12 -- Zevenhuizen -- Oud-rechterlijk archief

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.


Plaatsingslijst

1-33. Vierschaarboeken, 1579 - 1799. -- 33 delen

34-(34). Procesakten behorende bij de vierschaarboeken, 1647, 1648, 1730 - 1799. -- 2 pakken

35. Civiele rol, 1686 - 1696. -- 1 deel
ONTBREEKT (1983).

36-37. Registers van sententies van preferentie, 1626 - 1745 (hiaten). -- 2 delen

38-39. Registers van proclamaties van eisen tot het verkrijgen van vonnissen van preferentie, 1626 - 1724. -- 2 delen

40-(126). Registers van transportakten, hypotheekakten en andere akten, 1569 - 1811. -- 39 delen, 1 pak

79. Register van opdrachten enz. voor de Tweemanspolder, 1732 - 1755. -- 1 deel

80. Register van opdrachten enz. voor de Eendrachtspolder, 1758 - 1798. -- 1 deel

81-82. Registers van opdrachten enz. van schepen, 1653 - 1797. -- 2 delen

83-85. Registers van aangifte van verkoop van onroerende zaken, 1685 - 1747. -- 3 delen

86-95. Registers van openbare verkoop van onroerende zaken, 1658 - 1746. -- 10 delen

96-107. Registers van allerhande akten, 1659 - 1811. -- 12 delen

100. Allerhande akten, 18e eeuw. -- 1 pak

109-113. Registers van taxatie voor het collateraal, 1637 - 1807. -- 5 delen

114-117. Registers van aangifte van het collateraal, 1701 - 1811 (hiaten). -- 4 delen

118. Ingekomen stukken bij en minuten van uitgaande stukken van het gerecht, 1698 - 1735, 1805 - 1808. -- 1 pak

119. Dagvaardingen, verslagen van verhoren, adviezen enz. betreffende de civiele rechtspraak, 1676, 1690 - 1754, 1810. -- 1 pak

120-121. Stukken betreffende insolvente boedels, 1685 - 1797. -- 2 pakken

122. Stukken betreffende openbare verkopingen van onroerende zaken, 1722 - 1737. -- 16 stukken

123. Akten van openbare verkoop van tienden, 1678 - 1724. -- 9 stukken

124. Allerhande akten, 1682 - 1732. -- 28 stukken

125. Civiele rol, 1668 - 1669. -- 1 stuk

127. Akte van hypotheek ad ƒ 534 ten gunste van Balthen Joorisz en ten laste van Cornelis Claesz Dull onder verband van diens turfpont, 18 januari 1598. -- 1 stuk (perkament)
"Wert gehouden voer dubbelt alsoe dessen is hermaeckt."