114 -- Gouda -- Voetbalvereniging F.C. Olympia

Openbaarheid
Archiefstukken jonger dan 25 jaar zijn NIET OPENBAAR.
De inventarisnummers zijn in dat geval rood en gemarkeerd met een asterisk (*).
 
 

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door R. den Ouden (1990)

1 Stukken van algemene aard


1.1 Notulen


98-101. Notulen van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen, 1962 - 1986. -- 4 omslagen

1.2 Correspondentie


12-14. Externe correspondentie
Ingekomen stukken van en minuten en afschriften van uitgaande stukken aan personen en instellingen buiten "Olympia", 1890 - 1986. -- 3 omslagen

20-23. Interne correspondentie
Ingekomen stukken van en minuten en afschriften van uitgaande stukken aan leden en groepen binnen "Olympia", 1900 - 1985. -- 4 omslagen

1.3 Algemene jaarverslagen
Voor specifieke jaarverslagen, zie de afzonderlijke onderwerpen


56-57. Jaarverslagen van de secretaris, 1916/1917 - 1983/1984. -- 2 omslagen

1.4 Clubblad


104. Olympiaan
Afleveringen van de clubbladen De Olympiaan en T.O.P.'er, 1907 (Ol.), 1912/1913 (TOP), 1918/1919 (Ol.). -- 1 omslag

105-106. Stukken betreffende het clubblad De Olympiaan, 1919 - 1978 (hiaten). -- 2 omslagen

43-44. Jaarverslagen van de orgaancommissie, 1945 - 1975. -- 2 omslagen

48. Jaarverslagen van de redactiecommissie, 1978 - 1985. -- 1 omslag

1.5 Diversen


133. Stukken betreffende de tweede wereldoorlog en de oorlogsomstandigheden, 1939 - 1943. -- 1 omslag

2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


2.1 Organisatie


116-117. Statuten en reglementen, met wijzigingen, 1890 - 1979. -- 2 omslagen

58-(83). Stukken betreffende jubilea, 1891 - 1986. -- 26 omslagen

134. Stukken betreffende de fusie met T.O.P., 1907 - 1926 (1967). -- 1 omslag

49. Jaarverslag van de structuurcommissie, 1977. -- 1 omslag

2.2 Bestuur (samenstelling)


141. Lijsten met namen van bestuurders, 1886 - ca. 1920. Met genealogische aantekeningen betreffende de familie IJssel de Schepper. -- 1 omslag

19. Stukken betreffende hoofdbestuur en ledenraad, 1979 - 1983. -- 1 omslag

2.3 Financiën


41-42. Jaarverslagen van de kascommissie, 1891 - 1986. -- 2 omslagen

24-27. Jaarverslagen van de penningmeester, 1905 - 1985/1986. Met begrotingen en staten van baten en lasten. -- 4 omslagen

96-97. Bijlagen bij de rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1913 - 1982. -- 2 omslagen
Geselecteerde stukken betreffende bijzondere uitgaven.

92-93. Stukken betreffende leningen en verzekeringen, 1931 - 1985. -- 2 omslagen

94-95. Stukken betreffende loterijen, 1938 - 1949, 1965 - 1982. -- 2 omslagen

2.4 Gebouwen, terreinen


118-120. Stukken betreffende terreinen en opstallen, 1892 - 1985. -- 3 omslagen

107-108. Stukken betreffende onderverhuur van accommodaties, 1908 - 1985. -- 2 omslagen

127-128. Stukken betreffende de verlichting van terreinen, 1949, 1966 - 1985. -- 2 omslagen

135-136. Stukken betreffende de bouw van opstallen, 1965 - 1985. -- 2 omslagen

102-103. Stukken betreffende de nieuwbouw van het clubhuis, 1968 - 1974. -- 1 omslag, 1 pak

126. Stukken betreffende de verhuizing, 1977 - 1985. -- 1 omslag

2.5 Personeel


8-9. Stukken betreffende contracten, 1912 - 1985. -- 2 omslagen

121-123. Stukken betreffende trainers, 1924 - 1986. -- 3 omslagen

2.6 Leden


111. Stukken betreffende protesten, 1917 - 1961. -- 1 omslag

112-114. Stukken betreffende straffen en schorsingen, 1922 - 1986. -- 3 omslagen

109-110. Stukken betreffende overschrijvingen van leden van en naar andere verenigingen, 1918 - 1986. -- 2 omslagen

89-91. Ledenlijsten, 1924 - 1969. -- 3 omslagen

30. Jaarverslagen van de ballotagecommissie, 1942 - 1960. -- 1 omslag

2.7 Relaties tot andere instellingen / organen


15-18. Stukken ontvangen van en minuten of afschriften van stukken verzonden aan de gemeente Gouda, de Sportraad en de Sportstichting, 1903 - 1985. -- 4 omslagen

87-88. Stukken ingekomen van en minuten en afschriften van stukken verzonden aan de KNVB Zeist en de afdeling Gouda van de KNVB, 1911 - 1985. -- 2 omslagen

3-4. Stukken betreffende de Belangengroep en de Jeugdbelangengroep van de Goudse voetbalverenigingen, 1951 - 1983. -- 2 omslagen

5-7. Stukken betreffende buitenlandse contacten, 1959 - 1985. -- 3 omslagen

2.8 Sportaktiviteiten


2.8.1 Algemeen


124-125. Stukken betreffende de veldsportcommissie, 1980 - 1984. -- 2 omslagen

2.8.2 Voetbal


129-132. Stukken betreffende wedstrijden en toernooien, 1888 - 1983. -- 4 omslagen

84-85. Stukken betreffende kampioenschappen en promoties, 1917 - 1961, 1967 - 1982. -- 2 omslagen

37-38. Jaarverslagen van de elftalcommissie, 1926 - 1986. -- 2 omslagen

39-40. Jaarverslagen van de juniorcommissie, 1937 - 1986. -- 2 omslagen

50-51. Jaarverslagen van de veteranencommissie, 1955 - 1986. -- 2 omslagen

47. Jaarverslagen van de pupillencommissie, 1967 - 1986. -- 1 omslag

2.8.3 Atletiek


28-29. Jaarverslagen van de atletiekcommissie, 1922 - 1969. -- 2 omslagen

2.8.4 Cricket


139-140. Stukken betreffende cricket, 1888 - 1979. -- 2 omslagen

35-36. Jaarverslagen van de cricketcommissie, 1953 - 1978. -- 2 omslagen

2.8.5 Volleybal


52-53. Jaarverslagen van de volleybalcommissie, 1958 - 1977. -- 2 omslagen

2.8.6 Zaalvoetbal


54. Jaarverslag van de zaalvoetbalcommissie, 1978. -- 1 omslag

2.9 Bijzondere aktiviteiten


1-2. Stukken betreffende bar en barhouders, 1889 - 1986. -- 2 omslagen

10-11. Stukken betreffende diverse feestavonden, 1891 - 1980. -- 2 omslagen

31-32. Jaarverslagen van de barcommissie, 1918 - 1981. -- 2 omslagen

33-34. Jaarverslagen van de clubavondcommissie, 1946 - 1986. -- 2 omslagen

115. Stukken betreffende reünies van "oud" Olympia, 1954 - 1963. -- 1 omslag

45-46. Jaarverslagen van de poolcommissie, later de totocommissie, 1956 - 1984. -- 2 omslagen

86. Stukken betreffende de "kermesses olympiques", 1965 - 1980. -- 1 omslag

55. Jaarverslag van de aktiviteitencommissie, 1980. -- 1 omslag

3 Documentatie


137-138. Documentatie verzameld door E. (Henny) Krom, hoofdzakelijk betreffende de periode dat hij aktief voetbalde, 1925 - 1984. -- 2 omslagen