoop van grond gelegen achter het pand Gouwe 152 aan B. Fanggidaej. / Raad 2 maart 1970.
Code VNG: -2.07.351.12/1970-4

7070. Verkoop grond gelegen ten noord-westen van de Magalhaeslaan aan de Stichting " Gemiva". / Raad 25 mei 1970.
Code VNG: -2.07.351.12/1970-10

7071. Verkoop van grond gelegen aan de Sportlaan aan het Staatsbedrijf der P.T.T. / Raad 15 juni 1970.
Code VNG: -2.07.351.12/1970-11

7072. Verkoop van grond gelegen aan de Willem Bontekoesingel aan de centrale administratie van het Apostolisch Genootschap te Baarn. / Raad 15 juni 1970.
Code VNG: -2.07.351.12/1970-12

7074. Verkoop van grond gelegen in het Boerhaavekwartier aan het Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o. / Raad 29 juni 1970.
Code VNG: -2.07.351.12/1970-14

7076. Verkoop van grond gelegen aan de Van Persijnstraat aan A.I. Kraan, L.A. Bakker, G. v.d. Ham, J.C. Hofman en J. Vergunst. / Raad 4 augustus 1970.
Code VNG: -2.07.351.12/1970-16

7078. Verkoop van grond gelegen aaan de Groen van Prinsterersingel aan de Ver. "De Technische School voor Gouda e.o.". / Raad 28 september 1970.
Code VNG: -2.07.351.12/1970-18

7084. Verkoop van grond gelegen aan het Regentesseplantsoen aan A. van der Laan. / Raad 1 december 1970.
Code VNG: -2.07.351.12/1970-24

7082-(7143). Verkoop van grond in Bloemendaal 2e fase, 1970 - 1974.
Code VNG: -2.07.351.12

7061-(7164). Verkoop van grond aan de Abel Tasmanlaan, 1970 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.12

7079-(7091). Verkoop van grond in het industrie- en kantorengebied Bloemendaal, 1970 - 1979.
Code VNG: -2.07.351.12

7086. Verkoop van grond gelegen in plan Bloemendaal 1e fase aan de 11e Heesterhof en de 2e Abel Tasmanhof en in plan Bloemendaal 2e fase aan het / Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o. Raad 25 januari 1971.
Code VNG: -2.07.351.12/1971-2

7088. Verkoop van grond gelegen aan de Crabethstraat aan de N.V. Goudse Verzekering Maatschappij. / Raad 3 mei 1971.
Code VNG: -2.07.351.12/1971-4

7090. Verkoop van grond gelegen aan de Livingstonelaan aan de "Stichting Bloemendaal". / Raad 9 juni 1971.
Code VNG: -2.07.351.12/1971-6

7092. Verkoop van grond gelegen aan de Kazernestraat aan de fa. J.G. Potharst & Zn. / Raad 21 juni 1971.
Code VNG: -2.07.351.12/1971-8

7095. Verkoop grond gelegen aan de Burg. Martensstraat aan het Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o. / Raad 22 december 1971.
Code VNG: -2.07.351.12/1971-11

7096. Verkoop van grond gelegen op de hoek Kleiweg-Nieuwstraat aan de N.V. Mavo, Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen te Amsterdam. / Raad 7 februari 1972.
Code VNG: -2.07.351.12/1972-1

7097. Verkoop van grond gelegen aan de Nieuwenhuisenweg aan Drs. F. Grendel. / Raad 7 februari 1972.
Code VNG: -2.07.351.12/1972-2

7098. Verkoop van grond gelegen aan de 's-Gravenweg te Kralingen aan de gemeente Rotterdam. / Raad 7 februari 1972.
Code VNG: -2.07.351.12/1972-3

7101. Verkoop van grond gelegen aan de Heesterlaan en de 10e Heesterhof aan de Ned. Middenstands Financierings Maatschappij voor Bedrijfsobjecten / N.V. te Amsterdam. Raad 28 februari 1972.
Code VNG: -2.07.351.12/1972-6

7102. Verkoop van grond gelegen aan de la Reylaan aan G. Stuiver. / Raad 27 maart 1972.
Code VNG: -2.07.351.12/1972-7

7103. Verkoop van grond gelegen in Bloemendaal, 1e fase, Bloemendaal-Oost en Gloriantplantsoen aan het Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o. / Raad 16 mei 1972.
Code VNG: -2.07.351.12/1972-8

7105. Verkoop van grond gelegen aan de Denneweg aan de N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. / Raad 13 juni 1972.
Code VNG: -2.07.351.12/1972-10

7109. Verkoop van grond gelegen aan de la Reijlaan aan de Humanistische Bouwstichting Bejaardenhuisvesting te Amsterdam. / Raad 4 september 1972. Raad 3 september 1973.
Code VNG: -2.07.351.12/1972-14

7110. Verkoop van grond gelegen aan de 3e Abel Tasmanhof aan W.J.M. Hentzen, H.A. Rijsbaarman, drs. L. Kock, mr. M.A. Petersen, A. van Klaveren, / J.Ch. Manuel, C.J. van de Pligt en dr. H. ter Heide. Raad 4 september 1972.
Code VNG: -2.07.351.12/1972-15

7113. Verkoop van grond gelegen aan de Olivier van Noortlaan en de Mercatorsingel aan het bestuur der Stichting R.K. Schoolbestuur Gouda. / Raad 2 oktober 1972.
Code VNG: -2.07.351.12/1972-18

7114. Verkoop perceeltjes grond gelegen in bestemmingsplannen "Bloemendaal I" en "Bloemendaal II" aan het Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o. / Raad 20 november 1972.
Code VNG: -2.07.351.12/1972-19

7104-(7152). Verkoop van grond in Bloemendaal-oost, 1972 - 1978.
Code VNG: -2.07.351.12

7115. Verkoop van grond gelegen aan het Van Hogendorpplein aan Van 't Hof Make- laardij B.V. te Gouda en aan de Thorbeckelaan aan de N.V. Onafhankelijke / Transport- en exploitatiemaatschappij Otex te Gouda. Raad 5 februari 1973.
Code VNG: -2.07.351.12/1973-1

7116. Verkoop van grond gelegen aan het Olympiadeplein aan A.J.M. van Well B.V. te 's-Gravenhage. / Raad 5 februari 1973.
Code VNG: -2.07.351.12/1973-2

7117. Verkoop van grond gelegen in Bloemendaal-oost en Bloemendaal 2e fase aan de N.V. Aannemingscombinatie Gouda (A.C.G.). / Raad 5 februari 1973.
Code VNG: -2.07.351.12/1973-3

7118. Verkoop van grond en water gelegen nabij de Goudkade aan de N.V. Machinehandel-Machinefabriek " De Gouwe". / Raad 5 februari 1973.
Code VNG: -2.07.351.12/1973-4

7120. Verkoop van grond gelegen in het Industrie- en Kantorengebied "De Uitert" aan de N.V. Bouw- en Aanneming Maatschappij M.A.B. te 's-Gravenhage. / Raad 26 februari 1973.
Code VNG: -2.07.351.12/1973-7

7122. Verkoop van grond gelegen aan de Derde Kade aan het Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o. / Raad 17 april 1973.
Code VNG: -2.07.351.12/1973-10

7123. Verkoop van grond gelegen in het Houtmansplantsoen aan het Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o. / Raad 7 mei 1973.
Code VNG: -2.07.351.12/1973-11

7126. Verkoop van grond gelegen aan de Kazernestraat aan N.V. Brond-Gouda. / Raad 4 juni 1973.
Code VNG: -2.07.351.12/1973-14

7128. Verkoop van grond gelegen in Bloemendaal en in bestemmingsplan Bloemendaal- oost aan het Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o. / Raad 3 september 1973.
Code VNG: -2.07.351.12/1973-16

7121-(7136). Verkoop van grond in Bloemendaal-West, 1973 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.12

7134. Verkoop van grond gelegen aan de Westerom aan H.L.P.Swanenburg;D.J. Zelten- rijch;C.A. Brem;P. van de Ree;G. de Jong;H.J.Rabouw;G.J.Vreeswijk; / H.P.G. Hoogendoorn;A.Perdijk;P.J. de Bruijn;J.B. Hofstede en A. van Hoorn. Raad 26 maart 1974.
Code VNG: -2.07.351.12/1974-3

7145. Verkoop grond gelegen op het industrie- en kantorengebied "Den Uitert" aan het Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda en omstreken. / Raad 24 juni 1974.
Code VNG: -2.07.351.12/1974-14

7146. Verkoop van grond gelegen aan de Landlust, Rietzoom en Noordhoff aan het Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o. / Raad 26 augustus 1974.
Code VNG: -2.07.351.12/1974-15

7147. Verkoop van grond gelegen aan de Ridder van Catsweg, Doesburgweg, Waterpeper en Waterruit aan het Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o. / Raad 30 september 1974.
Code VNG: -2.07.351.12/1974-16

7138. Verkoop van grond gelegen in Bloemendaal aan het Rijk. / Raad 14 mei 1974. Raad 3 juli 1978.
Code VNG: -2.07.351.12/1974-6

7151. Verkoop grond gelegen aan de Burg. van Reenensingel en Hanzeweg aan de N.V. Ned. Banden Industrie Michelin. / Raad 13 januari 1975.
Code VNG: -2.07.351.12/1975-1

7153. Verkoop grond gelegen aan de Wethouder Venteweg aan L.F. van den Ende. / Raad 3 februari 1975.
Code VNG: -2.07.351.12/1975-2

7155. Verkoop grond gelegen aan de Bunchestraat aan J.A.A. van Rhijn. / Raad 24 februari 1975.
Code VNG: -2.07.351.12/1975-4

7156. Verkoop grond gelegen aan de Waterruit, de Burg. van Reenensingel en het Raaigras aan het Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o. / Raad 21 april 1975.
Code VNG: -2.07.351.12/1975-5

7157. Verkoop grond gelegen aan de Meerburgstraat aan de Algemene Stichting voor Verzorging en Verpleging van Zwakzinnigen (ASVZ). / Raad 21 april 1975.
Code VNG: -2.07.351.12/1975-6

7163. Verkoop grond gelegen aan de Landluststraat aan P.H. van Riel. / Raad 29 september 1975.
Code VNG: -2.07.351.12/1975-14

7165. Verkoop van grond gelegen aan de Van Strijenstraat aan M. de Waard. / Raad 18 november 1975.
Code VNG: -2.07.351.12/1975-16

7166. Verkoop van grond gelegen aan de Burg. van Reenensingel aan Ondernemers Koop Centrum A.C.M. de Jong B.V. i.o. / Raad 8 december 1975.
Code VNG: -2.07.351.12/1975-17

7167. Verkoop van grond gelegen aan de Doelenstraat aan W. van der Broek. / Raad 8 december 1975.
Code VNG: -2.07.351.12/1975-18

7185. Overdracht van grond gelegen aan de Plaswijckweg aan de Stichting chr. scholen, uitgaande van de centrale kerkeraad der hervormde gemeente. / Raad 1 september 1975.
Code VNG: -2.07.351.12/1975-12

9845. Verkoop grond gelegen aan de H.J. Nederhorststraat aan het Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o. / Raad 29 september 1975.
Code VNG: -2.07.351.12/1975-13

7162. Verkoop grond gelegen in de Uitert en de Ridder van Catsweg aan de Staat der Nederlanden (Staatsbedrijf der PTT) tbv bouw buitendienstgebouw, / Telefoongebouw en codeercentrum. Raad 1 september 1975. Raad 29 maart 1976. Raad 27 september 1976.
Code VNG: -2.07.351.12/1975-11

7154. Verkoop grond gelegen nabij de Burg. van Reenensingel aan Horeca Exploitatie Maatschappij Boegheim en Nijssen B.V. / Raad 24 februari 1975. Raad 15/16 augustus 1977.
Code VNG: -2.07.351.12/1975-3

7150. Verkoop van grond gelegen aan het Buchnerpad aan het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor. / Raad 1/2 maart 1976.
Code VNG: -2.07.351.12/1974-19


2.1.3.1.4. Ruiling

7187. Ruiling van grond met Fa. J.M. Borsje, nl. aankoop grond aan de Drapiersteeg en verkoop grond aan de Drapiersteeg. / Raad 10 november 1947.
Code VNG: -2.07.351.13/1947-1

7188. Ruiling van grond met Gebr. van Willigen Gouda N.V., nl. aankoop grond aan de Kon. Wilhelminaweg en het Uiverplein en verkoop grond / Aan de Kon. Wilhelminaweg. Raad 15 december 1947.
Code VNG: -2.07.351.13/1947-2

7189. Ruiling van grond met Fa. J. Slegt, nl. aankoop grond gelegen tussen Eerste Kade en de voormalige spoorbaan Gouda-Schoonhoven en verkoop grond / Gelegen tussen Boelekade en voormalige spoorbaan Gouda-Schoonhoven. Raad 13 december 1948.
Code VNG: -2.07.351.13/1948-1

7190. Ruiling van grond met Comm. Vennootschap Stoomwasserij "De Blauwe Haan", v/h H.A. Jaspers, nl. aankoop grond hoek Karnemelksloot/ Burg. Martens- / Singel en verkoop grond hoek Johan de Haenstraat/Burg. Martens- singel. Raad 23 maart 1948.
Code VNG: -2.07.351.13/1948-2

7191. Ruiling van grond met J. de Jong, nl. aankoop grond aan de Vest en verkoop grond aan de Vest. / Raad 26 januari 1948.
Code VNG: -2.07.351.13/1948-3

7192. Ruiling van grond met gemeente 's-Gravenhage, nl. aankoop grond aan de Schielands Hoge Zeedijk en verkoop grond aan de Schielands / Hoge Zeedijk. Raad 6 september 1949.
Code VNG: -2.07.351.13/1949-1

7193. Ruiling van grond met Kerkeraad der Gereformeerde Gemeente, nl. aankoop grond aan de Spoorlaan en verkoop grond aan de Spoorlaan. / Raad 14 juli 1949.
Code VNG: -2.07.351.13/1949-2

7194. Ruiling van grond met J. van der Linden c.s., nl. aankoop grond aan de Vossenburchkade en verkoop grond aan de Vossenburchkade. / Raad 20 augustus 1951.
Code VNG: -2.07.351.13/1951-2

7195. Ruiling van grond met D.C. Brem, nl. aankoop grond aan de Dijkstraat en verkoop grond van de voormalige spoorbaan Gouda-Schoonhoven. / Raad 26 februari 1951.
Code VNG: -2.07.351.13/1951-1

7196. Ruiling van grond met D. van Dam, nl. aankoop grond met opstallen in het z.g. Klooster aan de Nieuwehaven, en verkoop grond met opstallen in het / Z.g. Klooster aan de Nieuwehaven. Raad 7 juli 1952.
Code VNG: -2.07.351.13/1952-1

7197. Ruiling van grond met Wed. H.G. Teeuwen-van Deth, nl. aankoop grond aan de Gouwe en verkoop grond met opstal aan de Gouwe. / Raad 30 november 1953.
Code VNG: -2.07.351.13/1953-1

7198. Ruiling van grond met W.E. van Straaten c.s., nl. aankoop grond aan de Graaf Florisweg en verkoop grond aan de Graaf Florisweg. / Raad 28 juni 1954.
Code VNG: -2.07.351.13/1954-1

7186. Ruiling van grond. / Onderhandelingen, 1954 - 1972.
Code VNG: -2.07.351.13

7199. Ruiling van grond met "De Producent", nl. aankoop grond aan de Onder de Boompjes en verkoop grond aan de Onder de Boompjes. / Raad 4 april 1955.
Code VNG: -2.07.351.13/1955-1

7200. Ruiling van grond met A. van Beynum, nl. aankoop grond aan de Statensingel en grond aan de Graaf Florisweg, hoek Albert Plesmanplein, en verkoop grond / Aan het Albert Plesmanplein tussen Graaf Florisweg en Staten- singel. Raad 26 september 1955.
Code VNG: -2.07.351.13/1955-2

7201. Ruiling van grond met N.V. "Nibo" witlofkwekerij v/h N. Both en zonen, nl. aankoop grond ten oosten van de Ridder van Catsweg en verkoop / Grond ten oosten van de Ridder van Catsweg. Raad 8 oktober 1956.
Code VNG: -2.07.351.13/1956-1

7202. Ruiling van grond met J. Verdouw, nl. aankoop grond aan de Winterdijk en de Ferdinand Huyckstraat, en verkoop grond hoek Winterdijk/ / Ferdinand Huyckstraat. Raad 25 juni 1956.
Code VNG: -2.07.351.13/1956-2

7203. Ruiling van grond met stichting St.-Joseph Paviljoen, nl. aankoop grond aan de Heemskerkstraat en verkoop grond gelegen ten noorden van de / Graaf Florisweg en ten oosten van de Jan van Beaumontstraat. Raad 3 juni 1957.
Code VNG: -2.07.351.13/1957-1

7204. Ruiling van grond met E. Kok, nl. aankoop grond aan de Tristanstr.,Isolde- str. en Merlijnstr. en verkoop grond gelegen tussen Tristanstr.en / Achterwillens.Tevens aankoop grond voor aanleg v.d.Tristanstr., Isoldestr.en Merlijnstr. van E. Kok. Raad 16 sept.1957
Code VNG: -2.07.351.13/1957-2

7205. Ruiling van grond met Bedrijfspensioenfonds voor de landbouw, nl. aankoop grond aan de Von Suttnerstraat en verkoop grond aan de Von Suttnerstraat. / Raad 25 augustus 1958.
Code VNG: -2.07.351.13/1958-2

7206. Ruiling van grond met N. Smit, nl. aankoop grond gelegen tussen Winterdijk, Max Havelaarstraat en Ferdinand Huyckstraat en verkoop grond gelegen / Tussen Winterdijk, Max Havelaarstraat en Ferdinand Huyckstraat. Raad 25 augustus 1958.
Code VNG: -2.07.351.13/1958-3

7207. Ruiling van grond met N.V. Bouw- en Handelmaatschappij "Wabo", nl. aankoop grond aan de Noothoven van Goorstraat en verkoop grond aan de Noothoven / Van Goorstraat. Raad 24 maart 1958.
Code VNG: -2.07.351.13/1958-4

7208. Ruiling van grond met H.J. Daems, nl. aankoop grond aan de Achterwillens (gem. Reeuwijk) en verkoop grond gelegen tussen Achterwillens en / Tristanstraat. Raad 7 juli 1958.
Code VNG: -2.07.351.13/1958-1

7210. Ruiling van grond met kunstaardewerkfabriek "Trio", nl. aankoop grond aan de Nobelstraat en verkoop grond aan de Nobelstraat. / Raad 27 november 1959.
Code VNG: -2.07.351.13/1959-2

7211. Ruiling van grond met N.V. Kon. Stearine Kaarsenfabrieken "Gouda-Apollo", nl. aankoop grond aan de Schielands Hoge Zeedijk en verkoop grond aan de / Schielands Hoge Zeedijk, hoek Buurtje. Raad 27 november 1959.
Code VNG: -2.07.351.13/1959-3

7212. Ruiling van grond met W.A. Wever, E.P.M. Wever en Fa. Bakkerij Wever v/h B. de Groot, nl. aankoop div. perceeltjes grond tussen Winterdijk en Van / Bergen IJzendoornpark en verkoop div. perceeltjes grond tussen Winterdijk en Van Bergen IJzendoornpark. Raad 25 mei 1959.
Code VNG: -2.07.351.13/1959-4

7209. Ruiling grond met-, aankoop grond van-, en verkoop grond aan de N.V. Ned. Woningfinanciering Mij., gelegen tussen Albert Plesmanplein, Graaf / Florisweg,Vossenburchkade en Spoorstraat. Raad 31 augustus 1959. Raad 4 december 1961.
Code VNG: -2.07.351.13/1959-1

7213. Ruiling van grond en bouwwerken met Fa. "Antoon Dessing v/h Joh. Dessing & Co.", nl. aankoop Oosthaven 24, 25, 26, 27, Veerstraat 1 en grond aan de / Turfsingel met opstallen, tussen Veerstraat en Erasmusstraat, en verkoop grond aan de Nijverheidsstraat. Raad 3 oktober 1960
Code VNG: -2.07.351.13/1960-1

7214. Ruiling van grond met J. Spee, nl. aankoop grond aan de Walestraat en verkoop grond aan de Walestraat. / Raad 3 oktober 1960.
Code VNG: -2.07.351.13/1960-2

7215. Ruiling van grond met N.V. v/h H.J. Nederhorst,nl. aankoop grond aan de 1e Moordrechtse Tiendeweg en verkoop grond aan de 1e Moordrechtse Tiendeweg. / Tevens aankoop grond aan de Goudkade. Raad 24 april 1961.
Code VNG: -2.07.351.13/1961-1

7217. Ruiling van grond met N.V. machinefabriek v/h Fa A. de Weger, nl. aankoop van het pakhuis met ondergrond Bogen 21, en verkoop van een gedeelte / Van het Zwaansgat. Raad 6 november 1961.
Code VNG: -2.07.351.13/1961-3

7216. Ruiling van grond met Fa. J.L. Hulleman, nl. aankoop grond aan het Albert Plesmanplein, hoek Ridder van Catsweg, en verkoop grond aan de Parallelweg. / Tevens verkoop grond aan de Parallelweg aan J.P. Hulleman. Raad 27 maart 1961.Raad 22 december 1971. Raad 21 november
Code VNG: -2.07.351.13/1961-2

7218. Ruiling van grond met C. van Vliet e.c., nl. aankoop grond aan de Dobbestraat, hoek Willens, en verkoop grond aan de Dobbestraat. Raad 6 augustus 1962.
Code VNG: -2.07.351.13/1962-1

7219. Ruiling van grond met G.T. Gho, nl. aan- en verkoop van grond aan de "Tunnelhof" nabij de Graaf Florisweg. / Raad 19 augustus 1964.
Code VNG: -2.07.351.13/1964-1

7220. Ruiling van grond gelegen nabij de Gouderaksedijk met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Raad 19 juni 1967.
Code VNG: -2.07.351.13/1967-1

7221. Ruiling van grond en enige stroken water gelegen aan de Bodegraafsestraatweg met W.J.M. Rutges. / Raad 21 augustus 1967.
Code VNG: -2.07.351.13/1967-2

7222. Ruiling van grond en water gelegen aan de Ridder van Catsweg met dr. P. Belgraver. Raad 29 januari 1968.
Code VNG: -2.07.351.13/1968-1

7223. Ruiling van grond gelegen aan de Karnemelksloot hoek Eerste Kade met N.V. Bouw- en Handelmaatschappij. "De Vechtstreek II". / Raad 4 november 1968.
Code VNG: -2.07.351.13/1968-2

7224. Ruiling van grond gelegen aan de Vlamingstraat/Raam met mevr. C.J. van den Heuvel. Raad 15 juni 1970.
Code VNG: -2.07.351.13/1970-1

7225. Ruiling van grond gelegen aan de Bloemendaalseweg met de N.V. "Nibo" witlofkwekerijen v/h Nic. Both en Zonen. / Raad 27 april 1971.
Code VNG: -2.07.351.13/1971-1

7226. Ruiling van grond gelegen aan de Ronsseweg met de Staat der Nederlanden. Raad 21 juni 1971.
Code VNG: -2.07.351.13/1971-2

7227. Ruiling van grond gelegen in het Boerhaavekwartier met de Stichting scholengemeenschap op reformatorische grondslag "De Driestar". / Raad 13 juni 1972.
Code VNG: -2.07.351.13/1972-1

7235. Aangaan ruilovereenkomst met T. Steenbeek voor pand Graaf Florisweg 109 tegen perceel grond Kees Faessens Rolwagensteeg (voormalige nr. 2) en drie onbewoonbaar verklaarde woningen Wethouder Venteweg 9, 11 en 13. Raad 2 oktober 1972.
Code VNG: -2.07.351.13/1972-3

7228. Ruiling van grond gelegen aan de Nieuwstraat en Onder de Boompjes met P.G. Teekens. / Raad 7 augustus 1972. Raad 5 februari 1973.
Code VNG: -2.07.351.13/1972-2

7229. Ruiling van grond gelegen aan de Doelenstraat met P.L. Perdijk. / Raad 4 juni 1973.
Code VNG: -2.07.351.13/1973-1

7230. Ruiling van grond gelegen aan de Crabethstraat met J.N. Aalders. / Raad 25 februari 1974.
Code VNG: -2.07.351.13/1974-1

7231. Ruiling van grond gelegen aan de Parallelweg met de provincie Zuid-Holland. / Raad 3 september 1974.
Code VNG: -2.07.351.13/1974-2

7232. Ruiling van grond gelegen aan de Const. Huygensstraat met het Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o. / Raad 21 april 1975.
Code VNG: -2.07.351.13/1975-1

7233. Ruiling van grond gelegen aan de Noothoven van Goorstraat met A.L. van der Meer-IJsselstein. / Raad 21 april 1975.
Code VNG: -2.07.351.13/1975-2

7234. Ruiling grond gelegen aan de Van Strijenstraat met de Goudsche Machinefabriek B.V. / Raad 4 augustus 1975.
Code VNG: -2.07.351.13/1975-3


2.1.3.1.5. Schenking

7236-7237. Schenking. 1954 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.14

7238. Schenking door Bestuur Stichting Gouds Stadscarnaval "De Gouwenarren" ten behoeve van viering Gouda 1000-jaar stad. 1972.
Code VNG: -2.07.351.14


2.1.3.1.6. Onteigening

33. Onteigening ten behoeve van Ned. Spoorwegen. / Verbetering baanvak Oudewater - Gouda, 1946 - 1947.
Code VNG: -1.711.15

7240. Onteigening. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.15

7253. Onteigening. / "Ouwe Gouwe". Bezwaarschriften. 1951 - 1952.
Code VNG: -2.07.351.15

7252. Onteigening. / "Ouwe Gouwe". Algemeen dossier, 1952 - 1955.
Code VNG: -2.07.351.15

7249. Onteigening. / Gronden ten Oosten van de Joubertstraat, 1955 - 1957.
Code VNG: -2.07.351.15

7241. Onteigening. Gronden tussen de Achterwillens en de spoorlijn Gouda-Utrecht. Algemeen dossier, 1956 - 1958.
Code VNG: -2.07.351.15

7242. Onteigening. Gronden tussen de Achterwillens en de spoorlijn Gouda-Utrecht. / Toezenden raadsbesluit 3 september 1956 met bijlagen aan Gedep. Staten. 1956 - 1958.
Code VNG: -2.07.351.15

7251. Onteigening. / "Oosterwei". 1958 - 1960.
Code VNG: -2.07.351.15

7250. Onteigening. / "Noord-West" en "Noord en Noordwest". 1960 - 1964.
Code VNG: -2.07.351.15

7255. Onteigening. / "Sportcomplexen-oost". 1961 - 1965.
Code VNG: -2.07.351.15

7248. Onteigening. / 53 percelen aan de Boomgaardstraat, Derde Kade, Karnemelksloot en Vierde Kade, 1961 - 1967.
Code VNG: -2.07.351.15

34. Eigendomsbeperking in het publiek belang. 1961 - 1970.
Code VNG: -1.711.6

7239. Vordering. 1962.
Code VNG: -2.07.351.15

7247. Onteigening. / 6 percelen aan de Bogen en Veerstal. 1962 - 1969.
Code VNG: -2.07.351.15

7243. Onteigening. / Onteigeningsplannen in de Polder Bloemendaal. Algemeen dossier, 1965 - 1967.
Code VNG: -2.07.351.15

7245. Onteigening. / Onteigeningsplan Begraafplaats Bloemendaal, 1966 - 1967.
Code VNG: -2.07.351.15

7244. Onteigening. / Onteigeningsplan Industrieterrein Bloemendaal, 1966 - 1970.
Code VNG: -2.07.351.15

7246. Onteigening. / Onteigeningsplan Bloemendaal, fase 1. 1966 - 1971.
Code VNG: -2.07.351.15

7254. Onteigening. / Grond met woning gelegen tussen de Helena Rietbergstraat en de Voorwillenseweg, 1968.
Code VNG: -2.07.351.15

32. Onteigening; vordering; naasting. Algemeen dossier, 1971 - 1973.
Code VNG: -1.711.15

7256. Onteigening. / Onteigening percelen aan de Lazaruskade, 1974.
Code VNG: -2.07.351.15


2.1.3.1.7. Zakelijke rechten, o.a. erfpacht

3505. Rechten en verplichtingen t.a.v. aangrenzende eigendommen. / Afscheiding erven en onderhoud gemeenschappelijke muren enz. o.m. uitzicht op erven. 1946 - 1972.
Code VNG: -2.07.351.4

3499. Jachtrecht. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.33

3509-3513. Recht van overpad, enz. over gerioleerde grond, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.4

7260-7263. Erfpacht (per straat), 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.21

3506-3507. Recht van overpad (uitweg). Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.4

7259. Erfpacht. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.21

3504. Rechten en verplichtingen t.a.v. aangrenzende eigendommen. / Recht van overpad (uitweg). Weigeringen, 1949 - 1957.
Code VNG: -2.07.351.4

3501. Visrecht. / Geldige vergunningen, 1957 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.33

7265. Erfdienstbaarheden. 1959 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.23

7258. Zakelijke rechten. Algemeen dossier, 1961 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.2

7264. Opstal. 1966 - 1970.
Code VNG: -2.07.351.22

3500. Visrecht. Algemeen dossier, 1969 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.33

3508. Rechten en verplichtingen t.a.v. aangrenzende eigendommen. / Afscheiding erven en onderhoud gemeenschappelijke muren enz. o.m. uitzicht op erven. 1973 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.4


2.1.3.1.8. Huur en verhuur, verpachting, gebruik

7268. Oorlogsschade eigendommen publiekrechtelijke lichamen. / Gemeente-gebouwen.
Code VNG: -2.07.351.53

6521. Gemeente-woningen. / Verhoging huren in verband met onderverhuur bij samenwoningen, 1946 - 1947.
Code VNG: -2.07.351

7266. Oorlogsschade eigendommen publiekrechtelijke lichamen. Algemeen dossier,
Code VNG: -2.07.351.53

7267. Oorlogsschade eigendommen Publiekrechtelijke lichamen. / Bruggen - Tunnel.
Code VNG: -2.07.351.53

3575. Inbraakverzekering. 1946 - 1959.
Code VNG: -2.07.351.521.82

3572. Brandverzekering. / Betaling premies door bedrijven en instellingen, 1946 - 1965.
Code VNG: -2.07.351.521.1

3561. Verzekering tegen verschillende risico's. / Schoolgebouwen en inventarissen. 1946 - 1971.
Code VNG: -2.07.351.52

3464-3473. Verhuur en verpachting. Lopende overeenkomsten, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.32

3482-(3498). Verhuur en verpachting. Beëindigde overeenkomsten, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.32

3502-3503. Gebruik van eigendommen, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.34

3560. Verzekeringen tegen verschillende risico's. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.52

3563-3564. Brandverzekering. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.521.1

3565-3570. Brandverzekering. Diverse gemeente-eigendommen, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.521.1

3577-3578. Bewaking en bescherming van gemeente-eigendommen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.53

3579. Bewaking en bescherming van gemeente-eigendommen. / Bliksembeveiliging gemeente-eigendommen. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.53

3562. Schadeverzekering; materiaalverzekering. / Reconstructieverzekering. Verzekering diverse administraties bij brand. 1947 - 1968.
Code VNG: -2.07.351.521

3458-3459. Erfpacht.,1947 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.21

3462-3463. Verhuur en verpachting. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.32

3460-3461. Huur en pacht door de gemeente, 1949 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.31

3576. Glasverzekering. 1950 - 1967.
Code VNG: -2.07.351.521.86

6524-6532. Gemeentewoningen. Voorkoming van onredelijke opdrijving van huurprijzen van woningen. / Toepassing huurwet 1950. Huurverhogingen, 1951 - 1968.
Code VNG: -2.07.351

6520. Gemeentewoningen. / Voorkoming van onredelijke opdrijving van huurprijzen van woningen. Algemeen dossier, 1951 - 1971.
Code VNG: -2.07.351

6517-6518. Gemeentewoningen. / Huurreglement. 1951 - 1975.
Code VNG: -2.07.351

3571. Brandverzekering. / Schadegevallen. 1952 - 1960.
Code VNG: -2.07.351.521.1

3475-3480. Correspondentie inzake ontruiming en beëindiging van pachtovereenkomsten ten behoeve van het bouwen van woningen in het stadsdeel Ouwe Gouwe. Schadevergoedingen, 1953 - 1960.
Code VNG: -2.07.351.32

6540. Gemeentewoningen. / Achterstand huren. Algemen dossier. 1953 - 1975.
Code VNG: -2.07.351

3573-3574. Stormschadeverzekering, 1955 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.521.63

3474. Verhuur en verpachting. Beschikbaarstellen credieten voor betalingen van schadeloosstellingen e.d. aan gebruikers van door de gemeente gekochte gronden. 1959 - 1962.
Code VNG: -2.07.351.32

6515. Eigendom en bezit. / Autoboxen. Verhuur. 1964 - 1969.
Code VNG: -2.07.351

3481. Correspondentie in verband met ontruiming en beeindiging pachtovereenkomsten tbv industrieterrein Bloemendaal. / Schadevergoedingen, 1967 - 1973.
Code VNG: -2.07.351.32

6519. Gemeentewoningen. / Huurvaststelling. Algemeen dossier, 1969.
Code VNG: -2.07.351

6533-6535. Gemeentewoningen. Toepassing Wet jaarlijkse huurverhoggingen (Wet van 24 december 1968 Stb. 703). Huurverhogingen, 1969 - 1971.
Code VNG: -2.07.351

6516. Gemeentewoningen. / Complexen woningen gemeentelijk woningbedrijf. Algemeen dossier, 1970 - 1975.
Code VNG: -2.07.351

6511. Eigendom en bezit. / Huurprijzen pakhuizen en atelierruimten. 1972 - 1975.
Code VNG: -2.07.351

6522. Gemeentewoningen. / Bijdrageregeling ontruiming gemeentewoningen wegens openbare werken. Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -2.07.351

6523. Gemeentewoningen. Bijdrageregeling ontruiming gemeentewoningen wegens openbare werken. / Vastgesteld bij raadsbesluit dd. 30 oktober 1972 met wijzigingen, 1972 - 1975.
Code VNG: -2.07.351

6536-6539. Gemeentewoningen. / Huurharmonisatie/-verhogingen, 1972 - 1975.
Code VNG: -2.07.351


2.1.3.2. Financiën


2.1.3.2.1. Algemeen

7271-7275. Financiën. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.352

7285-7286. Financiën. / Investeringen en kapitaalsverstrekkingen aan gem.bedrijven. 1948 - 1971.
Code VNG: -2.07.352

7292-7293. Financiën. / Statistiek kapitaaluitgaven en -inkomsten op kasbasis. 1953 - 1975.
Code VNG: -2.07.352

7526-7530. Financieel beheer. / Kredietbewaking en beschikbaarstellen van kredieten. 1953 - 1975.
Code VNG: -2.07.352.6

7283-7284. Financien. / Investeringsbeperking. 1957 - 1963.
Code VNG: -2.07.352

7287-7289. Financiën. / Statistiek der gemeentefinancien. 1957 - 1975.
Code VNG: -2.07.352

7290-7291. Financiën. / Statistiek kaspositie en vaste schulden. 1958 - 1975.
Code VNG: -2.07.352

7282. Financien. / In bewaring geven van geld en geldswaardige papieren. 1960 - 1961.
Code VNG: -2.07.352

7277. Financien. / Bijdrage van diensten en bedrijven in kosten van algemeen beheer en bestuur. 1961 - 1965.
Code VNG: -2.07.352

7281. Financien. / Frauderisico-onderlinge van gemeenten. Jaarvergaderingen, 1965 - 1975.
Code VNG: -2.07.352

7294-7296. Financiën. / Inzenden gegevens liquiditeitspositie aan Gedep. Staten Z-H. (zgn. Staat G). 1967 - 1975.
Code VNG: -2.07.352

7524-7525. Financieel beheer. / Planning investeringen op lange termijn. 1968 - 1975.
Code VNG: -2.07.352.6

7276. Financien. / Overeenkomst met de Stichting Nutsspaarbank te Gouda inzake overdracht activa en passiva van de Stadsspaarbank. 1970 - 1971.
Code VNG: -2.07.352


2.1.3.2.2. Begrotingen

7303-7502. Gemeentebegrotingen 1945 - 1975.
Code VNG: -2.07.352.11

7297-7299. Begrotingen en rekeningen. / Boekhoudvoorschriften. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.352.1

7300-7302. Begrotingen. Algemeen dossier, 1953 - 1975.
Code VNG: -2.07.352.11


2.1.3.2.3. Rekeningen

7504-7522. Gemeenterekeningen, 1940 - 1975.
Code VNG: -2.07.352.18

7503. Rekeningen. Algemeen dossier, 1947 - 1960.
Code VNG: -2.07.352.18


2.1.3.2.4. Leningen

7278. Financien. / Effectenregistratie. 1946 - 1961.
Code VNG: -2.07.352


2.1.3.2.5. Overige financiële aangelegenheden

7546. Rekeningen-Courant. / Incasso-bank Gouda, 1945 - 1951.
Code VNG: -2.07.352.626

7545. Rekening-courant A'damsche bank. / Overgegaan van de Incassobank. 1946 - 1949.
Code VNG: -2.07.352.626

7575. Geldleningen. / Uitlotingen en aflossingen, 1946 - 1968.
Code VNG: -2.07.352.71

7565. Controle op het finacieel beheer. Algemeen dossier, o.m. vergoeding door Gem. bedrijven, instellingen enz. 1946 - 1972.
Code VNG: -2.07.352.65

9103. Financien. / Diverse gevallen van fraude, inbraak, enz. 1946 - 1972.
Code VNG: -2.07.352

7279-7280. Financien. / Fraudeverzekering. Algemeen dossier. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.352

7532. Belegging der gelden, o.m. aan- en verkoop van effecten e.d. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.352.621

7538. Belegging der gelden, o.m. aan- en verkoop van effecten e.d. / Aandelen N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.352.621

7542. Belegging der gelden. / Verstrekken hypothecaire geldleningen, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.352.621

7557-7558. Rekening-courant overeenkomst. / N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.352.626

7561-7562. Inning van gelden. 1946 - 1972.
Code VNG: -2.07.352.633

7566. Controle op het financieel beheer. / Regelen met betrekking tot de controle. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.352.65

7568-7569. Geldleningen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.352.71

7543. Centraal beheer der geldmiddelen. 1947 - 1961.
Code VNG: -2.07.352.625

7544. Bank- en girorekening. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -2.07.352.626

7540. Belegging der gelden, o.m. aan- en verkoop van effecten e.d. / Aandelen N.V. Goudse Waterleiding Maatschappij. 1948 - 1975.
Code VNG: -2.07.352.621

7564. Betaling van gelden. 1949 - 1970.
Code VNG: -2.07.352.642

7571-7573. Geldleningen. / Correspondentie voorbereiding, 1949 - 1961.
Code VNG: -2.07.352.71

7547. Rekening-courant. / Amsterdamse Bank NV. 1951 - 1975.
Code VNG: -2.07.352.626

7559. Kasbeheer. 1951 - 1975.
Code VNG: -2.07.352.628

7574. Nationale Woningbouwleningen, 1952 - 1953.
Code VNG: -2.07.352.71

7533. Belegging der gelden, o.m. aan- en verkoop van effecten e.d. / Grootboekinschrijvingen, 1952 - 1975.
Code VNG: -2.07.352.621

7537. Belegging der gelden, o.m. aan- en verkoop van effecten e.d. / Aandelen N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. 1953 - 1975.
Code VNG: -2.07.352.621

7541. Belegging der gelden, o.m. aan- en verkoop van effecten e.d. / Aandelen N.V. tot Keuring van Electrotechnische Materialen "K.E.M.A.". 1953 - 1975.
Code VNG: -2.07.352.621

7539. Belegging der gelden, o.m. aan- en verkoop van effecten e.d. / Aandelen N.V. Kon. Stearine Kaarsenfabrieken "Gouda-Apollo". 1955 - 1975.
Code VNG: -2.07.352.621

7570. Diverse woningbouwleningen. / In 1957 aangegaan met: De N.V. Bank v. Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage. 1957 - 1958.
Code VNG: -2.07.352.71

7535-7536. Belegging der gelden, o.m. aan- en verkoop van effecten e.d. / Aandelen N.V. Bank voor Ned. Gemeenten. 1960 - 1975.
Code VNG: -2.07.352.621

7567. Kasopneming. Algemeen dossier, 1961 - 1975.
Code VNG: -2.07.352.651

7523. Financieel beheer. Algemeen dossier, 1962 - 1967.
Code VNG: -2.07.352.6

7548. Rekening-courant. / Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o. 1966 - 1968.
Code VNG: -2.07.352.626

7549. Rekening-courant. / Middenstichting" van het ziekenhuis in het Boerhaavekwartier. 1966 - 1975.
Code VNG: -2.07.352.626

7576. Kasgeldleningen. / Lopende leningen, 1968 - 1972.
Code VNG: -2.07.352.75

7531. Geldmiddelen. / Verordening ex art. 127a der gemeentewet t.a.v. de ontvangsten en uitgaven, 1968 - 1975.
Code VNG: -2.07.352.62

7560. Beheer der ontvangsten. 1970.
Code VNG: -2.07.352.63

7550. Rekening-courant. / Algemene Bank Nederland N.V., kantoor Gouda, 1970 - 1975.
Code VNG: -2.07.352.626

7552. Rekening-courant. / Coop. Boerenleenbank G.A. te Gouda, 1970 - 1975.
Code VNG: -2.07.352.626

7553. Rekening-courant. / Coop. Raiffeisenbank "Gouda". 1970 - 1975.
Code VNG: -2.07.352.626

7554. Rekening-courant. / Intergemeentelijk Overlegorgaan Gouda e.o. 1970 - 1975.
Code VNG: -2.07.352.626

7555. Rekening-courant. / Ned. Middenstandsbank N.V., kantoor Gouda, 1970 - 1975.
Code VNG: -2.07.352.626

7556. Rekening-courant. / Stichting Nutsspaarbank te Gouda, 1970 - 1975.
Code VNG: -2.07.352.626

7563. Beheer der uitgaven, 1970 - 1975.
Code VNG: -2.07.352.64

7534. Financieel beheer. / Kredietbewaking en beschikbaarstellen van kredieten. 1974.
Code VNG: -2.07.352.6

7551. Rekening-courant. / Centrale Meldings- en Alarmeringsdienst Midden Holland. 1975.
Code VNG: -2.07.352.626


2.1.3.3. Hulpmiddelen

7614. Huistelefoon.
Code VNG: -2.07.353.255

7579. Kantoormeubilering e.d. / Inventarissen (Gem.Secretarie, Gem.Ontvanger, Verificateur Gem.Financien) 1946 - 1954.
Code VNG: -2.07.353.12

7591. Documentenbeheer. / Vernietiging stukken, 1946 - 1959.
Code VNG: -2.07.353.22

7592. Abonnementen. / Technische vakbladen ten behoeve van sport, elektriciteit, volkshuisvesting, verkeer enz. 1946 - 1964.
Code VNG: -2.07.353.23

7593. Abonnementen. / Vakbladen ten behoeve van de administratie. 1946 - 1964.
Code VNG: -2.07.353.23

7609. Post. / Telling en vergoeding dienststukken. Algemeen dossier, 1946 - 1964.
Code VNG: -2.07.353.24

7624-7625. Niet voor het openbaar verkeer bestemde telefoon. 1946 - 1966.
Code VNG: -2.07.353.255

7580. Benodigdheden en hulpmiddelen voor de administratie en het beheer. / Wijziging telefoonnummers.Wijziging gironummers.Lijst postadressen.Nieuwe schrijfwijze. 1946 - 1970.
Code VNG: -2.07.353.2

7577. Benodigdheden en hulpmiddelen. Algemeen dossier o.m. inzamelen oud papier. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.353

7581. Kantoorbenodigdheden. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.21

7582-7584. Kantoormachines. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.211

7588. Documentenbeheer. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.22

7589. Abonnementen. / Diverse tijdschriften e.d. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.23

7594-7598. Diverse lidmaatschappen, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.23

7600-7601. Lidmaatschappen. / Instituut voor Bestuurswetenschappen. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.23

7603. Lidmaatschappen. / Heide Maatschappij, Nederlandse. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.23

7608. Post. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.24

7615-7616. Telefooncentrale. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.255

7619-7623. Telefoonaansluitingen buiten de huistelefooninrichting, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.255

7646-7648. Vervoer en vervoermiddelen. / O.m. verzekering van vervoermiddelen en transport. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.7

7585. Documentenbeheer. / Vernietiging stukken. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.22

7604. Lidmaatschappen. / Ned. Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.23

7613. Telefonie. 1947 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.255

7618. Telefoongids. 1947 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.255

7590. Abonnementen. / Plaatselijke bladen (couranten) 1948 - 1970.
Code VNG: -2.07.353.23

7642. Acoustische publiciteit en voorlichting. / O.m. congressen, lezingen enz. 1949 - 1972.
Code VNG: -2.07.353.34

7611. Post. / Telling en vergoeding dienststukken (per jaar) 1953 - 1965.
Code VNG: -2.07.353.24

7578. Kantoormeubilering e.d. / Aanschaffing en vernieuwing. 1953 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.12

7627-7628. Optische publiciteit en voorlichting. Algemeen dossier, 1953 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.33

7638-7641. Optische publiciteit en voorlichting. / Fotoboek, gids en adresboek. 1959 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.33

7637. Optische publiciteit en voorlichting. / Fotowedstrijden. 1960 - 1964.
Code VNG: -2.07.353.33

7586. Documentenbeheer. / Vernietiging stukken. Machtigingen en processen-verbaal vernietiging. 1960 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.22

7645. Vervoer en vervoermiddelen. Algemeen dossier, 1961 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.7

7605. Lidmaatschappen. / Ned. Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Jaarverslagen 1962 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.23

7644. Adviezen. 1963 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.44

7610. Post. / Verzending van gefrankeerde stukken (m.i.v. 1 jan. 1966). 1964 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.24

7599. Lidmaatschappen. Algemeen Nederlandse Wielrijders Bond (A.N.W.B.) 1965 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.23

7630. Optische publiciteit en voorlichting. / Aanstellen public relations officer. 1965 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.33

7740-7741. Mechanisatie, automatisering. Algemeen dossier, 1965 - 1975.
Code VNG: -2.07.355.52

7744. Mechanisatie, automatisering. / Gemeentelijke orienteringscommissie automatisering administratie. 1967 - 1969.
Code VNG: -2.07.355.52

7754. Mechanisatie, automatisering. / Gemeenschappelijke regeling Informatiecentrum Midden-Nederland. Ingetrokken bij raadsbesluit d.d. 3 aug. 1971. 1967 - 1971.
Code VNG: -2.07.355.52

7747-7749. Mechanisatie, automatisering. / Intergemeentelijk Automatiseringscentrum Midden-Nederland. Algemeen dossier, 1967 - 1975.
Code VNG: -2.07.355.52

7751-7752. Mechanisatie, automatisering. / Intergemeentelijk Automatiseringscentrum Midden-Nederland. Vergaderingen en verslagen. 1967 - 1975.
Code VNG: -2.07.355.52

7643. Acoustische publiciteit en voorlichting. / Periodieke persconferenties door gemeentebestuur. 1968.
Code VNG: -2.07.353.34

7634. Optische publiciteit en voorlichting. / Verspreiding zgn."populaire" gemeentebegroting. 1968 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.33

7742. Mechanisatie automatisering. / Aansluiting diverse instellingen, diensten en bedrijven. 1968 - 1975.
Code VNG: -2.07.355.52

7757. Reclame. 1969 - 1972.
Code VNG: -2.07.355.6

7753. Mechanisatie, automatisering. / Aansluiting bij het centrum voor informatieverwerking N.V. 1969 - 1974.
Code VNG: -2.07.355.52

7602. Lidmaatschappen. / Ned. Klokkenspelvereniging. 1969 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.23

7745. Mechanisatie, automatisering. / Stuurgroep automatisering. 1969 - 1975.
Code VNG: -2.07.355.52

7587. Beheer van grafische en fotografische documenten. 1970.
Code VNG: -2.07.353.225

7632. Optische publiciteit en voorlichting. / Beleidsnota betreffende voorlichting en public relations. 1970 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.33

7743. Mechanisatie, automatisering. / Huur apparatuur. 1970 - 1975.
Code VNG: -2.07.355.52

7756. Beproeving, onderzoek, keuring. 1971.
Code VNG: -2.07.355.554

7633. Optische publiciteit en voorlichting. / Begrotingen public relations. 1971 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.33

7755. Mechanisatie, automatisering. / Gemeenschappelijke regeling Informatiecentrum Midden-Nederland. Opnieuw vastgesteld bij raadsbesluit van 3 aug. 1971. 1971 - 1975.
Code VNG: -2.07.355.52

7617. Telefooncentrale. / Huistelefooninstallatie 1974 (afsplitsing G.E.B., Gemeente- politie). 1972 - 1974.
Code VNG: -2.07.353.255

7750. Mechanisatie, automatisering. / Intergemeentelijk Automatiseringscentrum Midden-Nederland. Financien. 1972 - 1975.
Code VNG: -2.07.355.52

7607. Diverse lidmaatschappen. / Openbare Gezondheidsregeling Ned. Congres voor-- 1973 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.23

7626. Televisie. 1973 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.257

7629. Optische publiciteit en voorlichting. / Flem Reclame-Adviesburo B.V. 1973 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.33

7636. Optische publiciteit en voorlichting. / Publiciteit door middel van de pers. 1973 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.33

7606. Lidmaatschappen. / Zuid-Hollandse Provinciale Brandweerbond. 1974 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.23

7612. Telecommunicatie. 1974 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.25

7631. Optische publiciteit en voorlichting. / Gemeentelijk informatiecentrum. 1974 - 1975.
Code VNG: -2.07.353.33

7746. Mechanisatie, automatisering. / Werkgroep automatisering. 1974 - 1975.
Code VNG: -2.07.355.52

7635. Optische publiciteit en voorlichting. / Informatiebulletin "Op en om de Markt" 1974 - 1976.
Code VNG: -2.07.353.33


2.1.3.4. Dienstgebouwen en -terreinen


2.1.3.4.1. Algemeen

7651-7652. Dienstgebouwen. / Verlichting, verwarming, watervoorziening, enz. 1946 - 1973.
Code VNG: -2.07.354.1

7654. Dienstgebouwen. / Schoonhouden. Personeel. Algemeen dossier, 1948 - 1975.
Code VNG: -2.07.354.1

7724. Inrichting gebouwen. / Versiering. 1963 - 1970.
Code VNG: -2.07.354.75

7653. Dienstgebouwen. / Schoonhouden. Algemeen dossier, 1966 - 1975.
Code VNG: -2.07.354.1

7650. Dienstgebouwen. Algemeen dossier, 1971 - 1975.
Code VNG: -2.07.354.1

7649. Onderzoek huisvesting secretarie, diensten en bedrijven. 1973 - 1975.
Code VNG: -2.07.354.1


2.1.3.4.2. Gemeentehuis

7717-7720. Restauratie gobelins, 1939-1954.
Code VNG: -2.07.354.1

7660-(7693). Restauratie stadhuis, 1941 - 1962.
Code VNG: -2.07.354.1

7671-(7676). Diverse gegevens omtrent bouwgeschiedenis van het stadhuis, 1946 - 1953.
Code VNG: -2.07.354.1

7656-7657. Stadhuis. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.354.1

7682. Stadhuis. / Meubilair, schilderijen, kandelaars, enz. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.354.1

7697. Stadhuis. / Onderhoud, herstellingen, enz. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.354.1

7680-7681. Aanschaffen meubilair enz. ten behoeve van gerestaureerd stadhuis, 1947 - 1953.
Code VNG: -2.07.354.1

7662-7665. Bezichtiging stadhuis door verenigingen, clubs, enz.. 1947 - 1975.
Code VNG: -2.07.354.1

7661. Stadhuis (inwendige verbouwing). / Afdelingen: "Algemene en Sociale Zaken" en "Financien".
Code VNG: -2.07.354.1

7666-7668. Tijdelijk stadhuis Oosthaven 31, 1948-1953.
Code VNG: -2.07.354.1

7694. Stadhuis. / Glaswerk, serviesgoed, enz. 1948 - 1975.
Code VNG: -2.07.354.1

7701-7704. Stadhuis. / Aanbieding geschenken voor gerestaureerd stadhuis, 1950 - 1955.
Code VNG: -2.07.354.1

7658. Stadhuis. / Foto's gerestaureerde stadhuis. 1952 - 1960.
Code VNG: -2.07.354.1

7695-7696. Stadhuis. / Geschenken door diverse personen, 1954 - 1975.
Code VNG: -2.07.354.1

7698. Stadhuis. / Beglazing ramen. 1956 - 1965.
Code VNG: -2.07.354.1

7699. Stadhuis. / Aanbrengen beelden in voorgevel. 1956 - 1970.
Code VNG: -2.07.354.1

7700. Stadhuis. / Schenken beelden in voorgevel. 1957 - 1964.
Code VNG: -2.07.354.1

8081-8082. Stadhuis. / Uurwerk met klokken- en poppenspel aan de zijgevel, 1961 - 1975.
Code VNG: -2.07.354.1

7655. Stadhuis. / Brandweervoorschriften stadhuis en dependances gemeentesecretarie. 1969 - 1975.
Code VNG: -2.07.354.1

7659. Stadhuis. / Beschikbaarstelling voor vergaderingen, enz. Algemeen dossier, 1970 - 1975.
Code VNG: -2.07.354.1


2.1.3.4.3. Ambts- of dienstwoningen

7721. Ambts-of dienstwoningen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.354.2

7723. Ambts- of dienstwoningen. / Recht van bewoning van door particulieren gebouwde woningen. (zgn. onrendabele-topwoningen). 1962 - 1970.
Code VNG: -2.07.354.2

7722. Ambts- of dienst woningen. / Ambtswoning burgemeester. 1969 - 1975.
Code VNG: -2.07.354.2


2.1.3.4.4. Overige gebouwen en terreinen

7707-7708. Dienstgebouw. Markt 28-30, 1946 - 1950.
Code VNG: -2.07.354.1

7669. Dienstgebouw Markt 31. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -2.07.354.1

7710. Dienstgebouw gemeenteontvanger (Lage Gouwe 2). 1948 - 1971.
Code VNG: -2.07.354.1

7670. Dienstgebouw Markt 31. / Huisvesting secretarie-afdelingen, 1952 - 1961.
Code VNG: -2.07.354.1

7709. Dienstgebouw aan de Markt, 1956 - 1965.
Code VNG: -2.07.354.1

7711. Dienstgebouw Turfmarkt 6, 8 en 12. 1971 - 1975.
Code VNG: -2.07.354.1

7716. Bouw nieuw stadskantoor. 1972 - 1975.
Code VNG: -2.07.354.1

7715. Dienstgebouw Spieringstraat 3 en 5. 1973 - 1975.
Code VNG: -2.07.354.12.1.4. Lichamen, organen, instellingen en functionarissen


2.1.4.1. Algemeen

7860. Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. 1946 - 1951.
Code VNG: -2.07.56

7861. Organen en instellingen, door overheidslichamen ingesteld of erkend. / Overheidsstichtingen, 1956 - 1965.
Code VNG: -2.07.57

7768. Lichamen, organen, instellingen en functionarissen. 1962 - 1975.
Code VNG: -2.07.5

7862. Privaatrechtelijke lichamen, organen en instellingen, 1962 - 1975.
Code VNG: -2.07.571

7739. Vorming, samenstelling en ontbinding van vertegenwoordigende lichamen. 1973 - 1975.
Code VNG: -2.07.4

9264. Gecombineerde jaarwedderegeling voor burgemeesters, secretarissen, ontvangers en anderen. 1973 - 1975.
Code VNG: -2.07.53


2.1.4.2. Gemeenteraad


2.1.4.2.1. Algemeen, Interne organisatie

7780. Gemeenteraad. / Reglement van orde. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.51

7782. Gemeenteraad. / Verslagen. Algemeen dossier, o.m. contract met stenograaf. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.51

7788. Abonnement analytisch raadsverslag en op de aan de raad uitgebrachte voorstellen. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.51

7849. Presentiegeld leden gemeenteraad, raadscommissies en vergaderingen afdelingen van de raad. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.516

7781. Gemeenteraad. / Aantekeningen gemeentesecretaris uit raadsvergaderingen, 1969 - 1975.
Code VNG: -2.07.51

7778. Gemeenteraad. Algemeen dossier, 1971 - 1975.
Code VNG: -2.07.51

7779. Gemeenteraad. / Verordening geldelijke tegemoetkoming aan fracties in gemeenteraad. Vastgesteld Raad 26 juni 1973. 1972 - 1975.
Code VNG: -2.07.51


2.1.4.2.2. Leden van de gemeenteraad; gemeenteraadsverkiezingen

7761-7767. Vaststelling stemuitslag verkiezingen gemeenteraad. / Processen-verbaal hoofdstembureau, 1946 - 1966.
Code VNG: -2.07.447

7758-(7801). Verkiezingen gemeenteraad, 1946 - 1974.
Code VNG: -2.07.51

7783-(7848). Benoeming, toelating en ontdslag van leden van de gemeenteraad, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.51


2.1.4.2.3. Commissies uit gemeenteraad

7810-7811. Commissie van advies en bijstand in het beheer van het gemeente-energiebedrijf. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.515

7822. Commissie van advies en bijstand in het beheer van het marktwezen. 1947 - 1971.
Code VNG: -2.07.515

7823. Commissie van advies en bijstand in het beheer van het openbaar slachthuis. 1947 - 1971.
Code VNG: -2.07.515

7804-7805. Raadscommissies. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -2.07.515

7827-7828. Commissie van advies en bijstand in het beheer van de Dienst Openbare Werken. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -2.07.515

7832. Commissie van bijstand in het beheer der gemeentelijke pensioenfondsen. 1949 - 1964.
Code VNG: -2.07.515

7808. Commissie van advies en bijstand betreffende de gemeentelijke strafverordeningen, 1949 - 1971.
Code VNG: -2.07.515

7825. Commissie van advies en bijstand voor onderwijs. 1949 - 1971.
Code VNG: -2.07.515

7815-7816. Commissie van advies en bijstand betreffende de gemeentefinancien. Algemeen dossier, 1949 - 1975.
Code VNG: -2.07.515

7840-7841. Commissie van advies en bijstand in het beheer van het gemeentelijk woningbedrijf. 1949 - 1975.
Code VNG: -2.07.515

7820. Commissie van advies en bijstand voor jeugd- en sportzaken. 1954 - 1971.
Code VNG: -2.07.515

7839. Commissie van advies inzake het beheer der Goudse Waterleiding Maatschappij N.V. 1958 - 1974.
Code VNG: -2.07.515

7812. Commissie van advies en bijstand in het Beheer van de gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst. 1959 - 1971.
Code VNG: -2.07.515

7813. Commissie van advies en bijstand in het beheer van de gemeentelijke sociale dienst. 1964 - 1971.
Code VNG: -2.07.515

7833-7834. Commissie van advies en bijstand in het beheer van de Gemeentelijke dienst voor sociale werkvoorziening. 1966 - 1975.
Code VNG: -2.07.515

7835-7836. Commissie van advies en bijstand inzake verkeersaangelegenheden. 1966 - 1975.
Code VNG: -2.07.515

7806. Commissie van advies en bijstand voor algemeen bestuurlijke zaken. 1970 - 1971.
Code VNG: -2.07.515

7817-7819. Commissie van advies en bijstand betreffende de gemeentefinancien. / Verslagen. 1970 - 1975.
Code VNG: -2.07.515

7829-7831. Commissie van advies en bijstand in het beheer van de Dienst openbare werken. / Verslagen. 1970 - 1975.
Code VNG: -2.07.515

7837. Commissie van advies en bijstand voor de volkshuisvesting. Algemeen dossier, 1970 - 1975.
Code VNG: -2.07.515

7838. Commissie van advies en bijstand voor de volkshuisvesting. / Vergaderingen / Verslagen. 1970 - 1975.
Code VNG: -2.07.515

7807. Commissie van advies en bijstand voor algemeen bestuurlijke zaken. Algemeen dossier, 1971 - 1975.
Code VNG: -2.07.515

7809. Commissie van advies en bijstand voor algemeen bestuurlijke zaken. / Vergaderingen / Verslagen. 1971 - 1975.
Code VNG: -2.07.515

7814. Commissie van advies en bijstand in het beheer van de gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst en de gemeentelijke sociale dienst. 1971 - 1975.
Code VNG: -2.07.515

7821. Commissie voor advies en bijstand voor samenlevingsopbouw,jeugd- en sportzaken. 1971 - 1975.
Code VNG: -2.07.515

7824. Commissie van advies en bijstand in het beheer van het openbaar slachthuis, het marktwezen en de reinigingsdienst. 1971 - 1975.
Code VNG: -2.07.515

7826. Commissie van advies en bijstand voor onderwijs en culturele zaken. 1971 - 1975.
Code VNG: -2.07.515


2.1.4.3. College van burgemeester en wethouders

7852. Wethouders. / Wachtgeld- en Pensioenregeling. Algemeen dossier, 1946 - 1969.
Code VNG: -2.07.526

7850. Wethouders. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.526

7851. Wethouders. / Bezoldiging. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.526

7854. College van Burgemeester en Wethouders. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.52

9107. Wethouders. / Individuele gevallen. A - H. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.526

9268. Wethouders. / Individuele gevallen. I - Z. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.526

9106. Wethouders. / Kindertoelage en -bijslag. 1963 - 1975.
Code VNG: -2.07.526

7853. Wethouders. / Wachtgeld- en Pensioenregeling. Algemeen dossier, 1970 - 1975.
Code VNG: -2.07.526

9667. Wethouders. / Uitkerings- en pensioenverordening wethouders van de gemeente Gouda. Vastgesteld bij raadsbesluit van 27 oktober 1970. 1970 - 1975.
Code VNG: -2.07.526

9668. Wethouders. / Uitkerings- en pensioenverordening wethouders van de gemeente Gouda. Wijzigingen, 1971 - 1974.
Code VNG: -2.07.526

9669. Wethouders. / Uitkerings- en pensioenverordening wethouders van de gemeente Gouda. Wijzigingen, 1975.
Code VNG: -2.07.526


2.1.4.4. Burgemeester

9665. Burgemeester. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.531

9666. Burgemeester. / Nieuwjaarsrede voor Raad 1947 - 1950.
Code VNG: -2.07.531

9265. Burgemeester. / Bezoldiging. 1947 - 1972.
Code VNG: -2.07.531

7859. Waarnemend burgemeester. 1949 - 1970.
Code VNG: -2.07.532

7857. Burgemeester. / Nieuwjaarsrede voor Raad 1962 - 1972.
Code VNG: -2.07.531

7858. Burgemeester. / Gegevens ten behoeve van samenstelling nieuwjaarsrede voor Raad 1970 - 1972.
Code VNG: -2.07.531


2.1.4.5. Gemeentelijke diensten en afdelingen


2.1.4.5.01. Algemeen; gemeentesecretarie

8076. Diensten en bedrijven. / Algemene verordening op het beheer van de bedrijven. 1961 - 1975.
Code VNG: I 07.35

8078. Diensten en bedrijven. / Afschrijvingen en afschrijvingspercentages. 1961 - 1975.
Code VNG: I 07.352.172

8993. Werkplan, planning. 1968 - 1975.
Code VNG: -2.07.355.51

8991. Organisatie v.d. administratieve en technische dienst. / Managementsproblematiek. 1969 - 1975.
Code VNG: -2.07.355.5

8077. Diensten en bedrijven. / Financien. 1971 - 1975.
Code VNG: I 07.352

8992. Organisatie van de administratieve en technische dienst. / Rapporten organisatiedeskundige i.z. werkzaamheden afd.Bevolking c.a. 1972.
Code VNG: -2.07.355.5

8858. Organisatie van de administratieve en technische dienst. / Organisatieonderzoek Openbare Werken en enige secretarie-afdelingen. (bestemmingsplan Bloemendaal) 1972 - 1975.
Code VNG: -2.07.355.5

8079. Diensten en bedrijven. / Personeel. 1973 - 1975.
Code VNG: I 08


2.1.4.5.02. Gemeente-energiebedrijf (GEB)

8119-(9817). GEB. Rekeningen, 1940 - 1975.
Code VNG: II 07.352.18

8342. Machines, installaties, gereedschappen. / Afd. Gas. Gasovens. 1944 - 1964.
Code VNG: II 07.353.6

8083-(8101). Gemeente-Energiebedrijf. Jaarverslagen 1944 - 1965.
Code VNG: II 07

8335. Afschrijvingen en afschrijvingspercentages. 1945 - 1960.
Code VNG: II 07.352.172

8104-(8334). GEB. Begrotingen, 1945 - 1975.
Code VNG: II 07.352.11

8385. Verordening regelende de voorwaarden, waarop door de Gemeente- Lichtfabrieken te Gouda gas en electriciteit wordt geleverd 1936. / Wijzigingen in 1948.
Code VNG: II 07.358.811.13

8735. Dienstcommissies. 1946 - 1949.
Code VNG: II 08.174

8103. Huishoudelijke aangelegenheden. Algemeen dossier, 1946 - 1951.
Code VNG: II 07.35

8338. Machines, installaties, gereedschappen. / Afd. Electriciteit. Transformatoren. 1946 - 1954.
Code VNG: II 07.353.6

8366. Terreinen. 1946 - 1958.
Code VNG: II 07.354.4

8392. Aansluitingen op het elektricteitsnet. 1946 - 1958.
Code VNG: II 07.358.811.14

8094-8095. Huishoudelijke aangelegenheden. / Beheersverordening met wijzigingen en vaststelling afschrijvingspercentages, 1946 - 1960.
Code VNG: II 07.35

8336. Machines, installaties, gereedschappen. / Afd. Electriciteit. Algemeen dossier, 1946 - 1960.
Code VNG: II 07.353.6

8096-8098. Gemeente-Energiebedrijf. / Bedrijfsexploitatie-overzichten 1946 - 1962.
Code VNG: II 07.351.54

8347. Vervoermiddelen te land. / Aanschaffing diverse auto's. 1946 - 1962.
Code VNG: II 07.353.71

9822. Inning door middel van apparaten e.d. 1946 - 1962.
Code VNG: II 07.352.636

8354. Gebouwen en werkplaatsen voor de technische dienst. / Afd. Electriciteit. Algemeen dossier, 1946 - 1964.
Code VNG: II 07.354.3

8331. Financien. Algemeen dossier, 1946 - 1965.
Code VNG: II 07.352

8348-(8352). Gebouwen enz. voor de dienst bestemd. Algemeen dossier, 1946 - 1965.
Code VNG: II 07.354

8364. Gebouwen en werkplaatsen voor de technische dienst. Afd. Gas. Algemeen dossier, 1946 - 1965.
Code VNG: II 07.354.3

8424-8445. Elektriciteitlevering grootverbruikers, 1946 - 1965.
Code VNG: II 07.358.811.2

8356-8363. Gebouwen en werkplaatsen voor de technische dienst. Afd. Electriciteit. / Transformatorengebouwen en laagspanningsverdeelkasten, 1946 - 1966.
Code VNG: II 07.354.3

8448-8453. Prijsregeling. / Tarieven gas- en elektriciteit, 1946 - 1966.
Code VNG: II 07.358.818

8808. Personeel. Algemeen dossier, 1946 - 1966.
Code VNG: II 08

8382-8383. Levering (verkoop) van producten. Algemeen dossier, 1946 - 1973.
Code VNG: II 07.358.811

8395-(8416). Levering elektriciteit aan andere gemeenten, 1946 - 1974.
Code VNG: II 07.358.811.2

8497. Elektriciteitslevering aan andere gemeenten. / Vaststelling uniform-contract voor levering aan buitengemeenten. 1947 - 1951.
Code VNG: II 07.358.811.2

9472. Bevorderingen 1947 - 1955.
Code VNG: II 08.24

8423. Levering gas aan grootverbruikers. 1947 - 1964.
Code VNG: II 07.358.811.2

8417-8422. Levering gas aan gemeenten, 1947 - 1965.
Code VNG: II 07.358.811.2

8337. Machines, installaties, gereedschappen. / Afd. Electriciteit. Kabelverdeelkasten. 1948 - 1958.
Code VNG: II 07.353.6

8368-8370. Kabels en leidingen. / Aanleg, uitbreiding, verbetering enz. van het kabel- en leidingennet. Beschikbaarstellen credieten. 1948 - 1965.
Code VNG: II 07.354.5

9596. Medezeggenschap. Algemeen dossier, 1948 - 1967.
Code VNG: II 08.173

8396. Elektriciteitslevering aan andere gemeenten. / Commissie ter bestudering nieuw stroomleveringsovereenkomst. 1949 - 1951.
Code VNG: II 07.358.811.2

8812. Arbeidstijden. 1949 - 1959.
Code VNG: II 08.353

8376. Ongevallen en andere bijzondere gebeurtenissen bij de uitoefening van de dienst, het bedrijf of het werk; bedrijfsstoringen, 1949 - 1963.
Code VNG: II 07.355.3

8343. Machines, installaties, gereedschappen. / Afd. Gas. Watergas -- en propaanluchtinstallaties. 1949 - 1964.
Code VNG: II 07.353.6

8391. Installatievoorschriften. / O.m. installateurs en gasfitters. 1949 - 1965.
Code VNG: II 07.358.811.131

8349. Gebouwen enz. voor de dienst bestemd. / Bouw nieuw kantoorgebouw. 1950.
Code VNG: II 07.354

9475. Personeelsvereniging "Vonk en Vlam". Algemeen dossier, 1950 - 1955.
Code VNG: II 08.84

8344. Machines, installaties, gereedschappen. / Afd. Gas. Gashouders, gaszuiverkisten enz. 1950 - 1965.
Code VNG: II.07.353.6

9474. Verboden handelingen, 1951.
Code VNG: II 08.394

9819. Bank- en girorekeningen. / O.m. postcheque- en girorekening. 1951.
Code VNG: II 07.352.626

8346. Vervoer en vervoermiddelen. 1951 - 1955.
Code VNG: II 07.353.7

8386-8387. Verordening, regelende voorwaarden levering electriciteit en gas door Gem. Energiebedrijf 1951, 1951 - 1956.
Code VNG: II 07.358.811.13

8341. Machines, installaties, gereedschappen. / Afd. Gas. Algemeen dossier, 1951 - 1964.
Code VNG: II 07.353.6

8804. Tarieven voor bepaalde installaties. 1952 - 1961.
Code VNG: II 07.358.818.68

8339. Machines, installaties, gereedschappen. / Afd. Elektriciteit. Elektriciteitsmeters. 1954 - 1963.
Code VNG: II 07.353.6

8345. Machines, installaties, gereedschappen. / Afd. Gas. Gasmeters. 1954 - 1964.
Code VNG: II.07.353.6

8733-8734. Medezeggenschap. / Vergaderingen en notulen. 1954 - 1975.
Code VNG: II 08.173

8355. Gebouwen en werkplaatsen voor de technische dienst. / Afd. Electriciteit. Schakelstations. 1955 - 1964.
Code VNG: II 07.354.3

8371. Kabels en leidingen. / Inkoop/verwerking afstandsgas (kraak/raffinaderij-) en aanleg leiding van Rotterdam (Pernis) naar Gouda, 1956 - 1959.
Code VNG: II 07.354.5

8380. Propaganda en reclame. 1956 - 1964.
Code VNG: II 07.355.6

8813. Toelagen en vergoedingen. / persoonlijke toelagen. 1956 - 1964.
Code VNG: II 08.742

8791-8794. Personeelsvereniging "Vonk en Vlam". / Personeelsorgaan. 1956 - 1965.
Code VNG: II 08.84

9473. Bevorderingen 1956 - 1966.
Code VNG: II 08.24

8388-8389. Verordening regelende voorwaarden levering elektriciteit en gas door Gem. Energiebedrijf 1958, 1958 - 1965.
Code VNG: II 07.358.811.13

8374. Kabels en leidingen. / Verhoging spanning laagspanningsnet tot 220/380 volt. Verordening, vastgesteld Raad 21 december 1959.
Code VNG: II 07.354.5

8381. Producten. Algemeen dossier, 1959.
Code VNG: II 07.358.81

8099. Verbruiksanalyses 1959 - 1960.
Code VNG: II 07.351.54

8805. Artikelen door derden te gebruiken bij producten. / Elektrische heetwaterreservoirs. Gaswarmwaterapparaten. 1959 - 1961.
Code VNG: II 07.358.83

8373. Kabels en leidingen. / Verhoging spanning laagspanningsnet tot 220/380 volt. Algemeen dossier, 1959 - 1965.
Code VNG: II 07.354.5

8367. Kabels en leidingen. Algemeen dossier, 1959 - 1973.
Code VNG: II 07.354.5

8365. Gebouwen voor berging, opslag, magazijn, depot. / O.m. garages. 1960 - 1961.
Code VNG: II 07.354.396

8102. Groei. Ontwikkeling. / O.m 50-jarig bestaan Electriciteitsbedrijf en 75-jarig bestaan Gasfabriek. 1960 - 1962.
Code VNG: II 07.12

8350-8351. Regeling definitieve inbreng eigendommen Gemeente Gouda in Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o. / O.m. verplaatsen van het gasproductie-apparaat. 1960 - 1974.
Code VNG: II.07.354

8814. Vergoeding bij gevaarlijke, ongezonde, zware of vuile arbeid. Algemeen dossier, 1961.
Code VNG: II 08.742.94

8353. Dienstwoningen, 1961 - 1962.
Code VNG: II 07.354.2

8394. Verbruikscontrole en -opneming. 1961 - 1962.
Code VNG: II 07.358.811.17

9818. Bestemming winstsaldi 1961 - 1964.
Code VNG: II 07.352.184

8810. Medezeggenschap. / Vergaderingen en notulen. 1961 - 1965.
Code VNG: II 08.173

8377-8378. Organisatie van de administratieve- en technische dienst. 1961 - 1973.
Code VNG: II 07.355.5

9820-9821. Inning van gelden. 1961 - 1963, 1969 - 1974.
Code VNG: II 07.352.633

8340. Machines, installaties, gereedschappen. / Afd. Elektriciteit. Toonfrequente-afstandsbesturingsinstallatie. 1962.
Code VNG: II 07.353.6

8393. Aan- en afsluiting van toevoer bij de levering van gas en electriciteit. 1962 - 1965.
Code VNG: II 07.358.811.14

8806. Diensten en verrichtingen en de tarieven daarvoor. 1962 - 1965.
Code VNG: II 07.358.86

8379. Communicatie en signalering. 1963 - 1965.
Code VNG: II 07.355.551

8372. Kabels en leidingen. / Opbreken van straten bij werkzaamheden aan kabels en leidingen. Algemeen dossier, 1964.
Code VNG: II 07.354.5

8807. Verlenen van subsidies. 1964.
Code VNG: II 07.85

8375. Kabels en leidingen. / Overneming kabels en leidingen van andere gemeenten in verband met de grenswijziging per 1-1-1964. 1964 - 1965.
Code VNG: II 07.354.5

8390. Verordening houdende regelen m.b.t. de overgang van de gaslevering op de distributie van puur aardgas in de gemeente Gouda en Reeuwijk. 1964 - 1965.
Code VNG: II 07.358.811.13

9823. Kasverschillen; kastekorten. 1965.
Code VNG: II 07.352.652

8330. Exploitatie en administratie. / Inbrengen en uitnemen van eigendommen. 1965 - 1974.
Code VNG: II 07.351.54

8446-8447. Reclames inzake levering. 1965 - 1974.
Code VNG: II 07.358.811.5

8384. Levering elektrische energie aan het Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o. 1966 - 1967.
Code VNG: II 07.358.811


2.1.4.5.03. Gemeentelijke Dienst van Openbare werken

8152-(8475). DOW. Rekeningen, 1940 - 1975.
Code VNG: III 07.352.18

1022-1023. Jaarverslagen van de Dienst Gemeentewerken, 1945 - 1958.
Code VNG: -1.778.5

8132-(8469). DOW. Begrotingen, 1945 - 1975.
Code VNG: III 07.352.11

8811. Dienstcommissies 1946 - 1949.
Code VNG: III 08.174

8460-8461. Huishoudelijke aangelegenheden. / Beheersverordening met wijzigingen en vaststelling afschrijvingspercentages. 1946 - 1960.
Code VNG: III 07.35

8736. Personeelsbezetting. 1946 - 1974.
Code VNG: III 08.48

8455-8459. DOW. Jaarverslagen, 1946 - 1975.
Code VNG: III 07

8477-8478. Gebouwen, terreinen en werken. 1946 - 1975.
Code VNG: III 07.354

8479. Benodigdheden en hulpmiddelen. / Verkoop oud en overbodig materiaal. 1946 - 1975.
Code VNG: III 07.353

8760. Dienstvoorschriften in algemene zin. 1946 - 1975.
Code VNG: III 07.355.1

8785. Gebouwen technische dienst. / Opslagplaats bouwmaterialen, keten enz. 1946 - 1975.
Code VNG: III 07.354.3

8788. Personeel. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: III 08

9595. Tijdelijk personeel en arbeidscontractanten. / Werksters en schoonmakers. Algemeen dossier, 1947 - 1970.
Code VNG: III 08

8471-8472. Benodigdheden en hulpmiddelen. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: III 07.353

9599-9600. Bevorderingen 1947 - 1975.
Code VNG: III 08.24

9476. Klachten over -, kritiek op - en waardering voor de wijze van beheer of uitoefening van de dienst. 1949 - 1972.
Code VNG: III 07.355.2

8476-(8484). Vervoer en vervoermiddelen. 1949 - 1975.
Code VNG: III 07.353.7

8482. Kantoormachines. 1949 - 1975.
Code VNG: III 07.353.211

8740. Rust- en vakantieoorden. 1951 - 1963.
Code VNG: III 08.845

8462. Financien. 1951 - 1975.
Code VNG: III 07.352

8480. Kantoormeubilering e.d. 1954 - 1958.
Code VNG: III 07.353.12

8809. Medezeggenschap. / Vergaderingen en notulen. 1954 - 1960.
Code VNG: III 08.173

9602. Huisvesting bij het werk. / O.m. logies- en schuilgelegenheid. 1954 - 1974.
Code VNG: III 08.833.2

8787. Organisatie van de administratieve en technische dienst. / Instelling stedebouwkundig bureau. 1960.
Code VNG: III 07.355.5

8738. Personeelsvereniging "Openbare Werken". 1960 - 1975.
Code VNG: III 08.84

9603. Eetgelegenheden, kantines, keukens. 1961 - 1962.
Code VNG: III 08.835

8784. Dienstwoningen, 1961 - 1965.
Code VNG: III 07.354.2

8483. Documentenbeheer. 1962 - 1975.
Code VNG: III 07.353.22

8737. Vergoeding voor overwerk e.d. / Werksters en schoonmakers. Algemeen dossier, 1963.
Code VNG: III 08.741.513

8790. Organisatie van de administratieve en technische dienst. Algemeen dossier, 1964 - 1975.
Code VNG: III 07.355.5

9620. Kasgeld. 1965.
Code VNG: III 07.352.622

9597-9598. Sollicitatie en benoeming. Algemeen dossier, 1965 - 1975.
Code VNG: III 08.23

9477. Prijsregeling (tarieven e.d.) voor te verlenen diensten. 1966 - 1970.
Code VNG: III 07.358.868

8454. Dienst van Openbare Werken. Algemeen dossier, 1968 - 1975.
Code VNG: III 07

8470. Inning gelden. / Oninvorderbare posten. 1969 - 1975.
Code VNG: III 07.352.633

8481. Benodigdheden en hulpmiddelen voor de administratie en het beheer. / O.m. mechanisatie in de administratie. 1970.
Code VNG: III 07.353.2

8789. Personeel. / Uitbreiding. 1970 - 1975.
Code VNG: III 08

9601. Verboden handelingen, 1975.
Code VNG: III 08.394


2.1.4.5.04. Gemeentelijke Reinigingsdienst

8178-(9790). Rekeningen, 1943 - 1972.
Code VNG: IV 07.352.18

8164-(9844). Begrotingen, 1945 - 1972.
Code VNG: IV 07.352.11

8486. Instelling en opheffing. 1946.
Code VNG: IV 07.11

8764. Dienstcommissies. 1946 - 1952.
Code VNG: IV 08.174

9429. Inning gelden. / Oninvorderbare posten. 1946 - 1955.
Code VNG: IV 07.352.633

8487-8488. Huishoudelijke aangelegenheden. / Beheersverordening met wijzigingen en vaststelling afschrijvingspercentages. 1946 - 1960.
Code VNG: IV 07.35

8786. Dienstvoorschriften in algemene zin. 1946 - 1973.
Code VNG: IV 07.355.1

8493-8494. Vervoermiddelen. 1946 - 1975.
Code VNG: IV 07.353.7

8495-8496. Gebouwen, terreinen en werken. 1946 - 1975.
Code VNG: IV 07.354

8485. Jaarverslagen 1949 - 1952.
Code VNG: IV 07

8492. Benodigdheden en hulpmiddelen. / Aanschaffing huisvuilemmers. 1951 - 1971.
Code VNG: IV 07.353

8490. Financien. 1956.
Code VNG: IV 07.352

9647. Klachten over-, kritiek op- en waardering voor de wijze van beheer en uitoefening van de dienst. 1958 - 1970.
Code VNG: IV 07.355.2

8761. Organisatie van de administratieve- en technische dienst. 1962 - 1975.
Code VNG: IV 07.355.5

8489. Bewaking en bescherming van eigendommen. 1969 - 1975.
Code VNG: IV 07.351.53

8765. Veiligheidsmaatregelen; dienst- en bedrijfsongevallen. 1973 - 1975.
Code VNG: IV 08.823

8766. Lichamelijke, geestelijke en morele verzorging. / Ontspanning. Personeelsvereniging "Rodem". 1975.
Code VNG: IV 08.84


2.1.4.5.05. Marktwezen

8193-(8505). Rekeningen, 1940 - 1975.
Code VNG: V 07.352.18

8186-(8503). Begrotingen, 1945 - 1972.
Code VNG: V 07.352.11

8499-8500. Huishoudelijke aangelegenheden. / Beheersverordening met wijzigingen en vaststelling afschrijvingspercentages. 1946 - 1955.
Code VNG: V 07.35

8506-8507. Benodigdheden en hulpmiddelen in het algemeen. 1950 - 1951, 1966.
Code VNG: V 07.353.5/6

9423. Sollicitatie en benoeming. 1966 - 1970.
Code VNG: V 08.23

8498. Marktwezen. Algemeen dossier, 1967 - 1975.
Code VNG: V 07

8501. Financien. Algemeen dossier, 1971 - 1975.
Code VNG: V 07.352

8975. Personeel. Algemeen dossier, 1975.
Code VNG: V 08


2.1.4.5.06. Openbaar slachthuis en keuringsdienst van slachtdieren en van vlees

8206-8213. Openbaar Slachthuis en Keuringsdienst.. Rekeningen, 1940 - 1968.
Code VNG: VI 07.352.18

8199-(8519). Begrotingen, 1945 - 1975.
Code VNG: VI 07.352.11

8513-8514. Huishoudelijke aangelegenheden. / Beheersverordening met wijzigingen en vaststelling afschrijvingspercentages. 1946 - 1960.
Code VNG: VI 07.35

9649. Bevorderingen, 1946 - 1970.
Code VNG: VI 08.24

8522. Machines, installaties, gereedschappen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: VI 07.353.6

8524-8525. Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd. / Openbaar slachthuis. Zuidelijke Burgvlietkade, 1946 - 1975.
Code VNG: VI 07.354.1

8533. Personeel. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: VI 08

8527-8528. Klachten over- kritiek op- en waardering voor de wijze van beheer en uitoefening van de dienst. 1947 - 1963, 1967.
Code VNG: VI 07.355.2

8508-8511. Verslagen 1951 - 1975.
Code VNG: VI 07

8516. Financien. Algemeen dossier, 1953 - 1975.
Code VNG: VI 07.352

9648. Sollicitatie en benoeming. 1953 - 1975.
Code VNG: VI 08.23

8532. Alg. Reglement voor het openbaar slachthuis. / Verordening op het gebruik van het openbaar slachthuis. 1956 - 1975.
Code VNG: VI 07.76

8523. Vervoermiddelen te land. / Aanschaffen diverse auto's. 1960 - 1970.
Code VNG: VI 07.353.71

9650. Eed of belofte. 1961.
Code VNG: VI 08.26

9652. Verboden en toegestane werkzaamheden. / O.m. uitoefening van nevenfuncties, nering e.d. 1961.
Code VNG: VI 08.258

9422. Organisatie van de administratieve en technische dienst. 1967 - 1971.
Code VNG: VI 07.355.5

8526. Dienstvoorschriften in algemene zin. / Inspectierapporten van de Veeartsenijkundige dienst. 1969.
Code VNG: VI 07.355.1

8530. Commissie van overleg voor het openbaar slachthuis. 1969.
Code VNG: VI 07.58

8531. Commissie van advies uit de plaatselijke organisaties van slagerspatroons. 1969.
Code VNG: VI 07.58

8520-8521. Rekeningen 1969 - 1975. / Openbaar slachthuis en keuringsdienst van slachtdieren en van vlees.
Code VNG: VI 07.352.18

8515. Exploitatie en administratie van eigendommen. 1971.
Code VNG: VI 07.351.54

8529. Diensten en verrichtingen ten behoeve van derden en de tarieven daarvoor. 1971.
Code VNG: VI 07.358.86

9651. Vergoeding voor overwerk e.d. 1971 - 1975.
Code VNG: VI 08.741.513

9653. Lichamelijke, geestelijke en morele verzorging. / Ontspanning. O.m. personeelsvereniging. 1972 - 1975.
Code VNG: VI 08.84

8512. Instelling, ontwikkeling, opheffing. 1975.
Code VNG: VI 07.1


2.1.4.5.07. Grondbedrijf

8223-(8573). Grondbedrijf: rekeningen, 1940 - 1975.
Code VNG: VII 07.352.18

8214-(8565). Grondbedrijf. Begrotingen, 1945 - 1975.
Code VNG: VII 07.352.11

8571. Commissie van schatters. 1946 - 1952.
Code VNG: VII 07.58

8534. Huishoudelijke aangelegenheden. / Beheersverordening met wijzigingen en vaststelling afschrijvingspercentages. 1946 - 1955.
Code VNG: VII 07.35

8558. Grondbedrijf. / Taxatierapporten. 1947 - 1953.
Code VNG: VII 07.351.54

8537. Grondbedrijf. / Exploitatie en administratie van eigendommen. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: VII 07.351.54

8538. Grondbedrijf. / Exploitatie en administratie van eigendommen. Inbrenging gronden. 1948 - 1975.
Code VNG: VII 07.351.54

8539. Grondbedrijf. / Exploitatie en administratie van eigendommen. Uitneming gronden. 1950 - 1975.
Code VNG: VII 07.351.54

8536. Huishoudelijke aangelegenheden. Algemeen dossier, 1951 - 1952.
Code VNG: VII 07.35

8535. Huishoudelijke aangelegenheden. / Beheersverordening met wijzigingen en vaststelling afschrij- vingspercentages. Vervallen. 1956 - 1960.
Code VNG: VII 07.35

8540-8557. Grondbedrijf. / Exploitatieopzetten, 1956 - 1975.
Code VNG: VII 07.351.54

9425. Sollicitatie, benoeming en tewerkstelling. 1961 - 1975.
Code VNG: VII 08.23

8570. Organisatie van de administratieve en technische dienst. 1965 - 1975.
Code VNG: VII 07.355.5

8559. Financien. Algemeen dossier, 1971 - 1975.
Code VNG: VII 07.352


2.1.4.5.08. Dienst 08 = ?

8236-8240. Dienst 8. Rekeningen, 1940 - 1964.
Code VNG: VIII 07.352.18

8231-8235. Dienst 8. Begrotingen, 1945 - 1964.
Code VNG: VIII 07.352.11

8241. Financieel beheer. 1946.
Code VNG: VIII 07.352.6

8229. Huishoudelijke aangelegenheden. / Beheersverordening met wijzigingen en vaststelling afschrijvingspercentages. 1946 - 1955.
Code VNG: VIII 07.35

8242. Belegging der gelden. 1947.
Code VNG: VIII 07.352.621

8230. Huishoudelijke aangelegenheden. / Beheersverordening met wijzigingen en vaststelling afschrijvings- percentages. Vervallen. 1956 - 1960.
Code VNG: VIII 07.35

8228. Instelling, ontwikkeling, opheffing.
Code VNG: VIII 07.1


2.1.4.5.09. Stortings- en ophaaldienst en Spaarbank

8256-8263. Rekeningen, 1940 - 1970.
Code VNG: IX 07.352.18

8247. Huishoudelijke aangelegenheden. Algemeen dossier, 1943 - 1970.
Code VNG: IX 07.35

8250-8255. Begrotingen, 1945 - 1971.
Code VNG: IX 07.352.11

8248-8249. Huishoudelijke aangelegenheden. / Beheersverordening met wijzigingen en vaststelling afschrijvingspercentages. 1946 - 1960.
Code VNG: IX 07.35

8243-8244. Stortings- en ophaaldienst en Spaarbank. Algemeen dossier, 1946 - 1970.
Code VNG: IX 07

8246. Groei / Ontwikkeling. 1946 - 1970.
Code VNG: IX 07.12

8266. Kantoormachines. 1946 - 1970.
Code VNG: IX 07.353.211

9431. Belegging der gelden. 1946 - 1970.
Code VNG: IX 07.352.621

8267. "Spaarbankverordening 1933". / Wijzigingen. (Ingetrokken: Raad 18 mei 1962, m.i.v. 1 januari 1962) 1951 - 1961.
Code VNG: IX 07.76

8265. Klachten over, kritiek op en waardering voor de wijze van beheer of uit- oefening van de dienst. 1956.
Code VNG: IX 07.355.2

8268. "Spaarbankverordening" (1962). / Ingetrokken: Raad 11 december 1970 m.i.v. 1 januari 1971). 1960 - 1970.
Code VNG: IX 07.76

8269. Reglement voor de uitgifte van spaarbankboekjes met het karakter van een beleggingsrekening bij de stadsspaarbank. / (Ingetrokken: Raad 11 december 1970 m.i.v. 1 januari 1971). 1961 - 1970.
Code VNG: IX 07.76

8270. Reglement op de stortings- en ophaaldienst. 1962 - 1965.
Code VNG: IX 07.76

8264. Stichten filiaal van de Stadsspaarbank in Noord en Oosterwei. 1962 - 1970.
Code VNG: IX 07.354.1

8271. Ontslagen tijdelijk personeel en ontbonden arbeidscontracten.
Code VNG: IX 08.28

8245. Instelling en opheffing. 1965 - 1970.
Code VNG: IX 07.11


2.1.4.5.10. Woningbedrijf

8280-(8584). Woningbedrijf. Rekeningen, 1940/1941 - 1974/1975.
Code VNG: X 07.352.18

8272-(8580). Woningbedrijf. Begrotingen, 1945/1946 - 1974/1975.
Code VNG: X 07.352.11

8575-8576. Huishoudelijke aangelegenheden. / Beheersverordening met wijzigingen en vaststelling afschrijvingspercentages. 1946 - 1960.
Code VNG: X 07.35

8574. Huishoudelijke aangelegenheden. Algemeen dossier, 1949 - 1959.
Code VNG: X 07.35

9428. Vergoeding voor vuile-, gevaarlijke en moeilijke arbeid. 1959 - 1971.
Code VNG: X 08.742.94

9426. Bevordering. 1961 - 1970.
Code VNG: X 08.24

9427. Sollicitatie, benoeming en tewerkstelling. 1961 - 1975.
Code VNG: X 08.23

8588. Gebouwen en werkplaatsen voor de technische dienst. 1962 - 1973.
Code VNG: X 07.354.3

8585. Inning van gelden. 1964 - 1970.
Code VNG: X 07.352.633

8976. Organisatie van de administratieve en technische dienst. 1964 - 1974.
Code VNG: X 07.355.5

8586. Vervoermiddelen. 1967 - 1975.
Code VNG: X 07.353.7

8589. Klachten over, kritiek op en waardering voor de wijze van beheer of uitoefening van de dienst. 1970 - 1971.
Code VNG: X 07.355.2

8587. Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd. 1970 - 1975.
Code VNG: X 07.354

8590. Lichamelijke, geestelijke en morele verzorging. / Ontspanning. Personeelsvereniging "Door Samenwerking Verkregen". 1973 - 1975.
Code VNG: X 08.84

8577. Financien. 1974 - 1975.
Code VNG: X 07.352


2.1.4.5.11. Gem. Dienst voor sociale zaken / GSD

8290-(8600). Begrotingen, 1945 - 1975.
Code VNG: XI 07.352.11

8298-(8602). Rekeningen, 1945 - 1975.
Code VNG: XI 07.352.18

8592-8594. Verslagen 1945 - 1975.
Code VNG: XI 07

9517. Dienstgebouwen. / Regentesseplantsoen 9 en Turfmarkt 144. 1946 - 1956.
Code VNG: XI 07.354.1

9478. Sollicitatie en benoeming. 1946 - 1975.
Code VNG: XI 08.23

9520. Organisatie van de administratieve- en technische dienst. 1946 - 1975.
Code VNG: XI 07.355.5

9522. Personeel. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: XI 08

9523. Personeelsvereniging Gem. Dienst voor Sociale Zaken. 1947 - 1975.
Code VNG: XI 08.84

8596. Verordeningen betreffende de dienst. 1950 - 1964.
Code VNG: XI 07.35

9479. Bevordering. 1952 - 1973.
Code VNG: XI 08.24

8606. Gebouwen en terreinen. Algemeen dossier, 1954 - 1975.
Code VNG: XI 07.354.1

9519. Klachten over, kritiek op en waardering voor de wijze van beheer of uitoefening van de dienst, het bedrijf of het werk, 1955 - 1975.
Code VNG: XI 07.355.2

8605. Kantoormachines. 1959 - 1965.
Code VNG: XI 07.353.211

8604. Controle op het financieel beheer. 1961.
Code VNG: XI 07.352.65

9521. Diensten en verrichtingen en de tarieven daarvoor. 1961.
Code VNG: XI 07.358.86

8595. Instelling, ontwikkeling, opheffing. 1962 - 1971.
Code VNG: XI 07.1

8591. Algemeen dossier, 1964 - 1970.
Code VNG: XI 07

8603. Belegging der gelden. Algemeen dossier, 1965.
Code VNG: XI 07.352.621

8597. Financien. Algemeen dossier, 1968 - 1975.
Code VNG: XI 07.352

9424. Inning van gelden. 1969 - 1975.
Code VNG: XI 07.352.633

9481. Eenvoudige strafmaatregelen. / O.m. vermaning, waarschuwing e.d. 1970.
Code VNG: XI 08.312.1

9518. Dienstvoorschriften in algemene zin. Algemeen dossier, 1971 - 1975.
Code VNG: XI 07.355.1

9480. Bevordering van de vakbekwaamheid. / Diverse cursussen e.d. 1972 - 1973.
Code VNG: XI 08.86


2.1.4.5.12. Gemeentepolitie

8607-(8840). Gemeentepolitie. Verslagen, 1945 - 1970.
Code VNG: XII 07

9311. Huwelijkstoelage. 1946.
Code VNG: XII 08.742.95

9331. Overplaatsing personeel. 1946 - 1947.
Code VNG: XII 08.311.1

9777. Inrichting van gebouwen. / Markt 27. 1946 - 1947.
Code VNG: XII 07.354.7

8845. Tijdelijk Politiekostenbesluit 1946. 1946 - 1949.
Code VNG: XII 07.352

9340. Geneeskundige verzorging van politiepersoneel. / Regelingen: 15 maart 1946/9 april 1949 (Stbl.J.171) met wijzigingen, uitvoeringsvoorschriften, circulaires, enz.
Code VNG: XII 08.742.5

9342. Geneeskundige verzorging van politiepersoneel. / Declaraties 1946 - 1951.
Code VNG: XII 08.742.5

9739. Rangen (titels). 1946 - 1953.
Code VNG: XII 08.166

8839. Landelijke organisatie van het politie-apparaat. 1946 - 1954.
Code VNG: XII 07

8921. Politiebureau. / Markt 72.
Code VNG: XII 07.354.1

9316. Personeelsopleiding. Algemeen dossier, 1946 - 1964.
Code VNG: XII 08.86

9780. Dienstrapporten. Algemeen dossier, 1946 - 1968.
Code VNG: XII 07.355.1

8819. Verstrekking dienstkleding. 1946 - 1970.
Code VNG: XII 08.836

9328. Eisen betreffende lichamelijke geschiktheid enz. 1946 - 1972.
Code VNG: XII 08.22

8741-8742. Gemeentepolitie. Vervoer en vervoermiddelen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: XII 07.353.7

8743-8745. Vervoer en vervoermiddelen. / Aan- en verkoop van auto's en motorrijwielen. 1946 - 1975.
Code VNG: XII 07.353.7

8820-(8848). Gemeentepolitie. Lichamelijke opvoeding; ontspanning en morele verzorging, 1946 - 1975.
Code VNG: XII 08.84

8919. Organisatie van de administratieve- en technische dienst. 1946 - 1975.
Code VNG: XII 07.355.5

9249-(9362). Politiekostenbesluit 1950, 1946 - 1975.
Code VNG: XII 07.352

9289-(9335). Bezoldiging. 1946 - 1975.
Code VNG: XII 08.741

9292. Verplaatsingskostenvergoeding. 1946 - 1975.
Code VNG: XII 08.742.1

9307. Kleding en uitrusting. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: XII 08.836

9310. Vergoeding voor overwerk, nachtarbeid en arbeid op zon-, feest- en gedenkdagen. 1946 - 1975.
Code VNG: XII 08.742.91

9329. Sollicitatie en benoeming. 1946 - 1975.
Code VNG: XII 08.23

9334. Vakanties. 1946 - 1975.
Code VNG: XII 08.354

9336. Kindertoelage. 1946 - 1975.
Code VNG: XII 08.742.3

9338. Geneeskundige verzorging van politiepersoneel. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: XII 08.742.5

9721-(9782). Politierapporten. / Kwartaalopgaven, 1946 - 1975.
Code VNG: XII 07.355.1

9731. Gratificaties en ereblijken voor het personeel. 1946 - 1975.
Code VNG: XII 08.97

9735. Politiepersoneel. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: XII 08

9740. Rechtspositie personeel. / O.m. Ambtenarenreglement. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: XII 08.171

9746. Overgang en beeindiging. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: XII 08.28

9779. Dienstvoorschriften. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: XII 07.355.1

9750. Overwerk, 1947 - 1948.
Code VNG: XII 08.353.4

9330. Bevordering. 1947 - 1975.
Code VNG: XII 08.24

9250. Opheffing Politieke Recherche afdeeling P.R.A. / Overneming werkzaamheden door politie. Overneming personeel door politie.
Code VNG: XII 07.11

9778. Inrichting van gebouwen. / Markt 72. 1948 - 1960.
Code VNG: XII 07.354.7

9305-9306. Vergoeding kosten kleding en uitrusting. 1948 - 1950, 1965.
Code VNG: XII 08.742.6

9099. Vervoer en vervoermiddelen. / Verzekering auto's enz.tegen schade. O.m. schadegevallen. 1948 - 1970.
Code VNG: XII 07.353.7

9725-9726. Klachten over, kritiek op en waardering voor de wijze van beheer en uitoefening van de dienst. 1948 - 1970.
Code VNG: XII 07.355.2

9736-9737. Sterkte en formatie van het korps. 1948 - 1975.
Code VNG: XII 08

9100. Vervoer en vervoermiddelen. / Administratie motorrijtuigen. Algemeen dossier, 1949 - 1972.
Code VNG: XII 07.353.7

9745. Reglement Dienstcommissie Politie. 1949 - 1974.
Code VNG: XII 08.174

9343-9344. Gemeentepolitie. Geneeskundige verzorging van politiepersoneel. / Dienstongevallen 1949 - 1975.
Code VNG: XII 08.742.5

9743-9744. Dienstcommissies. Algemeen dossier, 1949 - 1975.
Code VNG: XII 08.174

8922-(9776). Gemeentepolitie: bouw nieuw politiebureau, 1950 - 1962.
Code VNG: XII 07.354.1

9339. Geneeskundige verzorging van politiepersoneel. / Regeling 24 jan. 1951 (Stbl. no. 22) met wijzigingen, uit- voeringsvoorschriften, circulaires, enz.
Code VNG: XII 08.742.5

8844. Inspectiebezoek van hoger gezag. 1951 - 1961.
Code VNG: XII 07.261

8888. Gebouwen en terreinen. Algemeen dossier, 1952 - 1975.
Code VNG: XII 07.354.1

9293-9294. Reis- en verblijfkosten. / Regeling vergoeding reis- en verblijfkosten, 1954 - 1975.
Code VNG: XII 08.742.2

9741. Besluit regelende rechtspos.en bezoldiging ambt.gem.politie binnen raam v.sterkte/rangind.aangest.om uitsl.adminis.of techn.werkzaam te zijn. / Vastgesteld bij besluit Burg.dd.18 maart 1959 met wijzigingen. Ingetrokken bij besluit Burg.dd.30 december 1971. 1957 - 1971.
Code VNG: XII 08.171

9341. Geneeskundige verzorging van politiepersoneel. / Regeling 1958 met wijzigingen, uitvoeringsvoorschriften, circulaires, enz. 1957 - 1975.
Code VNG: XII 08.742.5

9749. Arbeidstijden. 1958 - 1975.
Code VNG: XII 08.353

9747. Disciplinaire gezagsuitoefening. 1959 - 1975.
Code VNG: XII 08.312

9738. Ambtskleding, uniform, onderscheidingstekenen. 1960 - 1969.
Code VNG: XII 08.165

9315. Spaarregeling. 1960 - 1975.
Code VNG: XII 08.836.88

9364. Tentoonstellingen, 1961.
Code VNG: XII 07.353.33

9363. Begroting 1961 - 1975.
Code VNG: XII 07.352.11

9751. Militaire en burgerlijke dienst. / O.m. samenstelling mobiele eenheid. 1962 - 1975.
Code VNG: XII 08.355

9309. Andere toelagen en vergoedingen, 1963 - 1971.
Code VNG: XII 08.742.9

9332. Verhindering anders dan wegens ziekte. 1964 - 1965.
Code VNG: XII 08.352

9313. Huisvesting. 1964 - 1969.
Code VNG: XII 08.833

9734. Wijze van uitoefening van de bestuurs- en beheerstaak. 1964 - 1971.
Code VNG: XII 07.8

8842. Samenwerking. / Bijeenkomsten van functionarissen. 1964 - 1975.
Code VNG: XII 07.23

9252. Onderhoud en schoonhouden van eigendommen. 1965 - 1975.
Code VNG: XII 07.351.513

9748. Ziekte en ongevallen. 1965 - 1975.
Code VNG: XII 08.351.1

9291. Wachtgeld. 1967.
Code VNG: XII 08.741.7

9312. Pensioenbijdrage. 1967 - 1972.
Code VNG: XII 08.743.12

8818. Diplomatoelage. Gratificatieregeling aan de ambtenaren van het politiekorps voor het behalen van met name genoemde diploma's of getuigschriften. Vastgesteld bij besluit Burg. d.d. 19 maart 1968 met wijzigingen, 1967 - 1975.
Code VNG: XII 08.741.511

8920. Personeelsbeoordeling. 1967 - 1975.
Code VNG: XII 07.355.511

9308. Vakantietoelage. 1968 - 1972.
Code VNG: XII 08.742.8

9314. Eetgelegenheden, cantines, keukens. 1968 - 1972.
Code VNG: XII 08.835

9732. Diensten en verrichtingen en de tarieven daarvoor. / O.m. verlenen van bijstand. 1968 - 1975.
Code VNG: XII 07.358.86

9337. Duurtetoelage. 1969.
Code VNG: XII 08.742.4

9251. Organisatie en Reorganisatie. 1969 - 1970.
Code VNG: XII 07.125

9733. Wetten, besluiten, reglementen enz. / Wijziging politiewet. 1969 - 1973.
Code VNG: XII 07.76

9742. Rechtspositieregeling administratief en technisch politiepersoneel 1972. / Vastgesteld bij besluit Burg. d.d. 30 december 1971 met wijzigingen. 1969 - 1975.
Code VNG: XII 08.171

8843. Samenwerking. / Regeling Recherchebijstand voor de Arrondissementen Rotterdam, Dordrecht en Middelburg. 1971.
Code VNG: XII 07.23

9257. Vakverenigingen, 1971 - 1975.
Code VNG: XII 08.88

9295. Reis- en verblijfkosten. / Tegemoetkoming in pensionkosten aan adspiranten, die in de loop van het studiejaar huwen. 1971 - 1975.
Code VNG: XII 08.742.2

9333. Buitengewoon verlof. 1973 - 1974.
Code VNG: XII 08.352.3

8889. Gebouwen en terreinen. / Uitbreiding politiebureau. 1973 - 1975.
Code VNG: XII 07.354.1

9724. Politie-optreden in geval van misdrijven van terroristische aard (o.m. gijzeling en ontvoering). 1974 - 1975.
Code VNG: XII 07.355.1

8841. Samenwerking. Algemeen dossier, 1975.
Code VNG: XII 07.23


2.1.4.5.13. (Distributiedienst)

8306-8308. Declaraties, 1944 - 1959.
Code VNG: XIII 07.352

9282. Arbeidstijden.
Code VNG: XIII 08.353

9752. Div. circulaires.
Code VNG: XIII 07.55

9760. Vervulling en beeindiging der dienstbetrekking. Algemeen dossier, 1946.
Code VNG: XIII 08.2

8314. Gebouwen, terreinen en werken, 1946 - 1947..
Code VNG: XIII 07.354

9754. Klachten over - kritiek op - en waardering voor de wijze van beheer en uitoefening van de dienst.
Code VNG: XIII 07.355.2

8303. Samenwerking. 1946 - 1948.
Code VNG: XIII 07.23

8312. Kantoorbenodigdheden, 1946 - 1948..
Code VNG: XIII 07.353.21

8301. Verslagen 1946 - 1949.
Code VNG: XIII 07

8313. Vervoermiddele, 1946 - 1949n.
Code VNG: XIII 07.353.7

8309. Begrotingen, 1946 - 1950..
Code VNG: XIII 07.352.11

8311. Meubilering en stoffering. / O.m. Inventarissen.
Code VNG: XIII 07.353.12

9755. Personeel. Algemeen dossier,
Code VNG: XIII 08

8302. Instelling, ontwikkeling, opheffing. 1946 - 1952.
Code VNG: XIII 07.1

8304. Declaraties. Algemeen dossier, 1946 - 1952.
Code VNG: XIII 07.352

8305. Financien. Algemeen dossier, 1946 - 1952.
Code VNG: XIII 07.352

8310. Kasopname. 1946 - 1952.
Code VNG: XIII 07.352.651

9278-(9759). Beeindiging los personeel en arbeidscontracters, 1946 - 1955.
Code VNG: XIII 08.28

9283. Vakantie.
Code VNG: XIII 08.354

9284. Bezoldiging. Algemeen dossier, o.m. vakantietoelage.
Code VNG: XIII 08.741

9286. Vergoeding reis- en verblijfkosten. Onder meer toelage voor gebruik eigen rijwiel, auto, enz.
Code VNG: XIII 08.742.2

9288. Personeelsopleiding.
Code VNG: XIII 08.86

9287. Kindertoelage, 1947.
Code VNG: XIII 08.742.3

9756. Tijdelijk personeel en contracters.
Code VNG: XIII 08

9285. Wachtgeld.
Code VNG: XIII 08.741.7

9753. Gebouwen voor directie en administratie.
Code VNG: XIII 07.354.1


2.1.4.5.14. Brandweer

8322-(8626). Rekeningen, 1940 - 1975.
Code VNG: XIV 07.352.18

8612-8613. Jaarverslagen, 1945 - 1969.
Code VNG: XIV 07

8315-(8625). Brandweer. Begrotingen, 1945 - 1975.
Code VNG: XIV 07.352.11

8617-8618. Huishoudelijke aangelegenheden. / Beheersverordening met wijzigingen en vaststelling afschrijvingspercentages. 1946 - 1960.
Code VNG: XIV 07.35

9349. Personeel. Algemeen dossier, 1946 - 1964.
Code VNG: XIV 08

8628. Benodigdheden en hulpmiddelen in het algemeen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: XIV 07.353.5/6

8648. Brandweer. / Tractie. 1946 - 1975.
Code VNG: XIV 07.353.7

9358. Ongevallenverzekering. / Vrijwillige brandweer. 1947 - 1975.
Code VNG: XIV 08.743.5

* 9353. Sollicitatie en benoeming. 1948 - 1975.
Code VNG: XIV 08.23

8799. Toelagen en vergoedingen. / Verordening Raad 24 augustus 1953 met wijzigingen. Ingetrokken m.i.v. 13 sept. 1970. 1953 - 1968.
Code VNG: XIV 08.742

8619. Huishoudelijke aangelegenheden. Organisatieverordening. / Vastgesteld Raad 24 aug. 1953 met wijzigingen. Opnieuw vastge- steld Raad 27 april 1970. Vervallen m.i.v. 1 juli 1975.
Code VNG: XIV 07.35

8629. Benodigdheden en hulpmiddelen in het algemeen. / Beproeving brandweermateriaal. 1953 - 1975.
Code VNG: XIV 07.353.5/6

8645-8646. College van brandmeesters. 1957 - 1975.
Code VNG: XIV 07.58

8797. Diplomatoelage. 1959.
Code VNG: XIV 08.741.511

9354. Bevordering. 1960 - 1975.
Code VNG: XIV 08.24

9356. Verhogingen van en kortingen op de bezoldiging. 1961.
Code VNG: XIV 08.741.5

8798. Toelagen en vergoedingen. Algemeen dossier, 1961 - 1964.
Code VNG: XIV 08.742

9351. Vakbekwaamheid (o.m. diploma's en getuigschriften). 1961 - 1964.
Code VNG: XIV 08.21

8802. Kledingtoelage. 1961 - 1971.
Code VNG: XIV 08.742.6

8803. Lichamelijke, geestelijke en morele verzorging. / Ontspanning. 1961 - 1975.
Code VNG: XIV 08.84

9352. Lichamelijke eigenschappen, leeftijd, geslacht. / (O.m. geneeskundig onderzoek). 1962 - 1965.
Code VNG: XIV 08.221

9359. Gezondheid, veiligheid en zedelijkheid bij de uitoefening van de dienst. 1962 - 1970.
Code VNG: XIV 08.82

8615. Samenwerking. 1962 - 1975.
Code VNG: XIV 07.23

8647. Organisatie van de administratieve- en technische dienst. 1962 - 1975.
Code VNG: XIV 07.355.5

9350. Ambtskleding, uniform, onderscheidingstekenen. 1965 - 1967.
Code VNG: XIV 08.165

9347. Klachten over, kritiek op en waardering voor de wijze van beheer en uitoefening van de dienst. 1968 - 1975.
Code VNG: XIV 07.355.2

8616. Functionering van het orgaan. 1969 - 1972.
Code VNG: XIV 07.35

9348. Diensten en verrichtingen en de tarieven daarvoor. 1969 - 1973.
Code VNG: XIV 07.358.86

8644. Gebouwen, terreinen en werken. 1969 - 1975.
Code VNG: XIV 07.354

8800. Toelagen en vergoedingen. / Verordening Raad 27 april 1970 met wijzigingen. Vervallen m.i.v. 1 januari 1975. 1969 - 1975.
Code VNG: XIV 08.742

8796. Formatie van het personeel. / Bezetting van verschillende rangen. 1970.
Code VNG: XIV 08.47

8614. Groei, Ontwikkeling. 1970 - 1975.
Code VNG: XIV 07.12

9346. Dienstvoorschriften. / Hulpverleningsrapporten. Algemeen dossier, 1971 - 1975.
Code VNG: XIV 07.355.1

9355. Einde van de betrekking. 1972 - 1975.
Code VNG: XIV 08.28

8623. Financien. 1973 - 1975.
Code VNG: XIV 07.352

8627. Telecommunicatie. 1974 - 1975.
Code VNG: XIV 07.353.25

9345. Dienstvoorschriften. Algemeen dossier, 1974 - 1975.
Code VNG: XIV 07.355.1

8622. Huishoudelijke aangelegenheden. / Organisatieverordening, Raad 4 augustus 1975, met wijzigingen. Ingetrokken bij Raadsbesluit van 13 december 1976. 1975.
Code VNG: XIV 07.35

8795. Rechtspositieverordening vrijwillige gemeentelijke brandweer met wijzigingen. / Vastgesteld Raad 4 augustus 1975. 1975.
Code VNG: XIV 08.171

8801. Toelagen en vergoedingen. / Verordening Raad 4 augustus 1975 met wijzigingen, 1975.
Code VNG: XIV 08.742

9357. Vergoeding voor overwerk e.d. 1975.
Code VNG: XIV 08.741.513


2.1.4.5.16. Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst

8956. Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: XVI 07

8955-(8961). Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst. / Verslagen 1951 - 1975.
Code VNG: XVI 07

8957. Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst. / Reorganisatie. 1952 - 1959.
Code VNG: XVI 07

* 9123. Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst. / Sollicitatie en benoeming. 1959 - 1975.
Code VNG: XVI 08.23

9125. Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst. / Personeelsopleiding. 1960 - 1966.
Code VNG: XVI 08.86

8962. Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst. / Verordening, regelende de gemeentelijke geneeskundige- en gezondheidsdienst te Gouda met wijzigingen, 1960 - 1974.
Code VNG: XVI 07.35

8729. Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst. / Benodigdheden en hulpmiddelen van algemene aard. 1960 - 1975.
Code VNG: XVI 07.353.1

8732. Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst. / Personeel. Algemeen dossier, 1960 - 1975.
Code VNG: XVI 08

8731. Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst. / Verordening van rechten voor verrichtingen van de gemeentelijke geneeskundige- en gezondheidsdienst in de gemeente Gouda, 1961 - 1975.
Code VNG: XVI 07.358.868

9122. Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst. / Diensten en verrichtingen en de tarieven daarvoor. 1961 - 1975.
Code VNG: XVI 07.358.86

9124. Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst. / Bevordering. 1962 - 1975.
Code VNG: XVI 08.24

8727. Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst. / Begrotingen 1969 - 1975.
Code VNG: XVI 07.352.11

8728. Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst. / Rekeningen 1969 - 1975.
Code VNG: XVI 07.352.18

9126. Gem. Geneesk. en Gezondheidsdienst. / Klachten over, kritiek op en waardering voor de wijze van beheer of uitoefening van de dienst, het bedrijf of het werk. 1970.
Code VNG: XVI 07.355.2

8730. Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst. / Dienstvoorschriften in algemene zin. 1971 - 1975.
Code VNG: XVI 07.355.1


2.1.4.5.17. Goudse Waterleiding Mij.

8892. Goudse Waterleiding Mij. / Concessie en statuten. 1940 - 1944.
Code VNG: XVII 07.11

8913. Goudse Waterleiding Mij. / Benoeming gecommitteerde der gemeente. 1945 - 1955.
Code VNG: XVII 07.58

8914. Goudse Waterleiding Mij. / Correspondentie van de gecommitteerde der gemeente. 1945 - 1955.
Code VNG: XVII 07.58

8893-8894. Goudse Waterleiding Maatschappij. / Concessie. 1945 - 1965.
Code VNG: XVII 07.11

8864-8868. Goudse Waterleiding Mij. / Verslagen 1945 - 1975.
Code VNG: XVII 07

8954. Waterleiding. / Balansen en winst- en verliesrekeningen 1946 - 1950.
Code VNG: XVII 07.352.18

8902. Goudse Waterleiding Mij. / Onderzoek van het water. 1946 - 1957.
Code VNG: XVII 07.358.816

9255. Goudse Waterleiding Mij. / Klachten van particulieren inzake toepassing tarieven, meer waterverbuik, enz. 1946 - 1963.
Code VNG: XVII 07.355.2

8906-8908. Goudse Waterleiding Mij. / Uitbreiding Leidingennet, 1946 - 1964.
Code VNG: XVII 07.354.5

8901. Goudse Waterleiding Mij. / Levering water aan andere gemeenten. 1946 - 1970.
Code VNG: XVII 07.358.811.2

8899-8900. Goudse Waterleiding Mij. / Aansluiting en levering van water. 1946 - 1975.
Code VNG: XVII 07.358.811

8918. Goudse Waterleiding Mij. / Stichting Pensioen- en Ondersteuningsfonds. (opgeheven in 1960). 1947 - 1960.
Code VNG: XVII 08.743.13

8915. Goudse Waterleiding Mij. / Statuten. Wijziging Raad 10 mei 1948.
Code VNG: XVII 07.76

8951. Goudse Waterleiding Mij. / Afschrijvingen en afschrijvingspercentages. 1948.
Code VNG: XVII 07.352.172

8905. Goudse Waterleiding Mij. / Uitbreiding Leidingennet. Korte Akkeren, Kort Haarlem, Noorderkwartier, Weidebloemkwartier. 1948 - 1956.
Code VNG: XVII 07.354.5

8942. Goudse Waterleiding Mij. / Gebouwen en terreinen. 1949.
Code VNG: XVII 07.354

8940. Goudse Waterleiding Mij. / Geldleningen, 1949 - 1953.
Code VNG: XVII 07.352.71

8898. Goudse Waterleiding Mij. / Aansluiting en levering van water. Algemeen dossier, 1949 - 1975.
Code VNG: XVII 07.358.811

8903-8904. Goudse Waterleiding Mij. / Tarieven. 1949 - 1975.
Code VNG: XVII 07.358.818

8941. Goudse Waterleiding Mij. / Machines, installaties, gereedschappen, enz. 1950 - 1956.
Code VNG: XVII 07.353.5/6

8949. Goudse Waterleiding Mij. / Dividend, recognitie en retributie. 1951 - 1960.
Code VNG: XVII 07.352

8917. Goudse Waterleiding Mij. / Personeel. 1951 - 1975.
Code VNG: XVII 08

8938-(8953). Goudse Waterleiding Mij. / Balans, Winst- en Verliesrekeningen 1951 - 1975.
Code VNG: XVII 07.352.18

8912. Goudse Waterleiding Mij. / Commissarissen. 1952 - 1955.
Code VNG: XVII 07.58

8897. Goudse Waterleiding Mij. / Fluoridering van drinkwater. 1952 - 1975.
Code VNG: XVII 07.358.81

8869. Goudse Waterleiding Mij. / Instelling, ontwikkeling, opheffing. Algemeen dossier, 1953.
Code VNG: XVII 07.1

8896. Goudse Waterleiding Mij. / Overnemen N.V. Goudse Waterleiding Mij. door de gemeente m.i.v. 1 jan. 1956. Algemeen dossier, 1955 - 1956.
Code VNG: XVII 07.1

8891. Goudse Waterleiding Mij. / Overnemen N.V. Goudse Waterleiding Mij. door de gemeente m.i.v. 1 jan. 1956. Verslagen besprekingen en overnemen aandelen. 1955 - 1957.
Code VNG: XVII 07.1

8945-8946. Goudse Waterleiding Mij. / Leidingen. Algemeen dossier, 1955 - 1975.
Code VNG: XVII 07.354.5

8910. Goudse Waterleiding Mij. / Raad van Beheer, Commissie van Advies en Aandeelhouders. 1956 - 1975.
Code VNG: XVII 07.5

8947. Goudse Waterleiding Mij. / Beheersregeling. 1957.
Code VNG: XVII 07.35

8939. Goudse Waterleiding Mij. / Belegging der gelden. 1957 - 1975.
Code VNG: XVII 07.352.621

8950. Goudse Waterleiding Mij. / Begroting 1957 - 1975.
Code VNG: XVII 07.352.11

9199-9200. Goudse Waterleiding Mij. / Lidmaatschappen. Ver. v. Exploitanten van Waterleidingbedrijven. Algemeen dossier, 1959 - 1967.
Code VNG: XVII 07.353.23

9201-9202. Goudse Waterleiding Mij. / Lidmaatschappen. Ver. v. Exploitanten van Waterleidingbedrijven. Vergaderingen en notulen. 1959 - 1968.
Code VNG: XVII 07.353.23

9254. Goudse Waterleiding Mij. / Bewaking en bescherming. 1960.
Code VNG: XVII 07.354.853

8944. Goudse Waterleiding Mij. / Dienstwoningen, 1961.
Code VNG: XVII 07.354.2

8948. Goudse Waterleiding Mij. / Verkoop van grond. 1961.
Code VNG: XVII 07.351.12

9256. Goudse Waterleiding Mij. / Bevordering. 1961 - 1975.
Code VNG: XVII 08.24

8909. Goudse Waterleiding Mij. / Overname waterleidingnet van gemeenten die bij de grenswijziging betrokken zijn. 1964 - 1965.
Code VNG: XVII 07.354.5

9203. Goudse Waterleiding Mij. / Lidmaatschappen. Ver. v. Exploitanten van Waterleidingbedrijven. Jaarverslagen 1964 - 1965.
Code VNG: XVII 07.353.23

8890. Goudse Waterleiding Mij. / Overnemen van waterleidingbedrijven van andere gemeenten. 1965 - 1975.
Code VNG: XVII 07.1

9204. Goudse Waterleiding Mij. / Lidmaatschappen. Ver. v. Exploitanten van Waterleidingbedrijven. Knipselkranten. 1966 - 1967.
Code VNG: XVII 07.353.23

8916. Goudse Waterleiding Mij. "Regeling voor de uitoefening van het stemrecht en andere bevoegdheden / Verband houdende met het bezit van aandelen in de Goudse Waterleiding Maatschappij. 1968 - 1975.
Code VNG: XVII 07.76

8943. Goudse Waterleiding Mij. / Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd. 1968 - 1975.
Code VNG: XVII 07.354

9198. Goudse Waterleiding Maatschappij. / Financien. Algemeen dossier, 1970 - 1975.
Code VNG: XVII 07.352

8895. Goudse Waterleiding Maatschappij N.V. / Groei. Ontwikkeling en instandhouding. 1972 - 1975.
Code VNG: XVII 07.12

8911. Goudse Waterleiding Mij. / Raad van commissarissen. 1974 - 1975.
Code VNG: XVII 07.5


2.1.4.5.18. Gemeentelijke dienst voor sociale werkvoorziening

8932. Gebouwen en terreinen. Algemeen dossier, 1961 - 1975.
Code VNG: XVIII 07.354

8838. Instelling in 1966.
Code VNG: XVIII 07.11

9159. Vervoer en vervoermiddelen. 1966 - 1972.
Code VNG: XVIII 07.353.7

8933. Nieuwbouw sociale werkplaats o.a.door bijtrekking gedeelte gem.kwekerij en gedeelte oude spoorbaan. 1966 - 1973.
Code VNG: XVIII 07.354

8327-(8836). Begrotingen met wijzigingen, 1966 - 1975.
Code VNG: XVIII 07.352.11

8329-(8931). Rekeningen 1966 - 1975.
Code VNG: XVIII 07.352.18

8833-8834. Verslagen 1966 - 1975.
Code VNG: XVIII 07

8935. Verordening. 1966 - 1975.
Code VNG: XVIII 07.76

9161. Personeel. Algemeen dossier, 1966 - 1975.
Code VNG: XVIII 08

* 9162. Sollicitatie, benoeming, tewerkstelling. 1966 - 1975.
Code VNG: XVIII 08.23

9160. Klachten over, kritiek op en waardering voor de wijze van beheer of uitoefening van de dienst, het bedrijf of het werk. 1967.
Code VNG: XVIII 07.355.2

9155. Kwartaaloverzichten 1967 - 1969.
Code VNG: XVIII 07

9156. Inning van gelden. 1967 - 1972.
Code VNG: XVIII 07.352.633

8934. Organisatie van de administratieve en technische dienst. 1967 - 1975.
Code VNG: XVIII 07.355.5

9154. Algemeen dossier, 1967 - 1975.
Code VNG: XVIII 07

9163. Bevordering. 1967 - 1975.
Code VNG: XVIII 08.24

9165. Vakantie. 1967 - 1975.
Code VNG: XVIII 08.354

8936. Medezeggenschap. Overlegorgaan Sociale Werkplaatsen. 1968 - 1975.
Code VNG: XVIII 08.173

9167. Lichamelijke, geestelijke en morele verzorging. Ontspanning. O.m. personeelsvereniging. 1968 - 1975.
Code VNG: XVIII 08.84

8937. Bezoldiging. 1971.
Code VNG: XVIII 08.741

9158. Installaties, machines en gereedschappen. 1971 - 1975.
Code VNG: XVIII 07.353.6

9164. Arbeidstijden. 1972 - 1975.
Code VNG: XVIII 08.353

9166. Gezondheid, veiligheid en zedelijkheid bij de uitoefening van de dienst. 1973.
Code VNG: XVIII 08.82

8835. Samenwerking. 1974 - 1975.
Code VNG: XVIII 07.23

9157. Benodigdheden en hulpmiddelen. 1974 - 1975.
Code VNG: XVIII 07.353


2.1.4.5.19. Goudse Sportstichting

* 9087. Personeel. Sollicitatie en benoeming. 1954 - 1975.
Code VNG: XIX 08.23

8831. Personeel. Algemeen dossier, 1960 - 1975.
Code VNG: XIX 08

9084. Benodigdheden en hulpmiddelen. 1962 - 1975.
Code VNG: XIX 07.353.5/6

8815. Oprichting in 1966 (o.m. voorbereidende correspondentie). 1963 - 1970.
Code VNG: XIX 07.11

8827. Algemeen bestuur. Samenstelling. 1965 - 1975.
Code VNG: XIX 07.51

8830. Statuten. 1965 - 1975.
Code VNG: XIX 07.76

8828. Kassier. 1966.
Code VNG: XIX 07.534

8822. Documentenbeheer. 1966 - 1970.
Code VNG: XIX 07.353.22

8817. Rekeningen 1966 - 1975.
Code VNG: XIX 07.352.18

8826. Organisatie van de administratieve en technische dienst. 1966 - 1975.
Code VNG: XIX 07.355.5

8829. Huishoudelijk reglement. 1966 - 1975.
Code VNG: XIX 07.76

9086. Dagelijks bestuur. 1966 - 1975.
Code VNG: XIX 07.52

9083. Controle op het financieel beheer. 1968.
Code VNG: XIX 07.352.65

8816. Begrotingen en wijziging begrotingen 1968 - 1975.
Code VNG: XIX 07.352.11

9088. Bevordering personeel. 1968 - 1975.
Code VNG: XIX 08.24

8823. Optische publiciteit en voorlichting. 1971.
Code VNG: XIX 07.353.33

8825. Dienstvoorschriften. O.m. tijden van openstelling. 1973 - 1975.
Code VNG: XIX 07.355.1

9089. Vakantie. 1973 - 1975.
Code VNG: XIX 08.354

8824. Gebouwen. 1974 - 1975.
Code VNG: XIX 07.354.1

8832. Arbeidstijden, o.m. werkroosters. 1974 - 1975.
Code VNG: XIX 08.353

9085. Waardering, Klachten. 1974 - 1975.
Code VNG: XIX 07.355.2

8739. Jaarverslagen 1975.
Code VNG: XIX 07

9090. Bevordering van de vakbekwaamheid; scholing. 1975.
Code VNG: XIX 08.86


2.1.4.5.20. Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Gouda en omstreken

8773. Verstrekken van geldleningen door de gemeente. 1948 - 1970.
Code VNG: XX 07.352.71

9072. Bezoldiging personeel. 1962 - 1975.
Code VNG: XX 08.741

8771. Subsidies 1964 - 1975.
Code VNG: XX 07.85

9070. Bevordering. 1966.
Code VNG: XX 08.24

9075. Boeken, tijdschriften enz. 1966 - 1968.
Code VNG: XX 07.351

8769. Instelling. 1966 - 1971.
Code VNG: XX 07.11

9066. Tijden van openstelling; vakantiesluiting. 1966 - 1973.
Code VNG: XX 07.355.1

9067. Tarieven voor het uitlenen van boeken. 1966 - 1973.
Code VNG: XX 07.358.868

8775. Algemeen bestuur. 1966 - 1975.
Code VNG: XX 07.51

8776. Statuten en huishoudelijk reglement. 1966 - 1975.
Code VNG: XX 07.76

9068. Personeel. Algemeen dossier, 1966 - 1975.
Code VNG: XX 08

* 9069. Sollicitatie en benoeming. Algemeen dossier, 1966 - 1975.
Code VNG: XX 08.23

9074. Rekeningen 1966 - 1975.
Code VNG: XX 07.352.18

8777. Pensionering. 1967 - 1968.
Code VNG: XX 08.743.1

8767-8768. Jaarverslagen 1967 - 1975.
Code VNG: XX 07

8774. Gebouwen en terreinen. 1967 - 1975.
Code VNG: XX 07.354.1

9071. Vakantie. 1968.
Code VNG: XX 08.354

9073. Controle op het financieel beheer. 1968.
Code VNG: XX 07.352.65

8770. Begroting 1971 - 1975.
Code VNG: XX 07.352.11

8772. Bank- en girorekeningen. O.m. rekening-courant. 1972 - 1975.
Code VNG: XX 07.352.626


2.1.4.6. Functionarissen

8999. Gemeenteontvanger. 1946 - 1969.
Code VNG: -2.07.534

8973. Gemeentesecretaris. 1946 - 1971.
Code VNG: -2.07.533

8995-(9128). Bezoldiging gemeentesecretaris en gemeenteontvanger. 1946 - 1972.
Code VNG: -2.07.533/4

9000. Comptabele ambtenaar. 1973.
Code VNG: -2.07.534


2.1.4.7. VNG; BNG

7874. N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten. / Jaarvergaderingen 1946 - 1960.
Code VNG: -2.07.571.2

7863. Deelname aan privaatrechtelijke instellingen
Code VNG: -2.07.571.1

7872. N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten. Algemeen dossier, 1946 - 1974.
Code VNG: -2.07.571.2

7863-7864. Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.571.1

7871. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Afdeling Zuid-Holland. / Stenografische verslagen van de algemene vergaderingen, 1956 - 1964.
Code VNG: -2.07.571.1

7870. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Afd. Zuid-Holland. Algemeen dossier, 1958 - 1975.
Code VNG: -2.07.571.1

7867. Vereniging van Nederlandse Gemeenten. / Rekeningen 1961 - 1972.
Code VNG: -2.07.571.1

7865-7866. Vereniging van Nederlandse Gemeenten. / Begrotingen 1961 - 1975.
Code VNG: -2.07.571.1

7868-7869. Vereniging van Nederlandse Gemeenten. / Nieuwsbrieven. 1969 - 1975.
Code VNG: -2.07.571.1

7873. N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten. Algemeen dossier, 1975.
Code VNG: -2.07.571.22.1.5. Uitoefening van de dienst

7880. Besluiten, reglementen, verordeningen, enz. Algemeen dossier, 1945 - 1975.
Code VNG: -2.07.76

7876-7877. Commissarissen, gedelegeerden, commissies, enz. 1946 - 1972.
Code VNG: -2.07.58

7726. Klachten over -, kritiek op - en waardering voor de wijze van beheer en uitoefening van de dienst. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.355.2

7875. Delegatie bestuursbevoegheden. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.63

7728. Efficiency-commissie. 1947 - 1959.
Code VNG: -2.07.355.5

7734. Omzetbelasting. 1947 - 1967.
Code VNG: -2.07.36

7725. Dienstvoorschriften in algemene zin. 1947 - 1975.
Code VNG: -2.07.355.1

7914. Vlaggen bij officiele gelegenheden. 1948 - 1975.
Code VNG: -2.07.81

7879. Regeling en vaststelling der bestuurs- en beheershandelingen, 1951 - 1975.
Code VNG: -2.07.7

7729. Organisatie van de administratieve en technische dienst (o.m. Ideeenbus). 1952 - 1975.
Code VNG: -2.07.355.5

7732. Grond-, polder- en straatlasten. / Vrijstelling grondbelasting gebouwen G.E.B. 1954 - 1956.
Code VNG: -2.07.36

7881-7882. Wijze van uitoefening van de bestuurs- en beheerstaak. 1961 - 1975.
Code VNG: -2.07.8

7737. Invoerrechten. 1962.
Code VNG: -2.07.36

7731. Diensten en verrichtingen en de tarieven daarvoor. 1962 - 1975.
Code VNG: -2.07.358.86

7727. Ongevallen en andere bijzondere gebeurtenissen bij de uitoefening van de dienst, het bedrijf of het werk; bedrijfsstoringen, 1964 - 1967.
Code VNG: -2.07.355.3

7730. Prijsregeling (tarieven, e.d.) van de producten. 1964 - 1969.
Code VNG: -2.07.358.818

7733. Grondbelasting. Van Inspectie der registratie en successie te Rotterdam ontvangen / Opgaven vermeldende de schattingen belastbare opbrengst t.a.v. div. gebouwen. 1967 - 1975.
Code VNG: -2.07.36

7738. Heffing waterkwaliteit door hoogheemraadschap van Rijnland. Algemeen dossier, 1967 - 1975.
Code VNG: -2.07.36

7735. Omzetbelasting en wet belasting toegevoegde waarde. 1968 - 1974.
Code VNG: -2.07.36

7883. Wijze van uitoefening van de bestuurs- en beheerstaak. / Besprekingen van het college van burgemeester en wethouders met de direkteur van de dienst openbare werken en hoofdambtenaren. 1970 - 1975.
Code VNG: -2.07.8

7884. Onderzoek inzake de relatie: Burgerij - gemeentelijke overheid door Veldkamp marktonderzoek N.V. te Amsterdam. / Agenda's en besluitenlijsten van vergaderingen, 1972 - 1974.
Code VNG: -2.07.8

7878. Competentie o.m. afbakening bevoegdheden. 1974 - 1975.
Code VNG: -2.07.62

7736. Omzetbelasting en wet belasting toegevoegde waarde. 1975.
Code VNG: -2.07.362.1.6. Beleid, beleidsplanning; representatief optreden

6353. Gemeenteverslag. Algemeen dossier, 1946 - 1967.
Code VNG: -2.07

7918-7919. Gemeentelijke subsidie's. / Weigeringen, 1946 - 1972.
Code VNG: -2.07.85

7913. Koninklijk e.a. bezoek uit het buitenland.
Code VNG: -2.07.81

7891-7910. Officiele ontvangsten. 1947 - 1975.
Code VNG: -2.07.81

7917. Gemeentelijke subsidies. Algemeen dossier, Zie voor overige subsidies en garanderen geldleningen t/b van derden bij div.onderwerpen. 1948 - 1975.
Code VNG: -2.07.85

7887-7890. Nieuwjaarsrecepties ten stadhuize. / Felicitatieregister 1950 - 1975.
Code VNG: -2.07.81

7855. Nieuwjaarsrede 1951 - 1955.
Code VNG: -2.07.531

7856. Nieuwjaarsrede voor Raad 1956 - 1961.
Code VNG: -2.07.531

7885. Optreden en bemoeiingen van de overheid in het algemeen. 1960 - 1975.
Code VNG: -2.07.81

8003-8005. Onderzoek inzake de relatie: burgerij - gemeentelijke overheid door Veldkamp marktonderzoek N.V. te Amsterdam. Algemeen dossier, 1971 - 1974.
Code VNG: -2.07.8

6360. Algemene verslagen, rapporten e.d. betreffende het bestuurs- of beheersbeleid. 1971 - 1975.
Code VNG: -2.07

7886. Nieuwjaarsrecepties ten stadhuize. 1971 - 1975.
Code VNG: -2.07.812.2. PERSONEEL

2.2.1. Personeel algemeen

7923. Personeel. / Verstrekken gegevens aan Centr. bureau v.d. Statistiek inzake personeelsbezetting en loonsom. 1955 - 1975.
Code VNG: -2.08

7920. Personeel. Algemeen dossier, 1957 - 1975.
Code VNG: -2.08

7921. Personeel. / Nota i.z. personeelsbeleid. Voorbereidende correspondentie. 1969 - 1974.
Code VNG: -2.08

7922. Personeel. / Nota i.z. personeelsbeleid. 1974 - 1975.
Code VNG: -2.08

7924. Personeel. / Stuurgroep personeelsbeleid. 1975.
Code VNG: -2.082.2.2. Rechtspositie algemeen

7934. Ambtenarenreglement en arbeidsovereenkomstenverordening 1943 en 1950. / Wijzigingen 1946 en 1948.
Code VNG: -2.08.17

9540. Rechtsherstel ambtenaren. 1945 - 1948.
Code VNG: -2.08.171

7955. Dienstcommissies. 1946 - 1952.
Code VNG: -2.08.174

7951. Georganiseerd overleg. 1946 - 1970.
Code VNG: -2.08.172

7927. Personeelsaangelegenheden. / Centraal Orgaan der gemeensch. regeling betreffende behandeling van -- Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.08.17

7928-7930. Personeelsaangelegenheden. / Centraal Orgaan der gemeensch. regeling betreffende behandeling van-- Vergaderingen en Notulen. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.08.17

7931-7932. Personeelsaangelegenheden. / Centraal Orgaan der Gemeensch. regeling betreffende behandeling van-- Jaarverslagen 1946 - 1975.
Code VNG: -2.08.17

7949-7950. Rechtspositie. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.08.171

7953. Medezeggenschap. Algemeen dossier, 1948 - 1970.
Code VNG: -2.08.173

7935. Vaststelling en toepassing ambtenaren-reglement 1953. Ingetrokken bij raadsbesluit van 22 november 1971.
Code VNG: -2.08.17

7943. Vaststelling arbeidsovereenkomstenverordening 1954.
Code VNG: -2.08.17

7944. Arbeidsovereenkomstenverordening 1954. / Wijzigingen.
Code VNG: -2.08.17

7936. Ambtenaren-reglement 1953. / Wijzigingen, 1954 - 1956.
Code VNG: -2.08.17

7945. Vaststelling arbeidsovereenkomstenverordening 1955. / Ingetrokken bij raadsbesluit van 22 november 1971.
Code VNG: -2.08.17

7946. Arbeidsovereenkomstenverordening 1955. / Wijzigingen, 1955 - 1967.
Code VNG: -2.08.17

7942. Arbeidsovereenkomst. Algemeen dossier, 1955 - 1971.
Code VNG: -2.08.17

8710. Rechtspositie-regeling werkvrouwen 1956. 1956 - 1959.
Code VNG: -2.08.741

7937. Ambtenaren-reglement 1953. / Wijzigingen, 1957 - 1964.
Code VNG: -2.08.17

8706. Rechtspositie personeel instellingen. Algemeen dossier, 1959 - 1970.
Code VNG: -2.08.741

8711. Rechtspositieregeling werksters 1960 met wijzigingen. / Ingetrokken bij raadsbesluit van 22 nov. 1971. 1960 - 1971.
Code VNG: -2.08.741

7938. Ambtenaren-reglement 1953. / Wijzigingen, 1965 - 1970.
Code VNG: -2.08.17

7926. Rangen (titels). 1965 - 1975.
Code VNG: -2.08.166

7939. Vaststelling en toepassing Algemeen Ambtenarenreglement. / Voorbereidende correspondentie. 1968 - 1971.
Code VNG: -2.08.17

7947. Vaststelling arbeidsovereenkomstenverordening. / Vastgesteld bij raadsbesluit van 22 november 1971. 1969 - 1975.
Code VNG: -2.08.17

7933. Personeelsaangelegenheden. / Raad voor gemeentelijke personeelsaangelegenheden 1970 - 1973.
Code VNG: -2.08.17

7940. Vaststelling en toepassing Algemeen Ambtenarenreglement. / Vastgesteld bij raadsbesluit van 22 november 1971. 1971 - 1975.
Code VNG: -2.08.17

7952. Georganiseerd overleg. 1971 - 1975.
Code VNG: -2.08.172

7954. Medezeggenschap. Algemeen dossier, 1971 - 1975.
Code VNG: -2.08.173

8708. Rechtspositieverordening personeel instellingen 1971. / Vastgesteld bij raadsbesluit van 22 nov. 1971. 1971 - 1975.
Code VNG: -2.08.741

8709. Rechtspositieverordening personeel instellingen 1971. / Wijzigingen, 1971 - 1975.
Code VNG: -2.08.741

8712. Rechtspositieregeling werksters. / Vastgesteld bij raadsbesluit van 22 nov. 1971 met wijzigingen, 1971 - 1975.
Code VNG: -2.08.741

8718. Tariefregeling voor straatmakers e.d. / Vastgesteld bij besluit B&W d.d. 9 nov./7 dec. 1971 met wijzigingen. Ingetrokken bij besluit B&W d.d. 8 juni 1975. 1971 - 1975.
Code VNG: -2.08.741.51

8719. Reglement betreffende tarifering personeel huisvuilophaaldienst gemeente Gouda. / Vastgesteld bij besluit B&W d.d. 9 nov./ 7 dec.1971 met wij- zigingen. Ingetrokken bij besluit B&W d.d. 8 juli 1975. 1971 - 1975.
Code VNG: -2.08.741.51

7941. Vaststelling en toepassing Algemeen Ambtenarenreglement. / Wijzigingen, 1972 - 1975.
Code VNG: -2.08.17

7948. Vaststelling arbeidsovereenkomstenverordening. / Wijzigingen, 1973 - 1975.
Code VNG: -2.08.172.2.3. Benoeming, bevordering, ontslag

7956. Personeel. / Vakbekwaamheid. o.m. Diploma's enz. 1946 - 1965.
Code VNG: -2.08.21

9663. Bevorderingen. / Gem. Ontvanger 1946 - 1965.
Code VNG: -2.08.24

7959. Overgang en beeindiging. Algemeen dossier, 1946 - 1971.
Code VNG: -2.08.28

8996-(9461). Sollicitatie, benoeming en tewerkstelling. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.08.23

9258. Gem. Secretarie. Sollicitatie, benoeming en tewerkstelling. / Afdeling Bevolking c.a. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.08.23

* 9659. Gem. Secretarie. Sollicitatie, benoeming en tewerkstelling. / Afdeling Typisten. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.08.23

* 9660. Gem. Secretarie. Sollicitatie, benoeming en tewerkstelling. / Bode en Concierge. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.08.23

9662. Bevorderingen. / Gem. Secretarie. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.08.24

7958. Morele- en karaktereigenschappen, gedrag. / (o.m. psychotechnisch onderzoek). 1947 - 1965.
Code VNG: -2.08.222

9259. Gem. Secretarie. Sollicitatie, benoeming en tewerkstelling. / Afd. Financien en Belastingen, 1947 - 1969.
Code VNG: -2.08.23

7957. Lichamelijke eigenschappen, leeftijd, geslacht. / (o.m. geneeskundig onderzoek). 1948 - 1972.
Code VNG: -2.08.221

9459. Gem. Secretarie. Sollicitatie, benoeming en tewerkstelling. / Afd. Algemene en Sociale Zaken. 1948 - 1975.
Code VNG: -2.08.23

* 9654. Gem. Secretarie. Sollicitatie, benoeming en tewerkstelling. / Afdeling Onderwijs en volksontwikkeling. 1951 - 1975.
Code VNG: -2.08.23

* 9657. Gem. Secretarie. Sollicitatie, benoeming en tewerkstelling. / Afdeling Interne Zaken. 1951 - 1975.
Code VNG: -2.08.23

* 9658. Gem. Secretarie. Sollicitatie, benoeming en tewerkstelling. / Telefonisten. 1951 - 1975.
Code VNG: -2.08.23

8994. Werkclassificatie, functie-analyse en prestatiebeloning. Algemeen dossier, 1953 - 1965.
Code VNG: -2.07.355.511

9664. Kantoor Gemeente-ontvanger. / Sollicitatie, benoeming en tewerkstelling. 1954 - 1965.
Code VNG: -2.08.23

* 9661. Gem. Secretarie. Sollicitatie, benoeming en tewerkstelling. / Reserve-personeel. 1954 - 1975.
Code VNG: -2.08.23

8856. Werkclassificatie, functie-analyse en prestatiebeloning. / Werkclassificatiecommissie. Vergaderingen, 1959.
Code VNG: -2.07.355.511

8855. Werkclassificatie, functie-analyse en prestatiebeloning. / Werkclassificatiecommissie. Samenstelling. 1959 - 1961.
Code VNG: -2.07.355.511

9418. Werkclassificatie, functie-analyse en prestatiebeloning. / Uitkomsten werkclassificatie. 1959 - 1963.
Code VNG: -2.07.355.511

8854. Werkclassificatie, functie-analyse en prestatiebeloning. Raad 26 juni 1961. Wijziging, invoering en herziening rechtspositie- / Regelingen in verband met invoering van werkclassificatie en prestatiebeloning. 1961.
Code VNG: -2.07.355.511

9205. Werkclassificatie, functie-analyse en prestatiebeloning. / Uitkomsten prestatiebeloning. Algemeen dossier, 1961 - 1963.
Code VNG: -2.07.355.511

9206-9207. Werkclassificatie, functie-analyse en prestatiebeloning. / Uitkomsten prestatiebeloning. Gem. Apotheek - Gem. Werken. 1961 - 1964.
Code VNG: -2.07.355.511

9208-9209. Werkclassificatie, functie-analyse en prestatiebeloning. / Uitkomsten prestatiebeloning. Iterson Ziekenhuis t/m Zweminrichting. 1961 - 1964.
Code VNG: -2.07.355.511

8853. Werkclassificatie, functie-analyse en prestatiebeloning. / Uitvoeringsregeling. Ingetrokken bij besluit B&W d.d. 9 nov. / 7 dec. 1971. 1961 - 1971.
Code VNG: -2.07.355.511

8857. Werkclassificatie, functie-analyse en prestatiebeloning. / Adviescommissie voor de beroepschriften. 1962 - 1963.
Code VNG: -2.07.355.511

* 9655. Gem. Secretarie. Sollicitatie, benoeming en tewerkstelling. / Afd. Personeelszaken. 1963 - 1975.
Code VNG: -2.08.23

9419. Werkclassificatie en functie-analyse. / Uitkomsten werkclassificatie. 1964 - 1969.
Code VNG: -2.07.355.511

7960. Overgang en beeindiging. / Uitkeringsverordening functioneel leeftijdsontslag. 1965 - 1975.
Code VNG: -2.08.28

9767-9773. Bevorderingsprocedures, 1965 - 1975.
Code VNG: -2.08.244

7961. Op wachtgeld- of pensioenstelling. 1966 - 1969.
Code VNG: -2.08.282

9417. Werkclassificatie, functie-analyse en prestatiebeloning. Algemeen dossier, 1966 - 1975.
Code VNG: -2.07.355.511

9210. Werkclassificatie en functie-analyse. / O.a. uitkomsten werkclassificatie. 1970 - 1975.
Code VNG: -2.07.355.511

9260. Gem. Secretarie. Sollicitatie, benoeming en tewerkstelling. / Afd. Financien. 1970 - 1975.
Code VNG: -2.08.23

* 9656. Gem. Secretarie. Sollicitatie, benoeming en tewerkstelling. / Afd. Ruimtelijke Ordening en Intergemeentelijke Samenwerking. 1972 - 1975.
Code VNG: -2.08.232.2.4. Plichten en verplichtingen van personeel; gezag over het personeel

7983. Vakantie / Ingetrokken regelingen vakantieverlof 1943 - 1963.
Code VNG: -2.08.354

9539. Uitvoering zuiveringsbesluit. 1946 - 1955.
Code VNG: -2.08.31

7986. Militaire dienstplicht. 1946 - 1960.
Code VNG: -2.08.355

9765. Verboden en toegestane werkzaamheden. 1946 - 1971.
Code VNG: -2.08.258

7963-(7974). Instructies. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.08.3

7971. Ziekte en ongevallen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.08.351.1

7975. Buitengewoon verlof. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.08.352.3

7978-7980. Arbeidstijden. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.08.353

7981. Arbeid op zon-, feest- en gedenkdagen en dagen daaraan voorafgaande en daarop volgende. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.08.353.3

7987. Ambtsgeheim. 1947.
Code VNG: -2.08.38

7968. Instructies ten behoeve van Directeur en keuringspersoneel v.d. Keuringsdienst v. vee en vlees in de keuringskring Gouda. / Vastgesteld bij raadsbesluit van 26 febr. 1951. In werking getreden 1 dec. 1950. 1948 - 1951.
Code VNG: -2.08.3

7925. Ambtskleding, uniform, onderscheidingstekenen 1948 - 1959.
Code VNG: -2.08.165

9434. Verboden handelingen, 1949.
Code VNG: -2.08.394

7972. Ziekte en ongevallen. / Vervallen reglementen voor de geneeskundige controle op het personeel der gemeente Gouda, 1949 - 1972.
Code VNG: -2.08.351.1

7967. Instructies ten behoeve van Directeur en keuringspersoneel v.d. Keuringsdienst voor vee en vlees in de Keuringskring Gouda. Raad 28 november 1950. / Herstelwetgeving voor tijdens Duitse bezetting getroffen maatregelen. Ingetrokken bij raadsbesluit van 25 juni 1951.
Code VNG: -2.08.3

7982. Vakantie. Algemeen dossier, 1950 - 1975.
Code VNG: -2.08.354

7988. Toegestane en verboden lidmaatschappen. 1951 - 1953.
Code VNG: -2.08.392

7969. Instructies / T.b.v. Directeur en keuringspersoneel v.d. keuringsdienst v. vee en vlees i.d. Keuringskring Gouda. Wijzigingen, 1954 - 1960.
Code VNG: -2.08.3

7985. Vakantie. / Spreiding. 1956 - 1975.
Code VNG: -2.08.354

7970. Woonplaats. 1964 - 1966.
Code VNG: -2.08.33

7984. Vakantie. / Regeling vakantieverlof 1967 met wijzigingen, 1966 - 1975.
Code VNG: -2.08.354

7973. Ziekte en ongevallen. Reglement voor de ziektecontrole op het personeel der gemeente Gouda. / Vastgesteld bij besluit B&W d.d. 13 november 1973. 1971 - 1975.
Code VNG: -2.08.351.1

7976. Studie- en ziekteverlof. Algemeen dossier, 1971 - 1975.
Code VNG: -2.08.352.33

7962. Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel. 1972.
Code VNG: -2.08.3

9435. Verboden handelingen, 1972 - 1975.
Code VNG: -2.08.394

7977. Regeling studieverlof. / Vastgesteld bij besluit B&W van 27 november 1973 met wijzigingen, 1973 - 1975.
Code VNG: -2.08.352.332.2.5. Personeelformatie

7989. Formatie van het personeel. / Bezetting van diverse rangen. Algemeen dossier, 1948 - 1974.
Code VNG: -2.08.472.2.6. Rechten van het personeel


2.2.6.1. Loon; bezoldiging

8870. Loonbesluit 1935. Algemeen dossier,
Code VNG: -2.08.741

8878. Herziening salarissen (Stbld. G 13). Uitvoering Kon. Besluit van 15 januari 1946 STBL. G 13. / O.m. verordening voorloopige maatregelen i.z. verbeteringen salariering gem. personeel. 1945 - 1946.
Code VNG: -2.08.741

9679. Bezoldiging. / Z.g. invasiegeld 1946. Extra maand salaris (z.g. invasiegeld).
Code VNG: -2.08.741

8871. Loonbesluit 1935. / Wijzigingen en aanvullingen, 1946 - 1947.
Code VNG: -2.08.741

9832. Wijzigingen salarisbesluit 1935. 1946 - 1947.
Code VNG: -2.08.741

9678. Salarisbesluit. / Personeel Van Iterson Ziekenhuis.
Code VNG: -2.08.741

8876. Loonbesluit. / Werkvrouwen. 1946 - 1955.
Code VNG: -2.08.741

9675. Salarisbesluit. / Personeel Gem. Werken. 1946 - 1955.
Code VNG: -2.08.741

9677. Salarisbesluit. / Personeel dienst Sociale Zaken. 1946 - 1955.
Code VNG: -2.08.741

9670-9671. Bezoldiging. / Personeel Brandweer. 1946 - 1961.
Code VNG: -2.08.741

9831. Gelijktijdig genot van burgerlijke en militaire beloning. 1946 - 1968.
Code VNG: -2.08.741

7994-(8974). Bezoldiging. Algemeen dossier, 1946 - 1970.
Code VNG: -2.08.741

9795. Vergoeding voor overwerk. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.08.741.513

8879. Herziening salarissen. / Overgangsregeling 1947. O.m. voorschot 10% overgangsregeling.
Code VNG: -2.08.741

9833. Herziening salarissen. Definitieve regeling. / Salarisbesluit 1947. Raad 13 december 1948. 1947 - 1948.
Code VNG: -2.08.741

9801. Vergoeding waarneming andere functie. 1947 - 1949.
Code VNG: -2.08.741.51

9674. Salarisbesluit. / Personeel Gem. Energiebedrijf. 1947 - 1953.
Code VNG: -2.08.741

9834. Wijzigingen Salarisbesluit 1947. 1947 - 1954.
Code VNG: -2.08.741

8872-8875. Loonbesluit 1947, 1947 - 1956.
Code VNG: -2.08.741

9676. Salarisbesluit. / Personeel Openbaar Slachthuis. 1947 - 1956.
Code VNG: -2.08.741

8686. Inhouding, vervreemding en overdracht van bezoldiging ten behoeve van derden. / O.m. Inhouding loonbelasting. 1947 - 1974.
Code VNG: -2.08.741.8

8722. Diplomatoelage. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -2.08.741.511

8877. Herziening salarissen. Algemeen dossier, Adhaesie-betuiging verzoek Breda. Div. circulaires.
Code VNG: -2.08.741

8746-8750. Verordening regelende de bezoldiging en de rechtspositie van het personeel der instellingen 1947, 1949 - 1960.
Code VNG: -2.08.741

8862. Verordening regelende de bezoldiging der ambtenaren in dienst der gemeente Gouda. / Vaststelling Raad 20 december 1954.
Code VNG: -2.08.741

9673. Bezoldiging. / Personeel Gemeentewerken. 1955 - 1956.
Code VNG: -2.08.741

8863. Verordening regelende de bezoldiging der ambtenaren in dienst der gemeente Gouda. / Opnieuw vastgesteld Raad 6 juni 1955. Technische herziening bezoldigingsregeling 1955, m.i.v. 1-1-1955.
Code VNG: -2.08.741

8880-(8887). Verordening regelende de bezoldiging der ambtenaren in dienst der gemeente. Opnieuw vastgesteld Raad 6 juni 1955, 1955 - 1960.
Code VNG: -2.08.741

9672. Bezoldiging. / Personeel Gemeente-Ontvanger. 1955 - 1961.
Code VNG: -2.08.741

9796. Toelageregeling voor de ploegendienst en voor de onregelmatige dienst. / Ingetrokken regelingen, 1956 - 1970.
Code VNG: -2.08.741.513

9798. Aftrek wegens het bewonen van een dienstwoning. 1956 - 1975.
Code VNG: -2.08.741.528.1

9800. Toelagen en vergoedingen verband houdende met de werkwijze of de aard van het werk. Verordening, regelende het toekennen van een premie voor / Voor schadevrij rijden met motorrijtuigen (vastgesteld 16 september 1957). Ingetrokken 1/2 maart 1976. 1957 - 1975.
Code VNG: -2.08.741.51

8696-8698. Bezoldigingsregeling administratieve en technische ambtenaren 1961, 1960 - 1967.
Code VNG: -2.08.741

8713-8717. Rechtspositieverordening personeel instellingen 1961, 1960 - 1971.
Code VNG: -2.08.741

9764. Toelagen en vergoedingen verband houdende met de werkwijze of de aard van het werk. Algemeen dossier, 1960 - 1975.
Code VNG: -2.08.741.51

9805. Toepassing tariefbeloning straatmakers c.a. en personeel huisvuilophaaldienst. 1961 - 1965.
Code VNG: -2.08.741.51

8702-8703. Bezoldigingsregeling voor ambtenaren/werk- en vaklieden 1961, 1961 - 1967.
Code VNG: -2.08.741

9803. Vergoeding voor gevaarlijke, ongezonde, zware of vuile arbeid. O.m. regeling inzake toeslag voor moeilijk, gevaarlijk of vuil werk. / Vastgesteld bij besluit B&W d.d. 11 april 1967 met wijzigingen. Ingetrokken bij besluit B&W d.d. 9 nov./7 dec. 1971. 1961 - 1971.
Code VNG: -2.08.741.51

8859. Bezoldiging. / Salarismaatregelen per 1 jan. 1962 en 1 jan. 1963. 1962 - 1963.
Code VNG: -2.08.741

8720. Regeling met betrekking tot vergoeding in verband met thuiswachtdiensten. / Ingetrokken regelingen, 1962 - 1971.
Code VNG: -2.08.741.51

8860. Bezoldiging. / Salarismaatregelen per 1 jan. 1964. 1963 - 1964.
Code VNG: -2.08.741

9761. Bezoldiging. / Diensttijdbevordering en -toelage. Algemeen dossier 1963 - 1966.
Code VNG: -2.08.741

9763. Bezoldiging. / Diensttijdbevordering en -toelage. Uitvoering. 1963 - 1970.
Code VNG: -2.08.741

9762. Bezoldiging. / Diensttijdbevordering en -toelage. Vervallen en ingetrokken regelingen, 1964 - 1971.
Code VNG: -2.08.741

8861. Bezoldiging. / Salarismaatregelen per 1 jan. 1965. 1965 - 1967.
Code VNG: -2.08.741

8701-(8707). Bezoldigingsregeling ambtenaren / werk- en vaklieden 1966, 1965 - 1971.
Code VNG: -2.08.741

8723. Diplomatoelage. Gratificatieregeling voor ambtenaren / werk- en vak- lieden bij het behalen van vakdiploma's. / Vastgesteld bij raadsbesluit 13 dec. 1965 met wijzigingen. Ingetrokken bij raadsbesluit 22 nov. 1971. 1965 - 1971.
Code VNG: -2.08.741.511

8699-(8704). Bezoldigingsregeling administratieve en technische ambtenaren 1966, 1966 - 1971.
Code VNG: -2.08.741

9806. Toepassing tariefbeloning straatmakers c.a. en personeel huisvuilophaaldienst. / Ingetrokken bij besluit B&W d.d. 9 nov./ 7 dec. 1971. 1966 - 1971.
Code VNG: -2.08.741.51

9688-(9838). Bezoldiging. / Besluiten van B. en W. tot vaststelling bezoldiging personeel, 1966 - 1975.
Code VNG: -2.08.741

8725. Regeling diploma-eisen en -toelagen voor administratief en technisch personeel. / Vastgesteld bij besluit B&E d.d. 11 april 1967 met wijzigingen. Ingetrokken bij besluit B&W d.d. 9 nov./ 7 dec. 1971. 1967 - 1971.
Code VNG: -2.08.741.511

9793. Regeling betreffende het toekennen van diplomatoelagen aan ambtenaren / werk- en vaklieden. / Vastgesteld bij besluit B&W d.d. 16 nov. 1970 met wijzigingen. 1970 - 1975.
Code VNG: -2.08.741.511

9827. Bezoldiging. / Integratie loongroepen en salarisschalen. Voorbereidende correspondentie. 1971.
Code VNG: -2.08.741

8726. Regeling diploma-eisen en -toelagen voor administratief en technisch personeel. / Vastgesteld bij besluit B&W d.d. 9 nov./ 7 dec.1971 met wijzijzigingen. Ingetrokken bij besluit B&W d.d. 20 nov. 1971. 1971 - 1973.
Code VNG: -2.08.741.511

8721. Regeling met betrekking tot vergoeding in verband met thuiswachtdiensten. / Vastgesteld bij besluit B&W d.d. 9 nov/ 7 dec. 1971 met wijzigingen, 1971 - 1975.
Code VNG: -2.08.741.51

8724. Diplomatoelage. Gratificatieregeling voor enkele groepen van ambtenaren. / Vastgesteld bij raadsbesluit van 22 nov. 1971 met wijzigingen, 1971 - 1975.
Code VNG: -2.08.741.511

8884-8886. Bezoldigingsregeling personeel gemeente Gouda 1971, 1971 - 1975.
Code VNG: -2.08.741

9797. Toelageregeling voor de ploegendienst en voor de onregelmatige dienst. 1971 - 1975.
Code VNG: -2.08.741.513

9804. Regeling inzake toeslag voor moeilijk, gevaarlijk of vuil werk. / Vastgesteld bij beluit B&W d.d. 9 nov./7 dec. 1971 met wijzigingen. 1971 - 1975.
Code VNG: -2.08.741.51

9799. Diploma-toelageregeling 1974. / Vastgesteld bij besluit B&W d.d. 20 nov. 1973 met wijzigingen, 1972 - 1975.
Code VNG: -2.08.741.511

9802. Vergoeding waarneming andere functie. 1972 - 1975.
Code VNG: -2.08.741.51

9794. Regeling tot het toekennen van een dervingstoelage aan diegenen die buiten hun schuld of toedoen een vast aan hun functie verbonden toelage / Verliezen. Vastgesteld bij besluit B&W d.d. 5 november 1974 met wijzigingen, 1974 - 1975.
Code VNG: -2.08.741.511


2.2.6.2. Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen

8758. Kindertoelageverordening. / Vastgesteld 5 dec. 1941/ 15 april 1942/ 14 juli 1949/29 oct. 1951 met wijzigingen, 1946 - 1954.
Code VNG: -2.08.742.32

8679. Vergoeding kosten gebruik eigen fiets en bromfiets. 1946 - 1967.
Code VNG: -2.08.742.2

8680. Wachtgelden. Algemeen dossier, 1946 - 1969.
Code VNG: -2.08.741.7

9687. Andere tegemoetkomingen en schadeloosstellingen. / Duurtetoeslag. 1946 - 1969.
Code VNG: -2.08.742.8

9612. Uitkering bij bevalling. 1946 - 1970.
Code VNG: -2.08.743.6

8752-8753. Regeling gebruik eigen vervoermiddel. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.08.742.2

9685. Telefoonkostenvergoeding. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.08.742.6

9686. Gereedschapsvergoeding. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.08.742.6

9705. Verstrekking van kleding en uitrusting. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.08.836.1

9710-9712. Regeling gebruik eigen vervoermiddelen. / Individuele gevallen, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.08.742.2

8691. Verplaatsingskostenbesluit 1947 met wijzigingen.
Code VNG: -2.08.742.16

8676. Verordening betreffende vergoeding voor reis- en verblijfkosten bij dienstreizen. / Vastgesteld bij besluit B&W dd 4 juli 1933 met wijzigingen. Vervallen bij besluit B&W d.d. 19 mei 1960. 1947 - 1960.
Code VNG: -2.08.742.2

8689. Verplaatsingskosten. Algemeen dossier, 1947 - 1970.
Code VNG: -2.08.742.16

8754. Reis- en verblijfkosten. / Vergoeding verblijfkosten bij werkzaamheden buiten de stad (zgn. "koffiegeldvergoeding"). 1947 - 1972.
Code VNG: -2.08.742.2

9694-9696. Vakantie-uitkering. 1947 - 1950.
Code VNG: -2.08.742.81

8683. Uitkering bij onvrijwillige werkloosheid. / Tijdelijke uitkeringsregeling 1947. 1948 - 1951.
Code VNG: -2.08.741.7

8757. Kindertoelage. Algemeen dossier, 1948 - 1975.
Code VNG: -2.08.742.32

8755. Huwelijkstoelage. 1949 - 1971.
Code VNG: -2.08.742.31

8684. Uitkeringsverordening. / Vastgesteld bij raadsbesluit van 16 juni 1952 met wijzigingen. Ingetrokken bij raadsbesluit van 22 nov. 1971. 1952 - 1969.
Code VNG: -2.08.741.7

8672. Reisbesluit 1952 en Reisbeschikking 1956. 1952 - 1970.
Code VNG: -2.08.742.2

8681. Wachtgeldregeling. / Vastgesteld bij raadsbesluit van 26 april 1954 met wijzigingen. Ingetrokken bij raadsbesluit van 22 nov. 1971. 1953 - 1967.
Code VNG: -2.08.741.7

9699. Studietoelage. / Verordening 1954. Tegemoetkoming studiekosten.
Code VNG: -2.08.742.88

9706. Verstrekking van kleding en uitrusting. / Kledingbesluit 1954.
Code VNG: -2.08.836.1

9707. Verstrekking van kleding en uitrusting. / Kledingbesluit 1955.
Code VNG: -2.08.836.1

8759. Kindertoelageverordening. / Vastgesteld 20 juni 1955. Opnieuw vastgesteld 19 mei 1958. met wijzigingen, 1955 - 1963.
Code VNG: -2.08.742.32

8688. Dienstwoning. / O.m. vergoeding voor verplichting tot bewoning van een dienstwoning. 1956 - 1964.
Code VNG: -2.08.742.1

9700. Studietoelage. / Verordeniong 1960. Toekennen studietoelage.
Code VNG: -2.08.742.88

8692. Verplaatsingskostenbesluit 1960. / Vastgesteld bij raadsbesluit van 7 november 1960.
Code VNG: -2.08.742.16

8687. Toelagen en vergoedingen. / Tijdelijke toelagen in verband met spanning op de arbeidsmarkt, 1960 - 1971.
Code VNG: -2.08.742

8677. Verordening betreffende vergoeding voor reis- en verblijfkosten bij dienstreizen. Vastgesteld bij besluit B&W d.d. 19 mei 1960 met wijzigingen. / Vervallen bij besluit B&W d.d. 20 nov./ 18 dec. 1973 m.i.v. 1 jan. 1974. 1960 - 1973.
Code VNG: -2.08.742.2

9697. Vergoeding voor financiele tekorten. / O.m. vergoeding voor kastekorten. 1960 - 1975.
Code VNG: -2.08.742.82

9698. Studietoelage. Algemeen dossier, 1960 - 1975.
Code VNG: -2.08.742.88

8693. Verplaatsingskostenverordening 1963. / En uitvoeringsvoorschriften. 1962 - 1970.
Code VNG: -2.08.742.16

9713-9714. Kindertoelage. / Algemene Kinderbijslagwet en Kindertoelageregeling overheidspersoneel. 1962 - 1975.
Code VNG: -2.08.742.32

9703. Huisvesting van het personeel. Financieringsregeling huisvesting gem. personeel en leerkrachten bijzonder onderwijs. Regeling betreffende tegemoetkoming overdrachtskosten bij aankoop van een woning. 1963 - 1975.
Code VNG: -2.08.833

9715. Kindertoelage. / Controle door Verif. bureau VNG betr.uitvoering algemene kinderbijslagwet. 1964.
Code VNG: -2.08.742.32

9701. Studietoelage. / Regeling tegemoetkoming studiekosten 1965. Vastgesteld bij raadsbesluit van 30 nov. 1965. Ingetrokken bij raadsbesluit van 10 dec. 1973.
Code VNG: -2.08.742.88

8756. Huwelijkstoelage. Regeling betreffende het bij wijze van gratificatie toekennen van een extra tegemoetkoming aan gehuwd jeugdig personeel. / Vastgesteld bij besluit B&W d.d. 14 juni 1966. Ingetrokken bij besluit B&W d.d. 9 nov./ 7 dec. 1971. 1966 - 1971.
Code VNG: -2.08.742.31

8678. Verordening eigen vervoer gemeentepersoneel 1968. Vastgesteld bij besluit B&W d.d. 2 jan. 1968 met wijzigingen. / Vervallen bij besluit B&W d.d. 20 nov./ 18 dec. 1973 m.i.v 1 jan. 1974.. 1966 - 1973.
Code VNG: -2.08.742.2

9684. Tegemoetkoming voor kleding en uitrusting. Algemeen dossier, 1967 - 1975.
Code VNG: -2.08.742.6

9708. Verstrekking van kleding en uitrusting. / Kledingbesluit 1971. Vastgesteld bij besluit B&W d.d. 10 nov. 1970. 1967 - 1975.
Code VNG: -2.08.836.1

8694. Verplaatsingskostenverordening 1971. / En uitvoeringsvoorschriften. Vervallen m.i.v. 1 oktober 1975. 1969 - 1975.
Code VNG: -2.08.742.16

8673. Reisbesluit 1971 en uitvoeringsvoorschriften. 1970 - 1975.
Code VNG: -2.08.742.2

8682. Wachtgeldverordening. / Vastgesteld bij raadsbesluit van 22 nov. 1971 met wijzigingen, 1971 - 1975.
Code VNG: -2.08.741.7

8685. Uitkeringsverordening. / Vastgesteld bij raadsbesluit van 22 nov. 1971 met wijzigingen, 1971 - 1975.
Code VNG: -2.08.741.7

9709. Verstrekking van kleding en uitrusting. / Kledingbesluit 1971. Wijzigingen, 1971 - 1975.
Code VNG: -2.08.836.1

8674. Reis- en verblijfkosten. / Reis- en pensionkostenbesluit ongehuwd burgerlijk rijkspersoneel. 1972 - 1975.
Code VNG: -2.08.742.2

8751. Reis- en verblijfkosten. Reisverordening 1974. / Vastgesteld bij besluit B&W d.d. 20 nov./ 18 dec. 1973 met wijzigingen, 1972 - 1975.
Code VNG: -2.08.742.2

8675. Reis- en verblijfkosten. Algemeen dossier, 1973 - 1975.
Code VNG: -2.08.742.2

8690. Verplaatsingskosten. Algemeen dossier, 1973 - 1975.
Code VNG: -2.08.742.16

8695. Verplaatsingskostenverordening 1975. / En uitvoeringsvoorschriften. 1973 - 1975.
Code VNG: -2.08.742.16

9702. Studietoelage. / Regeling tegemoetkoming studiekosten 1974. Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 dec. 1973 met wijzigingen. 1973 - 1975.
Code VNG: -2.08.742.88

9683. Uitkering bij overlijden. 1975.
Code VNG: -2.08.742.58


2.2.6.3. Pensioen. Verzekering. Bijstand

9528-(9581). Pensioen. Mutatiestaten, 1941 - 1958.
Code VNG: -2.08.743.1

9786. Ongevallenwet. / Personeel vaste kern luchtbeschermingsdienst tijdens dienstuitoefening. 1945 - 1954.
Code VNG: -2.08.743.5

9785. Toeslag op pensioenen. 1946 - 1960.
Code VNG: -2.08.743.14

9587. Pensioensgrondslagen. Algemeen dossier, O.m. wisselende inkomsten. 1946 - 1965.
Code VNG: -2.08.743.1

9613. Bijstand. 1946 - 1965.
Code VNG: -2.08.743.8

9635. Pensioensbijdragen. / Opgave pensioengrondslagen door bedrijven enz. 1946 - 1965.
Code VNG: -2.08.743.12

9636-(9638). Pensioenbijdragen. / Jaarlijkse stortingen en afrekeningen met de Pensioenraad. 1946 - 1971.
Code VNG: -2.08.743.12

9530-9533. Inkoop voor pensioenen. / Individuele gevallen, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.08.743.11

9632-9634. Pensioen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.08.743.1

9783. Inkoop voor pensioenen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.08.743.11

9542. Ongevallenwet. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -2.08.743.5

9624-9627. Pensioensgrondslagen. / Geleidelijsten en nominatieve opgaven mutaties aan de Pensioenraad, 1957 - 1966.
Code VNG: -2.08.743.1

9588. Pensioensgrondslagen. / Negatieve berichten omtrent mutaties aan de Pensioenraad. 1958.
Code VNG: -2.08.743.1

9541. Verzekering. Algemeen dossier, 1960 - 1975.
Code VNG: -2.08.743.5

9583-9584. Pensioen. / Intredingen en uittredingen ingevolge de Alg. Burg. Pensioenwet. 1966 - 1975.
Code VNG: -2.08.743.1

9585-9586. Pensioen. / Naamsgewijze opgaven van bijdragegrondslagen aan het ABP, 1966 - 1975.
Code VNG: -2.08.743.1

9637. Pensioensbijdragen. / Afdracht dempeltijdbijdragen aan het A.B.P. 1966 - 1975.
Code VNG: -2.08.743.12

9534. Inkoop voor pensioenen. / Personeel Bescherming Bevolking, Kring Z-H d. 1967 - 1968.
Code VNG: -2.08.743.11

9784. Pensioensbijdragen. Algemeen dossier, 1967 - 1975.
Code VNG: -2.08.743.12

9582. Pensioen. / Garantieregeling pensioenen personeel Spaardersbad. 1972.
Code VNG: -2.08.743.12.2.7. Overige personeelsaangelegenheden

14-15. Lijst van geneeskundigen (o.m. aanwijzen geneeskundigen voor geneeskundig onderzoek voor zover van te keuren personen geen pd bestaat) in het kader van pensionering, 1946 - 1965.
Code VNG: -2.08.743.1

9614. Andere aangelegenheden het personeel betreffende. 1946 - 1965.
Code VNG: -2.08.8/9

8008. Organisaties, instellingen en verenigingen van personeel. / Diverse vakverenigingen, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.08.88

9680. Ziekte en ziekteverzorging. / Overheidspersoneel. Tijdelijke regelingen, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.08.742.5

9616. Hulpverlening bij ongevallen. / Cursussen E.H.B.O. 1947 - 1950.
Code VNG: -2.08.823.4

8929. Verordening regeling toekennen huldeblijken/gratificaties bij ambtsjubilea. / Ingetrokken regelingen, 1947 - 1965.
Code VNG: -2.08.97

8783. Bevordering van de vakbekwaamheid. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -2.08.86

8928. Gratificaties en ereblijken voor het personeel. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -2.08.97

9787. Aangelegenheden betreffende gezondheid, veiligheid en zedelijkheid. / Doorlichting personeel. 1947 - 1975.
Code VNG: -2.08.82

9617. Materiele en sociale behoeften. 1950 - 1967.
Code VNG: -2.08.83

9619. Aangelegenheden betreffende personeel. / Spaarregeling ambtenaren. Algemeen dossier, 1950 - 1975.
Code VNG: -2.08.836.88

9681. Instituut ziektekostenvoorziening ambtenaren in Zuid-Holland. / Gemeenschappelijke regeling met wijzigingen, 1953 - 1975.
Code VNG: -2.08.742.5

8781. Lichamelijke opvoeding, ontspanning en morele verzorging. 1955 - 1975.
Code VNG: -2.08.84

9788. Aangelegenheden betreffende gezondheid, veiligheid en zedelijkheid. Algemeen dossier, 1956 - 1975.
Code VNG: -2.08.82

8778. Spaarverordening 1960. / Vastgesteld bij raadsbesluit van 7 november 1960. Met wijzigingen.
Code VNG: -2.08.836.88

8010. Opleiding van het personeel in schoolverband. / "Bestuursschool Zuid-Holland". Algemeen dossier, 1962 - 1975.
Code VNG: -2.08.861

8011. Opleiding van het personeel in schoolverband. / Gemeenschappelijke regeling "Bestuursschool Zuid-Holland" met wijzigingen, 1963 - 1975.
Code VNG: -2.08.861

9682. Ziekte en ziekteverzorging. Overheidspersoneel. Verordening regelende het toekennen van een tegemoetkoming in bovenmatige / Ziektekosten aan enkele groepen van I.Z.A. deelnemers (Gepensioneerden e.a.). 1963 - 1975.
Code VNG: -2.08.742.5

8782. Gebruik van vrije tijd. / Vacantiehuisjes personeel. 1964 - 1966.
Code VNG: -2.08.845

8779. Spaarverordening 1965. / Met wijzigingen en Uitvoeringsregeling. 1964 - 1968.
Code VNG: -2.08.836.88

7992. Vertegenwoordiging van de gemeente bij buitengerechterlijke rechtshandelingen, 1965 - 1972.
Code VNG: -2.08.5

8012. Opleiding van het personeel in schoolverband. / "Bestuursschool Zuid-Holland". Vergaderingen algemeen bestuur. 1967 - 1971.
Code VNG: -2.08.861

9615. Veiligheidsmaatregelen en bedrijfsongevallen. 1967 - 1975.
Code VNG: -2.08.823

8780. Spaarverordening 1969. / Met wijzigingen, 1968 - 1975.
Code VNG: -2.08.836.88

8009. Stakingen, 1970 - 1975.
Code VNG: -2.08.892

7993. Ambtelijke bevoegdheden van het personeel. / O.m. uitoefening van handelingen door ambtenaren namens het bevoegd orgaan. 1971 - 1975.
Code VNG: -2.08.5

8930. Regeling gratificatie bij ambtsjubilea. / Vastgesteld bij raadsbesluit van 28 sept. 1971 met wijzigingen, 1971 - 1975.
Code VNG: -2.08.97

8007. Organisaties, instellingen en verenigingen van personeel. Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -2.08.88

8013. Opleiding van het personeel in schoolverband. / "Bestuursschool Zuid-Holland". Vergaderingen algemeen bestuur. 1972 - 1975.
Code VNG: -2.08.861

8006. Bevordering van de vakbekwaamheid. / Stichting opleidingen en examens voor documentatie en administratieve organisatie (S.O.D.). 1975.
Code VNG: -2.08.86

8927. Overige personeelsaangelegenheden. 1975.
Code VNG: -2.08.9

9618. Huisvesting van het personeel. Algemeen dossier, 1975.
Code VNG: -2.08.8333. UITOEFENING VAN DE EXTERN GERICHTE TAKEN

3.01. Bevolkingsadministratie; burgerlijke stand; verkiezingen

3.01.1. Bevolkingsadministratie; woningregistratie

277. Bevolkingsstatistiek. / Jaarstaten E. 1946 - 1968.
Code VNG: -1.755.36

262. Evangelisatiesamenkomsten in de open lucht. / Permanente vergunningen, 1946 - 1969.
Code VNG: -1.754.92

259. Venten. Algemeen dossier, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.754.912

266. Inlichtingen uit de bevolkingsregisters. / Abonnementen. 1946 - 1970.
Code VNG: -1.755.332

9525. Bevolkingsregisters. 1946 - 1970.
Code VNG: -1.755.33

279. Bevolkingsstatistiek. / Geboorte en sterfte. 1946 - 1972.
Code VNG: -1.755.36

260. Muziek, vertoningen, toespraken enz. op de openbare weg. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.754.92

267-269. Huisnummering. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.755.35

271-273. Huisnummering. Diverse straten, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.755.35

274-276. Bevolkingsstatistiek. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.755.36

280. Twaalfde volkstelling 1947. / Uitkomsten.
Code VNG: -1.755.361

270. Huisnummering. / Voorschriften omtrent aanbrengen huisnummering. 1947 - 1965.
Code VNG: -1.755.35

278. Bevolkingsstatistiek. / Leeftijdsopbouw. 1947 - 1971.
Code VNG: -1.755.36

8659. Inrichting bevolkingsboekhouding. / Mechanisatie bevolkingsadministratie. 1950 - 1955.
Code VNG: -1.755.31

261. Muziek, vertoningen, toespraken enz. op de openbare weg. / Straatmuziek.Permanente vergunningen, 1952 - 1967.
Code VNG: -1.754.92

8660. Inrichting bevolkingsboekhouding. / Mechanisatie bevolkingsadministratie. 1956 - 1969.
Code VNG: -1.755.31

281-282. Dertiende algemene volkstelling 1960, 1959 - 1963.
Code VNG: -1.755.361

265. Inrichting bevolkingsboekhouding. / Automatisering bevolkingsregister. 1969 - 1975.
Code VNG: -1.755.31

283-284. Veertiende algemene volkstelling 1970, 1970 - 1975.
Code VNG: -1.755.361

263. Muziekvertoningen enz. op de openbare weg. / Geluidsinstallaties (geluidsversterkers en -wagens). Vergunningen diverse personen,verenigingen,bedrijven enz. in Gouda, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.754.92

264. Uitoefening van beroepen op en verkoop aan de openbare weg. Algemeen dossier, 1975.
Code VNG: -1.754.933.01.2. Burgerljjke stand

2827. Registers van de burgerlijke stand. 1946 - 1969.
Code VNG: -1.755.23

9501. Overlijden. Algemeen dossier, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.755.27

9536. Inschrijving, verbetering, aanvulling enz. van akten en registers. Algemeen dossier, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.755.231

8658. Inrichting van de burgerlijke stand (o.m. verdeling werkzaamheden) 1946 - 1971.
Code VNG: -1.755.21

9488-(9538). Naamsverandering, adoptie, titels. 1946 - 1971.
Code VNG: -1.755.1

2826. Ambtenaren van de burgerlijke stand. 1946 - 1975.
Code VNG: -1.755.22

* 9490-9498. Geboorte, erkenning en wettiging. / Individuele gevallen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.755.25

* 9499-9500. Huwelijk, echtscheiding en nietigverklaring. / Individuele gevallen. 1946 - 1963.
Code VNG: -1.755.26

9502-9504. Overlijden. / Individuele gevallen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.755.27

9394. Geboorte, erkenning en wettiging. Algemeen dossier, 1961 - 1972.
Code VNG: -1.755.25

9526. Ambtenaren van de burgerlijke stand. / Correspondentie n.a.v. door C.de Bolster aangespannen geding i.v.m. zijn ontslag als ambtenaar van de Burgelijke Stand. 1968 - 1989.
Code VNG: -1.755.22

2828. Inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand. Algemeen dossier, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.755.2323.01.3. Verkiezingen


3.01.3.1. Verkiezingen algemeen

9400. Uitsluiting kiesrecht. 1946 - 1956.
Code VNG: 07.415.1

1. Verkiezingen. Algemeen dossier, 1946 - 1966.
Code VNG: 07.41

2-(9399). Uitsluiting kiesrecht, 1946 - 1975.
Code VNG: 07.415.1

8. Kies- en stemdistricten. 1946 - 1975.
Code VNG: 07.443.51

9. Materiaal en kosten drukwerk o.m. vernietiging. 1946 - 1975.
Code VNG: 07.443.53

11. Samenstelling hoofdstembureaus. 1946 - 1975.
Code VNG: 07.446

13. Statistiek verkiezingen, 1946 - 1975.
Code VNG: 07.447

10. Stembureaus. Algemeen dossier, 1952 - 1975.
Code VNG: 07.446

12. Presentiegeld leden stembureaus. 1958 - 1974.
Code VNG: 07.446

7. Verkiezingstechniek en -methoden. 1969 - 1975.
Code VNG: 07.44

5. Uitoefening van het kiesrecht. / O.m. stemmen bij volmacht. 1971 - 1972.
Code VNG: 07.415.23

6. Stemrecht en stemplicht. 1971 - 1972.
Code VNG: 07.411


3.01.3.2. Verkiezingen Provinciale Staten

8024-8040. Verkiezing Provinciale Staten, 1946-1974.
Code VNG: -3.07.443.1


3.01.3.3. Verkiezingen Tweede Kamer der Staten-Generaal

8049. Verkiezing Staten-Generaal 1946 - 1972.
Code VNG: -4.07.51


3.01.3.4. Verkiezingen overige openbare lichamen

6507-6508. Verkiezingen polders enz. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.3513.02. Belastingen; kadaster, eigendom van derden; openbare werken (algemeen)75. Leges. / Wijziging van de legesverordening 1921 in 1946 (Rechten voor huwelijksvoltrekking). 1946 - 1947.
Code VNG: -1.718.7

93. Rechten terzake de verkoop van alcoholhoudende dranken. Rechten terzake van de verkoop van alcoholhoudende dranken. / Verlofsrecht. 1946 - 1951.
Code VNG: -1.719.521

36. Openbare werken. / Puinopruiming. Enquete weg- en waterbouwkundige werken. Overdracht supervisie opbouwwerken. Zuivering aannemers. 1946 - 1953.
Code VNG: -1.712

67. Winstbelasting. 1946 - 1954.
Code VNG: -1.714.525

69. Ondernemingsbelasting. Algemeen dossier, 1946 - 1955.
Code VNG: -1.714.527

58. Vermakelijkheidsbelasting. Algemeen dossier, 1946 - 1964.
Code VNG: -1.714.35

83-85. Rechten terzake van de verkoop van alcoholhoudende dranken. Vergunningsrecht, 1946 - 1971.
Code VNG: -1.719.521

61. Vermakelijkheidsbelasting. / Statistiek ten behoeve van Centraal Bureau voor de 1946 - 1973.
Code VNG: -1.714.35

39-40. Aanneming van werken, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.712.2

45. Directe belastingen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.714

59-60. Verordening op de heffing en invordering belasting op vermakelijkheden, vastgesteld 23 maart 1948, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.714.35

63. Belasting op honden. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.714.38

73-74. Leges. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.718.7

48. Grondbelasting. Opcenten op de hoofdsom. Algemeen dossier, 1946 - 1976.
Code VNG: -1.714.11

49. Grondbelasting. Opcenten op de hoofdsom. / Mededelingen aan de controleur der grondbelasting. 1946 - 1976.
Code VNG: -1.714.11

56. Personele belasting. Algemeen dossier, 1946 - 1977.
Code VNG: -1.714.31

70-71. In-, uit- en doorvoerrechten en accijnzen, 1947 - 1971.
Code VNG: -1.715.2

42-43. Gemeentelijke belastingen. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.713-2

65. Loonbelasting. 1947 - 1975.
Code VNG: -1.714.52

76-78. Leges. / Verordening op de heffen en invordering van rechten enz., 1948 - 1955.
Code VNG: -1.718.7

82. Verordening, heffing en invordering vergunningsrecht voor de verkoop van sterke drank in het klein. Idem Verlofsrecht voor zwak-alcoholische drank. / Vastgesteld Raad 9 oktober 1950. 1948 - 1956.
Code VNG: -1.719.521

62. Vermakelijkheidsbelasting. / Geschil met Ned. Bioscoopbond (sluiting bioscopen). 1949 - 1950.
Code VNG: -1.714.35

66. Dividend- en tantièmebelasting. 1950 - 1953.
Code VNG: -1.714.523

72. Registratierecht. 1950 - 1972.
Code VNG: -1.718.2

57. Personele belasting. / Verordening heffen opcenten. 1950 - 1973.
Code VNG: -1.714.31

94. Rechten terzake van de verkoop van alcoholhoudende dranken. / Verlofsrecht. 1952 - 1961.
Code VNG: -1.719.521

64. Belasting van logeergasten. 1954 - 1974.
Code VNG: -1.714.396

79. Leges. / Verordening heffen legesgelden. Vastgesteld Raad 17-12-1956. Vastgesteld Raad 1-12-1958 (beide vervallen). 1955 - 1961.
Code VNG: -1.718.7

50. Straatbelasting. / Verordening op de heffing van Straatbelasting. Vastgesteld Raad 17 maart 1959. Vervallen Raad 4 april 1967. 1959 - 1967.
Code VNG: -1.714.12

80. Leges. / Verordening heffen legesgelden. Vastgesteld Raad 13-1-1964 met wijzigingen (vervallen). 1959 - 1971.
Code VNG: -1.718.7

52. Straatbelasting. Verordening tot heffing van opcenten op de hoofdsom der straatbelasting. / Vastgesteld raad 30 januari 1961.Ingetrokken raad 4 april 1967. 1960 - 1967.
Code VNG: -1.714.12

88. Rechten ter zake van de verkoop van alcoholhoudende dranken. / Verlofsrecht. 1961 - 1969.
Code VNG: -1.719.521

54. Baatbelasting. 1965 - 1969.
Code VNG: -1.714.13

87. Omzetbelasting en belasting op toegevoegde waarde. 1965 - 1975.
Code VNG: -1.715.4

53. Rioolbelasting. / Verordening op de heffing van rioolrechten. Vastgesteld raad 4 april 1967. 1966 - 1975.
Code VNG: -1.714.12

81. Leges. / Verordening heffen legesgelden. Vastgesteld Raad 16-5-1972 met wijzigingen, 1966 - 1975.
Code VNG: -1.718.7

86. Verordening op de drank en horecabelasting. / Vastgesteld Raad 27 november 1967. 1967 - 1971.
Code VNG: -1.719.521

51. Straatbelasting. / Verordening op de heffing van Straatbelasting. Vastgesteld Raad 4 april 1967. 1967 - 1974.
Code VNG: -1.714.12

44. Gemeentelijke belastingen. / Verruiming plaatselijke belastingen. Algemeen dossier, 1970 - 1971.
Code VNG: -1.713-2

41. Uitvoering van werken. 1970 - 1974.
Code VNG: -1.712.3

38. Recognities. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.712

46. Gemeentelijke onroerend-goedbelastingen. Algemeen dossier, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.714.1

55. Baatbelasting. / Verordeningen Baatbelasting, Sierbestrating binnenstad. Vastgesteld bij raadsbesluiten van 5 febr. 1973 en 18 november 1975. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.714.13

35. Kadaster en hypotheek. 1973 - 1975.
Code VNG: -1.711.72

47. Verordening onroerend-goedbelastingen. / Vastgesteld raad 20 nov.1973 met wijzigingen, 1973 - 1975.
Code VNG: -1.714.1

68. Vennootschapsbelasting. 1974.
Code VNG: -1.714.5263.03. Openbare orde, openbare zedelijkheid

3.03.1. Openbare orde

8970. Identiteitsbewijzen (zgn. persoonsbewijzen) 1946.
Code VNG: -1.755.621

8971. Identiteit, signalement en inlichtingen (o.m. inlichtingen omtrent vermisten) 1946 - 1947.
Code VNG: -1.755.6

8661. Nederlander- en ingezetenschap. / Verkrijgen en terugbekomen Nederlanderschap. 1946 - 1950.
Code VNG: -1.755.61

9406. Politiemaatregelen t.o.v. vreemdelingen. Algemeen dossier, 1946 - 1950.
Code VNG: -1.756

90-92. Algemene Politieverordening 1932, 1946 - 1953.
Code VNG: -1.75

* 9513. Politiemaatregelen t.o.v. Nederlanders en ingezetenen 1946 - 1956.
Code VNG: -1.755

333. Aanstellingen enz. als onbezoldigd rijks-of gemeenteveldwachter ten behoeve van derden(- 31-12-1960) 1946 - 1960.
Code VNG: -1.759.66

7990. Aanstellingen enz. als onbezoldigd gemeenteveldwachter (- 31-12-60). 1946 - 1961.
Code VNG: -2.08.5

9076. Uitoefening van beroepen op en verkoop aan de openbare weg. / Auto-en rijwielbewakers. 1946 - 1965.
Code VNG: -1.754.93

156. Voorwerpen op of aan de openbare weg. / Kiosken. 1946 - 1970.
Code VNG: -1.754.251

157. Voorwerpen op of aan de openbare weg. / Rijwielrekken / rijwielklemmen. Vergunningen, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.754.251

181-(222). Vergunningen voor het plaatsen van reclameborden, lichtreclames, enz., 1946 - 1970.
Code VNG: -1.754.255

185. Voorwerpen boven openbare grond en water. / Reclames aan lantaarnpalen, lichtmasten e.d. Vergunningen, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.754.255

246. Optochten, plechtigheden enz. Algemeen dossier, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.754.5

285. Nederlander- en ingezetenschap. Algemeen dossier, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.755.61

* 9405. Inlichtingen diverse personen. Algemeen dossier, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.755.65

9432. Bescherming van de eigendommen. Algemeen dossier, O.m. vliegtuigwrakken. 1946 - 1970.
Code VNG: -1.759.5

320-321. Inschrijving als erkend opkoper, 1946 - 1972.
Code VNG: -1.759.51

116-(122). Houden van eenden, ganzen, enz. in openbaar water. / Vergunningen, 1946 - 1973.
Code VNG: -1.754.2

162-163. Vergunningen voor antennes en vitrines, 1946 - 1974.
Code VNG: -1.754.255

111-112. Dragen of voorhanden hebben van wapenen en munitie. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.753.4

114-(119). Gebruik van openbare grond en openbaar water. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.754.2

117. Stand- en ligplaatsen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.754.21

123-124. Standplaats voor circussen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.754.211

158-159. Vergunningen voor stoeptenten, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.754.251

160-161. Voorwerpen boven openbare grond en water. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.754.255

164-(169). Vergunningen voor plaatsing van automaten, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.754.255

170-178. Vergunningen voor het aanbrengen van markiezen en zonneschermen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.754.255

255-256. Wegwedstrijden. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.754.75

257-258. Inzamelingen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.754.911

291-293. Toezicht op hotels, logementen, pensions e.d. Verleende vergunningen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.757

330-331. Bewakings- en beveiligingsdiensten, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.759.65

336-337. Bijstand van militairen bij bijzondere gebeurtenissen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.759.67

9505-(9512). Nederlander- en ingezetenschap. / Individuele gevallen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.755.61

130. Standplaats voor verkoop van bloemen, planten, kerstbomen e.d. Algemeen dossier, 1947 - 1970.
Code VNG: -1.754.212

312. Tijdaanwijzing. 1947 - 1970.
Code VNG: -1.759.11

153. Voorwerpen op of aan de openbare weg. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.754.251

9535. Muziek,vertoningen,toespraken enz. op de openbare weg. / Draaiorgels.Permanente vergunningen, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.754.92

89. Openbare orde. Algemeen dossier, 1948 - 1951.
Code VNG: -1.75

106. Aanbieden enz. van kranten en tijdschriften. 1948 - 1957.
Code VNG: -1.751.21

319. Bestrijding van heling. / Verordening regelende het bedrijf van opkoper. 1948 - 1957.
Code VNG: -1.759.51

125. Standplaatsen voor kramen en wagens voor de verkoop van geringe eetwaren. / Permanente vergunningen. Gouda, 1948 - 1962.
Code VNG: -1.754.211

105. Drukpersvrijheid. / Aanbieden, verspreiden en tentoonstellen van gedrukte stukken e.d. Algemeen dossier, 1948 - 1970.
Code VNG: -1.751.2

131. Standplaats voor verkoop van bloemen, planten, kerstbomen e.d. / Permanente vergunningen, 1948 - 1970.
Code VNG: -1.754.212

168. Voorwerpen boven openbare grond en water. / Hijsinstallaties, Loodkabels, Stoomleidingen, 1948 - 1970.
Code VNG: -1.754.255

287. Verklaringen omtrent personen. Algemeen dossier, 1948 - 1970.
Code VNG: -1.755.65

323. Steun aan het wettig gezag. Reservepolitie. / Personeel. Algemeen dossier. 1948 - 1970.
Code VNG: -1.759.63

329. Steun aan het wettig gezag. Reservepolitie. / Personeel. Instructie. 1948 - 1970.
Code VNG: -1.759.63

8981. Sluitingstijd voor tapperijen,drinkgelegenheden en automatiekhallen. Algemeen dossier, 1948 - 1970.
Code VNG: -1.758.31

324-325. Steun aan het wettig gezag. Reservepolitie; werving en aanmelding, 1948 - 1975 (hiaten).
Code VNG: -1.759.63

109. Persoonlijke vrijheid. / Mishandeling en lichamelijk letsel. 1949 - 1957.
Code VNG: -1.752.311

121. Verordening op de heffing en invordering van retributies en precariorechten. / Vastgesteld bij raadsbesluit van 18 mrt. 1898. Vervallen m.i.v. 28 januari 1963. Wijzigingen 1949 - 1961.
Code VNG: -1.754.2

326. Steun aan het Wettig Gezag. Reservepolitie. / Opleiding enz. 1949 - 1970.
Code VNG: -1.759.63

328. Steun aan het Wettig Gezag. Reservepolitie. / Kleding en uitrusting. 1949 - 1970.
Code VNG: -1.759.63

327. Steun aan het Wettig Gezag. Reservepolitie. / Land-en provinciale dagen. 1950 - 1955.
Code VNG: -1.759.63

95-(294). Algemene Politieverordening 1954, 1950 - 1975.
Code VNG: -1.75

248-249. Zindelijkheid op de openbare weg en het openbaar water, onder meer plaatsen van papierbakken langs wegen. Algemeen dossier, 1950 - 1975.
Code VNG: -1.754.6

9420. Toezicht op tapperijen en drinkgelegenheden. / Plaatsen personen uit andere gemeenten op "zwarte lijst". 1954 - 1970.
Code VNG: -1.758.3

316. Maatregelen tegen overlast. / Hinderlijke dieren. 1954 - 1975.
Code VNG: -1.759.41

322. Steun aan het Wettig Gezag. Reservepolitie. Algemeen dossier, 1955 - 1975.
Code VNG: -1.759.63

128. Standplaats voor wagens, karren, taxi's e.d. IJswagens. Algemeen dossier, 1956 - 1972.
Code VNG: -1.754.212

104. Verpachting openbare aanplakruimte. 1956 - 1975.
Code VNG: -1.751.11

334-335. Aanstellingen enz. als onbezoldigd ambtenaar van het korps rijkspolitie, 1958 - 1975.
Code VNG: -1.759.66

332. Aanstellingen enz. als onbezoldigd ambtenaar van gemeentepolitie ten behoeve van derden. 1959 - 1970.
Code VNG: -1.759.66

250-251. Nationale aktie "Opgeruimd Staat Netjes", 1960 - 1964.
Code VNG: -1.754.6

7991. Aanstellingen enz. als onbezoldigd ambtenaar van gemeentepolitie (vanaf 1-1-1961). 1960 - 1967.
Code VNG: -2.08.5

107. Verenigingen, 1960 - 1975.
Code VNG: -1.752.1

115. Verordening op de heffing en invordering van retributies en precariorechten. / Verordening vastgesteld bij raadsbesluit van 28 jan. 1963 met wijzigingen, 1960 - 1975.
Code VNG: -1.754.2

596. Verordening tot wering van bepaalde winkels op de Markt. / Vastgesteld bij raadsbesluit van 30 juni 1960; ingetrokken bij raadsbesluit van 20 december 1993. 1960 - 1975.
Code VNG: -1.777.6

102. Vrijheid van woord en geschrift. 1961.
Code VNG: -1.751

113. Toezicht op openbare grond en openbaar water (straatpolitie). 1961 - 1966.
Code VNG: -1.754

253. Veiligheid op de openbare weg en het openbare water. / Protestfietstochten, demonstratieve bijeenkomsten, enz. 1961 - 1968.
Code VNG: -1.754.7

252. Veiligheid op de openbare weg en het openbare water. Algemeen dossier, 1961 - 1970.
Code VNG: -1.754.7

9431. Inlichtingen betreffende vreemdelingen, 1961 - 1971.
Code VNG: -1.756.65

8987. Ordeverstoring. 1961 - 1975.
Code VNG: -1.754.3

183. Voorwerpen boven openbare grond en water. / Spannen doeken.Algemeen dossier. 1962 - 1965.
Code VNG: -1.754.255

184. Voorwerpen boven openbare grond en water. / Reclames aan lantaarnpalen, lichtmasten e.d. Algemeen dossier. 1963 - 1967.
Code VNG: -1.754.255

180. Voorwerpen boven openbare grond en water. / Reclameborden, lichtreclames enz. Algemeen dossier, 1964 - 1975.
Code VNG: -1.754.255

289. Verblijf van vreemdelingen, 1964 - 1975.
Code VNG: -1.756.7

152. Verwijderen van autowrakken. 1965 - 1975.
Code VNG: -1.754.25

311. Tijdregeling en -indeling. 1966 - 1970.
Code VNG: -1.759.1

179. Voorwerpen boven openbare grond en water. / Aanbrengen feestverlichting. 1966 - 1975.
Code VNG: -1.754.255

286. Identiteit (o.m. alg. adm. nummer) 1967 - 1972.
Code VNG: -1.755.62

247. Optochten, plechtigheden enz. / Diverse vergunningen.Algemeen dossier. 1967 - 1975.
Code VNG: -1.754.5

245. Voorwerpen boven openbare grond en water. / Roxy-vaandels. Geldende vergunningen, 1968 - 1969.
Code VNG: -1.754.255

338. Bijstand van de rijkspolitie e.a. bij bijzondere gebeurtenissen. 1968 - 1975.
Code VNG: -1.759.68

108. Bijeenkomsten tot oefening in het hanteren van wapenen door Molukkers. 1971.
Code VNG: -1.752.24

110. Mishandeling en lichamelijk letsel. 1971 - 1972.
Code VNG: -1.752.311

103. Openlijk aanplakken en aankondigen. Algemeen dossier, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.751.1

120. Verordening op de heffing en invordering van retributies en precariorechten. Algemeen dossier, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.754.2

127. Standplaats voor wagens, karren, taxi's e.d. Personen en verenigingen in Gouda. Algemeen dossier, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.754.212

154-155. Uitstallen van goederen ophet trottoir, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.754.251

223-244. Vergunningen voor het plaatsen van reclameborden, lichtreclames enz., 1971 - 1975.
Code VNG: -1.754.255

254. Muilkorven honden. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.754.71

288. Inlichtingen diverse personen. Algemeen dossier, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.755.65

290. Toezicht op hotels, logementen, pensions e.d. / Logiesverordening. Vastgesteld bij raadsbesluit van 5 aug.1974 met wijzigingen, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.757

318. Bescherming van de eigendommen. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.759.5

100-101. Algemene Politieverordening 1974, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.75

126. Standplaatsen voor kramen en wagens voor de verkoop van geringe eetwaren. / Tot wederopzegging verleende vergunningen. Gouda, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.754.211

317. Hinderlijke geluiden. / Verkeersoverlast. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.759.42

129. Vergunning voor een standplaats en voor een ijsvitrine ter plaatse van Nieuwstraat 2, 1973 - 1974.
Code VNG: -1.754.211

313-315. Maatregelen tegen overlast, 1973 - 1975.
Code VNG: -1.759.43.03.2. Openbare zedelijkheid

302. Toezicht op bioscoop-en filmvoorstellingen. / Kaartregister vergunninghouders. 1928 - 1970.
Code VNG: -1.758.16

360. Alcoholverkoop op bepaalde plaatsen. / Verkoop op de openbare weg, 1933 - 1967.
Code VNG: -1.761.131

374. Bescherming van trek- en kettinghonden. 1946 - 1961.
Code VNG: -1.765.41

295-296. Toezicht op bioscoop-en filmvoorstellingen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.758.16

297. Toezicht op bioscoop-en filmvoorstellingen. / Bioscoopcommissie. 1946 - 1975.
Code VNG: -1.758.16

303-304. Toezicht op het dansen. Diverse voorschriften enz. en vergunningen dansleraren, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.758.18

344-346. Regeling van de kleinhandel in alcoholhoudende dranken. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.761.11

375-376. Bestrijding van de tuchteloosheid, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.766

9524. Bestrijding der onzedelijkheid. 1946 - 1975.
Code VNG: -1.764

370. Dierenbescherming. / Verbod gebruik oogkleppen bij paarden. O.m. ontheffingen, 1947 - 1956.
Code VNG: -1.765

342-343. Drankbestrijding. Subsidies, 1947 - 1967.
Code VNG: -1.761.1 07.85

365. Loterijen. Algemeen dossier, 1947 - 1970.
Code VNG: -1.762.1

340-341. Drankbestrijding. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.761.1

366-367. Dierenbescherming. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.765

361. Maatregelen tegen tabaksgebruik. / O.m. rookverbod voor kinderen. 1948 - 1970.
Code VNG: -1.761.2

371. Dierenbescherming. Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren. Algemeen dossier, 1948 - 1970.
Code VNG: -1.765

298-301. Toezicht op bioscoop-en filmvoorstellingen, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.758.16

308. Toezicht op tapperijen, drink- en eetgelegenheden e.d. / Speelautomaten.Geweigerde,ingetrokken en vervallen vergunningen, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.758.3

348. Regeling van de kleinhandel in alcoholhoudende dranken. / Lijst van gemeenten met bebouwde kom van meer dan 5000 inwoners (art. 20 Drankwet). 1949 - 1965.
Code VNG: -1.761.111.1

350. Regeling van het alcoholgebruik. / Maximum aantal vergunningen en verloven. 1949 - 1965.
Code VNG: -1.761.113

377-378. Godslastering, onder meer vloekverbod, 1949 - 1975.
Code VNG: -1.766.5

351. Regeling van het alcoholgebruik. / Verordening eisen voor vergunnings- en verlofslokaliteiten. Vastgest. raadsbesluit 8-3-33 / ingetrokken raadsbesl. 4-9-50. 1950.
Code VNG: -1.761.116

359. Alcoholverkoop op bepaalde plaatsen. / Drooglegging bepaalde wijken. 1950 - 1964.
Code VNG: -1.761.13

* 9403-9404. Toezicht op tapperijen en drinkgelegenheden. / Plaatsen personen uit Gouda op "zwarte lijst", 1950 - 1970.
Code VNG: -1.758.3

363. Kansspelen. / Weddenschappen. 1950 - 1975.
Code VNG: -1.762

306. Toezicht op tapperijen, drink- en eetgelegenheden e.d. / Speelautomaten.Algemeen dossier. 1956 - 1975.
Code VNG: -1.758.3

352. Regeling van het alcoholgebruik. / Eisen voor vergunnings- en verlofslokaliteiten. Algemeen dossier 1960.
Code VNG: -1.761.116

354. Regeling van het alcoholgebruik. / Eisen m.b.t.vrouwelijke personen in vergunnings- of Verlof A-lokaliteiten. Algemeen dossier, 1960 - 1970.
Code VNG: -1.761.117.1

355-358. Eisen met betrekking tot vrouwelijke personen in vergunnings- of verlof_A-lokaliteiten. Verleende toestemmingen, 1960 - 1975.
Code VNG: -1.761.117.1

310. Sluitingstijd voor tapperijen,drinkgelegenheden en automatiekhallen. / Tot wederopzegging verleende vergunningen. Achter de Kerk - Zwarteweg, 1962 - 1975.
Code VNG: -1.758.31

353. Regeling van het alcoholgebruik. Eisen voor vergunnings- en verlofslokaliteiten. / Verordening voorschriften Drankwet. Raad 29-6-64. Opnieuw vastgest. 29-3-65. Vervallen m.i.v. 1 november 1967. 1964 - 1967.
Code VNG: -1.761.116

369. Dierenbescherming. / Uitvoering Honden- en Katten besluit. 1964 - 1975.
Code VNG: -1.765

347. Regeling van het alcoholgebruik. / Drank- en Horecaverordening. 1966 - 1975.
Code VNG: -1.761.11

339. Alcohol en andere verdovende middelen. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.761

362. Maatregelen tegen bedwelmende middelen. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.761.3

307. Toezicht op tapperijen, drink- en eetgelegenheden e.d. / Speelautomaten.Vergunningen, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.758.3

372. Dierenbescherming. / Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. Algemeen dossier, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.765

373. Bescherming van vogels. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.765.31

309. Sluitingstijd voor tapperijen,drinkgelegenheden en automatiekhallen. Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.758.31

349. Societeit-, kantine- en clubhuisvergunningen, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.761.111.5

* 9407. Toezicht op tapperijen en drinkgelegenheden. / Plaatsen personen uit andere gemeenten op "zwarte lijst". 1972 - 1975.
Code VNG: -1.758.3

305. Toezicht op tapperijen, drink- en eetgelegenheden e.d. / Verordening op inrichtingen eet-en drinkwaren.Vastgesteld bij raadsbesluit van 5 augustus 1974 met wijzigingen, 1974 - 1975.
Code VNG: -1.758.3

368. Bouw dierenasiel aan de Bloemendaalseweg, 1974 - 1976.
Code VNG: -1.765

364. Kansspelen. / Speelhuizen. 1975.
Code VNG: -1.762.23.04. Openbare gezondheid, milieu

3.04.1. Algemene gezondheidszorg; organisatie van de gezondheidszorg

379-(383). Volksgezondheid in het algemeen. 1946 - 1975.
Code VNG: -1.771

398-399. Medisch opvoedkundig bureau voor Gouda en omstreken. Algemeen dossier, 1950 - 1975.
Code VNG: -1.772

400-401. Medisch opvoedkundig bureau voor Gouda en omstreken. Jaarverslagen 1959 - 1975.
Code VNG: -1.772

397. Gezondheidszorg. Medisch opvoedkundige bureaus. Algemeen dossier, 1960 - 1964.
Code VNG: -1.772

381-382. Prov. Raad voor de Volksgezondheid in Zuid-Holland. Algemeen dossier (o.m. houden provinciale gezondheidsdagen), 1961 - 1975.
Code VNG: -1.771

380. Volksgezondheid. / Commissie voor de volksgezondheid (VNG), 1962.
Code VNG: -1.771

396. Openbare en beroepsorganisatie van de gezondheidszorg. Algemeen dossier, 1966 - 1975.
Code VNG: -1.772

404. Preventieve, curatieve en controlerende gezondheidszorg. / Vestigen huisartsenpraktijk in woningen Bloemendaal, 1966 - 1975.
Code VNG: -1.772.2

403. Preventieve, curatieve en controlerende gezondheidszorg. Algemeen dossier, 1969 - 1975.
Code VNG: -1.772.2

406. Medische beroepen. Algemeen dossier, O.m. jaarlijkse opgave van genees-, heel- en verloskundigen. 1969 - 1975.
Code VNG: -1.772.5

402. Gezondheidszorg. / Medisch opvoedkundig bureau van de Katholieke Stichting Geestelijke Gezondheidszorg. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.772

594. Preventieve, curatieve en controlerende gezondheidszorg. / Gezondheidscentrum Bloemendaal, 1972 - 1975.
Ontbreekt 19-12-2001.
Code VNG: -1.772.2

405. Organisaties op het gebied van de gezondheidszorg. / Gezondheidsraad. 1973 - 1975.
Code VNG: -1.772.43.04.2. Toezicht op voedsel; drinkwater

415. Vleeskeuringsdienst. / Verordening op de Keuringsdienst van vee en vlees 1942. (Wijziging 1946) 1942 - 1953.
Code VNG: -1.773.121

438. Vleeskeuringsdienst. / Huisslachtingen, 1945 - 1951.
Code VNG: -1.773.123

427. Verordening heffen rechten ten behoeve van de keuringsdienst van vee en vlees in de keuringskring "Gouda". / Opnieuw vastgesteld Raad 22 september 1947. Goedgekeurd bij Kon.Besluit van 28 mei 1948, nr.17 met wijzigingen, 1946 - 1953.
Code VNG: -1.773.121

441. Vleeskeuringsdienst. / Vrijbankvlees. 1946 - 1958.
Code VNG: -1.773.124

421. Gemeenschappelijke Regeling Vleeskeuringsdienst 1941. / Wijzigingen 1946 - 1965.
Code VNG: -1.773.121

996. Watervoorziening. Algemeen dossier, 1946 - 1968
Code VNG: -1.778.31

409. Wering van waren welke voor de volksgezondheid schadelijk zijn. / Vergoeding inningskosten, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.773.11

410. Keuringsdienst voor waren 's-Gravenhage. / Personeel. 1946 - 1970.
Code VNG: -1.773.11. 01.08

956. Voedselvoorziening. 1946 - 1970.
Code VNG: -1.778.2

407. Wering van waren welke voor de volksgezondheid schadelijk zijn. O.m. verordening keuring waren en jaarl.bijdr.te betalen aan keuringsdienst voor waren. Algemeen dossier, Verordening vastgesteld 27-02-56; ingetrokken 20-12-93. 1946 - 1975.
Code VNG: -1.773.11

411-412. Vleeskeuringsdienst. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.773.12

420. Vleeskeuringsdienst. Gemeenschappelijke regeling 1941. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.773.121

413-414. Keuring, her- en afkeuring door de Vleeskeuringsdienst (o.m. opgave processen-verbaal ingevolge de Vleeskeuringswet), 1947 - 1975.
Code VNG: -1.773.121

408. Boterwet. 1948.
Code VNG: -1.773.11

436-(438). Vleeskeuringsdienst. Slachten van dieren, slachtplaatsen, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.773.123

428. Verordening heffen rechten t.b.v.Keuringsdienst voor vee en vlees in de Keuringskring "Gouda". / Opnieuw vastgesteld Raad 24 augustus 1953. 1949 - 1954.
Code VNG: -1.773.121

423-425. Vleeskeuringsdienst. Kringvergaderingen, 1949 - 1975.
Code VNG: -1.773.121

417. Vleeskeuringsdienst. / Verordening van de Keuringsdienst van Vee en Vlees 1950. Wijzigingen 1950 - 1955.
Code VNG: -1.773.121

416. Vleeskeuringsdienst. / Verordening op de keuringsdienst van vee en vlees. (Goedgekeurd door Gedep.Staten 19 december 1950) 1950 - 1959.
Code VNG: -1.773.121

434-435. Vleeskeuringsdienst. Invoer, doorvoer, uitvoer, 1950 - 1975.
Code VNG: -1.773.122

422. Vleeskeuringsdienst. / Commissie van Advies Art.14 Gemeenschappelijke regeling. 1951 - 1970.
Code VNG: -1.773.121

439-440. Vleeskeuringsdienst. Bewaren, verkopen en afleveren van vee en vlees, 1951 - 1975.
Code VNG: -1.773.124

426. Heffen van rechten voor de keuring van slachtdieren en van vlees. Algemeen dossier, 1952 - 1975.
Code VNG: -1.773.121

433. Erkenning van bedrijven als bedoeld in de art.6 en 7 der verordening heffing van rechten. 1953 - 1975.
Code VNG: -1.773.121

429. Verordening op de heffing van rechten ten behoeve van de keuringsdienst van slacht- dieren en van vlees in de keuringskring "Gouda". / Vastgesteld Raad 31 oktober 1955. Ingetrokken Raad 31 januari 1966. 1955 - 1966.
Code VNG: -1.773.121

430. Verordening op de heffing van rechten ten behoeve van de Keuringsdienst voor slacht- dieren en van vlees in de Keuringskring "Gouda". / Vastgesteld 31 okt. 1955, Ingetrokken Raad 31 jan.1966. Wijzigingen 1956 - 1962. 1956 - 1962.
Code VNG: -1.773.121

444. Destructie / Destructieverordening voor de gem.Gouda met uitvoeringsbesluiten en wijzigingen.Ingetrokken bij raadsbesluit van 27-9-1976. 1957 - 1963.
Code VNG: -1.773.125

958. Waterleiding. Plannen beramen nadere regeling van de openbare drinkwatervoorziening. 1957 - 1965.
Code VNG: -1.778.31

418. Vleeskeuringsdienst. / Verord.Keuringsdienst van slachtdieren en vlees in gem.Gouda. (Goedgek.door GS 16-4-59)Ingetr Raad 27-09-76 1958 - 1966.
Code VNG: -1.773.121

419. Vleeskeuringsdienst. / Verordeningen op de keuringsdienst van slachtdieren en van vlees in de kringgemeenten. 1959 - 1960.
Code VNG: -1.773.121

431. Verordening op de heffing van rechten ten behoeve van de keuringsdienst van slacht- dieren en van vlees in de keuringskring "Gouda". / Vastgesteld Raad 31 januari 1966 met wijzigingen. Ingetrokken Raad 14 december 1972. 1966 - 1972.
Code VNG: -1.773.121

445. Verwerken van afgekeurd vlees en afval. 1967.
Code VNG: -1.773.127

957. Watervoorziening. Algemeen dossier, 1969 - 1975.
Code VNG: -1.778.31

432. Verordening op de heffing van rechten ten behoeve van de keuringsdienst van slacht- dieren en van vlees in de keuringskring "Gouda". / Vastgesteld Raad 14 december 1972 met wijzigingen. Ingetrokken bij raadsbesluit van 27-9-1976. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.773.1213.04.3. Bestrijding van besmetelijke ziekten

593. Geslachtsziekte. 1946 - 1948.
Ontbreekt 19-12-2001.
Code VNG: -1.774

449. Scabies. 1946 - 1970.
Code VNG: -1.774

458. Inentingen. / Koepokinenting. Algemeen dossier, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.774.7

460. Inentingen. / Diphterie. 1946 - 1970.
Code VNG: -1.774.7

446-447. Besmettelijke ziekten. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.774

454-455. Inentingen. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.774.7

448. Roodvonk. 1948 - 1950.
Code VNG: -1.774

450. Besmettelijke ziekten. Verordening heffen besmettelijke ziektegelden en verord. heffen rechten gebruik materialen enz. niet ter toepassing v/d / Besmettelijke Ziektewet. Vastgesteld in Raad van 24 februari 1950 met wijzigingen.
Code VNG: -1.774

452. Besmettelijke ziekten. / Verordening ter bestrijding van besmetting met kleer- en/of hoofdluizen. 1950 - 1952.
Code VNG: -1.774

462. Inentingen. / Verordening heffen inentingsgelden voor typhus en paratyphus. Ingetrokken bij raadsbesluit van 7 mei 1973. 1950 - 1973.
Code VNG: -1.774.7

384-385. TBC-bevolkingsonderzoek door de stichting Goutudo. Algemeen dossier, 1951 - 1975.
Code VNG: -1.771.11

393-395. Stichting Goutudo. Jaarverslagen en uitbetaling gemeentelijke bijdragen, 1952 - 1975.
Code VNG: -1.771.11

386-392. TBC-bevolkingsonderzoeken door de stichting Goutudo, 1953 - 1972.
Code VNG: -1.771.11

461. Inentingen. / Poliomyelitis. 1957 - 1964.
Code VNG: -1.774.7

451. Besmettelijke ziekten. Verordening op de heffing besmettelijke ziektegelden en verordening regelend heffing van rechten voor het tijdelijk gebruik en/of genot van materialen enz. niet ter toepassing van de Besmettelijke Ziektewet. Vastgesteld raad 23 februari 1959; met wijzigingen.
Code VNG: -1.774

459. Inentingen. / D.K.T.P.-entingen, 1962 - 1975.
Code VNG: -1.774.7

457. Inentingen. / Inzenden opgaven verrichte vaccinaties D.K.T.P. en pokken. 1963 - 1975.
Code VNG: -1.774.7

456. Inentingen. / Mechanisering entadministratie. 1969 - 1975.
Code VNG: -1.774.7

453. Besmettelijke ziekten. Verordening op de heffing van besmettelijke ziekte gelden en verord.regelende de heffing van rechten op gebruik en/of genot / Van materialen enz. niet ter toepassing vd Besm.Ziektewet. Vastgesteld Raad 5 juni 1974 met wijzigingen.
Code VNG: -1.7743.04.4. Begraven

578. Bijzondere begraafplaatsen. 1938 - 1975.
Betreft de joodse en de r.k. begraafplaats.
Code VNG: -1.776.112

475. Militaire oorlogsgraven buitenlanders. / Geallieerde militairen. 1945 - 1951.
Code VNG: -1.776.1

466. Begraven van lijken. / Klok luiden. 1946.
Code VNG: -1.776.1

595. Oorlogsgraven. / Overbrengen lijken uit Duitsland op kosten van het rijk. 1946.
Ontbreekt 19-12-2001.
Code VNG: -1.776.1

486. Algemene begraafplaatsen. / Oude begraafplaats (Korte Akkeren). Uitgifte en vervallen graven, 1946 - 1950.
Code VNG: -1.776.111

487. Algemene begraafplaatsen. / Oude begraafplaats Korte Akkeren. Overschrijving eigen graven, 1946 - 1950.
Code VNG: -1.776.111

541. Algemene begraafplaatsen. / Aanleg begraafplaats "IJsselhof" aan de Goejanverwelledijk, 1946 - 1951.
Code VNG: -1.776.111

468. Verordening op de heffing van begrafenis- en grafrechten met wijzigingen, 1946 - 1955.
Code VNG: -1.776.1

586. Doodschouw. / Aanwijzing geneeskundigen belast met de doodschouw. 1-4-1956 in werking getreden: Wet op de lijkbezorging. 1946 - 1956.
Code VNG: -1.776.7

499. Lijsten van aangevraagde vergunningen voor grafbordjes en-stenen. / Oude algemene begraafplaats. 1946 - 1957.
Code VNG: -1.776.111

501. Algemene begraafplaatsen. / Maandelijkse opgave uitgegeven graven. Oude Begraafplaats en IJsselhof. 1946 - 1957.
Code VNG: -1.776.111

477. Militaire oorlogsgraven van buitenlanders. / Onderhoud, 1946 - 1958.
Code VNG: -1.776.1

476. Militaire oorlogsgraven buitenlanders. / Duitse militairen. 1946 - 1962.
Code VNG: -1.776.1

474. Oorlogsgraven. / Nederlands Oorlogsgravencomite. 1946 - 1968.
Code VNG: -1.776.1

467. Begrafenisrechten. Algemeen dossier, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.776.1

580. Opgraven en vervvoer van lijken. Algemeen dossier, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.776.3

472. Oorlogsgraven. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.776.1

478-479. Algemene begraafplaatsen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.776.111

484. Algemene begraafplaatsen. / Korte Akkeren. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.776.111

504-511. Algemene begraafplaats aan de Prins Hendrikstraat. Grafbordjes en -stenen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.776.111

581-585. Opgraven en vervoer van lijken. Individuele gevallen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.776.3

473. Oorlogsgraven. / Oorlogsgravenstichting. Plaatselijk comite. 1947 - 1948.
Code VNG: -1.776.1

464-465. Begraven van lijken. Algemeen dossier, 1949 - 1975.
Code VNG: -1.776.1

480. Algemene begraafplaatsen. / Verordening op de Algemene begraafplaatsen met wijzigingen. Vervallen m.i.v. 6 oktober 1968. 1950 - 1968.
Code VNG: -1.776.111

488-495. Algemene begraafplaats "IJsselhof". Uitgifte graven, 1950 - 1970.
Code VNG: -1.776.111

512-513. Algemene begraafplaats IJsselhof. Grafbordjes enz. Algemeen dossier, 1950 - 1973.
Code VNG: -1.776.111

482. Algemene begraafplaatsen. / IJsselhof, Goejanverwelledijk. Algemeen dossier, 1950 - 1975.
Code VNG: -1.776.111

500-(503). Lijsten van aangevraagde vergunningen voor grafbordjes en -stenen. Algemene begraafplaats IJsselhof, 1950 - 1975.
Code VNG: -1.776.111

514-(577). Algemene begraaflaats IJsselhof. Grafbordjes enz. , 1950 - 1975.
Code VNG: -1.776.111

469. Verordening rechten begraafplaatsen. (vh Verordening op de heffing van begrafenis- en grafrechten). / Vastgest.Raad 21-11-1955 met wijz.Titel gewijz.Raad 24-3-1958. Opnieuw vastgest.Raad 24-2-1964.Vervallen m.i.v.6-10-1968. 1955 - 1967.
Code VNG: -1.776.1

579. Crematie. 1956 - 1975.
Code VNG: -1.776.2

587. Lijkschouw. / O.m. aanwijzing gemeentelijke lijkschouwers. 1956 - 1975.
Code VNG: -1.776.7

496. Algemene begraafplaats "IJsselhof". / Overschrijving eigen graven, 1957 - 1970.
Code VNG: -1.776.111

497. Algemene begraafplaatsen. / Maandelijkse opgave uitgegeven graven. Oude Begraafplaats en IJsselhof. 1958 - 1965.
Code VNG: -1.776.111

463. Aangelegenheden betreffende de doden. Algemeen dossier (o.m. stichting van een rouwkamer). 1958 - 1970.
Code VNG: -1.776

498. Algemene Begraafplaats "IJsselhof". / Plaatsen van urnen. 1959 - 1970.
Code VNG: -1.776.111

485. Algemene begraafplaatsen. / Aanleg begraafplaats in polder "Bloemendaal". 1960 - 1975.
Code VNG: -1.776.111

2198. Bouwen nevens begraafplaatsen. 1963 - 1970.
Code VNG: -1.778.592

483. Algemene begraafplaatsen. / IJsselhof, Goejanverwelledijk. Uitbreiden met gedeelte van het naastgelegen parkje. 1965 - 1967.
Code VNG: -1.776.111

481. Algemene begraafplaatsen. / Verordening op de Algemene begraafplaatsen met wijzigingen, 1967 - 1975.
Code VNG: -1.776.111

470. Verordening rechten begraafplaatsen. / Vastgesteld bij raadsbesluit van 29 juli 1968. Ingetrokken bij raadsbesluit van 26 februari 1973.
Code VNG: -1.776.1

471. Verordening rechten begraafplaatsen. / Vastgesteld bij raadsbesluit van 26 februari 1973 met wijzigingen, 1973 - 1975.
Code VNG: -1.776.13.04.5. Hygiene van lucht, bodem en water (o.a. hinderwet)

655-659. Tegengaan van verontreiniging van lucht, bodem en water door varkens, konijnen en andere dieren, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.777.62

2805. Verontreiniging grachten. 1946 - 1970.
Code VNG: -1.813.11

662-664. Rattenbestrijding. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.777.62

666. Tegengaan van verontreinigingen van lucht, bodem en water door verzamelingen. / Mesthopen, vuilnis en beerputten enz. 1946 - 1975.
Code VNG: -1.777.63

667-668. Openbare urinoirs, toiletten, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.777.64

672-673. Verontreiniging van grachten, sloten en dempen sloten, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.777.68

3021-(3023). Benzinepompen, gasolieinstallaties, petroleumaftapinrichtingen e.d. Algemeen dossier, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.811.111.91

588-590. Milieuhygiene, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.777

670. Verontreiniging door roet, rook en stof. 1957 - 1970.
Code VNG: -1.777.651

661. Tegengaan van verontreiniging van lucht, bodem en water door dieren. / Verordening betr.de bestrijding van ratten/muizen. Vastgesteld 30-6-1960;ingetrokken 20-12-1993. 1959 - 1960.
Code VNG: -1.777.62

665. Muggenplaag in de Korte Akkeren, 1965.
Code VNG: -1.777.62

591. Hygiene van lucht, bodem en water. / Commissie Milieubeheer. 1968 - 1975.
Code VNG: -1.777

671. Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.777.68

660. Verontreiniging van lucht, bodem en water door dieren. / O.m. houden van kippen, varkens e.d. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.777.62

669. Verontreiniging van de lucht. / O.m. stankhinder en schadelijke gassen en dampen. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.777.65

597. Verontreiniging van lucht, bodem en water door huis-, straat- en industrievuil. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.777.61

592. Hygiene van lucht, bodem en waater. / Rapporten van Instituut voor Gezondheidstechniek T.N.O. betreft meting luchtverontreiniging. 1973 - 1975.
Code VNG: -1.777

675. Verontreiniging van oppervlaktewater. / Saneringsplan Waterkwaliteit Zuid-Holland en de nota kwaliteitsbeheer in Zuid-Holland. 1973 - 1975.
Code VNG: -1.777.68

676. Verontreiniging van oppervlaktewater. / Verordening waterkwaliteit Rijnland en Verordening veront- reinigingsheffing Rijnland. 1973 - 1975.
Code VNG: -1.777.68

674. Verontreiniging van oppervlaktewater. / Lozingsverordening. Vastgesteld bij raadsbesluit van 14-5-1974 met wijzigingen.Ingetrokken bij raadsbesluit 22 juni 1976. 1973 - 1976.
Code VNG: -1.777.683.04.6. Afvalverwerking

614. Verzamelen, afvoeren en verwerken van vuil. / Vuilnisbelt. Verpachten. 1946 - 1970.
Code VNG: -1.777.611

8763. Verordening op de heffing van rechten voor het gebruik of genot van materiaal en/of diensten door de gem. reinigingsdienst verstrekt of bewezen. / Vastgesteld bij raadsbesluit van 28 juni 1935 en vervallen m.i.v. 1 februari 1975. Met wijzigingen, 1946 - 1974.
Code VNG: IV 07.358.868

442-443. Destructie. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.773.125

598-601. Verzamelen, afvoeren en verwerken van vuil. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.777.611

603. Verzamelen, afvoeren en verwerken van vuil. / Contracten afhalen huisvuil bij diverse bedrijven. 1947 - 1956.
Code VNG: -1.777.611

616. Huisvuilbelasting. / Verordening. Vastgesteld Raad 23 maart 1948. Vastgesteld Raad 4 april 1949 met wijzigingen.
Code VNG: -1.777.611

602. Verzamelen, afvoeren en verwerken van vuil. / Gebruik van uniforme vuilnisemmers. 1949 - 1970.
Code VNG: -1.777.611

648. Huisvuilbelasting. / Vaststelling Verordening 7 april 1952 met wijzigingen.
Code VNG: -1.777.611

612-613. Vuilnisbelt. Algemeen dossier, 1953 - 1975.
Code VNG: -1.777.611

615. Huisvuilbelasting. Algemeen dossier, 1954 - 1970.
Code VNG: -1.777.611

617. Huisvuilbelasting. / Verordening opnieuw vastgesteld Raad 17 december 1956 met wijzigingen.Ingetrokken m.i.v. 1 mei 1967.
Code VNG: -1.777.611

607. Verzamelen, afvoeren en verwerken van vuil. / Samenwerking met div. gemeenten op het gebied van afvalstoffen- verwijdering. Niet doorgegaan. 1965 - 1969.
Code VNG: -1.777.611

604-606. Overeenkomst met de Vuil-Afvoer-Maatschappij (VAM) te Amsterdam, 1965 - 1974.
Code VNG: -1.777.611

618. Huisvuilbelasting. / Verordening vastgesteld Raad 4 april 1967 met wijzigingen. Ingetrokken bij raadsbesluit van 27 april 1971.
Code VNG: -1.777.611

610. Verzamelen, afvoeren en verwerken van vuil. / Vuil-/Puinafvoerplan Zuid-Holland. 1967 - 1975.
Code VNG: -1.777.611

619. Huisvuilbelasting. / Verordening vastgesteld Raad 27 april 1971 met wijzigingen, 1970 - 1975.
Code VNG: -1.777.611

608. Verzamelen, afvoeren en verwerken van vuil. / Verwijderen v. afvalstoffen in de gebieden v.d.Intergemeente- lijke Overlegorganen Midden-Holland en Rijnstreek. Alg.dossier. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.777.611

609. Verzamelen, afvoeren en verwerken van vuil. / Verwijderen afvalstoffen in de gebieden v.d.Intergem.Overleg- organen M-Holland en Rijnstreek. Gemeenschappelijke regeling. 1973 - 1975.
Code VNG: -1.777.611

611. Verzamelen, afvoeren en verwerken van vuil. / Tijdelijke vuilafvoer naar Rotterdam (ROTEB). 1973 - 1975.
Code VNG: -1.777.611

8762. Verordening op de heffing van rechten voor het gebruik of genot van materiaal en/of diensten door de gem. reinigingsdienst verstrekt of bewezen. / Vastgesteld bij raadsbesluit van 13 januari 1975. Met wijzigingen, 1974 - 1975.
Code VNG: IV 07.358.8683.04.7. Riolering

640. Riolering. / Korte Akkeren. Uitbreiding rioleringen in verband met woningbouw. 1946 - 1950.
Code VNG: -1.777.612

638. Riolering. / Kort Haarlem. 1946 - 1955.
Code VNG: -1.777.612

639. Riolering. / Korte Akkeren. Algemeen dossier, 1946 - 1963.
Code VNG: -1.777.612

625. Riolering. / Onder de Boompjes - IJssellaan, 1946 - 1966.
Code VNG: -1.777.612

631-632. Aansluiting aan het gemeenteriool, 1946 - 1966.
Code VNG: -1.777.612

633-636. Riolering, 1946 - 1966.
Code VNG: -1.777.612

620-621. Riolering. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.777.612

3557. Bouwrijp maken gronden. / Stadsdeel "Ouwe Gouwe". Riolering, slootdemping, graven grachten en bestrating. 1947 - 1964.
Code VNG: -2.07.351.511

637. Riolering. / Binnenstad. 1947 - 1970.
Code VNG: -1.777.612

678. Riolering. / Lozen riolen en bedrijfswater op Rijnland's boezem. 1948 - 1960.
Code VNG: -1.777.68

641. Riolering 3e zone Graaf Florisweg en Burgvliet III. 1948 - 1961.
Code VNG: -1.777.612

652. Riolering. / Bemalingsinrichtingen. "Kort Haarlem" c.a. Algemeen dossier 1948 - 1970.
Code VNG: -1.777.612

650. Riolering. / Bemalingsinrichtingen. Algemeen Dossier. 1948 - 1975.
Code VNG: -1.777.612

679-681. Contract gemeentelijke rioollozing tussen Rijnland en gemeente Gouda, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.777.68

677. Riolering. / Lozen riolen en bedrijfswater op Rijnland's boezem. Vergunningen Rijnland diverse bedrijven. 1950 - 1960.
Code VNG: -1.777.68

684. Riolering. / Zuivering rioolwater. Algemeen dossier, 1951 - 1961.
Code VNG: -1.777.684

642. Riolering. / Noorderkwartier stadsdeel "Ouwe Gouwe". 1953 - 1955.
Code VNG: -1.777.612

651. Riolering. / Bemalingsinrichtingen. "Korte Akkeren" (Bosweg). 1953 - 1972.
Code VNG: -1.777.612

643. Riolering. / Aanleggen riolering in "Vreewijk". O.m. kredietverstrekking, aanbessteding en gunning, uitbetaling aannemingssom. 1957 - 1960.
Code VNG: -1.777.612

653. Riolering. / Bemalingsinrichtingen. "Kort Haarlem" c.a. Vergroting capaciteit.Algemeen dossier. 1959 - 1965.
Code VNG: -1.777.612

628. Riolering. / Aanleggen riolering in Vorstmanstraat. O.m. kredietverstrekking, aanbesteding en gunning, Uitbetaling aannemingssom. 1960 - 1961.
Code VNG: -1.777.612

626. Riolering. / Aanleggen riolering in "Achterwillens". O.m. kredietverstrekking, aanbesteding en gunning, uitbetaling aannemingssom. 1960 - 1964.
Code VNG: -1.777.612

687. Riolering. / Zuivering rioolwater. Commissie afvalwatervraagstuk zuidelijk deel randstad Holland. 1960 - 1966.
Code VNG: -1.777.684

688-691. Zuivering rioolwater. Algemeen dossier, 1961 - 1975.
Code VNG: -1.777.684

654. Riolering. / Bemalingsinrichtingen. "Kort Haarlem" c.a. Vergroting capaciteit. Vergunningen, 1962 - 1964.
Code VNG: -1.777.612

630. Riolering. / Aanleg transportriool oost-west, gedeelte Roemer Visscherstraat / Const. Huygensstraat, 1964.
Code VNG: -1.777.612

629. Riolering. / Aanleggen riolering in "Noord-West". 1964 - 1970.
Code VNG: -1.777.612

627. Riolering. / Aanleggen riolering in "Achterwillens II". 1965.
Code VNG: -1.777.612

686. Riolering. Zuivering rioolwater. / Commissie van de Ver.v.Z-H Gemeenten inzake hoedanigheid boezemwater. 1965 - 1975.
Code VNG: -1.777.684

685. Riolering. Zuivering rioolwater. / Overeenk.Kon.Stearinekaarsenfabr.Gouda-Apollo.c.q.Unilever- Emery NV betr.riooltransp.leiding Schielands Hoge Zeedijk, 1967 - 1970.
Code VNG: -1.777.684

644-645. Riolering, 1967 - 1975.
Code VNG: -1.777.612

646-(649). Aansluiting op het gemeenteriool, 1967 - 1975.
Code VNG: -1.777.612

623. Riolering. / Aanleggen transportriool Bloemendaal-Nieuwe Gouwe- Korte Akkeren-Bosweg, 1968 - 1975.
Code VNG: -1.777.612

622. Riolering. / Aanleggen transportriool Veerstal - Raam - Peperstraat, 1970 - 1975.
Code VNG: -1.777.612

682. Riolering. / Lozen riolen en bedrijfswater op Rijnland's boezem. Vergunningen Rijnland diverse bedrijven. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.777.68

683. Riolering. / Lozen riolen en bedrijfswater op polderwater van Schieland. Vergunningen Zuidplaspolder in Schieland. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.777.68

624. Riolering. / Aanleggen transportriool Raam - Vorstmanstraat, 1974 - 1975.
Code VNG: -1.777.6123.04.8. Diergeneeskunde; dierziekten

2201. Veeartsen. 1946 - 1970.
Code VNG: -1.779.2

2208-2210. Mond- en klauwzeer, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.779.3

2202-2203. Besmettelijke dierenziekten. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.779.3

2204-2205. Hondsdolheid, 1949 - 1970, 1975.
Code VNG: -1.779.3

982. Wasinrichtingen, 1950 - 1964.
Code VNG: -1.778.42

2216-2218. Varkenspest, 1952 - 1975.
Code VNG: -1.779.3

2206-2207. Miltvuur, 1958 - 1970.
Code VNG: -1.779.3

2199. Hygiene der dieren. / Diergeneeskundig toezicht. 1962 - 1968.
Code VNG: -1.779

2200. Diergeneeskundige hulp. 1962 - 1970.
Code VNG: -1.779.2

2213-2214. Rotkreupel, 1964 - 1975.
Code VNG: -1.779.3

2211. Besmettelijke dierenziekten. / Pseudo-vogelpest. 1966 - 1970.
Code VNG: -1.779.3

2212. Besmettelijke dierenziekten. / Rhinitis atroficans suum. 1966 - 1970.
Code VNG: -1.779.3

2215. Besmettelijke dierenziekten. / Schurft. 1966 - 1970.
Code VNG: -1.779.33.04.9. Overige aangelegenheden betreffende de volksgezondheid

964-965. Tijdelijke zwemgelegenheid in het stroomkanaal. Algemeen dossier, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.778.41

959-961. Bad- en zweminrichtingen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.778.41

963. Bad- en zweminrichtingen. / Zweminrichting Stroomkanaal;bouw semi-permanent zwembad 1947 - 1950.
Code VNG: -1.778.41

966-(975). Bouw open zwembad, 1947 - 1970.
Code VNG: -1.778.41

967-(974). Zweminrichting Spaardersbad. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.778.41

972-(2593). Tijdelijk zwembad aan de Schielands Hoge Zeedijk, 1967 - 1975.
Code VNG: -1.778.41

976-981. Zwembad De Trefkuil in wijk Korte Akkeren, 1969 - 1975.
Code VNG: -1.778.41

962. Bad- en zweminrichtingen. / Beheer gemeentelijke zwembaden. 1972.
Code VNG: -1.778.413.05. Ruimtelijke ordening; volkshuisvesting

3.05.1. Ruimtelijke ordening algemeen (o.a. structuur- en bestemmingsplannen)

707. Stichting satellietsteden. / Diverse gegevens Reijens/Wilsveen. 1957 - 1963.
Code VNG: -1.777.81

698. Ruimtelijke Ordening. / Rapport "De Ontwikkeling van het westen des lands". 1958.
Code VNG: -1.777.81

706. Stichting satellietsteden. / Hearing bijzonder kamercommssie inzake het plan Wilsveen op 27-04-1959. Overleg met diverse gemeenten (o.a. Woerden, Alphen a/d Rijn en Bodegraven); adres Kamer van Koophandel; pleitnota. 1958 - 1963.
Code VNG: -1.777.81

701. Onderzoek stedebouwkundige uitgroei der gemeente. 1960 - 1970.
Code VNG: -1.777.81

700. Ruimtelijke Ordening. / ANWB-brochure "Hollands Groene Zone". 1961 - 1962.
Code VNG: -1.777.81

702. Werkgroep stadsuitbreiding. / Bijeenkomsten van de groep alleen. 1963 - 1968.
Code VNG: -1.777.81

703. Werkgroep stadsuitbreiding. / Bijeenkomsten van de groep met fractieleiders uit de Raad. 1964 - 1965.
Code VNG: -1.777.81

699. Ruimtelijke Ordening. / Tweede nota over de ruimtelijke ordening in Nederland. 1967.
Code VNG: -1.777.81

697. Ruimtelijke ordening. / Wereldstedebouwdag. 1967 - 1972.
Code VNG: -1.777.81

710. Provinciale planologische regelingen, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.777.811-3


3.05.1.1. Ruimtelijke ordening algemeen; structruur- en bestemmingsplannen

745-746. Bestemmingsplan (voorheen: uitbreidingsplan) Kort Haarlem, 1944 - 1957.
Code VNG: -1.777.811.22

721. Bestemmingsplannen. Algemeen dossier, 1946 - 1967.
Code VNG: -1.777.811.22

758-(770). Bestemmingsplan (voorheen uitbreidingsplan) Noord en Noordwest 1943. Gedeeltelijke herziening, 1946 - 1971.
Code VNG: -1.777.811.22

692-696. Ruimtelijke ordening. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.777.81

713. Locale plannen. / Stedebouwkundig basisplan voor de binnenstad. Commissie ad hoc. 1948 - 1950.
Code VNG: -1.777.811.2

741. Herziening bestemmingsplan "Korte Akkeren". Weidebloemkwartier. Omgeving Rusthuis Huize Juliana. / Industriegebied begrensd door Kromme Gouwe/Nieuwe Gouwe en verbind.kanaal Gouwe-Holl.IJssel. 1948 - 1968.
Code VNG: -1.777.811.22

714-715. Structuurplan. Algemeen dossier, 1949 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.21

806-809. Bestemmingsplannen voor het gebied dat per 1-2-1964 is overgegaan van andere gemeenten naar Gouda, 1950 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.22

803. Uitbreidingsplannen. / Uitbreidingssplannen voor het gebied dat per 1 febr.1964 is over- gegaan van Gouderak naar Gouda, 1951 -
Code VNG: -1.777.811.22

998. Bebouwingsvoorschriften (art.43 Woningwet). / Ontwerp-verordening 1955, Regelende de aard der bebouwing en het gebruik van gronden in de bebouwde kom der gemeente. 1955 - 1958.
Code VNG: -1.777.814

733. Bestemmingsplannen (vh Uitbreidingsplannen). Stadsdeel Achterwillens gelegen tussen spoorbaan Gouda-Utrecht en de grens van de gemeente Reeuwijk. Stadsdeel Vreewijk gelegen tussen spoorbaan Gouda-Utrecht en de Hollandsche IJssel. 1956 - 1963.
Code VNG: -1.777.811.22

704-705. Stichting satellietsteden. Algemeen dossier, 1957 - 1960.
Code VNG: -1.777.81

765-(769). Herziening partieel bestemmingsplan (voorheen uitbreidingsplan) in onderdelen Noord-West, 1957 - 1964.
Code VNG: -1.777.811.22

771-(774). Bestemmingsplannen (voorheen uitbreidingsplannen) Oosterwei, 1958 - 1972.
Code VNG: -1.777.811.22

744. Planologische regelingen. / Verordening houdende algemene regels ter bescherming van de belangen van eigenaren / andere zakelijk gerechtigden tegen schade als gevolg van vaststelling van stedebouwkundige maatregelen, 1958 - 1975.
Code VNG: -1.777.811

754-757. Bestemmingsplan Oostpolder in Schieland, 1958 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.22

786-793. Bestemmingsplan Bloemendaal, 1958 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.22

734. Herziening Bestemmingsplannen (vh Uitbreidingsplannen). Stadsdeel "Achterwillens" gelegen tussen spoorbaan Gouda-Utrecht en de / Grens der gemeente Reeuwijk. Stadsdeel "Vreewijk" gelegen tussen spoorbaan Gouda-Utrecht en Hollandsche IJssel. 1959 - 1960.
Code VNG: -1.777.811.22

718-719. Structuurplan voor het grondgebied in de polder Bloemendaal, 1959 - 1972.
Code VNG: -1.777.811.21

772. Bestemmingsplan (vh Uitbreidingsplan) in hoofdzaak "Sportcomplexen Oost". 1959 - 1974.
Code VNG: -1.777.811.22

869. Bestemmingsplan (vh Uitbreidingsplan) in hoofdzaak "Willens". 1960 - 1969.
Code VNG: -1.777.811.22

914-915. Streekplan Krimpenerwaard, 1963 - 1965.
Code VNG: -1.777.811.3

776. Bestemmingsplan (vh Uitbreidingsplan) in onderdelen "Noord-West 1964". 1963 - 1970.
Code VNG: -1.777.811.22

735. Bestemmingsplan (vh Uitbreidingsplan) in onderdelen "Achterwillens II". 1964 - 1965.
Code VNG: -1.777.811.22

778-779. Bestemmingsplan Oosterwei II, 1964 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.22

916-920. Streekplan Rijn en Gouwe, 1965 - 1971.
Code VNG: -1.777.811.3

784. Bestemmingsplan "Vlamingstraat en omgeving". 1966 - 1968.
Code VNG: -1.777.811.22

783. Bestemmingsplan "Turfmarkt en omgeving". 1966 - 1973.
Code VNG: -1.777.811.22

737. Bestemmingsplan "Goejanverwelledijk". 1966 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.22

748-753. Bestemmingsplan Nieuwe Markt e.o., 1966 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.22

780. Bestemmingsplan "Gouda-oost". 1966 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.22

738. Bestemmingsplannen Gouderaksedijk I en II. / Vastgesteld bij raadsbesluit van 27 mei 1968.
Code VNG: -1.777.811.22

724-726. Bestemmingsplannen. Algemeen dossier, 1968 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.22

729-732. Bestemmingsplannen. Vastgestelde voorbereidingsbesluiten, 1968 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.22

794. Bestemmingsplannen "Bloemendaal 1e fase". 1968 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.22

722. Structuurplan voor de binnenstad. 1969 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.21

912. Streekplannen. / Structuurschets provincie Zuid-Holland. 1970.
Code VNG: -1.777.811.3

720. Structuurplan. / Structuurschets voor Zuid-Holland. 1970 - 1971.
Code VNG: -1.777.811.21-3

795. Bestemmingsplan "Bloemendaal 2e fase". 1970 - 1972.
Code VNG: -1.777.811.22

777. Bestemmingsplannen. / Voorbereidingsbesluiten. Algemeen dossier, 1970 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.22

785. Bestemmingsplan "Wethouder Venteweg". 1970 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.22

796. Bestemmingsplannen "Den Uitert". 1970 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.22

797-800. Bestemmingsplan Bloemendaal-oost, 1970 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.22

802. Bestemmingsplan Baanstraat e.o. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.22

804. Bestemmingsplannen. / Bestemmingsplan "Gouderaksedijk". 1970 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.22

805. Bestemmingsplan "De Goudse Hout". 1970 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.22

717. Structuurschets voor de regio Gouda, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.21

739-(742). Bestemmingsplan Herenstraat e.o., 1971 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.22

716. Structuurplan Gouda 1985. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.21

723. Ontwikkelingsplan voor het gebied tussen Waddinxveen en Gouda "Ooster-Gouwe". 1972 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.21

743. Bestemmingsplan. / Industriegebied langs de Hollandsche IJssel. 1973 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.22

781. Bestemmingsplan "Raam en omgeving". 1973 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.22

782. Bestemmingsplan "Stolwijkersluis". 1973 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.22

899. Streekplannen. Algemeen dossier, 1973 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.3

775. Bestemmingsplan "Nieuwe Park en omgeving". 1974 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.22

801. Bestemmingsplan Bloemendaal-west. / Voorbereidende correspondentie. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.22

736. Bestemmingsplan Achterwillenseweg, 1975.
Code VNG: -1.777.811.22

747. Bestemmingsplan "De Mammoet". / Voorbereidende correspondentie. 1975.
Code VNG: -1.777.811.22


3.05.1.2. Planologische regelingen op wijkniveau, stratenplannen, e.d.

921. Rooilijnen. 1947 - 1972.
Code VNG: -1.777.813

925-(999). Bebouwingsvoorschriften (art.43 Woningwet). / Verordening regelende aard / aspect van de bebouwing in omgeving van de St-.Janskerk binnen bebouwde kom gemeente, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.777.814

711-712. Stedebouwkundig basisplan voor de binnenstad. Algemeen dossier, 1952 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.2

906-(913). Bijzondere rooilijnvoorschriften, 1954 - 1965.
Code VNG: -1.777.811.27

942. Wijkindeling. / Wijkgedachte. 1956 - 1970.
Code VNG: -1.777.815

897. Bouwverboden. Algemeen dossier, 1961.
Code VNG: -1.777.811.24

898-(904). Bouwverboden, 1961 - 1965.
Code VNG: -1.777.811.24

905. Bijzondere rooilijnvoorschriften. Algemeen dossier, 1961 - 1972.
Code VNG: -1.777.811.27


3.05.1.3. Parken en plantsoenen

955. Parken, plantsoenen, wandelplaatsen e.d. / Herstel van tijdens oorlog 1940-1945 aangebrachte schade. 1940 - 1945.
Code VNG: -1.777.83

951. Parken, plantsoenen, wandelplaatsen e.d. / Gemeentekwekerij Fluwelensingel, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.777.83

943-944. Parken, plantsoenen, wandelplaatsen e.d. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.777.83

945-950. Parken, plantsoenen, wandelplaatsen e.d. , 1947 - 1975.
Code VNG: -1.777.83

954. Parken, plantsoenen, wandelplaatsen e.d. / Vijvers. 1960 - 1961.
Code VNG: -1.777.83

953. Parken, plantsoenen, wandelplaatsen e.d. / Hertenkampen. 1960 - 1975.
Code VNG: -1.777.83

952. Parken, plantsoenen, wandelplaatsen e.d. / Rapport inzake de groenvoorziening in de gemeente. 1965 - 1975.
Code VNG: -1.777.833.05.2. Ontsluiting en exploitatie van gronden

3533. Bouwrijp maken gronden. / Stadsdeel "Korte-Akkeren". 1946 - 1950.
Code VNG: -2.07.351.511

3514-(3516). Bouwrijp maken gronden. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.511

3532. Bouwrijp maken gronden. Gelegen ten oosten van de Joubertstraat. / Gelegen tussen de Achterwillens en de spoorlijn Gouda-Utrecht. (Slootdemping en bestrating inbegrepen). 1955 - 1963.
Code VNG: -2.07.351.511

3559. Bouwrijp maken gronden. / Terrein omgeving Winterdijk, 1956 - 1966.
Code VNG: -2.07.351.511

3534-3535. Bouwrijp maken gronden "Noord-West", 1958 - 1967.
Code VNG: -2.07.351.511

3536. Bouwrijp maken gronden. / Oosterwei. 1959 - 1963.
Code VNG: -2.07.351.511

3527-3528. Bouwrijp maken gronden. Polder Bloemendaal, 1962 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.511

3529-3531. Bouwrijp maken gronden. Aankoop en verwerken spuitzand ten behoeve van polder Bloemendaal, 1962 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.511

3519. Bouwrijp maken gronden "Noord-West". / Rijksgoedkeuring en urgentieverklaring. 1963.
Code VNG: -2.07.351.511

3521. Bouwrijp maken gronden. / Bromwijk. 1964.
Code VNG: -2.07.351.511

3515. Bouwrijp maken gronden. / Achterwillens II. 1964 - 1965.
Code VNG: -2.07.351.511

3556. Bouwrijp maken gronden. / Oosterwei II. 1965 - 1970.
Code VNG: -2.07.351.511

3558. Bouwrijp maken gronden. / "Voorwillens". 1966.
Code VNG: -2.07.351.511

3520. Bouwrijp maken gronden. / Bezwaren bewoners Bodegraafsestraatweg e.a. inzake gevolgen zandopspuiting polder Bloemendaal, 1972.
Code VNG: -2.07.351.5113.05.3. Volkshuisvesting


3.05.3.1. Algemeen

37. Openbare werken. / Bouwplannen diverse jaren inzake verdeling bouwvolume. 1946 - 1955.
Code VNG: -1.712

1763-1766. Nationale Woningraad. Algemeen dossier, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.778.53

1011-1015. Bouwcontingent, 1946 - 1973.
Code VNG: -1.778.5

937-940. Exploitatie van gronden, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.777.814

991-(1003). Volkshuisvesting. Diverse circulaires, 1946 - 1975.
xxx VVV ?
Code VNG: -1.778.5

2153-2154. Woonruimtewet. Algemeen dossier (o.m. div. uitvoeringsvoorschriften), 1946 - 1975.
Code VNG: -1.778.545

2158-2159. Commissie van advies als bedoeld in art. 8 van de Woonruimtewet 1947, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.778.545

2192-2193. Woningtellingen, 1947, 1956.
Code VNG: -1.778.562

983-987. Volkshuisvesting. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.778.5

1020. Volkshuisvesting. / Risicoverrekening bij bouwwerken. 1948 - 1971.
Code VNG: -1.778.5

2161-2163. Jaarverslagen van de werkzaamheden van het Huisvestingsbureau, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.778.545

1010. Volkshuisvesting. Algemeen dossier, Bouwcontingent. 1949 - 1964.
Code VNG: -1.778.5

9511. Huisvestingsbureau. / Personeel. 1951 - 1975.
Code VNG: -1.778.545 08

1017-1018. Migratiestatistiek, 1953 - 1958.
Code VNG: -1.778.5

2191. Registratie en woningtelling. Algemeen dossier, 1954 - 1975.
Code VNG: -1.778.562

935. Exploitatie van gronden. / Verord. algemene regelen. Raad 20 juli 1936 met wijz. Ingetrokken bij raadsbesluit van 6 november 1972.
Code VNG: -1.777.814

2190. Sociaal-economisch onderzoek betreffende de volkshuisvesting. 1961 - 1965.
Code VNG: -1.778.56

941. Hoogte van de bebouwing. 1961 - 1970.
Code VNG: -1.777.814.5

1019. Volkshuisvesting. / Bouwnota. 1962.
Code VNG: -1.778.5

1016. Volkshuisvesting. / Bestrijding vorstverlet in de bouwnijverheid. 1963 - 1965.
Code VNG: -1.778.5

1008-1009. Verstrekken van gegevens over de woningbouw aan de raadsleden, 1963 - 1975.
Code VNG: -1.778.5

1021. Volkshuisvesting. / Regionale woningbouwcommissie "Rijn- en Gouwestreek". 1963 - 1975.
Code VNG: -1.778.5

990. Volkshuisvesting. / Rapporten van Raadgevend Bureau Berenschot NV met betrekking tot inschakeling van een projectonderneming voor stadsuitbreidingen, 1969 - 1970.
Code VNG: -1.778.5

2155-(2195). Commissie ad hoc van onderzoek naar nieuwe wegen en middelen voor leniging op korte termijn van de woningnood in Gouda, 1969 - 1970.
Code VNG: -1.778.545

1746-1749. Woningbehoefte-onderzoek, 1969 - 1973.
Code VNG: -1.778.53

727-728. Bestemmingsplannen andere gemeenten. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.22

936. Exploitatie van gronden. / Exploitatieverordening 1972. Vastgesteld bij raadsbesluit van 6 november 1972 met wijzigingen.
Code VNG: -1.777.814

9563-9574. Adviescommissie woonruimtewet 1947. Notulen, 1973-1975.
Code VNG: -1.778.545

988. Volkshuisvesting. / Documentatiemap basisgegevens woningbouw. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.778.5


3.05.3.2. Eisen aan woningen, gebouwen, erven en terreinen te stellen

1053-(1954). Woningbouw, (1930) 1946 - 1975.
xxx omschrijving ?
Code VNG: -1.778.511

1028. Bouwverordening. / Herziening. (Niet doorgegaan) 1941 - 1957.
Code VNG: -1.778.51

923. Bebouwingsvoorschriften (art.43 Woningwet. / Ontwerp-verordeningen regelende de bebouwing omgeving St.Janskerk en gebied tussen Oosthaven en Molenwerf enz. 1946 - 1948.
Code VNG: -1.777.814

933. Marktbebouwing. Algemeen dossier, 1946 - 1958.
Code VNG: -1.777.814

1027. Bouwverordening. / Vastgesteld 4 november 1929. Wijzigingen, 1946 - 1964.
Code VNG: -1.778.51

1050. Bouwleges. 1946 - 1964.
Code VNG: -1.778.511

922. Bebouwingsvoorschriften (art.43 Woningwet. Algemeen dossier, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.777.814

1032. Voorschriften en wenken voor het ontwerpen van woningen, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.778.51

1004-1007. Rijksgoedkeuring bouwwerken, 1946 - 1973.
Code VNG: -1.778.5

1034-1035. Instituut Stad en Landschap, 1946 - 1974.
Code VNG: -1.778.511

932. Bebouwingsvoorschriften (art.43 Woningwet). Verordening, houdende de regeling v/d aard en het aspekt v/d bebouwing aan / De Markt en aan de Wijdstraat binnen de bebouwde kom der gemeente.Raad 18-5-1943(Marktbebouwingsverordening) Wijzigingen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.777.814

934. Marktbebouwing. / Commissie van advies, alsmede convocaties. 1946 - 1975.
Code VNG: -1.777.814

1025-1026. Bouwverordening. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.778.51

1036. Bouwvergunningen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.778.511

1038-1043. Bouwen zonder vergunning, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.778.511

1044-(1052). Lijsten van aangevraagde bouwvergunningen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.778.511

1701-1705. Vergunningen tot afbraak, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.778.519.2

1696. Eisen gebouwen bijz.aard. Woonketen enz. A.D. 1948 - 1951.
Code VNG: -1.778.516

926. Bebouwingsvoorschriften (art.43 Woningwet). Verordening regelende de aard der bebouwing en het gebruik v/d gronden / Gelegen in gebied Oosthaven / Molenwerf / water Spieringstraat / Lange Noodgodsstraat in bebouwde kom. Raad 4-4-1949, Ingetrokken 24-3-1958. 1949 - 1958.
Code VNG: -1.777.814

1695. Eisen omtrent het gebruik van tot woning bestemde gebouwen (o.m. onderzoek woonstijl). 1954.
Code VNG: -1.778.515

924. Bebouwingsvoorschriften (art.43 Woningwet. / Vaststelling verordening regelende de aard van de bebouwing en het gebruik van gronden gelegen Achter de Vismarkt / Groenendal (ged.) / Naaierstrat binnen bebouwde kom gemeente. 1954 - 1957.
Code VNG: -1.777.814

1694. Indeling en inrichting van woningen en andere gebouwen. Algemeen dossier. / Vrouwenadviescommissie ten behoeve van beoordeling indeling woningen, 1957 - 1975.
Code VNG: -1.778.513

931. Bebouwingsvoorschriften (art.43 Woningwet).Verordening regelende de aard der bebouwing en het gebruik van gronden in het gedeelte van de bebouwde kom der gemeente tussen de singels en de Hollandsche IJssel (conserveringsveror.I) Raad 24-3-58; gew. Raad 2-12-63; Rkv 11-1-67 1958.
Code VNG: -1.777.814

1024. Volkshuisvesting. / Eisen aan woningen, gebouwen en andere bouwwerken te stellen. 1960 - 1975.
Code VNG: -1.778.51

1037. Bouwen zonder vergunning. Algemeen dossier, 1961 - 1975.
Code VNG: -1.778.511

1029. Bouwverordening. / Model-bouwverordening van de VNG en voorbereidende correspondentie betreffende het vaststellen bouwverordening. 1962 - 1969.
Code VNG: -1.778.51

1693. Indeling en inrichting van woningen en andere gebouwen. Algemeen dossier, 1962 - 1975.
Code VNG: -1.778.513

8988. Wethouder Venteweg, Gebr. v.d. Ende. 1963 - 1975.
Code VNG: -1.778.511

928. Bebouwingsvoorschriften (art.43 Woningwet). / Verordening tot regeling bebouwing en gebruik gronden i/h Z.W.- gedeelte v.d. binnenstad. Vastgesteld Raad 11 mei 1964. 1964 - 1966.
Code VNG: -1.777.814

929. Bebouwingsvoorschriften (art.43 Woningwet). / Verordening tot regeling v/d bebouwing e/h gebruik v.gronden in het stadsdeel Boomgaardstraat e.o.Vastgesteld Raad 29 maart 1965. 1965 - 1966.
Code VNG: -1.777.814

930. Bebouwingsvoorschriften (art.43 Woningwet). / Verordening tot regeling v/d bebouwing e/h gebruik v.gronden in het Z.O.gedeelte v/d binnenstad.Vastgesteld Raad 31 mei 1965. 1965 - 1966.
Code VNG: -1.777.814

927. Bebouwingsvoorschriften (art.43 Woningwet).Verordening regelende de de aard van de bebouwing en het gebruik van gronden, gelegen in de bebouwde kom, / M.u.v. het deel, begrensd door Stadssingels en Holl.IJssel. Conserveringsverord.II;Raad 30-8-65 1965 - 1975.
Code VNG: -1.777.814

1706. Eisen omtrent erven en terreinen. 1966 - 1970.
Code VNG: -1.778.519.3

1699. Seizoenwoonverblijvenverordening. / Vastgesteld 24 juni 1968. Goedkeuring door G.S. onthouden. 1968.
Code VNG: -1.778.516

1030. Bouwverordening. / Vastgesteld 24 juni 1968. 1968 - 1975.
Code VNG: -1.778.51

1031. Bouwverordening. / Wijzigingen, 1968 - 1975.
Code VNG: -1.778.51

1692. Ontheffingen van bepalingen van de Bouwverordening m.b.t. gebruik van gebouwen. 1969 - 1975.
Code VNG: -1.778.511

1700. Eisen omtrent het slopen van bouwwerken. Algemeen dossier, 1970 - 1975.
Code VNG: -1.778.519.2

2586. Bosranklaan, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.778.511

1033. Welstandscommissie. Algemeen dossier, 1973 - 1975.
Code VNG: -1.778.511


3.05.3.3. Verbetering van woontoestanden, bouwwerken, erven en terreinen

1708. Verbetering van woontoestanden, bouwwerken, alsmede erven en terreinen. / Reiniging en ontsmetting van woningen, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.778.52

1707. Verbetering van woontoestanden, bouwwerken, alsmede erven en terreinen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.778.52

1710-1711. Aanschrijvingen verbetering woontoestanden. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.778.521

1715-1731. Onbewoonbaarverklaring. Diverse percelen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.778.522

1732-1738. Onbewoonbaarverklaring, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.778.522

1713. Onbewoonbaarverklaring. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.778.522

6542. Woningwetwoningen. Fonds Achterstallig onderhoud. / Opschorten aflossingen annuiteiten in verband met achterstallig onderhoud als gevolg van de oorlog 1940-1945. 1948 - 1955.
Code VNG: -2.07.351

1739. Premieregeling woningverbetering en -splitsing. Algemeen dossier, 1948 - 1969.
Code VNG: -1.778.527

810-813. Krotopruiming en sanering. Algemeen dossier, 1951 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.223

6543. Woningwetwoningen. Liguidatie fonds achterstallig onderhoud. / Opschorten aflossingen annuiteiten in verband met achterstallig onderhoud als gevolg van de oorlog 1940-1945. 1952 - 1955.
Code VNG: -2.07.351

882. Saneringsplan Boomgaardstraat en omgeving. 1955 - 1972.
Code VNG: -1.777.811.223

1709. Grootboek woningverbetering. 1957 - 1963.
Code VNG: -1.778.52

825. Krotopruiming en sanering. / Inlichtingen van andere gemeenten. 1958 - 1970.
Code VNG: -1.777.811.223

877-878. Werkgroep Sanering, 1961 - 1970.
Code VNG: -1.777.811.223

827. Krotopruiming en sanering. / Krotopruiming in verband met woningcontingenten. 1962 - 1963.
Code VNG: -1.777.811.223

829-(849). Krotopruiming en sanering. Aanvragen en toekennen krotopruimingspremies, 1962 - 1970.
Code VNG: -1.777.811.223

853. Krotopruiming en sanering. / Jaarverslagen Krotopruimingsfonds. 1962 - 1970.
Code VNG: -1.777.811.223

872-876. Aanvragen en toekennen krotontruimingspremie, 1962 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.223

1712. Aanschrijvingen verbetering woontoestanden. / Turfmarkt 102. 1963 - 1964.
Code VNG: -1.778.521

851. Krotopruiming en sanering. / Bijdrageregeling krotopruiming. Vastgesteld Raad 27 mei 1963. Ingetrokken Raad 28 februari 1966.
Code VNG: -1.777.811.223

854. Krotopruiming en sanering. / Premiespaarregeling verhuiskosten. Vastgesteld Raad 27-5-1963. Ingetrokken Raad 28-2-1966.
Code VNG: -1.777.811.223

826. Krotopruiming en sanering. / Commissie van advies krotopruiming. 1963 - 1967.
Code VNG: -1.777.811.223

856. Krotopruiming en sanering. / Deelnemers aan de "Premiespaarregeling verhuiskosten". 1963 - 1967.
Code VNG: -1.777.811.223

891-893. Saneringsplan "Nieuwe Markt e.o.", 1963 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.223

819. Krotopruiming en sanering. / Verordening regelende het gebruik van krotten. Vastgesteld Raad 21 december 1964. 1964 - 1970.
Code VNG: -1.777.811.223

890. Saneringsplan Ridder van Catsweg, 1965 - 1970.
Code VNG: -1.777.811.223

820-822. Krotopruiming en sanering. / Verordening regelende het gebruik van krotten. Aanschrijvingen ingevolge art.1, lid 2. 1965 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.223

823-824. Krotopruiming en sanering. Verordening regelende het gebruik van krotten. / Verleende vergunningen voor het gebruiken van een krot als bedrijfsgebouw. 1965 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.223

879-881. Saneringsplan Baanstraat. Informatiekranten, 1965 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.223

828. Krotopruiming en sanering. / Beschikking geldelijke steun krotopruiming. (vh Beschikking krotopruimingspremie 1962) 1966.
Code VNG: -1.777.811.223

852. Krotopruiming en sanering. / Bijdrageregeling krotopruiming. Vastgesteld Raad 28-2-1966. Opnieuw vastgesteld Raad 18-12-1967. Ingetrokken per 1 jan.1970.
Code VNG: -1.777.811.223

855. Krotopruiming en sanering. / Premiespaarregeling verhuiskosten. Vastgesteld Raad 28-2-1966. Ingetrokken per 1 januari 1970.
Code VNG: -1.777.811.223

1714. Onbewoonbaarverklaring. / Staten van gegevens betreffende onbewoonbaar verklaarde woningen, 1968 - 1975.
Code VNG: -1.778.522

887. Saneringsplan Kadekwartier. 1969 - 1974.
Code VNG: -1.777.811.223

1740. Beschikking geldelijke steun verbetering woningen en woonbuurten. Algemeen dossier, 1969 - 1975.
Code VNG: -1.778.527

817. Krotopruiming en sanering. / Instellen bureau wijk- en woningverbetering. 1970 - 1973.
Code VNG: -1.777.811.223

857. Krotopruiming en sanering. (vh Bijdrageregeling krotontruiming en doorstroming). / Bijdrageregeling krotontruiming, doorstroming en woningverbetering. Algemeen dossier, 1970 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.223

858. Krotopruiming en sanering. (vh Bijdrageregeling krotontruiming en doorstroming). / Bijdrageregeling krotontruiming, doorstroming en woningverbetering Vastgest. raadsbesl. 6-4-70 + wijz.Ingetrok.raadsbesl.29-9-75. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.223

859. Krotopruiming en sanering. (vh Bijdrageregeling krotontruiming en doorstroming). / Bijdrageregeling krotontruiming, doorstroming en woningverbetering. Individuele gevallen. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.223

883-886. Saneringsplan Herenstraat e.o., 1970 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.223

850. Krotopruiming en sanering. / Aanvragen en toekennen krotopruimingspremies. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.223

862. Krotopruiming en sanering. / Verbetering woningen/woonomgeving in het kader van rehabilitatie. Algemeen dossier, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.223

832. Aanvragen en toekennen krotontruimingspremie. 1972.
Code VNG: -1.777.811.223

816. Krotopruiming en sanering. / Rijksbijdrage. Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.223

863-(871). Verbetering woningen / woonomgeving in het kader van rehabilitatie, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.223

888. Saneringsplan Kort Haarlem. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.223

818. Krotopruiming en sanering. / Stichting Stadsherstel Gouda, 1973 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.223

861. Krotopruiming en sanering. / Subsidiering door ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk ten behoeve van woonbuurtverbetering. 1973 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.223

814. Krotopruiming en sanering. / Gesprekken met staatssecretaris Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening i.z. stadsvernieuwingsaangelegenheden. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.223

815. Krotopruiming en sanering. / Uitvoering van de Wet op de Stadsvernieuwing. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.223

889. Saneringsplan Raam e.o. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.223

895. Saneringsplan Vogelbuurt. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.777.811.223

860. Krotopruiming en sanering. / Bijdrag.reg.woningverbet.,krotontr./verhuiskst.v.bejaarden. Vastgesteld raadsbesl.29-9-75.Ingetrokken raadsbesl.2-7-79. 1975.
Code VNG: -1.777.811.223

894. Krotopruiming en sanering. Verbetering woningen/woonomgeving in het kader van rehabilitatie. / Snoystraat e.o. 1975.
Code VNG: -1.777.811.223

896. Saneringsplan IJssellaan e.o. 1975.
Code VNG: -1.777.811.223


3.05.3.4. Voorziening in de woningbehoefte. Bevordering van de woningbouw

1888. Chr.Woningbouwvereniging "De Goede Woning". / Boekenonderzoek door het Rijk (eventuele herziening rijks- bijdragen 1934/1935 - 1947/1948). 1934 - 1948.
Code VNG: -1.778.532.1 07-4

1908. Woningbouwvereniging "Ons Ideaal". / Boekenonderzoek door het Rijk (eventuele herziening Rijksbijdrage). 1934 - 1948.
Code VNG: -1.778.532.1 07-4

1787-1789. Gemeenschappelijk fonds voor batige saldi van woningwetwoningen, 1942 - 1963.
Code VNG: -1.778.532

1875-(1883). Chr.Woningbouwvereniging "De Goede Woning". 44 woningen aan de Snoystraat e.o. (1923) en 76 woningen aan de Burg. Gaarlandtsingel (1951), 1943 - 1968.
Code VNG: -1.778.532.1 07.352.651

1897-(1909). Woningbouwvereniging "Ons Ideaal". 44 woningen aan de Westerkade e.o. (1923), 35 woningen aan de Bosboom Toussaintkade e.o. (1948) en 81 woningen aan de Bakhuizen van den Brinkstraat e.o. (1948), 1943 - 1968.
Code VNG: -1.778.532.1 07.352.651

1919-(1927). Woningbouwvereniging St. Joseph. Jaarstukken 1943/1944 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1978-(1992). Woningbouwvereniging "Het Volksbelang". Jaarstukken, 1943/1944 - 1974/1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1890-1894. Stichting "Middenstandshuisvesting". Jaarstukken, 1945 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1930. Woningbouwvereniging "Ons Ideaal". Tekeningen met exploitatieopzet bouwplan 91 woningen en 81 respect. / 56 woningen. No. 6731/1946, 3894/1947,118:13.13/1945, no. 6377 en 6961 en 9196/1946. 1946 - 1947.
Code VNG: -1.778.532.1

1882. Chr.Woningbouwvereniging "De Goede Woning". / Gemeensch.fonds voor batige saldi.Uitkering ongedekte tekorten. 1946 - 1955.
Code VNG: -1.778.532.1

1929. Woningbouwvereniging St. Joseph. / Gemeensch.fonds voor batige saldi. Uitkering ongedekte tekorten. 1946/47 - 1954/1955. 1946 - 1955.
Code VNG: -1.778.532.1

2078. Bevordering van het eigen woningbezit. / Bouwkassen. Algemeen dossier, 1946 - 1956.
Code VNG: -1.778.538

1905. Woningbouwvereniging "Ons Ideaal". / Gemeensch.fonds voor batige saldi. Uitkering ongedekte tekorten. 1946/47 - 1958/59. 1946 - 1959.
Code VNG: -1.778.532.1

1998. Woningbouwvereniging "Het Volksbelang". / Oorlogs- en evacuatieschade 1940-1945. 1946 - 1965.
Code VNG: -1.778.532.1

1896. Woningbouwvereniging "Ons Ideaal". Algemeen dossier, 1946 - 1968.
Code VNG: -1.778.532.1

1928. Woningbouwvereniging St. Joseph. / Kasopneming en controle administratie. 1946 - 1968.
Code VNG: -1.778.532.1 07.352.651

1489. Stichting "Middenstandshuisvesting". Algemeen dossier, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.778.532.1

1783-1785. Normen onderhoud en algemene onkosten, 1946 - 1971.
Code VNG: -1.778.532

1481-(2592). Woningbouwvereniging St. Joseph. 84 woningen waaronder 10 duplexwoningen aan de Vossiusstraat e.o. (PB 9470), gebouwd door IJsselstein N.V., 1946 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1741-1743. Bevordering van de woningbouw. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.778.53

1772-(2585). Woningbouw met overheidssteun. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.778.532

1943-1951. Woningbouwvereniging St. Joseph. 176 woningen aan de St. Josephstraat e.o. 1921 (V 2603), 1946 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1977-(2001). Woningbouwvereniging "Het Volksbelang". Huurvaststelling, 1946 - 1075.
Code VNG: -1.778.532.1

2064-2067. Woningbouw in bijzondere vorm en van bepaalde constructie o.m. flatgebouwen, systeembouw, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.778.536

1995. Woningbouwvereniging "Het Volksbelang". / Reserve-fonds 20% batige saldi. 1947 - 1955.
Code VNG: -1.778.532.1

1870. Chr.Woningbouwvereniging "De Goede Woning". / 44 won.a/d Snoystraat e.a. 1923 en 76 won. a/d Burgemeester Gaarlandtsingel 1951. Algemeen dossier, 1947 - 1964.
Code VNG: -1.778.532.1

2056. Noodwoningbouw. 1947 - 1964.
Code VNG: -1.778.534

1907. Woningbouwvereniging "Ons Ideaal". / 35 won.a/d Bosboom Toussaintkade e.a (1948) 81 won. a/d Bakhuizen v.d. Brinkstraat e.a. (1948) Huurvaststelling, 1947 - 1965.
Code VNG: -1.778.532.1

2588-2591. Woningbouw met overheidssteun. Premie- en bijdrageregelingen, 1947 - 1965.
Code VNG: -1.778.532

1869. Chr.Woningbouwvereniging "De Goede Woning". Algemeen dossier, 1947 - 1967.
Code VNG: -1.778.532.1

1484. Woningbouwvereniging "Ons Ideaal". Bouw 81 woningen.25 won.Bakhuizen v/d Brinkstraat 1 - 49 (oneven) 50 won. / Schaepmanstraat 1 - 50 (doorl.) 6 won. Drostkade,Aernout 1 - 11 (oneven).Grond- en bouwvoorschotten. 1947 - 1968.
Code VNG: -1.778.532.1

1871-(1881). Chr.Woningbouwvereniging "De Goede Woning". 76 woningen aan de Burgemeester Gaarlandtsingel 71 - 146 (doorlopend) (1951) , 1947 - 1968.
Code VNG: -1.778.532.1

1910-(1941). Woningbouwvereniging "Ons Ideaal". Bouw 81 woningen: 25 aan de Bakhuizen van den Brinkstraat 1 - 49 (oneven), 50 aan de Schaepmanstraat 1 - 50 (doorl.), 6 aan de Aernout Drostkade 1 - 11 (oneven), 1947 - 1968.
Code VNG: -1.778.532.1

1931-(1942). Woningbouwvereniging "Ons Ideaal". Bouw 35 woningen (1947). 17 woningen aan de Bosboom Toussaintkade 1 - 33 (oneven) en 18 woningen aan de Bakhuizen van den Brinkstraat 2 - 36 (even), 1947 - 1968.
Code VNG: -1.778.532.1

1917-1918. Woningbouwvereniging St. Joseph. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1993-1994. Woningbouwvereniging "Het Volksbelang". Kasopneming en controle administratie, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1 07.352.651

1996-(2006). Woningbouwvereniging Het Volksbelang. 69 woningen aan de Kanaalstraat e.o. (1914) (V 413) en 79 woningen aan de Karnemelksloot e.o. (1914) (V 375), 1971 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1782. Woningbouw met overheidssteun. / Verkoop woningwetwoningen aan bewoners. 1948 - 1970.
Code VNG: -1.778.532

2054-2055. Particuliere woningbouw. Algemeen dossier, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.2

1997. Woningbouwvereniging "Het Volksbelang". / Aanvullende voorschotten en andere vaststelling annuiteiten. 1949 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

2007-2012. Woningbouwvereniging "Het Volksbelang". 73 woningen aan de Kon. Wilhelminaweg e.o. (1950) (PB 12335), 1949 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

2058. Woningbouw voor bepaalde categorieen bewoners. / Gerepatrieerden. 1950 - 1951.
Code VNG: -1.778.535

1485. Woningbouwvereniging "Het Volksbelang". / 73 won.a/d Kon.Wilhelminaweg e.o. (1950) (PB 12335). Beschikbaarstellen krediet. 1950 - 1957.
Code VNG: -1.778.532.1

1791. Woningbouw met overheidssteun. / Reserve-fondsen. 1950 - 1970.
Code VNG: -1.778.532

1793-(1795). Woningbouwverenigingen. Algemeen dossier, 1950 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1480. Chr.Woningbouwvereniging "De Goede Woning". / 76 woningen (1952) a/d/ Burgemeester Gaarlandtsingel 71 - 146 (doorl.). Beschikbaarstellen Crediet. 1951 - 1956.
Code VNG: -1.778.532.1

1790. Huurverlagingsfonds. / Opgeheven m.i.v. het exploitatiejaar 1952/53. 1952 - 1953.
Code VNG: -1.778.532

1999. Woningbouwvereniging "Het Volksbelang". / Gemeenschappelijk fonds voor batige saldi. Uitkering ongedekte tekorten. 1952 - 1962.
Code VNG: -1.778.532.1

1895. Stichting "Middenstandshuisvesting". / Onderhoud woningen 1952 - 1975. 1952 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

2070. Bevordering van het eigen woningbezit. / Toetreding tot de N.V.Bouwfonds Ned.Gemeenten, o.m. aankoop aandelen. 1953.
Code VNG: -1.778.538

2071. Bevordering van het eigen woningbezit. / N.V. Bouwfonds Ned.Gemeenten. Bouwen 23 wonningen en garanderen hypothecaire geldleningen, 1954 - 1956.
Code VNG: -1.778.538

2068-2069. Bevordering van het eigen woningbezit. N.V. Bouwfonds Ned.Gemeenten. Algemeen dossier, 1954 - 1975.
Code VNG: -1.778.538

1771. Woningbouw zonder financiele steun. 1955 - 1956.
Code VNG: -1.778.531

1478. Woningbouwvereniging "Het Volksbelang". / 73 won. a/d Kon.Wilhelminaweg (1950) (PB 12335). Algemeen dossier, 1955 - 1962.
Code VNG: -1.778.532.1

6544. Basisovereenkomst met de N.V. "WABO" inzake bouw van 900 woningen, 1956 - 1962.
Code VNG: -2.07.351

2079. Bevordering van het eigen woningbezit. Algemeen dossier, 1956 - 1970.
Code VNG: -1.778.538

2059. Woningbouw voor bepaalde categorieen bewoners. / Alleenstaande werkende vrouwen. 1957 - 1960.
Code VNG: -1.778.535

1786. Woningbouw met overheidssteun. / Keuzeplannen (efficiente bouwplannen). 1960 - 1970.
Code VNG: -1.778.532

1979. Woningbouwvereniging "Het Volksbelang". Algemeen dossier, 1961 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

2013-2018. Woningbouwvereniging "Het Volksbelang". 60 woningen: 32 woningen aan de Eendrachtsweg 99 - 161 (oneven) en 28 woningen aan de Verzetslaan 180 - 234 (even) (HP 41783), 1961 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

2061-2062. Woningbouw voor ouderen, 1961 - 1975.
Code VNG: -1.778.535

2060. Woningbouw voor bepaalde categorieen bewoners. / Gehandicapten. 1962 - 1975.
Code VNG: -1.778.535

989. Volkshuisvesting. / Bouwen van woningen in teamverband. 1963 - 1970.
Code VNG: -1.778.5

1884-1887. Chr.Woningbouwvereniging "De Goede Woning". 113 woningen en 15 garages aan het Gloriantplantsoen, 1964 - 1968.
Code VNG: -1.778.532.1

1960-1965. Woningbouwvereniging St. Joseph. 72 Bejaardenwoningen aan de Heemskerkstraat e.o. (HSV 2134), 1965 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1912-1916. Woningbouwvereniging "Ons Ideaal". 60 woningen aan de Walraven van Halllaan 35 - 153 (oneven) en 17 garages 1 - 33 (oneven), 1965 - 1968.
Code VNG: -1.778.532.1

1774. Woningbouw met overheidssteun. / Beschikking geldelijke steun particuliere huurwoningen, 1965 - 1971.
Code VNG: -1.778.532

1775. Woningbouw met overheidssteun. / Beschikking geldelijke steun toegelaten instellingen, 1965 - 1971.
Code VNG: -1.778.532

1776. Woningbouw met overheidssteun. / Besluit geldelijke steun volkshuisvesting. 1965 - 1971.
Code VNG: -1.778.532

1904. Woningbouwvereniging "Ons Ideaal". / 35 won. a/d Bosb.Toussaintkade e.a. 81 won. a/d Bakh.v.d Brinkstraat e.a. Onderhoud woningen, 1966.
Code VNG: -1.778.532.1

1769. Voorziening in de woningbehoefte. Bevordering van de woningbouw. / Realisering van het bestemmingsplan "Oosterwei II". 1966 - 1970.
Code VNG: -1.778.53

1759-1762. Realisering van de bestemmingsplannen Bloemendaal, 1966 - 1975.
Code VNG: -1.778.53

2019-2023. Woningbouwvereniging "Het Volksbelang". 37 woningen en 8 garages aan de Derde Kade e.o. (HSV 2133 voorheen HV 2426), 1966 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1796. Alg.Woningbouwvereniging "Gouda". Algemeen dossier, 1967 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1819-1823. Algemene Woningbouwvereniging "Gouda". 165 Woningen in Oosterwei II (HV 2542), 1967 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1966-1970. Woningbouwvereniging St. Joseph. 210 woningen aan de Marathonlaan e.o. (HV 2540),1967 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

2072. Bevordering van het eigen woningbezit. / Garanderen hypothecaire geldleningen van 63 woningen in bestem- mingsplan Oosterwei II te bouwen woningen (onderd.compl.82 won.) 1968.
Code VNG: -1.778.538

2024-2027. Woningbouwvereniging "Het Volksbelang". 156 eengezinswoningen met bergingen aan de Mercatorsingel e.o. (HV 2752), 1968 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

2073. Bevordering van het eigen woningbezit.Garanderen hypothecaire geld- leningen v.d. bouw van 48 eengezinswoningen resp. aan de Han Hollanderweg / Marathonlaan,Piet Moeskopsstraaten 76 etagewoningen aan de Ridder van Catsweg, 1969.
Code VNG: -1.778.538

2074. Bevordering van het eigen woningbezit. / Garanderen hypothecaire geldleningen van 18 aan de Han Hollanderweg te bouwen woningen, 1969.
Code VNG: -1.778.538

1768. Voorziening in de woningbehoefte. Bevordering van de woningbouw. / Realisering v.d.bestemmingspl.Bloemendaal.2e fase.Opdr.aan arch.J.H.L.Giessen tot maken stedebouwk.opzet op basis van ajourw. 1969 - 1971.
Code VNG: -1.778.53

1811-1814. Algemene Woningbouwvereniging "Gouda". 60 woningen aan de Walraven van Halllaan 35 - 153 (oneven) en 17 garages 1 - 33 (oneven) HSV 2084, 1969 - 1973.
Code VNG: -1.778.532.1

2075. Bevordering van het eigen woningbezit. / Garanderen hypothecaire geldleningen van de bouw van woningen in het gebied Bloemendaal I, 1e en 2e fase. 1969 - 1973.
Code VNG: -1.778.538

1479. Algemene Woningbouwvereniging "Gouda". / 76 won. a/d Burgemeester Gaarlandtsingel 71 - 146 (doorl.) (HSV 118) Algemeen dossier, 1969 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1800-1803. Algemene Woningbouwvereniging "Gouda". 44 woningen (12 woningen aan de 2e Schoolstraat 1 - 23 (oneven); 32 woningen aan de Westerkade 35 - 97 (oneven)(1923) (V2893, V2929), 1969 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1804-1807. Alg. Woningbouwvereniging "Gouda". 35 woningen 1948 (HSV 495) (17 won.a/d Bosboom Toussaintkade1 - 33 (oneven) en18 woningen aan de Bakhuizen van den Brinkstraat 2 - 36 (even), 1969 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1971-1974. Woningbouwvereniging St. Jozef. 116 eengezins-keuzewoningwetwoningen met bergingen en 18 autoboxen en een transformatorstation aan de Kamperfoelielaan e.o. (HV 2930), 1969 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

2028-2031. Woningbouwvereniging "Het Volksbelang". 88 eengezinswoningen met bergingen en 15 autoboxen aan de Heesterlaan e.o. (HV 2882), 1969 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1780. Woningbouw met overheidssteun. / Beschikking aanvullende huursubsidie. Aanvragen om verstrekking bijdrage. 1970 - 1973.
Code VNG: -1.778.532

1815-1818. Algemene Woningbouwvereniging "Gouda". 113 woningen en 15 garages aan het Gloriantplantsoen (HSV 2084), 1970 - 1973.
Code VNG: -1.778.532.1

1483. Algemene Woningbouwvereniging "Gouda". / 194 eengezins-keuzewoningwetwoningen met bergingen a/d Sparreweg e.a. HV 2976. Algemeen dossier, 1970 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1750-1755. Project "Woning en woonmilieu" (experimentele woningbouw), 1970 - 1975.
Code VNG: -1.778.53

1770. Voorziening in de woningbehoefte. Bevordering van de woningbouw. / Realisering van het bestemmingsplan "Gouda-Oost". 1970 - 1975.
Code VNG: -1.778.53

1777. Woningbouw met overheidssteun. / Bouwprogramma's. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.778.532

1779. Woningbouw met overheidssteun. / Beschikking aanvullende huursubsidie. Algemeen dossier, 1970 - 1975.
Code VNG: -1.778.532

1798-1799. Alg.Woningbouwvereniging "Gouda". Jaarstukken, 1968 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1808-1810. Algemene Woningbouwvereniging "Gouda". 76 woningen aan de Burgemeester Gaarlandtsingel 71 - 146 (doorl.) HSV 118, 1970 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1845-1847. Algemene Woningbouwvereniging "Gouda". 194 eengezins-keuzewoningwetwoningen met bergingen a/d Sparreweg e.o. (HV 2976), 1970 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

2032-2035. Woningbouwvereniging "Het Volksbelang". 22 woningen voor bejaarden aan de 2e Hieronymus van Alphenstraat 1 - 43 (oneven) en 7 woningen voor alleenstaanden aan de 2e Hieronymus van Alphenstraat 45 - 57 (oneven) (HV 2943), 1970 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

2057. Woningbouw voor bepaalde categorieen bewoners. Algemeen dossier, 1970 - 1975.
Code VNG: -1.778.535

1744. Voorziening in de woningbehoefte. Bevordering van de woningbouw. / Huisvesting topfunctionarissen uit Den Haag. 1971.
Code VNG: -1.778.53

1835. Algemene Woningbouwvereniging "Gouda". / 118 eengezinswoningen in Bloemendaal, 2e fase. Algemeen dossier, 1971.
Code VNG: -1.778.532.1

1745. Voorziening in de woningbehoefte. Bevordering van de woningbouw. / Bebouwing zuidrand tussen Fluwelensingel en Krugerlaan, 1971 - 1973.
Code VNG: -1.778.53

1758. Voorziening in de woningbehoefte. Bevordering van de woningbouw. / Bouw woningen in saneringsgebieden. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.778.53

1792. Federatie van Goudse woningbouwverenigingen, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1794. Huurharmonisatie voor gemeentewoningen en woningcorporaties. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1827-1830. Algemene Woningbouwvereniging "Gouda". 60 Ajour-bejaardenwoningen aan de Hugo de Vrieslaan 2 - 120 (even) (HV 3135), 1972 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1831-1834. Algemene Woningbouwvereniging "Gouda". 114 eengezinsajour-woningwetwoningen aan de Papaverstraat e.o. (HV 3136), 1971 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1836-1841. Algemene Woningbouwvereniging "Gouda". 133 middelhoogbouwwoningen en 4 rolstoelwoningen in Bloemendaal-West, 2e fase (HV 3496), 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1842-1844. Algemene Woningbouwvereniging "Gouda". 148 eengezinswoningen met bergingen aan het Begoniapad e.o. (HP 47707), 1971 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1889. Stichting "Middenstandshuisvesting". Algemeen dossier, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

2036-2039. Woningbouwvereniging "Het Volksbelang". 267 woningwetwoningen met bergingen aan de Gravestein e.o. (HV 3124), 1971 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

2040-2043. Woningbouwvereniging "Het Volksbelang". 276 galerijwoningen, 14 garages en 2 transformatorstations aan de Ridder van Catsweg 97 - 679 (oneven) (HV 3148), 1971 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

2076. Bevordering van het eigen woningbezit. / Garanderen hypothecaire geldleningen van de bouw van woningen in het gebied Bloemendaal-Oost. 1972.
Code VNG: -1.778.538

1797. Alg.Woningbouwvereniging "Gouda". / Huurvaststelling, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1848. Algemene Woningbouwvereniging "Gouda". / 520 Eengezins-woningwetwoningen a/d Brittenburg e.a.HV 3247 (200 won.)HV3248(200 won.)HV 3249(66 won.)HV 3250(54 won.) 1972 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1849-1852. Algemene Woningbouwvereniging "Gouda". 200 eengezins-woningwetwoningen aan de Brittenburg e.o. (1e fase van complex 520 woningwetwoningen) (HV 3247), 1972 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1853-1856. Algemene Woningbouwvereniging "Gouda". 200 eengezins-woningwetwoningen aan de Brittenburg e.o. (2e fase van complex 520 woningwetwoningen) (HV 3248), 1972 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1857-1860. Algemene Woningbouwvereniging "Gouda". / 66 eengezins-woningwetwoningen a/d Brittenburg e.a. (1e fase v. 120 won. v. complex 520 woningwetwon.) HV3249, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1861-1864. Algemene Woningbouwvereniging "Gouda". / 54 eengezins-woningwetwoningen aan de Brittenburg e.o. (2e fase 120 woningen complex 520 woningwetwoningen) (HV 3250), 1972 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1921. Woningbouwvereniging St. Jozef. / Huurvaststelling, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1975-(1986). Woningbouwvereniging St.Jozef. 370 woningwetwoningen aan de Rietzoom en de Veenzoom (HV 3272), 1972 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1980-1984. Woningbouwvereniging St.Jozef. 393 middelhoogbouw-woningwetwoningen in Bloemendaal-oost (HV 3355), 1972 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

2077. Bevordering van het eigen woningbezit. / Garanderen geldleningen op grond van de Wet Bezitsvormingsfonds. Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.778.538

6514. Woningbouw door de gemeente. Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -2.07.351

1756. Voorziening in de woningbehoefte. Bevordering van de woningbouw. / Provinciale plannen. 1973 - 1975.
Code VNG: -1.778.53

1757. Voorziening in de woningbehoefte. Bevordering van de woningbouw. / Bouw goedkope woningen met gelden uit het Fonds Voorheffing Pensioenverzekering. 1973 - 1975.
Code VNG: -1.778.53

1767. Voorziening in de woningbehoefte. Bevordering van de woningbouw. / Realisering van de bestemmingsplannen Bloemendaal. Bouwplan A.C.G. B.V. "Astublieft Gouda". 1973 - 1975.
Code VNG: -1.778.53

1865-1868. Algemene Woningbouwvereniging "Gouda". 68 eengezins-woningwetwoningen aan de Waterlustlaan e.o. (HV 3426), 1973 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

1778. Woningbouw met financiele steun van de overheid. / Lokatiesubsidie. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.778.532

1824-1826. Algemene Woningbouwvereniging "Gouda". 173 woningen en 32 garages aan het Gloriantplantsoen en aan de Walraven van Halllaan (HSV 2084), 1974 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

2044-2049. Woningbouwvereniging "Het Volksbelang". 176 woningwetwoningen in het gebied Herenstraat e.o., 1974 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

2050-2053. Woningbouwvereniging "Het Volksbelang". 43 woningwetwoningen aan de Houtmansgracht in gebied Nieuwe Markt e.o., 1974 - 1975.
Code VNG: -1.778.532.1

2063. Huisvesting alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.778.535

1781. Woningbouw met overheidssteun. / Regeling huurgewenningsbijdragen. 1975.
Code VNG: -1.778.532


3.05.3.5. Overige aangelegenheden betreffende de volkshuisvesting

2186-2188. Vordering van woonruimte. Maandelijkse opgave aan de minister van Binnenlandse Zaken respectievelijk Maatschappelijk Werk, 1946 - 1965.
Code VNG: -1.778.545

2149-2150. Woningruil. Bemiddelende instellingen, 1946 - 1968.
Code VNG: -1.778.545

1697-1698. Vergunningen woonketen e.d. 1946 - 1972.
Code VNG: -1.778.516

134-135. Woonwagenkamp, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.754.213.1

142. Ligplaats voor woonschepen. / Woonschepenkamp, o.m. aanwijzing plaats voor 1946 - 1975.
Code VNG: -1.754.213.2

146-151. Ligplaatsen voor woonschepen, buiten woonschepenkamp. Vergunningen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.754.213.2

2099-2126. Onttrekking van woningen aan hun bestemming, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.778.544

2136-(9391). Maatregelen in verband met de verhuur, het gebruik en de bestemming van woningen; algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.778.545

2141-(2148). Maatregelen in verband met de verhuur, het gebruik en de bestemming van woningen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.778.545

2170-2171. Vordering van woon- en bedrijfsruimten. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.778.545

2172-(2189). Vordering van woonruimten, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.778.545

2196. Inrichting en gebruik van woonwagens en woonschepen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.778.591

2160. Woonruimtewet. / Gemeentelijke verordeningen en regelingen, 1947 - 1969.
Code VNG: -1.778.545

143-144. Ligplaats voor woonschepen buiten woonschepenkamp. Algemeen dossier, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.754.213.2

2164. Voorkeurswoningen. Algemeen dossier, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.778.545

2165-2167. Voorkeurswoningen. Toewijzing nieuwgebouwde woningen van woningbouwverenigingen, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.778.545

139. Standplaats voor woonwagens (buiten woonwagenkamp). 1950 - 1975.
Code VNG: -1.754.213.1

2083. Voorkoming van onredelijke opdrijving van huurprijzen van woningen. Algemeen dossier, 1950 - 1975.
Code VNG: -1.778.541

2084. Voorkoming van onredelijke opdrijving van huurprijzen van woningen. / Huuradviescommissie. 1950 - 1975.
Code VNG: -1.778.541

2085. Voorkoming van onredelijke opdrijving van huurprijzen van woningen. / Huurwet 1950.(z.g.krotwoningen).Toepassing art.17 van het besluit bijzondere huurprijzen 1954. 1954 - 1955.
Code VNG: -1.778.541

141. Ligplaats voor woonschepen. Algemeen dossier, 1954 - 1975.
Code VNG: -1.754.213.2

2151. Woonruimtewet. / Getroffen voorzieningen, huurderving e.d. Algemeen dossier, 1955 - 1956.
Code VNG: -1.778.545

2080. Huurcommissie. (opgeheven per 1-4-1960) Algemeen dossier, 1955 - 1960.
Code VNG: -1.778.54

2081. Huurcommissie. (opgeheven per 1-4-1960) / Instelling en samenstelling o.m. kwartaaloverzichten. 1955 - 1960.
Code VNG: -1.778.54

2091-2095. Voorkoming van onredelijke opdrijving van huurprijzen van woningen; toepassing van art. 8 van de Huurwet 1950, 1955 - 1960.
Code VNG: -1.778.541

2086-2090. Voorkoming van onredelijke opdrijving van huurprijzen van woningen; toepassing van art. 5, 2e lid, van de . Huurwet 1950, 1955 - 1975.
Code VNG: -1.778.541

2098. Onttrekking van woningen aan haar bestemming. Algemeen dossier, 1958 - 1975.
Code VNG: -1.778.544

2169. Huisvestingsbureau. / Vervoermiddelen. 1959.
Code VNG: -1.778.545 .07.353.7

708-709. Schadevergoeding aan huurders van bedrijfspanden en woningen bij ontruiming, 1959 - 1975.
Code VNG: -1.777.811

2127. Onttrekking van woningen aan haar bestemming ten behoeve van gebruik voor bedrijfsdoeleinden met compensatie. Algemeen dossier, 1960 - 1969.
Code VNG: -1.778.544

2128-2135. Onttrekking van woningen aan hun bestemming ten behoeve van gebruik voor bedrijfsdoeleinden met compensatie, 1960 - 1975.
Code VNG: -1.778.544

2096. Ontruiming van woonruimte. Algemeen dossier, 1961 - 1975.
Code VNG: -1.778.542

140. Woonschepenverordening Zuid-Holland. 1964 - 1974.
Code VNG: -1.754.213.2

2145. Geldelijke steun doorstroming. Algemeen dossier, 1965 - 1970.
Code VNG: -1.778.545

2146. Geldelijke steun doorstroming. / Vervallen "Bijdrageregelingen doorstroming". 1966 - 1969.
Code VNG: -1.778.545

138. Stichting regionaal woonwagencentrum "Gouwsluis" te Alphen aan de Rijn. / Correspondentie van commissie samenwerking regionaal woonwagenkamp. 1966 - 1970.
Code VNG: -1.754.213.1

137. Stichting regionaal woonwagencentrum "Gouwsluis" te Alphen aan de Rijn. 1966 - 1975.
Code VNG: -1.754.213.1

2097. Maatregelen tegen het onbewoond laten van woningen, 1966 - 1975.
Code VNG: -1.778.543

9393. Standplaats voor woonwagens, kampeerwagens e.d. (buiten woonwagenkamp). Tijdelijk verblijf woonwagens nabij Julianasluis. 1969 - 1972.
Code VNG: -1.754.213.1

9395. Toewijzing van woningen. / Ke. - Ko. 1969 - 1972.
Code VNG: -1.778.545

9514-(9527). Wederrechtelijk inbezitneming van woningen door woningzoekenden (zgn. kraken). 1969 - 1975.
Code VNG: -1.778.545

2082. Bemoeiingen met de bestaande woningvoorraad in verband met schaarste. / Huurliberalisatie. 1970.
Code VNG: -1.778.54

136. Stichten regionaal woonwagencentrum in of nabij de Gemeente Gouda, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.754.213.1

2168. Huisvestingsbureau. / Kantoormeubilering e.d. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.778.545 .07.353.12

2197. Door Provinciaal bestuur van Zuid-Holland verleende vergunningen tot gebruiken als woning van woonwagens. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.778.591

2152. Woonruimtewet. / Getroffen voorzieningen, huurderving e.d. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.778.545

145. Ligplaatsen voor woonschepen e.d. / Verordening op de woonschepen en de bedrijfsvaartuigen. Vastgesteld bij raadsbesluit van 24 juni 1974. 1973 - 1975.
Code VNG: -1.754.213.2

9433. Toewijzing van woningen. / Ke. - Ko. 1973 - 1975.
Code VNG: -1.778.5453.06. Openbare veiligheid

3.06.1. Algemeen

2219. Openbare Veiligheid. 1946 - 1962.
Code VNG: -1.783.06.2. Hulpverlening bij rampen

2247. xxx Omschrijving ?
Code VNG: -1.782.8

2230-2231. Luchtbeschermingsdienst, 1942 - 1949.
Code VNG: -1.782

2220-2222. Bestrijding rampen in tijd van vrede. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.78

2260-2261. Zelfbescherming burgerbevolking. Vergaderingen en notulen, 1949 - 1975.
Code VNG: -1.782.8

2274. Zelfbescherming burgerbevolking. / Gemeentelijke bijdragen. 1949 - 1975.
Code VNG: -1.782.8 07.85-2

2289-(2303). Zelfbescherming burgerbevolking. Personeel; oefeningen en wedstrijden, 1950 - 1975.
Code VNG: -1.782.8 08.85

9516. Zelfbescherming burgerbevolking. / Personeel. Vaste kern. 1950 - 1975.
Code VNG: -1.782.8 08

2249. Zelfbescherming burgerbevolking. / Leidraden. 1951 - 1956.
Code VNG: -1.782.8

2275. Zelfbescherming burgerbevolking. / Rijksbijdragen. 1951 - 1971.
Code VNG: -1.782.8 07.85-4

2248. Zelfbescherming burgerbevolking. / Gemeenschappelijke regeling. 1951 - 1975.
Code VNG: -1.782.8

2255-2256. Schuilplaatsen, schuilkelders, enz., 1951 - 1975.
Code VNG: -1.782.8

2267. Zelfbescherming burgerbevolking. / Financien.Algemeen dossier. 1951 - 1975.
Code VNG: -1.782.8 07.352

2291-2292. Zelfbescherming burgerbevolking. Personeel; cursussen, 1951 - 1975.
Code VNG: -1.782.8 08.85

2229. Verstikking. 1952.
Code VNG: -1.781.5

2259. Zelfbescherming burgerbevolking. / Geneeskundige hulp. 1952 - 1953.
Code VNG: -1.782.8

* 9030. Zelfbescherming burgerbevolking. / Personeel.Werving. 1952 - 1965.
Code VNG: -1.782.8 08

2254. Zelfbescherming burgerbevolking. / Huisvesting. 1952 - 1970.
Code VNG: -1.782.8

2258. Zelfbescherming burgerbevolking. / Vordering motorvoertuigen ten behoeve van B.B.. 1952 - 1970.
Code VNG: -1.782.8

2265. Zelfbescherming burgerbevolking. / Bedrijfszelfbescherming. Algemeen Dossier. 1952 - 1970.
Code VNG: -1.782.8

2250-2251. Vrouwelijke vrijwillige hulpverlening, 1952 - 1975.
Code VNG: -1.782.8

2262-2263. Zelfbescherming burgerbevolking. Alarmering en sirenes, 1952 - 1975.
Code VNG: -1.782.8

2301-2302. Zelfbescherming burgerbevolking. Personeel; kleding en uitrusting. 1952 - 1975.
Code VNG: -1.782.8 08.836

9135. Zelfbescherming burgerbevolking. / Personeel. Ontslagen personeel vaste kern. 1952 - 1975.
Code VNG: -1.782.8 08.28

2266. Zelfbescherming burgerbevolking. / Bedrijfszelfbescherming. Richtlijnen. 1953 - 1958.
Code VNG: -1.782.8

2245. Zelfbescherming burgerbevolking. / Diverse onderwerpen: (Antennes, Bindingsavonden, congressen, Materiaal en Materieel, Tractie). 1953 - 1970.
Code VNG: -1.782.8

9421. Zelfbescherming burgerbevolking. / Bedrijfszelfbescherming. Overheidsdiensten. 1953 - 1970.
Code VNG: -1.782.8

2224-2226. Regeling watersnoodrampenorganisatie winterperiode 1953/1954 - 1974/1975.
Code VNG: -1.781

2293. Zelfbescherming burgerbevolking. / Telefoonaansluitingen in bijzondere omstandigheden. Opgave wijzigingen, 1955 - 1975.
Code VNG: -1.782.8

9392. Zelfbescherming burgerbevolking. / Telefoonaansluitingen in bijzondere omstandigheden. Algemeen dossier, 1955 - 1975.
Code VNG: -1.782.8

2268-2270. Zelfbescherming burgerbevolking. Begrotingen, 1957 - 1975.
Code VNG: -1.782.8 07.352.11

2257. Zelfbescherming burgerbevolking. / Commandoposten. 1958 - 1970.
Code VNG: -1.782.8

2271-2272. Zelfbescherming burgerbevolking. Rekeningen, 1958 - 1975.
Code VNG: -1.782.8 07.352.18

2228. Overstroming en verdrinking. Algemeen dossier, 1959 - 1975.
Code VNG: -1.781.1

2252-2253. Jaarverslagen hoofd B.B.en hoofd Zelfbescherming, 1959 - 1975.
Code VNG: -1.782.8

2273. Zelfbescherming burgerbevolking. / Kasopneming. 1960.
Code VNG: -1.782.8 07.352.651

2294-2297. Civiele verdediging. Algemeen dossier, 1961 - 1975.
Code VNG: -1.782.8

2298. Civiele verdediging.Door gemeente te treffen maatregelen ter bescherming noodbestuursformatie,2e bestuursgroep en personeel van vitale gem. / Diensten bij gevaar van radio-actieve neerslag en ander oorlogsgevaar. 1962 - 1971.
Code VNG: -1.782.8

9396. Algemene beschermingsvoozieningen. / Bescherming tegen radio-actieve neerslag (zgn.fall-out). 1962 - 1975.
Code VNG: -1.782.463

2264. Adressen mobilisatie- en BB-telegrammen. 1963.
Code VNG: -1.782.8

2300. Civiele verdediging. / Handleiding voor het bedrijfsleven. 1965 - 1975.
Code VNG: -1.782.8

2227. Overstroming en verdrinking. / Verstikking. 1967.
Code VNG: -1.781

2299. Civiele verdediging. / Periodieke rapportering aan Commissaris der Koningin. 1968 - 1975.
Code VNG: -1.782.8

2223. Centrale meld- en alarmpost Midden-Holland. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.78

2246. Zelfbescherming burgerbevolking. / Diverse onderwerpen: (Antennes, Bindingsavonden, Materiaal en Materieel, Tractie). 1971 - 1975.
Code VNG: -1.782.8

9130. Zelfbescherming burgerbevolking. / Vrijwillige noodwachters. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.782.8 08

9134. Aanwijzen personen voor verrichten van werkzaamheden binnen gemeentelijke organisatie voor rampenbestrijding in vredes-en oorlogstijd. 1973 - 1975.
Code VNG: -1.78

2232. Bescherming van de bevolking en van objecten tegen (oorlogs-) geweld. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.7823.06.3. Bewaring, verkoop, vervoer enz. van ontvlambare en ontplofbare stoffen

2327. Bescherming tegen de gevaren van stoomtoestellen. 1946 - 1955.
Code VNG: -1.783.7

2320-2321. Ontploffingen en ontbrandingen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.783

2322-2323. Bewaring, verkoop, vervoer enz. van ontvlambare en ontplofbare stoffen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.783.1

2325. Bewaring,verkoop,vervoer enz. van ontvlambare en ontplofbare stoffen. / Vergunningen voor ontvlambare en gevaarlijke stoffen. 1947 - 1970.
Code VNG: -1.783.1

2326. Bewaring,verkoop,vervoer enz. van ontvlambare en ontplofbare stoffen. / Vuurwerk. Algemeen dossier, 1955 - 1975.
Code VNG: -1.783.1

2324. Bewaring,verkoop,vervoer enz. van ontvlambare en ontplofbare stoffen. / Verordening gevaarlijkse stoffen. Vastgesteld bij raadsbesluit van 20 nov.1972 met wijzigingen, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.783.13.06.4. Brandbestrijding en -preventie

2339. Andere veiligheidsmaatregelen t.a.v. bouwwerken, gebouwen en terreinen. 1946 - 1955.
Code VNG: -1.785

2338. Brandveiligheid tijdens bijeenkomsten in gebouwen. 1946 - 1970.
Code VNG: -1.784.8

2304-(2306). Brand. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.784

2331-2332. Brandblusinstallaties St.-Janskerk, musea, stadhuis en andere monumenten, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.784.13

2340-2342. Voorkomen en beperken van brand en brandgevaar. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.784.13

2305. Brand. Gemeenschappelijke regeling tot onderlinge hulpverlening ingeval van brand, goedgekeurd bij besluit van Ged. Staten dd 20-12-1938 nr. 20. Algemeen dossier, 1948 - 1970.
Code VNG: -1.784

2328. Voorkomen en beperken van brand en brandgevaar. / Branpreventieverordening.Vastgesteld bij raadsbesluit 21-12-1959 met wijzigingen.Ingetrokken bij raadsbesluit van 7 jan.1974. 1949 - 1974.
Code VNG: -1.784.13

2309. Brand. Gemeenschappelijke regeling tot onderlinge hulpverlening in geval van brand, goedgekeurd bij besluit van Ged.Staten 20-12-1938 nr 20. / Samenstelling commissie. 1950 - 1961.
Code VNG: -1.784

2313. Brand. Gemeenschappelijke regeling tot onderlinge hulpverlening in geval van brand, goedgekeurd bij besluit van Ged. Staten dd 20-12-1938 nr 20. / Begrotingen en rekeningen 1950 - 1968.
Code VNG: -1.784

2310-2311. Gemeenschappelijke regeling tot onderlinge hulpverlening in geval van brand, goedgekeurd bij besluit van gedeputeerde staten d.d. 20-12-1938 nr 20. Convocaties en notulen, 1950 - 1975.
Code VNG: -1.784

2308. Brand. Gemeenschappelijke regeling tot onderlinge hulpverlening in geval van brand, goedgekeurd bij besluit van Ged.Staten, 20-12-1938 nr 20 / Wijzigingen en aanvullingen, 1953 - 1959.
Code VNG: -1.784

2334-2336. Brandkranen, 1954 - 1975.
Code VNG: -1.784.36

2312. Brand. Gemeenschappelijke regeling tot onderlinge hulpverlening in geval van brand, goedgekeurd bij besluit van Ged.Staten, 20-12-1938 nr 20. / Toetreden div. gemeenten tot gemeenschappelijke regeling. 1955 - 1964.
Code VNG: -1.784

2333. Brandmelding en alarmering. 1957 - 1975.
Code VNG: -1.784.2

2307. Brand. / Brandbestrijding met betrekking tot radioactieve stoffen. 1959 - 1970.
Code VNG: -1.784

2330. Voorkomen en beperken van brand en brandgevaar. / Stoken centrale verwarmingsinstallatie met vloeibare brandstof. Verleende vergunningen, 1961 - 1971.
Code VNG: -1.784.13

2337. Brandbestrijdingsmiddelen, brandweermaterieel, redmiddelen. 1967 - 1975.
Code VNG: -1.784.4

2315. Gemeenschappelijke regeling tot vorming van de regionale brandweer Midden-Holland. / Voorbereidende correspondentie. 1969 - 1972.
Code VNG: -1.784

8620. Verordening op de heffing en invordering van rechten voor door de gemeentelijke vrijwillige brandweer bewezen diensten. / Vastgesteld Raad 30 maart 1971. Ingetrokken bij raadsbesluit van 28 februari 1972. 1970 - 1971.
Code VNG: XIV 07.35

2329. Voorkomen en beperken van brand en brandgevaar. / Brandbeveiligingsverordening.Vastgesteld bij raadsbesluit van 7 januari 1974 met wijzigingen, 1970 - 1975.
Code VNG: -1.784.13

2316. Gemeenschappelijke regeling tot vorming van de regionale brandweer Midden-Holland. / Vastgesteld bij raadsbesluit van 17 jan. 1972 met wijzigingen, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.784

8621. Verordening op de heffing en invordering van rechten voor door de gemeentelijke vrijwillige brandweer bewezen diensten. / Vastgesteld Raad 28 februari 1972 met wijzigingen, 1972 - 1975.
Code VNG: XIV 07.35

2317. Gemeenschappelijke regeling tot vorming van de regionale brandweer Midden-Holland. / Financien 1973 - 1975.
Code VNG: -1.784

2318. Gemeenschappelijke regeling tot vorming van de regionale brandweer Midden-Holland. / Samenstelling regionale Raad en Dagelijks bestuur. 1973 - 1975.
Code VNG: -1.784

2319. Gemeenschappelijke regeling tot vorming van de regionale brandweer Midden-Holland. / Vergaderingen regionale raad. 1973 - 1975.
Code VNG: -1.784

2314. Gemeenschappelijke regeling tot vorming van de regionale brandweer Midden-Holland. Algemeen dossier, 1974 - 1975.
Code VNG: -1.7843.07. Waterstaat2381. Maalpeil, zomer- en winterpeil. 1946.
Code VNG: -1.791.142.1

2372. Wateren. / Kanalisatie Hollandse IJssel. 1946 - 1953.
Code VNG: -1.791

2369-2370. Oostpolder in Schieland. Polderlasten (ontpolderde gedeelte), 1946 - 1960.
Code VNG: -1.79

2345. Waterschap Rijnland. / Lijst van stemgerechtigde ingelanden. 1946 - 1970.
Code VNG: -1.79

2356-2357. Polder Reeuwijk, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.79

2367-2368. Oostpolder in Schieland. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.79

2374-2375. Onderhoud van de wateren, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.791.131

2383-2384. Schouw over de wateren, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.791.22

2392-2393. Ontgrondingen, uitkleiingen, opspuitingen e.d., 1946 - 1975.
Code VNG: -1.798

2358-2359. Polder Stein, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.79

2361-2362. Polder Willens, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.79

2376-2377. Maatregelen in verband met de waterstand, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.791.14

2390-2391. Doorbraak van waterkeringen, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.793.18

2387. Waterkeringen, 1948 - 1970.
Code VNG: -1.793

2363-2365. Waterschap Rijnland. Algemeen dossier, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.79

2379-2380. Bemaling o.m. bemalingsinrichtingen, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.791.142

2352. Algemeen polderreglement. 1949.
Code VNG: -1.79

2346-2347. Waterschap Rijnland. Reglement, 1949 - 1975.
Code VNG: -1.79

2348-2349. Hoogheemraadschap Schieland. Algemeen dossier, 1949 - 1975.
Code VNG: -1.79

2350. Waterstaat. Algemeen dossier, 1949 - 1975.
Code VNG: -1.79

2354-2355. Polder Bloemendaal, 1949 - 1975.
Code VNG: -1.79

2385-2386. Ontpoldering, 1950 - 1975.
Code VNG: -1.792.3

2388-2389. Stormvloeden, o.m. dijkwachten en dijkleger, 1953 - 1975.
Code VNG: -1.793.142

2371. Zuidplaspolder in Schieland. 1956 - 1975.
Code VNG: -1.79

2382. Werken of voorwerpen van derden of ten behoeve van derden in, over of bij de wateren. 1959 - 1971.
Code VNG: -1.791.191

2353. Polder Beneden Haastrecht. 1965 - 1970.
Code VNG: -1.79

2343. Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard. Algemeen dossier, 1965 - 1975.
Code VNG: -1.79

2351. Polders. Algemeen dossier, 1969 - 1975.
Code VNG: -1.79

2366. Hoogheemraadschap Schieland. / Polderconcentratie. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.79

2373. Aanleg van wateren. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.791.11

2378. Watervoorziening. / Natuurlijke lozing. Afwatering. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.791.141

2344. Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard. / Polderconcentratie. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.79

2360. Polder Stolwijk. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.793.08. Verkeer en vervoer; (tele)communicatie

3.08.1. Algemeen

2394-2397. Verkeer en vervoer. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.813.08.2. Verkeer en vervoer over wegen en waterovergangen

1482-(2917). Zorg voor wegen, (1933) 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.111

3007. Werken of voorwerpen van derden of ten behoeve van derden in of langs wegen. / Transportleiding duinwaterleiding (Den Haag), Elektriciteitskabels, waterleidingsbuizen. 1946 - 1961.
Code VNG: -1.811.111.91

3013-3015. Rijwieltegels, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.811.111.91

2972-2973. Beplanting van wegen. Algemeen dossier, 1946 - 1961.
Code VNG: -1.811.111.6

2420-2421. Zorg voor wegen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.111

2427. Provinciale wegen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.111-3

2918-2927. Provinciale wegen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.111-3

2931-2932. Aanleg en / of verbetering van wegen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.111.1/2

2936-2938. Tertiaire en quartaire wegen. Provinciale Bijdrage. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.111.31

2941. Reiniging van wegen. 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.111.33

2942. Sneeuwopruiming zandstrooiing, enz. 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.111.35

2943-2946. Verlichting diverse straten. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.111.5

2947-2968. Verlichting van diverse straten, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.111.5

3024-3028. Benzinepompen, gasolie-installaties, petroleumaftaprichtingen e.d. Weigeringen van vergunningen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.111.91

3031-3032. Zorg voor waterovergangen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.112

3039-(3104). Zorg voor bruggen, 1946 - 1975.
xxx omschrijving op basis van VNG-code
Code VNG: -1.811.112

3116-3117. Toezicht op wegen en waterovergangen en het verkeer en vervoer daarover, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.12

3121-3123. Schouw over wegen. Verslagen wegen en voetpaden, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.121.2

8633. Joubertstraat. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.111

8634. Voorwillenseweg. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.111

3258. Toezicht op bewaakte- en onbewaakte overwegen. 1947 - 1964.
Code VNG: -1.812.52

2934-2935. Onderhoud van gemeentewegen, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.811.111.31

2940. Vervoer van zware vrachten over wegen. / O.m. ontheffing van verbod tot berijden B-wegen. 1947 - 1975.
Code VNG: -1.811.111.32

3118. Provinciale wegenreglement. 1947 - 1975.
Code VNG: -1.811.12-3

3119-3120. Wegenleggers, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.811.121.1

8639. Ridder van Catsweg, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.811.111

8640. Vredebest. 1947 - 1975.
Code VNG: -1.811.111

8998. Vest. 1947 - 1975.
Code VNG: -1.811.111

2933. Bescherming van de bruikbaarheid van wegen. 1948 - 1970.
Code VNG: -1.811.111.3

2928-2930. Rijkswegen, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.811.111-4

3016-3018. Los- en laadinrichtingen, rails, transporteurs, leidingen en kabels. Verleende vergunningen, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.811.111.91

3105. Moordrechtse Tiendeweg. / Ophaalbrug over de Ringvaart. 1949 - 1952.
Code VNG: -1.811.112-2.91

3020. Werken of voorwerpen van derden of ten behoeve van derden in wegen. / Reclametegels. 1950 - 1970.
Code VNG: -1.811.111.91

2425-2426. Bebouwde kom ingevolge Wegenverkeerswet en wegenwet, 1950 - 1975.
Code VNG: -1.811.111

2975-2976. Werken of voorwerpen van derden of ten behoeve van derden in of langs wegen. Algemeen dossier, 1951 - 1975.
Code VNG: -1.811.111.91

3000-3006. Op- en uitritten, 1952 - 1975.
Code VNG: -1.811.111.91

3107. Aanleg,bouw van waterovergangen. 1952 - 1975.
Code VNG: -1.811.112.1

2974. Bestemming of onttrekking van wegen voor of aan openbare dienst. 1955 - 1963.
Code VNG: -1.811.111.8

3022. Benzinepompen, gasolie-installaties, petroleumaftapinrichtingen e.d. / Verordening benzinepompen. 1962 - 1975.
Code VNG: -1.811.111.91

2969. Verlichting van wegen.Aangaan overeenkomst met Gemeenschappelijk Energie- bedrijf Gouda e.o. op basis van de Voorwaarden voor de aanleg en het / Onderhoud van elektrische straatverlichting en verkeerslicht- installaties door het G.E.B. Gouda e.o. 1968 - 1975.
Code VNG: -1.811.111.5

2971. Verlichting provinciale wegen. / Provinciale bijdragen. 1968 - 1975.
Code VNG: -1.811.111.5 -3

6823. Overname in eigendom, beheer en onderhoud van de Bloemendaalseweg van polder Bloemendaal. / Raad 29 september 1969.
Code VNG: -2.07.351.11/1969-12

2970. Verlichting diverse straten. / Tertiaire en quartaire wegen. Provinciale bijdragen. 1969 - 1975.
Code VNG: -1.811.111.5

3008. Werken of voorwerpen van derden of ten behoeve van derden in of langs wegen. / Waterleidingsbuizen. 1969 - 1975.
Code VNG: -1.811.111.91

2419. Zorg voor wegen en waterovergangen en het vervoer daarover. / Kruisingsproblemen van het rail-,water- en wegverkeer over en nabij de Gouwe. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.811.11

8637. Rotterdamseweg, 1970 - 1975.
Code VNG: -1.811.111

2418. Verkeer en vervoer over wegen en waterovergangen. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.811.1

2424. Tunnels. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.811.111

2428. Provinciale wegen. / Provinciale wegenplan 1973. 1972 - 1973.
Code VNG: -1.811.111.3

2939. Verdelingsverordening uitkeringen wegen 1973. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.811.111.31

3106. Gouwebrug, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.811.112-3

2422. Voet- en rijwielpaden. Algemeen dossier, 1973 - 1975.
Code VNG: -1.811.111

2423. Voet- en rijwielpaden in wijk Bloemendaal, 1973 - 1975.
Code VNG: -1.811.1113.08.3. Verkeer en vervoer te water

3269. Bijkomende werken aan waterwegen. / Herstel walmuren. Algemeen dossier, 1946 - 1957.
Code VNG: -1.813.117

3262. Verordening op de heffing van haven- en bruggelden. / Vaststelling Raad 16 december 1946,Raad 13 december 1948,Raad 7 april 1952 met wijzigingen, 1946 - 1958.
Code VNG: -1.813.11

3033. Overzetveren. 1946 - 1970.
Code VNG: -1.811.112

3259. Verkeer en vervoer te water. 1946 - 1970.
Code VNG: -1.813

3304. Afsluiting van waterwegen en havens. 1946 - 1970.
Code VNG: -1.813.225

2806-2815. Zorg voor waterwegen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.813.11

3038. Veerponten. / Bedieningspersoneel.
Code VNG: -1.811.112 08.28

3260-3261. Havengelden, liggelden en bruggelden. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.813.11

3270-3281. Herstel walmuren, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.813.117

3283-3284. Losplaatsen, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.813.117

3288-3294. Sluizen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.813.117

3302-3303. Ligplaats voor vaartuigen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.813.22

3306-3310. Opening en sluiting van bruggen en sluizen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.813.225

3312. Toezicht op middelen van vervoer te water. 1946 - 1975.
Code VNG: -1.813.23

3319-3320. Toezicht op het verkeer en vervoer in de lucht, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.814.2

2804. Vergoeding aandeel tolopbrengst vaart Gouda - Amsterdam. 1947 - 1961.
Code VNG: -1.813.11

3297. Zorg voor havens. 1947 - 1970.
Code VNG: -1.813.12

3034-3035. Veerponten. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.811.112

3264-3266. Zorg voor waterwegen, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.813.11-4

3267-3268. Bescherming van de bruikbaarheid van waterwegen. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.813.113

3285-3286. Steigers, meerpalen en vloedpalen, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.813.117

3282. Bijkomende werken aan waterwegen. / Duikers. 1948 - 1954.
Code VNG: -1.813.117

3287. Sluizen. Algemeen dossier, 1949 - 1970.
Code VNG: -1.813.117

3300-3301. Maatregelen en voorschriften voor het verkeer te water (o.m. berichtgeving aan de scheepvaart), 1949 - 1975.
Code VNG: -1.813.22

3036-3037. Verpachting veerponten, 1950 - 1970.
Code VNG: -1.811.112

3263. Verordening op de heffing van haven- en bruggelden (vastgesteld Raad 29 april 1957).Verordening op de heffing en invordering van havengeld, / Bruggeld en liggeld in de gemeente Gouda.(gewijzigd Raad 29-9-58) met wijzigingen.Ingetrokken bij raadsbesluit 16-12-1976. 1950 - 1975.
Code VNG: -1.813.11

3299. Toezicht op waterwegen en havens en het verkeer en vervoer daarover. Algemeen dossier, 1953 - 1970.
Code VNG: -1.813.2

3295-3296. Werken of voorwerpen van of ten behoeve van derden in, over of langs waterwegen. Algemeen dossier, 1959 - 1974.
Code VNG: -1.813.119.1

3313-3314. Binnenscheepvaartvervoer, 1960 - 1975.
Code VNG: -1.813.232

3305. Opening en sluiting van bruggen en sluizen. Algemeen dossier, 1962 - 1970.
Code VNG: -1.813.225

3311. Snelheid van het verkeer over waterwegen en in havens. 1964 - 1972.
Code VNG: -1.813.226

3298. Toezicht op waterwegen en havens en het verkeer en vervoer daarover. / Verordening betreffende het verkeer te water.Vastgesteld bij raadsbesluit van 5 augustus 1974 met wijzigingen, 1974 - 1975.
Code VNG: -1.813.23.08.4. Openbaar vervoer; toezicht op personenvervoer

132. Standplaatsen voor taxi's en autobussen op diverse plaatsen. / Vergunningen, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.754.212

133. Standplaatsen voor taxi's en autobusdiensten op het Stationsplein. / O.m. vergoeding aan Ned. Spoorwegen. Vergunningen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.754.212

3110-3113. Zorg voor autobushalten, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.113

3208-3209. Toezicht op openbare middelen van vervoer te land. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.123

3216-(3235). Stadsautobusdienst, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.123.1

3221-3225. Autobusdienst N.V. Verenigd Streekvervoer West Nederland te Waddinxveen (later te Boskoop), 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.123.1

3238-3239. Huurauto's en taxi's. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.123.2

3241-3242. Bedrijfsvergunningen taxi's, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.123.2

3243-3245. Bedrijfsvergunningen huurauto's, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.123.2

3248-3249. Huurauto's en taxi's. Tarieven, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.123.21

3250-3251. Verkeer en vervoer over spoorwegen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.812.5

3252-3253. Spoorwegen. Dienstregelingen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.812.5

3194. Aanwijzings- en waarschuwingstekens voor het verkeer. / Halteborden autobusdiensten. 1947 - 1953.
Code VNG: -1.811.122.8

3219-3220. Autobussen. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.811.123.1

3210-3211. Groepsvervoer. Algemeen dossier, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.811.123.1

3212-3213. Groepsvervoer. Vergunningen aan maatschappijen en bedrijven buiten Gouda, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.811.123.1

3226-3227. Uitgevoerd door N.V. Autobusbedrijf v/h A.M. van Eldik. Algemeen dossier, 1951 - 1968.

3228-3229. Uitgevoerd door N.V. Autobusbedrijf v/h A.M. van Eldik. Dienstregelingen, halteplaatsen, routewijzigingen, tarieven, 1952 - 1968.

3237. Keuring van autobussen. 1956.
Code VNG: -1.811.123.12

3257. Zorg voor het verkeer en vervoer over spoorwegen. / Onder meer rijwielstalling. 1957 - 1970.
Code VNG: -1.812.51

3108-3109. Zorg voor autobushalten. Algemeen dossier, 1959 - 1975.
Code VNG: -1.811.113

3114-3115. Zorg voor middelen van vervoer te land. O.a. centraal bestelhuis, 1959 - 1975.
Code VNG: -1.811.113

3236. Autobusdienst N.V. Streekvervoer West Nederland te Waddinxveen. / Begrotingen, 1964 - 1975.
Code VNG: -1.811.123.1

3214-3215. Groepsvervoer. Vergunningen van de Commissie Vergunningen Personenvervoer, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.811.123.1

3254-3256. Problematiek inzake ontwikkeling van het NS-station, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.812.53.08.5. Verkeer

3126-3128. Verkeersmaatregelen en voorschriften voor wegen en waterovergangen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.122

3187-3188. Snelheid van het verkeer over wegen en waterovergangen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.122.6

3192-3193. Aanwijzings- en waarschuwingstekens voor het verkeer. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.122.8

3202-3204. Wegwijzers ANWB. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.122.8

8631. Karnemelksloot. / Verkeersmaatregelen. 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.111

8632. Bodegraafsestraatweg. Tertiaire weg nr. 17. / Verkeersmaatregelen. 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.111

8641. Voorwillenseweg. / Verkeersmaatregelen. 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.111

3159. Parkeren. Algemeen dossier, 1947 - 1970.
Code VNG: -1.811.122.31

3162. Verkeersmaatregelen en voorschriften voor motorrijtuigen en rijwielen. / Tegengaan lawaai. 1947 - 1970.
Code VNG: -1.811.122.3

3166-(3173). Diverse parkeergelegenheden, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.811.122.31

3157-3158. Verkeersmaatregelen en -voorschriften voor motorrijtuigen en rijwielen. Algemeen dossier, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.811.122.3

3189-3190. Afmetingen enz. van voertuigen en vrachten in verband met het verkeer over wegen en waterovergangen. Algemeen dossier, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.811.122.7

3196. Aanwijzings- en waarschuwingstekens voor het verkeer. / Verkeersborden. 1948 - 1975.
Code VNG: -1.811.122.8

3129-3134. Verkeersmaatregelen en voorschriften voor wegen. Vaststellen diverse verkeersvoorschriften, 1949 - 1975.
Code VNG: -1.811.122

3154-3155. Jeugdverkeersbrigade, 1949 - 1975.
Code VNG: -1.811.122.1

3124-3125. Wegenverkeerswet, Wegenverkeersreglement en Reglement verkeersregels en verkeerstekens. Algemeen dossier, 1950 - 1975.
Code VNG: -1.811.122

8638. Schielands Hoge Zeedijk. / Verkeersmaatregelen. 1950 - 1975.
Code VNG: -1.811.111

3161. Maatregelen in verband met veiligheid enz. op de wegen voor motorrijtuigen. / Inhaalverbod. 1951 - 1970.
Code VNG: -1.811.122.31

3150-3151. Verkeersmaatregelen en voorschriften voor voetgangers en ruiters. Algemeen dossier, 1951 - 1975.
Code VNG: -1.811.122.1

3156. Verkeersmaatregelen en voorschriften voetgangers en ruiters. / Oversteekplaatsen. Algemeen dossier, 1951 - 1975.
Code VNG: -1.811.122.1

3184-3185. Afsluiting van wegen. Algemeen dossier, 1951 - 1975.
Code VNG: -1.811.122.315

3147-3149. Contactcommissie voor Verkeer Zuid-Holland, 1952 - 1970.
Code VNG: -1.811.122

3164. Verkeersmaatregelen en voorschriften voor rijwielen. / Ontheffingen. O.m.rijwielen met hulpmotor. 1953 - 1970.
Code VNG: -1.811.122.3

3163. Maatregelen en voorschriften voor motorrijtuigen. / Het uitoefenen van een bedrijf tot het geven van onderricht in het besturen van motorrijtuigen. 1954 - 1958.
Code VNG: -1.811.122.3

3195. Aanwijzings- en waarschuwingstekens voor het verkeer over wegen en waterovergangen. / Verkeerslichteninstallaties. Algemeen dossier, 1954 - 1975.
Code VNG: -1.811.122.8

3181. Maatregelen i.v.m.veiligheid enz. op de wegen voor rijwielen. / Wielrijders (provinciaal rijwielpadenplan). 1955.
Code VNG: -1.811.122.31

3177. Parkeren. Plaatsen van motorrijtuigen,kampeerwagens,caravans,dan wel andere voertuigen of vervoermiddelen ten dienste van de recreatie. Algemeen dossier, 1956 - 1970.
Code VNG: -1.811.122.31

3174-3175. Parkeermeters en -schrijven, 1956 - 1975.
Code VNG: -1.811.122.31

3206-3207. Orienteringsborden e.d. Vergunningen, 1956 - 1975.
Code VNG: -1.811.122.8

3160. Maatregelen in verband met veiligheid enz. op de wegen voor motorrijtuigen. / Voorrang. Algemeen dossier, 1957 - 1970.
Code VNG: -1.811.122.31

3186. Afsluiting van wegen. / Afsluiting van wegen in de binnenstad voor bromfietsen. 1957 - 1970.
Code VNG: -1.811.122.315

3139-3140. Veilig Verkeer, onder meer veiligverkeersacties, 1957 - 1975.
Code VNG: -1.811.122

3141. Verkeerstuinen. 1958 - 1970.
Code VNG: -1.811.122

3205. Aanwijzings- en waarschuwingstekens voor het verkeer. Wegwijzers A.N.W.B. / Albert Plesmanplein. Bolwerk. Kleiwegplein, 1958 - 1970.
Code VNG: -1.811.122.8

3182. Stopverbod. Algemeen dossier, 1959 - 1970.
Code VNG: -1.811.122.31

3180. Parkeren. / Vergunningen voor het plaatsen van auto's op de openbare weg (art.87 A.P.V. 1954). 1961 - 1965.
Code VNG: -1.811.122.31

2409-2417. Verkeerstellingen, 1961 - 1975.
Code VNG: -1.811

3178-3179. Aanwijzen van straten waar vrachtauto's kunnen worden geparkeerd, 1961 - 1975.
Code VNG: -1.811.122.31

3183. Parkeerverbod. Algemeen dossier, 1961 - 1975.
Code VNG: -1.811.122.31

3142. Ambtenaar voor verkeerszaken. 1962 - 1970.
Code VNG: -1.811.122

3146. Centrale Politie Verkeerscommissie. 1962 - 1970.
Code VNG: -1.811.122

3143-3145. Verkeerscommissie, 1962 - 1975.
Code VNG: -1.811.122

3152-3153. Verkeersveiligheid schoolgaande kinderen, 1965 - 1975.
Code VNG: -1.811.122.1

2398-(2584). Verkeersstructuurplan, 1966 - 1975.
Code VNG: -1.81

2400. Verkeer en vervoer. / Intergemeentelijk Verkeersstructuurplan. 1968 - 1970.
Code VNG: -1.81

2401-(2583). Verkeersplan voor de binnenstad, o.m. parkeernota, 1968 - 1975.
Code VNG: -1.81

2407. Verkeer en vervoer te land. / Hulpverlening met helikopters. 1968 - 1975.
Code VNG: -1.811

2408. Verkeer en vervoer te land. / Statistische meldingen van aanrijdingen, 1968 - 1975.
Code VNG: -1.811

3197-3198. Aanbrengen verkeerslichteninstallaties, 1968 - 1975.
Code VNG: -1.811.122.8

3136. Verkeersmaatregelen en voorschriften voor wegen. / Vaststellen diverse verkeersvoorschriften. Herdruk verkeersvoorschriften. 1969.
Code VNG: -1.811.122

3135. Verkeersmaatregelen en voorschriften voor wegen. / Door commissaris van politie genomen tijdelijke verkeers- besluiten. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.811.122

3170. Parkeren. Parkeergeldverordening. / Vastgesteld bij raadsbesluit van 9 juni 1971 met wijzigingen. Vervallen bij raadsbesluit van 24 april 1972.
Code VNG: -1.811.122.31

3199-3201. Verkeerslichteninstallaties. Planning en uitvoering, 1971 - 1974.
Code VNG: -1.811.122.8

3137. Verkeersmaatregelen en -voorschriften voor wegen en waterovergangen. / Jeugdverkeerscircuit. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.811.122

3165. Parkeren. Algemeen dossier, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.811.122.31

3168. Parkeren. Parkeerverordening. Algemeen dossier, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.811.122.31

3169. Parkeren. Parkeerverordening. / Vastgesteld bij raadsbesluit van 9 juni 1971 met wijzigingen, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.811.122.31

3172. Parkeren. Parkeergeldverordening. Algemeen dossier, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.811.122.31

3176. Parkeren. / Opgaven opbrengst parkeergelden/-meters. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.811.122.31

3191. Afmetingen enz. van voertuigen en vrachten in verband met het verkeer over wegen en waterovergangen. / Ontheffingen. Bedrijven en personen buiten Gouda, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.811.122.7

3138. Verkeersmaatregelen en -voorschriften voor wegen en waterovergangen. / Verkeerssituatie in het Mammoet-scholengebied Bloemendaal- Gouda-noord. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.811.122

3171. Parkeren. Parkeergeldverordening. / Vastgesteld bij raadsbesluit van 24 april 1972 met wijzigingen, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.811.122.313.08.6. (Tele)communicatie

3329. Telegrafie 1946 - 1949.
Code VNG: -1.817.4

2819. Radiodistributie. / Naasting 1946 - 1954.
Code VNG: -1.817.6

2818-(3335). Vrijstelling luister- en kijkgeld, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.817.6

2977-(3058). Telefoonkabels, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.811.111.91

3321-3322. Posterijen. Algemeen dossier, onder meer filatelie, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.816

3330-3331. Telefonie. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.817.5

3332-3333. Radio o.m. radiodistributie. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.817.6

3334. Radio o.m. radiodistributie / Richtlijnen vrijstelling betaling luister- en kijkgeld 1946 - 1975.
Code VNG: -1.817.6

3323-3324. Plannen bouw postkantoor aan de Jeruzalemstraat, 1950 - 1968.
Code VNG: -1.816

2820. Televisie 1950 - 1972.
Code VNG: -1.817.7

3029-3030. Telefooncellen, 1955 - 1975.
Code VNG: -1.811.111.91

3019. Werken of voorwerpen van derden of ten behoeve van derden in of langs wegen. Leggen o.m. zuurstofleiding; stikstofleiding; telefoonkabel en elektriciteitskabel; koelwaterafvoerleiding ten behoeve van Gouda-Apollo. 1961 - 1970.
Code VNG: -1.811.111.91

2999. Werken of voorwerpen van derden of ten behoeve van derden in of langs wegen. / Kabels voor Centrale T.V.-,A.M.- en F.M.ontvangst. Verleende vergunningen, 1962 - 1975.
Code VNG: -1.811.111.91

3009-3012. Aardgastransportleiding van de NV Nederlandse Gasunie en het verleggen daarvan in polder Bloemendaal, 1964 - 1975.
Code VNG: -1.811.111.91

2994-2995. Plaatsen kabelkasten en kabelverdeelkasten door de PTT, 1965 - 1975.
Code VNG: -1.811.111.91

3325. Telecommunicatie 1966 - 1970.
Code VNG: -1.817

2996-2998. Leggen van kabels en leidingen door het Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o., 1966 - 1975.
Code VNG: -1.811.111.91

3326. Telecommunicatie Algemeen dossier 1972 - 1975.
Code VNG: -1.817

2816. Televisie Algemeen dossier 1973 - 1975.
Code VNG: -1.817.7

3327. Telecommunicatie / Centrale Antenne Inrichtingen. Algemeen dossier, 1973 - 1975.
Code VNG: -1.817

3328. Telecommunicatie / Centrale Antenne Inrichtingen. Werkgroep C.A.I. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.8173.08.7. Verkeer en vervoer: overig

3315. Zorg voor het luchtverkeer. 1946 - 1970.
Code VNG: -1.814.1

3317. Centrale luchthaven, 1948 - 1949.
Code VNG: -1.814.121

3318. Zorg voor de veiligheid bij verkeer in de lucht. 1953 - 1970.
Code VNG: -1.814.14

3247. Uitoefenen bedrijf van verhuurder van motorrijtuigen zonder chauffeur. 1954 - 1970.
Code VNG: -1.811.123.2

3240. Toezicht op huurauto's en taxi's. / Goudse Huurauto- en Taxiverordening. Vastgesteld Raad 31 januari 1966. 1965 - 1975.
Code VNG: -1.811.123.2

3316. Zorg voor luchthavens. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.814.12

3246. Huurauto's en taxi's. / Inschrijvingen en doorgehaalde inschrijvingen register huurauto's. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.811.123.23.09. Economische aangelegenheden

3.09.1. Algemeen

3642. Opdrijven of drukken van prijzen. Prijzenbureau voor onroerende goederen. Plaatselijke prijzenbeheerschingscommissie.
Code VNG: -1.824.518.21

3654. Vermissing distributiebescheiden. Algemeen dossier,
Code VNG: -1.824.53

3662-3666. Organisatie van het bedrijfsleven. Algemeen dossier (o.m. vestigingswet), 1946 - 1975.
Code VNG: -1.824.6

3659. Distributie van goederen. / Gemeenschappelijke regeling tot inrichting distributiedienst. Vastgesteld bij Besluit Burg. dd.18 mei 1948 met wijzigingen, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.824.53

3652. Ongewenste handel en oneerlijke concurrentie. 1949 - 1970.
Code VNG: -1.824.518.24

3421-3422. Bedrijfstellingen 1950 en 1963, 1950 - 1956 en 1963 - 1967.
Code VNG: -1.824

2821-2822. Economisch Technologisch Instituut voor Zuid-Holland. Algemeen dossier, 1951 - 1975.
Code VNG: -1.82

3411-3412. Kamer van Koophandel. Algemeen dossier, 1951 - 1975.
Code VNG: -1.824

3345. Betaalmiddelen; / Ruilmiddelen enz. Muntwezen. 1955 - 1960.
Code VNG: -1.822.14

3336-3337. Economisch Technologisch Instituut voor Zuid-Holland. Vergaderingen en notulen Raad van Bijstand, 1957 - 1963.
Code VNG: -1.82

3338. Economisch Technologisch Instituut voor Zuid-Holland / Jaarverslagen. 1961 - 1970.
Code VNG: -1.82

2817. Economische aangelegenheden. 1963 - 1975.
Code VNG: -1.82

3413-3414. Kamer van Koophandel. / Jaarredes van de voorzitter. 1965 - 1975.
Code VNG: -1.824

3415-3419. Kamer van Koophandel. Jaarverslagen, 1968 - 1975.
Code VNG: -1.8243.09.2. Handel; distributie; toezicht op maten en gewichten

3616. Veemarkten. / Herstellen veemarkt, 1946 - 1947.
Code VNG: -1.824.511.2

9053. Distributie van andere goederen.
Code VNG: -1.824.539

8649. Groenten en vruchten.
Code VNG: -1.824.531.12

8650. Versnaperingen.
Code VNG: -1.824.531.138

8651. Melk.
Code VNG: -1.824.531.371

8652. Koffie en koffiesurrogaten.
Code VNG: -1.824.531.432

8653. Rookartikelen.
Code VNG: -1.824.532

9037. Aardappelen.
Code VNG: -1.824.531.126

9038. Distributie vis.
Code VNG: -1.824.531.34

9039. IJzer en staal.
Code VNG: -1.824.534.11

9040. Edele metalen.
Code VNG: -1.824.534.12

9041. Bouwmaterialen.
Code VNG: -1.824.534.2

9042. Distributie van hout.
Code VNG: -1.824.534.21

9043. Distributie van steen. / O.a. cement.
Code VNG: -1.824.534.22

9044. Distributie van rubber.
Code VNG: -1.824.534.4

9045. Verlichtings-, verwarmings- en verbrandingsartikelen.
Code VNG: -1.824.535

9046. Petroleum, benzine en stookolie.
Code VNG: -1.824.535.4

9047. Cokes.
Code VNG: -1.824.535.6

9048. Kleding,schoeisel en manufacturen.
Code VNG: -1.824.536

9049. Kleding.
Code VNG: -1.824.536.1

9050. Distributie schoenen. Algemeen dossier,
Code VNG: -1.824.536.5

9051. Distributie schoenen. / Aanvragen schoenenbonnen enz.
Code VNG: -1.824.536.5

9052. Distributie manufacturen en fournituren. / Textiel.
Code VNG: -1.824.536.8

9054. Meststoffen.
Code VNG: -1.824.539.1

3618. Veemarkten. / Paardenmarkt. Afgeschaft bij raadsbesluit van 25 juni 1951. 1946 - 1951.
Code VNG: -1.824.511.2

3644. Waarborgen voor gewicht, maat, oorsprong, enz. / Weegbrug op het veemarktterrein (opgeheven in 1966).
Code VNG: -1.824.518.22

3641. Gebruiken en misbruiken in de handel. 1946 - 1970.
Code VNG: -1.824.518.2

3643. Waarborgen voor gewicht, maat, oorsprong, enz. Algemeen dossier, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.824.518.22

3339-3340. Inzameling oude materialen en afvalstoffen, 1946 - 1971.
Code VNG: -1.82

3671-3672. Melksanering, 1946 - 1972.
Code VNG: -1.824.6

3343-3344. Normalisatie, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.821.6

3602-3603. Warenmarkt. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.824.511.2

3604-3605. Markten. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.824.511.2

3610-3611. Warenmarkt. Standplaatsen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.824.511.2

3613-3614. Veemarkten. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.824.511.2

3620-3625. Verordeningen op de heffing van marktgelden; met wijzigingen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.824.511.2

3626. Verordening op de veemarkten 30 juli 1923 (art.5 veewet). / Wijzigingen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.824.511.2

3627-3628. Zuivelmarkten. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.824.511.2

3635-3637. Kermissen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.824.511.2

3655-(3661). Distributie van goederen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.824.53

3608-3609. Warenmarkt. Vernieuwing en verhuur marktkramen; plaatsen eigen kramen, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.824.511.2

3656-3658. Distributiebescheiden, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.824.53

3649-3650. Verordeningen op het heffen van rechten weegbrug; met wijzigingen, 1948 - 1966.
Code VNG: -1.824.518.22

3341-3342. IJk- en herijk. Maten en gewichten, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.821.14

3645-3648. Verordeningen op de heffing van waaggelden; met wijzigingen, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.824.518.22

3612. Warenmarkt. Standplaatsen. / Permanente vergunningen, 1949 - 1970.
Code VNG: -1.824.511.2

3653. Voorkeur in verband met oorsprong der waren. / O.m. Vereniging Nederlands Fabrikaat. 1950 - 1970.
Code VNG: -1.824.518.7

3629-3630. Zuivelmarkten. / Gegevens over aanvoer op de kaasmarkten. 1950 - 1970.
Code VNG: -1.824.511.2

3651. Namaak en verandering van namen, merken enz. o.m. octrooien. 1951 - 1970.
Code VNG: -1.824.518.23

3640. Detailhandel en ambacht. / Contactcommissie voor de middenstand. 1953 - 1970.
Code VNG: -1.824.515

3592-3593. Vestiging winkels in gesaneerde en nieuwe stadsdelen. Algemeen dossier, 1955 - 1975.
Code VNG: -1.824.511

3639. Detailhandel en ambacht. / Middenstandsorganisaties. 1955 - 1975.
Code VNG: -1.824.515

3583. Handel. Algemeen dossier, 1956 - 1970.
Code VNG: -1.824.5

3633. Commissie van Advies inzake de veemarkt, 1956 - 1975.
Code VNG: -1.824.511.2

3670. Organisatie van het bedrijfsleven. / Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Algemeen dossier, 1956 - 1975.
Code VNG: -1.824.6

3584. Plaatsen waar handel wordt uitgeoefend. 1957 - 1970.
Code VNG: -1.824.511

3634. Warenmarkt. / Commissie van advies inzake de warenmarkt. Commissie verdeling standplaatsen op de warenmarkt, 1958 - 1975.
Code VNG: -1.824.511.2

3601. Groenteveiling. 1959 - 1970.
Code VNG: -1.824.511.1

3594-3595. Diverse aanvragen voor vestiging winkels in nieuwe en gesaneerde stadsdelen, 1959 - 1975.
Code VNG: -1.824.511

3600. Beurzen. Algemeen dossier, 1959 - 1975.
Code VNG: -1.824.511.1

3607. Markten. / Instellen en afschaffen van markten. 1961 - 1970.
Code VNG: -1.824.511.2

3591. Vestiging winkels in gesaneerde en nieuwe stadsdelen. Stichting Winkelvoorzieningen Nieuwe Markt e.o. / Voorbereidende correspondentie. 1964 - 1968.
Code VNG: -1.824.511

3619. Marktgelden. Algemeen dossier, 1964 - 1970.
Code VNG: -1.824.511.2

3667. Organisatie van het bedrijfsleven. / Rapport betreffende branchesamenstelling v.h. detailhandelsapparaat in de binnenstad. 1964 - 1970.
Code VNG: -1.824.6

3668. Organisatie van het bedrijfsleven. / Commissie vestiging grootwinkelbedrijven in de binnenstad. 1964 - 1970.
Code VNG: -1.824.6

3586-3587. Stichting Winkelcentra Bloemendaal, 1964 - 1975.
Code VNG: -1.824.511

3598. Vestiging winkels in gesaneerde en nieuwe stadsdelen. / Inlichtingen van andere gemeenten. 1965 - 1967.
Code VNG: -1.824.511

3588-3590. Winkelvoorzieningen in Bloemendaal. Algemeen dossier, 1967 - 1975.
Code VNG: -1.824.511

3632. Commissie van advies inzake de kaasmarkt en kaaswaag. 1967 - 1975.
Code VNG: -1.824.511.2

3596-3597. Vestiging winkels in gesaneerde en nieuwe stadsdelen, 1968 - 1975.
Code VNG: -1.824.511

8849. Distributie van goederen. Algemeen dossier, Voorbereiding distributie. 1969 - 1975.
Code VNG: -1.824.53

3669. Organisatie van het bedrijfsleven. / Stichting Gouda, Woon- en winkelstad. 1970 - 1972.
Code VNG: -1.824.6

3606. Markten. / Statistiek marktaanvoer. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.824.511.2

3631. Zuivelmarkten. / "Stichting Kaasmarkt". 1970 - 1975.
Code VNG: -1.824.511.2

3617. Veemarkten. Instellen van vee- en exportmarkten. / Vastgesteld bij raadsbesluit van 26-02-1973 ingetrokken bij raadsbesluit van 26-06-1973. 1971 - 1973.
Code VNG: -1.824.511.2

3585. Horecabedrijven. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.824.511

3638. Detailhandel en ambacht. Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.824.515

3599. Stichting Winkelcentrum Gouda, 1973 - 1975.
Code VNG: -1.824.5113.09.3. Land- en tuinbouw, bosbouw, jacht; mijnbouw;

3351. Landbouw. Algemeen dossier, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.823.11

3370. Bosbouw / Houtteelt 1946 - 1970.
Code VNG: -1.823.2

3380-3382. Dierenteelt, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.823.521

3707. Jachtakten. 1946 - 1970.
Code VNG: -1.827.554

3346-3347. Bodemproductie, dierenteelt en zuivelbereiding. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.823

3364-3366. Plantenziekten, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.823.15

3349. Agrarische tentoonstellingen, 1947 - 1951.
Code VNG: -1.823.1

3356. Tuinbouw Algemeen dossier 1947 - 1970.
Code VNG: -1.823.12

3384. Zuivelbereiding en producten Algemeen dossier 1947 - 1970.
Code VNG: -1.823.61

3705-3706. Jacht, 1948 - 1971.
Code VNG: -1.827

3357-3358. Bloemen en siergewassen Algemeen dossier, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.823.125

3359-3360. Bloemen en siergewassen. Tentoonstellingen, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.823.125

3709. Zoetwatervisserij. / Afgifte hengel- en visakten. 1948 - 1975.
Code VNG: -1.828.1

3379. Vee; huisdieren Algemeen dossier 1949 - 1970.
Code VNG: -1.823.51

3385-3387. Zuivelbereiding en producten, 1949 - 1975.
Code VNG: -1.823.64

3371. Winning van mineralen, delfstoffen enz. / O.m. zandwinning. 1950 - 1970.
Code VNG: -1.823.3

3362-3363. Bescherming van planten en gewassen tegen ziekten en plagen. Algemeen dossier, 1950 - 1975.
Code VNG: -1.823.15

3352. Bodemkennis. / (o.m. uitvoering Grondwaterwet Waterleidingbedrijven). 1951 - 1970.
Code VNG: -1.823.114

3373-3378. Vee- en kaastentoonstelling GOVEKA, 1951 - 1975.
Code VNG: -1.823.5

3361. Land- en tuinbouwgewassen 1954 - 1970.
Code VNG: -1.823.13

3383. Voedering van dieren / Wintervoedering van vogels 1954 - 1970.
Code VNG: -1.823.584

3348. Vervreemding van landbouw gronden. / Verordening ex art.29a van de wet op - 1956 - 1962.
Code VNG: -1.823

3353. Indeling der grondsoorten, o.m. bodemkartering 1956 - 1970.
Code VNG: -1.823.114.4

3354-3355. Ruilverkaveling, 1956 - 1975.
Code VNG: -1.823.116.5

3372. Dierenteelt Algemeen dossier 1958 - 1968.
Code VNG: -1.823.5

3710-3711. Zee- en kustvisserij, 1961 - 1972.
Code VNG: -1.828.2

3368. Bosbouw. / Bebouwde kom ingevolge de Boswet. 1964 - 1971.
Code VNG: -1.823.2

3369. Bosbouw. / Kapverordening. Vastgesteld bij raadsbesluit van 4 april 1967. 1967 - 1975.
Code VNG: -1.823.2

3708. Zoetwatervisserij. Algemeen dossier, 1970.
Code VNG: -1.828.1

3367. Bosbouw. Algemeen dossier, 1973 - 1975.
Code VNG: -1.823.2

3350. Landbouw. Akkerbouw. Tuinbouw. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.823.13.09.4. Industrie. Energie


3.09.4.1. Industrie

3423. Tentoonstelling / "Hart van Holland".
Code VNG: -1.824.1

3393. Nijverheid / Aanvragen om bedrijfsruimte 1946 - 1970.
Code VNG: -1.824

3388-3391. Nijverheid. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.824

3429-3433. Bouw van industrieflats, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.824.1

3401-3410. Nijverheid, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.824

3396-3400. Nijverheid. Diverse bedrijven, 1949 - 1975.
Code VNG: -1.824

3394-3395. Verstrekken van gegevens betreffende bedrijfsruimten, industrieterreinen enz., 1956 - 1975.
Code VNG: -1.824

3424. Industrieterrein in de Polder Bloemendaal, 1967 - 1975.
Code VNG: -1.824.1

3420. Juniorkamer Gouda, 1968 - 1975.
Code VNG: -1.824

3392. Nijverheid / Vestigen Groothandelscentrum in Bloemendaal 1971 - 1975.
Code VNG: -1.824

3426-3427. Industrie. Energie. Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.824.1

3428. Industrie. / Wet "Selectieve Investeringsregeling". 1972 - 1975.
Code VNG: -1.824.1

3425. Industrie. / Industrieterrein aan de Nieuwe Gouwe. 1975.
Code VNG: -1.824.1


3.09.4.2. Energievoorziening

2839. Elektriciteitsvoorziening. Algemeen dossier, 1946 - 1955.
Code VNG: -1.824.112

3526. Electriciteitsvoorziening. / Diverse subsidies 1946 - 1956.
Code VNG: -1.824.112 07.85

3545-3553. N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH). Convocaties voor vergaderingen van de raad van commissarissen, 1946 - 1958.
Code VNG: -1.824.112

3554-3555. N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland. Notulen van de vergaderingen van de raad van commissarissen, 1946 - 1958.
Code VNG: -1.824.112

3542-3544. N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland (E.Z.H.). Notulen van de vergaderingen van aandeelhouders, 1946 - 1966.
Code VNG: -1.824.112

3451-3453. Gasvoorziening. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.824.111

3455. Gasvoorziening. / Gasconcentratieplannen voor Zuid-Holland. O.m. rapporten Kraakgas.
Code VNG: -1.824.111

3456. Gasvoorziening. / Gasconcentratieplannen (kop Noord-Holland).
Code VNG: -1.824.111

3454. Gasvoorziening. / Coop. Vereniging Samenwerkende Cokes producenten U.A. 1950 - 1970.
Code VNG: -1.824.111

3486-3490. Gemeentelijke gasvoorziening in Zuid-Holland. Gemeenschappelijke regeling, 1951 - 1968.
Code VNG: -1.824.111

3491. Gemeentelijke gasvoorziening van Zuid-Holland. / Overdracht kraakgasaandeel aan diverse gemeenten. 1952 - 1956.
Code VNG: -1.824.111

3525. Electriciteitsvoorziening. / Electricteitsopwekking in de stuw bij Hagestein. 1956 - 1957.
Code VNG: -1.824.112

3517. Gaspolitiek. / Adviescommissie. 1956 - 1958.
Code VNG: -1.824.111

2831. Gemeentelijke Gasvoorziening van Zuid-Holland. Overeenkomsten tussen de Gem.gasvoorziening Zuid-Holland en de N.V. Nat. Gas Mij. en regionale / Organen i.z. het bevorderen van een rationele gasvoorziening in Nederland. 1956 - 1959.
Code VNG: -1.824.111

3523-3524. Elektriciteitsvoorziening. Algemeen dossier, 1956 - 1975.
Code VNG: -1.824.112

2832. Gemeentelijke Gasvoorziening van Zuid-Holland. Werkgroep ter voorbereiding van de reorganisatie van de Gemeentelijke / Gasvoorziening Zuid-Holland. Instelling en samenstelling. Vergaderingen en notulen. 1957 - 1959.
Code VNG: -1.824.111

3518. Nationale Gasmaatschappij N.V. Algemeen dossier 1958 - 1970.
Code VNG: -1.824.111

2823. Nationale Gas maatschappij NV / Vergaderingen en notulen Raad van Beheer 1960 - 1961.
Code VNG: -1.824.111

2834. Nationale Gas Maatschappij N.V. / Vergaderingen en notulen Raad van Commissarissen. 1960 - 1970.
Code VNG: -1.824.111

2829. Gemeentelijke Gasvoorziening van Zuid-Holland. / Samenstelling van de Raad van Bijstand. 1961 - 1962.
Code VNG: -1.824.111

2833. Nationale Gas Maatschappij N.V. / Vergaderingen en notulen Raad van Beheer 1961 - 1970.
Code VNG: -1.824.111

2835. Nationale Gasmaatschappij N.V. / Jaarrekeningen 1961 - 1970.
Code VNG: -1.824.111

3537-3541. N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH). Convocaties voor de vergaderingen van aandeelhouders, 1961 - 1975.
Code VNG: -1.824.112

3457. Gasvoorziening. / Gasverordening Zuid-Holland. 1963.
Code VNG: -1.824.111

2824-2825. Gemeentelijke Gasvoorziening van Zuid-Holland. Vergaderingen en notulen van het College van Beheer, 1963 - 1964.
Code VNG: -1.824.111

2830. Gemeentelijke gasvoorziening van Zuid-Holland. / Vergaderingen en notulen. Raad van Bijstand. 1963 - 1964.
Code VNG: -1.824.111

2836. N.V. Nederlandse Gasunie Algemeen dossier 1963 - 1975.
Code VNG: -1.824.111

3434-3436. Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o. Gemeenschappelijke regeling, 1963 - 1975.
Code VNG: -1.824.11 07.23

2837. N.V. Nederlandse Gasunie. / Overgangsregeling levering aardgas. 1964 - 1970.
Code VNG: -1.824.111

2838. N.V. Nederlandse Gasunie. / Jaarverslagen. 1965 - 1970.
Code VNG: -1.824.111

3446. Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o. / Algemene Raad. Samenstelling. 1965 - 1975.
Code VNG: -1.824.11 07.51

3449. Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o. / College van Beheer. Samenstelling. 1965 - 1975.
Code VNG: -1.824.11 07.52

3450. Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o. / Huisvesting personeel. 1966 - 1967.
Code VNG: -1.824.11 08.833

3437. Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o. / Financien. Algemeen Dossier. 1966 - 1975.
Code VNG: -1.824.11 07.352

3438-3440. Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o. Begrotingen, 1966 - 1975.
Code VNG: -1.824.11 07.352.11

3441-3443. Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o. Rekeningen, 1966 - 1975.
Code VNG: -1.824.11 07.352.18

3444. Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o. / Leveringsvoorwaarden Gas en Electriciteit. 1966 - 1975.
Code VNG: -1.824.11 07.358.811.13

3447-3448. Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o. Vergaderingen van de algemene raad, 1966 - 1975.
Code VNG: -1.824.11 07.51

9136. Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o. / Vaste geldleningen, 1966 - 1975.
Code VNG: -1.824.11 07.352.71

3581. Warmtevoorziening. 1967 - 1973.
Code VNG: -1.824.113

3580. Stichting Ned. Instituut voor Elektrowarmte en elektrochemie. 1969.
Code VNG: -1.824.112

3522. Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o. Algemeen dossier, 1969 - 1975.
Code VNG: -1.824.11 07

3582. Energiebronnen. / Uitvoering Kernenergiewet. 1969 - 1975.
Code VNG: -1.824.13

3445. Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda e.o. / Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.824.11 07.3543.09.5. Bank- en kredietwezen

3696-3699. Stichting Borgstellingsfonds voor de Middenstand voor Gouda e.o. Jaarverslagen, 1944 - 1975.
Code VNG: -1.825.73

3687-3691. Stichting Gouds Borgstellingsfonds. Rekeningen, 1945 - 1975.
Code VNG: -1.825.73 07.352.18

3673-3674. Geldschieterswet. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.825

3679. Consumenten-crediet.
Code VNG: -1.825.7

3682-3683. Borgstellingsfondsen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.825.73

3685. Stichting Gouds Borgstellingsfonds. / Bestuur. 1946 - 1975.
Code VNG: -1.825.73

3693-3694. Stichting Borgstellingsfonds voor de Middenstand voor Gouda e.o. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.825.73

3695. Stichting Borgstellingsfonds voor de Middenstand voor Gouda e.o. / Bestuur. 1946 - 1975.
Code VNG: -1.825.73

3615. Stichting Gouds Borgstellingsfonds. Algemeen dossier, 1947 - 1970.
Code VNG: -1.825.73

3700. Borgstellingsfondsen. / Waarborginstituut voor de tuinbouw in Zuid-Holland. Algemeen dossier, 1953 - 1975.
Code VNG: -1.825.73

3701. Borgstellingsfondsen. / Stichting Algemeen Waarborgfonds voor de Middenstand. Algemeen dossier, 1955 - 1966.
Code VNG: -1.825.73

3702. Banken voor industrie en middenstand. 1957 - 1971.
Code VNG: -1.825.74

3675. Bankwezen. 1960 - 1975.
Code VNG: -1.825.1

3692. Stichting Gouds Borgstellingsfonds. / Kasopneming 1961 - 1975.
Code VNG: -1.825.73 07.352.651

3704. Giraal verkeer. 1965 - 1968.
Code VNG: -1.825.76

3677. Nutsspaarbank Gouda. Algemeen dossier, 1969 - 1975.
Code VNG: -1.825.2

3680. RaBobanken. 1969 - 1975.
Code VNG: -1.825.71

3686. Stichting Gouds Borgstellingsfonds. / Begrotingen 1970.
Code VNG: -1.825.73 07.352.11

3676. Spaarbanken. Algemeen dossier, 1970 - 1975.
Code VNG: -1.825.2

3703. Middenstandsbanken. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.825.742

3678. Nederlandse Credietbank N.V. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.825.7

3684. Stichting Gouds Borgstellingsfonds. Algemeen dossier, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.825.73

3681. Hypotheekbanken. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.825.723.10. Arbeid3776-3777. Rijtijdenbesluit, 1939 - 1975.
Code VNG: -1.838.1

3720. Arbeidsdienstplicht. 1946 - 1947.
Code VNG: -1.835.43

3811. Internationale arbeidsbemiddeling. / O.m. voorschotten van vroeger in Duitsland tewerkgestelden. 1946 - 1948.
Code VNG: -1.839.61

3766. Bestrijding der werkloosheid in bepaalde bedrijven, beroepen en groepen. / Vorstverletregeling. 1946 - 1951.
Code VNG: -1.836.34

3778. Winkelsluiting. / Verordening 1934. Vervallen in verband met invoeren nieuwe Winkelsluitingswet 1951.
Code VNG: -1.838.1

3750. Aanvullende werkgelegenheid. Algemeen dossier, 1946 - 1954.
Code VNG: -1.836.1

3714. Verhouding tussen werknemers en werkgevers. / Arbeidsovereenkomsten. 1946 - 1956.
Code VNG: -1.831.16

3713. Huisarbeid. Algemeen dossier, 1946 - 1957.
Code VNG: -1.83

3765. Bestrijding der werkloosheid in bepaalde bedrijven, beroepen en groepen. Algemeen dossier, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.836.34

3774. Arbeiders in landbouw-, tuinbouw- en veehoudersbedrijf. 1946 - 1970.
Code VNG: -1.837.4

3797. Bedrijfshygiene en -geneeskunde. Voorkoming van beroepsziekten. / Kennisgevingen ingevolge de Steenhouwerswet. 1946 - 1970.
Code VNG: -1.838.22

3798. Veiligheid. / Bedrijfsongelukken. o.m. uitvoering veiligheidswet. 1946 - 1970.
Code VNG: -1.838.23

3803. Vakopleiding. 1946 - 1970.
Code VNG: -1.838.6

3753-3757. Werkverschaffing. Werkobjecten in uitvoering, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.836.11

3795-3796. Bedrijfsgeneeskundige Dienst voor Gouda e.o., 1946 - 1975.
Code VNG: -1.838.22

3807-3809. Arbeidsbemiddeling. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.839.61

3814-3815. Emigratie. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.839.62

3805. Arbeidsconflicten. 1947 - 1949.
Code VNG: -1.838.9

3771-3772. Hoofdarbeiders. Algemeen dossier, 1947 - 1968.
Code VNG: -1.837.1

3712. Arbeidswet. 1947 - 1970.
Code VNG: -1.83

3775. Andere arbeidsaangelegenheden. 1948 - 1951.
Code VNG: -1.838

3751-3752. Werkobjecten in voorbereiding, 1948 -1963.
Code VNG: -1.836.11

3729-3730. Beschuttende werkplaats. Algemeen dossier, 1949 - 1966.
Code VNG: -1.835.9

3767-3769. GSW-regeling voor handarbeiders, 1949 - 1969.
Code VNG: -1.836.34

3721-3723. Arbeid voor moeilijk plaatsbare werkkrachten. Algemeen dossier, 1949 - 1975.
Code VNG: -1.835.9

3820-3821. Beroepskeuze. Algemeen dossier, 1949 - 1975.
Code VNG: -1.839.67

3822. Beroepskeuze. / Centraal comite van samenwerking i.z. voorlichting bij beroepskeuze. Algemeen dossier, 1950 - 1966.
Code VNG: -1.839.67

3760. Provinciale Commissie voor de Werkgelegenheid. Algemeen dossier, 1951 - 1966.
Code VNG: -1.836.1

3770. Bestrijding werkloosheid onder de jeugd. 1952.
Code VNG: -1.836.6

3773. Hoofdarbeiders. / Tewerkgestelde en ontslagen hoofdarbeiders. 1952 - 1969.
Code VNG: -1.837.1

3779-3780. Winkelsluitingswet 1951. Algemeen dossier, 1952 - 1975.
Code VNG: -1.838.1

3790-3791. Winkelsluitingswet 1951. Halve dagsluiting. Diverse groepen, 1952 - 1975.
Code VNG: -1.838.1

3810. Arbeidsbemiddeling. / Commissie van advies, verbonden aan het Gewestelijk Arbeids- bureau. 1953 - 1966.
Code VNG: -1.839.61

3781-3785. Winkelsluitingswet 1951. Verordeningen, 1953 - 1975.
Code VNG: -1.838.1

3816-3818. Emigratie. Individuele gevallen, 1953 - 1975.
Code VNG: -1.839.62

3735-3738. Beschuttende werkplaats. Begrotingen en begrotingswijzigingen, 1954 - 1965.
Code VNG: -1.835.9 07.352.11

3739-3740. Beschuttende werkplaats. Jaarrekeningen, 1954 - 1965.
Code VNG: -1.835.9 07.352.18

3731. Beschuttende werkplaats. / Tewerkstelling arbeiders. 1954 - 1966.
Code VNG: -1.835.9

3718. Kinderarbeid. 1955.
Code VNG: -1.833

3726. Arbeid voor moeilijk plaatsbare werkkrachten. / Gehandicaptenregeling. Algemeen dossier, 1955 - 1965.
Code VNG: -1.835.9

3742. Beschuttende werkplaats. / Gebouwen en terreinen. 1955 - 1965.
Code VNG: -1.835.9 07.354

3744. Beschuttende werkplaats. / Administratieve organisatie. 1955 - 1965.
Code VNG: -1.835.9 07.355.5

3732-3734. Beschuttende werkplaats. Kwartaaloverzichten en jaarverslagen, 1955 - 1966.
Code VNG: -1.835.9 07

3745. Beschuttende werkplaats. / Personeel. 1955 - 1966.
Code VNG: -1.835.9 08

3786-3789. Vakantiesluitingsverordeningen winkels, 1955 - 1975.
Code VNG: -1.838.1

3802. Gebruik van vrije tijd. / Vereniging voor handenarbeid. 1957 - 1960.
Code VNG: -1.838.45

3727-3728. Arbeid voor moeilijk plaatsbare werkkrachten. GSW/SWH-enquêtes, 1957 - 1975.
Code VNG: -1.835.9

3812. Internationale arbeidsbemiddeling. 1958.
Code VNG: -1.839.61

3800. Huisvesting bij het werk, 1958 - 1962.
Code VNG: -1.838.332

3725. Arbeid voor moeilijk plaatsbare werkkrachten. / Samenstelling Sociale werkvoorzieningscommissie en subcommissie. 1958 - 1975.
Code VNG: -1.835.9

3717. Beloning van de arbeid. 1960 - 1964.
Code VNG: -1.832

3743. Beschuttende werkplaats. / Meubilair. 1960 - 1965.
Code VNG: -1.835.9 07.354.74

3747. Beschuttende werkplaats. / Arbeidstijden. 1960 - 1965.
Code VNG: -1.835.9 08.353

3801. Gebruik van vrije tijd. Algemeen dossier, 1961.
Code VNG: -1.838.45

3748. Beschuttende werkplaats. / Onderhouden en opvoeren van de vakbekwaamheid. o.m. excursies, discussiebijeenkomsten e.d. 1961 - 1965.
Code VNG: -1.835.9 08.85

3741. Beschuttende werkplaats. / Vervoer en vervoermiddelen. 1961 - 1966.
Code VNG: -1.835.9 07.353.7

3746. Beschuttende werkplaats. / Verhindering wegens ziekte. 1962 - 1965.
Code VNG: -1.835.9 08.351

3799. Huisvesting. 1963.
Code VNG: -1.838.33

3806. Arbeidsmarkt, 1963 - 1970.
Code VNG: -1.839.6

3761-3763. Toelating van buitenlandse arbeidskrachten. Algemeen dossier, 1963 - 1975.
Code VNG: -1.836.2

3759. Aanvullende werkgelegenheid. Algemeen dossier, 1964 - 1975.
Code VNG: -1.836.1

3792-3793. Winkelsluitingswet 1951. Koopavond, 1964 - 1975.
Code VNG: -1.838.1

3804. Vakverenigingen, 1965 - 1975.
Code VNG: -1.838.8

9132. Arbeid voor moeilijk plaatsbare werkkrachten. / Tewerkstelling arbeiders. 1966 - 1975.
Code VNG: -1.835.9

3716. Bemiddeling en scheidsrechterlijke uitspraak. 1967.
Code VNG: -1.831.54

8977-(9131). Arbeid voor moeilijk plaatsbare werkkrachten. / Vergaderingen en notulen Sociale werkvoorzieningscommissie en subcommissies. 1967 - 1975.
Code VNG: -1.835.9

9133. Arbeid voor moeilijk plaatsbare werkkrachten. / Ontslagen arbeiders. 1968 - 1975.
Code VNG: -1.835.9

3719. Vrouwenarbeid. 1970.
Code VNG: -1.834

3715. Registratie van de arbeid. / O.m. arbeidskaarten. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.831.2

3794. Winkelsluitingswet 1951. / Ontheffingen. Algemeen dossier, 1970 - 1975.
Code VNG: -1.838.1

3724. Arbeid voor moeilijk plaatsbare werkkrachten. / Samenwerking Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn-Gouda- Woerden. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.835.9

3764. Toelating van buitenlandse arbeidskrachten. / Levensomstandigheden van de buitenlandse werknemers in Gouda, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.836.2

3813. Openbare arbeidsbemiddeling. / Overzichten arbeidsmarktsituatie Gouda e.o. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.839.611

3758. Aanvullende werkgelegenheid. / Projecten ten behoeve van bestrijding excessieve werkloosheid. 1973 - 1975.
Code VNG: -1.836.1

3819. Migratie van rijksgenoten. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.839.63

3749. Werkgelegenheid en bestrijding van werkloosheid. 1975.
Code VNG: -1.8363.11. Sociale zorg

3.11.1. Algemeen

3978. Instellingen van weldadigheid. Algemeen dossier, 1905 - 1975.
Code VNG: -1.842

3867-3870. Maatschappelijk hulpbetoon. Begrotingen met wijzigingen, 1945 - 1964.
Code VNG: -1.842 07.352.11

3871-3873. Maatschappelijk hulpbetoon. Jaarrekeningen, 1945 - 1964.
Code VNG: -1.842 07.352.18

3864-3866. Maatschappelijk hulpbetoon. Jaarverslagen, 1946 - 1964.
Code VNG: -1.842

3980. Maatschappelijk Hulpbetoon. Algemeen dossier, 1946 - 1964.
Code VNG: -1.842

3982. Maatschappelijk Hulpbetoon. / Samenstelling bestuur. 1946 - 1964.
Code VNG: -1.842

3823-3826. Maatschappelijke zorg in het algemeen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.841

3840-3841. Inlichtingen e.d. Centraal Archief inzake Maatschappelijk Hulpbetoon. Algemeen dossier, o.m. contributie, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.841.73

3974-3977. Instellingen van weldadigheid. Plaatsen en niet-plaatsen op de lijst, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.842

3979. Maatschappelijke steun voor hulpbehoevenden. Algemeen dossier, 1947 - 1955.
Code VNG: -1.842

3843-3844. Vrouwelijke vrijwillige hulpverlening, 1949 - 1972.
Code VNG: -1.841.75

3855-3863. Instellingen op sociaal-charitatief gebied, 1955 - 1975.
Code VNG: -1.841.81

4242. Jaaropgaven van ten laste van het Ministerie van C.R.M. en Sociale Zaken gedeclareerde uitgaven. Algemeen dossier, 1961 - 1975.
Code VNG: -1.842.9

9105. Jaaropgaven van ten laste van het Ministerie van Sociale Zaken gedeclareerde uitgaven. / Inzending 1962 - 1970.
Code VNG: -1.841

* 9101. Jaaropgaven van ten laste van het Ministerie van C.R.M. gedeclareerde uitgaven. / Inzending 1966 - 1970.
Code VNG: -1.841

4243. Doorlopende voorschotten van het Ministerie van C.R.M. en Sociale Zaken. Ingevolge de complementaire Sociale voorzieningen, 1967 - 1975.
Code VNG: -1.842.93.11.2. Gezondheidszorg; zorg voor lichamelijk gehandicapten; verzekering tegen ziektekosten

3832-3833. Kruisvereniging Het Groene Kruis. Zuid-Hollandse Vereniging, afdeling Gouda. Jaarverslagen, 1944 - 1968.
Code VNG: -1.841.1

3889-3894. Van Iterson Ziekenhuis.Jaarrekeningen, 1944 - 1969.
Code VNG: -1.842.11 07.352.18

3880-3881. Van Iterson Ziekenhuis. Jaarverslagen, 1945 - 1964.
Code VNG: -1.842.11 07.12

3953. Moederschaps- en zuigelingenzorg. / Kraamcentrum Gouda e.o. 1946 - 1949.
Code VNG: -1.842.15

3946. Sanatoria voor t.b.c. patienten. 1946 - 1957.
Code VNG: -1.842.137

3900-3903. Van Iterson Ziekenhuis. Machtiging van gedeputeerde staten voor diverse kapitaalsuitgaven ten behoeve van verbetering, vernieuwing enz. van gebouwen en installaties, 1946 - 1969.
Code VNG: -1.842.11 07.354.1

3879. Van Iterson Ziekenhuis. Algemeen dossier, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.842.11

3883-3888. Van Iterson Ziekenhuis. Begrotingen en begrotingswijzigingen, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.842.11 07.352.11

3910-3913. Van Iterson Ziekenhuis. Wijziging van de verordening inzake de voorwaarden voor de opneming en verpleging van patienten, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.842.11 07 358.868

3917. Van Iterson Ziekenhuis. / Personeel. Algemeen dossier, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.842.11 08

8972. Van Iterson Ziekenhuis. / Samenstelling College van Regenten. 1946 - 1970.
Code VNG: -1.842.11 07.58

9104. Zorg voor zieken in ziekenhuizen. / Individuele gevallen. 1946 - 1970.
Code VNG: -1.842.11

3897-3898. Van Iterson Ziekenhuis. Gebouw en terreinen. Onderhoud, vernieuwing enz. Algemeen dossier, 1946 - 1971.
Code VNG: -1.842.11 07.354.1

3942. Gemeente-apotheek. Algemeen dossier, 1946 - 1971.
Code VNG: -1.842.12

3964. Tuberculose. / Jaarverslagen 1946 - 1971.
Code VNG: -1.842.193

4024. Zorg voor blinden en slechtzienden. / Individuele gevallen. 1946 - 1971.
Code VNG: -1.842.41

3830-3831. Kruisvereniging Het Groene Kruis. Algemeen dossier, 1946 - 1972.
Code VNG: -1.841.1

4344. Ziekteverzekering. 1946 - 1974.
Code VNG: -1.848.42

3874-3875. Zieken, gewonden, rustbehoevenden, ongeneeslijken. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.842.1

3876-3877. Ziekenhuizen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.842.11

3916. Van Iterson Ziekenhuis. / Reglement. 1946 - 1975.
Code VNG: -1.842.11 07.76

3945. Gemeente-apotheek. / Ontslagen personeel.
Code VNG: -1.842.12 08.28

3962-3963. Tuberculose. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.842.193

4015-4016. Lichamelijk gehandicapten. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.842.4

4345. Ziekenfondsverzekering. / Bijslag ziekenfondspremie. 1947 - 1950.
Code VNG: -1.848.422

3895. Van Iterson Ziekenhuis. / Dekking exploitatie-tekort door buitengemeenten. 1947 - 1953.
Code VNG: -1.842.11 07.352.6

3989. Eerste hulp bij ongelukken. Algemeen dossier, 1947 - 1971.
Code VNG: -1.842.198

3943. Gemeente-apotheek. / Vaststellen tarieven geleverde geneesmiddelen aan instellingen, 1948 - 1971.
Code VNG: -1.842.12

3957. Zuigelingenzorg. / Consultatiebureaux voor zuigelingen, 1948 - 1971.
Code VNG: -1.842.157

3991-3992. Ambulancevervoer. Algemeen dossier, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.842.198

3944. Gemeente-apotheek. / Personeel. 1949 - 1970.
Code VNG: -1.842.12 08

3924-3927. Bouw nieuw ziekenhuizencomplex, 1949 - 1971.
Code VNG: -1.842.11

3967-(3972). Kanker. Algemeen dossier, 1949 - 1975.
Code VNG: -1.842.193

3956. Bescherming titel kraamverzorgster. / Verordening 1950.
Code VNG: -1.842.15

3837. Kruisvereniging "Het Wit-Gele Kruis". Algemeen dossier, 1950 - 1967.
Code VNG: -1.841.1

3882. Van Iterson Ziekenhuis. / Financien. Algemeen dossier, 1950 - 1970.
Code VNG: -1.842.11 07.352

3965-3966. Tuberculose. Bouw consultatiebureaus, 1950 - 1971.
Code VNG: -1.842.193

4020-4022. Blinden en slechtzienden. Algemeen dossier, 1950 - 1975.
Code VNG: -1.842.41

4025-4026. Doven en slechthorenden. Algemeen dossier, 1950 - 1975.
Code VNG: -1.842.42

3954. Groene Kruis. / Kraamcentrum Gouwe,Lek en IJssel. 1951 - 1971.
Code VNG: -1.842.15

3829. Kruisverenigingen. Algemeen dossier, 1951 - 1975.
Code VNG: -1.841.1

3952. Moederschaps- en zuigelingenzorg. Algemeen dossier, 1951 - 1975.
Code VNG: -1.842.15

3955. Moederschaps- en zuigelingenzorg. / Subsidies aan Kraamcentra. Algemeen dossier, 1951 - 1975.
Code VNG: -1.842.15

3958-3959. Het Nederlandse Rode Kruis, 1951 - 1975.
Code VNG: -1.842.19

3968-(3971). Reumatiek. Algemeen dossier, 1951 - 1975.
Code VNG: -1.842.193

3899. Van Iterson Ziekenhuis. / Gebouw en terreinen. Bouwen garage met lijkenhuis. 1952.
Code VNG: -1.842.11 07.354.1

3970. Zorg voor speciale ziekten. / Reuma. Gemeentelijke subsidie 1952 - 1975.
Code VNG: -1.842.193

3983-3984. Astma. Algemeen dossier, 1952 - 1975.
Code VNG: -1.842.193

3878. Ziekenhuizen. / Ziekenhuisorganisatie in buitengewone omstandigheden. 1955 - 1970.
Code VNG: -1.842.11

8982. Van Iterson Ziekenhuis. / Beschikbaarstellen in oorlogstijd. 1956 - 1964.
Code VNG: -1.842.11

4029. Zorg voor kreupelen, verminkten enz. (o.m. revalidatie) 1956 - 1971.
Code VNG: -1.842.45

3947. Herstellingsoorden, rust-en verpleeghuizen enz. Algemeen dossier, 1956 - 1975.
Code VNG: -1.842.138

3937. Bouw nieuw ziekenhuizencomplex. / Rapport van de Commissie Samenwerking Ziekenhuisbouw. 1957.
Code VNG: -1.842.11

3918. Van Iterson Ziekenhuis. / Medezeggenschapscommissie. 1957 - 1959.
Code VNG: -1.842.11 08.173

3938-3941. Bouw nieuw ziekenhuizencomplex. Correspondentie n.a.v. het rapport van de Commissie Samenwerking Ziekenhuisbouw, 1958 - 1966.
Code VNG: -1.842.11

3907. Van Iterson Ziekenhuis. / Dienstvoorschriften. 1960 - 1971.
Code VNG: -1.842.11 07.355.1

3930. Ziekenhuiscomplex aan de Bleulandweg. / "Stichting het Bleuland Ziekenhuis". 1960 - 1975.
Code VNG: -1.842.11

3960-3961. Prinses Beatrix Fonds, 1960 - 1975.
Code VNG: -1.842.193

3920. Van Iterson Ziekenhuis. / Overgang en beeindiging dienstbetrekking . Algemeen dossier, 1961.
Code VNG: -1.842.11 08.28

4028. Zorg voor doofstommen en slechthorenden. / "Effatha" Prot.Chr.Stichting voor maatschappelijk werk ten behoeve van doofstommen. Voorburg. 1961 - 1971.
Code VNG: -1.842.42

3919. Van Iterson Ziekenhuis. / Bevordering. 1962.
Code VNG: -1.842.11 08.24

4017-4019. Tijdelijke rijksregelingen voor mindervaliden. Algemeen dossier, 1962 - 1975.
Code VNG: -1.842.4

4027. Zorg voor doofstommen en slechthorenden. / Vereniging tot bevordering der belangen van slechthorenden afd.Gouda. 1963 - 1971.
Code VNG: -1.842.42

4023. Blinden en slechtzienden. / Tijdelijke Rijksgroepsregeling Blinden. 1964 - 1965.
Code VNG: -1.842.41

3994-3996. Ambulancevervoer in regionaal verband, 1964 - 1975.
Code VNG: -1.842.198

3896. Van Iterson Ziekenhuis. / Benodigdheden en hulpmiddelen voor de administratie en het beheer.(o.m. aansluiting bij Registratuurbureau). 1965 - 1966.
Code VNG: -1.842.11 07.353.2

3921-3922. Van Iterson Ziekenhuis. Personeelsorgaan De Iterzon, 1965 - 1970.
Code VNG: -1.842.11 08.84

3949-3951. Stichting Bloemendaal, verpleegtehuis voor langdurig (somatisch) zieken aan de Livingstonelaan, 1965 - 1975.
Code VNG: -1.842.138

3909. Van Iterson Ziekenhuis. / Organisatie van de administratieve en technische dienst. 1966 - 1969.
Code VNG: -1.842.11 07.355.5

3914-3915. Subsidie aan Kraamcentrum Gouwe - Lek - IJssel, 1968 - 1975.
Code VNG: -1.842.15

3986-3987. Hart- en vaatziekten, 1968 - 1975.
Code VNG: -1.842.193

3993. Zorg bij ongevallen. / Stichting Gouds Ambulancevervoer. 1968 - 1975.
Code VNG: -1.842.198

3908. Van Iterson Ziekenhuis. / Ongevallen en andere bijzondere gebeurtenissen bij de uitoefening van de dienst. 1969.
Code VNG: -1.842.11 07.355.3

3928. Van Iterson Ziekenhuis. / Gratificaties en ereblijken voor het personeel. 1969.
Code VNG: -1.842.11 08.97

3988. Zorg voor speciale ziekten. / Lepra. 1969 - 1971.
Code VNG: -1.842.193

3834-3835. Kruisvereniging Het Groene Kruis. Gemeentesubsidie, 1969 - 1975.
Code VNG: -1.841.1

3935. Ziekenhuiscomplex aan de Bleulandweg. / "Stichting het Bleuland Ziekenhuis". Rekeningen 1970 - 1973.
Code VNG: -1.842.11 07.352.18

3904-3906. Van Iterson Ziekenhuis. Aankoop, bestemming en sloop van het gebouw, 1970 - 1974.
Code VNG: -1.842.11 07.354.1

3929. Ziekenhuiscomplex aan de Bleulandweg. / "Stichting het Van Iterson Ziekenhuis". 1970 - 1975.
Code VNG: -1.842.11

3931. Ziekenhuiscomplex aan de Bleulandweg. / "Beheersstichting het Van Iterson Ziekenhuis". 1970 - 1975.
Code VNG: -1.842.11

3933. Ziekenhuiscomplex aan de Bleulandweg. / "Beheersstichting het Van Iterson Ziekenhuis". "Stichting het Van Iterson Ziekenhuis". Begrotingen 1970 - 1975.
Code VNG: -1.842.11 07.352.11

3934. Ziekenhuiscomplex aan de Bleulandweg. / "Beheersstichting het Van Iterson Ziekenhuis". "Stichting het Van Iterson Ziekenhuis". Rekeningen 1970 - 1975.
Code VNG: -1.842.11 07.352.18

3836. Kruisvereniging "Het Wit-Gele Kruis" afd. Reeuwijk. / Gemeentesubsidie 1971 - 1975.
Code VNG: -1.841.1

3923. Ziekenhuiscomplex aan de Bleulandweg. / Garantietoelagen. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.842.11 08

3936. Ziekenhuiscomplex aan de Bleulandweg. / "Beheersstichting het Van Iterson Ziekenhuis". "Stichting het Van Iterson Ziekenhuis". Kasopneming 1971 - 1975.
Code VNG: -1.842.11 07.352.651

3838. Kruisvereniging Gouda (Interkruis). 1972 - 1975.
Code VNG: -1.841.1

3932. Ziekenhuiscomplex aan de Bleulandweg. Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.842.11

3985. Zorg voor speciale ziekten. / Cystic Fibrosis. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.842.193

3990. Zorg bij ongevallen. Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.842.198

3948. Herstellingsoorden,rust-en verpleeghuizen, enz. / Correspondentie i.z. samenwerking verpleegtehuisvoorziening in Gouda e.o. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.842.1383.11.3. Ouderenzorg

4168-4176. Henrietta Hoffmanhuis. / Begrotingen, met wijzigingen, 1945 - 1972.
Code VNG: -1.842.61 07.352.11

4177-4180. Henrietta Hoffmanhuis. / Rekeningen 1945 - 1972.
Code VNG: -1.842.61 07.352.18

4109-4110. Bejaardencentrum Juliana. Jaarverslagen, 1945 - 1975.
Code VNG: -1.842.61 07.12

4111-4118. Bejaardencentrum Juliana. Begrotingen en begrotingswijzigingen, 1945 - 1975.
Code VNG: -1.842.61 07.352.11

4127. Bejaardencentrum Juliana. / Controle financieel beheer door Verificatie-bureau 1946 - 1949.
Code VNG: -1.842.61 07.352.65

4119-4123. Bejaardencentrum Juliana. Jaarrekeningen, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.842.61 07.352.18

4095. Bejaardencentrum Juliana. / Onderhoud en inrichting. 1946 - 1971.
Code VNG: -1.842.61

4096-(4108). Bejaardencentrum Juliana. Uitbreiding gebouw, 1946 - 1971.
Code VNG: -1.842.61

4165-4166. Henrietta Hoffmanhuis. / Goedkeuring opneming dames, 1946 - 1971.
Code VNG: -1.842.61

4161-4164. Henrietta Hoffmanhuis. / Reglementen, 1946 - 1972.
Code VNG: -1.842.61

4159-4160. Henrietta Hoffmanhuis. Algemeen dossier, 1946 - 1973.
Code VNG: -1.842.61

4069-4072. Bejaarden. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.842.6

4087-4088. Bejaardencentrum Juliana. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.842.61

4089. Bejaardencentrum Juliana. / Reglement. 1946 - 1975.
Code VNG: -1.842.61

4090. Bejaardencentrum Juliana. / Samenstelling College van Regenten. 1946 - 1975.
Code VNG: -1.842.61

4091-4092. Bejaardencentrum Juliana. Tarieven, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.842.61

4074. Noodwet Ouderdomsvoorziening. 1947 - 1957.
Code VNG: -1.842.6

4181-4182. Henrietta Hoffmanhuis. / Personeel. Algemeen dossier, 1947 - 1972.
Code VNG: -1.842.61 08

4094. Bejaardencentrum Juliana. / Eigendom en Bezit. 1950 - 1971.
Code VNG: -1.842.61

4132. Woningbouw voor ouden van dagen. / Rusthuis "Gouwestein" (Diaconie N.Herv.Gemeente). Algemeen dossier, 1952 - 1971.
Code VNG: -1.842.61

4137. Woningbouw voor ouden van dagen. Bouwen rusthuis "Gouwestein" door Diaconie N.Herv.Gemeenten. / Garantie waarborging rente- en aflossing voor gesloten geldle- ning ad f.900.000,-- en aanvullende geldlening ad f 400.000,-- 1953 - 19...
Code VNG: -1.842.61

4136. Woningbouw voor ouden van dagen. / Stichting "Gouwestein".(Diaconie N.Herv.Gem.).Bouw bejaardente- huis en 11 won. a/h Van Bergen IJzendoornpark 7. 1953 - 1957.
Code VNG: -1.842.61

8980. Bejaardencentrum Juliana. / Uitbreiding gebouw. Verstrekken en garanderen geldleningen, 1953 - 1975.
Code VNG: -1.842.61

4093. Bejaardencentrum Juliana. / Aanvaarden schenkingen, 1955.
Code VNG: -1.842.61

4140-4143. Rusthuis Gouwestein (Diakonie hervormde gemeente). Jaarrekeningen, 1955 - 1971.
Code VNG: -1.842.61 07.352.18

4133-4134. Rusthuis Gouwestein (Diakonie hervormde gemeente). Verpleegprijzen, 1955 - 1975.
Code VNG: -1.842.61

4138-4139. Rusthuis Gouwestein (Diakonie hervormde gemeente). Begrotingen, 1956 - 1972.
Code VNG: -1.842.61 07.352.11

4078. Gemeentelijke verordening op de bejaarden-en verpleegtehuizen. / Vastgesteld bij raadsbesluit van 29 mei 1961 nr.6094. Verordening ingetrokken. 1961. Bevat tevens: provinciale verordening op de bejaarden-en verpleegtehuizen, vastgesteld bij besluit van provinciale staten d.d. 8 februari 1961 nr. 111 (verordening ingetrokken 1961).
Code VNG: -1.842.61

4129. Bejaardencentrum Juliana. / Ambts- of dienstwoningen, 1961 - 1971.
Code VNG: -1.842.61 07.354.2

4131. Bejaardencentrum Juliana. / Overgang en beeindiging dienstbetrekking. Algemeen dossier, 1961 - 1971.
Code VNG: -1.842.61 08.28

4144. Huize "Groeneweg". Algemeen dossier, 1961 - 1975.
Code VNG: -1.842.61

4346. Ouderdoms-, invaliditeits- en pensioenverzekering. 1962 - 1967.
Code VNG: -1.848.43

4130. Bejaardencentrum Juliana. / Personeel. Algemeen dossier, 1962 - 1972.
Code VNG: -1.842.61 08

4167. "Henrietta Hoffmanhuis". / Tarieven. 1962 - 1972.
Code VNG: -1.842.61

4135. Woningbouw voor ouden van dagen. / Stichting "Gouwestein".(Diaconie N.Herv.Gem.).Bouw 10 bejaarden- woningen in de tuin van "Gouwestein". 1963 - 1964.
Code VNG: -1.842.61

4079. Provinciale verordening op de bejaardenoorden. / Vastgesteld bij besluit van Prov.Staten d.d. 13 nov.1963,no.XIII. 1963 - 1966.
Code VNG: -1.842.61

4083. Bouw bejaardentehuis in Bloemendaal door de Stichting "Huize Bloemendaal". 1963 - 1970.
Code VNG: -1.842.61

4080. Zorg voor ouden van dagen. / Aanmelding van bejaardenoorden ing. art.3 van de Wet op de Bejaardenoorden. 1963 - 1971.
Code VNG: -1.842.61

4086. "Huize Annie". 1963 - 1971.
Code VNG: -1.842.61

4081. Bouw bejaardencentrum in Vreewijk en/of Bloemendaal door de diaconie der Herv.Gemeente. 1964 - 1965.
Code VNG: -1.842.61

4150-4151. Savelberg Stichting. / Bouw bejaarden tehuis aan de Willem de Zwijgersingel 118, 1965 - 1972.
Code VNG: -1.842.61

4188. Bejaarden. / Bejaardensocieteiten. Algemeen dossier, 1965 - 1975.
Code VNG: -1.842.68

4190. Bejaarden. / Stichting open bejaardenwerk. Algemeen dossier, 1965 - 1975.
Code VNG: -1.842.68

4075. Zorg voor ouden van dagen. / Bezorgen van warme maaltijden bij ouden van dagen. 1966 - 1971.
Code VNG: -1.842.6

4128. Bejaardencentrum Juliana. / Documentenbeheer. 1966 - 1971.
Code VNG: -1.842.61 07.353.22

4183. St.-Jozef Paviljoen. 1966 - 1971.
Code VNG: -1.842.61

8978. Bejaardencentrum "Ronssehof" (Interkerkelijke Stichting Bejaardenwerk). / Bouw 1 verzorgingstehuis en 68 won.v.bejaarden.(HP 46.380). Algemeen dossier, 1966 - 1972.
Code VNG: -1.842.61

4149. Stichting Ned. Centrale voor Huisvesting van Bejaarden. / Plannen voor bouw verzorgingstehuis e.a. a/d Groeneweg. Niet doorgegaan. 1966 - 1973.
Code VNG: -1.842.61

4185-4186. Willem Vroesenhuis, 1966 - 1975.
Code VNG: -1.842.61

4193. Bejaarden. / Oprichting contactorgaan m.b.t. te voeren beleid t.a.v. de verzorging en/of verpleging van bejaarden. 1969.
Code VNG: -1.842.68

4146. Bejaarden. / Stichting open bejaardenwerk. Rijksbijdrage 1969 - 1973.
Code VNG: -1.842.68

4155. Bejaardencentrum "Ronssehof" (Interkerkelijke Stichting Bejaardenwerk). / Bouw 1 verzorgingstehuis en 68 won. v. bejaarden (HP 46.380). Rijksbijdrage 1969 - 1973.
Code VNG: -1.842.61

4085. Bouw bejaardencentrum door Stichting bejaardenoorden en verzorgingste- huizen v.d. Gereformeerde Gemeenten in Nederland aan de Winterdijk, 1969 - 1975.
Code VNG: -1.842.61

4187. Bejaarden. / Ontspanning. Cultureel werk, 1969 - 1975.
Code VNG: -1.842.68

4145. Huize "Groeneweg". / Verbouw en restauratie. 1970 - 1974.
Code VNG: -1.842.61

4082. Savelberg stichting. / Pensionprijzen en begrotingen 1970 - 1975.
Code VNG: -1.842.61

4152. Bejaardencentrum "Ronssehof" (Interkerkelijke Stichting Bejaardenwerk). Algemeen dossier, 1970 - 1975.
Code VNG: -1.842.61

4124-4125. Uitbreiding Bejaardencentrum Juliana met 60 bejaardenwoningen aan de Kon. Wilhelminaweg, 1970 - 1973. (= map 2)
Code VNG: -1.842.61

4077. Verpleegtehuizen.Verzorgingshuizen.Bejaardencentra . / Richtlijnen m.b.t. opnamebeleid bejaardentehuizen. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.842.61

4084. Zorg voor ouden van dagen. / Stichting verpleeghuis geestelijk gestoorde bejaarden te Gouda i.o. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.842.61

4126. Bejaardencentrum Juliana. / Rekeningen 1971 - 1975.
Code VNG: -1.842.61 07.352.18

4184. Stichting Ned.Centrale voor Bijzondere Huisvestingsvormen te Amsterdam. Algemeen dossier, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.842.61

4073. Bejaarden. / Rijksbijdrageregeling dienstencentra voor bejaarden. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.842.6

4076. Verpleegtehuizen.Verzorgingshuizen.Bejaardencentra . Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.842.61

4097-4098. Stichting Zuidrandflat (Humanistische Bouwstichting Bejaardenhuisvesting te Amsterdam). Bouw bejaardencentrum aan De la Reylaan, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.842.61

4153. Bejaardencentrum "Ronssehof" (Interkerkelijke Stichting Bejaardenwerk). / Verpleegprijzen. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.842.61

4189. Bejaarden. / Bejaardensocieteiten. Verlenen subsidies 1972 - 1975.
Code VNG: -1.842.68

8979. Rusthuis "Gouwestein" (Diaconie Ned. Hervormde Gemeente). Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.842.61

4147-(4158). Stichting Ned.Centrale voor Huisvesting van Bejaarden. / Bouw 144 bejaardenwoningen a/d Groeneweg, 1973 - 1975.
Code VNG: -1.842.61

4154. Bejaardencentrum "Ronssehof" (Interkerkelijke Stichting Bejaardenwerk). / Begrotingen 1973 - 1975.
Code VNG: -1.842.61 07.352.11

8986. Stichting Zuidrandflat (Humanistische Bouwstichting Bejaardenhuisvesting te Amsterdam). / Bouw bejaardencentrum aan De la Reylaan. Garanderen geldleningen, 1973 - 1975.
Code VNG: -1.842.61

4252. Bejaarden. / Stichting open bejaardenwerk. Rijksbijdrage 1974 - 1975.
Code VNG: -1.842.68

4099. Stichting Zuidrandflat. (Humanistische Bouwstichting Bejaardenhuisvesting te Amsterdam). Algemeen dossier, 1975.
Code VNG: -1.842.61

4191-4192. Huize Groeneweg. / Verbouw en restauratie. 1975 - 1976.
Code VNG: -1.842.613.11.4. Zorg voor geestelijk gehandicapten; psychiatrische zorg

4000. Zorg voor geesteszieken. / Periodieke opgave aantal patienten. 1946 - 1963.
Code VNG: -1.842.2

4001. Zorg voor geesteszieken. / Geschillen omtrent woonplaats. 1946 - 1971.
Code VNG: -1.842.2

4003. Stichting Geestelijke Volksgezondheid Zuid-Holland. (Voorheen Stichting voor Sociaal-Psychiatrische Diensten in Zuid-Holland). Algemeen dossier, 1946 - 1971.
Code VNG: -1.842.2

3997-3999. Geesteszieken. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.842.2

4006-4007. Geestelijk gehandicapten. Algemeen dossier, 1951 - 1975.
Code VNG: -1.842.3

4009. Maatschappelijke steun voor zwakzinnigen, enz. / Alg.Ver.v.Sociaal-Pedagogische zorg voor Gouda e.o. 1954 - 1975.
Code VNG: -1.842.3

4008. Maatschappelijke steun voor zwakzinnigen, enz. / Nazorg van zwakzinnigen. 1961 - 1971.
Code VNG: -1.842.3

4014. Maatschappelijke steun voor zwakzinnigen, enz. / Stichting R.K.Sociaal Pedagogische Zorg Zuid Holland-Oost. 1961 - 1975.
Code VNG: -1.842.3

4002. Zorg voor geesteszieken. / Provinciale bijdrage. Algemeen dossier, 1962 - 1971.
Code VNG: -1.842.2

4005. Zorg voor lijders aan verslavingsziekten. 1962 - 1971.
Code VNG: -1.842.2

4010. Maatschappelijke steun voor zwakzinnigen, enz. / Stichting voor Chr.Soc.-pedagogische Nazorg aan Geestelijk Mindervaliden in de Rijnstreek. 1964 - 1972.
Code VNG: -1.842.3

4011. Geestelijk gehandicapten. / Stichting Gemiva. Algemeen dossier, 1967 - 1975.
Code VNG: -1.842.3

4012. Geestelijk gehandicapten. / Stichting Gemiva. "Huize de Singel", Fluwelensingel 38. 1967 - 1975.
Code VNG: -1.842.3

8983. Geestelijk gehandicapten. / Stichting Gemiva. "Huize Willens",Krugerlaan 79. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.842.3

8984. Geestelijk gehandicapten. / Stichting Gemiva. "Huize Bloemendaal",Magalhaeslaan 7. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.842.3

4004. Stichting Geestelijke Volksgezondheid Zuid-Holland. Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.842.2

4013. Stichting Boerderij. 1973 - 1975.
Code VNG: -1.842.3

8985. Geestelijk gehandicapten. / Stichting Gemiva. Gezinsvervangend tehuis a/d Van Beverninghlaan 30. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.842.33.11.5. Armoedebestrijding; bijstand; financiële ondersteuning van werklozen

4039-4049. Statistiek van het armwezen (later: van de sociale zorg), 1943 - 1964.
Code VNG: -1.842.5

4312. Geldelijke ondersteuning van werkloozen. / Wachtgeldregeling. Declaraties. 1944 - 1946 in een declaratie.
Code VNG: -1.842.973

4315-4319. Geldelijke ondersteuning van werkloozen. Wachtgeldregeling, 1944 - 1949.
Code VNG: -1.842.973

4059. Henrietta Hoffmankeuken. / Jaarverslagen 1945 - 1951.
Code VNG: -1.842.54

4062. Henrietta Hoffmankeuken. / Rekeningen 1945 - 1952.
Code VNG: -1.842.54 07.352.18

4035. Regeringsverslag Armwezen. / 1945 - 1963.
Code VNG: -1.842.5

4307. Steun aan kleine boeren en/of tuinbouwers. / B.steun. 1946 - 1948.
Code VNG: -1.842.95

4324. Zorg voor werklozen. Uitkering en loonnormen. / (Vervallen m.i.v. 1 juli 1952 in verband met inwerking treden Werkloos- wet). 1946 - 1952.
Code VNG: -1.842.973

4342. Sociale voorziening voor werklozen. Algemeen dossier, 1946 - 1955.
Code VNG: -1.842.973

4322-4323. Sociale voorziening voor werklozen. Circulaires, 1946 - 1964.
Code VNG: -1.842.973

4314. Geldelijke ondersteuning van werklozen. Algemeen dossier, 1946 - 1971.
Code VNG: -1.842.973

4030-4031. Bijstandbehoevenden. Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.842.5

4055-4056. Henrietta Hoffmankeuken (volksgaarkeuken). Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.842.54

4057-4058. College van regenten van het Henrietta Hoffmanhuis, tevens commissie voor de Henrietta Hoffmankeuken, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.842.54

4060-4061. Henrietta Hoffmankeuken. Begrotingen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.842.54 07.352.11

4303-4304. Zorg voor kleine zelfstandigen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.842.95

* 9001-(9482). Bijstandbehoevenden. / Individuele gevallen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.842.5

4063. Henrietta Hoffmankeuken. / Financieel beheer 1947 - 1953.
Code VNG: -1.842.54 07.352.6

4325-4326. Sociale voorziening voor werklozen. / Overbruggingsregeling en sociale bijstandsregeling. Algemeen dossier, 1947 - 1955.
Code VNG: -1.842.973

4068. Henrietta Hoffmankeuken. / Personeel. 1947 - 1962.
Code VNG: -1.842.54 08

4066-4067. Henrietta Hoffmankeuken. Reglement met wijzigingen, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.842.54 07.76

4054. Hulp in natura aan behoeftigen. / O.m. beddegoed, kleren, brandstoffen enz. Algemeen dossier, 1950 - 1971.
Code VNG: -1.842.54

3981. Verdeling algemene armengelden ingevolge de Armenwet. 1951 - 1960.
Code VNG: -1.842

4327. Cultureel werk voor werklozen. 1952 - 1971.
Code VNG: -1.842.978

4050. Zorg voor daklozen,passanten e.d. 1953 - 1971.
Code VNG: -1.842.52

4305. Sociaal Economische Voorziening voor Zelfstandigen. Algemeen dossier, (M.i.v. 17-10-1955). 1955 - 1971.
Code VNG: -1.842.95

4053. Geldelijke hulp aan behoeftigen in bepaalde jaargetijden en bij bijzondere gelegenheden. 1956 - 1971.
Code VNG: -1.842.533

4308-4309. Zorg voor varende en zwervende bevolking. Algemeen dossier, 1956 - 1975.
Code VNG: -1.842.955

4064. Henrietta Hoffmankeuken. / Kasopneming 1960 - 1973.
Code VNG: -1.842.54 07.352.651

4306. Plaatselijke Commissie Zelfstandigen. 1960 - 1975.
Code VNG: -1.842.95

4032-4033. Algemene bijstandswet, 1963 - 1975.
Code VNG: -1.842.5

4037. Bijstandbehoevenden. / Commissie van advies, bedoeld in art.75 der Algemene Bijstandswet. 1964 - 1974.
Code VNG: -1.842.5 07.58

4034. Bijstandbehoevenden. / Behandeling aanvragen om bijstand en bezwaarschriften. 1964 - 1975.
Code VNG: -1.842.5

4038. Bijstandbehoevenden. / Commissie voor de bezwaarschriften ingevolge de Algemene Bijstandswet. 1964 - 1975.
Code VNG: -1.842.5 07.58

4051-4052. Normen van bijstandsverlening, 1964 - 1975.
Code VNG: -1.842.531

4339-4340. Geldelijke ondersteuning van werklozen. "Wet werkloosheidsvoorziening" met uitvoeringsbesluiten. / "Rijksgroepsregeling werkloze werknemers". Algemeen dossier, 1964 - 1975.
Code VNG: -1.842.973

4341. Geldelijke ondersteuning van werklozen. / Commissie werkloosheidsvoorziening. 1964 - 1975.
Code VNG: -1.842.973

4036. Inzenden vragenlijst betr.uitvoering Algemene Bijstandswet aan Min.van C.R.M. ten behoeve van verslag bedoeld in art.209 Grondwet. / 1965 - 1971.
Code VNG: -1.842.5

4321. Geldelijke ondersteuning van werklozen. / Commissie rijksgroepsregeling werkloze werknemers. 1965 - 1975.
Code VNG: -1.842.973

4313. Zorg voor werklozen. 1967 - 1975.
Code VNG: -1.842.97

9102. Varende en zwervende bevolking. / Voorlopige aanwijzing gemeente Gouda als centrumgemeente voor bijstandsverlening aan woonwagenbewoners. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.842.955

4245. Declaraties en jaaropgaven aan het Min. van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk Werk in verband met uitvoering Algemene Bijstandswet en diverse / Rijksgroepsregelingen, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.842.9

4247. Declaraties en jaaropgaven aan het Ministerie van Sociale Zaken in verband met uitvoering diverse rijksgroepsregelingen, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.842.9

4244. Circulaires van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in verband met uitvoering diverse rijksgroeps-en rijksbijdrageregelingen, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.842.9

4246. Circulaires van het Ministerie van Sociale Zaken in verband met uitvoering diverse rijksgroeps- en rijksbijdrageregelingen, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.842.9

4248. Uitvoering diverse rijksgroeps- en rijksbijdrageregelingen. / Individuele gevallen. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.842.9

4065. Henrietta Hoffmankeuken. / Gebouwen. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.842.54 07.354.1

4320. Uitkeringen. / O.m. werkloosheidsvoorzieningsregelingen. Algemeen dossier, 1975.
Code VNG: -1.842.9733.11.6. Maatschappelijk werk; welzijnswerk

3827. Maatschappelijke zorg in het algemeen. / Nederlands Volksherstel.
Code VNG: -1.841

3828. Maatschappelijke zorg in het algemeen. / Coordinatiecommissie. 1946.
Code VNG: -1.841

* 9110. Maatschappelijke steun aan gezinnen. / Politieke delinquenten en N.S.B. gezinnen.
Code VNG: -1.842.98

3973. Armenraden; sociale raden. 1946 - 1951.
Code VNG: -1.841.82

9129. Maatschappelijke zorg in het algemeen. Algemeen dossier, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.841

4328. Gezinnen. Algemeen dossier, 1946 - 1971.
Code VNG: -1.842.98

4331. Huishoudelijke hulp. Alg.Ver.Gezinsverzorging en Maatschappelijk Werk voor Gouda en Omstreken. Diaconie Ned.Herv.Gemeente. / In 1971 overgegaan naar de Stichting maatschappelijke dienst- verlening regio Gouda. Algemeen dossier, 1946 - 1971.
Code VNG: -1.842.984

4335. Maatschappelijke steun in andere gevallen. / O.m. politieke delinquenten. 1946 - 1971.
Code VNG: -1.842.99

9483. Steun aan ongehuwde moeders. 1946 - 1971.
Code VNG: -1.842.86

4351-4352. Huishoudelijke hulp. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.842.984

3846-3847. Stichting voor Maatschappelijk Opbouwwerk in Zuid-Holland. Algemeen dossier, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.841.81

4353-4355. Huishoudelijke hulp. / Richtlijnen rijks- en gemeentesubsidie, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.842.984

3848. Stichting voor Maatschappelijk Opbouwwerk in Zuid-Holland. / Provinciedagen. 1949 - 1970.
Code VNG: -1.841.81

4330. Huishoudelijke hulp. "Diaconie Ned.Herv.Kerk". / M.i.v. 1 mei 1968 overgegaan naar Interkerkelijke Stichting Gezinsverzorging Gouda. Algemeen dossier, 1952 - 1968.
Code VNG: -1.842.984

3839. Overheidszorg. / O.m. verhaal in algemene zin. 1953 - 1970.
Code VNG: -1.841.6

4329. Gezinnen. / Rijksregeling subsidiering bijzonder gezins- en wijkwerk 1959. 1959 - 1971.
Code VNG: -1.842.98

3854. Instellingen op sociaal-charitatief gebied. Algemeen dossier, 1960 - 1975.
Code VNG: -1.841.81

4333. Huishoudelijke hulp. Interkerkelijke Stichting Gezinsverzorging Gouda. / In 1971 overgegaan naar de Stichting maatschappelijke dienst- verlening regio Gouda. Algemeen dossier, 1968 - 1970.
Code VNG: -1.842.984

4241. Maatschappelijke zorg ten behoeve van overige groepen van behoevenden. Algemeen dossier, 1968 - 1975.
Code VNG: -1.842.9

3849-3850. Opbouwwerk in Gouda. Algemeen dossier, 1969 - 1975.
Code VNG: -1.841.81

4332. Huishoudelijke hulp. Stichting Kath.vereniging voor gezinszorg en maatschappelijk werk. / In 1971 overgegaan naar de Stichting maatschappelijke dienst- verlening regio Gouda. Algemeen dossier, 1970.
Code VNG: -1.842.984

4334. Huishoudelijke hulp. / Gereformeerde Stichting voor Gezinsverzorging binnen het ressort v.d. classis der Geref. kerken in Nederland. 1970 - 1971.
Code VNG: -1.842.984

3842. Particuliere zorg. / O.m.vrijwillige burgerlijke dienstverleningen, 1971.
Code VNG: -1.841.75

3853. Opbouwwerk in Gouda. / Subsidiering 1971 - 1975.
Code VNG: -1.841.81

4238. Maatschappelijke zorg ten behoeve van verschillende groepen. / Stichting Gouds opvangcentrum "De Ton". 1971 - 1975.
Code VNG: -1.842.8

4336. Sociale adviezen. / O.m. aanstellen sociaal raadsman. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.842.991

3851. Opbouwwerk in Gouda. / Diverse commissies. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.841.81

4239. Maatschappelijke zorg ten behoeve van verschillende groepen. / Release (v/h W.A.C.). 1972 - 1975.
Code VNG: -1.842.8

3852. Opbouwwerk in Gouda. / Saneringsgebied "Kort Haarlem" 1973 - 1975.
Code VNG: -1.841.81

4240. Maatschappelijke zorg ten behoeve van verschillende groepen. / Werkgroep Ontmoetings Centrum (W.O.C.). 1973 - 1975.
Code VNG: -1.842.8

3845. Organisatie van de maatschappelijke zorg. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.841.83.11.7. Jeugdzorg

4215. Zorg voor wezen. / Wees- en Aelemoeseniershuis. Algemeen dossier, 1935 - 1971.
Code VNG: -1.842.73

4224-(4226). Zorg voor wezen. / Wees- en Aelemoeseniershuis. Rekeningen, 1944 - 1975.
Code VNG: -1.842.73 07.352.18

4227. Zorg voor wezen. / Wees- en Aelemoeseniershuis. Jaarverslagen 1945 - 1946.
Code VNG: -1.842.73

4222-4223. Zorg voor wezen. / Wees- en Aelemoeseniershuis. Begrotingen, 1945 - 1975.
Code VNG: -1.842.73 07.352.11

* 9486. Maatschappelijke steun voor kinderen. / Onderbrenging N.S.B. kinderen. 1946.
Code VNG: -1.842.7

4196. Maatschappelijke steun voor kinderen. / Huisvesting Joodse kinderen 1947, Hulp aan Putten`s jeugd 1946, Sinterklaascadeaus uit Spanje 1946.
Code VNG: -1.842.7

9485. Maatschappelijke steun voor kinderen. Algemeen dossier, 1946 - 1956.
Code VNG: -1.842.7

4216. Zorg voor wezen. / Wees- en Aelemoeseniershuis. Reglement. 1946 - 1960.
Code VNG: -1.842.73

4234-4236. Kinderuitzending. / Provinciale subsidie 1946 - 1968.
Code VNG: -1.842.781 07.85-3

9137. Zorg voor zwervelingen, mishandelde, verwaarloosde en verdorven kinderen. / Zorg voor voogdijkinderen en bestedelingen. Algemeen dossier. 1946 - 1971.
nee
Code VNG: -1.842.74

4214-(4217). Zorg voor wezen. / Wees- en Aelemoeseniershuis. Samenstelling bestuur, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.842.73

4218-4219. Zorg voor wezen. / Wees- en Aelemoeseniershuis. Gebouwen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.842.73

4232-4233. Kinderuitzending. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.842.781

4213. Zorg voor natuurlijke kinderen. 1947 - 1971.
Code VNG: -1.842.72

4195. Hulp aan kinderen. / U.N.A.C.-Comite. 1948 - 1950.
Code VNG: -1.842.7

4237. Kinderuitzending. / Prot. Christelijke Verenigingen, 1949 - 1971.
Code VNG: -1.842.781

4197-4198. Maatschappelijke steun voor kinderen. / Voorlichting bij opvoedingsmoeilijkheden. Vereniging "Pro Juventute" 1949 - 1975.
Code VNG: -1.842.7

4347. Kinderbijslag. 1951 - 1971.
Code VNG: -1.848.45

4230. Zorg voor zwervelingen, mishandelde, verwaarloosde en verdorven kinderen. / Voogdijinstelling "St.Raymundes" (Ver.voor Kath.Gezinsvoogdij en patronage") 1952 - 1971.
Code VNG: -1.842.74

4229. Zorg voor zwervelingen, mishandelde, verwaarloosde en verdorven kinderen. / Voogdijinstelling "Ds J.J.P.Valeton-Stichting". 1953 - 1971.
Code VNG: -1.842.74

4220-(4225). Zorg voor wezen. / Restauratie Wees- en Aelemoeseniershuis, 1954 - 1976.
Code VNG: -1.842.73

4201. Speeltuinen en speelplaatsen (weiden). / Rapport van gemeente Nijmegen: "Speelruimte voor de Jeugd - Een onderzoek". 1963.
Code VNG: -1.842.71

4574-4575. Kindercreches. Algemeen dossier, 1970 - 1975.
Code VNG: -1.851.1

4194. Maatschappelijke steun voor kinderen. Algemeen dossier, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.842.7

4228. Kinderbescherming. Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.842.74

4231. Inrichtingen, herstellingsoorden, vakantiekolonies. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.842.7813.11.8. Zorg voor slachtoffers van oorlogen en rampen; vluchtelingenzorg

9439. Financiele verzorging teruggekeerde krijgsgevangenen. 1945 - 1950.
Code VNG: -1.842.93

4282-4283. Steun aan slachtoffers van verzet en represailles, 1946 - 1958.
Code VNG: -1.842.913.6

4264. Afrekening kosten doorgangshuis ingericht tijdens de oorlog 1940-1945 ten behoeve van verschaffen nachtverblijf aan z.g. voedselhalers in de school / A/d 1e Kade, 1946.
Code VNG: -1.842.913

4284. Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indie (N.I.W.I.N.) 1946 - 1949.
Code VNG: -1.842.917.1

4279. Zorg voor geevacueerden. / Re-evacuatie.
Code VNG: -1.842.913.5

8655. Maatschappelijke steun aan gedemobiliseerden. Algemeen dossier, 1946 - 1951.
Code VNG: -1.842.93

9438. Zorg voor militairen en hun verwanten. / Tegemoetkoming in ziekenfondspremie t.b.v. gezinsleden van niet beroepsmilitairen. 1946 - 1951.
Code VNG: -1.842.93

4250. Zorg voor getroffenen bij Watersnood. / Herbeplanting Walcheren enz. 1946 - 1954.
Code VNG: -1.842.912

4266-4275. Oorlogsgeweldschade. Individuele gevallen, 1946 - 1960.
Code VNG: -1.842.913

4276. Steun in geval van oorlog. / Werkcomite Nat. Hulpzegen ten behoeve van oorlogsslachtoffers. 1946 - 1960.
Code VNG: -1.842.913

4260-4261. Zorg voor getroffenen bij oorlog. Algemeen dossier, 1963 - 1971.
Code VNG: -1.842.913

4262. Zorg voor getroffenen bij oorlog. / Diverse circulaires. 1946 - 1971.
Code VNG: -1.842.913

8654. Militairen en hun verwanten. / Fonds 1815 voor oud-militairen en nagelaten betrekkingen, 1946 - 1971.
Code VNG: -1.842.93

4256. Steun in geval van oorlog. / Oorlogsgeweldschade. Algemeen dossier,
Code VNG: -1.842.913

4265. Regeling voorschotten Duitse renten.
Code VNG: -1.842.913

4278. Steun in geval van oorlog. / Vergoeding geevacueerden (declaraties).
Code VNG: -1.842.913.5

4280. Zorg voor gerepatrieerden.
Code VNG: -1.842.913.5

4281. Geëvacueerden. Algemeen dossier,
Code VNG: -1.842.913.5

4286-4287. Vreemdelingen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.842.92

4294-4295. Militairen en hun verwanten. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.842.93

* 9377-(9390). Militairen en hun verwanten. / Pensioenen en financiele hulp. Individuele gevallen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.842.93

4285. Zorg voor Nederlanders uit den vreemde. Rijksbijdrageregeling teruggekeerde Nederlanders. / Ingetrokken m.i.v. 1 jan. 1971. Gerepatrieerden. Algemeen dossier, 1947 - 1971.
Code VNG: -1.842.917.2

9436. Maatschappelijke steun aan gedemobiliseerden. / Periodieke uitkeringen.
Code VNG: -1.842.93

9437. Maatschappelijke steun aan gedemobiliseerden. / Nationale demobilisatieraad.
Code VNG: -1.842.93

4253. Zorg voor getroffenen bij oorlog. / Regeling Hulpverlening Oorlogsslachtoffers (1940-1945). Regeling Hulpverlening Gerepatrieerden. 1950 - 1960.
Code VNG: -1.842.913

4277. Zorg voor verplaatste personen. Algemeen dossier, 1951 - 1971.
Code VNG: -1.842.913.5

4289-4290. Vluchtelingenhulp. Algemeen dossier, 1952 - 1971.
Code VNG: -1.842.92

4251. Zorg voor getroffenen bij Watersnood. / Stormramp op 1 februari 1953.
Code VNG: -1.842.912

4257. Stormramp op 1 Februari 1953. / Declaraties.
Code VNG: -1.842.912

4259. Zorg voor getroffenen bij Watersnood. / Stormramp op 1 Februari 1953. Zorg voor verplaatste personen.
Code VNG: -1.842.912.5

4249. Zorg voor getroffenen bij Watersnood. Algemeen dossier, 1954 - 1971.
Code VNG: -1.842.912

4291. Vluchtelingenhulp. / Hongaarse vluchtelingen, 1956 - 1959.
Code VNG: -1.842.92

4263. Zorg voor getroffenen bij oorlog. / Steun aan gemeente Venlo. 1959.
Code VNG: -1.842.913

4254. Zorg voor getroffenen bij oorlog. Rijksgroepsregeling oorlogsslachtoffers 1940-1945. / Rijksgroepsregeling gerepatrieerden. Rijksgroepsregeling Vervolgingsslachtoffers 1940-1945. 1960 - 1971.
Code VNG: -1.842.913

* 9385. Militairen en hun verwanten. / Militaire Ziekengeldregeling. Circulaires. 1961 - 1971.
Code VNG: -1.842.93

4292-4293. Actie voor vluchtelingenhulp, 1963, 1966.
Code VNG: -1.842.92

4255. Zorg voor getroffenen bij oorlog. / Rijksgroepsregeling Ambonezen. 1964 - 1971.
Code VNG: -1.842.913

4288. Vreemdelingen. / Rijksbijdrageregeling Vreemdelingen. Ingetrokken m.i.v. 1 jan. 1971. 1965 - 1971.
Code VNG: -1.842.92

4258. Getroffenen bij Watersnood. / Wateroverlast t.g.v. wolkbreuk op 23 juni 1975. 1975.
Code VNG: -1.842.9123.11.9. Overige sociale zorg

4302. Fonds voormalige Zakkendragersgilde. 1919 - 1975.
Code VNG: -1.842.95

4311. Commmissie van Samenwerking voor Bijzondere Noden afd.Gouda. 1944 - 1971.
Code VNG: -1.842.94

* 9487. Ondersteuning gezinnen politieke delinquenten. / Declaraties. 1945 - 1950.
Code VNG: -1.842.98

4297-4298. C.C.J. van der Doesstichting. Rekeningen, 1945 - 1975.
Code VNG: -1.842.95

4300-4301. Grootschippersgilde. Rekeningen, 1945 - 1975. Onder meer lijsten van uitkeringen.
Code VNG: -1.842.95

9484. Steun van het Koninklijk huis. 1946 - 1962.
Code VNG: -1.841.71

4310. Nationaal fonds voor bijzondere Noden. 1946 - 1971.
Code VNG: -1.842.94

4299. Fonds voormalige Grootschippersgilde. Algemeen dossier, 1946 - 1972.
Code VNG: -1.842.95

4296. Doesstichting van der, C.C.J. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.842.95

4338. Zorg ten behoeve van gevangenen en ontslagen gevangenen. / Reclassering. 1947 - 1964.
Code VNG: -1.845

4337. Zorg voor a-socialen. / Bestrijding onmaatschappelijkheid. 1957 - 1971.
Code VNG: -1.844

4348. Weduwen- en wezenverzekering. 1959 - 1972.
Code VNG: -1.848.46

4343. Zorg ten behoeve van gevangenen en ontslagen gevangenen. / Reclassering. 1969 - 1975.
Code VNG: -1.8453.12. Onderwijs

3.12.1. Onderwijs algemeen; toezicht


3.12.1.1. Algemeen

4508-4510. Onderwijs. Verordening regelende de vergoeding van het gebruik van schoollokalen voor particuliere doeleinden, (1932) 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851 06.13

4399-4401. Onderwijs. / Pensioenbijdragen, 1942 - 1971.
Code VNG: -1.851 01.08.743.12

4409. Onderwijs. / Schoolgelden. Vaststelling vermenigvuldigingscijfer. 1946 - 1953.
Code VNG: -1.851 02.2

4564. Onderwijs. / Zedelijkheid en zindelijkheid. (o.m. schoolbaden). 1946 - 1964.
Code VNG: -1.851 09.27

4554. Schooltandverzorging. / Oprichting stichting. O.m. Stichtingsakte. Verstrekken geldlening. 1946 - 1967.
Code VNG: -1.851 09.1

4472. Onderwijs. / Commissie Wering van Schoolverzuim. Algemeen dossier, 1946 - 1968.
Code VNG: -1.851 04.6

4473. Onderwijs. / Commissie Wering van Schoolverzuim. Samenstelling commissie. 1946 - 1968.
Code VNG: -1.851 04.6

4474. Onderwijs. / Commissie Wering van Schoolverzuim. Jaarverslagen. 1946 - 1968.
Code VNG: -1.851 04.6

4567. Schoolkleding. Algemeen dossier, 1946 - 1968.
Code VNG: -1.851 09.3

4455. Onderwijs. / Onderwijsmethoden. Systemen. Vormen van onderwijs. O.m. vernieuwing van onderwijs. 1946 - 1970.
Code VNG: -1.851 03.

4522. Onderwijs. / Schooltuinen. 1946 - 1970.
Code VNG: -1.851 06.34

4366. Onderwijs. / Ontslag. 1946 - 1971.
Code VNG: -1.851 01.08.28

4369. Onderwijs. / Overplaatsing. 1946 - 1971.
Code VNG: -1.851 01.08.311.1

4373. Onderwijs. / Verboden handelingen, 1946 - 1971.
Code VNG: -1.851 01.08.394

4408. Onderwijs. / Schoolgelden. Algemeen dossier, 1946 - 1971.
Code VNG: -1.851 02.2

4666-4677. Werkplan voor het onderwijs. / Afzonderlijke scholen, 1946 - 1971.
Code VNG: -1.851.2 02.4

4374-4375. Onderwijs. / Bezoldiging. Algemeen dossier, 1946 - 1973.
Code VNG: -1.851 01.08.741

4357-4360. Onderwijs. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851

4361-4362. Onderwijs. / Personeel. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851 01

4376-4382. Onderwijs. / Bezoldiging. Circulaires, 1946 - 1975.
xxx VVV
Code VNG: -1.851 01.08.741

4407. Onderwijs. / Organisatie van het onderwijs en van de school (o.m.verdeling leerlingen over diverse scholen). Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851 02

4410-(4415). Onderwijs. / Vakanties en vrije dagen. Sluiting van scholen voor bepaalde tijd, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851 02.3

4412-(4419). Onderwijs. / Leerstof. Vakken van onderwijs (o.m.lezingen). Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851 02.45

4426-4427. Onderwijs. Leerstof. Vakken van onderwijs. / Schoolzwemmen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851 02.45

4441-4443. Onderwijs. / Rijksschooltoezicht, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851 02.7-4

4464-4465. Onderwijs.Leerplicht. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851 04.5

4468-4469. Onderwijs.Leerplicht. / Vrijstelling der leerverplichting. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851 04.5

4503-4504. Onderwijs. / Onderhoud en schoonhouden, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851 06.12

4505-4507. Onderwijs. / In gebruik geven en verhuren van schoollokalen en gymnastieklokalen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851 06.13

4517-4518. Onderwijs. / Bioscopen en filmvoorstellingen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851 06.33

4523-4524. Onderwijs. / Reizen; excursies; wandelingen. Algemeen dossier, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.851 06.35

4537-4538. Onderwijs. Geneeskundige en hygienische zorg. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851 09.1

4540-4541. Bescherming leerlingen tegen besmettingsgevaar. Doorlichting onderwijzend personeel; o.m. opgave inrichtingen van onderwijs aan de Geneeskundig / Inspecteur van de Volksgezondheid. 1946 - 1971.
Code VNG: -1.851 09.1

4542-4544. Onderwijs. Schoolartsendienst. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851 09.1

4545. Schoolartsendienst. / Sollicitatie en benoeming. 1947 - 1960.
Code VNG: -1.851 09.1

4516. Schoolbibliotheken. 1947 - 1967.
Code VNG: -1.851 06.32

4476. Onderwijs. / Straffen en tuchtmiddelen (o.m. wegzenden van leerlingen uit de school). 1947 - 1968.
Code VNG: -1.851 05.2

4368. Onderwijs. / Instructies. 1947 - 1970.
Code VNG: -1.851 01.08.3

4462. Onderwijs. Financiele steun. / Studietoelagen van het Rijk. 1947 - 1971.
Code VNG: -1.851 04.1

4428-4429. Onderwijs. Leerstof. Vakken van onderwijs. / Schoolzwemmen. Tarieven van het Spaardersbad, 1947 - 1972.
xxx Waarschijnlijk VVV.
Code VNG: -1.851 02.45

4414-(4424). Onderwijs. Leerstof. Godsdienstonderwijs. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.851 02.45

4467. Onderwijs.Leerplicht. / Verordening, bij wijze van dwang naar school brengen van leerplichtige kinderen (art. 30 Leerplichtwet). 1947 - 1975.
Code VNG: -1.851 04.5

4477. Onderwijs. / Naamgeving scholen. 1947 - 1975.
Code VNG: -1.851 06

4388. Onderwijs. / Bezoldiging vakonderwijzers. Verordening 13 december 1948 met wijzigingen, 1948 - 1960.
Code VNG: -1.851 01.08.741

4475. Onderwijs. / Ordemaatregelen, beloningen en straffen. 1948 - 1968.
Code VNG: -1.851 05

4811. Hulpmiddelen bij het onderwijs. 1948 - 1969.
Code VNG: -1.851.2 06.3

4710. Scholenbouw. / Urgentieplan. 1948 - 1971.
Code VNG: -1.851.2 06.1

4530-4531. Onderwijs. / Bezoldiging niet-onderwijzend personeel, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.851 08.741

4546-4550. Schoolartsendienst. / Rijkssubsidie, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.851 09.1

4551. Schoolartsendienst. / Jaarverslagen 1949 - 1959.
Code VNG: -1.851 09.1

4397. Onderwijs. Bezoldiging vakonderwijzers. / Verordeningen met wijzigingen 3 november 1949, 29 augustus 1955, 25 augustus 1958 en 29 december 1960.
Code VNG: -1.851 01.08.741

4370. Onderwijs. / Verhindering tot het vervullen der betrekking. 1949 - 1967.
Code VNG: -1.851 01.08.351

4552-4553. Onderwijs. / Schooltandverzorging. Algemeen dossier, 1949 - 1975.
Code VNG: -1.851 09.1

4555. Onderwijs. Schooltandverzorging. / Samenstelling bestuur. 1949 - 1975.
Code VNG: -1.851 09.1

4556-4559. Onderwijs. Schooltandverzorging. / Jaarstukken en gemeentesubsidie, 1949/1950 - 1974/1975.
Code VNG: -1.851 09.1

4568-4569. Onderwijs. / Lichamelijke opvoeding, ontspanning, plechtigheden. Algemeen dossier, 1949 - 1975.
Code VNG: -1.851 09.4

4403. Onderwijs. / Rechten van het gezin. Smartegeld onderwijzersweduwen. 1950.
Code VNG: -1.851 01.08.75

4539. Geneeskundige en hygienische zorg. / Cursus bijzondere schoolgymnastiek ten doel hebbende corrigeren houdingsafwijkingen enz. 1950 - 1964.
Code VNG: -1.851 09.1

4519-4521. Schoolradio en -televisie, 1951 - 1975.
Code VNG: -1.851 06.33

4534-4535. Onderwijs. Aangelegenheden betreffende de leerlingen. / Schoolmatschappelijk- en schoolpsychologisch werk, 1952 - 1964.
Code VNG: -1.851 09

4406. Onderwijs. / Gratificaties en ereblijken voor het onderwijzend personeel. 1952 - 1972.
Code VNG: -1.851 01.08.97

4402. Onderwijs / Rechten van het gezin (o.m. toepassing art.19 Verlofbesluit). 1954.
Code VNG: -1.851 01.08.75

4398. Onderwijs. / Pensioenbijdragen. Algemeen dossier, 1954 - 1971.
Code VNG: -1.851 01.08.743.12

4437. Leerstof. Vakken van onderwijs. / Muzikale vorming. 1955 - 1971.
Code VNG: -1.851 02.45

4461. Onderwijs. Financiele steun. / Provinciaal fonds. Algemeen dossier, 1955 - 1971.
Code VNG: -1.851 04.1

4560. Onderwijs. / Veiligheid. 1955 - 1975.
Code VNG: -1.851 09.23

4463. Onderwijs. / Financiele steun. Gemeentelijke regeling studiebijdragen. Vastgesteld bij raadsbesluit van 8 oktober 1956. 1956.
Code VNG: -1.851 04.1

4515. Meubilair en toestellen. / Gymnastieklokaal Noorderkwartier. 1956 - 1966.
Code VNG: -1.851 06.24

4456-(4460). Onderwijs. / Financiele steun.(o.m. studiebeurzen, -toelagen enz.). Algemeen dossier, 1956 - 1971.
Code VNG: -1.851 04.1

4496. Gymnastiekgebouw Noorderkwartier A. 1956 - 1975.
Code VNG: -1.851 06.1

4363. Onderwijs. / Vakbekwaamheid. 1957 - 1968.
Code VNG: -1.851 01.08.21

4536. Aangelegenheden betreffende de leerlingen. Algemeen dossier, 1957 - 1968.
Code VNG: -1.851 09

4365. Onderwijs. / Delegatie benoeming en ontslag onderwijzend personeel. 1957 - 1973.
Code VNG: -1.851 01.08.23

4394. Onderwijs. / Pensionering. Algemeen dossier, 1957 - 1975.
Code VNG: -1.851 01.08.743.1

4571. Onderwijs. Lichamelijke opvoeding, ontspanning, plechtigheden. / Schoolsportdag. 1957 - 1975.
Code VNG: -1.851 09.4

4364. Onderwijs. / Bewijzen van goed gedrag. 1958.
Code VNG: -1.851 01.08.22

4395. Onderwijs. / Pensioengrondslagen. Geleidelijsten en nominatieve opgaven mutaties aan de Pensioenraad. 1958 - 1966.
Code VNG: -1.851 01.08.743.1

4478-4479. Onderwijs. / Schoolgebouwen en terreinen. Algemeen dossier, 1958, 1973 - 1975.
Code VNG: -1.851 06.1

4396. Onderwijs / Rechtspositie personeel. 1959 - 1966.
Code VNG: -1.85101.08.171

4439. Onderwijs. / Studieresultaten. 1959 - 1971.
Code VNG: -1.851 02.6

4405. Onderwijs. / Spaarregeling onderwijzend personeel. 1960 - 1971.
Code VNG: -1.851 01.08.836.88

4416. Onderwijs. / Vakanties en vrije dagen. Sluiting van scholen voor bepaalde tijd. Vijfdaagse schoolweek. 1961 - 1968.
Code VNG: -1.851 02.3

4420-4421. Onderwijs. Leerstof. Godsdienstonderwijs. Verordening subsidiering godsdienst- en vormingsonderwijs, 1961 - 1975.
Code VNG: -1.851 02.45

4385. Onderwijs. Bezoldiging vakleerkrachten en logopedisten. / Verordening 11 september 1961. Ingetrokken bij raadsbesluit van 2 april 1979. 1961 - 1979.
Code VNG: -1.851 01.08.741

4444. Onderwijs. / Rijksschooltoezicht. Afscheid inspecteur G. Bannink. 1962 - 1963.
Code VNG: -1.851 02.7-4

4417. Onderwijs. / Aanvang en einde van cursus, studiejaar, opleiding. 1962 - 1975.
Code VNG: -1.851 02.41

4457-4458. Onderwijs. / Opgaven aan gedeputeerde staten van de uitgaven voor onderwijs, wetenschap en cultuur, 1962 - 1975.
Code VNG: -1.851 02.98

4495. Bouw 2e gymnastiekgebouw in Noord. 1963 - 1969.
Code VNG: -1.851 06.1

4513. Onderwijs. / Schoolversiering. 1963 - 1974.
Code VNG: -1.851 06.25

4422-4423. Onderwijs. Leerstof. Vakken van onderwijs. / Godsdienstonderwijs. Verzorgd door de Stichting I.K.O.S.- Gouda, 1963 - 1975.
Code VNG: -1.851 02.45

4529. Onderwijs. / Niet-onderwijzend personeel. Diensttijden concierges. 1963 - 1975.
Code VNG: -1.851 08.353

4471. Onderwijs. / Wering van schoolverzuim. Algemeen dossier, 1964 - 1974.
Code VNG: -1.851 04.6

4512. Onderwijs. / Schoolgebouwen en terreinrn. Bewaking en bescherming. 1964 - 1974.
Code VNG: -1.851 06.15

4453. Onderwijs. / Schoolraden. 1964 - 1975.
Code VNG: -1.851 02.96

4486-4487. Onderwijs. / Bouwen scholen in polder Bloemendaal, 1964 - 1975.
Code VNG: -1.851 06.1

4498. Bouw 2 gymnastieklokalen in "Oosterwei". / W.o. 1 gymnastieklokaal naast de Anne Frankschool. 1964 - 1975.
Code VNG: -1.851 06.1

4532. Onderwijs. / Kosten van ziekte en ziekteverzorging niet-onderwijzend personeel. 1965 - 1971.
Code VNG: -1.851 08.742.5

4371. Onderwijs. / Ziekte en ongevallen. 1965 - 1973.
Code VNG: -1.851 01.08.351.1

4392. Onderwijs. / Kosten van ziekte en ziekteverzorging onderwijzend personeel. 1965 - 1975.
Code VNG: -1.851 01.08.742.5

4572. Onderwijs. Lichamelijke opvoeding, ontspanning, plechtigheden. / Schoolvoetbalcompetitie. 1965 - 1975.
Code VNG: -1.851 09.4

4393. Onderwijs. / Vakantietoelage onderwijzend personeel. 1966 - 1971.
Code VNG: -1.851 01.08.742.81

4450. Onderwijs. / Verenigingen, organen, e.d. 1966 - 1973.
Code VNG: -1.851 02.95

4386-4387. Onderwijs. / Automatisering van de salarisadministratie. (zgn. CASO-project), 1966 - 1975.
Code VNG: -1.851 01.08.741

4480. Onderwijs. / Schoolgebouwen en terreinen. Scholendienst. 1967.
Code VNG: -1.851 06.1

4384. Onderwijs. / Berekening maximum aantal leraarlessen, taakeenheden en diensturen. 1968 - 1972.
Code VNG: -1.851 01.08.741

4466. Onderwijs.Leerplicht. / Ambtenaar, belast met het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969. 1968 - 1975.
Code VNG: -1.851 04.5

4383. Onderwijs. / Bezoldiging. Beloning extra overuren. 1969 - 1974.
Code VNG: -1.851 01.08.741

4434. Onderwijs. / Indeling der klassen (o.m. aantal leerlingen per klasse). 1969 - 1975.
Code VNG: -1.851 02.5

4497. Gymnastiekgebouw Noorderkwartier B. 1969 - 1975.
Code VNG: -1.851 06.1

4570. Onderwijs. Lichamelijke opvoeding, ontspanning, plechtigheden. / Schoolschaatswedstrijden. 1970 - 1971.
Code VNG: -1.851 09.4

4533. Onderwijs. / Aangelegenheden betreffende de leerlingen, 1970 - 1974.
Code VNG: -1.851 09

4430. Onderwijs. Leerstof. Vakken van onderwijs. / Seksuele opvoeding. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.851 02.45

4446. Onderwijs. / Onderwijsvergaderingen. o.m. Nationale ouderavond. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.851 02.82

4451. Onderwijs. / Overlegorgaan openbaar en bijzonder onderwijs. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.851 02.96

4481. Gymnastieklokalen. Algemeen dossier, 1970 - 1975.
Code VNG: -1.851 06.1

4389. Onderwijs. / Woning-, huur-, verhuis-, logeervergoeding en verplaatsings- kosten, 1971.
Code VNG: -1.851 01.08.742.1

4449. Onderwijs. / Internationale contacten e.d.. 1971 - 1972.
Code VNG: -1.851 02.94

4391. Onderwijs. / Kindertoelage. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.851 01.08.742.3

4484-4485. Onderwijs. / Bouwen scholen. Algemeen dossier, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.851 06.1

4678. Werkplan voor het onderwijs. / Lesroosters 1971/1972 - 1974/1975.
Code VNG: -1.851.2 02.4

4438. Onderwijs. / Toelating leerlingen. (Inschrijving). Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851 02.1

4452. Onderwijs. / Adviescommissies, adviesinstanties. o.m. schoolraden; coordinators. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851 02.96

4470. Onderwijs. / Partiele leerplicht. Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851 04.5

4494. Bouw gymnastieklokalen. / Urgentieplan. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851 06.1

4526. Onderwijs. / Gemeentelijke vergoeding en -voorschot. Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851 07-2

4527. Onderwijs. / Rijksvergoeding en -voorschot. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851 07-4

4372. Onderwijs. / Vrijstelling van het vervullen der betrekking. 1973.
Code VNG: -1.851 01.08.352

4440. Onderwijs. / Cijfers, rapporten, enz. 1973.
Code VNG: -1.851 02.61

4390. Onderwijs. / Reis- en verblijfkosten, 1973 - 1975.
Code VNG: -1.851 01.08.742.2

4425. Onderwijs. Leerstof. Vakken van onderwijs. / Lichamelijke opvoeding. 1973 - 1975.
Code VNG: -1.851 02.45

4514. Onderwijs. / Leermiddelen en schoolbehoeften. Algemeen dossier, 1973 - 1975.
Code VNG: -1.851 06.31

4528. Onderwijs. / Centraal-Informatie-Systeem Onderwijsinstellingen. (C.I.S.O.-project). 1973 - 1975.
Code VNG: -1.851 07-4

4367. Onderwijs. / Ontslag. Algemeen dossier, 1974.
Code VNG: -1.851 01.08.28

4413. Onderwijs. / Leerstof. Vakken van onderwijs. Biologie. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.851 02.45

4445. Onderwijs. / Organisatie van de school. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.851 02.8

4447. Onderwijs. Overige onderwerpen betreffende de organisatie van het onderwijs en van de school. / Taalbegeleiding kinderen buitenlandse werknemers. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.851 02.9

4448. Onderwijs. / Ouderparticipatie. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.851 02.9

4482-4483. Onderwijs. / Schoolgebouwen en terreinen. Mobiele noodlokalen. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.851 06.1

4566. Onderwijs. / Schoolvoeding. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.851 09.3

4404. Onderwijs. / Geneeskundig onderzoek. 1975.
Code VNG: -1.851 01.08.822.21


3.12.1.2. Openbaar onderwijs algemeen

4681. Jaarverslagen. / Openbare scholen. Algemeen dossier, 1946 - 1971.
Code VNG: -1.851.2 02.98


3.12.1.3. Bijzonder onderwijs algemeen

5222. Bijzonder onderwijs. 1957 - 1967.
Code VNG: -1.851.B

5224. Bijzonder onderwijs. / Verlichting,klimaatregeling en watervoorziening. 1973.
Code VNG: -1.851.B 06.11

5223. Bijzonder onderwijs. / Schoolgebouwen en terreinen. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.851.B 06.13.12.2. Kleuteronderwijs

* 9108-9109. Kleuteronderwijs. / Sollicitatie en benoeming. Algemeen dossier, 1946 - 1971.
Code VNG: -1.851.1 01.08.23


3.12.2.1. Kleuteronderwijs algemeen

4588-4589. Kleuteronderwijs. / Schoolgebouwen en terreinen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851.1 06.1

4590. Schoolgebouwen en terreinen. / Bouw nieuwe scholen (plannen). 1948 - 1953.
Code VNG: -1.851.1 06.1

4647-4648. Kleuteronderwijs. / Leermiddelen en schoolbehoeften. Algemeen dossier, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.851.1 06.31

5225. Kleuteronderwijs. Algemeen dossier, 1949 - 1960.
Code VNG: -1.851.1B

4582. Kleuteronderwijs. / Schoolgelden. Algemeen dossier, 1949 - 1971.
Code VNG: -1.851.1 02.2

4645. Kleuteronderwijs. / Verlichting,verwarming, watervoorziening schoolgebouwen en terreinen. 1949 - 1972.
Code VNG: -1.851.1 06.11

4602-4604. Kleuteronderwijs. / Schoolgebouwen en terreinen. "Klein Duimpje", 1949 - 1975.
Code VNG: -1.851.1 06.1

4583. Kleuteronderwijs. / Verordening op de heffing en invordering van schoolgeld. Vastgesteld in de Raad van 9 oktober 1950. 1950.
Code VNG: -1.851.1 02.2

4646. Kleuteronderwijs. / Inrichting en accommodatie. 1950 - 1975.
Code VNG: -1.851.1 06.2

4601. Kleuteronderwijs. / Kleuterschool "de Kabouter". 1951 - 1974.
Code VNG: -1.851.1 06.1

4649. Kleuteronderwijs. Leermiddelen en schoolbehoeften. / Vaststelling bedrag per leerling. 1953 - 1971, 1974.
Code VNG: -1.851.1 06.31

4632-4637. Kleuteronderwijs. / Schoolgebouw en terrein "Sneeuwwitje", 1953 - 1975.
Code VNG: -1.851.1 06.1

4573. Kinderbewaarplaats. 1955.
Code VNG: -1.851.1

4623-4625. Kleuteronderwijs. / Schoolgebouwen en terreinen. "Repelsteeltje", 1955 - 1975.
Code VNG: -1.851.1 06.1

5232. Ver. tot stichting en instandhouding van Chr.Nat.Scholen. / Schatting huurwaarde gebouwen. 1956.
Code VNG: I -1.851.1B 06

4580. Kleuteronderwijs. / Lager stellen verplicht aantal leerkrachten ingev. art.20, 4e lid Kleuteronderwijswet. 1956 - 1971.
Code VNG: -1.851.1 01.08.741

4584. Kleuteronderwijs. Verordening op de heffing en invordering van schoolgeld. / Vastgesteld in de Raad van 3 september 1956. Opnieuw vastgesteld in de Raad van 29 juli 1968. 1956 - 1975.
Code VNG: -1.851.1 02.2

4651-4652. Kleuteronderwijs. / Rijksvergoeding en -voorschot ingev.art. 39, 2e lid onder b, c en d, 1956 - 1975.
Code VNG: -1.851.1 07-4

5231. Kleuteronderwijs. / Aansluiting bij Borgstellingsorganisaties. 1956 - 1975.
Code VNG: -1.851.1B 07-2

4586. Kleuteronderwijs. / Oudercommissies. 1958 - 1975.
Code VNG: -1.851.1 02.92

4596-4600. Kleuteronderwijs. / Kleuterschool "Hummeltjeshonk", 1959 - 1975.
Code VNG: -1.851.1 06.1

4630-4631. Kleuteronderwijs. / Kleuterschool "Roodkapje", 1959 - 1971, 1975.
Code VNG: -1.851.1 06.1

4585. Kleuteronderwijs. / Speel- en werkplannen. Algemeen dossier, 1960 - 1975.
Code VNG: -1.851.1 02.4

4608-4610. Kleuteronderwijs. / Schoolgebouwen en terreinen. "'t Kwetternest", 1960 - 1975.
Code VNG: -1.851.1 06.1

5233. Vereniging tot stichting en instandhouding van Chr. Nationale Scholen. / Schoolgebouwen en terreinen. Algemeen dossier, 1960 - 1975.
Code VNG: I -1.851.1B 06.1

4581. Kleuteronderwijs. Rijksvergoeding en -voorschot onderwijzend personeel ingev. art. 39, 2e lid onder a en art. 40,1e lid Kleuteronderwijswet. Algemeen dossier, 1961 - 1975.
Code VNG: -1.851.1 01.08.741

4626-4629. Kleuteronderwijs. / Schoolgebouwen en terreinen. Robbedoes, 1961 - 1975.
Code VNG: -1.851.1 06.1

4653. Kleuteronderwijs. / Besluiten stichtingskosten kleuterscholen. 1961 - 1975.
Code VNG: -1.851.1 07-4

5227. Kleuteronderwijs. / Toepassing art. 50 der Kleuteronderwijswet. Algemeen dossier, 1962 - 1967.
Code VNG: -1.851.1B 06.1

4592. Bouw 2e kleuterschool in de wijk "Achterwillens". 1964 - 1971.
Code VNG: -1.851.1 06.1

4594. Kleuteronderwijs. / Bouw kleuterschool "Dikkertje Dap". 1964 - 1975.
Code VNG: -1.851.1 06.1

4612-4614. Kleuteronderwijs. / Schoolgebouwen en terreinen. "De Ontdekkertjes", 1964 - 1975.
Code VNG: -1.851.1 06.1

4640-(4642). Kleuteronderwijs. Schoolgebouw en terrein "Woelewippie", 1964 - 1975.
Code VNG: -1.851.1 06.1

4591. Kleuteronderwijs. Schoolgebouwen en terreinen. / Urgentieplan scholenbouw. 1965 - 1971.
Code VNG: -1.851.1 06.1

4576. Kindercreches. / Diverse creches. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.851.1

4595. Kleuteronderwijs. / Schoolgebouw en terrein. Dikkertje Dap. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.851.1 06.1

5226. Kleuteronderwijs. / Waarborgsommen. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.851.1B 06

4587. Kleuteronderwijs. / Schoolkranten. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851.1 02.98

4606-4607. Kleuteronderwijs. / Schoolgebouwen en terreinen. "Klimop", 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851.1 06.1

4638. Kleuteronderwijs. / Bouw 3-lokalige kleuterschool "Het Vlot" aan de Oosthoef 5. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851.1 06.1

4641. Kleuteronderwijs. / Bouw 3-lokalige kleuterschool in Bloemendaal-Oost (13) "De Sleutel". 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851.1 06.1

4577. Kleuteronderwijs. Algemeen dossier, 1973 - 1975.
Code VNG: -1.851.1

4578. Kleuteronderwijs. / Personeel. Algemeen dossier, 1975.
Code VNG: -1.851.1 01.08

4593. Kleuteronderwijs. / Bouw 3-klassige kleuterschool in Bloemendaal I, 2e fase. 1975.
Code VNG: -1.851.1 06.1

4605. Kleuteronderwijs. / Schoolgebouw en terrein "De Kabouter". 1975.
Code VNG: -1.851.1 06.1


3.12.2.2. Openbaar kleuteronderwijs

4611. Kleuterschool Prof. G. van der Leeuwschool.
Code VNG: -1.851.1 06.1

4682-4707. Jaarverslagen openbare basisscholen (afzonderlijke scholen), 1945 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 02.98

4739-4740. Schoolgebouw en terrein. Goeman Borgesiusschool, 1945 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 06.1

4787-4788. Schoolgebouw en terrein. Klaas de Vriesschool (Groeneweg 30), 1946 - 1966.
Code VNG: -1.851.2 06.1

4778-4785. Schoolgebouw en terrein. Theo Thijssenschool, herbouwd als Prof. J.H. Gunningschool (Kon. Wilhelminaweg en Tesselschadestraat), 1946 - 1968.
Code VNG: -1.851.2 06.1

4723-4724. Schoolgebouw en terrein. / Burgvlietschool, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 06.1

4727-(4736). Schoolgebouw en terrein. / Emmaschool, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 06.1

4775-4777. Schoolgebouw en terrein. Suomischool, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 06.1

4579. Kleuteronderwijs. Bezoldiging. Wijzigingen verordening regeling jaarwedde personeel openbare bewaarscholen (kleuterscholen) Raad 25-08-1916. / Bij raadsbesluit 16-09-1957 rechtspositieregeling kleuterleidsters ingetrokken ivm totstandkoming.
Code VNG: -1.851.1 01.08.74

4742-4746. Schoolgebouw en terrein. Jan Ligthartschool (Snoystraat 2 en 4), 1947 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 06.1

4618-4622. Kleuterschool "Pinocchio". Schoolgebouwen en terreinen, 1949 - 1975.
Code VNG: -1.851.1 06.1

4749-(4758). Schoolgebouw en terrein. Porf. G. van der Leeuwschool (Roerdompstraat 1), 1954 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 06.1

4750-4752. Schoolgebouw en terrein. Prof. Ph.A. Kohnstammschool ( Willem en Marialaan 1), 1954 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 06.1

4754-(4759). Gymnastieklokaal bij de Prof. G. van der Leeuwschool, 1953 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 06.1

4643-4644. Kleuteronderwijs. / Schoolgebouw en terrein "De Zonnebloem", 1955 - 1975.
Code VNG: -1.851.1 06.1

4650. Kleuteronderwijs. / Vaststelling kosten openbaar onderwijs. 1957 - 1975.
Code VNG: -1.851.1 07-2

4763-(4774). Schoolgebouw en terrein. De Springplank (Willem de Zwijgersingel), 1957 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 06.1

4615-4617. Kleuterschool "Pinkeltje". / Schoolgebouwen en terreinen, 1959 - 1974.
Code VNG: -1.851.1 06.1

4730-(4738). Schoolgebouw en terrein. Anne Frankschool, 1960 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 06.1

4718-(4722). Schoolgebouw en terrein. De Boei (Oosterwei II), 1964 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 06.1

4760-(4765). Schoolgebouw en terrein. De Schakel (in Bloemendaal I), 1971 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 06.1

4639. Kleuteronderwijs. / Bouw kleuterschool "De Wiekslag" aan de Brittenburg 52. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851.1 06.1

4747-4748. Schoolgebouw en terrein. Klimop ( Bloemendaalseweg 38), 1975.
Code VNG: -1.851.2 06.1

4789-4792. Schoolgebouw en terrein. / De Wiekslag (Brittenburg 50), 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 06.1


3.12.2.3. Bijzonder kleuteronderwijs

5228. Kleuteronderwijs. / Gemeentelijke subsidies. Algemeen dossier. O.m. verordening regelende subsidie bijz.kleuterscholen. 1946 - 1957.
Code VNG: -1.851.1B

5288. Instituut voor Meisjes te Oudenbosch. / Kleuteronderwijs. Schoolgebouw en terrein. R.K.Kleuterschool Lethmaetstraat 47. 1947 - 1967.
Code VNG: VIII -1.851.1B 06.1

5286. Ver.voor Vrouwen "Instituut voor Meisjes" te Oudenbosch. / Kleuteronderwijs. Personeel. 1948 - 1967.
Code VNG: VIII -1.851.1B 01

5234-5243. Ver. tot stichting en instandhouding van Chr. Nat. Scholen. Medewerking ex art.50 KO-wet, 1948 - 1975.
Code VNG: I -1.851.1B 06.31

5269. Vereniging voor Neutraal Bijzonder Onderwijs. / Kleuteronderwijs. Subsidies 1949 - 1955.
Code VNG: V -1.851.1B 07-2

5272. Stichting Chr.scholen,uitgaande v/d Kerkeraad der Ned.Herv. Gemeente. / Kleuteronderwijs. Schoolgebouw en terrein. Algemeen dossier, 1949 - 1975.
Code VNG: VI -1.851.1B 06.1

5281. Stichting Chr.scholen,uitgaande v/d Kerkeraad der Ned.Herv. Gemeente. / Kleuteronderwijs. Subsidies 1950 - 1955.
Code VNG: VI -1.851.1B 07-2

5262. Stichting R.K.Schoolbestuur. / Kleuteronderwijs. Subsidies 1952 - 1955.
Code VNG: IV -1.851.1B 07-2

5295. Ver.voor Vrouwen "Instituut voor Meisjes" te Oudenbosch. / Kleuteronderwijs. Subsidies 1952 - 1955.
Code VNG: VIII -1.851.1B 07-2

5296. Stichting Chr.Noorderschool. / Kleuteronderwijs. Schoolgebouwen en terreinen. 1953 - 1975.
Code VNG: X -1.851.1B 06.1

5297-5299. Stichting Chr.Noorderschool. Kleuterschool 't Woelwatertje. (Graaf Adolfstraat). Schoolgebouw en terrein, 1953 - 1975.
Code VNG: X -1.851.1B 06.1

5248. Ver. tot stichting en instandhouding van Chr. Nat. Scholen. / Kleuteronderwijs. Subsidies 1955.
Code VNG: I -1.851.1 1B 07-2

5300. Stichting Chr.Noorderschool. / Kleuteronderwijs. Subsidies 1955.
Code VNG: X -1.851.1B 07-2

5253. Stichting R.K.Schoolbestuur. / Kleuteronderwijs. Schatting huurwaarde gebouwen. 1955 - 1956.
Code VNG: IV -1.851.1B 06

5285. Ver.voor Vrouwen "Instituut voor Meisjes" te Oudenbosch. / Kleuteronderwijs. Algemeen dossier, 1955 - 1967.
Code VNG: VIII -1.851.1B

5289. Instituut voor Meisjes te Oudenbosch. / Kleuteronderwijs. Schoolgebouw en terrein. Kleuterschool aan het Aalberseplein (noodgebouw) alsmede 1e inrichting. 1955 - 1967.
Code VNG: VIII -1.851.1B 06.1

5277-5278. Stichting Chr.scholen uitgaande v/d Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente. Kleuterschool Prinses Margriet. Schoolgebouw en terrein, 1956 - 1975.
Code VNG: VI -1.851.1B 06.1

5263. Ver.voor Neutraal Bijzonder Onderwijs. / Kleuteronderwijs. Schatting huurwaarde gebouwen. 1956.
Code VNG: V -1.851.1B 06

5271. Stichting Chr.scholen,uitgaande v/d Kerkeraad der Ned.Herv. Gemeente. / Kleuteronderwijs. Schatting huurwaarde gebouwen. 1956.
Code VNG: VI -1.851.1B 06

5290-5292. Instituut voor Meisjes te Oudenbosch. Kleuterschool 't Bijenkorfje (Ruys de Beerenbroucklaan). Schoolgebouw en terrein, 1956 - 1967.
Code VNG: VIII -1.851.1B 06.1

5229-5230. Kleuteronderwijs. Gemeentelijke vergoeding ex art. 73, 1e en 2e lid Kleuteronderwijswet. Orginele voorstellen. Exploitatiekosten en bedrag per leerling. Algemeen dossier, 1956 - 1975.
Code VNG: -1.851.1B 07-2

5266-5268. Ver. voor Neutraal Bijzonder Onderwijs. Medewerking ex art.50 KO-wet ten behoeve van kleuterschool Bambi, 1956 - 1975.
Code VNG: V -1.851.1B 06.31

5250-5251. Ver.tot stichting en instandhouding van vrije scholen op Gereformeerde Grondslag. Kleuteronderwijs. Medewerking ex art. 50 Kleuteronderwijswet, 1957 - 1966.
Code VNG: III -1.851.1B 06.1

5294. Ver.voor Vrouwen "Instituut voor Meisjes" te Oudenbosch. / Kleuteronderwijs. Medewerking ex art. 50 Kleuteronderwijswet (uitgezonderd schoolgeb. en terreinen). 1957 - 1967.
Code VNG: VIII -1.851.1B 06.31

5280. Stichting Chr.scholen uitgaande v/d Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente. / Medewerking ex art.50 K.O.Wet. Kleuterschool "Prinses Margriet". Meubilair. 1957 - 1975.
Code VNG: VI -1.851.1B 06.24

5287. Ver.voor Vrouwen "Instituut voor Meisjes" te Oudenbosch. / Kleuteronderwijs. Schoolgebouwen en terreinen. Algemeen dossier, 1958 - 1967.
Code VNG: VIII -1.851.1B 06.1

5244-(5265). Stichting R.K.Schoolbestuur. / Medewerking ex art.50 KO-wet, 1959 - 1975.
Code VNG: IV -1.851.1B 06.31

5254. Stichting R.K.Schoolbestuur. / Kleuteronderwijs. Schoolgebouw en terrein. Algemeen dossier, 1959 - 1975.
Code VNG: IV -1.851.1B 06.1

5264. Ver.voor Neutraal Bijzonder Onderwijs. / Kleuteronderwijs. Schoolgebouwen en terreinen. Algemeen dossier, 1959 - 1975.
Code VNG: V -1.851.1B 06.1

5273-5275. Stichting Chr.scholen uitgaande v/d Kerkeraad der Ned.Herv.Gemeente. Kleuterschool Bartje. Schoolgebouw en terrein, 1959 - 1975.
Code VNG: VI -1.851.1B 06.1

5293. Ver.voor Vrouwen "Instituut voor Meisjes" te Oudenbosch. / Kleuteronderwijs. Bouw 2e kleuterschool in Noord. 1961 - 1967.
Code VNG: VIII -1.851.1B 06.1

5249. Ver.tot stichting en instandhouding van vrije scholen op geref. grondslag. / Kleuteronderwijs. Schoolgebouw en terrein. Algemeen dossier, 1964 - 1966.
Code VNG: III -1.851.1B 06.1

5282. Stichting tot het verstrekken van L.O. op Geref. grondslag. / Kleuterschool "Prins Willem-Alexander". Schoolgebouw en terrein. 1965 - 1973.
Code VNG: VII -1.851.1B 06.1

5255. Stichting R.K.Schoolbestuur. / Lager stellen verplicht aantal leerkrachten ingev. art.66, 5e lid, Kleuteronderwijswet. 1966 - 1970.
Code VNG: IV -1.851.1B 01

5252. Stichting R.K.Schoolbestuur. / Kleuteronderwijs. Schoolbestuur. 1967 - 1968.
Code VNG: IV -1.851.1B 02.81

5276. Stichting Chr.scholen uitgaande v/d Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente. / Medewerking ex art. 50 K.O. Wet. Bouw 3-lokalige kleuterschool in Bloemendaal-oost "Plaswijck"(4). 1972 - 1975.
Code VNG: VI -1.851.1B 06.1

5270. Stichting Chr.scholen uitgaande v/d Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente. / Personeel. 1973.
Code VNG: VI -1.851.1B 01

5283. Stichting tot het verstrekken van L.O. op Geref. grondslag. / Medewerking ex art. 50 K.O. Wet. Kleuterschool "Prins Willem-Alexander". Meubilair. 1973 - 1975.
Code VNG: VII -1.851.1B 06.24

5301. Stichting Vrije School Gouda e.o. / Kleuteronderwijs. Schoolgebouwen en terreinen. 1974 - 1975.
Code VNG: XI -1.851.1B 06.1

5279. Stichting Chr.scholen uitgaande v/d Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente. / Medewerking ex art.50 K.O.-Wet. Bouw 3-lokalige kleuterschool in Bloemendaal I, 2e fase. 1975.
Code VNG: VI -1.851.1B 06.1

5284. Stichting tot het verstrekken van L.O. op Geref. Grondslag. / Medewerking ex art.50 K.O.-Wet. Kleuterschool "Prins Willem-Alexander". Ontwikkelingsmateriaal. 1975.
Code VNG: VII -1.851.1B 06.313.12.3. Basisonderwijs

5321-5322. Bijzonder basisonderwijs. Aansluiting bij borgstellingsorganisaties ex art. 103 LO-wet, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851.2B 07-2


3.12.3.1. Basisonderwijs algemeen

4834-4836. Basisonderwijs. Vaststelling kosten art. 55 ter LO-wet, 1944 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 07-2

4711. Schoolgebouwen en terreinen enz. Lager onderwijs. / Duitsche bezettingsschade. 1946.
Code VNG: -1.851.2 06.1

4741. Schoolgebouw en terrein. / Gouweschool. 1946 - 1960.
Code VNG: -1.851.2 06.1

4565. Schoolvoeding. 1946 - 1964.
Code VNG: -1.851 09.3

4459. Statistiek en verslagen. / Verslagen Art. 22, LO-wet 1920. 1946 - 1971.
Code VNG: -1.851 02.98

4815. Leermiddelen en schoolbehoeften. / Vaststelling bedrag per leerling. 1946 - 1971.
Code VNG: -1.851.2 06.31

4794-4795. Basisonderwijs. Schoolgebouwen en terreinen. Verlichting, verwarming en watervoorziening, 1946 - 1972.
Code VNG: -1.851.2 06.11

4431-(4435). Onderwijs. Leerstof. Vakken van onderwijs. Verkeersonderwijs. Algemeen dossier, 1946 - 1974.
Code VNG: -1.851 02.45

4664-4665. Basisonderwijs. / Werkplan voor het onderwijs. Algemeen dossier, 1973 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 02.4

4679-4680. Lager onderwijs. / Oudercommissies en ouderraden, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 02.92

4708-4709. Schoolgebouwen en terreinen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 06.1

4796-4797. Inrichting en accommodatie. Schoolmeubelen. Algemeen dossier, 1946 - 1971, 1975.
Code VNG: -1.851.2 06.24

4798-4810. Schoolmeubelen afzonderlijke basisscholen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 06.24

4812-4813. Leermiddelen en schoolbehoeften. Algemeen dossier, 1946 - 19758.
Code VNG: -1.851.2 06.31

4814-(4832). Leermiddelen en schoolbehoeften afzonderlijke basisscholen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 06.31

4525. Bezoeken aan toneel-, ballet- en poppentheatervoorstellingen e.d. / Onderwijzerstoneelgroep "De Goudsbloem". 1947 - 1971.
Code VNG: -1.851 06.36

4655. Sollicitatie en benoeming L.O. Algemeen dossier, 1947 - 1971.
Code VNG: -1.851.2 01.08.23

4659-4660. Lager onderwijs. / Ontheffing art.59, 2e lid, LO-wet. 1947 - 1971.
Code VNG: -1.851.2 01.08.741

4663. Basisonderwijs. / Toelating leerlingen uit de ene gemeente op scholen in andere gemeenten. Gemeenschappelijke regeling. 1948 - 1950.
Code VNG: -1.851.2 02.17

4712-4713. Basisonderwijs. / Bouwen scholen. Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 06.1

4561-4563. Onderwijs. Afhalen en wegbrengen van leerlingen, 1951 - 1971.
Code VNG: -1.851 09.23

4499-4501. Bouw gymnastieklokaal aan de Willem de Zwijgersingel, 1952 - 1956.
Code VNG: -1.851 06.1

4837. Compensatie-uitkering. / Vermindering schoolgeldopbrengst. 1952 - 1957.
Code VNG: -1.851.2 07-4

4433-(4436). Leerstof. Vakken van onderwijs. / Verkeersonderwijs. Jeugdverkeersexamens, 1952 - 1974.
Code VNG: -1.851 02.45

4657. Basisonderwijs. / Rijksvergoeding boventallige leerkrachten ingev.art. 56, 2e lid LO-wet. Algemeen dossier, 1953 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 01.08.741

4654. Basisonderwijs. / Lager stellen verplicht aantal onderwijzers ingev. art. 28, 8e lid LO-wet. 1958 - 1973.
Code VNG: -1.851.2 01

4493. Onderwijs. Schoolgebouw en terrein. / 2-klassige houten noodschool aan de Vossenburchkade 60a. 1959 - 1972.
Code VNG: -1.851 06.1

4656. Basisonderwijs. / Rijksvergoeding en voorschot onderwijzend personeel ingev. art. 56 LO-wet. Algemeen dossier, 1959 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 01.08.741

4838. Basisonderwijs. / Niet-onderwijzend personeel. Algemeen dossier, 1960 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 08

4661. Basisonderwijs. / Mutatieopgaven Model O.L. 51, 52, 53. 1961 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 01.08.741

4839. Basisonderwijs. / Niet-onderwijzend personeel. Sollicitatie en benoeming. 1962.
Code VNG: -1.851.2 08.23

4492. Onderwijs. Schoolgebouw en terrein. / 3-klassige houten noodschool aan de Sportlaan (voormalige noodschool van de "Springplank"). 1964 - 1973.
Code VNG: -1.851 06.1

4489. Onderwijs. Schoolgebouw en terrein. / Schoolgebouw en gymnastieklokaal Groenendaal 46. 1965 - 1975.
Code VNG: -1.851 06.1

4491. Onderwijs. Schoolgebouw en terrein. / Schoolgebouw aan de John Mottstraat 6. (voormalige St. Petrus Canisiusschool voor u.l.o.). 1965 - 1975.
Code VNG: -1.851 06.1

4488. Onderwijs. Schoolgebouw en terrein. / 4-klassige houten noodschool aan de Bernadottelaan 158. 1966 - 1973.
Code VNG: -1.851 06.1

4714-(4717). Bouw gymnastieklokaal in Bloemendaal (fase 1), 1969 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 06.1

4833. Vaststelling bedrag per leerling art. 55 bis LO-wet. 1969 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 07-2

4454. Onderwijs. / Schoolbegeleidingsdienst Midden-Holland en Rijnstreek. Algemeen dossier, 1970 - 1975.
Code VNG: -1.851 02.96

4662. Vergunningen aan scholen minder dan zes achtereenvolgende leerjaren te omvatten. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 02

4793. Bouw gymnastieklokaal in Bloemendaal-oost (Plaswijckweg) bij Scholencomplex 4/7 (I) "De Wiekslag". 1972 - 1974.
Code VNG: -1.851.2 06.1

4658. Basisonderwijs. / Sollicitatie en benoeming. Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 01.08.23

4716. Bouw gymnastieklokaal in Bloemendaal 1-2e fase bij houtbouw a/d Bloemendaalseweg (C). 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 06.1

4719. Bouw gymnastieklokaal in Bloemendaal noord/oost bij complex 10/11 (D). 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 06.1

4762. Bouw gymnastieklokaal in Bloemendaal-oost bij complex 12/13 (E). 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 06.1

4816. Basisonderwijs. / Leermiddelen en schoolbehoeften. Vaststelling bedrag per leerling. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 06.31

4840. Basisonderwijs. / Goudse Stichting voor onderwijs aan zieke kinderen. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 09

4502. Onderwijs. / Verlichting, klimaatregeling en watervoorziening. 1973 - 1974.
Code VNG: -1.851 06.11

4490. Onderwijs. Schoolgebouw en terrein. / Schoolgebouw aan de Gerard Leeustraat 2 (voormalige St. Franciscusschool). 1973 - 1975.
Code VNG: -1.851 06.1

4725. Bouw gymnastieklokaal bij de Burgvlietschool. 1973 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 06.1

4715. Basisonderwijs. / Bouw 6-klassige basisschool in Bloemendaal I, 2e fase. 1975.
Code VNG: -1.851.2 06.1


3.12.3.2. Openbaar basisonderwijs

7270. Oorlogsschade publiekrechtelijke lichamen. / Frans Lafeberschool, Handelsavondschool, Willem de Zwijgerschool en Graaf Jan van Nassauschool.
Code VNG: -2.07.351.53

7269. Oorlogsschade eigendommen publiekrechtelijke lichamen. Onderwijsinrichtingen 3e openbare bewaarschool Theo Thijssenschool / Klaas de Vriesschool, Jan Ligthartschool, Goeman Borgesiusschool, Emmaschool, voormalige school 6, Burgvlietschool en Centrale Kopschool.
Code VNG: -2.07.351.53

4766-(5065). Basisonderwijs. Bouw 6-klassige basisschool De Sleutel (Bloemendaal-oost (13)), 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 06.1

8630. Basisonderwijs. / Bouw basisschool "Het Vlot" aan de Oosthoef 3. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851.2 06.1

4786. Schoolgebouw en terrein. / "Het Vlot". 1975.
Code VNG: -1.851.2 06.1


3.12.3.3. Bijzonder basisonderwijs

5303-(5327). Gem. vergoeding vakonderwijs ex art. 101 bis LO-wet, 1943 - 1975.
Code VNG: -1.851.2B 01.08.741

5331-5333. Ver. tot stichting en instandhouding van Chr. Nat. Scholen. Gemeentelijke vergoeding vakonderwijs ex art.101 bis LO-wet; vaststelling voorschot op vergoeding en vergoeding, 1944 - 1975.
Code VNG: I -1.851.2B 01.08.741

5374. Vereniging tot stichting en instandhouding van vrije scholen op Geref. grondslag. / Medewerking ex art. 72 LO-wet. Bezettingsschade. 1946 - 1954.
Code VNG: III -1.851.2B 06.1

5417. Stichting R.K. Schoolbestuur. / Medewerking ex art. 72 der LO-wet. St. Josephschool, Peperstraat 1b. Schoolgebouwen. 1946 - 1964.
Code VNG: IV -1.851.2B 06.1

5373. Ver. tot stichting en instandhouding van vrije scholen op Geref. grondslag. / Schoolgebouwen en terreinen. Algemeen dossier, 1946 - 1966.
Code VNG: III -1.851.2B 06.1

5425. Stichting R.K. Schoolbestuur. / Mariaschool. Gebouwen. 1946 - 1968.
Code VNG: IV -1.851.2B 06.1

5514-(5517). Stichting tot het verstrekken van LO op Geref. Grondslag. Medewerking ex art. 72 LO-wet 1920. Graaf Jan van Nassauschool (Komijnsteeg 22, Vossenburchkade 60). Gebouwen, 1946 - 1973.
Code VNG: VII -1.851.2B 06.1

5336. Vereniging tot stichting en instandhouding van Chr. Nat. Scholen. / Schoolgebouwen en terreinen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: I -1.851.2B 06.1

5352-5368. Ver. tot stichting en instandhouding van Chr. Nat. Scholen. Medewerking ex art. 72 LO-wet. Schoolmeubilair en leer- en hulpmiddelen, 1946 - 1975.
Code VNG: I -1.851.2B 06.31

5396-5397. Stichting R.K. Schoolbestuur. Schoolgebouwen en terreinen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: IV -1.851.2B 06.1

5406-5407. Stichting R.K. Schoolbestuur. Medewerking ex art. 72 LO-wet. Gerardus Majellaschool (Lethmaetstraat 45). Schoolgebouw en terrein, 1936 - 1975.
Code VNG: IV -1.851.2B 06.1

5420-5424. Stichting R.K. Schoolbestuur. Medewerking ex art. 72 LO-wet. St. Aloysiusschool. Schoolgebouw en terrein, 1946 - 1975.
Code VNG: IV -1.851.2B 06.1

5441-(5477). Stichting R.K. Schoolbestuur. Medewerking ex art. 72 LO-wet. Schoolmeubilair en leermiddelen, 1948 - 1975.
Code VNG: IV -1.851.2B 06.31

5482. Stichting Chr. Scholen, uitgaande v/d Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente. / Schoolgebouwen en terreinen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: VI -1.851.2B 06.1

5489-(5497). Stichting Chr. Scholen, uitgaande van de Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente. Medewerking ex art. 72 LO-wet. Westerschool. Gebouwen, 1946 - 1975.
Code VNG: VI -1.851.2B 06.1

5469. Vereniging voor Neutraal Bijzonder Onderwijs. / Gem. vergoeding vakonderwijs art. 101 bis LO-wet. Vaststelling voorschot op vergoeding en vergoeding. 1947 - 1955.
Code VNG: V -1.851.2B 01.08.741

5466. Vereniging voor Neutraal Bijzonder Onderwijs. / Bezettingsschade. 1947 - 1961.
Code VNG: V -1.851.2B 06.1

5369. Ver. tot stichting en instandhouding van vrije scholen op Geref. grondslag. / Medewerking ex art. 72 LO-wet. Joh.Calvijnschool voor L.O., Keizerstraat 69. Gebouwen. 1947 - 1966.
Code VNG: III -1.851.2B 06.1

5310. Bijzonder basisonderwijs. / Verplaatsingskosten. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.851.2B 01.08.742.16

5498-(5516). Stichting Chr. Scholen, uitgaande van de Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente. Medewerking ex art. 72 LO-wet. Schoolmeubilair en leermiddelen, 1947 - 1975.
Code VNG: VI -1.851.2B 06.31

5518-5522. Stichting tot het verstrekken van L.O. op Geref. Grondslag. / Medewerking ex art. 72 LO-wet. Graaf Jan van Nassauschool. Schoolmeubilair en leermiddelen, 1947 - 1975.
Code VNG: VII -1.851.2B 06.31

5337-5340. Ver. tot stichting en instandhouding van Chr. Nat. Scholen. Medewerking ex art. 72 LO-wet. Prinses Julianaschool, , afd. LO en ULO. Gebouwen, 1948 - 1971.
Code VNG: I -1.851.2B 06.1

5408-(5416). Stichting R.K. Schoolbestuur. Medewerking ex art. 72 LO-wet. St. Petrus Canisiusschool (ULO, later MAVO) (Nieuwe Haven 310, later John Mottstraat 6 / Bernadottelaan). Gebouwen, 1948 - 1973.
Code VNG: IV -1.851.2B 06.1

5526-5527. Instituut voor Meisjes te Oudenbosch. Medewerking ex art. 72 LO-wet. St. Franciscusschool (Gerard Leeustraat 2). Schoolgebouw en terrein, 1949 - 1967.
Code VNG: VIII -1.851.2B 06.1

5389-5390. Stichting R.K. Schoolbestuur. Gemeentelijke vergoeding vakonderwijs ex art.101 bis LO-wet. Vaststelling voorschot op vergoeding en vergoeding, 1949 - 1970.
Code VNG: IV -1.851.2B 01.08.741

5475. Vereniging voor Neutraal Bijzonder Onderwijs. / Medewerking ex art. 72 LO-wet. Prof. R. Casimirschool, Groeneweg 27. Leermiddelen. 1949 - 1971.
Code VNG: V -1.851.2B 06.31

5342-5344. Vereniging tot stichting en instandhouding van Chr.Nat. Scholen. Groen van Prinstererschool. Gebouwen, 1949 - 1975.
Code VNG: I -1.851.2B 06.1

5468-(5472). Vereniging voor Neutraal Bijzonder Onderwijs. Medewerking ex art. 72 LO-wet. Prof. R. Casimirschool (Groeneweg 27). Gebouwen, 1949 - 1975.
Code VNG: V -1.851.2B 06.13

5491. Stichting Chr. Scholen, uitgaande van de Kerkeraad der Ned. Hervormde Ge- meente. / Medewerking ex art. 72 LO-wet. Bouw gymnastieklokaal. Gebouwen alsmede 1e inrichting. 1950.
Code VNG: VI -1.851.2B 06.1

5523-5524. Ver. van Vrouwen Instituut voor Meisjes te Oudenbosch. Gemeentelijke vergoeding vakonderwijs ex art. 101 bis LO-wet. Vaststelling voorschot op vergoeding en vergoeding, 1950 - 1967.
Code VNG: VIII -1.851.2B 01.08.741

5546-5551. Stichting Chr. Noorderschool. Medewerking ex art. 72 der LO-wet. Koningin Wilhelminaschool (Willem de Zwijgersingel). Schoolgebouw en terrein, 1950 - 1975.
Code VNG: X -1.851.2B 06.1

5328. Compensatie-uitkering wegens vermindering schoolgeldopbrengst. 1951 - 1955.
Code VNG: -1.851.2B 07-4

8636. Stichting tot het verstrekken van L.O. op Geref. Grondslag. / Graaf Jan van Nassauschool. Bouw school aan de Vossen- burchkade, alsmede 1e inrichting. 1951 - 1955.
Code VNG: VII -1.851.2B 06.1

5419. Stichting R.K. Schoolbestuur. / Medewerking ex art. 72 LO-wet. St. Stanislaus Kostkaschool. Gebouwen. 1951 - 1956.
Code VNG: IV -1.851.2B 06.1

5528-5531. Vereniging voor vrouwen Instituut voor meisjes te Oudenbosch. Christus Koningschool voor VGLO (Willem de Zwijgersingel 51). Medewerking ex art. 72 LO-wet. Gebouwen en terreinen, 1951 - 1968.
Code VNG: VIII -1.851.2B 06.1

5467. Ver. voor Neutraal Bijzonder Onderwijs. / Schoolgebouw en terrein. Algemeen dossier, 1951 - 1975.
Code VNG: V -1.851.2B 06.1

5473. Vereniging voor Neutraal Bijzonder Onderwijs. / Medewerking ex art. 72 LO-wet. Prof. R. Casimirschool, Groeneweg 27. Meubilair. 1952 - 1963.
Code VNG: V -1.851.2B 06.24

5525. Ver. v. Vrouwen Instituut voor Meisjes te Oudenbosch. / Schoolgebouwen en terreinen. Algemeen dossier, 1952 - 1967.
Code VNG: VIII -1.851.2B 06.1

5536-5541. Instituut voor Meisjes te Oudenbosch. Medewerking ex art. 72 LO-wet. Schoolmeubilair en leermiddelen, 1952 - 1968.
Code VNG: VIII -1.851.2B 06.31

5479. Stichting Chr. Scholen, uitgaande v/d Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente. / Organisatie van het onderwijs. 1952 - 1969.
Code VNG: VI -1.851.2B 02

5418. Stichting R.K. Schoolbestuur. / Medewerking ex art. 72 der LO-wet. Gymnastieklokaal aan de Peperstraat, 1952 - 1975.
Code VNG: IV -1.851.2B 06.1

5398-5400. Stichting R.K. Schoolbestuur. Gymnastieklokaal aan de Nic. Beetsstraat, 1971 - 1975.
Code VNG: IV -1.851.2B 06.1

5401-(5404). Stichting R.K. Schoolbestuur. Bouw St. Michaelschool voor LO voor jongens en meisjes (Oranjeplein), 1954 - 1960.
Code VNG: IV -1.851.2B 06.1

5532-5535. Instituut voor Meisjes te Oudenbosch. Regina Mundischool voor jongens en meisjes (LO) (Aalberseplein). Schoolgebouw en terrein, 1955 - 1966.
Code VNG: VIII -1.851.2B 06.1

5552-5553. Stichting Chr. Noorderschool. / Kon. Wilhelminaschool. Meubilair en leermiddelen, 1955 - 1975.
Code VNG: X -1.851.2B 06.31

5315. Bijzonder basisonderwijs. / Onderwijsmethoden, systemen, vormen van onderwijs. 1956.
Code VNG: -1.851.2B 03

5334. Ver. tot stichting en instandhouding van Chr. Nat. Scholen. / Schoolgelden. Algemeen dossier, 1956.
Code VNG: I -1.851.2B 02.2

5480. Stichting Chr. Scholen, uitgaande v/d Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente. / Schoolgelden. Algemeen dossier, 1956 - 1969.
Code VNG: VI -1.851.2B 02.2

5430-5432. Stichting R.K.Schoolbestuur. / Medewerking ex art. 72 LO-wet. Roncallischool (De Kortestraat). Schoolgebouw en terrein, 1957 - 1973.
Code VNG: IV -1.851.2B 06.1

5312. Bijzonder basisonderwijs. / Leerstof. Vakken van onderwijs. 1958 - 1961.
Code VNG: -1.851.2B 02.45

5486-5488. Stichting Chr. Scholen uitgaande van de Kerkenraad der hervormde gemeente. Medewerking ex art. 72 LO-wet. Anne de Vriesschool. Schoolgebouw en terrein, 1959 - 1975.
Code VNG: VI -1.851.2B 06.1

5302. Bijzonder basisonderwijs. / Onderwijzend personeel. Algemeen dossier, 1960 - 1962.
Code VNG: -1.851.2B 01

5316. Bijzonder basisonderwijs. / Leerplicht. 1960 - 1966.
Code VNG: -1.851.2B 04.5

5388. Stichting R.K. Schoolbestuur. / Lager stellen verplicht aantal onderwijzers ingev. art.89, 4e lid, juncto art.28, 8e lid, LO-wet. 1960 - 1972.
Code VNG: IV -1.851.2B 01

5320. Bijzonder basisonderwijs. / Bioscopen; film- en diavertoningen; schoolradio en -televisie. 1961 - 1970.
Code VNG: -1.851.2B 06.33

5329. Vereniging tot stichting en instandhouding van Chr. Nat. Scholen. / Personeel. 1961 - 1975.
Code VNG: I -1.851.2B 01

5427-5428. Stichting R.K. Schoolbestuur. Medewerking ex art. 72 LO-wet. Titus Brandsmaschool (Aalberseplein 5). Schoolgebouw en terrein, 1961 - 1975.
Code VNG: IV -1.851.2B 06.1

5317. Bijzonder basisonderwijs. / Toepassing art.72 der Lager-onderwijswet 1920. Algemeen dossier, 1962 - 1974.
Code VNG: -1.851.2B 06

5478. Stichting Chr. Scholen, uitgaande v/d Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente. / Personeel. 1962 - 1975.
Code VNG: VI -1.851.2B 01

5313. Bijzonder basisonderwijs. / Overige onderwerpen betreffende de organisatie van het onderwijs en van de school. 1964 - 1965.
Code VNG: -1.851.2B 02.9

5403-(5405). Stichting R.K. Schoolbestuur. Medewerking ex art. 72 LO-wet. St. Michaelschool (Reigerstraat 37). Schoolgebouw en terrein, 1964 - 1975.
Code VNG: IV -1.851.2B 06.1

5474. Ver. voor Neutraal Bijzonder Onderwijs. / Medewerking ex art. 72 LO-wet. Prof. R. Casimirschool, Groeneweg 27. Meubilair. 1964 - 1975.
Code VNG: V -1.851.2B 06.24

5391. Stichting R.K. Schoolbestuur. / Sociale verzekering personeel. 1965.
Code VNG: IV -1.851.2B 01.08.743.5

5318. Bijzonder basisonderwijs. / Waarborgsommen. 1965 - 1975.
Code VNG: -1.851.2B 06

5415. Stichting R.K. Schoolbestuur. Medewerking ex art. 72 LO-wet. / Bouw gymnastieklokaal bij de St. Petrus Canisiusschool (U.L.O) a/d Bernadottelaan, 1966 - 1971.
Code VNG: IV -1.851.2B 06.1

5335. Vereniging tot stichting en instandhouding van Chr. Nat. Scholen. / Schoolbestuur. 1966 - 1972.
Code VNG: I -1.851.2B 02.81

5314. Bijzonder basisonderwijs. / Bonden,verenigingen enz. van bijzondere schoolbesturen. 1967.
Code VNG: -1.851.2B 02.95

5347. Ver. tot stichting en instandhouding van Chr. Nat. Scholen. / Medewerking ex art. 72 LO-wet. Joh. Calvijnschool voor u.l.o., Jan Luykenstraat 57. Schoolgebouw en terrein. 1967 - 1968.
Code VNG: I -1.851.2B 06.1

5393. Stichting R.K. Schoolbestuur. / Schoolbestuur. 1967 - 1972.
Code VNG: IV -1.851.2B 02.81

5345-5346. Ver. tot stichting en instandhouding van Chr. Nat. Scholen. Medewerking ex art. 72 LO-wet. Joh.Calvijnschool voor lager onderwijs (Keizerstraat 69, Willem de Zwijgersingel 5). Schoolgebouw en terrein, 1967 - 1975.
Code VNG: -1.851.2B 06.1

5426. Stichting R.K. Schoolbestuur. / Medewerking ex art. 72 LO-wet. St. Franciscusschool, Gerard Leeustraat 2. Schoolgebouw en terrein. 1968 - 1973.
Code VNG: IV -1.851.2B 06.1

5311. Bijzonder basisonderwijs. / Kosten van ziekte en ziekteverzorging. 1969 - 1970.
Code VNG: -1.851.2B 01.08.742.5

5348-5349. Ver. tot stichting en instandhouding van Chr. Nat. Scholen. Medewerking ex art. 72 LO-wet. Bouw 7-klassige school in Bloemendaal I De Livingstoneschool, 1969 - 1975.
Code VNG: I -1.851.2B 06.1

5429. Stichting R.K.Schoolbestuur. / Medewerking ex art. 72 LO-wet. Regina Mundischool, Aalberseplein 6. Schoolgebouw en terrein. 1969 - 1975.
Code VNG: IV -1.851.2B 06.1

5433-5436. Stichting R.K.Schoolbestuur. Medewerking ex art. 72 LO-wet. De Goudsbloem (Olivier van Noortlaan 3). Schoolgebouw en terrein, 1969 - 1975.
Code VNG: IV -1.851.2B 06.1

5394. Stichting R.K. Schoolbestuur. / Oudercommissies en ouderraden. 1970 - 1971.
Code VNG: IV -1.851.2B 02.92

5481. Stichting Chr. Scholen, uitgaande van de Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente. / Medewerking ex art.72 LO-wet. Algemeen dossier, 1970 - 1972.
Code VNG: VI -1.851.2B 06

5319. Bijzonder basisonderwijs. / Schoolgebouwen en terreinen. Algemeen dossier, 1970 - 1975.
Code VNG: -1.851.2B 06.1

5330. Ver. tot stichting en instandhouding van Chr. Nat. Scholen. / Lager stellen verplicht aantal onderwijzers ingev. art.89, 4e lid, juncto art. 28, 8e lid, LO-wet. 1971.
Code VNG: I -1.851.2B 01

5395. Stichting R.K. Schoolbestuur. / Medewerking ex art. 72 LO-wet. Algemeen dossier, 1971.
Code VNG: IV -1.851.2B 06

5392. Stichting R.K. Schoolbestuur. / Indeling der klassen, onder meer aantal leerlingen per klasse. 1972.
Code VNG: IV -1.851.2B 02.5

7183. Overdracht grond gelegen aan de Geuzenstraat en Groeneweg aan het bestuur der Schoolvereniging voor neutraal bijzonder onderwijs voor Gouda e.o. / Raad 20 november 1972.
Code VNG: -2.07.351.12/1972-20

5341. Ver. tot stichting en instandhouding van Chr. Nat. Scholen. / Medewerking ex art. 72 LO-wet. Prinses Julianaschool, basisonderwijs. Gebouwen. 1972 - 1975.
Code VNG: I -1.851.2B 06.1

5350-5351. Ver. tot stichting en instandhouding van Chr. Nat. Scholen. Medewerking ex art.72 LO-wet. Bouw 7-klassige school in Bloemendaal (noordoost)(11). Groen van Prinstererschool, 1972 - 1975.
Code VNG: I -1.851.2B 06.1

5437-5438. Stichting R.K.Schoolbestuur. Medewerking ex art. 72 LO-wet. Bouw 6-klassige basisschool in Bloemendaal-oost De Cirkel, 1972 - 1975.
Code VNG: IV -1.851.2B 06.1

5439-5440. Stichting R.K.Schoolbestuur. Medewerking ex art. 72 LO-wet. Kardinaal Alfrinkschool. Schoolgebouw en terrein, 1974 - 1975.
Code VNG: IV -1.851.2B 06.1

5476. Ver. voor Neutraal Bijzonder Onderwijs. / Medewerking ex art. 72 LO-wet. Prof. R. Casimirschool, Groeneweg 27. Leermiddelen. 1972 - 1975.
Code VNG: V -1.851.2B 06.31

5483-5485. Stichting Chr. Scholen uitgaande van de Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente. Medewerking art 72 LO-wet. Plaswijck (Bloemendaal-oost). Schoolgebouw en terrein, 1972 - 1975.
Code VNG: VI -1.851.2B 06.1

5554. Stichting Vrije School Gouda e.o. / Schoolgebouwen en terreinen. 1975.
Code VNG: XI -1.851.2B 06.1

5513. Stichting tot het verstrekken van Lager Onderwijs op Geref.Grondslag. / Schoolbestuur. 1975 - 1995.
Code VNG: VII -1.851.2B 02.81


3.12.3.4. Buitengewoon basisonderwijs

4889. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Jaarverslagen. Frans Lafeberschool. 1945 - 1975.
Code VNG: -1.851.243 02.98

4881. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Verordening schoolgelden. 1946 - 1950.
Code VNG: -1.851.243 02.2

4871. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Aanwijzing plv. hoofd Frans Lafeberschool. 1946 - 1966.
Code VNG: -1.851.243 01

4874-4875. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Sollicitatie en benoeming. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851.243 01.08.23

4904-(4916). Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. Frans Lafeberschool (Paradijs 7, later Van Bergen IJzendoornpark 45). Schoolgebouw en terrein, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851.243 06.1

4911-(4917). Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. Frans Lafeberschool. Schoolmeubilair en leer- en hulpmiddelen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851.243 06.24

5562. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851.243B

4877. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Ontheffing art. 24, 2e lid Besluit B.L.O. (niet tijdig vervulde vacatures). 1947 - 1965.
Code VNG: -1.851.243 01.08.741

4887. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Rijksschooltoezicht. 1947 - 1975.
Code VNG: -1.851.243 02.7-4

4882-4883. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. Werkplan, 1948 - 1971.
Code VNG: -1.851.243 02.4

4919. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Frans Lafeberschool a/h Paradijs 7. Schooltuinen, 1949.
Code VNG: -1.851.243 06.34

4841. Buitengewoon basisonderwijs. / Onderwijs aan schipperskinderen en aan kinderen van kermisexploitanten. 1949 - 1975.
Code VNG: -1.851.24

4870. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Frans Lafeberschool a/h van Bergen IJzendoornpark 45. Algemeen dossier, 1950 - 1975.
Code VNG: -1.851.243

4924. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Compensatie-uitkering. Vermindering schoolgeldopbrengst o.b.l.o. 1951 - 1955.
Code VNG: -1.851.243 07-4

5575. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Compensatie-uitkering wegens vermindering schoolgeld-opbrengst 1951 - 1956. B.b.l.o.
Code VNG: -1.851.243B 07-4

4893-4902. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. B.L.O.scholencomplex a/h van Bergen IJzendoornpark. Schoolgebouw en terrein, 1951 - 1975.
Code VNG: -1.851.243 06.1

5578-(5583). Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. Vereniging voor Christelijk buitengewoon lager onderwijs. Schoolgebouw en terrein, 1951 - 1975.
Code VNG: -1.851.243B 06.1

5574. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Aansluiting bij Borgstellingsorganisaties. 1952 - 1975.
Code VNG: -1.851.243B 07-2

5576-5577. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. Vereniging voor Chr. Buitengewoon lager onderwijs. Algemeen dossier, 1952 - 1975.
Code VNG: -1.851.243B

5579-5580. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Vereniging voor Chr. Buitengewoon lager onderwijs. Meubilair en leer- en hulpmiddelen, 1953 - 1975.
Code VNG: -1.851.243B 06.31

4906-(4915). Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. Imbecielenschool De Ark (Jan Luykenstraat 1). Schoolgebouw en -terrein, 1954 - 1975.
Code VNG: -1.851.243 06.1

5568-5569. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. Stichting R.K. Schoolbestuur. BLO-school St. Jan. Schoolgebouwen en terrein, 1954 - 1975.
Code VNG: -1.851.243B 06.11

4926. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Avondverzorging van oud-leerlingen. Algemeen dossier, 1956 - 1975.
Code VNG: -1.851.243 09

4886. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Werkplan van het onderwijs. Inrichting van de opleiding. 1957 - 1975.
Code VNG: -1.851.243 02.4

4876. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Rijksbijdrage. Algemeen dossier, 1958 - 1975.
Code VNG: -1.851.243 01.08.741

5564-5565. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. Gemeentelijke vergoeding ex art. 189 van het Besluit Buitengewoon Onderwijs 1967. Originele voorstellen, 1958 - 1975.
Code VNG: -1.851.243B 07-2

5566. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Stichting R.K. Schoolbestuur. Algemeen dossier, 1958 - 1975.
Code VNG: -1.851.243B

4880. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Toelating leerlingen uit de ene gemeente op scholen in andere gemeenten. Gemeenschappelijke regeling. 1959 - 1960.
Code VNG: -1.851.243 02.17

4903. Gymnastieklokaal van het B.L.O.Scholencomplex a/h van Bergen IJzendoornpark. 1959 - 1975.
Code VNG: -1.851.243 06.1

4909. Gymnastieklokaal van de Imbecielenschool "De Ark" a/d Jan Luykenstraat 1. 1959 - 1975.
Code VNG: -1.851.243 06.1

5570-5571. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. Stichting R.K. Schoolbestuur. BLO-school St. Jan. Meubilair en leer- en hulpmiddelen, 1959 - 1975.
Code VNG: -1.851.243B 06.31

4888. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Oudercommissie. 1960 - 1975.
Code VNG: -1.851.243 02.92

5572. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Stichting R.K. Schoolbestuur. Subsidiëring van de avondver- zorging voor oud-leerlingen. Algemeen dossier, 1960 - 1975.
Code VNG: -1.851.243B 07-2

5581. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Vereniging voor Chr. Buitengewoon Lager Onderwijs. Subsidiering van de avondverzorging voor oud-leerlingen. Algemeen dossier, 1960 - 1975.
Code VNG: -1.851.243B 07-2

4884. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Werkplan. Frans Lafeberschool. 1961.
Code VNG: -1.851.243 02.4

4885. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Werkplan. "De Ark". 1961 - 1962.
Code VNG: -1.851.243 02.4

4920. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Bijdragen van buitengemeenten in kosten logopedist 3 B.L.O.-scholen. 1961 - 1962.
Code VNG: -1.851.243 07-2

4878. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. Rijksvergoeding leerkrachten, die de pensioengerechtigde leeftijd / Hebben bereikt, ingev. art. 25, 1e lid onder c, besluit B.L.O. 1949. 1961 - 1963.
Code VNG: -1.851.243 01.08.741

4923. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Rijksvergoeding kosten logopedist 3 B.L.O.-scholen. 1961 - 1965.
Code VNG: -1.851.243 07-4

4850-4862. Buitengewoon basisonderwijs. Albert Schweitzerschool (LOM-school) (Bloemendaal). Schoolgebouw en terrein, 1961 - 1975.
Code VNG: -1.851.24 06.1

4913-(4918). Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. Imbecielenschool De Ark. Schoolmeubilair en leermiddelen, 1961 - 1975.
Code VNG: -1.851.243 06.31

4872. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Aanwijzing plv. hoofd Imbecielenschool "De Ark". 1962 - 1965.
Code VNG: -1.851.243 01

4890. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Jaarverslagen. "De Ark". 1962 - 1975.
Code VNG: -1.851.243 02.98

4921-4922. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. Vaststelling bedrag per leerling, kosten per jaar en per 5-jaarlijks tijdvak, 1963 - 1975.
Code VNG: -1.851.243 07-2

4845. Buitengewoon basisonderwijs. / Toelating leerlingen (o.m. selectie-onderzoek en begeleiding l.o.m.-scholen). 1964 - 1975.
Code VNG: -1.851.24 02.1

4925. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Niet-onderwijzend personeel. Sollicitatie en benoeming. 1964 - 1975.
Code VNG: -1.851.243 08.23

4844. Buitengewoon basisonderwijs. / Albert Schweitzerschool (L.O.M.school).Sollicitatie en benoeming. Algemeen dossier, 1965 - 1975.
Code VNG: -1.851.24 01.08.23

4846. Buitengewoon basisonderwijs. / Albert Schweitzerschool (L.O.M.school). Werkplan en rooster. 1967 - 1975.
Code VNG: -1.851.24 02.4

4847. Buitengewoon basisonderwijs. / Albert Schweitzerschool (L.O.M.school). Oudercommissie. 1967 - 1975.
Code VNG: -1.851.24 02.92

4849. Buitengewoon basisonderwijs. / Albert Schweitzerschool (L.O.M.school). Jaarverslagen. 1967 - 1975.
Code VNG: -1.851.24 02.98

4865-4866. Buitengewoon basisonderwijs. / Albert Schweitzerschool (L.O.M.school). Leermiddelen en schoolbehoeften, 1967 - 1975.
Code VNG: -1.851.24 06.31

4879. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Toelatingscommissie scholen voor zwakzinnige kinderen. 1967 - 1975.
Code VNG: -1.851.243 02.1

5567. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Stichting R.K. Schoolbestuur. Schoolbestuur. 1967 - 1975.
Code VNG: -1.851.243B 02.81

4848. Buitengewoon basisonderwijs. / Albert Schweitzerschool (L.O.M.school). Schoolkranten. 1968 - 1975.
Code VNG: -1.851.24 02.98

5557-5558. Buitengewoon basisonderwijs. Chr. LOM-school De Rank. Schoolgebouw en terrein, 1968 - 1975.
Code VNG: -1.851.24B 06.1

4892. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Schoolgebouwen en terreinen. Algemeen dossier, 1969 - 1975.
Code VNG: -1.851.243 06.1

5556. Buitengewoon basisonderwijs. / Chr. L.O.M. school "De Rank". Toelating leerlingen, 1969 - 1975.
Code VNG: -1.851.24B 02.1

5561. Buitengewoon basisonderwijs. / Stichten R.K. L.O.M. school. 1969 - 1975.
Code VNG: -1.851.24B 06.1

4867. Buitengewoon basisonderwijs. / Niet-onderwijzend personeel. Sollicitatie en benoeming. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.851.24 08.23

4891. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Schoolkranten. "De Ark". 1970 - 1975.
Code VNG: -1.851.243 02.98

5559. Buitengewoon basisonderwijs. / Chr. L.O.M. school "De Rank". Medewerking ex art. 72 LO-wet 1920. Leermiddelen. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.851.24B 06.31

4843. Buitengewoon basisonderwijs. / Albert Schweitzerschool (L.O.M.school). Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851.24

4863. Buitengewoon basisonderwijs. / Albert Schweitzerschool (L.O.M.school). Meubilair. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851.24 06.24

4927. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Aangelegenheden betreffende de leerlingen. O.m. nazorg oud-leerlingen. Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851.243 09

5555. Buitengewoon basisonderwijs. / Chr. L.O.M. school "De Rank". Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851.24B

5560. Buitengewoon basisonderwijs. / Chr. L.O.M. school "De Rank". Niet-onderwijzend personeel. Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851.24B 08

5563. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Gem.vergoeding vakonderwijs art. 193 v/h Besluit Buitengewoon Onderwijs 1967. Originele voorstellen. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851.243B 01.08.741

4868. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. Algemeen dossier, 1973 - 1975.
Code VNG: -1.851.243

4869. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Imbecielenschool "De Ark" a/d Jan Luykenstraat 1. Algemeen dossier, 1973 - 1975.
Code VNG: -1.851.243

4864. Buitengewoon basisonderwijs. / Bouw Albert Schweitzerschool (L.O.M.school) in Bloemendaal. Algemeen dossier, 1974 - 1975.
Code VNG: -1.851.24 06.1

4873. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Vakbekwaamheid. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.851.243 01.08.21

5573. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Stichting R.K.-Schoolbestuur. R.K. B.L.O.-school "St. Jan". Tijdelijk niet-onderwijzend personeel. Algemeen dossier, 1974 - 1975.
Code VNG: -1.851.243B 08

5582. Onderwijs aan geestelijk gehandicapten. / Vereniging voor Chr. Buitengewoon lager onderwijs. Tijdelijk niet-onderwijzend personeel. Algemeen dossier, 1974 - 1975.
Code VNG: -1.851.243B 08

4842. Buitengewoon basisonderwijs. Algemeen dossier, 1975.
Code VNG: -1.851.243.12.4. Voortgezet onderwijs

5013. Commissie van Toezicht M.O. / Benoeming leden en reglement. (opgeheven Raad 7 juli 1958). 1946 - 1958.
Code VNG: -1.851.3 02.7-2

5000. Voortgezet onderwijs. / Aanvang en einde van cursus, studiejaar, opleiding. 1946 - 1967.
Code VNG: -1.851.3 02.41

5017-5018. Verslagen van de toestand van het middelbaar onderwijs, 1946 - 1971.
Code VNG: -1.851.3 02.98

4963-4964. Voortgezet onderwijs. / Leerkrachten, 1946 - 1974.
Code VNG: -1.851.3 01

4969-4970. Voortgezet onderwijs. Sollicitatie en benoeming, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 01.08.23

4994-4995. Voortgezet onderwijs. / Schoolgelden, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 02.2

4996-4997. Voortgezet onderwijs. / Vakanties en vrije dagen. Sluiting scholen voor bepaalde tijd, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 02.3

5006-5012. Voortgezet onderwijs. Studieresultaten, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 02.65

5020-5023. Voortgezet onderwijs. / Statistieken, verslagen e.d., 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 02.98

5028. Voortgezet onderwijs. / Onderhoud en schoonhouden. 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 06.12

4726. Schoolgebouw en terrein. / School v. V.G.L.O. centrale kopschool, A.G. de Vrijestraat, 1947 - 1950.
Code VNG: -1.851.2 06.1

4981. Voortgezet onderwijs. / Tegemoetkoming in de kosten van ziekte, ongeval, bevalling, in- validiteit en overlijden. 1947 - 1972.
Code VNG: -1.851.3 01.08.742.5

5037-5038. Voortgezet onderwijs. Uitwisseling en correspondentie van studerenden, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 06.38

4982. Voortgezet onderwijs. / Pensionering. 1948 - 1970.
Code VNG: -1.851.3 01.08.743.1

4983. Voortgezet onderwijs. / Pensioenbijdragen. 1948 - 1973.
Code VNG: -1.851.3 01.08.743.12

5002-5003. Voortgezet onderwijs. Vakken van onderwijs, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 02.45

4937-4938. Voortgezet onderwijs. Algemeen dossier, 1949 - 1975.
Code VNG: -1.851.3

4965-4966. Voortgezet onderwijs. Rechtspositie personeel, 1949 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 01.08.171

4971-4972. Voortgezet onderwijs. Onderwijzend personeel. Ontslag. Algemeen dossier, 1950 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 01.08.28

5015. Voortgezet onderwijs. / Overige onderwerpen betreffende de organisatie van het onderwijs en van de school. 1950 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 02.9

5036. Voortgezet onderwijs. / Bezoeken aan concerten, toneelvoorstellingen e.d. 1953 - 1960.
Code VNG: -1.851.3 06.36

5034. Voortgezet onderwijs. / Bioscopen en filmvoorstellingen, 1954 - 1968.
Code VNG: -1.851.3 06.33

5051-5052. Voortgezet onderwijs. Lichamelijke opvoeding; ontspanning; plechtigheden, 1954 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 09.4

4967-4968. Voortgezet onderwijs. Vakbekwaamheid, 1955 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 01.08.21

4978-4979. Voortgezet onderwijs. Verplaatsingskosten, 1956 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 01.08.742.16

4973. Voortgezet onderwijs. / Overplaatsing. 1958.
Code VNG: -1.851.3 01.08.311.1

6948. Verkoop grond aan de Stichting Chr. Kweekschool "De Driestar", nl. grond gelegen tussen de Ronsseweg en Parallelweg (Burg. Jamessingel) (ten behoeve van bouw school), en grond / Gelegen tussen Bleulandweg, Dreef en (Burg. Jamessingel) (ten behoeve van aanleg sportterrein). Raad 31 augustus 1959. Raad 27 februari 19..
Code VNG: -2.07.351.12/1959-15

5004-5005. Voortgezet onderwijs. / Indeling der klassen o.m. aantal leerlingen per klasse, 1959 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 02.5

4940-4942. Voortgezet onderwijs. Wet op het Voortgezet Onderwijs (mammoetwet) en de consequenties van de invoering voor het onderwijs in Gouda. Algemeen dossier, 1962 - 1968.
Code VNG: -1.851.3

5049. Voortgezet onderwijs. / Aangelegenheden betreffende de leerlingen, 1962 - 1972.
Code VNG: -1.851.3 09

5045-5046. Voortgezet onderwijs. Niet-onderwijzend personeel. Diensttijden concierges, 1962 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 08.353

6266. Esthetische vorming van de jeugd. / Foto's van kunstwerken in Gouda, te behandelen op scholen voor voortgezet onderwijs. 1964 - 1966.
Code VNG: -1.856.14

5001. Voortgezet onderwijs. / Regeling van het huiswerk, 1966 - 1967.
Code VNG: -1.851.3 02.44

4945. Voortgezet Onderwijs. / Gemeenschappelijke regeling ter behartiging van de belangen van het gemeentelijk voortgezet onderwijs. 1966 - 1975.
Code VNG: -1.851.3

4943. Voortgezet Onderwijs. / "W.V.O.-Post". 1967 - 1968.
Code VNG: -1.851.3

4946-(4962). Voortgezet onderwijs. / Scholenplan, 1967 - 1975.
Code VNG: -1.851.3

4957-4958. Voortgezet onderwijs. / Informatiebulletin van het COGVO, 1967 - 1975.
xxx VVV ?
Code VNG: -1.851.3

4991-4993. Voortgezet onderwijs. / Toelatingsprocedure, 1967 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 02.1

5042. Voortgezet onderwijs. / Rijksvergoeding AVIS-projekt. 1967 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 07-4

4974. Voortgezet onderwijs. / Disciplinaire straffen. 1968.
Code VNG: -1.851.3 01.08.312.23

4998. Voortgezet Onderwijs. / Leerplan en lesrooster. Algemeen dossier, 1968 - 1971.
Code VNG: -1.851.3 02.4

5033. Voortgezet onderwijs. / Schoolbibliotheken. 1968 - 1973.
Code VNG: -1.851.3 06.32

4977. Voortgezet onderwijs. / Rijksvergoeding salarissen onderwijzend personeel. 1968 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 01.08.741

4980. Voortgezet onderwijs. / Reis- en verblijfkosten, 1968 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 01.08.742.2

5029-5032. Voortgezet onderwijs. Schoolmeubilair, leer- en hulpmiddelen en schoolbehoeften, 1968 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 06.31

5041. Voortgezet onderwijs. / Rijksvergoeding. 1968 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 07-4

5044. Voortgezet onderwijs. / Niet-onderwijzend personeel. Sollicitatie en benoeming. Algemeen dossier, 1968 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 08.23

5584. Bijzonder voortgezet onderwijs. / Rijkssubsidies, vergoedingen enz. 1968 - 1975.
Code VNG: -1.851.3B 07-4

5043. Voortgezet onderwijs. / Niet-onderwijzend personeel. Rechtspositie. 1969.
Code VNG: -1.851.3 08.171

5048. Voortgezet onderwijs. / Lichamelijke eigenschappen o.m. geneeskundig onderzoek niet-onderwijzend personeel. 1969.
Code VNG: -1.851.3 08.822.21

5024. Voortgezet onderwijs. / Straffen en tuchtmiddelen o.m. wegzenden leerlingen uit de school. 1969 - 1970.
Code VNG: -1.851.3 05.2

4984. Voortgezet onderwijs. / Lichamelijke eigenschappen o.m. geneeskundig onderzoek onderwijzend personeel. 1969 - 1971.
Code VNG: -1.851.3 01.08.822.21

7055. Verkoop grond gelegen aan de Clematislaan aan het bestuur van de Ver. voor Chr. Algemeen Voortgezet Onderwijs en Beroepsonderwijs / Voor Gouda e.o. Raad 28 april 1969. Raad 25 januari 1971.
Code VNG: -2.07.351.12/1969-6

4976. Voortgezet onderwijs. / Vakantieregeling onderwijzend personeel. 1969 - 1973.
Code VNG: -1.851.3 01.08.354

5016. Voortgezet onderwijs. / Schoolraad. 1969 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 02.96

5026. Voortgezet onderwijs. / Schoolgebouwen en terreinen. 1969 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 06.1

5039. Voortgezet onderwijs. / Vaststelling kosten art. 88 van de Wet op het voortgezet onderwijs. 1969 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 07-2

5040. Voortgezet onderwijs. / Stichtingskosten art. 80, lid 2 letters b en c, WVO, 1969 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 07-4

5014. Voortgezet onderwijs. / Schoolparlement. 1970.
Code VNG: -1.851.3 02.82

5035. Voortgezet onderwijs. / Schoolradio en -televisie. 1970.
Code VNG: -1.851.3 06.33

5047. Voortgezet onderwijs. / Vergoeding voor overwerk niet-onderwijzend personeel. 1970.
Code VNG: -1.851.3 08.741.513

5019. Voortgezet onderwijs. / Opgave gegevens als bedoeld in art.8 van het Besluit aanvang bekostiging WVO, 1970 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 02.98

5050. Voortgezet onderwijs. / Materiele en sociale behoeften. Verkoop melk, frisdranken etc. 1971 - 1973.
Code VNG: -1.851.3 09.3

4985. Voortgezet onderwijs. / Algemene en intellectuele ontwikkeling. O.m. congressen, landdagen, enz. 1972.
Code VNG: -1.851.3 01.08.85

4987. Voortgezet onderwijs. / Geschenken, gratificaties en ereblijken. 1972.
Code VNG: -1.851.3 01.08.97

4988. Voortgezet onderwijs. / Organisatie van het onderwijs en van de school. Algemeen dossier, 1972.
Code VNG: -1.851.3 02

4944. Voortgezet onderwijs. / Centraal Orgaan voor het Gemeentelijk Voortgezet Onderwijs (C.O.G.V.O.). Algemeen dosier. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851.3

4999. Voortgezet onderwijs. / Werkplan van het onderwijs. Inrichting van de opleiding. Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 02.4

5027. Voortgezet onderwijs. / Verlichting, klimaatregeling en watervoorziening. 1973 - 1974.
Code VNG: -1.851.3 06.11

4986. Voortgezet onderwijs. / Organisaties, instellingen en verenigingen van personeel. 1973 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 01.08.88

5025. Voortgezet onderwijs. Onderzoek door afd. sociaal-geografische en bestuurskundig onderzoek / Van Ver. van Nederlandse Gemeenten betreffende mogelijke uitbreiding van scholen voor voortgezet onderwijs. 1973 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 06.1

4990. Voortgezet onderwijs. / Organisatie van het onderwijs en van de school. Samenwerking gemeentelijke scholen met rijksscholen. 1974.
Code VNG: -1.851.3 02

4956. Voortgezet onderwijs. / Scholenbouwplan. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.851.3

4989. Voortgezet onderwijs. / Organisatie van het onderwijs en van de school. Reglement. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.851.3 02

4939. Voortgezet onderwijs. / Werkgroep voortgezet onderwijs. 1975.
Code VNG: -1.851.3

4975. Voortgezet onderwijs. / Arbeidstijden onderwijzend personeel. 1975.
Code VNG: -1.851.3 01.08.3533.12.5. Algemeen voortgezet onderwijs (MULO/MAVO, HBS, HAVO, Gymnasium)

5180. Gymnasium. / Reglement. 1925 - 1975.
Code VNG: -1.851.361 02

5184. Gymnasium. / Verslagen. 1945 - 1971.
Code VNG: -1.851.361 02.98

5055-5056. LAVO / Jaarverslagen,1945 - 1975.
Code VNG: -1.851.321 02.98

5070-5071. MAVO. Jaarverslagen, 1945 - 1975.
Code VNG: -1.851.322 02.98

5209. Gymnasium. / Tijdelijk niet-onderwijzend personeel. 1946 - 1953.
Code VNG: -1.851.361 08

5054. LAVO / Werkplan van het onderwijs. 1946 - 1959.
Code VNG: -1.851.321 02.4

5178-5179. Gymnasium. Jaarweddestaten, 1946/1947 - 1958/1959.
Code VNG: -1.851.361 01.08.741

5382-5387. Ver. tot stichting en instandhouding van vrije scholen op Geref. grondslag. Medewerking ex art. 72 LO-wet. ). Meuiblair en leermiddelen, 1946 - 1966.
Code VNG: III -1.851.2B 06.31

5067. MAVO / Werkplan van het onderwijs. Gunningschool,Prof. J.H. Zwijgerschool de, Willem. 1946 - 1967.
Code VNG: -1.851.322 02.4

5664. Gymnasium. / Subsidiering van bijzondere gymnasia 1946 - 1967.
Code VNG: -1.851.361B 07-2

5096-5097. Onderwijs HBS, 1946 - 1968.
Code VNG: -1.851.323

5665. Atheneum. / Subsidiering van bijzondere HBS en (Athenea) 1946 - 1968.
Code VNG: -1.851.362B 07-2

5059-5062. Schoolmeubilair en leermiddelen en schoolbehoeften. Openbare school voor LAVO, 1946 - 1973.
Code VNG: -1.851.321 06.31

5078-5083. MAVO. Schoolgebouw en terrein Willem de Zwijgerschool, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851.322 06.21

5085-5090. MAVO. Schoolmeubilair en leermiddelen en schoolbehoeften, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851.322 06.31

5182. College van curatoren van het Gymnasium, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851.361 02.7-2

5187-(5199). Coornhert gymnasium. Schoolgebouw en terrein, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851.361 06.1

5202-5204. Coornhert gymnasium. Schoolmeubilair, leermiddelen en schoolbehoeften, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851.361 06.31

9846. Terugkoop grond in het uitbreidingsplan "Sportcomplexen Oost" aan de Staat der Nederlanden ten behoeve van aanleg sportterr. v.d. Rijks HBS / Raad 7 januari 1974. 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.351.12/1962-6

5591. R.K. Onderwijsstichting "St. Anthonius". Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.851.3B

5593. R.K. Onderwijsstichting "St. Anthonius". / Schoolgebouw en terrein. 1947 - 1975.
Code VNG: -1.851.3B 06.1

5175-5177. Gymnasium. Algemeen dossier, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.851.361

5592. R.K. Onderwijsstichting "St. Anthonius". / Visering stukken, 1949 - 1954.
Code VNG: -1.851.3B 01.08.21

5370-(5597). Ver. tot stichting en instandhouding van vrije scholen op Geref. grondslag. Medewerking ex art. 72 LO-wet. Joh. Calvijnschool voor ULO (Jan Luykenstraat 57). Gebouwen, 1949 - 1975.
Code VNG: III -1.851.2B 06.1

5542-5543. Stichting Centrale Chr. School voor VGLO. Medewerking ex art. 72 LO-wet. Gebouw, 1950 - 1959.
Code VNG: IX -1.851.2 B 06.1

5673. Lyceum. Ver. voor Chr. Middelbaar- en Voorbereidend Hoger Onderwijs voor Gouda e.o. / Chr. Lyceum. Rijkssubsidie 1950 - 1966.
Code VNG: -1.851.363B 07-4

5194-5196. Bouw gymnastieklokaal en rijwielbergplaats bij het Coornhert gymnasium, 1950 - 1967.
Code VNG: -1.851.361 06.1

5666. Lyceum. Algemeen dossier, 1950 - 1968.
Code VNG: -1.851.363B

5197-5198. Coornhert gymnasium. Conciergewoning, 1950 - 1971.
Code VNG: -1.851.361 06.1

5667. Lyceum. Ver. voor Chr. Middelbaar- en Voorbereidend Hoger Onderwijs voor Gouda e.o. / Chr. Lyceum. Algemeen dossier, 1950 - 1975.
Code VNG: -1.851.363B

5670. Lyceum. Ver. voor Chr. Middelbaar- en Voorbereidend Hoger Onderwijs voor Gouda e.o. / Chr. Lyceum. Schoolgebouwen en terreinen. Algemeen dossier, 1950 - 1975.
Code VNG: -1.851.363B 06.1

5206. Gymnasium. / Compensatie-uitkering wegens vermindering schoolgeldopbrengst. 1951 - 1955.
Code VNG: -1.851.361 07-4

5186. Gymnasium. / Ereblijken, beloningen, prijzen. 1951 - 1962.
Code VNG: -1.851.361 05.1

5212. Lycea. 1951 - 1968.
Code VNG: -1.851.363

5594. R.K. Onderwijsstichting "St. Anthonius". / Gemeentelijke subsidie 1952 - 1957.
Code VNG: -1.851.3B 07-2

5668. Lyceum. Ver. voor Chr. Middelbaar- en Voorbereidend Hoger Onderwijs voor Gouda e.o. / Chr. Lyceum. Visering stukken, 1952 - 1958.
Code VNG: -1.851.363B 01.08.21

5672. Lyceum. Ver. voor Chr. Middelbaar- en Voorbereidend Hoger Onderwijs voor Gouda e.o. / Chr. Lyceum. Gemeentelijke subsidie 1952 - 1963.
Code VNG: -1.851.363B 07-2

5057-5058. Openbare school voor LAVO, 1952 - 1975.
Code VNG: -1.851.321 06.1

5671. Lyceum. Ver. voor Chr. Middelbaar- en Voorbereidend Hoger Onderwijs voor Gouda e.o. / Chr. Lyceum. Schoolmeubelen. 1953.
Code VNG: -1.851.363B 06.24

5544-5545. Stichting Centrale Christelijke school voor VGLO. Medewerking ex art. 72 LO-wet. Meuiblair en leermiddelen, 1953 - 1962.
Code VNG: IX -1.851.2 B 06.31

4511. Verhuur en in gebruik geven aula en schoollokalen. / Coornhert Gymnasium. Algemeen dossier, 1953 - 1965.
Code VNG: -1.851 06.13

5586-5589. Stichting scholengemeenschap op reformatorische grondslag De Driestar. Schoolgebouw en terrein, 1954 - 1975.
Code VNG: -1.851.3B 06.1

5375-5380. Ver. tot stichting en instandhouding van vrije scholen op Geref. grondslag. Medewerking ex art. 72 LO-wet. Joh. Calvijnschool (Willem de Zwijgersingel 2). Schoolgebouw en terrein, 1955 - 1966.
Code VNG: III -1.851.2B 06.1

5210. Gymnasium. / Niet-onderwijzend personeel. Sollicitatie en benoeming. 1955 - 1975.
Code VNG: -1.851.361 08.23

5072. MAVO / Militaire voorlichting aan leerlingen van M.A.V.O.-scholen. 1956 - 1971.
Code VNG: -1.851.322 05

6934. Verkoop grond aan de Heemskerkstraat, hoek Groen van Prinsterersingel, aan de Ver. v. Chr. Middelbaar- en voorbereidend hoger onderwijs. / Raad 25 augustus 1958. Raad 26 januari 1959. Raad 3 oktober 1960.
Code VNG: -2.07.351.12/1958-11

5669. Lyceum. Ver. voor Chr. Middelbaar- en Voorbereidend Hoger Onderwijs voor Gouda e.o. / Chr. Lyceum. Bouw school aan de Groen van Prinsterersingel, 1958 - 1965.
Code VNG: -1.851.363B 06.1

6949. Verkoop grond aan de Nansenstraat, hoek John Mottstraat aan de "R.K. Onderwijsstichting St. Antonius". / Raad 28 september 1959.
Code VNG: -2.07.351.12/1959-16

5381. Ver. tot stichting en instandhouding van vrije scholen op Geref. grondslag. Medewerking ex art.72 LO-wet. Joh. Calvijnschool voor u.l.o., Jan / Luykenstraat 57. Uitbreiden gebouw met 2 leslokalen, 1 vaklokaal en bergruimte, alsmede 1e inrichting. 1959 - 1963.
Code VNG: III -1.851.2B 06.1

5200. Gymnasium. / Verlichting, verwarming en watervoorziening. 1959 - 1972.
Code VNG: -1.851.361 06.11

5073-(5076). MAVO / Schoolgebouw en terrein Prof. J.H. Gunningschool, 1959 - 1975.
Code VNG: -1.851.322 06.1

5185. Gymnasium. / Ordemaatregelen, beloningen en straffen. 1962.
Code VNG: -1.851.361 05

5205. Gymnasium. Weduwe G.J. Steens Zijnen van der Does Fonds dat ten doel heeft aan minvermogende leerlingen van het Coornhert Gymnasium de boeken te verschaffen welke zij in hun studietijd nodig hebben. 1962 - 1967.
Code VNG: -1.851.361 06.31

5201. Gymnasium. / Inrichting en accommodatie. 1962 - 1970.
Code VNG: -1.851.361 06.2

5095. M.A.V.O. / Niet-onderwijzend personeel. Sollicitatie en benoeming. 1962 - 1975.
Code VNG: -1.851.322 08.23

5207-5208. Coornhert gymnasium. Rijkssubsidie 1965 - 1975.
Code VNG: -1.851.361 07-4

4959. Voortgezet onderwijs. / Goudse scholenassociatie voor mavo, havo en vwo voor openbaar onderwijs, 1968.
Code VNG: -1.851.3

5590. Stichting scholengemeenschap op reformatorische grondslag "De Driestar". / Gemeentelijke vergoedingen art. 101 LO-wet. 1968.
Code VNG: -1.851.3B 07-2

5053. LAVO Algemeen dossier, 1968 - 1975.
Code VNG: -1.851.321

5066. MAVO. Algemeen dossier, 1968 - 1975.
Code VNG: -1.851.322

5074. MAVO / Werkplan van het onderwijs. 1968 - 1975.
Code VNG: -1.851.322 02.4

5075. MAVO. Schoolgebouwen en terreinen. Algemeen dossier, 1968 - 1975.
Code VNG: -1.851.322 06.1

5092-5093. MAVO. Rijkssubsidie, 1968 - 1975.
Code VNG: -1.851.322 07.4

5068. MAVO / Vorderingen der leerlingen en resultaten van onderwijs o.m. schooldecanaat. 1969.
Code VNG: -1.851.322 02.6

4961. Voortgezet onderwijs. / Rijksscholengemeenschap. 1969 - 1975.
Code VNG: -1.851.3

5063-5064. Lager Algemeen voortgezet onderwijs.(LAVO). Rijksvergoeding, 1969 - 1975.
Code VNG: -1.851.321 07-4

5069. MAVO / Oudercommissies en ouderraden. 1969 - 1975.
Code VNG: -1.851.322 02.92

5077. Bouw gymnastieklokaal bij Prof. J.H. Gunningschool. 1969 - 1975.
Code VNG: -1.851.322 06.1

5084. Stoffering, 1969 - 1975.
xxx Of voor alle MAVO-scholen? (controleren!)
Code VNG: -1.851.322 06.21

5091. Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo). / Vaststelling kosten, bedoeld in art. 88 Wet op het voortgezet onderwijs. 1969 - 1975.
Code VNG: -1.851.322 07-2

5183. Gymnasium. / Oudercommissies en ouderraden. 1969 - 1975.
Code VNG: -1.851.361 02.92

5211. Atheneum. / Schoolgebouwen en terreinen. 1969 - 1975.
Code VNG: -1.851.362 06.1

5595. R.K.-Mavo "St. Petrus Canisius". Algemeen dossier, 1969 - 1975.
Code VNG: -1.851.322B

5596. Vereniging voor Christelijk M.A.V.O. Algemeen dossier, 1969 - 1975.
Code VNG: -1.851.322B

4960. Voortgezet onderwijs. / Stichting avondschool voor voortgezet onderwijs, 1970 - 1975.
Code VNG: -1.851.3

5098. Hoger algemeen voortgezet onderwijs. / Schoolgebouwen en terreinen. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.851.323 06.1

5181. Gymnasium. / Leerplannen, lesroosters en programma's 1971/1972 - 1975.
Code VNG: -1.851.361 02.4

5598. Vereniging voor Chr. M.A.V.O. / Maarten Luthermavo. Schoolgebouw en terrein. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.851.322B 06.1

5585. Stichting scholengemeenschap op reformatorische grondslag "De Driestar". Algemeen dossier, 1973 - 1975.
Code VNG: -1.851.3B

5094. M.A.V.O. / Tijdelijk niet-onderwijzend personeel. 1975.
Code VNG: -1.851.322 083.12.6. Beroepsonderwijs


3.12.6.1. Algemeen

5102. Technisch onderwijs. / Onderwijs aan zeevaartscholen. 1946 - 1958.
Code VNG: -1.851.341

5108-5109. Landbouwonderwijs. Algemeen dossier, 1946 - 1969, 1973.
Code VNG: -1.851.343

5599-5600. Beroepsonderwijs. Algemeen dossier, 1946 - 1974.
Code VNG: -1.851.34B

5603. Technisch onderwijs, 1962 - 1971.
Code VNG: -1.851.341B

5111. Landbouwonderwijs. / Leerplicht. 1965.
Code VNG: -1.851.343 04.5

5100. Beroepsonderwijs. / Rijksschooltoezicht. 1968 - 1975.
Code VNG: -1.851.34 02.7-4

5142. Economisch en administratief onderwijs. Algemeen dossier, 1969 - 1975.
Code VNG: -1.851.345

5106. Beroepsonderwijs. / Leerlingstelsel. 1970.
Code VNG: -1.851.341.4

5099. Beroepsonderwijs. Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851.34


3.12.6.2. Lagere beroepsonderwijs

5616-5618. Lager technisch onderwijs. / Technische school voor Gouda e.o. Rekeningen, 1944 - 1969.
Code VNG: -1.851.341.1B 07.352.18

5610-5612. Lager technisch onderwijs. Technische school voor Gouda e.o. Jaarverslagen 1945 - 1975.
Code VNG: -1.851.341.1B 02.98

5645-5646. Lager huishoud- en nijverheidsonderwijs. Goudse Huishoudschool. Jaarverslagen, 1945 - 1975.
Code VNG: -1.851.342.1B 02.98

5107. Lager huishoud- en nijverheidsonderwijs. Algemeen dossier, 1946 - 1953.
Code VNG: -1.851.342.1

5614. Nijverheidsonderwijs. / Technische scholen voor Gouda e.o. Begrotingen 1946 - 1955.
Code VNG: -1.851.341.1B 07.352.11

5647. Lager huishoud- en nijverheidsonderwijs. / Goudse Huishoudschool. Bezettingsschade oorlog 1940-1945.
Code VNG: -1.851.342.1B 06.1

5608. Lager technisch onderwijs. / Technische school voor Gouda e.o. Leerstof (o.m. "nodigverklaringen" van de Gemeenteraad). 1946 - 1967.
Code VNG: -1.851.341.1B 02.45

5606-5607. Lager technisch onderwijs. Technische school voor Gouda e.o. Visering stukken, 1946 - 1968.
Code VNG: -1.851.341.1B 01.08.21

5641-5642. Lager huishoud- en nijverheidsonderwijs. / Goudse Huishoudschool. Visering stukken, 1946 - 1968.
Code VNG: -1.851.342.1B 01.08.21

5644. Lager huishoud- en nijverheidsonderwijs. / Goudse Huishoudschool. Bestuur (o.m. benoeming gedelegeerden der gemeente). 1946 - 1969.
Code VNG: -1.851.342.1B 02.81

5604-5605. Lager technisch onderwijs. Technische school voor Gouda e.o. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851.341.1B

5613. Lager technisch onderwijs. / Technische school voor Gouda e.o. Verzekering tegen verschillende risico's (o.m. brandverzekering gebouwen). 1947 - 1955.
Code VNG: -1.851.341.1B 07.351.52

5649. Lager huishoud- en nijverheidsonderwijs. / Goudse Huishoudschool. Begrotingen 1947 - 1962.
Code VNG: -1.851.342.1B 07.352.11

5609. Lager technisch onderwijs. / Technische school voor Gouda e.o. Bestuur (o.m. benoeming gedelegeerden der gemeente). 1947 - 1969.
Code VNG: -1.851.341.1B 02.81

5639-5640. Lager huishoud- en nijverheidsonderwijs. / Goudse Huishoudschool. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.851.342.1B

5657-5658. Lager landbouwonderwijs. / Chr. Lagere Land- en Tuinbouwschool. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.851.343.1B

5643. Lager huishoud- en nijverheidsonderwijs. / Goudse Huishoudschool. Leerstof (o.m. instellen diverse cursussen en opleidingen). 1948 - 1967.
Code VNG: -1.851.342.1B 02.45

5648. Industrie en Huishoudschool. / Bouwen nieuwe school aan het Jan van Renesseplein (o.m. garanderen geldlening). 1950 - 1952.
Code VNG: -1.851.342.1B 06.1

5659-5660. Lager landbouwonderwijs. Chr. Lagere Land- en Tuinbouwschool. Schoolgebouw en terrein, 1950 - 1970.
Code VNG: -1.851.343.1B 06.1

5650. Lager huishoud- en nijverheidsonderwijs. / Goudse Huishoudschool. Rekeningen 1951 - 1969.
Code VNG: -1.851.342.1B 07.352.18

5627-5628. Lager technisch onderwijs. R.K. Lagere Technische School. Algemeen dossier, 1952 - 1975.
Code VNG: -1.851.341.1B

5619-5620. Lager technisch onderwijs. / Chr. Lagere Technische School. Algemeen dossier, 1953 - 1975.
Code VNG: -1.851.341.1B

5615. Lager technisch onderwijs. / Technische school voor Gouda e.o. Begrotingen 1956 - 1962.
Code VNG: -1.851.341.1B 07.352.11

5625. Lager technisch onderwijs. / Chr. Lagere Technische School. Begrotingen 1958 - 1962.
Code VNG: -1.851.341.1B 07.352.11

5629. Lager technisch onderwijs. / Chr. Lagere Technische School. Jaarverslagen 1958 - 1965.
Code VNG: -1.851.341.1B 02.98

5621. Lager technisch onderwijs. / Chr. Lagere Technische School. Visering stukken, 1958 - 1968.
Code VNG: -1.851.341.1B 01.08.21

5626. Lager technisch onderwijs. / Chr. Lagere Technische School. Rekeningen (tevens rijks- en gemeentesubsidie) 1958 - 1969.
Code VNG: -1.851.341.1B 07.352.18

5622. Lager technisch onderwijs. / Chr. Lagere Technische School. Leerstof (o.m. "Nodigverklaringen" van de Gemeenteraad). 1959 - 1968.
Code VNG: -1.851.341.1B 02.45

5634. Lager technisch onderwijs. / R.K. Lagere Technische School. Rekeningen (tevens rijks- en gemeentesubsidie) 1961 - 1969.
Code VNG: -1.851.341.1B 07.352.18

5652-5653. Lager huishoud- en nijverheidsonderwijs. Chr. Huishoudschool. Algemeen dossier, 1963 - 1975.
Code VNG: -1.851.342.1B

5630. Lager technisch onderwijs. / R.K. Lagere Technische school. Visering stukken, 1964 - 1968.
Code VNG: -1.851.341.1B 01.08.21

5651. Lager huishoud- en nijverheidsonderwijs. / Christelijke Huishoudschool. Rekeningen en rijkssubsidie 1964 - 1969.
Code VNG: -1.851.342.1B 07.352.18

5631. Lager technisch onderwijs. / R.K. Lagere Technische School. Leerstof (o.m. "nodigverklaringen" van de Gemeenteraad). 1965 - 1966.
Code VNG: -1.851.341.1B 02.45

5654. Lager huishoud- en nijverheidsonderwijs. / Christelijke Huishoudschool. Visering stukken, 1965 - 1968.
Code VNG: -1.851.342.1B 01.08.21

5656. Lager huishoud- en nijverheidsonderwijs. / R.K. Huishoudschool. Algemeen dossier, 1965 - 1972.
Code VNG: -1.851.342.1B

5655. Lager huishoud- en nijverheidsonderwijs. / Christelijke Huishoudschool. Leerstof (o.m. instellen diverse cursussen en opleidingen). 1966 - 1968.
Code VNG: -1.851.342.1B 02.45

5623-5624. Lager technisch onderwijs. Chr. Lagere Technische School. Jaarverslagen, 1966 - 1975.
Code VNG: -1.851.341.1B 02.98

5638. Lager huishoud- en nijverheidsonderwijs. Algemeen dossier, 1966 - 1975.
Code VNG: -1.851.342.1B

5117. Lagere school voor detailhandel. 1967 - 1969.
Code VNG: -1.851.344.1

5116. Lager huishoud- en nijverheidsonderwijs. 1968.
Code VNG: -1.851.342.1

5633. Lager technisch onderwijs. / R.K. Lagere Technische School. Jaarverslagen 1970 - 1975.
Code VNG: -1.851.341.1B 02.98

5103. Lager technisch onderwijs. / Studieresultaten. Examens. 1972.
Code VNG: -1.851.341.1 02.6

5103. Lager technisch onderwijs. / Studieresultaten. Examens. 1972.
Code VNG: -1.851.341.1 02.6

5632. Lager technisch onderwijs. / R.K. Lagere Technische School. Oudercommissies en ouderraden. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851.341.1B 02.92


3.12.6.3. Middelbaar beroepsonderwijs

5135-5137. Handelsavondschool. / Begrotingen, 1945 - 1974.
Code VNG: -1.851.345 07.352.11

5129-(5141). Handelsavondschool. Rekeningen 1945 - 1975. O.m. bevolkingsstaten.
Code VNG: -1.851.345 07.352.18

5126. Handelsavondschool. / Regeling van de lesuren. 1946 - 1961.
Code VNG: -1.851.345 02.4

5132-5134. Handelsavondschool. Schoolmeubilair, leer- en hulpmiddelen, 1946 - 1964.
Code VNG: -1.851.345 06.31

5112. Middelbaar landbouwonderwijs. / Rijks Middelbare Landbouwschool. Algemeen dossier, 1946 - 1971.
Code VNG: -1.851.343.2

5113. Middelbaar landbouwonderwijs. / Rijks Middelbare Landbouwschool. Commissie van toezicht. 1946 - 1973.
Code VNG: -1.851.343.2 02.7-4

5124. Handelsavondschool. / Schoolgelden. Algemeen dossier (o.m. Verordening heffen schoolgeld. Schoolgelden proefvervolgklassen), 1948 - 1970.
Code VNG: -1.851.345 02.2

5119-5120. Handelsavondschool. Algemeen dossier, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.851.345

5125. Handelsavondschool. / Leerplan. 1949 - 1966.
Code VNG: -1.851.345 02.4

5123. Handelsavondschool. / Reglement. 1949 - 1967.
Code VNG: -1.851.345 02

5121-5122. Handelsavondschool. Bond van schoolbesturen voor handelsonderwijs. Algemeen dossier, 1950 - 1975.
Code VNG: -1.851.345

5115. Middelbaar landbouwonderwijs. / Rijks Middelbare Landbouwschool. Bouw nieuwe school. 1954 - 1958.
Code VNG: -1.851.343.2 06.1

5131. Handelsavondschool. / Verlichting, verwarming en watervoorziening. 1954 - 1972.
Code VNG: -1.851.345 06.11

5602. Beroepsonderwijs. / Vakscholen voor kappers. 1955 - 1956.
Code VNG: -1.851.34B

5114. Middelbaar landbouwonderwijs. / Rijks Middelbare Landbouwschool. Jaarverslagen 1955 - 1962.
Code VNG: -1.851.343.2 02.98

5110. Landbouwonderwijs. / Zuivelvakonderwijs. 1958 - 1959.
Code VNG: -1.851.343

5635-5636. Middelbaar technisch onderwijs. Stichting middelbaar beroepsonderwijs voor Zuid-Holland Oost. Algemeen dossier, 1959 - 1975.
Code VNG: -1.851.341.2B

5104. Middelbaar technisch onderwijs. 1960.
Code VNG: -1.851.341.2

5601. Beroepsonderwijs. / Opleiding voor juweliers, edelsmeden en voor galvano, graveer- en uurwerktechniek. 1961.
Code VNG: -1.851.34B

5661. Economisch en administratief onderwijs. / Middenstandsavondschool. Visering stukken, 1964 - 1965.
Code VNG: -1.851.345B 0108.21

5118. Middelbare school voor de detailhandel. 1967 - 1969.
Code VNG: -1.851.344.2

7044. Verkoop grond gelegen in het uitbreidingsplan "Bloemendaal II" aan de Stichting Middelbaar technisch onderwijs voor Zuid-Holland-Oost. / Raad 29 april 1968. Raad 2 juni 1969.
Code VNG: -2.07.351.12/1968-5

5145. School voor lager economisch en administratief onderwijs. 1968 - 1975.
Code VNG: -1.851.345.1

5150. Middelbaar economisch en administratief onderwijs. / Stichting commercieel economisch onderwijs voor handel en dienstensector. 1969.
Code VNG: -1.851.345.2

5147. Middelbaar economisch en administratief onderwijs. Algemeen dossier, 1969 - 1971.
Code VNG: -1.851.345.2

5148. Middelbaar economisch en administratief onderwijs. / Stichten gemeentelijke school voor middelbaar economisch en administratief onderwijs. (niet doorgegaan). 1969 - 1975.
Code VNG: -1.851.345.2

5149. Middelbaar economisch en administratief onderwijs. / Omzetting gem. middelbare handelsavondschool in school voor avond-mavo en avond-meao. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.851.345.2

5127. Handelsavondschool. / Rijksschooltoezicht. 1972.
Code VNG: -1.851.345 02.7-4

5128. Gemeentelijke opleidingen voor handelsdiploma's. Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851.345

5144. Stichting school voor economisch en administratief onderwijs Gouda e.o. / Economisch en administratief onderwijs. Statuten en samenstelling bestuur. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851.345.1/2

5637. Stichting middelbaar beroepsonderwijs voor Zuid-Holland Oost. / Stichten school voor middelbaar economisch en administratief onderwijs. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.851.341.2B

5143. Stichting school voor economisch en administratief onderwijs in Gouda e.o. / Economisch en administratief onderwijs. Algemeen dossier, 1973 - 1975.
Code VNG: -1.851.345.1/2

5146. School voor lager economisch en administratief onderwijs. / Schoolkranten. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.851.345.1 02.98

5165. Middelbaar sociaal pedagogisch onderwijs. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.851.347.2


3.12.6.4. Hoger beroepsonderwijs

5101. Rijkskweekschool voor vroedvrouwen. 1946.
Code VNG: -1.851.34

5662. Opleiding voor onderwijzend personeel. / Kleuterleidsters. Christelijke Opleidingsschool. 1946 - 1960.
Code VNG: -1.851.346.1B

5162. Pedagogische academie. Algemeen dossier, 1946 - 1971.
Code VNG: -1.851.346.2

5153. Opleidingscursus kleuteronderwijs. Algemeen dossier, 1949 - 1960.
Code VNG: -1.851.346.1

5155. Opleidingscursus kleuteronderwijs. / Sollicitatie en benoeming. 1950.
Code VNG: -1.851.346.1 01.08.23

5158. Opleidingscursus kleuteronderwijs. / Bezoldiging. 1950 - 1951.
Code VNG: -1.851.346.1 01.08.741

5157. Opleidingscursus kleuteronderwijs. / Leerplan en lesrooster. 1950 - 1955.
Code VNG: -1.851.346.1 02.4

5159. Opleidingscursus kleuteronderwijs. / Schoolgeld. 1950 - 1955.
Code VNG: -1.851.346.1 02.2

5156. Opleiding leerkracht bij het kleuteronderwijs. / Eindexamens. 1950 - 1956.
Code VNG: -1.851.346.1 02.63

5154. Opleidingscursus kleuteronderwijs. / Tijdelijk personeel. 1950 - 1962.
Code VNG: -1.851.346.1 01

5160. Opleiding leerkracht bij het kleuteronderwijs. / Jaarverslagen 1951 - 1955.
Code VNG: -1.851.346.1 02.98

5663. Opleiding voor onderwijzend personeel. / Opleiding tot leerkracht bij het voortgezet onderwijs. 1953 - 1963.
Code VNG: -1.851.346.3B

5161. Opleiding kleuterleidsters. / Subsidie aan het voorlopig comité tot voortzetting van de gemeentelijke cursus voor opleiding kleuterleidsters, 1955 - 1957.
Code VNG: -1.851.346.1

5105. Hoger technisch onderwijs. 1960 - 1974.
Code VNG: -1.851.341.3

5152. Opleiding tot onderwijzend personeel. 1964 - 1975.
Code VNG: -1.851.346

5164. Sociaal-pedagogisch onderwijs. / "Stichting school voor verplegenden Tergouw". 1965 - 1972.
Code VNG: -1.851.347

5151. Hoger economisch en administratief onderwijs (h.e.a.o.). Algemeen dossier, 1969 - 1975.
Code VNG: -1.851.345.3

5163. Sociaal-pedagogisch onderwijs. Algemeen dossier, 1975.
Code VNG: -1.851.3473.12.7. Overige vormen van onderwijs

5219. Cursus machineschrijven. / Sollicitatie en benoeming. 1946 - 1947.
Code VNG: -1.851.9 01.08.23

5220-5221. Cursus machineschrijven: schoolgeld, 1946 - 1947.
Code VNG: -1.851.9 02.2

4933. Onderwijs aan spraakgebrekkigen. / Polikliniek van vereniging voor logopaedie en phoniatrie, o.m. subsidie. Opgeheven m.i.v. 01 september 1959. 1946 - 1959.
Code VNG: -1.851.244.3

4931-4932. Onderwijs aan spraakgebrekkigen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851.244.3

5217-5218. Overige soorten van onderwijs. Onder meer esperantocursus, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.851.9

4930. Onderwijs aan doven en slechthorenden. Algemeen dossier, 1947 - 1958.
Code VNG: -1.851.244.2

5674. Overige vormen van voortgezet onderwijs. / Volkshogescholen en -leergangen. Algemeen dossier, 1947 - 1968.
Code VNG: -1.851.39B

5675-5677. Overige vormen van voortgezet onderwijs. Volkshogeschool "Olaertsduyn" Rockanje, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.851.39B

5215-5216. Wetenschappelijk onderwijs, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.851.4

5692-5694. Vormingsinstituten voor de (leerplichtige) jeugd. / Mater Amabilisschool, 1950 - 1969.
Code VNG: -1.851.391B

5688. Vormingsinstituten voor de (leerplichtige) jeugd. / Cursussen vorming vrouwelijke bedrijfsjeugd. Algemeen dossier, 1951 - 1964.
Code VNG: -1.851.391B

5689-5691. Vormingsinstituten voor de (leerplichtige) jeugd. / Stichting "De Zonnebloem", 1954 - 1969.
Code VNG: -1.851.391B

5680. Vormingsinstituten voor de (leerplichtige) jeugd. / Cursussen voor algemeen vormend onderwijs buiten schoolverband. 1954 - 1971.
Code VNG: -1.851.391B

5678-5679. Overige vormen van voortgezet onderwijs. Volksuniversiteiten, 1957 - 1975.
Code VNG: -1.851.39B

5681. Vormingsinstituten voor de (leerplichtige) jeugd. / Haagse Stichting voor vorming van jongeren in beroep en bedrijf. 1958 - 1969.
Code VNG: -1.851.391B

4928-4929. Onderwijs aan lichamelijk gehandicapten, 1958 - 1975.
Code VNG: -1.851.244

4936. Onderwijs in strenge scholen en opvoedingsgestichten. 1959 - 1963.
Code VNG: -1.851.248

4935. Onderwijs aan spraakgebrekkigen. / Leermiddelen. 1959 - 1975.
Code VNG: -1.851.244.3 06.31

4934. Onderwijs aan spraakgebrekkigen. / Inrichting en accommodatie. 1963.
Code VNG: -1.851.244.3 06.2

5682. Vormingsinstituten voor de (leerplichtige) jeugd. / Stichting Vormingsinstituut Zuid-Holland v.a.g. 1968 - 1969.
Code VNG: -1.851.391B

5683-5684. Vormingsinstituten voor de (leerplichtige) jeugd. / Stichting vormingswerk voor werkende jeugd voor Gouda e.o. 1968 - 1975.
Code VNG: -1.851.391B

5685. Vormingsinstituten voor de (leerplichtige) jeugd. / Stichting Vorming Bedrijfsjeugd (j.w.). 1969 - 1971.
Code VNG: -1.851.391B

5213. Overige vormen van voortgezet onderwijs. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.851.39

5214. Vormingsinstituten voor de leerplichtige jeugd. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.851.391

5687. Vormingsinstituten voor de leerplichtige jeugd. / Studiecommissie streekcentrum voor vorming en opleiding voor Gouda e.o. 1974.
Code VNG: -1.851.391B

5686. Vormingsinstituten voor de leerplichtige jeugd. / Stichting Organisatie Prot. Chr. Vormingswerk voor Gouda e.o. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.851.391B3.13. Welzijn

3.13.1. Algemeen; bevordering van gemeenschapszin (incl. eretekenen en eervolle onderscheidingen)

6300-6301. Eretekenen en eervolle onderscheidingen. Algemeen dossier, 1945 - 1975.
Code VNG: -1.856.8

8968. Koninklijke onderscheidingen. / Overlijden gedecoreerden. 1946 - 1967.
Code VNG: -1.856.8

4349. Volksontwikkeling en -opvoeding. / Cultureel werk. Algemeen dossier, 1946 - 1971.
Code VNG: -1.85

9515. Eretekenen en eervolle onderscheidingen. / Koninklijke onderscheidingen. Individuele gevallen. 1946 - 1971.
Code VNG: -1.856.8

6295-6298. Menslievend Hulpbetoon. / Redding drenkelingen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.856.4

7916. Ereburgerschap der gemeente. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.81

8989-8990. Ereburgerschap der gemeente. / Toekenning erepenningen e.a. , 1946 - 1975.
Code VNG: -2.07.81

8969. Oorlogsherinneringskruis en Ereteken voor Orde en Vrede. 1947 - 1953.
Code VNG: -1.856.8

8966. Voeren praedicaten "Koninklijke" en "Hofleverancier". 1947 - 1968.
Code VNG: -1.856.8

6151. Bevordering van lokale gemeenschapszin. Algemeen dossier, 1947 - 1970.
Code VNG: -1.856.11

6190-(6198). Bevordering van internationale gemeenschapszin. / Samenwerking in Benelux verband. 1947 - 1971.
Code VNG: -1.856.13

7915. Uitreiking oorkonde aan gedemobiliseerden. / Door de gemeente.
Code VNG: -2.07.81

6188-6189. Bevordering van internationale gemeenschapszin. Algemeen dossier, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.856.13

6156. Bevordering van locale gemeenschapszin. / Voorlichting van jonge kiezers. Correspondentie met burgemeesters van Utrecht en Wateringen, 1949.
Code VNG: -1.856.11

6157-6158. Bevordering van locale gemeenschapszin. / Voorlichting van jonge kiezers. Bijeenkomsten. 1949 - 1969.
Code VNG: -1.856.11

6152-6155. Bevordering van locale gemeenschapszin. / Voorlichting voor jonge kiezers. Algemeen dossier (o.m. uitgave boekje "Burgerschap en Burgerzin"). 1949 - 1975.
Code VNG: -1.856.11

4350. Volksontwikkeling en -opvoeding. / Cultureel werk. Prins Bernhardfonds. Algemeen dossier, 1950 - 1971.
Code VNG: -1.85

6148. Zeden en gewoonten. / Folklore. 1951 - 1970.
Code VNG: -1.855.6

6159. Bevordering lokale gemeenschapszin. / Jeugdgemeenteraad. Algemeen dossier, 1951 - 1970.
Code VNG: -1.856.11

6161-6166. Bevordering van lokale gemeenschapszin. / Jeugdgemeenteraad. Verslagen, 1952 - 1965.
Code VNG: -1.856.11

6160. Bevordering van lokale gemeenschapszin. / Jeugdgemeenteraad. Agenda's. 1952 - 1968.
Code VNG: -1.856.11

6183. Volks-, buurt- en dorpshuizen; verenigingslokalen. / Subsidiering door het Anjerfonds Zuid-Holland. 1954 - 1960.
Code VNG: -1.856.113

6167. Bevordering van lokale gemeenschapszin. / Congressen van Zuidhollandse jeugdgemeenteraden en -parlementen. 1955 - 1960.
Code VNG: -1.856.11

6302. Eretekenen en eervolle onderscheidingen. Toekenning vrijwilligersmedaille aan leden reserve-gemeente / Politie, vrijwillige brandweer en personeel Bescherming Bevolking. 1958 - 1972.
Code VNG: -1.856.8

6180-6181. Volks-, buurt- en dorpshuizen; verenigingslokalen. Algemeen dossier, 1958 - 1975.
Code VNG: -1.856.113

6182. Volks-, buurt- en dorpshuizen; verenigingslokalen. / Rijks- en provinciale subsidieregeling. 1959 - 1972.
Code VNG: -1.856.113

6178. Volks-, buurt- en dorpshuizen; verenigingslokalen. / Jeugdhonken in Gouda-Oost. Bouw. 1960 - 1970.
Code VNG: -1.856.113

6293-6294. Bevordering van het gezinsleven en van andere levensverbanden. 1963 - 1975.
Code VNG: -1.856.3

6168. Volks-, buurt- en dorpshuizen; verenigingslokalen. / "Stichting Goudse Jeugdverblijven". Algemeen dossier, 1964 - 1975.
Code VNG: -1.856.113

6170. Volks-, buurt- en dorpshuizen; verenigingslokalen. / Stichting sociaal-cultureel werk Gouda-west. Algemeen dossier, 1966 - 1975.
Code VNG: -1.856.113

6169. Volks-, buurt- en dorpshuizen; verenigingslokalen. / "Stichting Goudse Jeugdverblijven". Subsidie 1967 - 1975.
Code VNG: -1.856.113

6192-6193. Bevordering van internationale gemeenschapszin. / Samenwerking in Europees verband. Viering "Dag van Europa" en opstellen- en tekeningenwedstrijden. 1967 - 1975.
Code VNG: -1.856.13

17-19. Discussienota welzijnsvoorzieningen, 1968 - 1975.
Code VNG: -1

6171-(6179). Volks-, buurt- en dorpshuizen; verenigingslokalen. / Stichting sociaal-cultureel werk Gouda-west. Subsidie 1969 - 1975.
Code VNG: -1.856.113

6177. Volks-, buurt- en dorpshuizen; verenigingslokalen. / Stichting voor Sociaal Cultureel werk en samenlevingsopbouw in Gouda-oost. Algemeen dossier, 1969 - 1975.
Code VNG: -1.856.113

6175. Volks-, buurt- en dorpshuizen; verenigingslokalen. / Stichting cultureel maatschappelijk wijkcentrum "Gouda-Noord". Algemeen dossier, 1970 - 1975.
Code VNG: -1.856.113

6172. Volks-, buurt- en dorpshuizen; verenigingslokalen. / Communicatie centrum Gouda. Cultureel complex / zalencentrum in gebied Nieuwe Markt, 1971 - 1972.
Code VNG: -1.856.113

16. Verzorgingstaken. Belangenbehartiging. / Welzijnsvoorzieningen. Algemeen dossier, 1971 - 1975.
Code VNG: -1

6176. Volks-, buurt- en dorpshuizen; verenigingslokalen. / Stichting cultureel maatschappelijk wijkcentrum "Gouda-Noord". Subsidie 1971 - 1975.
Code VNG: -1.856.113

4356. Volksontwikkeling en -opvoeding. / Cultureel werk. Prins Bernhardfonds. Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.85

6186. Volks-, buurt- en dorpshuizen; verenigingslokalen. / Stichting wijk- en buurtwerk Bloemendaal. Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.856.113

6187. Volks-, buurt- en dorpshuizen; verenigingslokalen. / Stichting wijk- en buurtwerk Bloemendaal. Subsidie 1972 - 1975.
Code VNG: -1.856.113

6299. Menslievend hulpbetoon. / Leger des Heils. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.856.4

6185. Volks-, buurt- en dorpshuizen; verenigingslokalen. / Stichten buurtvoorzieningencentrum in Bloemendaal-oost door R.K. Woningbouwvereniging "St. Jozef". 1973 - 1975.
Code VNG: -1.856.113

8965. Eretekenen en eervolle onderscheidingen. / Voeren predicaten "Koninklijke" en "Hofleverancier". 1973 - 1975.
Code VNG: -1.856.8

8967. Eretekenen en eervolle onderscheidingen. Toekenning vrijwilligersmedaille aan leden reserve-gemeente / Politie, vrijwillige brandweer en personeel Bescherming Bevolking. 1973 - 1975.
Code VNG: -1.856.8

21. Verzorgingstaken. Belangenbehartiging. / De Kritiese Stroopwafel. 1974 - 1975.
Code VNG: -1

6173. Volks-, buurt- en dorpshuizen; verenigingslokalen. / Stichting club-(wijk)werk Winterdijkkwartier. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.856.113

6174. Volks-, buurt- en dorpshuizen; verenigingslokalen. / Service- en beleidsstichting voor sociaale cultureel werk en samenlevingsopbouw te Gouda en omstreken. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.856.113

6184. Volks-, buurt- en dorpshuizen; verenigingslokalen. / Stichting voor Sociaal Cultureel werk en Samenlevingsopbouw in Gouda-oost. Subsidie 1975.
Code VNG: -1.856.113

20. Verzorgingstaken. Belangenbehartiging. / Internationaal jaar van de vrouw 1975. 1975 - 1976.
Code VNG: -13.13.2. Cultuur

6019. St. Janstoren. Algemeen dossier, 1925 - 1965.
Code VNG: -1.853.1

5793. Monumenten. / Monumentenlijst als bedoeld in art. 2 van de Monumentenverordening. 1933.
Code VNG: -1.853.1

5768. Museum "St. Catharina Gasthuis". / Door particulieren in bruikleen afgestane meubelen, schilderijen enz. Collectie W. van Vliet. 1939 - 1976.
Code VNG: -1.852.13

5810. Monumenten. / Chr. Gijsbertshofje aan de Nieuwehaven 274 en 276. 1941 - 1975.
Code VNG: -1.853.1

5749. Musea. / Rekeningen 1944 - 1952.
Code VNG: -1.852.13 07.352.18

5736-5737. Librije. / Rekeningen 1944 - 1975.
Code VNG: -1.852.12 07.352.11

5733. Librije. / Jaarverslagen 1945.
Code VNG: -1.852.12 07.12

5735. Librije. / Begrotingen 1945 - 1948.
Code VNG: -1.852.12 07.352.11

5710. Openbare leeszaal. / Jaarstukken 1945 - 1949.
Code VNG: -1.852.11

5748. Musea. / Begrotingen 1945 - 1961.
Code VNG: -1.852.13 07.352.11

5812. Monumenten. / St. Janskerk. Algemeen dossier, 1945 - 1971.
Code VNG: -1.853.1

5717-5718. Archieven. / Jaarverslagen 1945 - 1975.
Code VNG: -1.852.12 07.12

5743-(5746). Musea. / Verslagen, 1945 - 1975.
Code VNG: -1.852.13

5842-5844. Molens. / Molen " 't Slot" met woning, 1945 - 1975.
Code VNG: -1.853.222

5779. Musea. / Verkoop microscoop A. van Leeuwenhoek. 1946.
Code VNG: -1.852.13

5711. Prov. bibliotheek. 1946 - 1947.
Code VNG: -1.852.11-3

5800. Monumenten. / Oorlogsmonumenten. 1946 - 1950.
Code VNG: -1.853.1

5821. Carillon. / Restauratie 1947. 1946 - 1951.
Code VNG: -1.853.1

5926. Toonkunst. / Muziektenten. Ingebruikgeving en verkoop oude muziektent aan de gemeente Haastrecht. 1946 - 1955.
Code VNG: -1.854.18

5776. Oosthaven 10. Restauratie museum St. Catharina Gasthuis. / Rijkssubsidie diverse objecten. Vitrines en boekenkasten. Restauratie schilderijen. Aanschaffen gebrandschilderd glas. 1946 - 1956.
Code VNG: -1.852.13

5924. Muziektenten. / Muziektent Houtmansplantsoen, 1946 - 1957.
Code VNG: -1.854.18

5915. Toonkunst. / Zangverenigingen. Opgeheven verenigingen, 1946 - 1958.
Code VNG: -1.854.18

5756. Museum "St. Catharina Gasthuis". / Restauratie-fonds. Aankoop museumvoorwerpen. Verkoop- en ruiling museumvoorwerpen. 1946 - 1961.
Code VNG: -1.852.13

5741. Musea. Algemeen dossier, 1946 - 1964.
Code VNG: -1.852.13

5701. Openbare leeszaal. Algemeen dossier, 1946 - 1965.
Code VNG: -1.852.11

5705-5706. Openbare Leeszaal. / Benoeming en aftreden gedelegeerden van de gemeente in het bestuur, 1946 - 1965.
Code VNG: -1.852.11

5707-5709. Openbare leeszaal. / Jaarverslagen 1946 - 1965.
Code VNG: -1.852.11

5702-5704. Openbare Leeszaal. / Subsidie, 1946 - 1967.
Code VNG: -1.852.11

5167. Toonkunst. / Goudsch Conservatorium en voormalige Stedelijke Muziekschool. Algemeen dossier, 1946 - 1968.
Code VNG: -1.851.348

5731. Archieven. / Personeel. Algemeen dossier, 1946 - 1972.
Code VNG: -1.852.12 08

5734. Librije. / Catalogi. 1946 - 1972.
Code VNG: -1.852.12 07.351.54

5819. Carillon. Algemeen dossier, 1946 - 1972.
Code VNG: -1.853.1

5698-5700. Bibliotheken en Leeszalen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.852.11

5712-5714. Archieven. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.852.12

5728-5729. Commissie van advies voor het gemeentearchief, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.852.12 07.58

5732. Librije. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.852.12

5742-(5751). Samenstelling Commissie van Toezicht op de stedelijke musea (tot 1948 tevens Librijemeesters), 1946 - 1948.
Code VNG: -1.852.13

5754. Musea. / Personeel. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.852.13 08

5755-(8635). Museum Catharina Gasthuis. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.852.13

5783-5785. Tentoonstellingen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.852.16

5787-5788. Historische en andere culturele waarden. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.853

5790-5791. Monumenten. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.853.1

5803-5809. Monumenten. / Correspondentie betreffende diverse percelen (uitgezonderd correspondentie inzake plaatsing op een monumentenlijst). 1946 - 1975.
Code VNG: -1.853.1

5813-5814. Monumenten. / St.-Janskerk. Restauratie gebouw en inventaris. 1946 - 1975.
Code VNG: -1.853.1

5817. Klokken. 1946 - 1975.
Code VNG: -1.853.1

5851-5853. Stedelijk schoon. / Uitvoering verordening tot wering van ontsiering van het stadsbeeld, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.853.23

5859-5862. Kunst. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.854.1

5905-5906. Toonkunst. / Carillonbespelingen, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.854.18

5908-5910. Toonkunst. / Oratoria, Opera's, Volksconcerten enz. 1946 - 1975.
Code VNG: -1.854.18

5921-5922. Plaatselijke muziekkorpsen en zangverenigingen. / Bijdragen uit het Anjerfonds, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.854.18

5929. Plaatselijke muziekkorpsen. / Beoordeling Korpsen. Subsidiering 1946 - 1975.
Code VNG: -1.854.18

5930-5931. Toneelkunst. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.854.192

5765. Museum "St. Catharina Gasthuis". / Tentoonstellingen. Meubilair, schilderijen enz. 1947 - 1955.
Code VNG: -1.852.13

5775. Oosthaven 10. Museum St. Catharina Gasthuis. / Restauratie en inrichten chirurgijnskamer. 1947 - 1962.
Code VNG: -1.852.13

5772. Museum "St. Catharina Gasthuis". / Museumbezoek. Algemeen dossier, 1947 - 1971.
Code VNG: -1.852.13

5766-5767. Museum Catharina Gasthuis. / Door particulieren en diverse instellingen in bruikleen afgestane meubelen, schilderijen, enz., 1947 - 1975.
Code VNG: -1.852.13

5777-5778. Pijpen- en Aardewerkmuseum De Moriaan. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.852.13

5840-5841. Molens. / Molen "De Roode Leeuw". 1947 - 1975.
Code VNG: -1.853.222

5856-5858. Auteursrechten. 1947 - 1975.
Code VNG: -1.854

5902-5904. Toonkunst. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.854.18

5912-5914. Toonkunst. Zangverenigingen / Maatschappij tot bevordering der toonkunst "Caecilia", Chr. Zang- en oratoriumvereniging "Laus Deo" en anderen. 1947 - 1975.
Code VNG: -1.854.18

5740. Librije. / Reglement. 1948 - 1953.
Code VNG: -1.852.12 07.76

6020. St. Janstoren. / Restauratie toren- en torenspits (1950). 1948 - 1953.
Code VNG: -1.853.1

5730. Archieven. / Rijkssubsidie in diverse kosten 1948 - 1958.
Code VNG: -1.852.12 07.85

5762. Museum "St. Catharina Gasthuis". / Schenkingen aan de gemeente. Schenking collectie door O. d'Aumerie. 1948 - 1962.
Code VNG: -1.852.13

5798. Monumenten. / Monumentencommissie. 1948 - 1967.
Code VNG: -1.853.1

8080. Monumenten. / "Verordening op de monumenten" (1930), met wijzigingen, 1948 - 1967.
Code VNG: -1.853.1

5722-5724. Archieven. / Inventarissen en lijsten van regesten, 1948 - 1972.
Code VNG: -1.852.12 07.351.54

5738-5739. Commissie van advies voor de Librije, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.852.12 07.58

5752. Musea. / Reglement. 1948 - 1975.
Code VNG: -1.852.13 07.76

5925. Toonkunst. / Muziektenten. Aanschaffen verplaatsbare muziektent in 1953. 1949 - 1954.
Code VNG: -1.854.18

5720. Archieven. / Diverse aankopen van archivalia. 1949 - 1975.
Code VNG: -1.852.12 07.351.11

5726. Archieven. / Meubilering. 1949 - 1975.
Code VNG: -1.852.12 07.353.14

5727. Archieven. / Kantoormachines. 1949 - 1975.
Code VNG: -1.852.12 07.353.211

5789. Historische en andere culturele waarden. / Vereniging Hendrick de Keyser. Algemeen dossier, 1949 - 1975.
Code VNG: -1.853

5838-5839. Molens. Algemeen dossier, 1949 - 1975.
Code VNG: -1.853.222

5850. Stedelijk schoon. / Verordening tot wering van ontsiering van het stadsbeeld 1950. 1949 - 1975.
Code VNG: -1.853.23

5901. Fotografische- en filmkunst. 1949 - 1975.
Code VNG: -1.854.17

5932-5933. Toneelkunst. / Subsidiëring 1949 - 1975.
Code VNG: -1.854.192

6023. St. Joostkapel (Evang. Lutherse Kerk). / Restauratie. 1950 - 1961.
Code VNG: -1.853.1

5719. Archieven. / Inspectie. 1950 - 1975.
Code VNG: -1.852.12 07.26

5918-5919. Toonkunst. / Holland Festival Concerten. Algemeen dossier, 1950 - 1975.
Code VNG: -1.854.18

5934. Danskunst. 1950 - 1975.
Code VNG: -1.854.193

5758. Museum St. Catharina Gasthuis. / In bruikleen gegeven meubelen, schilderijen enz. 1951 - 1975.
Code VNG: -1.852.13

5916-5917. Toonkunst. / Ver. "Jeugd en Muziek", afd. Gouda, 1951 - 1975.
Code VNG: -1.854.18

5716. Archieven. / Inrichting archieven Markt 1 en Markt 31. 1952.
Code VNG: -1.852.12

5759-5761. Museum Catharina Gasthuis. / Schenkingen aan de gemeente. Algemeen dossier, 1952 - 1975.
Code VNG: -1.852.13

5900. Schilderkunst. 1952 - 1975.
Code VNG: -1.854.15

5780. Museum De Moriaan (pijpen en aardewerk). / Rijkssubsidie ten behoeve van aankoop diverse voorwerpen 1953.
Code VNG: -1.852.13 07.85

5764. Museum "St. Catharina Gasthuis". / Schenkingen door de gemeente. 1954 - 1975.
Code VNG: -1.852.13

5923. Toonkunst. / Muziektenten. Algemeen dossier, 1955 - 1967.
Code VNG: -1.854.18

5855. Kunst, wetenschap, letteren. Algemeen dossier, 1955 - 1975.
Code VNG: -1.854

5769-5771. Museum Catharina Gasthuis. / Tentoonstellingen, 1956 - 1975.
Code VNG: -1.852.13

5811. Monumenten. / Cornelis Cincq-hofje aan de Nieuwehaven 246 - 270 (even), Lethmaethofje aan de Nieuwehaven, 1956 - 1975.
Code VNG: -1.853.1

5815-5816. Monumenten. / St. Janskerk. Fonds Goudse Glazen, 1956 - 1975.
Code VNG: -1.853.1

6022. St. Joostkapel (Evang. Lutherse Kerk). Algemeen dossier, 1957.
Code VNG: -1.853.1

5753. Musea. / Rijks- en Provinciaal subsidie 1957 - 1972.
Code VNG: -1.852.13 07.85

5920. Plaatselijke muziekkorpsen. Algemeen dossier, 1957 - 1975.
Code VNG: -1.854.18

7713-7714. Bouw nieuwe archiefbewaarplaats aan de Groeneweg, 1957 - 1975.
Code VNG: -2.07.354.1

5873-5875. Kunst. / Jaarlijkse aanmoedigingsprijs van de gemeente, 1958 - 1975.
Code VNG: -1.854.1

5725. Archieven. / Benodigdheden en hulpmiddelen van algemene aard. 1959 - 1960.
Code VNG: -1.852.12 07.353.1

5721. Archieven. / Diverse verkopen van archivalia. 1959 - 1961.
Code VNG: -1.852.12 07.351.11

5878-5880. "Cultuur en gemeente", (1952) 1960 - 1962.
Code VNG: -1.854.1

5773. Museum "St. Catharina Gasthuis". / Benodigdheden en hulpmiddelen. 1959 - 1970.
Code VNG: -1.852.13 07.353

5820. Carillon. / Restauratie. 1959 - 1971.
Code VNG: -1.853.1

5848-(5854). Stedelijk schoon. Algemeen dossier, 1959 - 1975.
Code VNG: -1.853.23

5849. Stedelijk schoon. / Fonds stadsaanleg. 1959 - 1975.
Code VNG: -1.853.23

5863. Kunst. / O.m. scheppend ambacht. Diverse kunstwerken. 1959 - 1975.
Code VNG: -1.854.1

5911. Toonkunst. Zangverenigingen. / Maatschappij tot bevordering der toonkunst afd. Gouda e.o. "Caecilia". Aanschaffen podium. 1960 - 1962.
Code VNG: -1.854.18

5794. Monumenten. / Correspondentie betreffende de gemeentelijke monumentenlijst. 1961 - 1962.
Code VNG: -1.853.1

5896. Inlichtingen van andere gemeenten over instellingen van culturele raden e.d. 1961 - 1962.
Code VNG: -1.854.1

6021. St. Janstoren. / Restauratie torenspits. 1961 - 1971.
Code VNG: -1.853.1

5763. Museum "St. Catharina Gasthuis". / Schenkingen aan de gemeente. Schenking/in bruikleen geven collectie door Paul Arntzenius en echtgenote. 1961 - 1980.
Code VNG: -1.852.13

5895. Stichting Culturele Raad van Zuid-Holland. / Aansluiting. 1962 - 1963.
Code VNG: -1.854.1

5799. Monumenten. / Commissie Monumentenwet. 1962 - 1964.
Code VNG: -1.853.1

5864. Kunst. / Beeld "Ontheemden" van Albert Stewart aan de Bernadottelaan, 1962 - 1964.
Code VNG: -1.854.1

5774. Museum "St. Catharina Gasthuis". / Meubilair. 1962 - 1975.
Code VNG: -1.852.13 07.354.14

5881-5882. Culturele Raad. Algemeen dossier, 1962 - 1975.
Code VNG: -1.854.1

5897. Onderzoek door Min. van O.K.W./ Rijksdienst voor het Nationale Plan naar de behoefte van schouwburgen en concertzalen. 1963 - 1964.
Code VNG: -1.854.1

5795. Monumenten. / Rijksmonumentenlijst. Algemeen dossier, 1963 - 1965.
Code VNG: -1.853.1

5796. Monumenten. / Kennisgevingen van plaatsing van gemeente-eigendommen op de rijksmonumentenlijst. 1963 - 1965.
Code VNG: -1.853.1

5797. Monumenten. / Kennisgevingen van plaatsing van particuliere eigendommen op de rijksmonumentenlijst. 1963 - 1965.
Code VNG: -1.853.1

5168. Conservatoria in andere gemeenten. 1963 - 1975.
Code VNG: -1.851.348

5695. Verzamelen, bewaren en beschikbaarstellen van documenten, voorwerpen en gegevens. Algemeen dossier, 1963 - 1975.
Code VNG: -1.852

5715. Archieven. / Archiefwet 1962. Uitvoering. 1963 - 1975.
Code VNG: -1.852.12

5802. Monumenten. / Rijksmonumentenlijst. Vastgestelde lijst. 1963 - 1975.
Code VNG: -1.853.1

5884. Culturele Raad. Verordening regelende de taak en de samenstelling, alsmede de werkwijze. / Vastgesteld bij raadsbesluit van 30 september 1963. Ingetrokken bij raadsbesluit van 13 januari 1975. 1963 - 1975.
Code VNG: -1.854.1

5886. Culturele Raad. / Samenstelling centrale commissie. 1963 - 1975.
Code VNG: -1.854.1

5935. Wetenschap. 1963 - 1975.
Code VNG: -1.854.2

5747. Musea. / Financiën. Algemeen dossier, 1964 - 1975.
Code VNG: -1.852.13 07.352

5887-5888. Culturele Raad. / Vergaderingen van de Centrale Commissie. 1964 - 1975.
Code VNG: -1.854.1

5889. Culturele Raad. / Jaarverslagen 1964 - 1975.
Code VNG: -1.854.1

5891. Culturele Raad. / Vergaderingen van de muziekcommissie. 1964 - 1975.
Code VNG: -1.854.1

5865. Kunst. / Cultureel jeugdpaspoort. 1965 - 1968.
Code VNG: -1.854.1

5745. Musea. Algemeen dossier, 1965 - 1975.
Code VNG: -1.852.13

5757. Museum "St. Catharina Gasthuis". / Aankoop, verkoop, overneming en ruiling van museumvoorwerpen. 1965 - 1975.
Code VNG: -1.852.13

5869. Kunst. / Kunstcentrum Burgvliet. 1965 - 1975.
Code VNG: -1.854.1

5872. Kunst. / Commissie kunstopdrachten. 1965 - 1975.
Code VNG: -1.854.1

5890. Culturele Raad. / Samenstelling muziekcommissie. 1965 - 1975.
Code VNG: -1.854.1

5892. Culturele Raad. / Samenstelling toneelcommissie. 1965 - 1975.
Code VNG: -1.854.1

5893. Culturele Raad. / Vergaderingen van de toneelcommissie. 1965 - 1975.
Code VNG: -1.854.1

5907. Toonkunst. / Gouds Orgelcomite. 1965 - 1975.
Code VNG: -1.854.18

5936. Letteren. 1965 - 1975.
Code VNG: -1.854.3

7712. Archiefbewaarplaats aan de Patersteeg 1. 1965 - 1975.
Code VNG: -2.07.354.1

5781. Stichting Museum "Glazenierskunst". 1966 - 1970.
Code VNG: -1.852.13

5782. Correspondentie van Commissie Gasthuiskerk inzake stichting museum voor glazenierkunst. 1966 - 1970.
Code VNG: -1.852.13

5792. Monumenten. / Aanbrengen internationaal kenteken aan monumenten. 1967 - 1970.
Code VNG: -1.853.1

5870-5871. Kunst. / Stichting voor creativiteitsontwikkeling "De Werkschuit Gouda en omstreken", 1967 - 1975.
Code VNG: -1.854.1

5927-5928. Toonkunst. / Gewestelijk orkest voor Zuid-Holland, 1967 - 1975.
Code VNG: -1.854.18

22. Commissie boerderijen. Algemeen dossier, 1968 - 1972.
Code VNG: -1

5898. Beeldhouwkunst. 1968 - 1975.
Code VNG: -1.854.13

5899. Tekenkunst. 1968 - 1975.
Code VNG: -1.854.14

5867-5868. Kunst. / Cultureel Jongeren Paspoort. Mededelingen, 1969 - 1972.
Code VNG: -1.854.1

5866. Kunst. / Cultureel paspoort. Algemeen dossier, 1969 - 1975.
Code VNG: -1.854.1

5876. Kunst. / Instellen en toekennen Geert Bouwmeesterkunstprijs voor de Vereniging Kunstcentrum Burgvliet. 1969 - 1975.
Code VNG: -1.854.1

5169. Toonkunst. / Stichting muziekschool Gouda en omstreken. Algemeen dossier, 1970 - 1975.
Code VNG: -1.851.348

5170. Toonkunst. / Stichting muziekschool Gouda en omstreken. Oprichtingsakte en Statuten. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.851.348

5877. Kunst. / Adviescommissie atelierruimte. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.854.1

5894. Culturele Raad. / Commissie voor heemkennis. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.854.1

28. Stichting Goudse Hofsteden. / Diverse aanvragen om huur of koop boerderijen. 1971 - 1975.
Code VNG: -1

5171. Toonkunst. / Stichting muziekschool Gouda en omstreken. Samenstelling bestuur. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.851.348

5172. Toonkunst. / Stichting muziekschool Gouda en omstreken. Personeel. Algemeen dossier, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.851.348 01.08

24. Stichting Goudse Hofsteden. Voorbereidende correspondentie. O.m. rapport Goudse Hofsteden. 1972 - 1973.
Code VNG: -1

23. Stichting Goudse Hofsteden. Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -1

25. Stichting Goudse Hofsteden. / Huishoudelijk Reglement, statuten en algemeen bestuur. 1972 - 1975.
Code VNG: -1

26. Stichting Goudse Hofsteden. / Financien. 1972 - 1975.
Code VNG: -1

5697. Openbare verzamelingen en bewaarplaatsen. / O.m. dierentuinen. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.852.1

29. Stichting Goudse Hofsteden. / Verhuur diverse boerderijen. 1973 - 1975.
Code VNG: -1

30. Stichting Goudse Hofsteden. / Verslagen. 1973 - 1975.
Code VNG: -1

5174. Toonkunst. / Stichting muziekschool Gouda en omstreken. Inschrijving leerlingen, 1973 - 1975.
Code VNG: -1.851.348 02.1

5696. Verzamelen, bewaren en beschikbaarstellen van documenten, voorwerpen en gegevens. / Artotheken. 1973 - 1975.
Code VNG: -1.852

5786. Particuliere verzamelingen, 1973 - 1975.
Code VNG: -1.852.2

5885. Culturele Raad. / Verordening Culturele Raad. Vastgesteld bij raadsbesluit van 13 januari 1975. 1973 - 1975.
Code VNG: -1.854.1

8964. Monumenten. / Monumentenjaar 1975. 1973 - 1976.
Code VNG: -1.853.1

5166. Kunstonderwijs, 1974.
Code VNG: -1.851.348

27. Stichting Goudse Hofsteden. / Vergaderingen, 1974 - 1975.
Code VNG: -1

5173. Toonkunst. / Stichting Muziekschool Gouda en omstreken. Sollicitatie en benoeming. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.851.348 01.08.23

5801. Monumenten. / Beschermd stadsgezicht. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.853.1

5883. Culturele Raad. / Samenstelling. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.854.13.13.3. Natuur

6505. Rooien van bomen. / Vergunningen van Waterschappen. 1946 - 1953.
Code VNG: -2.07.351

6504. Rooien van bomen. / Vergunningen Staatsbosbeheer. 1946 - 1955.
Code VNG: -2.07.351

6502. Rooien van bomen. / Opgave zieke bomen door directeur Gemeentewerken. 1946 - 1960.
Code VNG: -2.07.351

6501. Rooien van bomen. Algemeen dossier, 1946 - 1963.
Code VNG: -2.07.351

5846-5847. Plassengebied Reeuwijk. 1946 - 1965.
Code VNG: -1.853.223

5822-5823. Natuur-, landschaps- en stedelijk schoon. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.853.2

5824-5825. Natuur-, landschaps- en stedelijk schoon. / Instituut Stad en Landschap. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.853.2

5831. Landschapsschoon. Algemeen dossier, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.853.22

5832-5835. Landschapsschoon. / "Verordening bescherming landschap Zuid-Holland", 1948 - 1975.
Code VNG: -1.853.22

5830. Natuurschoon. / Commissie "Biologie". 1952 - 1975.
Code VNG: -1.853.21

5845. Meren, plassen, waterpartijen. Algemeen dossier, 1954 - 1975.
Code VNG: -1.853.223

5836-5837. Landschapsschoon. / Stichting "Het Zuid-Hollands Landschap". Algemeen dossier, 1956 - 1975.
Code VNG: -1.853.22

6503. Rooien van bomen. / Machtigingen, 1961 - 1968.
Code VNG: -2.07.351

5818. Natuurschoon. / Boomplantdagen. 1963 - 1972.
Code VNG: -1.853.21

5826-5827. Natuurschoon. Algemeen dossier, 1967 - 1975.
Code VNG: -1.853.21

5829. Natuurschoon. / Nederlandse jeugdbond voor natuurstudie. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.853.21

5828. Natuurschoon. / Boomplantdagen. 1973 - 1975.
Code VNG: -1.853.213.13.4. Feestelijkheden

5959-5960. Herdenkingen. / Nationale dagen 4 en 5 mei. Algemeen dossier, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.855.2

5937-5938. Feesten en vermakelijkheden. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.855.1

8053-(8059). Verjaardag van de koningin (koninginnedag), 1946 - 1975.
Code VNG: -4.07.531

5942-5943. Plechtigheden en herdenkingen. Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.855.2

5953-5956. Plechtigheden en herdenkingen. / Viering gedenkdag van de eerste vrije Statenvergadering te Dordrecht, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.855.2

5940-5941. Feestweek. Algemeen dossier, 1952 - 1975.
Code VNG: -1.855.1

5961-5968. Herdenkingen. / Nationale dagen 4 - 5 mei, 1952 - 1975.
Code VNG: -1.855.2

8061. Commissie voor Oranje- en andere Openbare Feesten. 1952 - 1975.
Code VNG: -4.07.531

5945-5952. Plechtigheden en herdenkingen. / Kerstviering op de Markt, 1957 - 1975.
Code VNG: -1.855.2

5957-5958. Plechtigheden en herdenkingen. / Circulaires en brochures ten behoeve van herdenkingen door de schooljeugd. 1961 - 1975.
Code VNG: -1.855.2

8060. "Oranjeboom" op de Markt, 1961 - 1975.
Code VNG: -4.07.531

5969. Herdenkingen. / Nationale herdenking 1813-1963. 1963.
Code VNG: -1.855.2

6149. Carnaval. 1966 - 1975.
Code VNG: -1.855.6

5939. Feesten en vermakelijkheden. / Podium. 1969 - 1975.
Code VNG: -1.855.1

5944. Plechtigheden en herdenkingen. / Kerstviering op de Markt. Algemeen dossier, 1974 - 1975.
Code VNG: -1.855.23.13.5. Sport en recreatie; toerisme

4199-4200. Speeltuinen en speelplaatsen (weiden). Algemeen dossier, 1937 - 1975.
Code VNG: -1.842.71

4202-(4210). Speeltuinen -- per wijk, 1945 - 1975.
Code VNG: -1.842.71

6075. Hockey. 1946 - 1948.
Code VNG: -1.855.363.55

6002. Sport en spel. / Sportterreinen. Aanleggen en verbeteren. Algemeen dossier, 1946 - 1969.
Code VNG: -1.855.3

6143. Toerisme. / Bevordering Vreemdelingenverkeer. Algemeen dossier, 1946 - 1972.
Code VNG: -1.855.45

4205-(4212). Speeltuinen, -weiden en terreinen -- per straat, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.842.71

6050-6051. Voetbal. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.855.363.32

6054-6055. Voetbal. / R.K. Sportvereniging DONK, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.855.363.32

6056-6058. Voetbal. / Voetbal- en Atletiekvereniging "Gouda". Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.855.363.32

6060-6061. Voetbal. / Goudse Sportvereniging GSV. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.855.363.32

6063-6064. Voetbal. / Chr. Sportvereniging De Jodan Boys, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.855.363.32

6065-6066. Voetbal. / Goudse Cricket- en Footballclub Olympia. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.855.363.32

6069-6070. Voetbal. / Voetbal- en Athletiekvereniging "O.N.A.". Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.855.363.32

6077-6078. Gymnastiek. / Atletiek. Gymnastiek- en atletiekverenigingen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.855.364

6079-6080. Gymnastiek. / Atletiek. KNAU, afd. Gouda, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.855.364

6091. Boksen. 1946 - 1975.
Code VNG: -1.855.368.3

6096. Zwemmen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.855.372.1

6110-6111. Algemene organisatie en voorzieningen. / Activiteiten met betrekking tot vakantiebesteding van de jeugd, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.855.41

6114-6116. Vrijetijdsbesteding buitenshuis. / Verblijfsrecreatie. Kamperen. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.855.43

6118-6121. Recreatie in de openlucht, in overeenstemming met het landschap. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.855.44

6122-6123. Recreatie in de openlucht, in overeenstemming met het landschap. / Volkstuinen. 1946 - 1975.
Code VNG: -1.855.44

6144-6145. Toerisme. / Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Gouda. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.855.45

6146-6147. Toerisme. / Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Gouda. Jaarverslagen 1946 - 1975.
Code VNG: -1.855.45

5979. Sport en spel. / Correspondentie inzake rijkssubsidie kosten ambtenaar lich. opvoeding. 1947 - 1956.
Code VNG: -1.855.3

6040. Bord- en tafelspelen (denk-, bekwaamheids- en kansspelen). 1947 - 1971.
Code VNG: -1.855.34

6067. Voetbal. / Goudse Cricket- en Footballclub "Olympia". Verbetering sportvelden. 1948 - 1963.
Code VNG: -1.855.363.32

6068. Voetbal. / Goudse Cricket- en Footballclub "Olympia". Verhuur sportvelden. 1948 - 1967.
Code VNG: -1.855.363.32

6094-6095. Watersport, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.855.37

5980. Sport en spel. / Landelijke contactraad voor de gemeentelijke bemoeiingen met lichamelijke opvoeding en sport. Algemeen dossier, 1949 - 1975.
Code VNG: -1.855.3

6048. Korfbal en Basketbal. 1949 - 1975.
Code VNG: -1.855.363.23

6052-6053. Voetbal. / KNVB, afd. Gouda. Algemeen dossier, 1949 - 1975.
Code VNG: -1.855.363.32

6071. Voetbal. / Voetbal- en Atletiekvereniging "O.N.A.". Treffen voorzieningen aan terreinen aan de Walvisstraat, 1950 - 1962.
Code VNG: -1.855.363.32

6046-6047. Handbal. / "Vires et Celeritas". 1950 - 1975.
Code VNG: -1.855.363.22

6097-6098. Zwemmen. / Goudse zwemclub GZC, 1950 - 1975.
Code VNG: -1.855.372.1

6000-6001. Sport en spel. / Sportterreinen. Algemeen dossier, 1951 - 1975.
Code VNG: -1.855.3

6092. Schaatssport. 1951 - 1975.
Code VNG: -1.855.369.1

6099. Ruitersport. Algemeen dossier, 1951 - 1975.
Code VNG: -1.855.382

6062. Voetbal. / Goudse Sportvereniging "G.S.V." Verbetering sportvelden. 1952 - 1962.
Code VNG: -1.855.363.32

5970-5972. Sport en spel. Algemeen dossier, 1952 - 1975.
Code VNG: -1.855.3

6085. Wielersport. 1952 - 1975.
Code VNG: -1.855.366.1

5974. Sport en spel. / Sportraad. Algemeen dossier, 1953 - 1966.
Code VNG: -1.855.3

6086. Rolschaatssport. 1955 - 1958.
Code VNG: -1.855.366.9

5976. Sport en spel. / Sportraad. Samenstelling. 1955 - 1966.
Code VNG: -1.855.3

5984-5985. Sport en spel. / Subsidiëring sportverenigingen en het jeugdvormend werk in sportverenigingen, 1955 - 1975.
Code VNG: -1.855.3

5975. Sport en Spel. / Sportraad. Sportnota. 1956 - 1962.
Code VNG: -1.855.3

6003. Sport en spel. / Sportterreinen. Aanleg sportterrein in Gouda-Noord. 1956 - 1962.
Code VNG: -1.855.3

5977. Sport en spel. / Sportraad. Verslagen 1956 - 1965.
Code VNG: -1.855.3

5986-(6013). Sport en spel. Sportterreinen. / Aanleg sportvelden, tennisbanen, jeugdhonken en een sporthal in Gouda-Oost, 1956 - 1975.
Code VNG: -1.855.3

6049. Volleybal. 1957 - 1975.
Code VNG: -1.855.363.25

6043. Tafeltennis. 1958 - 1975.
Code VNG: -1.855.347.8

5995. Sport en spel. / Sportterreinen. Sportveld bij de Julianasluis. 1959 - 1967.
Code VNG: -1.855.3

6025-6037. Sport en spel. / Bouw centraal gymnastiekgebouw in stadsdeel Oosterwei (sporthal), 1959 - 1973.
Code VNG: -1.855.3 06.1

5973. Sport en spel. / Vragenlijsten van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende sportaccommodaties. 1959 - 1975.
Code VNG: -1.855.3

5991. Sport en spel. / Sportterreinen. Onderhoud. Algemeen dossier, 1959 - 1975.
Code VNG: -1.855.3

6083. Wandelsport. 1959 - 1975.
Code VNG: -1.855.365.1

6315. Schouwburgen. / Societeit "Ons Genoegen". 1960 - 1970.
Code VNG: -1.855.42

8963. Sport en spel. Sportterreinen. / Aanleg sportvelden, tennisbanen, jeugdhonken en een sporthal in Gouda-Oost. Aanleg tennisbanen. 1960 - 1975.
Code VNG: -1.855.3

6088. Autosport. / Karting / Skelteren. 1961 - 1962.
Code VNG: -1.855.367.1

6059. Voetbal. / Voetbal en Atletiekvereniging "Gouda". Aankoop en heraanleg van de velden door de gemeente. 1961 - 1965.
Code VNG: -1.855.363.32

6150. Volksdansen. Algemeen dossier, 1961 - 1975.
Code VNG: -1.855.6

6093. Skien. 1962 - 1965.
Code VNG: -1.855.369.2

5993. Sport en spel. / Sportterreinen. Sportterrein in Gouda-Noord. Algemeen dossier, 1962 - 1975.
Code VNG: -1.855.3

5996. Sport en spel. / Sportterreinen. Sportterreinen in Gouda-Oost. Algemeen dossier, 1962 - 1975.
Code VNG: -1.855.3

6007-6009. Sport en spel. / Sportterreinen. Aanleg sportvelden in "Bloemendaal", 1962 - 1975.
Code VNG: -1.855.3

6010-6011. Sport en spel. / Sportterreinen. Tarieven ingebruikgeving. 1962 - 1975.
Code VNG: -1.855.3

6140. Recreatie in de openlucht, in overeenstemming met het landschap. / Interlokaal overleg landschap en recreatie "Zuid-Hollands Groene Hart". 1963 - 1973.
Code VNG: -1.855.44

5992-(5994). Sport en spel. / Sportterreinen. Controle onderhoudstoestand door de Ned. Sportfederatie. 1963 - 1975.
Code VNG: -1.855.3

6074. Midget-golf. 1963 - 1975.
Code VNG: -1.855.363.52

6042. Biljarten. 1964 - 1975.
Code VNG: -1.855.347.52

6076. Honkbal. 1964 - 1975.
Code VNG: -1.855.363.57

6136. Recreatie in de openlucht, in overeenstemming met het landschap. / Recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o. Vergaderingen beleidscommissie en ambtelijke commissie 1965 - 1968.
Code VNG: -1.855.44

6126-6127. Recreatie in de openlucht, in overeenstemming met het landschap. / Recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o. Algemeen dossier, 1965 - 1975.
Code VNG: -1.855.44

6084. Wielsport. / Rhonradturnen. 1966 - 1967.
Code VNG: -1.855.366

6128. Recreatie in de openlucht, in overeenstemming met het landschap. Recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o. / Gemeenschappelijke regeling voor het Recreatiegebied Reeuwijkse plassengebied e.o. Voorbereidende correspondentie. 1966 - 1967.
Code VNG: -1.855.44

6081. Gymnastiek. / Atlethiek. Plannen tot stichting van een atletiekaccommodatie. 1967 - 1969.
Code VNG: -1.855.364

5997. Sport en spel. / Stichting provinciale sportraad Zuid-Holland. 1967 - 1975.
Code VNG: -1.855.3

6129. Recreatie in de openlucht, in overeenstemming met het landschap. Recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o. / Gemeenschappelijke regeling voor het Recreatiegebied Reeuwijkse Plassengebied e.o. 1967 - 1975.
Code VNG: -1.855.44

6107. Vrijetijdsbesteding. / Instellen werkgroep recreatie. 1968 - 1973.
Code VNG: -1.855.4

6073. Badminton. 1968 - 1975.
Code VNG: -1.855.363.44

6100. Ruitersport. / Stichting Ruitersportcentrum "De Goudse Hout". Algemeen dossier, 1968 - 1975.
Code VNG: -1.855.382

6117. Vrijetijdsbesteding buitenshuis. / Verblijfsrecreatie. Caravanpark aan de Achterwillenseweg, 1968 - 1975.
Code VNG: -1.855.43

6124. Recreatie in de openlucht, in overeenstemming met het landschap. Recreatiegebied nabij de Julianasluis "De Sluis" in beheer bij de / Speeltuinvereniging "De Korte Akkeren". Algemeen dossier, 1968 - 1975.
Code VNG: -1.855.44

6137. Recreatie in de openlucht, in overeenstemming met het landschap. / Recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o. Samenstelling algemeen / dagelijks bestuur. 1968 - 1975.
Code VNG: -1.855.44

6138. Recreatie in de openlucht, in overeenstemming met het landschap. / Recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o. Vergaderingen algemeen bestuur 1968 - 1975.
Code VNG: -1.855.44

6139. Recreatie in de openlucht, in overeenstemming met het landschap. / Recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o. Rekeningen 1968 - 1975.
Code VNG: -1.855.44

6142. Toerisme. Algemeen dossier, 1968 - 1975.
Code VNG: -1.855.45

8643. Recreatie in de openlucht, in overeenstemming met het landschap. / Recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o. Begrotingen en wijzigingen 1968 - 1975.
Code VNG: -1.855.44

6109. Vrijetijdsbesteding. / Rapport functionele en economische aspecten bij de bouw van vrijetijdscentra. 1969.
Code VNG: -1.855.4

6087. Skeelersport. 1969 - 1970.
Code VNG: -1.855.366.9

5978. Sport en spel. / Nota's van de Ver. van Ned. Gemeenten inzake sport en sportaccommodaties. 1969 - 1975.
Code VNG: -1.855.3

6016-(6024). Sport en spel. / Bouw sportcentrum in Bloemendaal. Algemeen dossier, 1969 - 1975.
Code VNG: -1.855.3 06.1

6072. Tennis. 1969 - 1975.
Code VNG: -1.855.363.42

6090. Motorsport. / Motorcrossclub "Holland". 1969 - 1975.
Code VNG: -1.855.367.2

6125. Recreatie in de openlucht, in overeenstemming met het landschap. Recreatiegebied nabij de Julianasluis "De Sluis" in beheer / Bij de speeltuinvereniging "De Korte Akkeren". Subsidie 1969 - 1975.
Code VNG: -1.855.44

6014. Sport en spel. / Bouwen gymnastieklokalen, sporthallen en gebouwen voor recreatieve activiteiten etc. Algemeen dossier, 1970 - 1975.
Code VNG: -1.855.3 06.1

6038. Sport en spel. / Sporthal "De Springers". 1970 - 1975.
Code VNG: -1.855.3 06.1

6108. Vrijetijdsbesteding. / Jeugdboerderij. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.855.4

5981. Sport en spel. / Commissie planning sportaccommodaties. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.855.3

5982. Sport en spel. / Vierjarenplan voor de realisering van sportaccommodaties. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.855.3

5998. Sport en spel. / Stichting "Bureau medische sportkeuring Gouda". 1971 - 1975.
Code VNG: -1.855.3

5999. Commissie Gymnastieklokalen. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.855.3

6044. Bowling. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.855.363

6105. Schietsport. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.855.39

6106. Vrijetijdsbesteding. Algemeen dossier, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.855.4

6131-6134. Recreatie in de openlucht, in overeenstemming met het landschap. / Recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o. Vergaderingen dagelijks bestuur 1971 - 1975.
Code VNG: -1.855.44

6316. Schouwburgen. / Stichting Schouwburgcomplex Gouda. Algemeen dossier, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.855.42

6317. Schouwburgen. / Stichting Schouwburgcomplex Gouda. Financien. 1971 - 1975.
Code VNG: -1.855.42

6130. Recreatie in de openlucht, in overeenstemming met het landschap. / Recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o. Concept recreatie-basisplan Reeuwijkse Plassen. 1972.
Code VNG: -1.855.44

6141. Recreatie in de openlucht, in overeenstemming met het landschap. / Recreatieschap Krimpenerwaard. 1972 - 1973.
Code VNG: -1.855.44

6101. Ruitersport. / Stichting Ruitersportcentrum "De Goudse Hout". Garanderen geldlening. 1972 - 1974.
Code VNG: -1.855.382

6015. Sport en spel. / Sportaccommodaties in polder "Bloemendaal". 1972 - 1975.
Code VNG: -1.855.3 06.1

6039. Sport en spel. / Ingebruikgeving sportaccomodaties. Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.855.3 06.13

6102. Zwemmen. / Goudse Zwemclub GZC. Subsidiëring zwemverenigingen, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.855.372.1

6113. Vrijetijdsbesteding buitenshuis. / Verblijfsrecreatie. Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.855.43

6103. Luchtsport. 1973 - 1974.
Code VNG: -1.855.375

5983. Sport en spel. / "Subsidieregeling Jeugdsport". Vastgesteld bij raadsbesluit van 19 nov. 1973. 1973 - 1975.
Code VNG: -1.855.3

6135. Recreatie in de openlucht, in overeenstemming met het landschap. / Recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o. Recreatie-basisplan Reeuwijkse Plassen. 1973 - 1975.
Code VNG: -1.855.44

6018. Stuurgroep Sportcentrum Bloemendaal. / Vergaderingen, beoordelingen, plannen, 1974-1975.
Code VNG: -1.855.3

6041. Dammen. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.855.342.4

6045. Handbal. Algemeen dossier, 1974 - 1975.
Code VNG: -1.855.363.22

6082. Krachtsport. / Gewichtheffen. Karate. 1974 - 1975.
Code VNG: -1.855.364.15

6089. Motorsport. 1975.
Code VNG: -1.855.367.2

6104. Overige vormen van sportbeoefening en spelen, o.m. sportvisserij. 1975.
Code VNG: -1.855.39

6112. Vrijetijdsbesteding en recreatie binnenshuis. / O.m. amateuristische kunst en wetenschapsbeoefening. 1975.
Code VNG: -1.855.423.13.6. Religie

6305. Viering van dagen, aan de godsdienst gewijd. Algemeen dossier, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.857.1

6303-6304. Religie. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.857

6308-6309. Indelingen, functionarissen en gebouwen van godsdienstige instellingen. / Bouw diverse kerken (plannen). Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.857.3

6307. Indelingen, functionarissen en gebouwen van godsdienstige instellingen. Algemeen dossier, 1949 - 1971.
Code VNG: -1.857.3

6306. Indelingen, functionarissen en gebouwen van godsdienstige instellingen. / Verbouwen Geref. Kerk aan de Turfmarkt, 1960 - 1965.
Code VNG: -1.857.3

6311-6314. Indelingen, functionarissen en gebouwen van godsdienstige instellingen. / Bestemming R.K. decanale kerk aan de Gouwe, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.857.3

6310. Indelingen, functionarissen en gebouwen van godsdienstige instellingen. / Bouw kerken in Bloemendaal, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.857.33.13.7. Jeugdvorming

6267-6268. Georganiseerde jeugd. / Gouds Jeugdverband. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6270. Ongeorganiseerde jeugd. / Gemeentelijke bijdragen. Algemeen dossier, 1947 - 1959.
Code VNG: -1.856.14

6280. Ongeorganiseerde jeugd. / R.K. Stichting Bijz. Gezins- en Jeugdwerk "Jongensstad". Clubhuizen. 1947 - 1967.
Code VNG: -1.856.14

6278-6279. Ongeorganiseerde jeugd. / R.K. Stichting Bijz. Gezins- en Jeugdwerk "Jongensstad". Algemeen dossier, 1947 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6290-6291. Ongeorganiseerde jeugd. / 't Spant. Clubhuizen. 1947 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6269. Ongeorganiseerde jeugd. Algemeen dossier, 1948 - 1962.
Code VNG: -1.856.14

6289. Ongeorganiseerde jeugd. / 't Spant. Algemeen dossier, 1948 - 1970.
Code VNG: -1.856.14

6228-6232. Jeugdvorming. Algemeen dossier, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6275. Padvinderij. / Ned. Padvindstersgilde (afd. Gouda). o.m. Clubhuizen. 1949 - 1970.
Code VNG: -1.856.14

6273. Ongeorganiseerde jeugd. / Clubhuizen. Ned. Hervormde Jeugdraad. 1950 - 1954.
Code VNG: -1.856.14

6272. Ongeorganiseerde jeugd. / Hervormde Jeugdraad. Algemeen dossier, 1954 - 1959.
Code VNG: -1.856.14

6276-6277. Padvinderij. / Ned. Padvinders (afd. Gouda). o.m. clubhuizen, 1954 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6239-6240. Jeugdvorming. / Ver. landelijk contactorgaan voor het gem. en regionaal jeugd- en jongeren beleid. 1960 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6262-6265. Esthetische vorming van de jeugd. Algemeen dossier, 1960 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6237. Jeugdvorming. / Actie "Open Jeugdwerk". 1962 - 1966.
Code VNG: -1.856.14

6281. Ongeorganiseerde jeugd. / R.K. Stichting Bijz. Gezins- en Jeugdwerk "Jongensstad". Rijks-/Gemeentesubsidie. Algemeen dossier, 1962 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6271. Ongeorganiseerde jeugd. / Provinciale bijdragen. Algemeen dossier, 1966 - 1971.
Code VNG: -1.856.14

6286-(6288). Padvinderij. / Zeeverkenners- en Zeeverkenstersgroepen. Subsidie 1966 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6238. Jeugdvorming. / Commissie "Ruimte voor de Jeugd". 1967 - 1968.
Code VNG: -1.856.14

6242. Jeugdvorming. / Jeugdraadnota alsmede voorbereidende correspondentie instellen Raad voor het jeugdbeleid. 1968 - 1970.
Code VNG: -1.856.14

6253. Jeugdvorming. / Jeugdgroepering "The Hook". 1968 - 1974.
Code VNG: -1.856.14

6257. Jeugdvorming. / Societeit "Over de brug". Algemeen dossier, 1968 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6285. Padvinderij. / Zeeverkenners- en Zeeverkenstersgroepen. o.m. clubhuizen. 1968 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6254. Jeugdvorming. / Instuif "In Go Go". 1969 - 1970.
Code VNG: -1.856.14

6250. Jeugdvorming. / Goudse Jeugdsocieteit. 1969 - 1972.
Code VNG: -1.856.14

6243. Jeugdvorming. / Raad voor het jeugdbeleid. Algemeen dossier, 1969 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6251. Jeugdvorming. / Katholieke Jeugdvereniging "De Gonz". 1969 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6252. Jeugdvorming. / Jeugddrumband Gouda-west. 1969 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6258. Jeugdvorming. / Provadya. 1969 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6260. Jeugdvorming. / Soos "Pijpenla". 1969 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6261. Jeugdvorming. / Stichting Societeit "So What". Algemeen dossier, 1969 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6287. Jeugdvorming. / Societeit "Over de Brug". Subsidie 1969 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6247. Jeugdvorming. / Jeugdgroepering "De Bokkenrijders". 1970 - 1973.
Code VNG: -1.856.14

6234. Jeugdvorming. / Verordening "Subsidiering Jeugd- en Jongerenwerk". Vastgesteld bij raadsbesluit van 27 maart 1972. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6244. Jeugdvorming. / Raad voor het jeugdbeleid. Financien. Duplikaat dossier. 1970 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6245. Jeugdvorming. / Raad voor het jeugdbeleid. Werkplannen / Jaarverslagen 1970 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6246. Jeugdvorming. / Jongerengroep "Black Angels"/Jeugdsocieteit "De Kom". 1971 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6233. Jeugdvorming. / Subsidiering Jeugd- en Jongerenwerk. Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6235. Jeugdvorming. / Rijkssubsidieregeling Jeugd- en Jongerenwerk, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6248. Jeugdvorming. / C.J.V. "Daniel". 1972 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6255. Jeugdvorming. / Jeugdkapel der Ned. Hervormde Kerk. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6259. Jeugdvorming. / "Soos 31". 1972 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6274. Jeugdvorming. / Leger des Heils, afd. jeugdwerk, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6282. Ongeorganiseerde jeugd. / R.K. Stichting Bijz. Gezins- en Jeugdwerk "Jongensstad". Rijks-/Gemeentesubsidie 1972 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6283-6284. Padvinderij. / Ned. Padvinders (afd. Gouda). Subsidie 1972 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6292. Ongeorganiseerde jeugd. / 't Spant. Rijks-/Gemeentesubsidie 1972 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6236. Jeugdvorming. / Regionale Raad voor begeleiding/dienstverlening in de regio Midden-Holland. 1973 - 1975.
Code VNG: -1.856.14

6241. Jeugdvorming. / Jeugdboerderij / Biologisch centrum. 1975.
Code VNG: -1.856.14

6249. Jeugdvorming. / Gereformeerde Jeugdcentrale Gouda, 1975.
Code VNG: -1.856.14

6256. Jeugdvorming. / Stichting "Open Huis". 1975.
Code VNG: -1.856.143.14. Militaire zaken9115. Uitsluiting van de dienst. / Art. 23 Dienstplichtwet. Lichting 1926 - 1949.
Code VNG: -1.865.214

8671. Overlijden van dienstplichtigen. / Lichting 1942 - lichting 1945.
Code VNG: -1.865.291.1

8664. Vorderingen. / Geallieerden. Declaraties.
Code VNG: -1.865.28

9112. Vrijstelling wegens het bekleden van een geestelijk ambt. / Lichting 1945 - 1949.
Code VNG: -1.865.213.4

9113. Vrijstelling wegens aanwezigheid van een bijzonder geval. / Lichting 1945 - 1949.
Code VNG: -1.865.213.6

8666. Vordering van voertuigen. / Duitse bezetting.
Code VNG: -1.865.282.1

8667. Vordering van vaartuigen. / Duitse bezetting.
Code VNG: -1.865.282.6

8668. Vordering van levensmiddelen, fourages, brandstoffen, enz. / Duitse bezetting.
Code VNG: -1.865.283

8669. Vordering van gebouwen, terreinen e.d. / Geallieerden.
Code VNG: -1.865.287

8670. Vordering van voertuigen. / Geallieerden.
Code VNG: -1.865.282.1

8662-8663. Vorderingen. / Duitse bezetting, 1946 - 1947.
Code VNG: -1.865.28

8665. Vorderingen. / Geallieerden. Vergoedingen. Individuele gevallen.
Code VNG: -1.865.28

9142. Dienstplicht buiten Nederland. Algemeen dossier, 1946 - 1952.
Code VNG: -1.865.27

9141. Vrijwillige verbintenis. Algemeen dossier, 1946 - 1954.
Code VNG: -1.865.26

9153. Inkwartiering. Algemeen dossier, 1946 - 1970.
Code VNG: -1.865.288

8657. Dienstplicht buiten Nederland. / Overlijden dienstplichtigen in Indie. Vermiste dienstplichtigen in Indie.
Code VNG: -1.865.27

9111. Vrijstelling wegens persoonlijke onmisbaarheid. / Lichting 1947 - 1949.
Code VNG: -1.865.213.3

9144. Dienstplicht buiten Nederland. / Kennisgevingen van zieken en gewonden in Indie.
Code VNG: -1.865.27

9143. Dienstplicht buiten Nederland. / Vrijstelling van uitzending naar Indie. Vervroegde demobilisatie.
Code VNG: -1.865.27

9150. Vordering van voertuigen. / Vorderingscommissarissen en taxateurs. 1950 - 1955.
Code VNG: -1.865.282.1

8851. Vordering van gebouwen, terreinen e.d. Algemeen dossier, 1950 - 1962.
Code VNG: -1.865.287

9145-(9151). Vordering van voertuigen. Algemeen dossier, (o.m. voorbereiding vordering). 1950 - 1975.
Code VNG: -1.865.282.1

9149. Vordering van voertuigen. / Keuringen. Algemeen dossier, 1953 - 1975.
Code VNG: -1.865.282.1

9146-9148. Vordering van voertuigen. / Aanwijzing, vrijstelling enz. 1954 - 1975.
Code VNG: -1.865.282.1

9462. Inschrijving voor de dienst. / Lichtingen 1956 - 1964.
Code VNG: -1.865.211

9114. Vrijstelling wegens ernstige gewetensbezwaren. Algemeen dossier, 1957 - 1975.
Code VNG: -1.865.213.7

8850. Vordering van gebouwen, terreinen, e.d. Algemeen dossier, 1963 - 1975.
Code VNG: -1.865.287

8656. Landsverdediging. / Garnizoen Gouda, 1968 - 1972.
Code VNG: -1.865

9152. Vorderingen. Algemeen dossier, 1969 - 1975.
Code VNG: -1.865.283.15. Justitie8852. Opsporing, aanhouding en voorgeleiding. / Opsporing van oorlogsmisdadigers.
Code VNG: -1.871.11

* 9190. Vervoer op reisorders. Algemeen dossier, 1946 - 1953.
Code VNG: -1.871.282

* 9191. Dagvaarding en oproeping. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.871.313/315

* 9192. Huiszoeking en inbeslagneming. Algemeen dossier, 1947 - 1950.
Code VNG: -1.871.322

* 9138. Gratie en kwijtschelding van straf. / Individuele gevallen. 1948 - 1975.
Code VNG: -1.874.2/3

* 9189. Verhoor. / Onderzoek aan lichaam en kleding. Algemeen dossier, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.871.13

* 9193. Proces-verbaal. Algemeen dossier, 1948 - 1975.
Code VNG: -1.871.42

6322. Rechtelijke macht. / Kantongerecht. 1954 - 1975.
Code VNG: -1.877

6325. Deurwaardersambt. Algemeen dossier, 1956 - 1975.
Code VNG: -1.878.4

* 9188. Opsporing door middel van de pers. Algemeen dossier, 1960.
Code VNG: -1.871.112.2

* 9196. Afdoening buiten proces. / Transactie. 1960 - 1975.
Code VNG: -1.872.82

6318-6319. Gevangeniswezen. 1961 - 1975.
Code VNG: -1.873.2

6320. Burgerlijke rechtsvordering. Algemeen dossier, 1961 - 1975.
Code VNG: -1.875

6321. Rechtelijke macht. Algemeen dossier, 1961 - 1975.
Code VNG: -1.877

* 9195. Geldstraffen. Algemeen dossier, 1964 - 1975.
Code VNG: -1.872.71

6323. Rechtelijke macht. / Openbaar Ministerie. 1967 - 1975.
Code VNG: -1.877

* 9197. Opsporingslijsten. Algemeen dossier, 1968.
Code VNG: -1.871.112.1

* 9187. Opsporing, aanhouding en voorgeleiding. Algemeen dossier, 1971 - 1975.
Code VNG: -1.871.11

6324. Notariaat. Algemeen dossier, 1972 - 1975.
Code VNG: -1.878.1

6327. Rechtskundige adviseurs. / Wetswinkel. 1972 - 1975.
Code VNG: -1.878.6

6326. Advocatuur. Algemeen dossier, 1973 - 1975.
Code VNG: -1.878.5

* 9194. Delicten tegen het openbaar gezag. 1975.
Code VNG: -1.872.153.53.16. Buitenlandse aangelegenheden6328-6330. Buitenlandse aangelegenheden. Algemeen dossier, 1946 - 1975.
Code VNG: -1.88

6207. Bevordering van internationale gemeenschapszin. / Samenwerking met Belgie. 1947 - 1959.
Code VNG: -1.856.13

6226-6227. Bevordering van internationale gemeenschapszin. / Sport- en jeugduitwisselingen met het buitenland. 1947 - 1975.
Code VNG: -1.856.13

6205. Bevordering van internationale gemeenschapszin. / Samenwerking met Amerika. 1948 - 1949.
Code VNG: -1.856.13

6206. Bevordering van internationale gemeenschapszin. / Aanbieding carillon aan Amerika. 1952.
Code VNG: -1.856.13

6225. Bevordering van internationale gemeenschapszin. / Opstelwedstrijden voor leerlingen van het V.H.M.O. 1954 - 1975.
Code VNG: -1.856.13

6199-6200. Bevordering van internationale gemeenschapszin. / Samenwerking in Europees verband. Algemeen dossier, 1956 - 1975.
Code VNG: -1.856.13

6208. Bevordering van internationale gemeenschapszin. Samenwerking met Duitsland. / Diverse verzamelingen en gegevens over de stad Solingen tijdens bezoek weth. van Financien van 16-20 aug. 1957.
Code VNG: -1.856.13

6210-6222. Bevordering van internationale gemeenschapszin. / Samenwerking met Duitsland. 1957 - 1975.
Code VNG: -1.856.13

6195. Internationale Vereniging van Gemeenten. / (IULA, International Union of Local Authorities). 1959 - 1975.
Code VNG: -1.856.13

6201. Bevordering van internationale gemeenschapszin. / Samenwerking in Europees verband. Viering "Dag van Europa" en opstellen en tekeningenwedstrijden. 1961 - 1962.
Code VNG: -1.856.13

6209. Bevordering van internationale gemeenschapszin. Samenwerking met Duitsland. / Bezoek B en W e.a. aan Solingen van 10 - 13 mei 1963 t.g.v. opening nieuwe concertgebouw. Tevens aanbieding mozaiek.
Code VNG: -1.856.13

6194. Bevordering van internationale gemeenschapszin. / Samenwerking in Europees verband. Jeugdactie "Europa 1.2.3". 1963 - 1964.
Code VNG: -1.856.13

6202. Bevordering van internationale gemeenschapszin. / Samenwerking in Europees verband. Viering "Dag van Europa" en opstellen- en tekeningenwedstrijden. Algemeen dossier, 1963 - 1966.
Code VNG: -1.856.13

6223. Bevordering van internationale gemeenschapszin. / Samenwerking met Engeland. 1964 - 1975.
Code VNG: -1.856.13

6196-(6204). Raad der Europese Gemeenten. 1965 - 1975.
Code VNG: -1.856.13

6224. Bevordering van internationale gemeenschapszin. / Samenwerking met Noorwegen. 1973 - 1975.
Code VNG: -1.856.13

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2011 Streekarchief MIDDEN-HOLLAND (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 3-6-2011
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.