155 -- Nieuwerkerk a/d IJssel -- AR kiesvereniging Nederland en Oranje

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Plaatsingslijst

samengesteld door A.M. den Boer (1989)

1-4. Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, 1948 - 1971.

5. Agenda's van bestuursvergaderingen, 1971 - 1974.

6. Jaarverslagen, 1963 - 1969.

7. Ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken, 1960 - 1979.

8. Stukken inzake de samenwerking met CHU en KVP, 1957 - 1974.

9. Convocaties en bulletins voor leden, 1959 - 1980.

10. Stukken (waaronder folders) inzake raadsverkiezingen, 1958 - 1970.

11. Ledenregister, z.d. (ca. 1960).

12. Rijmwerk van het (ere)lid A. Mourik, 1962 - 1972.

13. Contributie- en donatieregister, 1964 - 1979.

14. Kasboek, 1964 - 1980.

15-17. Afschriften van de bankrekening, 1964 - 1980.

18. Financiƫle overzichten, 1967 - 1979.

19. Landelijke ARP-publicaties, 1968 - 1977.

20. Krantenknipsels betreffende de kiesvereniging, 1963, 1965 en 1976.