Moordrecht

Archiefinventarissen

Oud-archief van het ambacht 1630-1811
Oud-rechterlijk archief 1580-1811
Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken KVT 1848-1977
R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding 18e eeuw-1970
Hervormde gemeente Bethel 1930-1983

Mdr

Nadere toegangen

R.k. doopboeken 1659-1812
Hervormd doopboek 1647-1669
Geboorteakten 1811-1908
R.k. trouwboek 1660 - 1811 (DTB 33 en 34) -- hierin tevens een lijst van bekeerlingen in de periode 1721-1771.
Gaarder begraven 1695 - 1738
Besluiten van het ambachtsbestuur 1778 - 1788
Akten van notaris Pieter Pits 1627-1666
Tramsportakten 1699-1700 en 1716-1726 (met indices)
Bouwtekeningen 1903 - 1941
Hinderwetvergunningen 1901 - 1941