40 -- Waddinxveen -- Weeskamers

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.


Inventaris

samengesteld door Bert van der Saag (2002)

1 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN (NOORD- EN ZUID-) WADDINXVEEN


1.1 Algemeen


1-2. Weesbouck
Registers met minuten en afschriften van allerhande stukken (grotendeels akten), gepasseerd voor of bewaard door de weeskamer en betrekking hebbend op de nalatenschappen waarop door de weeskamer toezicht werd gehouden, 1576 - 1638. -- 2 delen

1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


1.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)


103-(129). Maerten Roeloffsz en zijn vrouw Inge Stevensdr, later getrouwd met Lenaert Dircksz, 1597, 1601, 1614. Met retroactum, 1596. -- 5 charters

107. Claes Jacob Jansz, getrouwd met Grietgen Pietersdr, 1599. -- 1 charter (met beschadigd zegel, voorzijde los van de staart)
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Aangetast door vocht, gescheurd.)

108-109. Aert Jansz, getrouwd met Maritgen Damendr (hertrouwd met Claes Gerritsz), 1618, 1620. -- 2 charters (met zegel)

1.2.2 Boedelpapieren (overige nalatenschappen)


3. Adriaen(tgen) Chielen, 1599. -- 1 stuk

1.2.3 Niet aan een boedel toe te delen papieren.
Deze archiefstukken bieden geen of te weinig aanknopingspunten voor toedeling aan een bepaalde nalatenschap.


92. Akte van schuldbekentenis van Claes Willemsz Coster ad 32 pond Hollands ten gunste van Pieter Zijbrantsz, 1540. -- 1 charter (zegel ontbreekt)
Dorsale aantekening: "een daelder".

2 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN ZUID-WADDINXVEEN


2.1 Algemeen


79. Aantekeningen betreffende gelden en effecten die ter weeskamer berusten, 1682, 1692, 1707 -- 3 stukken (4 bladen)
Gerestaureerd, maar veel tekstverlies.

2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


2.2.1 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)


112. Dirck Ariensz, getrouwd met Aeltgen Jan Woutersdr, 1578; met dorsale aantekening, z.d. -- 1 charter (met zegel)
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Aangetast door vocht, waardoor enig tekstverlies.)

--. Jacob Brantsz, getrouwd met Oorichgen Ariensdr, 1600. -- 1 charter
Restauratieopdracht nov. 1993; ONTBREEKT 30-09-2002.

36. Hobbe NN, 1606. -- 1 stuk

133. Trijntgen Govertsdr, getrouwd met Doen Doensz van der Wacht, 1620. -- 1 charter (met zegel)

123. Jan Lenaertsz Prange, zijn vrouw Griete Maertensdr (of: Grietge Maerten Roelendr) en hun zoons Pieter en Willem Jansz Prange, 1620, 1627 - 1642, 1645.

125. Jacob Reyniersz, getrouwd met Geertgen Aertsdr, 1623. -- 1 charter (zegel los, beschadigd)
Vochtschade, waardoor enig tekstverlies.

17-(106). Marretgen Maertensdr en haar man Arien Lenaert Dircksz, 1624 (1636, 1638), 1635 - 1639, 1643 en z.d., en hun zoon Maerten Adriaensz, 1644. Met retroacta, 1624, 1628, 1630 - 1632, (1633), 1634. -- 1 omslag, 1 charter

33. Lauwerijntgen Dircks, getrouwd met Jan Joosten, 1625. -- 1 stuk
Naam van de erflaatster ontleend aan inv.nr. 2.

18. Geerte Dircksdr, weduwe van Pieter Henricksz, schoenmaker, en hun zoon Jan Pietersz, getrouwd met Annitgen Rokendr, 1625 (1627 - 1633), 1630. -- 1 charter (zegel ontbreekt), 2 katerns
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk zwak.)

84. Henrick Henricksz, schoenmaker, 1626 - 1630. -- 12 stukken

7. Jacob Cornelisz Wittenhoet, getrouwd met Baertgen (of: Baerte) Thimansdr, en haar ouders Thijmen (of: Thiman) Brantsz, molenaar aan de Goudkade, en zijn vrouw Lucia (of: Sijtje, Cijtgen) Fransdr, weduwe van Arien Jansz, 1626 - 1629, 1632 en z.d. Met retroacta, 1602, 1607 - 1620, 1624, 1625. -- 1 omslag

30. Lenaert Maertensz Hoogeveen, weduwnaar van Claesge Henricxdr, later getrouwd met Ariaentgen Eewoutsdr, 1626, 1628 - 1637. Met retroacta, 1616, 1618, 1619. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Retroacta gedeeltelijk zwak.)

68. Joost Jansz Verveen, 1627. -- 1 stuk

42. Marritge Gerritsdr (Pothoff), getrouwd met Willem Lenaertsz of (Leendertsz) (Butter) (de turfdrager / de wever aan de Kerkweg / bij de Waddinxveense brug), 1627 - 1629, 1631, 1634, 1636, 1640, 1641 en z.d. -- 1 omslag

77. Neeltgen Jacobsdr en haar man Huybert Arien Michielsz (van der Wolff) (of: Huybert Ariensz), 1627, 1634 - 1636, 1638 - 1641. Met retroacta, 1613, 1617. -- 1 omslag

49-(122). Leentgen Symonsdr en haar man Jan Arien Nelen, 1627 - 1650. -- 1 omslag, 1 charter

4. Hagen Maerten Arisz, 1628 - 1633. -- 1 omslag

69. Matheus (of: Matthijs) Lenaertsz Veth, getrouwd met Trijntgen Alewijns, 1628, 1629, 1632, 1633, 1635, 1637 1639, 1641 - 1647, 1649 - 1652. en zijn ouders Lenaert Lenaertsz (of: Leendert Leendertsz) Veth en Oetgen (of: Odo, Ootgen) Teuwendr, 1626, 1628, 1629 (1632), 1635, 1642. Met retroacta, 1615, 1621. -- 1 pak
De meeste kwitanties zijn ongedateerd!
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk zwak.)

73-(135). Marritgen Claesdr, haar man Cornelis Willemsz Wilt, haar vader Claes Pietersz Claes Jan, en haar dochter Annetgen, 1630, 1631, (1632), 1636, 1637, 1639. -- 1 omslag, 2 charters

50. Cornelis (of: Creles) Ariensz (Adriaensz) Ouweneel (of: Ounel), getrouwd met Joossgen Dircxdr, (1629) 1630 - 1637, 1639 en z.d. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk zwak, enig tekstverlies.)

10. Cornelis Adriaensz en zijn weduwe Marritgen Aertsdr (hertrouwd met Kers (of: Cors) Gerritsz), 1630 - 1633 (1635), 1637 - 1640, 1643 en z.d. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk zwak.)

6. Reynout Reynoutsz van Belven en zijn vrouw Neeltgen Jansdr, 1630 - 1637 (1638), 1646 - 1647. Met retroacta, 1621, 1629. -- 8 stukken, 1 charter (zonder zegel)

113-(137). Jacob Jansz Kramer, getrouwd met Martijntgen Thonisdr, 1635, en haar vader Thonis Dirck Ariensz, 1634. -- 3 charters (met zegel)

35. Marritgen Maertensdr, getrouwd met Cornelis Claesz Keyser, 1635 en z.d. (1635). -- 2 stukken
Naam van de erflaatster ontleend aan inv.nr. 2.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Zwak, enig tekstverlies.)

20. Evert Jansz (of: Evert Jan Evertsen), kleermaker, en zijn vrouw Claesgen Aerts, 1635 - 1638 en z.d. -- 1 omslag
Deels tekstverlies.

31. Ariaentgen Claesdr, getrouwd met Daem Fransz Coot (of: Koot), 1635 en z.d. (ca. 1635), 1655. -- 1 katern, 2 stukken

37. Trijntgen Jansdr en haar man Frans Jansz Keyser, 1635, 1645, 1647, 1649 - 1650 en 1656. -- 1 omslag, 1 charter

55. Dirck Pietersz Pooth en Barent Arien Lenen, beiden getrouwd geweest met Anna Ariensdr, 1636 - 1639. -- 6 katerns, 1 stuk
Zie ook inv.nr. 5.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk zwak.)

13. Maerten Alewijnsz en zijn vrouw Marritgen Ariensdr (Claes), 1636 - 1638, 1640 en z.d. -- 2 omslagen

51. Adriaen Pieter, 1637 - 1639 en z.d. -- 5 stukken

80-(141). Huygh Willem Aertsz, getrouwd met Arientgen Cornelisdr, 1637, 1655 (1657). -- 1 charter en 1 stuk

11-(144). Ariaentgen Jansdr en haar man Cornelis Dirck Danielsz (hertrouwd met Neeltgen Antonisdr), en haar (oom) Jan Jacobsz Hans, 1637, 1644 - 1658. Met retroacta, 1608, 1622 (1624), 1623, 1640, 1641 en z.d. -- 1 omslag, 3 charters

9-(140). Joris Claesz en zijn vrouw Marritgen Louwendr, 1638. -- 1 katern, 1 charter

39. Jan NN, 1638, 1639 -- 1 stuk
Gerestaureerd, maar tekstverlies.

5. Barent Arien Lenen en zijn vrouw Annigje Ariensdr, 1639 - 1643, 1649. -- 1 katern, 3 stukken
Zie ook inv.nr. 55.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk vervilt.)

25. Dirck Govertsz, 1640, 1644, (1646) - 1648, 1662 en z.d. -- 5 katerns, 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk zwak.)

82. Pieter Jansz Thoen, z.d. (ca. 1690 ?). -- 1 stuk

29. Pouwels Henricksz, 1641. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Zwak, enig tekstverlies.)

64. Claes Thonisz Vergraft en zijn vrouw Machteltgen Cornelisdr, 1641 - 1643, 1645, 1646, 1653 en z.d. -- 3 katerns, 5 stukken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk zwak.)

67. Marritgen Jacobsdr en haar man Jan Willemsz Verschuyr, 1641, 1642, 1648, 1650 - 1654. -- 5 stukken

40-(114). Aart Gerritsz de Lange, getrouwd met Anna Danielsdr (hertrouwd met Claes Jansz Houter), (1642), 1646, 1648 - 1650, 1653, 1657, 1659 en z.d. -- 1 pak, 1 charter

75. Aechgen Thonisdr en haar man Maerten Jansz Prange, haar zuster Grietgen Thonisdr en hun moeder Maritgen (of: Marrichien) Willemsdr, weduwe van Thonis Dircksz, 1644, 1654 - 1656 en z.d. Met retroacta, 1637, 1649, 1651. -- 1 omslag
Gedeeltelijk gerestaureerd, enig tekstverlies.

48. Aryen Arien Nelen, z.d. (ca. 1650). -- 1 stuk

52. Arien Jansz Ouweneel en zijn vader Jan Arienssz Ouweneel (getrouwd met Pietertge Sijbrantsdr), 1647, 1655, 1659, ca. 1661, 1663, 1665, 1667. Met retroactum, 1641. -- 2 katerns, 5 stukken

63. Thijs NN, 1648. -- 1 stuk
Gerestaureerd, enig tekstverlies.

22. Jan Isbrantsz Block, weduwnaar van Marritgen Claesdr, en zijn weduwe Anna Andriesdr (van Eyck), voordien weduwe van Thonis Jacobsz, later getrouwd met Maerten Doensz Verdoes, 1648, 1653. -- 1 charter (zegel verloren), 1 stuk

81. Jan Cornelisz (?), 1650. -- 1 stuk

70-(132). Marritgen Dircks en haar man Daniel Huygen, en hun oom Adriaen Cornelisz Visch, 1652. Met retroactum, 1629. -- 1 katern, 1 charter

24. Aryen Franken en zijn vrouw Martijntgen Dirckdr, 1652, 1654. -- 1 katern, 2 stukken

19. Dirck Fransz (Coot), 1652, 1655 (1673 - 1675). -- 1 stuk en 1 charter (zonder zegel)

47. Jan Dircksz Mick, getrouwd met Neeltgen Heymans, 1652, 1653, 1656. -- 3 stukken
Betreft gedeeltelijk ook de nalatenschap van de ouders van de vrouw van Thijs Huybertsz Schippers.

76. Willempje Willemsdr, 1653. -- 1 stuk

131. Wijntgen Symonsdr, getrouwd met Jan Thijssen, 1653. -- 1 charter (zegel los)
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Door mechanische schade (slijtage) enig tekstverlies.)

34. Jan Jorisz, 1653 - 1656 en z.d. Met retroacta, 1623, 1640. -- 5 stukken (7 bladen)

41-(121). Ariaentge Crijnendr (Mick), getrouwd met Jan Arien Lenaertsz, 1653, 1655, 1665. -- 1 omslag, 1 charter

12. Cornelis NN, 1654. -- 1 stuk

43. Willem Pietersz Jongeneel, getrouwd met Pietertgen Ariens, 1660, 1661, 1664 - 1666, 1669, 1670 en z.d. -- 1 omslag

124. Willempge Claesdr, getrouwd met Cornelis Claesz Ramp, 1662. -- 1 charter (zegel los, beschadigd)

32. Cornelis Cornelisz Jongejan, 1663 - 1672, en zijn vader Cornelis Cornelisz Jongejan, 1667 - 1668. -- 1 omslag
Bevat ook aantekeningen betreffende gelden in de weeskist van de weeskinderen van Willem Cornelisz Jongejan en Jan Claes Bouwensz.

27-(105). Grietge Ariensdr, haar man Thonis Cornelisz Guyr (of: Guer) en diens weduwe Grietje Pietersdr Sijpesteyn (hertrouwd met Klaas Pietersz Verkade), 1664, 1681, 1685, (1683) 1687. -- 1 charter, 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Inktvraat en gedeeltelijk zwak, waardoor tekstverlies.)

104. Maria Michielsdr, getrouwd met Dirck Leendertsz van Gelder, 1665. -- 1 charter (met beschadigd zegel, voorzijde los van de staart)
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Aangetast door vocht, waardoor enig tekstverlies.)

115. Chieltgen Cornelisdr, getrouwd met Dirck Pietersz van Leeuwen, 1665. -- 1 charter (met zegel)

23. NN NN, getrouwd met Fop Jansz van Neerbergh, en hun zoon Cornelis Foppen, 1665 - 1667. -- 1 katern, 3 stukken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk zwak.)

93-(111). Frans Dircksz Coot, getrouwd met Neeltgen Jacobsdr, 1665, 1682 - 1692 en z.d. -- 1 omslag, 1 charter

130. Jan Pontiaensz Soet en zijn vrouw Annetjen Ariensdr, 1670. -- 1 charter (met zegel)

8. Elbert Gijsen (of: Ghijsbertsen) van den Brouck (of: Broeck) en zijn vrouw Hillietje (of: Hilletgen) Dircksdr Droogh (of: Drooch), weduwe van Jan Jansz Thoen, 1670, 1671, 1684 - 1685, 1693, 1696, 1697. -- 1 katern, 6 stukken
Zie ook inv.nr. 61.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk zwak, waardoor enig tekstverlies.)

14. Jan Crijnen (of: Krijnen) Schipper (of: schipper te Zevenhuizen), 1679 - 1681, 1685 - 1689 (1690). -- 7 stukken
Veel tekstverlies.
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Inktvraat, vraatschade.)

16-(138). Dirck Dircksz Droogh en zijn vrouw Barbara Jansdr, hun zoon Huybert Dircksz en hun dochter Neeltge Dirx, (1681), 1682, 1685. Met retroacta, 1647, 1650, 1655, 1658, 1667. -- 1 omslag en 2 charters (met zegels)

65. Arien Cornelisz van Venhoek en zijn vrouw Grietje Maartens, 1681 - 1694 en z.d. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Veel inktvraat.)

38-(110). Pieter Damen Coot (of: Koot), 1681, 1690 - 1698, met retroacta, 1662, 1665, 1670, en zijn vader Daam Fransz Coot, 1672 - 1678, 1681, 1683 - 1685, 1691, 1695, 1697, 1699, met retroacta, 1656, 1664 - 1666, 1671. -- 1 pak, 2 charters

57. Hendrik Dirksz Koot, 1700. -- 1 stuk
Zie ook inv.nr. 107.

139. Annetje Poulus, getrouwd met Ary Claesz Buyteweg, 1683. -- 1 charter (zegel beschadigd)

58. Cornelis Dirx van der Tholen, weduwnaar van Trijntie Claesdr Hoogeveen en van Grietie Jacobsdr, 1684, 1686. -- 1 katern, 4 stukken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk zwak.)

21. Jan Hendricx van Eyck, 1685, 1686. -- 2 stukken

61-62. Claes Cornelisz Sijpesteyn, getrouwd (tweede huwelijk) met Grietie Jans 't Hoen, 1685 - 1703, 1705, en zijn ouders Cornelis Symonsz Sijpesteyn en Marrigje Centen, 1685. -- 2 pakken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk zwak, o.a. inktvraat.)

72. Maerten Jansz Slot en zijn vrouw Ariaantje Claas Buytewegh, (1689) 1703. -- 1 katern

26. ..... Groenevelt, 1691. -- 1 stuk
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Zwak.)

83. Jan Cornelisz Jongejan, 1691. -- 1 stuk

28. Agnes Hoogenboom, getrouwd met Matthijs van Bruggen, en haar broer Urbanus Hoogenboom, 1694, 1695. -- 1 katerns, 3 stukken

71. Fop Pietersz van Leeuwen en zijn eerste vrouw Geertie Gijsberts, 1696. -- 1 katern (los)
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk vervilt.)

74. Aert Gerritsz Verschure (of: Verschuyr), getrouwd met Ariaantje Ariens van Oosten, 1702. -- 3 stukken
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk zwak.)

66. Cornelia Ysebrants in 't Hout, getrouwd met Pieter Dirkse Verniel, 1697 - 1699. -- 4 stukken (waarvan 1 op perkament)

54. Sijvert Dircksz Pits, 1698, 1700. -- 2 stukken
Gerestaureerd, enig tekstverlies.

44. Herman van der Linde (of: Linden), schout, en zijn vrouw Sibilla van der Wilp, 1706 - 1718. -- 1 pak
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk zwak, enig tekstverlies.)

59. Frans van der Stam, 1732. -- 1 stuk

94. Marrigje van der Winden, getrouwd met Jan Krook, 1804. -- 1 stuk

95. Jan Kroes, getrouwd met Antje Rosbergen, 1807. -- 4 stukken

96. Gerrit Bonefaas, getrouwd met Anna Boutesteyn (of: Boudestijn), 1809 - 1810. -- 1 katern, 5 stukken

97. Cornelia Oudshoorn, getrouwd met Hendrik Bontekoe, 1810. -- 2 stukken

2.2.2 Boedelpapieren (overige nalatenschappen)


15-(120). Franck Lenaertsz, molenaar, getrouwd met Aeltgen Ariensdr, 1643 en z.d. Met retroacta, 1633 - 1636. -- 6 omslagen

78. Willem Jansz van Claveren, 1667. -- 1 stuk
Er is wel sprake van voogden, maar niet van weeskinderen.

60. Cornelia Stochius en haar man Joris Gerritsz Nieuwerkerk, 1691. -- 1 katern, 1 stuk
Hoewel er geen weeskinderen worden genoemd, is er wel sprake van bemoeienis van de weeskamer.

46. Hendrik Krijnen Mick en zijn vrouw Ingetje Bastiaans, 1692, 1693. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk zwak, enig tekstverlies.)

53. Pieter Dircksz Poot en zijn vrouw Grietie Huybertsdr, 1697. -- 1 katern
Hoewel er geen weeskinderen worden genoemd, is er wel sprake van bemoeienis van de weeskamer.

45. Arien Krijnen Mick en zijn vrouw Annitje Ariens, 1698 - 1699 (1722) en z.d. Met retroactum, 1698. -- 1 omslag
Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen! (Gedeeltelijk zwak, enig tekstverlies.)

2.2.3 Niet aan een boedel toe te delen papieren.
Deze archiefstukken bieden geen of te weinig aanknopingspunten voor toedeling aan een bepaalde nalatenschap.


89. Akte van volmacht van Willem Henricksz, scheepmaker te Rotterdam, voor Geertgen Huygendr en Jacob Joosten, huistimmerman, beiden te Gouda, om een huis aan de Gouwe te verkopen, 9 maart 1599; afschrift, 8 januari 1600. -- 1 stuk

87-88. Kwitanties wegens (door voogden) gedane uitgaven ten laste van boedels, 1623 - 1707 en z.d. -- 2 omslagen

85-86. Aantekeningen betreffende (door voogden) gedane uitgaven en verkregen inkomsten ten laste / gunste van boedels, 1624, 1640, 1655 en z.d. -- 2 omslagen

90. Akte van schuldbekentenis van Arien Leendertsoon (alias Arien Leendert Dircxsoon) ad ƒ 100 ten gunste van Ancxt Jacopszoon, korenkoper te Gouda, 15 februari 1628; met aantekeningen inzake de rentebetalingen, 1629 - 1632, en een ongedateerde aantekening inzake de aflossing. -- 1 stuk

--. Schuldbekentenis van Evert Jansz, kleermaker, ad ƒ 300 aan Huybrecht Adriaensz, Coster, Isbrant Huybrechtsz, scheepmaker te Rijnsaterwoude, Marritgen Corsdr, weduwe van Maerten Adriaensz, bakker, en Cors Jansz Bouff, 1633. -- 1 charter
Restauratieopdracht nov. 1993; ONTBREEKT 30-09-2002.

--. Akte van vertichting, vermoedelijk door Cornelis Claesz Keyser, 1635. -- 1 charter
Restauratieopdracht nov. 1993; ONTBREEKT 30-09-2002.

91. Authentiek uittreksel uit het testament van Arien Fransz Coot (?) en zijn vrouw Barbara Jans Kleynenberg, gepasseerd voor notaris Hagelaar op 9 april 16.. (ca. 1680), april 1713. -- 1 stuk
Gerestaureerd, maar veel tekstverlies.

2.2.4 Uitsluiting van de weeskamer.


98. Testamenten waarbij de weeskamer wordt uitgesloten van bemoeienis met de benoeming van voogden, 1696, 1789, 1802; authentieke afschriften en uittreksels. -- 4 katerns

3 ARCHIEF VAN DE WEESKAMER VAN NOORD-WADDINXVEEN


3.1 Reglementering


99. Beschikking van het Hof van Holland, waarbij de (in de tekst opgenomen) concept-verordening op de weeskamer wordt goedgekeurd, 1791. Met authentiek afschrift. -- 2 katerns

3.2 Boedelpapieren (stukken betreffende nalatenschappen van personen die weeskinderen achterlaten)


100. Govert Smit, getrouwd met Neeltje den Edel, z.d. (ca. 1800). -- 1 stuk

102-(146). Jan Hendriksz Bosman, weduwnaar van Antje Lammerts van Es, en zijn vrouw Anna (Antje) Cornelisdr Zaal, 1805 - 1806. Met retroacta, 1745 - 1805 (1806). -- 1 pak, 2 charters

3.3 Uitsluiting van de weeskamer


101. Testamenten waarbij de weeskamer wordt uitgesloten van bemoeienis met de benoeming van voogden, 1765, 1776 (1781), 1799, 1803; authentieke afschriften en uittreksel. -- 4 katerns