19 -- Moordrecht -- Oud-rechterlijk archief

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Plaatsingslijst

1-18. Vierschaarboeken, 1610 - 1810. -- 18 delen

19. Akten betreffende de vierschaar, 1668, 1771, 1773, 1774. 1790, 1798, 1801, 1803, 1806, 1807. -- 1 deel

20. Rol van kleine zaken, 1754 - 1784. -- 1 deel

21. Register van gehouden rechtsdagen, 1785 - 1811. -- 1 deel

22. Register van voor het gerecht afgelegde verklaringen, 1789 - 1795. -- 1 deel

23-26. Registers van sententies van preferentie, 1653 - 1810. -- 4 delen

27-29. Stukken betreffende preferenties, 1666 - 1810. -- 3 delen

30-31. Stukken betreffende insolvente boedels, 1674 - 1811. -- 2 dozen

33. Verzoekschriften, 1686 - 1808. -- 1 deel

34-60. Registers van opdrachten en schuldbekentenissen, 1580 - 1811. -- 27 delen

61. Register van schuldbekentenissen, 1781 - 1811. -- 1 deel

62. Register van opdrachten van schepen, 1646 - 1810. -- 1 deel

63-65. Akten van aangifte van verkoop van onroerende zaken, 1645 - 1805. -- 3 delen

66-70. Registers van openbare verkoop van onroerende zaken, 1665 - 1738. -- 5 delen

71-73. Akten van openbare verkoop van onroerende zaken, 1740 - 1810. -- 3 delen

74-89. Registers van openbare verkoop van roerende zaken, 1662 - 1810. -- 16 delen

90. Register van allerhande akten, 1767 - 1811. -- 1 deel

91-100. Allerhande akten, 1633 - 1811. -- 10 delen

101-106. Registers van aangifte en taxatie voor het collateraal, 1659 - 1811. -- 6 delen

107. Ingekomen stukken bij en minuten van uitgaande stukken van het gerecht, 1780 - 1811. -- 1 omslag

108. Stukken die in verschillende zaken hebben gediend, 1642 - 1666, 1672 - 1799. -- 1 omslag

109. Verslagen van verhoren, 1722, 1723. -- 1 omslag

110. Stukken betreffende gerechtelijk vereffende boedels, 1712 - 1798. -- 1 deel

111. Stukken betreffende de insolvente boedel van de weduwe van Pieter van der Kuy, later getrouwd met Gijsbert Buys, 1796. Met oude rekeningen van de polder Bleiswijk en Hillegersberg vanaf 1711. -- 1 doos

112. Akten van openbare verkoop van onroerende zaken, 1580 - 1625, 1776; afschriften. -- 1 pak

113. Akten van openbare verkoop van roerende zaken, 1747 - 1807. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

114. Akten van openbare verpachting, 1779 - 1807. -- 1 omslag

115. Allerhande akten, 1705 - 1771. -- 1 omslag

116. Testamenten, akten van volmacht enz., verleden voor notarissen, 1644 - 1743; grossen, afschriften en uittreksels. -- 1 deel

117. Concept van een verklaring door mr. Matthaeus Sonmans, notaris te Moordrecht, af te leggen voor het gerecht met betrekking tot de deugdelijkheid van vier rekeningen die hij indiende bij Lidya Kelk, weduwe van Samuel Hollingerus van Lansbergen, 1740. -- 1 stuk