Nieuwerkerk aan den IJssel

Archiefinventarissen

Secretarie-archief 1929-1975 (dossierarchief)
Oud-rechterlijk archief 1585-1811
Oud-notarieel archief 1651-1842
AR kiesvereniging Nederland en Oranje
Hervormde gemeente 1668-1958
Gereformeerde kerk 1889-1990

Nk

Nadere toegangen

Geboorteakten 1811-1902
Aangiften van begraven 1761 - 1814
Toegang op het protocol vrijwillige rechtspraak 1643 - 1644
Kadastrale legger, 1832