240 -- Gouda -- Familie-archief Brouwer

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.


Inventaris

samengesteld door Bert van der Saag (1979)

1 Verwante families


1. Stukken betreffende de familie Kollmann, 1821-1862 en z.d. -- 1 omslag
De moeder van mr. D.N. Brouwer was Maria Elisa Nicolausina Kollmann

3. Stukken betreffende de familie Van Oldenborgh te Dordrecht, 1868, 1881 en z.d. -- 1 omslag
Bevat: 3 foto's.

2. Fragment van een brief betreffende "tante Sophie" (Brouwer) en haar kinderen, z.d. -- 1 stuk

2 mr. Dirk Nicolaas Brouwer


4. Authentiek uittreksel uit het geboorteregister van Batavia van 1849, 1874. -- 1 stuk

8. Aantekeningen tijdens zijn reis van Nederlands-Indië naar Nederland, 1862. -- 3 katerns

9. Prozastukken uit Pa's jeugd; teksten van door D.N.B. gepubliceerde (evt. voorgedragen) stukken proza, met een (gefingeerde?) kritiek op een van deze teksten, (ca. 1870?). -- 1 omslag

5. Doctoraalbul rechten, 1873. -- 1 stuk

10. Correspondentie van D.N.B. met J.A. Prins, 1873-1874. -- 2 stukken

6. De invloed van geldmiddelen volgens het Nederlandsche Burgerlijk Wetboek. Proefschrift RU Leiden, 1876; gedrukt. -- 1 deeltje

3 Echtpaar mr. D.N. Brouwer en Laura Wilhelmina Maria van Oldenborgh


16. Persoonlijke stukken van en betreffende Laura B.-v.O., 1875 - 1932. -- 1 omslag

12. Stukken betreffende de ambtelijke loopbaan van D.N.B., 1876 - 1902. -- 3 stukken en 1 album

7. Stukken betreffende verloving en huwelijk, 1877 - 1878. -- 1 omslag

11. Menukaartje voor D.N.B. ter gelegenheid van het (bruilofts?)diner van J. (Martinus) van den Brandeler en Johanna A.P.G. Klem, 17 april 1887. -- 1 stuk

13. Brief van Laura B.-v.O. aan haar man ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van zijn promotie, (1901). -- 1 stuk

14. Stukken betreffende het bestuurslidmaatschap van D.N.B. van de "Oeconomische Soep" te Gouda, (1902) en 1904. -- 3 stukken

18. Correspondentie met de familie Prins, 1902 - 1925. -- 1 omslag

19. Gelukwens van het echtpaar R.A. van Dam te Gouda met het 25-jarig huwelijksfeest, 1903. -- 1 stuk

15. Stukken betreffende het overlijden van D.N.B., 1919. -- 3 stukken

17. Plattegrond en foto van de echtelijke woning aan de (Lage) Gouwe 66 (= nu 70), 1924 en z.d. -- 2 stukken

4 Gezin Brouwer-van Oldenborgh


20-(34). Correspondentie aan/tussen gezinsleden en van familieleden, 19e en 20e eeuw. -- 12 omslagen

5 Dochters


36. Gedichtje betreffende het overlijden van Josefine Marie, 1889. -- 1 stuk

37. Brieven aan Laura B-vO in verband met het overlijden van Josefine Marie, 1889 en 1890. -- 2 stukken

38-40. Stukken betreffende / gericht aan Laura, 1890 - 1954. -- 3 omslagen

41. Verslag van een reis naar Parijs, op rijm, opgemaakt door (Nic?), z.d. -- 2 stukken
De reis werd gemaakt in gezelschap van Jaap NN en Fie NN en NN Montagne.
Bevat: Krantenknipsel betreffende het 40-jarig artsjubileum van dr. Abraham Montagne, 1938.

35. Stukken betreffende / gericht aan J.C(ornelia) van Haansbergen-Brouwer, 1900 - 1931. -- 1 omslag

29. Brief (van D.N.B.?) aan (Cor en Laura?), logerend te Epe (bij de fam. Prins?), 1904. -- 1 stuk

24. Brief van C(ees) J. van Haansbergen, 1906. -- 1 stuk

33. Kurt Ritter in Argentinië aan zijn nichten Brouwer, z.d. (na 1945). -- 1 stuk

6 Diversen (voornamelijk niet te identificeren stukken)


42. Gedrukte en geschreven stukken met betrekking tot bruiloften en toneeluitvoeringen, eind 19e en begin 20e eeuw. -- 1 omslag

43. Gedichten en spreuken, 19e en 20e eeuw. -- 1 omslag

44. Geheel onidentificeerbare stukken, z.d. -- 5 stukken

7 Aanhangsel


45. Portretten en familiefoto's, z.d. (ca. 1880-1920). 1 portefeuille