Categorie archieven: Cultuur

Internationale schrijversbond eist een kleurenwaaier met tenminste 87 kleuren

PEN International (de internationale organisatie van schrijvers — Poets, Playwrights, Essayists and Novelists) — wil een standaard kleurenwaaier met tenminste 87 kleuren.

Elke auteur kan dan voortaan zichzelf een kleur toekennen. Daarmee legt zij / hij vast dat haar / zijn werk uitsluitend kan worden vertaald door iemand met exact dezelfde kleur. Het bestuur overweegt nog of het mogelijk moet zijn om een vertaling juist door iemand van tegenovergestelde kleur te laten maken.

AmandaGorman
MariekeRijneveld

We houden u op de hoogte van de vorderingen …

Wat kwamen de Russen werkelijk doen in Salisbury?

Volgens ons aller Wikipedia is Salisbury een belangrijk centrum van toerisme.

De twee Russen (Aleksandr Petrov en Roeslan Bosjirov) die volgens de Britse regering achter de gifgasaanval in Salisbury zaten, hebben … elke betrokkenheid ontkend. De mannen geven toe dat ze ten tijde van de aanval in Salisbury waren, maar zeggen dat ze als toerist de stad bezochten, onder meer om de ‘beroemde kathedraal’ te zien. (de Volkskrant, 18-9-2018)

.

Gezien het feit dat de Russische president Poetin uitermate stellig is in zijn bewering dat deze mannen niets van doen hebben met de gifgasaanval in maart j.l. op de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en diens dochter, ligt het voor de hand om geloof te hechten aan de verklaring van onze vrienden Sascha en Руслан. Maar … bedenk daarbij wel dat in de bewuste kathedraal het best bewaarde exemplaar van de GROTE OORKONDE (Magna Carta, the Great Charter) uit 1215 wordt bewaard. En dit document, waarbij koning John Lackland onder meer zijn (fiscale) macht over de feodale adel bevestigde, zou waarschijnlijk moeten dienen als voorbeeld voor Poetin om zijn zeggenschap over de Russische “oligarchen” vast te leggen. Het is alleen onduidelijk of de heren tijdelijk het document wilden lenen, of dat ze uit waren op een permanente bruikleen aan het Кремль. Zoals bekend is deze actie op niets uitgelopen, vermoedelijk vanwege de gehechtheid van de Verenigd Koninkrijkers aan hun insulaire tradities.

Hier word ik manisch van

Heet van de naald het gerucht dat Frank Dane, ervaren radio-dj, op de eerstkomende karaoke-avond twee nummers gaat zingen: O sole mio en In de maneschijn. Hij schijnt geweigerd te hebben om ook nog Zie de maan schijnt door de bomen ten gehore te brengen. Extra moeilijkheid: het is de bedoeling dat hij beide nummers gaat combineren in een soort medley.

Om even het geheugen op te frissen: enkele weken geleden – op 17 november 2017 – niet voor niets zondag Gaudete geheten – werd het zonnetje in huis van de Talpa radio tegen haar zin geconfronteerd met een zogeheten dubbele volle maan, een uitzonderlijke verschijning, aldus deskundige astronomen en astrologen.
Weliswaar kreeg meneer Dane menige vermaning via ons aller sociale media, en schijnt hij ook door zijn baasjes (m/v/o) gemaand te zijn om dit soort “franks” (foute pranks) voortaan achterwege te laten.
Vandaar de boetedoening binnenkort in besloten kring.

PS,
– We geven alvast dit citaat mee uit de astrokalender voor december 2017: “De ster SAO 93320, een ster met een helderheid van +6,0m in het sterrenbeeld Ram, wordt bedekt door de Maan.”
– Laatste nieuws: Frank Dane is voorgedragen voor de benoeming tot humorist des vaderlands 2018; mocht hij worden gekozen, dan wacht hem de plechtige inhuldiging in bijzijn des konings.

Doorstart voor nieuw museum in Giesbeek?

Avercamp in museum Rijksmuseum
Winterlandschap met schaatsers (detail), Hendrick Avercamp, ca. 1608; olieverf op paneel (Rijksmuseum)
Krijgen we dit soort “doeken” in een museum in ons dorp te bewonderen?

Het gonst weer van de geruchten in ons dorp.

Nu zeer kort geleden Neerlands bekendste museumdirecteur (Wim Pijbes) is gesignaleerd tijdens een lunchafspraak in ‘t Muldershuus, weet menigeen het zeker: het geplande museum Achterolmen gaat er echt komen.
De locatie is nog geheim, en er wordt nog gezocht naar vermogende sponsors (of zo u wilt: sponsoren), maar de voortekenen zijn veelbelovend!

Nog een nieuwtje: het schijnt dat Pijbes als voorwaarde voor zijn steun heeft bedongen, dat alle bijschriften van de te exposeren objecten op z’n Mories du Hont gespeld zullen worden. Wu zijn beniewt!

Rijksmuseum kiest voor anti-racistische Helvetica

tentenkampHelvetica
De top van het Rijksmuseum, in conclaaf bijeen in ‘t Olde Schop, in ons eigen Giesbeek, is er uit.
Het wordt de Helvetica.

Er moest een eind komen aan de opmaak van alle tekstbordjes in het lettertype Times New Roman. Stoppen met die afschuwelijk racistische letter, die voortdurend verwees naar de “mensen van de reis”, die we ook zeker niet als zigeuners, heidens of egyptenaren mogen aanduiden. In progressieve kring werd wel de term AVBAR (allen vroeger bekend als roma) gebruikt, maar het museum is niet erg gecharmeerd van dergelijke afkortingen.

Dat voor de Helvetica is gekozen, en niet voor de Garamond of de Comic Sans MS is volstrekt logisch, aldus Martine Gosselink, hoofd afdeling geschiedenis van het museum. “Zwitserland is een pure democratie. Daar bepaalt de meerderheid wat er moet gebeuren, bijvoorbeeld met minaretten. Kom daar hier eens om. Overigens … de boeuf provençal bij Floris was weer toppie!”

“Pact van Gies” splitst portretten Rembrandt

We zijn er uit met Frankrijk.

EU president Donald Tusk heeft de kijvende Franse minister Fleur Pellerin en haar Nederlandse collega Jet Bussemaker met harde hand – maar wel onder het genot van een overheerlijke, door Giese Sophie zelfgebrouwen śliwowica – tot een akkoord gedwongen over de aankoop van Rembrandts lelijkste portretten. Een niet nader genoemde bron (Martin K.) meende zelfs in het tumult de kreten “sale conne” en “vuile slettebak” gehoord te hebben.
Omdat zich dit in onze eigen Hof van Giesbeek afspeelde, onder het toeziend oog van Donalds landgenote Zofia Kruk-Kassowska, staat inmiddels deze overeenkomst te boek als het “Pact van Gies”. Jazeker!

Schade voor schatkist nu gehalveerd? Nee dus. Zakendoen op z’n Pijbes.

Onbekende Rembrandts ontdekt

Het is een tijdje “onder de pet” gehouden, maar tijdens de Pinkster jaarmarkt 2015 in Gies blijkt een tweetal portretten opgedoken te zijn, die door kenners worden toegeschreven aan niemand minder dan “ons aller” Rembrandt.
Dit sensationele nieuws is nog niet doorgedrongen tot de landelijke, laat staan de internationale media, maar het zal inslaan als een bom.
De waarde van de – door kenners als tweederangs bestempelde – portretten van Maerten en Oopjen, die de huidige eigenaars op zolder aantroffen en zo lelijk vonden, dat ze slechts zo’n slordige 160 miljoen moeten opbrengen, valt in het niet bij de geschatte waarde van anderhalf miljard euro voor de alhier aangetroffen meesterwerken.
Het ministerie van OCW kan de borst dus nat maken, want deze nieuwe Rembrandts zullen natuurlijk ons land niet mogen verlaten. Wim Pijbes, die normaal gesproken liever toeter in een Amsterdams café wordt aangetroffen, dan een stap de provincie in te zetten, is al in ons IJsseldorpje gesignaleerd! We wachten dus in spanning af, wat deze kunstpaus straks onze premier zal influisteren.

Update: kort geleden schijnt een vooraanstaand politicus (kunsthistoricus en oud-veilingmeester) onder de gasten in onze plaatselijke horeca te zijn opgemerkt. We noemen uiteraard geen naam.

Portret van Rembrandt-van-Rijn Portret van Oopjen