27 -- Nieuwerkerk a/d IJssel -- Rechterlijk achief

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.


Plaatsingslijst

1. Akten van volmacht, 1799 - 1810. -- 1 omslag

2. Aktan van borgstelling, 1804 - 1811. -- 1 omslag

3. Akten van non-prejudicie, 1804 - 1809. -- 1 omslag

4. Akte van herroeping, 1799. -- 1 stuk

5. Akte van schenking, 1801. -- 1 stuk

6-21. Vierschaarboeken, 1585 - 1811. -- 1 pak, 1 doos, 14 delen

22. Registerbouck van de certificatiën ende atttestatiën
1611 - 1642. -- 1 deel

23. Register van dagvaardingen voor het gereoht, 1713 - 1723. -- 1 deel

24-28. Registers van sententies van preferentie, 1651 - 1809. -- 5 delen

29. Verzoekschriften, 17e eeuw. -- 36 stukken

30-38. Protocollen van opdrachten en hypotheken, 1583 - 1651. -- 9 delen

39. Protocol van opdrachten, 1651 - 1659. -- 1 deel

40-41. Protocollen van hypotheken, 1651 - 1659. -- 2 delen

42-62. Protocollen van opdrachten en hypotheken, 1659 - 1812. -- 21 delen

63-65. Protocollen van opdrachten van schepen, 1704 - 1810. -- 3 delen

66. Protocol van registratie om geen hypothecatiën off alienatiën te kunnen of mogen doen
1786 - 1793. -- 1 deel

67-70. Registers van aangifte van verkoop van onroerende zaken, 1666 - 1705. -- 4 delen

71-72. Akten van aangifte van verkoop van onroerende zaken, 1747 - 1794. -- 2 delen

73-84. Registers van openbare verkoop van onroerende zaken, 1630 - 1810. -- 12 delen

85-86. Akten van openbare verkoop van onroerende zaken, 1645 - 1796. -- 1 doos, 1 pak

89-105. Registers van allerhande akten, 1747 - 1787. -- 17 delen

106-119. Allerhande akten, 1607 - 1811. -- 14 delen

120-(134). Registers van aangifte en taxatie voor het collateraal, 1606 - 1811. -- 8 delen

128. Register van openbare verkopingen van roerende zaken, verpachtingen en bestedingen, 1763 - 1798. -- 1 deel

129-130. Afkoopboek
Registers van geld betaald voor afkoop van ordinaire en extra-ordinaire ongelden, 1698 - 1853. -- 2 delen

131. Register van ingekomen verzoekschriften met beschikkingen, 1801 - 1809. -- 1 deel

132. Protocol van rentebrieven en hypotheekakten, 1662 - 1666. -- 1 deel

133. Verklaringen afgelegd voor schout en schepenen, 1667. -- 2 stukken
Afkomstig van Adriaan Wlllemsz Hopoooper, notaris te Moordrecht en seoretaris van Nieuwerkerk.

135. Bijlagen bij het register van aangifte en taxatie voor het collateraal, 1663 - 1705 en z.d. -- 1 omslag