Grootste slachtoffers van de coronacrisis

WieWaaromNB
(1) Miljonairs van de Zuidashun "zwarte" werksters, dienstboden, au-pairs, enz., enz. uit Brazilië moesten per omgaande (dus zonder de gebruikelijke drie maanden opzegtermijn!) naar hun land terugkeren
ex aequo: (2) Zijne Hoogheid Prins Bernhard Lucas Emmanuel van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven, en (3) Max Verstappenhet niet doorgaan van de Grand Prix Formule 1 van Nederlandis (2) nog vorst van Nassau-Dietz of hoe zit dat?
(4) Jort Kelderschijnt in zijn schamele hut op Terschelling opgesloten te zittenwil als wraak alle 70-plussers naar de guillotine, en wordt daarom wel "de Robespierre van de 21e eeuw" genoemd
(5) Jan Smeetsde onvermoeibare, die - hoewel als 75-jarige in de risicogroep vallend - met pijn in het hart Pinkpop moet verschuiven naar volgend jaardit is het oudste festival ter wereld, dat alleen tussen de Bataafse revolutie (1795) en de afkondiging van de Staatsregeling van 1798 geen doorgang kon vinden! pp
Ceterum censeo omnia Chiroptera mammalia ordinis annihilanda sunt

Volkstelling 1829 en 1839 in de Krimpenerwaard

In december 1829 en vervolgens in december 1839 werd in Nederland in elke gemeente een volkstelling georganiseerd. De inwoners van een gemeente werden per huishouden in een vaste volgorde geregistreerd. In de steden betekende dat in volgorde van de wijken, in de dorpen doorgaans in volgorde van de huisnummers. (Waar vaak meerdere huishoudens per huis woonden, zijn de huishoudens niet altijd goed van elkaar te onderscheiden.) Per huishouden was de officiële volgorde: hoofd (in principe de getrouwde man, maar eventueel de weduwe of een ongetrouwde man), echtgenote, jongens en meisjes en eventueel inwonende personen (eerst mannen, dan vrouwen).
Behalve de burgerlijke staat (hetrouw, weduwe / weduwnaar, ongetrouwd), werden ook de leeftijd, het beroep, de geboorteplaats en de religie genoteerd.
In de Krimpenerwaard in deze periode worden geen mensen “zonder religie” opgetekend.
Doordat gezinnen bij elkaar staan, biedt dit voor genealogisch onderzoek aardige aanvullende gegevens. Houd er rekening mee dat de nauwkeurigheid van de gegevens soms te wensen overlaat, bijvoorbeeld voor wat betreft de precieze spelling van voor- en achternamen en de exacte leeftijden.

De afzonderlijke registers zijn via onderstaande tabel te raadplegen.

Tevens is een verzamelindex toegevoegd op de namen die in deze registers voorkomen: Naar de verzamelindex

 18291839
AmmerstolNaar de toegang
BergambachtNaar de toegang
BerkenwoudeNaar de toegang
HaastrechtNaar de toegang
Krimpen aan de LekNaar de toegang
Krimpen aan den IJsselNaar de toegang
Ouderkerk aan den IJsselNaar de toegang
StolwijkNaar de toegang
StormpolderNaar de toegang
VlietNaar de toegang
VlistNaar de toegang

Verbood Pechtold medewerking aan verbod op lachgas?

Het schijnt dat Alexander P., teruggetreden baas van D66, in een woedend telefoontje gisteren (9 december) Rob Jetten gesommeerd heeft om met de hele fractie het op handen zijnde lachgasverbod te torpederen.
Zijn letterlijke woorden zouden zijn geweest: “Niemand gaat mij m’n lachgas afnemen!”

Er zijn ook geruchten dat A.P. de auteur is van de bekende slogan: “Hamas, Hamas, alle Palestijnen aan het lachgas.”

Urker vissers pleiten voor twee kerstliederen in nieuwe liedboek voor de kerken

Naar verluidt pleit een grote groep vissers uit Urk ervoor om in de volgende versie van het Liedboek : zingen en bidden in huis en kerk (2013) twee (nieuwe ?) kerstliederen op te nemen.

Het gaat om de volgende twee Engelstalige liederen:

  • Let it snow! (tekst: Sammy Cahn, muziek: Jule Styne, 1945)
  • I’m dreaming of a white Christmas (Irving Berlin, ca. 1940)

Er is nog onenigheid of ook gepleit moet worden voor de opname van All I want for Xmas is you (Mariah Carey en Walter Afanasieff, 1994). Dit zou immers in menige kerk volkomen verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden.

PS(1),
Een in Urk geliefde tegeltjeswijsheid luidt: Een dag niet gesnoven, is een dag niet geleefd.

P(2),

Er wordt er door vele vrome vissers op Urk naarstig gezocht naar bijgaande kersttrui, die door grote winkelbedrijven inmiddels in de ban is gedaan.

Natuur in de beklaagdenbank

Naar analogie van de reactie van de Nieuwzeelandse overheid op de recente vulkaanuitbarsting op White Island, wil nu ook Indonesië een strafrechterlijk onderzoek beginnen naar de oorzaak (oorzaken?) van de tsunami van kerst 2004.

De provincie Atjeh heeft hierop aangedrongen, en eist dat het daaruit voortvloeiende proces voor een sharia-rechtbank zal worden gevoerd. Over de te eisen strafmaat valt nog niet veel te zeggen – schriftgeleerden zijn al enkele dagen bezig daarover de Quran uit te pluizen. Wel is het duidelijk dat de natuur als meest voor de hand liggende verdachte in de beklaagdenbank zal komen te zitten.

Inmiddels heeft ook het Indonesische leger zich niet onbetuigd gelaten en is voorstander van het instellen van een bijzondere ereraad, die zich over deze kwestie moet buigen. Naar goed gebruik zou deze moeten worden geleid door een militair, omdat nu eenmaal de krijgsmacht de meeste ervaring heeft met opstandige elementen.

Giesbeek voor derde jaar op rij middelpunt van de wereld

Tot ons grote genoegen – om het woord trots te vermijden – is ons dorp voor de derde keer op rij uitgeroepen tot middelpunt van de wereld.
Ditmaal komt het stellig door het voornemen van een groep jeugdige Giesen om de BVM op te richten, de Boeren Verdedigings Macht. In tegenstelling tot de Farmers Defence Force zijn wij in Giesbeek wat minder internationaal gericht. Wij produceren bijvoorbeeld in onze moestuintjes uitsluitend voor de lokale markt, en die behoeft niet in het Engels bediend te worden.

Het plan is om onze grote leider (of lijder? – de spellingcontrole laat ons hier in de steek) met de Franse naam de openingstoespraak te laten houden, en hem meteen tot superboer te benoemen. In de gangbare biografieën staat hij weliswaar niet bekend als afkomstig uit Doetinchem, maar dat is volgens velen ook maar een mening. Bovendien is het RIVM er niet in geslaagd om dit gegeven als onwetenschappelijk weg te wuiven. TB blijkt een van de weinige politici die doorhebben wat er werkelijk in dit land loos is. Zijn naam alleen al staat daarvoor garant: Dikkie Ezel, maar … “il est chargé comme un baudet”. Kortom, niet te versmaden.

Baudetboer

Nederlandse estafettelopers schandalig onderbetaald

Het blijkt dat onze estafettelopers (4 x 100m mannen, 4 x 400 m vrouwen) schandalig worden onderbetaald. Volgens de NOC*NSF worden deze topsporters in de watten gelegd, maar die kijken daar zelf heel anders tegen aan.
Dat blijkt wel uit het feit dat in korte tijd eerst Madiea Ghafoor – vermoedelijk onderweg naar Boedapest – en vervolgens Roelf Bouwmeester, aldaar inmiddels gearriveerd, hun magere maandinkomen meenden op te krikken door ons land te bevrijden van overtollige drogisterijartikelen.

Het is duidelijk: onze geliefde topatleten verdienen met spoed een z.g. festivaltoelage, zodat ze niet meer eerst langs de Etos of Kruidvat hoeven, alvorens ze een buitenlands reisje ondernemen. En anders een accreditering als erkend filmacteur, die zich voorbereidt op een speelfilm over drugsverkoop op festivals.

Overigens: van een atlete uit Amsterdam kun je misschien nog wat ondeugends verwachten, maar een jongen uit Stadskanaal … Ik dacht dat er weliswaar tussen dat dorp en De Langeleegte nog zo’n dikke 10 km verschil zat, maar wat is dat op een mensenleven.

Madiea Roelf

Huwelijksakten Doesburg 1812 – 1850 statistisch ontsloten; Schoonhoven ook gereed; Zevenaar volgt daarna

De huwelijksakten van Doesburg over de periode 1812 – 1850 zijn volledig ontsloten.

Dat wil zeggen, dat alle relevante gegevens uit de akten zijn vastgelegd, dus ook de namen van getuigen, gegevens omtrent gewettigde kinderen, e.d. Tevens is (in verband met statistische bewerking) genoteerd als bruidegom en/of bruid niet konden schrijven.

Voorts zijn alle (relevante) huwelijksbijlagen uit deze periode geraadpleegd.

Op basis van deze vergaande ontsluiting zijn de volgende statistieken vastgelegd:

  • aantallen akten per jaar
  • aantallen bruidegoms en bruiden, met gegevens over eerste of tweede huwelijk, alsmede de gemiddelde leeftijd
  • de herkomst (geboorteplaats) van bruidegoms en bruiden (verdeeld in regio’s)
  • het aantal (gewezen) militairen onder de bruidegoms — dit lag erg hoog
  • de sociale stratificatie van bruidegoms en bruiden (o.a. gebaseerd op de indeling van een bekende publicatie uit 1993); dit punt is overigens vatbaar voor verbetering
  • het leeftijdsverschil tussen bruidegoms en bruiden
  • de aantallen hele en halve wezen onder de bruidegoms en bruiden ten tijde van de huwelijkssluiting (hoog!)
  • analfbetisme onder bruidegoms en bruiden

Ook de huwelijksakten van Schoonhoven over de periode 1812 – 1850 ontsloten zijn inmiddels ontsloten. Het is de bedoeling om statische vergelijkingen tussen beide stadjes mogelijk te maken.

Aan de ontsluiting van de huwelijksakten van Zevenaar over de periode 1812 – 1850 wordt gewerkt. Het is de bedoeling om statische vergelijkingen tussen de drie stadjes mogelijk te maken.

Kijkt het hele Engelse Lagerhuis scheel?

Geen wonder dat het Engelse / Britse / Verenigd Koninklijke House of Commons er niet uitkomt.

Brexit wel / niet / zonder / met “deal” – lastig als je scheel kijkt.

En die speaker blijft maar roepen: the eyes to the right and the nose to the left.


division