198 -- Gouda -- Ortskommandantur 1940-1945

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door R.A.M. ter Bogt; aanvullingen door Bert van der Saag

1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD


1.1 Algemene verordeningen en bekendmakingen van het Duitse opperbevel


1. Voorschriften voor de Belgische en Nederlandse bevolking, 10 mei 1940; gedrukt. -- 1 katern

24. Medelingenblad voor het Duitse leger, uitgegeven door het oppercommando, 1944; gedrukt. -- 6 katernen

26. Verordeningen uitgegeven door het oppercommando van het Duitse leger, 1944; gedrukt. -- 7 katernen

32. Mitteilungen für die Truppe
Mededelingenblad voor de Duitse soldaten, maart 1945; gedrukt. -- 1 stuk

34. Dagorder van de Duitse opperbevelhebber aan de soldaten van de vesting Holland om de strijd voort te zetten, mei 1945; gedrukt. -- 1 stuk

1.2 Verordeningen en bekendmakingen van de Ortskommandant


2. Bevelschriften van de Ortskommandant, juni 1942 - februari 1945; afschriften / voornamelijk gestencild. -- 1 pak

1.3 Correspondentie


4. Blanco-veldpostkaarten; drukwerk, z.d. (1940 - 1945). -- 5 stukken

3. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1941 - 1944 en z.d.; gedeeltelijk afschriften. -- 1 omslag

2 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN


2.1 Inkwartiering


5. Staten met overzichten van inkwartieringsadressen in Gouda en de betaalde vergoedingen voor overnachtingen, 1940 - 1941 en z.d.; doorslagen. -- 1 pak

27. Bekendmaking van de opperbevelhebber van het Duitse leger in Nederland betreffende een verbod op het stelen van huisraad enz. uit gebouwen waar soldaten gelegerd zijn, z.d.; gedrukt. -- 1 stuk

6. Ingekomen stukken betreffende de inkwartiering van Duitse militairen, 1941 - 1942. -- 1 omslag

7. Stukken betreffende de inkwartiering in Gouda en directe omgeving, 1941 - 1943 en z.d.; gedeeltelijk doorslagen. -- 1 omslag

8. Stukken betreffende de inkwartiering van militairen niet behorend tot het Goudse garnizoen en de omliggende gemeenten, 1941 - 1943. -- 1 omslag

2.2 Huisvesting / gebouwen


9. Bekendmaking (van de Ortskommandant?) betreffende een verbod op het onbevoegd openen (van een kast of ruimte?); drukwerk, z.d. (1940 - 1945). -- 1 stuk

35. Nur für Wehrmacht, Wehrmachtgefolge und angehörige des Reichskommissar
Bekendmaking, z.d. -- 1 stuk

2.3 Financiën


12. Staat van te betalen vergoeding voor kost en inwoning, z.d.; klad. -- 1 stuk

10. Facturen, 1942 - 1943. -- 2 stukken

11. Huishoud- en bezoldigingsblad van het Duitse Rijk, uitgegeven door het ministerie van financiën, 1944; gedrukt. -- 4 stukken

2.4 Sociale - en gezondheidszorg; begraafplaats


18. Die Sanitätsfibel
Instructie betreffende ziekenverzorging van soldaten, 1939; gedrukt. -- 1 deel

13. Voorschriften betreffende de sociale zorg, z.d.; gedrukt. -- 1 katern
Heeft vooral betrekking op het hoofdstuk over zwangere vrouwen.

37. Begeleidingsformulieren voor zieke militairen, z.d.; gedrukt. -- 2 afscheurboekjes

19. Instructie voor artsen bij de beoordeling van de bruikbaarheid van mannen voor de militaire dienst, 1942; gedrukt. -- 1 deel

47. Belegungsliste für den Kriegerfriedhof in Gouda
Lijst van Duitse militairen die in de periode 28 september tot 4 november 1944 in het lazaret te Gouda of tijdens transport zijn gestorven en op het oorlogskerkhof zijn begraven; doorslag. -- 1 stuk (2 bladen)
Het "Kriegerfriedhof" was een afzonderlijk deel van de nieuwe begraafplaats aan de Goejanverwelledijk. De betreffende militairen zijn na de oorlog herbegraven te Ysselstein.
Bevat: Fritz Bernhardt (geb. 17-11-1919).
Wilhelmus Greven (geb. 22-07-1907).
Willy Glaser (geb. 11-03-1909).
Karl-Heinz Sievers (geb. 06-07-1926).
Werner Torge (geb. 19-01-1921).
Dagobert Pawlitza (geb. 02-06-1916).
Emil Friedenauer (geb. 08-02-1911).
August Brandstätter (geb. 06-07-1917).
Rudolf Pyzik (geb. 07-02-1921).
Hermann Kühnlenz (geb. 23-01-1907).
Hans Carl (geb. 17-02-1925).
Gottfried Dame (geb. 03-03-1925).
Paul Scheitza (geb. 06-11-1920).
Heinrich Berg (geb. 28-11-1925).
Peter Schiffer (geb. 05-07-1906).
Günther Müller (geb. 04-03-1922).
Otto Müller (geb. 07-04-1923).
Walter Kutschat (geb. 16-10-1908).
Paul Grübel (geb. 07-10-1912).
Wilhelm Seetge (geb. 07-09-1913).
Alfred Schmidt (geb. 19-09-1912).
Josef Weinand (geb. 11-04-1905).
Adolf Müller (24-10-1925).
Wilhelm Fick (geb. 03-06-1918).
Josef Stegbauer (18-09-1922).
Stefan Schütz (geb. 07-07-1906).
Hilmar Paulus (03-10-1926).
Theodor Schmitz (geb. 12-09-1920).
Peter Meyer (geb. 29-12-1902).
Johann Pirthauer (geb. 03-08-1920).
Karl Kurz (geb. 26-03-1908).

2.5 Ontspanning


29. Begeleidend schrijven van de "Nachrichten-abteilung 45", in verband met de aflevering van de voor het soldatentehuis bestemde brochures, aan de 1e compagnie lichte kolonne, oktober 1940. -- 1 stuk

* 20. Gästebuch
Gastenboek van het Wehrmachtheim Gouda, 1942 - 1944. -- 1 band
Met een afsluitende aantekening van C. Hess, commandant Binnenlandse Strijdkrachten, 9 mei 1945.

16. Bekendmaking van de Ortskommmandant betreffende een verbod op het eten en drinken voor Duitse militairen in restaurants, z.d.; gedrukt. -- 2 stukken

28. Bekendmaking betreffende het afleggen van wapens in soldatentehuizen, z.d.; gedrukt. -- 1 stuk

38. Humoristische afbeelding met een gelukwens in verband met de opening van een soldatentehuis, z.d.; gedrukt. -- 1 stuk

14. Bekendmaking van de opperbevelhebber van het Duitse leger in Nederland dat het bezoek aan soldatentehuizen uitsluitend voorbehouden is aan Duitse militairen, oktober 1942; gedrukt. -- 1 stuk

15. Ontvangstbewijs van de betaalmeester, Feldpost Gouda, wegens geleverde "Süßigkeitsmarken", juni 1943. -- 1 stuk
Bon voor zoetwaren.

2.6 Burgerpersoneel


* 17. Getuigschrift van de Ortskommandant voor N.N. te Alphen a/d Rijn; doorslag, 1943. -- 1 stuk

30. Regelingen betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden voor Nederlanders werkzaam voor het Duitse leger, 1943. -- 1 deel

31. Regelingen betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden voor Rijksduitsers werkzaam in Nederland ten behoeve van het Duitse leger, 1943; gedrukt. -- 1 deel

2.7 Propaganda


41. Es kann nur eine Freiheit geben: Die Freiheit des Volkes!
Propagandaspreuk van Adolf Hitler, 1937; gedrukt. -- 1 stuk

42. Propagandaspreuken van Adolf Hitler en door nazi-leiders overgenomen uitspraken van Pruisische staatslieden, 1938 - 1939 en z.d.; gedrukt. -- 1 omslag

39. Propagandaspreuk van maarschalk Hermann Göring betreffende de luchtmacht, 1940; gedrukt. -- 1 stuk

36. Hier gilt nur der Deutsche Gruss 'Heil Hitler'
Bekendmaking, z.d. -- 1 stuk

40. Wochenspruch
Wekelijkse propagandaspreuken van leiders van de NSDAP, 1942 - 1944; gedrukt. -- 1 omslag
Betreft Hitler, Eckart, Goebbels, Klinger, Arndt en Dietl.

2.8 Militaire instructies


21. Instructie voor het gebruik van gasmaskers en voor de bescherming tegen chemische wapens (gassen), 1942; gedrukt. -- 1 stuk

22. Instructie van het Duitse opperbevel betreffende het Amerikaanse leger, 1942; gedrukt. -- 1 deel

23. Duits soldatenblad bestemd voor het in Gouda gelegerde garnizoen, 1942; gestencild. -- 1 katern

25. Instructie voor grenadiers die te maken hebben met pantservoertuigen, 1944; gedrukt. -- 1 deel

33. Oproep van de Duitse legerleiding aan de soldaten om op te passen voor spionnen, mei 1945; gedrukt. -- 1 stuk

2.9 Documentatie


43-46. Duitse militaire kaarten, 1941 - 1945. -- 4 stukken