7 -- Moerkapelle -- Oud-rechterlijk archief

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.


Plaatsingslijst

1-(60). Vierschaarboeken, 1589 - 1810. -- 15 delen

14-(61). Registers van sententies inzake preferente schulden, 1597 - 1615, 1655 - 1748. -- 2 delen

15-27. Registers van opdrachten, hypotheken en rentebrieven, 1602 - 1805. -- 13 delen

28. Register van opdrachten, 1806 - 1810. -- 1 deel

29. Register van hypotheken en rentebrieven, 1806 - 1810. -- 1 deel

30-36. Registers van openbare verkoop van onroerende en roerende zaken en van verpachting van gewassen, 1645 - 1780 (hiaten). -- 7 delen

37-43. Registers van allerhande akten, 1600 - 1768 (hiaten). -- 7 delen

44. Allerhande akten, 1773 - 1780. -- 4 stukken

45. Allerhande akten, 1808 - 1811. -- 25 stukken

46. Gedrukte aanschrijving van de civiele reohtbank, 1808. -- 1 stuk

47. Ingekomen stukken bij en minuten van uitgaande stukken van het gerecht, 1692 - 1809. -- 57 stukken

48. Stukken die in verschillende zaken hebben gediend, 1616 - 1804. -- 26 stukken

50. Verhoren, dingtalen enz., 1692 - 1810. -- 61 stukken

51. Stukken van gerechtelijk vereffende boedels, 1661 - 1804. -- 9 stukken

52. Stukken betreffende de registers van opdrachten, 1700 - 1811. -- 36 stukken

53. Akten van openbare verkoop van onroerende zaken, 1698 - 1804. -- 34 stukken

54. Register van openbare verkoop van roerende zaken, 1649 - 1654. -- 1 deel
NIET RAADPLEEGBAAR, eerst restaureren! (Zeer slechte staat.)

55. Allerhande akten, 1652 - 1804. -- 51 stukken

56. Ingekomen stukken bij en minuten van uitgaande stukken van het gerecht, 1797. -- 5 stukken

57. Akten van verkoop van onroerende zaken, 1714 - 1767. -- 25 stukken

58. Allerhande akten, 1672 - 1747. -- 4 stukken

59. Aanvragen om taxatie voor het collateraal, 1713 - 1730. -- 3 stukken

62. Verklaring dat N.J. Woordhouder zekere registers en twee sleutels van de kastjes in de rechtkamer heeft gezonden aan mr G.J. Juynboll, sohout en secretaris van Moerkapelle en de Wildevenen, 18 januari 1794. -- 1 stuk