210 -- Waddinxveen -- Gemeentewerken

Openbaarheid
Archiefstukken jonger dan 20 jaar zijn NIET OPENBAAR.
De inventarisnummers zijn in dat geval rood en gemarkeerd met een asterisk (*).
 
 

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.


Inventaris

samengesteld door Bert van der Saag (2000)

1 Woningbouw


3. Maandelijkse opgaven ten behoeve van de woningstatistiek, 1954 - 1959; minuten en doorslagen. Met bijlagen. -- 1 omslag

2. Maandstaten van wijzigingen in de woningkartotheek, juli 1956 - december 1959. -- 1 omslag

4. Kwartaalopgaven ten behoeve van de bouwstatistiek, oktober 1959 - 1963 (1964); minuten en doorslagen. Met bijlagen. -- 1 pak

5-10. Opgaven van (vnl.) gereedgekomen en onttrokken woningen ten behoeve van de bouw- en woningstatistiek; minuten en doorslagen, 1961 - 1988. Met bijlagen. -- 6 pakken

1. Overzicht en grafieken inzake woningbouw, 1962 - 1976. -- 1 omslag

11. Staat van verleende vergunningen voor de bouw van noodwoningen over 1949 - 1965. -- 1 stuk

2 Bestekken


12. Aanleg riolering bezuiden de Ieplaan door aannemer P. Reehorst, 1952 - 1953. -- 1 katern, 2 stukken
Bestek 1952/04.
Bevat: - Opzichtersdagboek, december 1952 - juni 1953.
- Kladstaat van aangevoerde materialen, z.d.
- Kladlijst van meerwerk, januari - mei 1953.

13. Straataanleg in de Puttepolder door aannemer P. & A. de Man & Zn. te Ammerstol (bouwrijpmaken Oranjewijk ten noorden van de Willem de Zwijgerlaan), 1956 - 1957. -- 1 deel
Bestek 1956/01.
Bevat: Opzichtersdagboek, juni 1956 - september 1957.

14. Aanleg stratenplan II, III en IV in de Puttepolder door aannemer P. & A. de Man & Zn. te Ammerstol (bouwrijpmaken Nassaulaan en omgeving), 1958 - 1959. -- 1 deel
Bestek 1958/01 en 1958/02.
Bevat: Opzichtersdagboek.
- Voorin: april 1958 - januari 1959. (III)
- Middenin: augustus - november 1958, februari - april 1959. (IV) --- Ingeplakt: Materiaalstaat en offerte, juli 1958.
- Achterin: mei - augustus 1958, februari - maart 1959 (II).

15. Aanleg riolering en stratenplan V in de Puttepolder door aannemer P. & A. de Man & Zn. te Ammerstol (woonrijpmaken zuidoosthoek Oranjewijk), 1958 - 1959. -- 1 deel (= 2 katerns)
Bestek 1958/03 a.
Bevat: Opzichtersdagboek, september 1958 - mei 1959.

16. Aanleg stratenplan Va (straten en trottoirs) in de Puttepolder door aannemer P. & A. de Man & Zn. te Ammerstol (woonrijpmaken Oranjelaan ten zuiden van de W. de Zwijgerlaan), 1959 - 1960. -- 1 deel (= 2 katerns en ged. los)
Bestek 1958/03 a (?).
Bevat: Opzichtersdagboek, april 1959 - januari 1960.

17. Aanleg stratenplan VI in de Puttepolder door aannemer P. & A. de Man & Zn. te Ammerstol (bouwrijpmaken zuidwesthoek Oranjewijk), 1959 - 1960. -- 1 deel, 1 stuk
Bestek 1959/01.
Bevat: - Opzichtersdagboek, juni 1959 - januari 1960.
- Inschrijvingsbiljet, juni 1959; afschrift.

18. Aanleg stratenplan VIa en VIb in de Puttepolder door aannemer P. & A. de Man & Zn. te Ammerstol (woonrijpmaken zuidwesthoek Oranjewijk), 1959 - 1960. -- 1 deel (= 2 katerns), 1 katern, 1 stuk
Bestek 1959/01.
Bevat: Opzichtersdagboek.
- Voorin: VIb, november 1959 - juli 1960.
- Achterin: VIa, juni 1959 - januari 1960.
- Eindafrekening VIb, (1960).

19. Aanleg stratenplan VII in de Puttepolder door aannemer P. & A. de Man & Zn. te Ammerstol (bouwrijpmaken Willem de Rijkelaan en omgeving), 1960 - 1961. -- 1 deel (= 3 katerns)
Bestek 1959/02.
Bevat: Opzichtersdagboek, januari 1960 - mei 1961.

20. Aanleg diepriool (verlenging riolering) tussen Stationsstraat en Kerkweg door aannemer P. & A. de Man & Zn. te Ammerstol, 1960 - 1961. -- 1 deel (= 2 katerns), 2 stukken
Bestek 1959/03.
Bevat: - Opzichtersdagboek, januari - november 1960.
- Staat van meer- en minderwerk, 1961. Met bijlage (bevat tevens berekeningen inzake andere werken).

21. Aanleg stratenplan IX in de Puttepolder door aannemer P. & A. de Man & Zn. te Ammerstol (bouwrijpmaken zuidoosthoek Oranjewijk, ten behoeve van bejaardenwoningen ten zuiden van de Prins Bernhardlaan), 1960 - 1962. -- 3 delen in losse katerns en stukken)
1961/01.
Bevat: Opzichtersdagboeken.
Eerste gedeelte, juni - september 1960.
- Idem, december 1960 - maart 1961.
Tweede gedeelte, maart - juni, augustus, november 1961. --- Gedeeltelijk verwerkt in het volgende.
- Idem, maart - december 1961, maart 1963.

29. "Bouwrijpmaken diverse werkzaamheden" (door aannemer P. & A. de Man & Zn. te Ammerstol), 1960 - 1963. -- 1 katern
Bevat: Opzichtersdagboek, augustus 1960 - september 1963.

22. Bouw van een kokerbrug over de Koningin Wilhelminasingel door aannemer A. de Rooy, 1961 - 1962. -- 1 katern
Bevat: Opzichtersdagboek, oktober 1961 - april 1962.

23. Aanleg riolering in stratenplan IV in de Puttepolder door aannemer P. & A. de Man & Zn. te Ammerstol (ten behoeve van woningen Rehorst), 1961. Herstraten Juliana van Stolberglaan, 1961 - 1962. -- 1 katern, 1 stuk
Bevat: Opzichtersdagboek.
- Voorin: stratenplan IV, juli - november 1961.
- Achterin: JvS-laan, juni 1961 - januari 1962.

24. Aanleg stratenplan I in Putte Noord door aannemer P. & A. de Man & Zn. te Ammerstol (bouwrijpmaken terrein ten zuiden van de Staringlaan), 1962 - 1963. -- 1 deel
Bestek 1962/02.
Bevat: Opzichtersdagboek, april 1962 - december 1963.

25. Herbestraten straten in stratenplan IV in de Puttepolder (Prins Bernhardlaan, Kon. Wilhelminasingel, Pr. Beatrixlaan, W. de Zwijgerlaan, Pr. Margrietstraat en Pr. Irenestraat, 1962 - 1964. -- 1 katern, 3 stukken
Bevat: Opzichtersdagboek, mei 1962 - maart 1964.

26. "Diverse werkzaamheden", in hoofdzaak door aannemer Van Staveren en Versluis te Gouda, 1962 - 1964. -- 1 katern, 5 stukken
Bevat: Opzichtersdagboek.
- Herstraten Am. van Solmslaan en L. de Colignylaan, oktober - november 1962.
- Aanleg trottoir en herstraten Willem de Rijkelaan (stratenplan VII in de Puttepolder), november 1962 - juni 1963.
- Bestraten t.b.v. bejaardenwoningen in stratenplan IX in de Puttepolder, december 1962 - april 1963.
- Herstraten W. de Zwijgerlaan, april - augustus 1963.
- Idem Kon. Wilhelminasingel, april - mei 1963.
- Levering grond t.b.v. Beatrixlaan, Mauritslaan, kerkhof, maart - mei 1963.
- Plein Onderwegschool, april - mei 1963.
- Herstraten Kon. Wilhelminaplerin en aanleg straten stratenplan VII (Anna van Hannoverstraat e.o.), augustus - september 1963 en januari - april 1964.

28. Aanleg stratenplan II in Putte Noord door aannemer P. & A. de Man & Zn. te Ammerstol (bouwrijpmaken noordwesthoek Vondelwijk), 1963 - 1964. -- 1 deel en 1 los blad, 1 stuk
Bevat: - Opzichtersdagboek, september 1963 - december 1964 (1965).
- Kladstaat van reeds betaalde bedragen in de periode oktober 1963 - september 1964.

27. Woonrijpmaken noordwesthoek Vondelwijk (Vondellaan), 1963 - 1967. -- 1 deel (2 katerns, 3 stukken)
Bevat: Ozichtersdagboek, september 1963 - april 1967.

30. Aanbrengen van een duiker aan de Dorpsstraat, dempen van een sloot en sloop van de Witte Brug ten behoeve van wegverbreding (Noordeinde) (door aannemer P. & A. de Man & Zn. te Ammerstol), 1964. -- 1 katern en 1 los blad, 1 stuk
Bevat: - Opzichtersdagboek, maart - september 1964.
- Brief met verzoek om tussentijdse offerte voor uitbreiding van de oorspronkelijk opgedragen werkzaamheden, april 1964; minuut.

31. Aanleg stratenplan I in uitbreidingsplan Groenswaard I door aannemer P. & A. de Man & Zn. te Ammerstol (bouwrijpmaken), 1964 - 1965. -- 1 deel (4 katerns), 2 stukken
Bestek 1964/01.
Bevat: - Opzichtersdagboek, juni 1964 - juni 1965.
- Inschrijvingsbiljest, juni 1964; afschrift. - Begroting, 1964; doorslag.

32. Doortrekken ("oprit") van de Juliana van Stolberglaan, 1964. -- 1 katern en 2 losse bladen
Bevat: Opzichtersdagboek, juli - december 1864.

33. Grondwerken ten behoeve van leidingen voor wijkverwarming in uitbreidingsplan Vondelwijk, 1964 - 1966 (1968). -- 1 deel (3 katerns)
Bevat: Opzichtersdagboek, augustus 1964 - maart 1966, voortgezet met aantekeningen inzake de exploitatie, maart 1966 - september 1968.

34. Aanleg stratenplan II in uitbreidingsplan Groenswaard I door aannemer P. & A. de Man & Zn. te Ammerstol (bouwrijpmaken), 1964 - 1966. -- 1 deel (3 katerns en 5 losse bladen), 2 stukken
Bestek 1964/02.
Bevat: - Opzichtersdagboek, oktober 1964 - maart (september) 1966.
- Inschrijvingsbiljest, september 1964; afschrift.
- Begroting, 1964; doorslag.

35. Aanleg bestratingen in uitbreidingsplan Groenswaard I (woonrijpmaken), 1966 - 1967. -- 8 losse bladen
Bevat: Opzichtersdagboek, oktober 1966 - april 1967.

36. Aanleg (riolering in) stratenplan I in uitbreidingsplan Groenswaard II door aannemer P. & A. de Man & Zn. te Ammerstol (bouwrijpmaken), 1967 - 1968. -- 1 katern en 2 losse bladen
Bevat: Opzichtersdagboek, maart 1967 - april (augustus) 1968.

38. Aanleg van de verbindingdweg naar de Noordkade in uitbreidingsplan Groenswaard II door aannemer Van Staveren, 1968. -- 1 katern
Bevat: Opzichtersdagboek, oktober - december 1968.

37. Aanleg stratenplan II en III in uitbreidingsplan Groenswaard II door aannemer P. & A. de Man & Zn. te Ammerstol (bouwrijpmaken), 1969. -- 2 katerns en 2 losse bladen
Bestek 1968/08 en 1969/01.
Bevat: Opzichtersdagboek:
- II, januari - juni 1969.
- III, mei - oktober 1969.

39. Aanleg van de oprit (van de het Noordeinde) naar de Van Beethovenlaan door aannemer P. & A. de Man & Zn. te Ammerstol, 1969. -- 1 katern
Bevat: Opzichtersdagboek, juni - december 1969.

41. Asfalteren van de Kon. Wilhelminasingel (westzijde), de W. de Zwijgersingel (ged.), de Jul. van Stolberglaan (ged.) en het reconstrueren en asfalteren van het Kon. Wilhelminaplein door aannemer P. & A. de Man & Zn. te Ammerstol, 1969. -- 1 katern
Bestek 1969/09.
Bevat: Opzichtersdagboek, juni 1969. --- Bevat in feite alleen een staat van meer- en minderwerk, (1969).

42. Herbestraten van de oprit van de Chopinlaan en het Kon. Wilhelminaplein en de bedieningsstraat van de Passage, 1969. -- 1 katern en 5 losse bladen
Bevat: Opzichtersdagboek, januari - juli 1969.

43. Herbestraten van de Const. Huygenslaan door aannemer P. & A. de Man & Zn. te Ammerstol, 1969. -- 5 losse bladen
Bevat: Opzichtersdagboek, juni - juli 1969.

40. Bouwrijpmaken van terreinen in uitbreidingsplan Groenswaard II (ten westen van de Peuleyen) door aannemer P. & A. de Man & Zn. te Ammerstol, 1969 - 1970. -- 1 deel (4 katerns en 3 losse bladen), 1 stuk
Bevat: Opzichtersdagboek.
- Bestek 1969/12, juli 1969 - februari (maart) 1970.
- Grond- en bestratingswerkzaamheden aan de Peppelhorst, september - december 1969, (1970). --- Bestek 1969/20.
- Idem aan de Elzenhorst, augustus - oktober 1969. --- Bestek 1969/19.
- Staat van meer- en minderwerk inzake idem bij de kerk aan het Groensvoorde, (1969). --- Bestek 1969/6.
- Grond-, riolerings- en bestratingswerkzaamheden aan de Wagnerstraat, november 1969 - april 1970. --- Bestek 1969/23.
- Grond- en bestratingswerkzaamheden aan de Akkerwinde, oktober 1969 - april 1970. Met staat van meer- en minderwerk, (1970). --- Bestek 1969/21.

44. Aanleg betonnen duikers in Alfer wetering aan de Zuidkade en aanleg riolering Mercuriusweg (bestemmingsplan Zuidkade) door aannemer P. & A. de Man & Zn. te Ammerstol, 1970. -- 2 katerns, 3 losse bladen
Bevat: Opzichtersdagboek.
- Alfer wetering, februari, juni, december 1970.
- Mercuriusweg, maart - september 1970. Met staat van meer- en minderwerk, december 1970. --- Bestek 1970/01.

45. Aanleg van voetpaden in de Peter Zuidlaand door aannemer Gebrs. de Man & Zn. te Ammerstol, 1970. -- 6 losse bladen
Bestek 1970/03.
Bevat: Opzichtersdagboek, februari - maart 1970.

46. Bouwrijpmaken van de woonwijk ten noorden van de r.k. St.-Victorkerk (bestemmingsplan Zuidkade), 1970. -- 1 katern
Bestek 1970/02.
Bevat: Opzichtersdagboek, augustus - december 1970.

47. Aanleg van de Wagnerstraat door aannemer Gebrs. de Man & Zn. te Ammerstol, 1970. -- 1 katern
Bestek 1970/05.
Bevat: Opzichtersdagboek, mei - juli 1970.

48. Aanleg van de Wilgenhorst in uitbreidingsplan Groenswaard II door aannemer P. & A. de Man & Zn. te Ammerstol, 1970. -- 1 katerns en 1 stuk
Bestek 1970/22.
Bevat: Opzichtersdagboek, maart - december 1970. Met staat van meer- en minderwerk.

49. Reconstructie van de Esdoornlaan, 1970. -- 1 katern
Bestek 1970/33.
Bevat: Opzichtersdagboek, april - mei 1970.

50. Aanleg slakkenbaan tussen Zuidkade en Mercuriusweg, 1970. -- 1 stuk
Opdracht nr. 333.
Bevat: Staat van meer- en minderwerk met afrekening aanneemsom, december 1970.

51. Bestratingswerkzaamheden in de omgeving van de Groensvoorde door aannemer Gebrs. de Man & Zn. te Ammerstol, 1970 - 1971. -- 1 katern, 3 losse bladen
De dagboeken inzake de bestekken 1970/21 (winkelgalerij Groensvoorde) en 1970/35 (aanleg verbindingsweg Peuleyen - Groensvoorde) staan wel op het voorblad van het katern aangegeven, maar zijn niet aanwezig.
Bevat: Opzichtersdagboek.
- Asfalteren en bestratingswerkzaamheden aan de Groensvoorde, mei - juni, september 1970. --- Bestek 1970/19.
- Staat van meer- en minderwerk inzake herstraten van de Mozartlaan, juni - september 1970. --- Bestek 1970/13.
- Herstraten van de Mozartlaan (2e fase), september 1970 - januari 1971, juni - juli 1971. --- Bestek 1970/14.

54. Reconstructie Noordeinde door aannemer L. Bos te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1969 of 1970. Onderbroken wegens wijziging van het bestek en voortegzet door aannemer P. & A. de Man & Zn. te Ammerstol, 1971 - 1972. -- 1 deel
Bestek 1971/04.
Bevat: Opzichtersdagboek, november - december 1970 (?) resp. mei 1971 - augustus 1972.
- Achterin: staten van aangevoerde materialen, juli - augustus 1972.

53. Grond- en bestratingswerkzaamheden in de woonwijk ten noorden van de r.k. St.-Victorkerk (bestemmingsplan Zuidkade) door aannemer P. & A. de Man & Zn. te Ammerstol, 1971 - 1972. -- 1 katern, 1 los blad
Bevat: Opzichtersdagboek, februari - augustus 1971. --- Onvolledig. Bestek 1971/16.

52. Reconstructie van de Kerkweg en bestratingswerkzaamheden Mercuriusweg door aannemer P. & A. de Man & Zn. te Ammerstol, 1971 - 1972. -- 1 katern, 5 stukken
Bevat: Opzichtersdagboek.
- Reconstructie van de Kerkweg, september - december 1971. Met bijlagen. --- Bestek 1971/10.
- Aanbrengen lava en penetreren van de Mercuriusweg, november 1970 - oktober 1972. Met bijlage. --- Bestek 1971/15.

56. Werkzaamheden ten noorden van Tunnel Noord (tunnel tussen Groenswaard III en de Vondelwijk), 1973. -- 1 katern
Niet alle dagboeken die op het voorblad van het katern zijn aangegeven, zijn aanwezig!
Bevat: Opzichtersdagboek.
- Oostelijke toegangsweg, maart - juni 1973. --- Bestek 1973/02.
- Grondaanvullingen rond 127 woningen in Groenswaard III, augustus 1973 - augustus (september) 1974. --- Betreft Wingerd en Weidezoom? Bestek 1973/19?
- Aanleg bestrating (fulgsandbaan en drainering) rond Gaffelflat in Groenswaard III, september - december 1974.

55. Aanleg riolering Dorpsstraat en omgeving, 1973 - 1974. -- 4 katerns en 2 losse bladen
Bestek 1972/18.
Bevat: Opzichtersdagboek, april 1973 - maart 1974.

57. Bouwrijpmaken van terreinen in bestemmingsplan Groenswaard III en andere werken, (1972) 1973 - 1974. -- 1 deel (zonder platten)
Bevat: Opzichtersdagboek.
(Achterin)
- Pompput Groensvoorde, december 1972 - 1973 mei.
- Aanleg westelijke toegang naar Tunnel Noord (tunnel tussen Groenswaard I en de Vondelwijk), april - augustus 1973.
- Bouwrijpmaken van terreinen in bestemmingsplan Groenswaard III (westzijde), februari 1973 - mei 1974. --- Bestek 1973/04.

59. Diverse werken aangevangen in of behorend tot dienstjaar 1973 en 1974. -- 3 katerns, 1 stuk
Bevat: Opzichtersdagboek.
- Aanleg bestrating en plantsoen rond 101 bejaardenwoningen aan de Kerkweg, januari 1973 - juli 1974.
- Asfalterings- en herstraatwerkzaamheden aan de Chopinlaan door aannemer P. & A. de Man & Zn. te Ammerstol, augustus - oktober (november) 1974. Met verslag van een werkbespreking, oktober 1974; afdruk. --- Bestek 1974/03.
- Aanleg betonriool aan de Ringvaartsingel door aannemer Gebr. Van Vliet, november 1974.

58. Diverse werken aangevangen in of behorend tot dienstjaar 1973 en 1974. -- 1 deel (zonder platten)
Bevat: Opzichtersdagboek.
- Aanleg trottoir oostzijde Mercuriusweg door aannemer P. & A. de Man & Zn te Ammerstol, april - augustus 1973.
- Wijzigen van het speelterrein in het Mevr. Kuipers - Rietbergplantsoen, februari - april 1974. Met staat van meer- en minderwerk, (mei 1974).
- Hertegelen van het schoolplein van de noodschool aan de Mauritslaan, hertegelen van het schoolplein van de noodschool aan de Jan Willem Frisoweg, herstraten van de Noordkade (gedeeltelijk) en herstraten van de G.J. van Dort Kroonweg door aannemer D.J. Koster B.V., juli 1974 - maart 1975. --- Bestek 1974/04.
- Voetpad langs de Groensvoorde en de Wadde in bestemmingsplan Groenswaard II door aannemer P. & A. de Man & Zn. te Ammerstol, maart - april 1975.
- Herstraten bedieningsstraat (ventweg) aan de Jan Dorrekenskade Oost, maart 1975.
- Maken van twee inritten naar de bedrijfspanden van Van Klaveren en Bakker Coating B.V. aan de Mercuriusweg door aannemer Van Drie te Gouda, november - december 1975.

60. Diverse werken aangevangen in of behorend tot dienstjaar 1972 - 1974. -- 3 katerns en 14 losse bladen
Bevat: Opzichtersdagboek.
- Aanleg riolering Dorpsstraat en omgeving (vervolg), maart - september 1974. --- Bestek 1972/18.
- Herstraten van de Noordkade (gedeeltelijk), de Willem de Zwijgerlaan (gedeeltelijk) en het St.-Hubertsgerecht door aannemer Gebrs. Van Drie te Gouda, oktober 1974 - februari 1975. --- Bestek 1974/18.
- Herstraten van voetpaden aan de oostzijde van de Groensvoorde door aannemer P. & A. de Man & Zn. te Ammerstol, februari - juni 1975. --- Bestek 1974/06.
- Aanleg en plaatsing van de palissade in het Centrumplan door aannemer Gebr. Van Vliet, november 1975.
- Aanleg noodriolering bij de school voor HAVO / Atheneum, november 1975.
- Levering en verwerking van grond bij Ydo aan de Stationsstraat door aannemer Gebr. Van Vliet, november 1975.
- Aanleg voetpad langs de Wadde in Groenswaard III door aannemer P. & A. de Man & Zn. te Ammerstol, november - december 1975.
- Grondwerken en bestrating rond het wijkgebouw aan de St. Victorstraat door aannemer A. Evengroen te Gouderak, februari (1976).
- Sloop van de bestaande en aanleg van een nieuwe zandbak in de speeltuin aan de St. Victorstraat door aannemer Gebr. Van Vliet, februari - maart (1976).
- Opnieuw stellen en begazen van de afrastering langs het trottoir van de speeltuin aan de St. Victorstraat, maart (1976).