81 -- Gouda -- Archief krijgsraad schutterij

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door J.E.J. Geselschap (1973)

1 Archief van de krijgsraad


1. Oude resolutieboek
1613 - 1674. -- 1 deel
Aangelegd als naamregister van de officieren, leden van de krijgsraad. Van 1631 tot 1669 werden hierin ook de resoluties van de krijgsraad (vanaf 1628) aangetekend. Tevoren werden de resoluties in het "clachtbouck" genoteerd. Tevens werden hierin de besluiten van de magistraat afgeschreven.

--. Rekening van de burgersweekgelden ten behoeve van de schutterij, met bijlagen, 11 juli - 3 oktober 1653.
ZIE: ac 43 inv.nr. 365 I fol. 216

2-12. Resolutieboeken, (1613) 1669 - 1794. -- 11 delen

15-16. Uittreksels uit de resoluties van de magistraat, (1640) 1678 - 1795. -- 2 delen
Aangelegd conform de resolutie van de krijgsraad van 1 februari 1678.

17. Verordeningen betreffende de schutterij, 1754, 1783 en 1789; gedrukt. -- 3 stukken

13. Dispositieboek
Register van de verzoeken van de schutters en de beschikkingen daarop, 1762 - 1786. -- 1 deel
Aangelegd conform de resolutie van de krijgsraad van 1 februari 1762 om het resolutieboek te ontlasten. Het deel 1787 - 1794 ontbreekt.

14. Convocatieboek
Notulenboek van de bijeenkomsten van de compagniën, 1762 - 1794. -- 1 deel
Aangelegd conform de resolutie van de krijgsraad van 1 februari 1762 om het resolutieboek te ontlasten.
Bevat: Voorin "resolutiën voor te lezen bij het installeeren van nieuwe sergeanten" en naamlijsten van de sergeanten 1721 - 1794.

18. Inventaris der ornamenten en meubilen, toebehoorende aan den krijgsraad, geformeerd anno 1776
Bijgehouden tot 1791. -- 1 katern
Zie ook de inv.nrs. 6 en 8.

--. Nieuwe album vervattende de namen der heeren die de vergulde kop gedronken hebben beginnende met den jare 1779

ZIE: De catalogus van het stedelijk museum te Gouda, 1885, onder nr. 248. De installatiekop wordt daarin beschreven onder cat.nr. 224.

--. Inventaris van het archief, 1781, bijgehouden tot 1795.
ZIE: inv.nr. 9

21. Bekendmakingen van het stadsbestuur betreffende de nieuwe "staatsexercitie" (vorm van militaire oefening, leidend tot de oprichting van zogenoemde vrijkorpsen) in relatie tot de schutterij, september 1783 - januari 1784; gedrukt. -- 3 stukken

2 Archief van de compagnie van de Markt
De schutterij bestond uit vier compagnieën of vendels, overeenkomstig de vier wijken (de Markt, de Gouwe, de Oosthaven en de Westhaven).


19-20. Notulen van de vergaderingen van de officieren, 1769 - 1795. -- 2 delen