Zevenhuizen

Archiefinventarissen

Oud-archief (ged.) 1554-1813
Oud-rechterlijk archief 1569-1811
Archief van de weeskamer 1606-1751
Registers van eigendomsovergang 1812-1833
Secretarie-archief (1852) 1930-1971 (1987)

Zvh

Nadere toegangen

Geboorteakten 1811-1892
Dopen en huwelijken 1627-1650
Dopen en huwelijken 1651-1700 (mannen met voornaam A - Jac)
Hervormd lidmatenboek 1711-1789
Transportakten en schuldbrieven 1603-1636 (hiaten)
Akten van notaris Pieter Pits 1627-1666
Akten van notaris Jacob Vergilst 1657-1670
Akten van notaris Johan van Velsen 1703-1719
Akten van notaris Jan Bontenbal 1752-1800
Bouwtekeningen 1924 - 1968