Krimpen aan den IJssel

Archiefinventarissen

Oud-archief 1581-1811
Secretarie-archief 1817-1929
Secretarie-archief 1930-1979
Weeskamer 1596, 1779-1808
Hinderwetvergunningen 1877-1927
Commissie voor Weg en Brug 1922-1936

kkady

Nadere toegangen

Volkstelling 1829
Oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT) 1832