220 -- Gouda -- ABVA-KABO

Openbaarheid
Archiefstukken jonger dan 25 jaar zijn NIET OPENBAAR.
De inventarisnummers zijn in dat geval rood en gemarkeerd met een asterisk (*).
 
 

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Plaatsingslijst

samengesteld door Bert van der Saag (1988)

1. Notulen van het G.O. (Georganiseerd Overleg), 1966 - 1982; afdrukken, . -- 1 omslag

2-17. Bijlagen bij de notulen van het G.O., 1967 - 1982. -- 16 omslagen

18-20. Kabo-stukken, (1958) 1964 - 1976. -- 3 omslagen

21. Stukken van Kring 46, 1969 - 1976. -- 1 omslag

22. Rapport van het organisatiebureau Berenschot. Met concept-rapport en verslag eerste fase. 1977 - 1978. -- 1 omslag

23. Rapport Zuidema, 1978. Met bijlagen. -- 1 omslag

24. Personeelsbeleid Gouda. Nota personeelsbeleid Gouda. Working paper. Verslagen stuurgroepvergaderingen, 1974 - 1980. -- 1 omslag

25-30. Diverse stukken, 1968 - 1983. -- 6 omslagen