13 -- Zevenhuizen -- Weeskamer

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.


Plaatsingslijst

1-6. Weesboeken, 1606 - 1751. -- 6 delen
In inv.nr. 1 uitsluitend akten van vertichting. In de overige inv.nrs. ook akten van uitkoop, grondkaveling en smaldeling van goederen van wezen.

7-8. Boedelpapieren, 1714 - 1733. -- 1 band en 1 omslag