Categorie archieven: Onderwijs

Chinezen kunnen hier wel, maar daar NIET onze RUG op


De Rijksuniversiteit Groningen (beter bekend als de Brede RUG) heeft niet bereikt wat ze wilde. Het ingenieuze plan (mogelijk uit de koker van een bekende Nobelist?) was om te voorkomen dat onze noordelijkste campus zou worden overstroomd door Chinese spionnen. Integendeel, met het idee om een RUG-campus in de Chinese stad Yantai te beginnen, zou het eindelijk mogelijk worden om de Chinezen met gelijke munt terug te betalen en een staaltje onverbloemde wetenschappelijke spionage te plegen. Met name zou zo een diepgravend onderzoek naar de vele Chinese karakters en hun herkomst worden gefaciliteerd.
Dit buitengewoon slimme opzetje is in de kiem gesmoord. Onduidelijk door wie; in elk geval niet door onze heer majesteit, die daarvoor speciaal naar China afreisde in 2015.
En nu blijkt het College van Bestuur zichzelf bij wijze van compensatie te hebben uitgeroepen tot meest creatieve universiteitsbestuur ter wereld.
Zo hoort het ook. Er gaat immers niet boven Groningen!?

PS,
Boze tongen beweren dat in Yantai regelmatig aardbevingen worden gesignaleerd, en dat dit de ware reden is dat de NAM het project niet wilde financieren.

NSB’ers zouden nu vrijuit gaan

Met de kennis van nu had na 5 mei 1945 de NSB’ers “geen ernstig verwijt” kunnen worden gemaakt. Immers, hun daden “paste(n) in de geest van die tijd“.
(De citaten stammen uit het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland in een zaak tegen de voormalige bestuurders van het ROC Leiden, die “onverantwoorde risico’s” namen, en zijn te vinden in De Volkskrant van 1 maart 2018.)

Het is duidelijk, achteraf bezien valt Anton Mussert c.s. weinig te verwijten inzake hun handelen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De begane misdrijven pasten volkomen in de geest van die tijd.

Ja, zo lusten we er wel suikerbietenpap van, met als voorafje uiteraard een bloembollenpastei op een bedje van raaigras.

Nederland krijgt eerste doctor in de weet-nietkunde

Dierenfilosoof Eva Meijer veronderstelt – en dit valt te ontlenen aan interviews – het gebruik van een complexe grammatica bij sommige diersoorten. Zo schijnt een beetje prairiehond meer lidwoorden ter beschikking te hebben dan de doorsnee Engelsman.

Met de geslaagde verdediging van haar proefschrift Political Animal Voices aan de UvA is ze tevens gepromoveerd tot Nederlands eerste doctor in de weet-nietkunde. Een opmerkelijke prestatie, en een gelukwens waard.

PS,
Sinds 1945 weten we dat alle varkens gelijk zijn, maar dat sommige varkens meer gelijk zijn dan andere. Dat zijn denkelijk de varkens die afgestudeerd zijn in de weet-nietkunde.
O ja, voordat we het vergeten: alle varkens zijn ook haram, net als Boko.