De ene quote is de andere niet

Fatsoen moet je doen, oen!Misschien al in 2002 gelanceerd door premier prof.dr. Jan Peter Balkenende (volgens anderen pas in 2005).
Hunde wollt ihr ewig leben?Titel van de trilogie van de Oostenrijkse auteur Fritz Wss (ps. van Friedrich Weiss) uit 1957 - 1964, waarvan het eerste deel over de slag bij Stalingrad in 1959 werd verfilmd. Momenteel kan het meervoud ""Hunde"" eenvoudig door de aanduiding van elke willekeurige groepering (politiek, ideologisch, levensbeschouwelijk, m/v/o, enz., enz.) worden vervangen.
Twee plaatjes van boreale zegswijzen, die naar zeggen vroeger boven het bed van fractieleider Th. B. ("de Braziliaan") hingen.Arbeit
Toen de aarde nog plat wasJa, in die tijd was het nog onvoorstelbaar, dat je ooit eigenaar van een probleem kon zijn. Laat staan dat daar ook nog stakeholders bij aanwezig konden zijn. Tegenwoordig moet je zelfs oppassen dat je niet eigenaar van een wet kunt zijn, zodat de uitvoerders van de wet alle schuld op jou kunnen afschuiven.
Spaanse grond wordt emeritus-koning Juan Carlos te heet onder de voeten,Kop van de dag in menige krant. En waarheen gaat de tocht? Naar Santo Domingo (gemiddelde dag- en nachttemperatuur ca. 30 Celsius)? Nee, naar "de emiraten", waar het volgens zeggen nooit koud wordt, met dank aan de opwarming van de aarde.
Van dor hout zaagt men zes plankenIets dergelijks schijnt Marianne Zwagerman, bezadigd (maar niet onbezoldigd) columniste, naar aanleiding van een van haar columns te hebben verklaard.
Rechten voor slachtoffers in de rechtszaal zijn te ver doorgeschoten.Aldus rechter Frank Wieland in de Volkskrant van vrijdag 20 december 2019. Kortom: laat het slachtoffer alsjeblieft weer slachtoffer zijn. Wat moet je anders? Of is hij opeens dader geworden?
Gotverdegotverdegotver ...Opgetekend uit de mond van advocate Inez Weski, toen zij merkte dat haar declarabele tripjes naar Dubai door de neus waren geboord. (Naar verluidt vermoedde zij een samenzwering, want HKH Amalia was op de publieke tribune van de Tweede Kamer gesignaleerd.)
Bajesbieb bevat bar boosaardige boeken.Vrij naar de Volkskrant van 3 januari 2019
Goed dat ik ben afgetreden.De ex-staatssecretaris kon de slaap niet vatten. Hij lag maar te woelen... De som 19 x 39 maalde in zijn hoofd. Was 19 nou onderdeel van het probleem en 39 onderdeel van de oplossing, of was het precies omgekeerd? "Goed dat ik ben afgetreden", dacht hij tenslotte. En viel in slaap, na de laatste, geruststellende gedachte: "En goed dat er politie is".
Het is duidelijk dat zij (= de IS-vrouwen) geen warme gevoelens zullen koesteren, tegenover een maatschappij die hen volledig de rug heeft toegekeerd.Vooraanstaand (?) CDA-lid Ad Corten, die hen daarom wil terughalen naar Nederland. Begrijp Ad goed: jij gaat met de rug naar iemand toe staan en vervolgens verwijt je hem dat hij jou volledig de rug heeft toegekeerd.
Die burka past z niet bij Kabul.Femke Halsema (vrij naar -)
Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereenMaar alleen na een flinke hijs LSD of iets dergelijks.
Een stoplicht springt op rood, een ander weer op groen / In Nederland is altijd wat te doen.Oude Twentse zegswijze.
Schaapje, schaam je, met je witte wol.Een berucht oud-Hollands kinderliedje.
Het kan toch niet zo zijn, dat het zo zijn kan.Vernomen uit de mond van zo'n 150 tweedekamerleden. Hoe fijn is dat?! (We zijn er nog niet uit of hier een vraag- of een uitroepteken moet staan.)
De cursus Omgaan met teleurstellingen gaat wederom niet door.Herdruk gegarandeerd.
Sinds de troonsbestijging van emerita-koningin ("majesteit") Beatrix regeert de leugen in Nederland. In Rusland al veel langer.Daarom is nepnieuws er verboden. Dat geeft maar onderling gedoe.