927 -- Krimpen a/d IJssel -- Weeskamer

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door Th. van Rheyneck Leyssius (1915); bewerkt door C.R. Schoute (1996) en B.J. van der Saag (2007)

1 Stukken ven algemene aard


1. Protocol van weesakten, gedeeltelijk met afschriften van bijlagen, 1803 - 1808. -- 1 deel

2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


2.1 Boedelinventarissen


2. Boedelinventarissen, 1782, 1800, 1806. -- 2 katerns, 1 stuk

2.2 Overige stukken betreffende nalatenschappen


3. Lijst van schulden ten laste en vorderingen ten gunste van de nalatenschap van Pieter Keinricxz, ca. 1598. Met een verklaring van Dirck Arisz als voogd van de nagelaten weeskinderen van Merritgen Arisdr inzake het beheer van gelden, 1596. -- 1 stuk
Tekstverlies door vochtschade.

4. Boedel van Adriaantje Blijleven (overleden 11-1-1792), 1779 - 1792. -- 1 omslag

5. Boedel van Cornelis Schrevel Middelhuizen en zijn vrouw Teuntje Verschoor (overleden ca. 1800), 1792, 1800. -- 2 stukken

6. Verzoekschrift om voogden te mogen aanstellen over de weeskinderen van Ary Spruyt, 1793. -- 1 stuk

7. Boedel van Jacobus Baanen (overleden 29-11-1798) en zijn vrouw Jaapje Stolk (overleden 13-1-1800), 1795 - 1800. -- 1 omslag

8. Verklaring van Neeltje de Wit voldaan te zijn met de afrekening inzake de nalatenschap van haar vader Herman de Wit, 1800 (1806?); concept. -- 1 stuk

9. Boedel van Leendert Boer en zijn vrouw Ariaantje de Vos, beiden overleden, 1803, 1808. -- 1 omslag

10. Aantekening betreffende het voorgenomen huwelijk van Dirk Rook, weduwnaar van Pietertje Schouten, met Neeltje van de Velden te Capelle a/d IJssel, 1805. -- 1 stuk
Op de achterkant de namen van de weeskinderen.