8 -- Moerkapelle -- Secretarie-archief 1811-1940

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.


Inventaris

samengesteld door Ron ter Bogt (1990)

1 Stukken van algemene aard


1058. Brievenboek van de schout, 1817 - 1825. -- 1 deel

1059-1065. Brievenboek van de burgemeester, 1826 - 1851, 1908 - 1917. -- 7 delen

1044-1057. Registers van ingekomen stukken, 1841 - 1908. -- 14 delen

1070-1086. Brievenboek van burgemeester en wethouders, 1851 - 1917. -- 17 delen

1090-1091. Verordeningenboek, 1875 - 1892. -- 2 delen

1092-1093. Afkondigingenboek, 1907 - 1920. -- 2 delen

1087. Alfabetisch register op de ingekomen stukken bij burgemeester en wethouders, 1908 - 1914. -- 1 deel

1066. Alfabetisch register op de ingekomen stukken bij de burgemeester, 1908 - 1915. -- 1 deel

1088-1089. Registers van ingekomen stukken, 1909 - 1916. -- 2 delen

1067-1069. Ingekomen stukken bij de burgemeester, 1909 - 1917. -- 3 (omslagen ?)

1094-1096. Registers van ingekomen en uitgaande stukken, 1918 - 1938. -- 3 delen

3 Uitoefening van de extern gerichte taken


3.01 Bevolkingsadministratie
Tot nader order zijn hierbij ook de registers van de ambenaar van de burgerlijke stand gevoegd.


1016. Register van mannelijke personen die in de jaren 1811 - 1817 te Moerkapelle zijn geboren, maar in de registers van de burgerlijke stand te Bleiswijk zijn ingeschreven. -- 1 deel

1000. Index op de namen van de gedoopten in doopboek 1720 - 1812 (DTB nr. 1). -- 1 deel

1001-1004. Registers van geboorten, 1818 - 1900. -- 4 banden

1017-1025. Tienjarige tafels
Indices op de registers van de burgerlijke stand, 1818 - 1902. -- 9 deeltjes
Gefotokopieerd in de studiezaal aanwezig (aangevuld tot 1940).

1005-1009. Registers van huwelijken, 1818 - 1920. -- 5 banden

1010-1015. Registers van overlijden, 1818 - 1940. -- 6 banden

--. Tienjarige tafels
Bevolkingsregisters, 1850 - 1920. -- 9 delen
xxx zie geneal.overz.

1027-1034. Registers van ingekomen personen, 1907 - 1943. -- 8 deeltjes

1035-1042. Registers van vertrokken personen, 1907 - 1943. -- 8 deeltjes

1026. Brievenboek van de ambtenaar van de burgerlijke stand, 1910 - 1917. -- 1 deel

3.02 Eigendom van derden; belastingen
O.a. kadaster. Het grondgebied van de gemeente Moerkapelle was in 1832 nog niet in kadastrale secties verdeeld. Na de droogmaking van de Zuidplas is tot ca. 1939 voor het binnen de Zuidplaspolder liggende gedeelte van de gemeente de aanduiding sectie A gebruikt, de overige perceelnummers bleven zonder sectieletter aangeduid. Ca. 1967 is een definitieve splitsing in (nieuwe) secties A (of -) en B gemaakt. VRIJWEL ALLE ARCHIEFSTUKKEN STAAN OP MICROFICHE.


1100. Oorspronkelijke aanwijzende tafel der grond-eigenaren ...
Register van kadastrale percelen in volgorde van de perceelnummers, 1832. -- 1 deel
Er wordt bij de plaatselijke aanduiding uitsluitend onderscheid gemaakt in Honderd Morgen of Wilde Venen en het Dorp. Microfiches.

1102. Oorspronkelijke kadastrale legger ...
Perceelsgewijze kadastrale legger (Artikelnrs. 1 - 54), aangelegd 1832, bijgehouden tot ca. 1873. -- 1 deel
Alfabetisch op naam van de eigenaars enz. ingericht. Voorin een index op de namen van de eigenaars enz. met verwijzing naar de artikelnrs. in dit deel en de vnrs. 1103 en 1104. Microfiches.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

1114. Suppletoire aanwijzende tafel ...
Aanvullend register van kadastrale percelen in het gedeelte zonder sectie-aanduiding (buiten de Zuidplaspolder), waarbij veranderingen in de omvang (splitsing, samenvoeging) zijn opgetreden, aangelegd ca. 1835, bijgehouden tot 1863. -- 1 deeltje
Microfiches.

1103-1108. Perceelsgewijze kadastrale legger ... Tweede deel, bevattende de personen, welker regten ... zijn verkregen ... na de oorspronkelijke opmaking van het kadaster
Perceelsgewijze kadastrale leggers, ca. 1837 - 1970. -- 6 delen
Microfiches.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

1109. No. 71
Register met verwijzing van de nummers van de kadastrale percelen 1 - 123 in de sectie A (Zuidplaspolder), in volgorde van de perceelnummers, naar de perceelsgewijze kadastrale legger. Aangelegd ca. 1845, bijgehouden tot 1937 (1939). -- 1 deel
Met aantekening van de nieuwe sectienummers, ingevoerd ca. 1939. Microfiches.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!

1101. Suppletoire aanwijzende tafel ...
Aanvullend register van kadastrale percelen in sectie A (Zuidplaspolder), waarbij veranderingen in de omvang (splitsing, samenvoeging) zijn opgetreden, aangelegd ca. 1849, bijgehouden tot 1863. -- 1 deeltje
Microfiches.

1112. Afdrukken van kadastrale plans, bladen 1 - 4, ca. 1850 resp. ca. 1950. -- 4 stukken
Bladen 1 - 3 verkleind. Originelen bij kadaster Rotterdam.

1115-1116. No. 71
Register met verwijzing van de nummers van de kadastrale percelen in het gedeelte zonder sectie-aanduiding (buiten de Zuidplaspolder), in volgorde van de perceelnummers, naar de perceelsgewijze kadastrale legger. Aangelegd ca. 1855, bijgehouden tot 1968. -- 1 deel en 1 omslag
Gedeeltelijk met aantekening van de nieuwe sectienummers, ingevoerd ca. 1939. Microfiches.

1111. Jaarlijkse overzichten van artikelnummers in de perceelsgewijze kadastrale leggers die veranderd zijn, 1860 - 1972 (hiaten). -- 1 omslag

1110. Index op de namen van de eigenaars enz. met verwijzing naar de artikelnrs. in de perceelsgewijze kadastrale leggers vnrs. 1106 - 1108, ca. 1910 - 1970. -- 1 katern
Aanvullend ten opzichte van de index voorin vnr. 1104. Microfiches.

1113. Nr. 71
Register met verwijzing van de nummers van de kadastrale percelen in de secties - en B, in volgorde van de perceelnummers, naar de perceelsgewijze kadastrale legger. Aangelegd ca. 1969 resp. 1967, bijgehouden tot 1986. -- 1 multoringband
Microfiches.

1117. Stukken betreffende mutaties in de kadastrale registratie (o.a. hermetingen), (1981), 1987 - 1990. -- 1 omslag
Microfiches.

3.08 Verkeer; vervoer


1043. Wegenleggers *** (tot 1939). Met bijlagen. -- 1 omslag met 5 deeltjes, losse stukken