Zuidplas (gemeenten Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel en Zevenhuizen) en Waddinxveen -- inventarissen

Moerkapelle

Oud-archief 1639-1813
Oud-rechterlijk archief 1589-1811 (plaatsingslijst)
Secretarie-archief 1811-1940 (gedeelte)
Secretarie-archief 1940-1972 (plaatsingslijst)

Moordrecht

Oud-archief van het ambacht 1630-1811
Oud-rechterlijk archief 1580-1811
Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken KVT 1848-1977
R.k. parochie H. Johannes' Onthoofding 18e eeuw-1970
Hervormde gemeente Bethel 1930-1983

Nieuwerkerk aan den IJssel

Secretarie-archief 1929-1975 (dossierarchief)
Oud-rechterlijk archief 1585-1811
Oud-notarieel archief 1651-1842
AR kiesvereniging Nederland en Oranje
Hervormde gemeente 1668-1958
Gereformeerde kerk 1889-1990

Waddinxveen

Weeskamers 1540-1810
Oud-rechterlijke archieven 1565-1811
Notarissen 1843-1925
Secretarie-archief 1936-1975
Archief van gemeentewerken (gedeelte) 1952-1976

Zevenhuizen

Oud-archief (ged.) 1554-1813
Oud-rechterlijk archief 1569-1811
Archief van de weeskamer 1606-1751
Registers van eigendomsovergang 1812-1833
Secretarie-archief (1852) 1930-1971 (1987)