115 -- Gouda -- Goudse Zwemclub GZC

Openbaarheid
Archiefstukken jonger dan 15 jaar zijn NIET OPENBAAR.
De inventarisnummers zijn in dat geval rood en gemarkeerd met een asterisk (*).
 
 

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door C.H.J. Helders (1985); gedeeltelijk herzien en aangevuld door Bert van der Saag (2008)

1 Algemeen


1.1 Notulen en bijbehorende stukken
Zie ook rubriek 1.2.


74. Register bevattende jaarverslagen, notulen van algemene ledenvergaderingen en notulen van bestuursvergaderingen, 1925 - 1954. -- 1 deel
Bevat: (ingeplakt) jaarverslagen (o.a. van de polocommissie), agenda's, e.d.

75. Stukken aangetroffen in inv.nr. 74, 1933 - 1957. -- 1 omslag
Nog te ordenen en beschrijven.

47. Notulen van de bestuursvergaderingen, 1938 - 1946. -- 1 deel

35. Convocaties en agenda's voor de algemene ledenvergaderingen, 1939 - 1945, 1978, 1995 - 2002. -- 1 omslag

1. Notulen van de algemene ledenvergaderingen, 1954 - 1973. -- 1 deel

61. Bijlagen bij de notulen en jaarverslagen van de secretaris, 1954 - 1973. -- 1 omslag

71. Notulen van bestuurs- en commissievergaderingen, 1974 - 1984. Met bijlagen. -- 1 omslag

86. Notulen van bestuursvergaderingen, 1976 - 1978. Met agenda's en bijlagen. -- 1 omslag
Nog te vergelijken met inv.nr. 71.

88. Notulen van de algemene ledenvergadering, 1978. -- 1 stuk

--. Notulen van de technische commissie, 1983 - 1985.
ZIE: inv.nr. 70

1.2 Ingekomen en uitgaande stukken


2-(70). Ingekomen en uitgaande stukken, 1928 - 1985. -- 16 omslagen

16. Uitgaande stukken, 1969 - 1971. -- 1 omslag
Bevat: Ledenlijsten, financiële jaarverslagen en notulen bestuursvergaderingen.

1.3 Jaarverslagen


46. 1886 - 1899. Met een gedrukte uitgave van 1886 - 1887. -- 1 deel

--. 1925 - 1954.
ZIE: inv.nr. 74

--. 1954 - 1973.
ZIE: inv.nr. 61

1.4 Cluborgaan, jaarboekje


33-(90). Jaarboekjes, later informatieboekjes, 1925, 1926, 1998/1999 - 1999/2000; gedeeltelijk gedrukt. -- 2 deeltjes, 2 katerns

22. De Waterspatter, cluborgaan van GZC, 1947, 1949. -- 3 stukken
Zie ook bibliotheek pernr. 8134.

2 Afzondelijke onderwerpen


2.1 Oprichting, organisatie


34. Statuten en huishoudelijk reglement, 1918, 1955 - 1981, 1994 (concept). Met bijlage, 1995. -- 1 omslag

91. Informatiefolder, ca. 1995. -- 1 katerntje

85. Stukken betreffende de fusie met DONK, 2002, 2003. -- 2 stukken

2.2 Jubilea, geschiedenis


79. Stukken betreffende het 50-jarig jubileum, 1936. -- 5 stukken

38. Stukken betreffende het 70-jarig jubileum, 1956. -- 1 omslag

23-(40). Stukken betreffende het 75-jarig jubileum, 1960 - 1961. -- 4 omslagen

41-(77). Stukken betreffende het 80-jarig jubileum, 1966. -- 1 deel, 1 omslag

80. Stukken betreffende het 90-jarig jubileum, 1976. -- 1 omslag

81. Stukken betreffende het 100-jarig jubileum, 1983, 1986. -- 1 omslag

82. Jubileumkrant ter gelegenheid van het 105-jarig jubileum, 1991. -- 1 katern

83. Stukken betreffende het 110-jarig jubileum, 1996. -- 2 katerns

84. Jubileumkrant ter gelegenheid van het 115-jarig jubileum, 2001. -- 1 katern

2.3 Lidmaatschap


17. Register van leden en donateurs, ca. 1910 - 1923. -- 1 deel

18. Alfabetische ledenlijst, ca. 1935. -- 1 deel

19-20. Lijsten van leden en donateurs, 1939 - 1973. -- 2 omslagen

21. Lidmaatschapskaarten, 1962 - 1963. -- 1 doos

2.4 Financiën


25-31. Kasboeken van inkomsten en uitgaven, 1918 - 1973. -- 7 delen

32. Register van inkomsten, contributies van leden en donateurs, 1964 - 1973. -- 1 deel

--. Financiële jaarverslagen, 1969 - 1971.
ZIE: inv.nr. 16

87. Jaarrekeningen, 1982 - 2000, gedeeltelijk met begrotingen van het volgende jaar. -- 1 pak

2.5 Contacten met derden


2.5.1 Federatie van samenwerkende Goudse zwemverenigingen


49-51. Ingekomen en uitgaande stukken, 1970 - 1974. -- 3 omslagen

2.5.2 Koninklijke Nederlandse Zwembond KNZB


59. Diploma's uitgereikt door de KNZB en andere organisaties, 1934 - 1965. -- 1 omslag

57. Jaarboekjes van de KNZB. 1957 - 1971. -- 8 deeltjes

52. Ingekomen stukken van de KNZB, 1958 - 1962. -- 1 omslag

56. Statuten en werkschema van de KNZB, 1959 - 1968. -- 1 deel

58. Jaarverslagen van de KNZB-subsidiecommissie Zuid-Holland, 1962 - 1969. -- 4 deeltjes

55. Stukken betreffende financieel verkeer met de KNZB,1965 - 1966. -- 1 omslag

53. Ingekomen stukken van en uitgaande stukken aan de KNZB, 1965 - 1970. -- 1 omslag

60. Zwembaden
Uitgave van de KNZB, 1970. -- 1 deeltje

54. Ingekomen stukken van de KNZB, 1972 - 1974. -- 1 omslag

76. Door de KNZB uitgereikte diploma's wegens behaalde kampioenschappen, 1972 - 1977. -- 1 omslag

2.5.3 Kring Gouwe-Rijnstreek van de KNZB


63. Jaarverslagen van de Kring, 1961 - 1968. -- 1 omslag

64-65. Kringkroniek, mededelingenblad van de Kring, 1963 - 1974. -- 2 omslagen

62. Ingekomen stukken van de Kring, 1973 - 1974. -- 1 omslag

2.5.4 Goudse Sportstichting en Goudse Sportraad


67. Stukken betreffende de Sportraad, 1954 - 1963. -- 1 omslag

66. Ingekomen stukken bij en uitgaande stukken van de Stichting, 1973 - 1974. -- 1 omslag

2.5.5 Overige contacten


24. Diverse periodieken van andere clubs, 1960 - 1965. -- 1 omslag

72. Ingekomen stukken van de Federatie van Goudse Sportverenigingen, 1980 - 1983. -- 1 omslag

69. Ingekomen stukken van de gemeente Gouda, 1981 - 1983. -- 1 omslag

73. Ingekomen stukken van de Stichting Ondersteuning Wezijnswerk Gouda, 1981 - 1983. -- 1 omslag

2.6 Zwemwedstrijden, feestelijke activiteiten


42. Programma's en courantenverslagen van tournooien en feestelijke bijeenkomsten, 1888 - 1976. -- 1 omslag

43-44. Programma's en uitslagen van zwemwedstrijden, 1913 - 1981. -- 2 omslagen

48. Foto's van verschillende activiteiten, ca. 1960 - 1970. -- 1 omslag

45. Verslag van oefenwedstrijden en competitie seizoen 1971 - 1972. -- 1 omslag