43 -- Gouda -- Oud-notarieel archief

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door G.J.J. Pot (1927), met aanvullingen en verbeteringen door M. van Hattum, J.E.J. Geselschap en B.J. van der Saag

01 Cornelis Willemsz Coolwijck
Geadmitteerd 03-05-1580.


2.a. Repertorium, 1580 juli 10 - 1632 juli 4. -- 1 deel

1. Akten; afschriften, 1593, 1602, 1616. -- 3 stukken (1 perkament)
Nadere toegang: verzamelindex

2. Minuut-akten, 1605, 1606, 1611, 1612 en 1618. -- 4 stukken, 1 katerntje
Nadere toegang: verzamelindex

02 Jan Reiniersz van Wourden
Geadmitteerd 03-05-1588.


4. Minuut-akten, 1595, 1613, 1616 en 1619. -- 4 stukken
Nadere toegang: verzamelindex

03 Jan Florisz de Jager
Geadmitteerd 21-07-1595.


5-6. Minuut-akten, 1596 - 1619. -- 2 omslagen
Sommige akten zijn afkomstig van Cornelis Jobsz van Oudewater.
Nadere toegang: verzamelindex

7. Minuut-akte. 1624. -- 1 stuk
Nadere toegang: verzamelindex

8. Afschrift van een akte. 1626. -- 1 stuk
Ontbreekt sinds 1927.

04 Thomas Evertsz Puttershouck
Geadmitteerd 17-08-1596. Overleden november 1629.


9-25. Minuut-akten, 1596 - 1629. -- 12 delen en 5 *** pakken
Zie ook inv.nrs. 24, 25 en 39. In inv.nr. 10 bevindt zich een index.
Nadere toegang: verzamelindex

26-37. Testamenten, codicillen enz. 1596 - 1629. -- 10 delen en 2 pakken
Met indices. Een gedeelte is kennelijk ook in de verzamelindex verwerkt.

38. Inventarissen, voorwaarden voor overeenkomsten, en andere akten, 1598 - 1625 en z.d. (o.a. 1652 ?). -- 1 pak

39. Minuut-akten, 25 en 30 maart 1623. -- 1 stuk

05 Cornelis Jorisz Boslandt
Geadmitteerd 12-03-1599. Tevens procureur.


57-58. Minuut-akten, 1599 - 1629. -- 2 pakken
Nadere toegang: verzamelindex

06 Frans Pietersz Vereyck
Geadmitteerd 08-04-1604. Klerk ter secretarie.


59-60. Minuut-akten en afschriften van akten. 1604 - 1613. -- 2 delen
Zie ook inv.nr. 6. De protocollen bevatten jaarsgewijze indices.

61-63. Minuut-akten, 1613 - 1618. -- 3 delen
De protocollen E - H (inv.nrs. 61 en 62) bevatten jaarsgewijze alfabethische indices.

07 Reinier Cornelisz Coolwijck
Geadmitteerd 15-07-1608.


64-(73). Minuut-akten, 1608 - 1620. -- 9 delen, 1 pak, 1 katern
In elk van de inv.nrs. 64, 65, 67, 69, 70, 74 en 75 bevindt zich een index.

74-75. Testamenten, codicillen, revocatiën, akten van huwelijksvoorwaarden, enz. 1609 - 1619. -- 2 delen

08 Cornelis van de Houff
Geadmitteerd 14-01-1612. (Zie ac 1 inv.nr. 92 = voordracht 16-12-1611.)


76-91. Minuut-akten, 1612 - 1635. -- 12 delen en 4 pakken
In ieder van de inv.nrs. 77 - 88 en 90 bevindt zich een index.

92. Indices. 1613 - 1634. -- 1 omslag
Jaarsgewijze ingericht.

09 Evert Thomasz van Puttershouck
Geadmitteerd 11-04-1615. (Zie ac 1 inv.nr. 93 = brieven van voorschrijving 30-03-1615.)


93-94. Minuut-akten, 1615 - 1651. -- 2 pakken
Nadere toegang: verzamelindex

10 Rommer Michielsz Vlack
Geadmitteerd 22-06-1615. (Zie ac 1 inv.nr. 93 = 24-07-1615.)


99-101. Minuut-akten, 1615 - 1620. -- 3 pakken
Nadere toegang: verzamelindex

11 Dominicus Douw
Geadmitteerd 08-01-1619. (Zie ac 1 inv.nr. 94 = 12-01-1619.)


102-104. Minuut-akten, 1619 - 1661 (1664). -- 20 pakken
Hierin komen ook akten voor gepasseerd voor de notaris Douw in 1664. Zie ook de noot onder inv.nr. 122.

102-104. Testamenten, codicillen, enz. -- 3 pakken

105-107. Contracten, "submissiën" en akkoorden. -- 2 pakken

108-110. Attestaties, enz. -- 3 pakken

111-113. Allerhande notariële akten. -- 3 pakken

115-116. Akten van schuldbekentenis, verbintenissen en transportakten. -- 2 pakken

117-118. Akten van volmacht. -- 2 pakken

119-120. Koopvoorwaarden en verhuringen van huizen en erven. -- 2 pakken

114. Akten van huwelijksvoorwaarden. -- 1 pak
Genummerd: 1 - 121

121. Allerhande inventarissen. -- 1 pak
Genummerd: 1 - 122.

122. Inhoudsopgaven. 1619 - 1661 (1664). -- 1 deel
Deze inhoudsopgaven vermelden de inhoud van de hierboven genoemde pakken stuksgewijze, in volgorde van de nummers die op de akten enz. zijn aangebracht. Inv.nr. 107 bevat in tegenstelling tot de aanduiding in de inhoudsopgave niet alleen attestaties, maar ook stukken van diverse aard. De bescheiden in laatstgenoemd inv.nr. zijn ook niet doorlopend genummerd.

12 IJsbrand Swaenswijck
Datum van admissie niet bekend. Creatie door de staten van Holland 01-04-1620.


123. Testamenten; minuut-akten, 1620 juni 1 - 1625 juli 29. -- 1 deel
Inliggend een huurcontract d.d. 8 januari 1627. Voorin een alfabateische index.

13 Jan van Beest
Geadmitteerd 26-05-1621 te Schiedam. Notaris aldaar 1622 - 1647.


124. Minuut-akte. 1629 mei 10. -- 1 stuk
Nadere toegang: verzamelindex

125. Contract, november 1632; afschrift. -- 1 stuk
Nadere toegang: verzamelindex

14 Gerrit Quirijnsz Hola
Geadmitteerd 20-09-1621. (Zie ac 1 inv.nr. 95 = 02-10-1621.)


126-132. Minuut-akten, 1622 - 1632. -- 7 delen
In elk van de inv.nrs. 129 - 131 bevindt zich een alfabetische index.

15 dr. Theodorus (of Dirk) Vlack
Geadmitteerd 26-08-1622. (Zie ac 1 inv.nr. 95 = 30-08-1622.)


133-138. Minuut-akten, 1622 - 1664. -- 8 pakken
Nadere toegang: verzamelindex

139-140. Verkopingen, verhuringen, enz. -- 2 pakken

16 Adriaan Lenaartsz Jongkindt
Begraven 15-08-1627.


143-145. Minuut-akten, 1623 - 1627. -- 3 pakken
Nadere toegang: verzamelindex

17 Cornelis Evertsz Puttershouck
Geadmitteerd 21-02-1625.


153-156. Testamenten. -- 4 delen xxx

146-152. Minuut-akten, 1625 - 1663. -- 4 delen en 7 pakken
In elk van de inv.nrs. 146, 150, 153 - 155 bevindt zich een index.
Nadere toegang: verzamelindex (147, 148, 151, 152 en 156)

18 Lambert Coppert
Geadmitteerd 18-08-1626. (Zie ac inv.nr. 96 = 22-08-1626.)


164-(168). Minuut-akten, 1626 - 1654. -- 5 delen
In ieder deel bevindt zich een index.

19 mr. Barend Rhijnenburgh
Geadmitteerd 17-09-1629. Begraven 17-09-1657.


169. Koopcontrakten, 22 februari 1630 - 19 maart 1654. -- 1 pak
Nadere toegang: verzamelindex

171. Attestaties, 1631 mei 2 - 1657 mei 7. -- 1 pak
Nadere toegang: verzamelindex

173. Schuldbekentenissen, 1 augustus 1633 - 13 december 1653. -- 1 pak

170. Akkoorden, 1 juli 1633 - 11 november 1655. -- 1 pak
Nadere toegang: verzamelindex

174. Testamenten, 20 april 1633 - 4 januari 1657. -- 1 pak

172. Akten van volmacht, 29 april 1653 - 28 november 1655. -- 1 pak
Nadere toegang: verzamelindex

20 Joris Boslandt
Geadmitteerd 30-11-1629.


178-180. Minuut-akten, 1630 - 1638. -- 3 pakken
Nadere toegang: verzamelindex

181. Akte, waarbij burgemeesters van Gouda Joris Boslandt tot executeur van een testament surrogeren, 1631. -- 1 stuk

21 Jan Honius
Geadmitteerd 23-02-1633. (Zie ac 1 inv.nr. 97 = 05-03-1633.) Tevens procureur.


182-198. Minuut-akten, 1633 - 1649. -- 17 omslagen
In elk van de inv.nrs. 182, 184 - 190, 193, 195 - 198 bevindt zich een index.

22 Symon Gerritsz Beuck
Geadmitteerd 01-02-1634. (Zie ac 1 inv.nr. 97 = 13-06-1634.)


199. Protocol van obligaties en kwitanties, 1634 sep. - 1638 sep. -- 1 deel
Voorin een alfabetische index. Zie: Jaarverslag Algemeen Rijksarchief 1926, aanw. VII, nr. 2.

23 Wouter Coppert
Geadmitteerd 16-06-1634. (Zie ac 1 inv.nr. 97 = 24-06-1634.) Tevens procureur.


200-213. Minuut-akten, 1634 - 1667. -- 14 delen

214. Index over de periode 1634 - 1667. -- 1 deel
Jaarsgewijze ingericht.

24 Nicolaas Straffintveldt
Geadmitteerd 16-06-1634. (Zie ac inv.nr. 97 = 24-06-1634.)


215-(258). Minuut-akten, 1634 - 1681. -- 44 delen

259. Index over de periode 1634 - 1681. -- 1 deel
Jaarsgewijze ingericht.

260. Notariële grosse van een onderhandse koopcedel van land, 1654. -- 1 stuk

25 Gerrit Pietersz van Beest
Datum van admissie niet bekend. Van Beest was stadssecretaris.


261. Minuut-akten, 1635 - 1652. -- 1 band
Zie: Jaarverslag Algemeen Rijksarchief 1921, Aanw. II, nr. 1.

26 Willem Ariense van der Helm
Geadmitteerd 13-12-1639. (Zie ac 1 inv.nr. 98 = 23-12-1639.)


262-266. Minuut-akten, 1641 - 1653. -- 5 pakken
Nadere toegang: verzamelindex

27 Antonis Jansz Verveen
Geadmitteerd 05-01-1645. (Zie ac 1 inv.nr. 99 = brieven van voorschrijving 24-12-1644; admissie 17-01-1645.)


267-282. Minuut-akten, 1645 - 1661. -- 16 pakken
In elk van de inv.nrs. 280 en 282 bevindt zich een index.
Nadere toegang: verzamelindex

28 Aart Geerlofsz Endenburch
Geadmitteerd 18-07-1645. (Zie ac 1 inv.nr. 99 = 15-08-1645.)


283. Minuut-akten, 25 juli 1645 - 7 april 1652. -- 1 pak
Nadere toegang: verzamelindex

29 Dirck Govertsz Bullick
Geadmitteerd 30-06-1645. (Zie ac 1 inv.nr. 99 = 19-08-1645.)


284-(284). Minuut-akten, 1645 - 1650. -- 2 omslagen
Nadere toegang: verzamelindex

30 Dirck Beuck
Geadmitteerd 13-11-1646. (Zie ac 1 inv.nr. 100 = brieven van voorschrijving 11-11-1646.)


285-286. Minuut-akten, 1648 - 1657. -- 2 delen

31 Jacob van der Tocht
Geadmitteerd 01-05-1647. (Zie ac 1 inv.nr. 100 = 04-05-1647; in plaats van Vlack?) Tevens procureur.


287-301. Minuut-akten, 1647 - 1663. -- 8 delen en 7 omslagen
In ieder van de inv.nrs. 287 - 292, 294 - 298 bevindt zich een index.

32 Laurens Balbian
Geadmitteerd 04-07-1647. (Zie ac 1 inv.nr. 100 = 13-07-1647.) Tevens procureur.


318-(355). Minuut-akten, 1647 - 1697. -- 38 delen
In ieder deel een index.

33 Willem Reiniersz Coolwijck
Geadmitteerd 14-10-1650. (Zie ac 1 inv.nr. 100 = 22-10-1650.)


357-364. Minuut-akten, 1650 - 1667. -- 8 pakken
Nadere toegang: verzamelindex

34 Jacobus Puttershouck
Geadmitteerd 12-01-1651. (Zie ac 1 inv.nr. 101 = 21-01-1651.) Notaris te 's-Gravenzande, 1670 okt. - 1673 aug.


365-373. Minuut-akten, 1650 - 1688. -- 9 pakken
Notaris te 's Gravenzande 1670 okt. - 1673 aug.
Nadere toegang: verzamelindex

35 Adriaan Schoonhoven
Geadmitteerd 04-10-1653. (Zie ac 1 inv.nr. 101 = brieven van voorschrijving 11-10-1652.) Tevens procureur.


375-389. Minuut-akten en afschriften van akten, 1653 - 1679. -- 10 delen en 5 pakken
In elk van de inv.nrs. 375, 379, 381 - 388 bevindt zich een index, die in inv.nrs. 375, 379, 381 en 382 jaarsgewijze zijn bijgehouden.

36 Willem Honius
Geadmitteerd 01-12-1653. (Zie ac 1 inv.nr. 101 = 06-12-1653.)


390. Minuut-akten, 20 oktober 1653 - 11 december 1663. -- 1 pak
Nadere toegang: verzamelindex

391. Verzoekschrift van Johan van de Broeck, controleur van de convooien en licenten te Tilburg, aan de gecommitteerde raden ter admiraliteit te Rotterdam; minuut, z.j. (ca. 1663). -- 1 stuk

37 Dammis van Swaenswijck
Geadmitteerd 05-01-1654. (Zie ac 1 inv.nr. 101 = 17-01-1654.)


392-393. Minuut-akten, 1654 - 1673 -- 2 delen
Nadere toegang: verzamelindex

38 Izaak Luyt
Geadmitteerd 25-02-1655. (Zie ac 1 inv.nr. 101 = 09-03-1655.) Tevens procureur.


394-409. Minuut-akten, 1655 - 1673. -- 16 delen
In elk van de inv.nrs. 394 - 408 bevindt zich een index.

410. Brief over behandelde zaken, 1658. -- 1 stuk

39 Gijsbert Puttershouck
Geadmitteerd 24-03-1656. (Zie ac 1 inv.nr. 102 = 11-04-1656.)


411-417. Minuut-akten, 1656 - 1678. -- 3 pakken en 4 omslagen
Nadere toegang: verzamelindex

418. Akte van openbare verkoping van land onder Sluipwijk, 1660. -- 1 stuk

40 Antonie van Meeuwen
Geadmitteerd 31-12-1660. (Zie ac 1 inv.nr. 103 = 04-01-1661.) Tevens procureur.


420-446. Minuut-akten, 1661 - 1694. -- 27 delen

447. Index over de periode 1661 - 1694. -- 1 deel
Jaarsgewijze ingericht.

41 Adriaan Jongkindt
Geadmitteerd 11-07-1662. (Zie ac 1 inv.nr. 103 = 15-07-1662.) Tevens procureur. Begraven 22-09-1700.


448-(458). Minuut-akten, 1662 - 1700. -- 6 pakken en 7 delen
In elk van de inv.nrs. 448, 449 en 455 - 458 bevindt zich een index.

42 Cornelis van Rossen
Geadmitteerd 22-12-1667. (Zie ac 1 inv.nr. 53 = admissie 10-03-1668.)


459-464. Minuut-akten, 1668 - 1673. -- 6 delen
Alle delen bevatten een index, behalve 1673 (inv.nr. 464).

43 Wilhelmus Tombergen = Tombergius
Geadmitteerd 19-12-1667. (Zie ac 1 inv.nr. 55 = 06-10-1673.)


465-472. Minuut-akten, 1673 - 1696. -- 8 delen
Hiaat van 1682 - 1686; in ieder deel een index.

44 Johan van Dam
Geadmitteerd 02-03-1668. (Zie ac 1 inv.nr. 104 = 20-04-1669.) Begraven 25-08-1691.


473-(474). Minuut-akten, 1669 - 1690. -- 2 pakken
Nadere toegang: verzamelindex

45 Karel Clouwert
Geadmitteerd 28-10-1670. (Zie ac 1 inv.nr. 105 = brieven van voorschrijving 18-10-1670.)


475-478. Minuut-akten, 1674 - 1677. -- 4 delen
Nadere toegang: verzamelindex

46 Simon Berckel
Geadmitteerd 26-10-1677. (Zie ac 1 inv.nr. 107 = 05-01-1682.)


479. Minuut-akten, 1682 - 1684. -- 1 pakje
Nadere toegang: verzamelindex

47 Johan Crabeth
Geadmitteerd 02-11-1679. (Zie ac 1 inv.nr. 106 = 05-11-1679 in plaats van Adriaan Schoonhoven.) Tevens procureur.


480-493. Minuut-akten, 1679 - 1693. -- 14 delen

494. Index over de periode 1679 - 1693. -- 1 deel
Jaarsgewijze ingericht.

48 Gerard Luyt
Geadmitteerd 19-11-1681. (Zie ac 1 inv.nr. 107 = 05-01-1682.)


495-500. Minuut-akten, 1682 - 1688. -- 6 delen
Nadere toegang: verzamelindex

49 Arnoldus Schoonhoven
Geadmitteerd 19-11-1681. (Zie ac 1 inv.nr. 108 = 08-03-1688 in plaats van Jacob Puttershoeck.)


501-504. Minuut-akten, 1688 - 1718. -- 4 pakken
In elk van de inv.nrs. bevindt zich jaarsgewijze een index.

50 Johan van Middelland
Geadmitteerd 13-12-1686. (Zie ac 1 inv.nr. 108 = 28-12-1686.) Tevens procureur.


505-512. Minuut-akten, 1687 - 1715. -- 8 delen
Nadere toegang: verzamelindex

51 Justus Everswinckel
Geadmitteerd 29-04-1687. (Zie ac 1 inv.nr. 108 = 03-12-1687.)


513-528. Minuut-akten, 1687 - 1721. -- 16 delen
In elk van de inv.nrs. bevindt zich jaarsgewijze een index.

52 Dirk van der Tocht
Geadmitteerd 13-11-1691. (Zie ac 1 inv.nr. 109 = 21-12-1691 in plaats van Johan van Dam.) Tevens procureur.


534. Index over de periode 1691 - 1701. -- 1 deel
Jaarsgewijze ingericht.

529-533. Minuut-akten, 1691 - 1706. -- 5 delen

53 Andries Timmer
Geadmitteerd 01-02-1695. (Zie ac 1 inv.nr. 109 = 02-05-1695.) Tevens procureur.


535-(573). Minuut-akten, 1695 - 1735. -- 39 delen

574-575. Indices over de periode 1695 - 1735. -- 2 delen
Jaarsgewijze ingericht.

54 Huibert van Eyck
Geadmitteerd 20-12-1696. (Zie ac 1 inv.nr. 110 = 12-12-1696.) Tevens procureur.


576-583. Minuut-akten, 1697 - 1715. -- 8 banden
In elke band jaarsgewijze een index. De banden zijn in omgekeerde volgorde gebonden, d.w.z. het oudste jaar achteraan.

55 Hendrik Smits
Geadmitteerd 17-09-1700. (Zie ac 1 inv.nr. 116 = 31-12-1721 in plaats van Justus Everswinckel.)


584-590. Minuut-akten, 1722 - 1750. -- 7 delen
In elk deel jaarsgewijze een index.

56 Cornelis Zoet
Geadmitteerd 15-12-1700. (Zie ac 1 inv.nr. 114 = afstand 08-03-1714.)


591-593. Minuut-akten, 1701 - 1712. -- 3 delen
In elk deel jaarsgewijze een index.

57 Koenraad Sceperus
Geadmitteerd 19-12-1703. (Zie ac 1 inv.nr. 111 = 13-10-1703.) Tevens procureur.


594-599. Minuut-akten, 1703 - 1721. -- 6 delen
In elk deel jaarsgewijze een index.

58 Gerrit (of Gerard) Pijper
Geadmitteerd 06-11-1703. (Zie ac 1 inv.nr. 111 = 23-02-1705.) Tevens procureur.


600-617. Minuut-akten, 1705 - 1754. -- 18 delen
In elk deel jaarsgewijze een index.

59 Robbert Daesdonck
Geadmitteerd 06-05-1705. Tevens procureur.


618-620. Minuut-akten, 1705 - 1716. -- 3 delen
Nadere toegang: verzamelindex

60 Reinier Crabeth
Geadmitteerd 14-01-1708. (Zie ac 1 inv.nr. 112 = 07-09-1708.)


621-627. Minuut-akten, 1708 - 1731. -- 7 delen
In elk deel een index.

61 Leendert van der Valk
Geadmitteerd 09-10-1708. (Zie ac 1 inv.nr. 115 = 18-07-1718 in plaats van Arnoldus Schoonhoven.)


628-633. Minuut-akten, 1718 - 1730. -- 6 delen
In elk deel jaarsgewijze een index.

62 Cornelis van Eyck
Geadmitteerd 26-02-1711. (Zie ac 1 inv.nr. 114 = 12-11-1715.)


634-638. Minuut-akten, 1711 - 1727. -- 5 delen
In elk deel jaarsgewijze een index.

63 Adriaan de Kedts
Geadmitteerd 22-09-1712. (Zie ac 1 inv.nr. 114 = 08-03-1714 in plaats van Cornelis Zoet.) Tevens procureur.


639-645. Minuut-akten, 1714 - 1729. -- 7 delen

646. Index over de periode 1714 - 1729. -- 1 deel
Jaarsgewijze ingericht.

64 Jan van Nek
Geadmitteerd 01-11-1712


647-649. Minuut-akten, 1718 - 1761. -- 3 delen

650. Index over de periode 1718 - 1761. -- 1 deel
Jaarsgewijze ingericht.

65 Cornelis Swanenburch
Geadmitteerd 23-05-1721. (Zie ac 1 inv.nr. 116 = 31-12-1721 in plaats van C. Sceperus.)


666. Index over de periode 1721 - 1750. -- 1 deel
Jaarsgewijze ingericht.

651-665. Minuut-akten, 1722 - 1750. -- 15 delen

66 Abraham de Roode
Geadmitteerd 18-07-1725. (Zie ac 1 inv.nr. 117 = 10-06-1727.) Overleden juli 1729.


667. Minuut-akten, 1727 juni 25 - 1729 juli 12. Met index. -- 1 deel

67 Hendrik van Heuven
Geadmitteerd 19-11-1726. (Zie ac 1 inv.nr. 117 = 09-06-1727.) Tevens procureur.


668-682. Minuut-akten, 1727 - 1741. -- 15 delen

683. Index over de periode 1727 - 1741. -- 1 deel
Jaarsgewijze ingericht.

68 Willem Jacob Panhuys
Geadmitteerd 00-10-1729. (Zie ac 1 inv.nr. 118 = 08-11-1729; afstand 15-09-1732.)


684. Minuut-akten, 17 november 1729 - 24 augustus 1732. Met voor elk jaar een index. -- 1 deel

69 Frederik Luyt
Geadmitteerd 19-09-1730. (Zie ac 1 inv.nr. 118 = 19-10-1730.) Tevens procureur.


685-716. Minuut-akten, 1730 - 1777. -- 32 delen

717. Index over de periode 1730 - 1777. -- 1 deel
Jaarsgewijze ingericht.

70 Pieter de la Coste
Geadmitteerd 06-04-1736. (Zie ac 1 inv.nr. 119 = 17-04-1736.)


718-744. Minuut-akten, 1736 - 1788. -- 27 delen

745-746. Indices over de periode 1736 - 1788. -- 2 delen
Jaarsgewijze ingericht.

71 Willem la Force
Geadmitteerd 04-10-1737. (Zie ac 1 inv.nr. 120 = 08-12-1738.) Tevens procureur.


747-776. Minuut-akten, 1739 - 1766. -- 30 delen
In ieder deel een index.

777. Index over de periode 1739 - 1766. -- 1 deel
Jaarsgewijze ingericht.

72 Gerrit Verhoek
Geadmitteerd 17-03-1740. (Zie ac 1 inv.nr. 121 = 11-08-1741.)


778-779. Minuut-akten, 1741 - 1743. -- 2 delen
In inv.nr. 778 ligt een index over de jaren 1741 - 1743.

73 Arend de Zeeuw
Geadmitteerd 25-05-1740. (Zie ac 1 inv.nr. 121 = 11-06-1743.)


780-782. Minuut-akten, 1743 - 1746. -- 3 delen
In ieder deel een index.

74 mr. Gerard van Zelder van Beveren
Geadmitteerd 29-05-1743. (Zie ac 1 inv.nr. 122 = 30-12-1746 in plaats van Arend de Zeeuw.)


786. Uittreksel van een akte, 12 oktober 1746, en afschrift van een akte, 9 mei 1752. -- 2 stukken

783-785. Minuut-akten, 1747 - 1752. -- 3 pakken

75 Cornelis Brack
Geadmitteerd 20-04-1747. (Zie ac 1 inv.nr. 123 = 30-07-1751.) Tevens procureur.


787-818. Minuut-akten, 1751 - 1781. -- 32 delen

819. Index over de periode 1752 - 1779. -- 1 deel
Alfabetisch-chronologisch ingericht.

76 mr. Balthazar Jan Gabry
Geadmitteerd 17-07-1748. (Zie ac 1 inv.nr. 123 = 20-04-1750 in plaats van C. Zwanenburgh.)


820-834. Minuut-akten, 1750 - 1777 -- 15 delen

835. Index over de periode 1750 -1777. -- 1 deel
Jaarsgewijze ingericht.

77 Robbert Gerard Aemilius
Geadmitteerd 31-12-1754. (Zie ac 1 inv.nr. 124 = 12-12-1754 in plaats van G. Pijper.) Tevens procureur.


836-838. Minuut-akten, 1755 - 1760. -- 3 delen

839. Index over de periode 1755 - 1760. -- 1 deel
Jaarsgewijze ingericht.

78 Willem van der Wagt
Geadmitteerd 16-05-1757. (Zie ac 1 inv.nr. 125 = 07-05-1759 in plaats van Van Zelder.)


840-863. Minuut-akten, 1759 - 1805. -- 24 delen

864. Inhoudsopgave over 1759 - 1788 en 1797 - 1805. -- 1 deel
Jaarsgewijze ingericht.

79 Allard Pierson
Geadmitteerd 07-05-1760. (Zie ac 1 inv.nr. 125 = 30-08-1760 in plaats van Aemilius.) Tevens procureur. (Zie ac 43 inv.nr. 1224 nr. 35.)


865-913. Minuut-akten, 1760 - 1811. -- 48 delen en 1 pak

914-915. Indices. 1760 - 1811. -- 2 delen
Jaarsgewijze ingericht; vanaf 1771 op familienaam.

80 Robbert Hendrik Daesdonck
Geadmitteerd 29-05-1761. (Zie ac 1 inv.nr. 126 = 01-06-1761 in plaats van Jan van Nek.) Tevens procureur.


916-927. Minuut-akten, 1761 - 1780. -- 12 delen

928. Index over de periode 1761 - 1780. -- 1 deel
Jaarsgewijze ingericht.

81 Joan Jansz Boers
Geadmitteerd 01-09-1766. (Zie ac 1 inv.nr. 127 = 05-08-1766 in plaats van W. la Force.) Tevens procureur. Begraven 18-02-1805.


929-992. Minuut-akten, 1766 - 1805 -- 64 delen

993-994. Indices. 1766 - 1805. -- 2 delen
Alfabetisch-chronologisch ingericht.

82 Mr. Frederik van Breda
Geadmitteerd 02-05-1769. (Zie ac 1 inv.nr. 130 = 09-09-1777 in plaats van F. Luyt.)


995-997. Minuut-akten, 1777 - 1790. -- 3 delen

83 Jeremias van der Grijp
Geadmitteerd 15-05-1777. (Zie ac 1 inv.nr. 131 = 22-01-1782 in plaats van C. Brack.) Tevens procureur.


998-1034. Minuut-akten, 1782 - 1819. -- 37 delen

1050. Alfabetische index op de achternamen van de comparanten, 1782 - 1819. -- 1 band

1043-1049. Registers van wisselprotesten, 1812 - 1818. -- 7 stukken

1035-1042. Repertoires, 1812 - 1819. -- 8 stukken

84 Cornelis van Alphen
Geadmitteerd 16-01-1778. (Zie ac 1 inv.nr. 130 = 05-01-1778 in plaats van B. Gabry.)


1051-1080. Minuut-akten, 1778 - 1808. -- 30 delen
In ieder deel bevindt zich een index.

1081. Index over de periode 1778 - 1808. -- 1 deel
Alfabetisch-chronologisch ingericht.

85 Pieter Daesdonck
Geadmitteerd 16-03-1780. (Zie ac 1 inv.nr. 130 = 22-02-1780 in plaats van R. Daesdonck.) Tevens procureur.


1082-1104. Minuut-akten, 1780 - 1803. -- 23 delen

1105. Index over de periode 1780 - 1803. -- 1 deel
Jaarsgewijze ingericht; alfabetisch op voornamen.

86 Izaak Petrus Gosenson
Geadmitteerd 22-04-1788. (Zie ac 1 inv.nr. 133 = 20-12-1788 in plaats van P. de la Coste.) Tevens procureur.


1106-1122. Minuut-akten, 1789 - 1801. -- 17 delen

1123. Index over de periode 1789 - 1801. -- 1 omslag

87 Jacob Polijn
Geadmitteerd 25-06-1789. (Zie ac 1 inv.nr. 133 = 17-08-1790 in plaats van F. van Breda.)


1124-1125. Minuut-akten, 1790 - 1795. -- 2 delen

88 Paulus Ruben van Hoven
Geadmitteerd 01-07-1789. (Zie ac 1 inv.nr. 133 = 04-07-1789 in plaats van W. van der Wacht.)


1126. Minuut-akten, 22 oktober 1789 - 11 december 1794. Met inhoudsopgave. -- 1 deel

89 Lieve de Jonge Borgerhoff
Geadmitteerd 17-05-1794. (Zie ac 1 inv.nr. 256 = 12-07-1808 in plaats van P. Daesdonck.)


1127. Minuut-akten, 4 augustus 1808 - 17 februari 1809. Met inhoudsopgave. -- 1 pak

90 mr. Rutger Metelerkamp
Geadmitteerd 16-12-1794. (Zie ac 1 inv.nr. ... = 26-12-1794 in plaats van P. van Hoven.)


1128. Minuut-akten, 1795 feb. 14 - feb. 28. Met inhoudsopgave. -- 1 pak

91 Johan David Schiffer
Geadmitteerd 20-09-1796. (Zie ac 1 inv.nr. 224 = 27-09-1796 in plaats van Jacob Polijn; zie ook ac 1 inv.nr. 274 fol. 249.) Tevens procureur.


1129-(1149). Minuut-akten, 1769 - 1826. -- 21 delen

1161. Alfabetische index op de achternamen van de comparanten, 1796 - 1826. -- 1 deel

1150-1158. Repertoires, 1812 - 1826. -- 9 stukken

1159-1160. Registers van wisselprotesten, 1812 - 1826. -- 2 stukken

92 Willem Jan Swanenburg Boers
Geadmitteerd 26-03-1801. (Zie ac 1 inv.nr. 229 = 14-04-1801 in plaats van J. Gosenson.)


1162-1175. Minuut-akten, 1801 - 1811. -- 14 delen

1176. Index over de periode 1801 - 1811. -- 1 deel
Jaarsgewijze ingericht.

93 Koenraad Hardenberg
Geadmitteerd 23-12-1808. (Zie ac 1 inv.nr. 256 = 27-12-1808 in plaats van C. van Alphen.)


1177-1219. Minuut-akten, 1808 - 1834. -- 42 delen en 1 pak

1222-1223. Registers van wisselprotesten, 1812 - 1833. -- 2 banden

1220-1221. Repertoires, 1812 - 1834. -- 2 banden

94 Jan Mauritius van Kempen
Functioneerde 03-09-1813 - 29-01-1818 (18-02-1818).


1225-1227. Repertoires, 1813 - 1817. -- 3 stukken
Fotokopie van het exemplaar in het archief van de Rechtbank van 1e aanleg, Gem.archief Rotterdam, inv.nrs. 207 - 212 (33 blz.).

1224. Minuut-akten, 1813 sep. 3 - 1818 jan. 29. -- 1 pak

95 Willem Blok
Functioneerde 11-06-1818 - 22-08-1823. Tevens procureur. (Zie ook ac 5 = notariële archieven Bloemendaal.)


1228-1229. Minuut-akten, 1818 - 1823. -- 2 pakken

1230-1236. Repertoires, 1818 - 1823. -- 7 stukken

1237-1239. Registers van wisselprotesten, 1818 - 1823. -- 3 stukken

96 Guillaume Jaques ten Brummeler
Functioneerde 21-06-1819 - 10-10-1842.


1271-1278. Registers van wisselprotesten, 1819 - 1838. -- 8 stukken

1240-(1258). Minuut-akten, 1819 - 1842. -- 19 pakken

1259-1270. Repertoires. 1819 - 1842. -- 12 stukken

97 Cornelius Catharinus Krom
Functioneerde 09-02-1824 - 15-10-1842.


1291-1295. Repertoires, 1824 - 1840. -- 5 stukken
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Vervilt door vochtschade.)

1296-(1305). Registers van wisselprotesten, 1824 - 1842. -- 11 stukken

1279-(1290). Minuut-akten, 1824 - 1842. -- 14 pakken

98 Willem Jacob Droogleever Fortuyn
Functioneerde 13-04-1835 - 12-10-1842.


1318-1319. Repertoires, 1835 - 1840. -- 2 stukken

1320. Register van wisselprotesten, 17 maart 1835 - 17 oktober 1840. -- 1 stuk
Geen index aanwezig.

1306-1317. Minuut-akten, 1835 - 1842. -- 12 pakken

99 Aangetroffen archiefbescheiden
Nog te beoordelen waar deze stukken (o.a. in de collectie varia) zullen worden geplaatst.


1338. Akten uit banden van protocollen, 1557, 1611 - 1625 en z.d. -- 1 pak

1321. Akte van verkoping door het hof van Holland van het huis De Vergulde Eenhoorn te Rotterdam, 1597. -- 1 stuk

1339. Index op namen van comparanten (?) van ..., (17e eeuw). -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

1334. Klad van een gebod (afkondiging) van een boelhuis te Terheide ten overstaan van schout en gerecht van Monster te houden, z.d. (17de eeuw). -- 1 stuk

1322. Klad van een "advertissement van rechten", aan "welboren mannen van Nukoop" overgeleverd door de baljuw, ca. 1610. -- 1 stuk

1323. Verhoor op vraagpunten, gehouden voor de schout van Waalwijk, 1629. -- 1 stuk

1325. Akte van erfdienstbaarheid betreffende een stuk vaart in Hoogeveen, ten behoeve van Rotterdam, verleden voor baljuw en schout en schepenen van Hoogeveen, 1642; authentiek afschrift. -- 1 stuk

1324. Stukken van boedels en rechtzaken te Gouda, 1642 - 1660 en z.d. -- 8 stukken

1326. Voorwaarden van verkoping van land in de Willens, te aanvaarden in 1650. -- 1 stuk

1327. Uittreksel uit het rechtboek van Hekendorp, bevattende een voorlopige uitspraak. 1651. -- 1 stuk

1328. Dagvaarding en aantekeningen van zaken van de procureur te Gouda (Gijsbert of Jacob Puttershouck), 1654 - 1660. -- 3 stukken

1329. Akten van overdracht van ordonnanties aan een inwoner van Nieuwerkerk a/d IJssel, 1656. -- 1 stuk

1330. Verklaring van Martijntje Floris Verduyn, dat zij geen brieven tot last van Otto van Westrenen had. 1658. -- 1 stuk

1331. Onderhands testament van Maaiken Pieters Landuit, vrouw van Jacop Mattheus de Vrient, in een stad (Gouda?) gemaakt, 1659. -- 1 stuk

1332. Rekening van Mattheus Jongkint als collecteur van het schutgeld van de nieuwe sluis te Gouda, 1670. -- 1 stuk
Exemplaar voor de rendant.

1333. Grosse van een inventaris van een nalatenschap, gemaakt ten overstaan van schout en schepenen van Boskoop, tot het verkrijgen van beneficie van inventaris, 1674. -- 1 stuk

1335. Kladden en verzoekschriften aan de magistraat, burgemeesters of schepenen van Gouda, (ca. 1700) - 1714. -- 8 stukken

1337. Gedeelte van een klad van een advies, z.d. (waarschijnlijk begin 18de eeuw). -- 1 stuk

1336. Uitspraak van de commies Maarten Deym in een geschil tussen buren te Schiedam over een kozijn, 1709. -- 1 stuk