Alle berichten van Bert van der Saag

Froome toch gedoopt?


Het grote wekelijkse interview van de Vlaamse (?) krant De Dubbele Gouden Standaard was dit keer met meervoudige grote-rondenwinnaar Christopher Froome.
In een opwelling verklaarde de wellicht grootste wielrenner aller tijden dat hij altijd een vurig atheïst was en nog steeds is. Iemand die nadrukkelijk gelooft in Richard Dawkins. Desnoods met een vergiet op het hoofd en een pan macaroni op het vuur. Hij liet zich ontvallen, dat hij – mocht hem door Oxbridge een eredoctoraat in het fietsen worden toegekend – stellig de promotieplechtigheid in een piratenpak zou bijwonen, in combinatie met een zondagse fietsbroek.
Het zou kunnen zijn, aldus de sportman, dat hij in het recente verleden toevallig een keer is gedoopt met salbutamol. Het zou kunnen … hoewel hij altijd – als het om dopen gaat – een verklaard voorstander is geweest van de kinderdoop. En hij zegt geen christelijke stroming te kennen die in de meervoudige doop gelooft.

Ja, tegen archiefstof helpt salbutamol. Dat heeft archiefman proefondervindelijk ervaren. En een beetje topsporter is astmaticus, dat is wereldwijd een gegeven. We puffen nog even door met z’n allen.

Hier word ik manisch van

Heet van de naald het gerucht dat Frank Dane, ervaren radio-dj, op de eerstkomende karaoke-avond twee nummers gaat zingen: O sole mio en In de maneschijn. Hij schijnt geweigerd te hebben om ook nog Zie de maan schijnt door de bomen ten gehore te brengen. Extra moeilijkheid: het is de bedoeling dat hij beide nummers gaat combineren in een soort medley.

Om even het geheugen op te frissen: enkele weken geleden – op 17 november – niet voor niets zondag Gaudete geheten – werd het zonnetje in huis van de Talpa radio tegen haar zin geconfronteerd met een zogeheten dubbele volle maan, een uitzonderlijke verschijning, aldus deskundige astronomen en astrologen.
Weliswaar kreeg meneer Dane menige vermaning via ons aller sociale media, en schijnt hij ook door zijn baasjes (m/v/o) gemaand te zijn om dit soort “franks” (foute pranks) voortaan achterwege te laten.
Vandaar de boetedoening binnenkort in besloten kring.

PS,
– We geven alvast dit citaat mee uit de astrokalender voor december 2017: “De ster SAO 93320, een ster met een helderheid van +6,0m in het sterrenbeeld Ram, wordt bedekt door de Maan.”
– Laatste nieuws: Frank Dane is voorgedragen voor de benoeming tot humorist des vaderlands 2018; mocht hij worden gekozen, dan wacht hem de plechtige inhuldiging in bijzijn des konings.

Een vroeg pietendebat, zij het geïnternaliseerd

Op 4-jarige leeftijd het eerste inzicht: Sinterklaas is een bisschop, Zwarte Piet is een slaaf. (En desondanks gezakt voor het toelatingsexamen matjesvlechten.)
Op 8-jarige leeftijd met een bord om de hals in de klas: stop slavery, kick-out Zwarte Piet. Kreeg vervolgens te horen: vuile brillejood (of was het brillenjood, dat ben ik vergeten, ik bezat slechts één bril), smerige professor. (Ja, toen ben ik flink in mijn kracht gaan staan, dat was echt wel een dingetje! En vervolgens terug in mijn comfortzone, en chillen maar, of beter shinen!!)
Op 12-jarige leeftijd: Sint is een pedo, Zwarte Piet een tot slaaf gemaakte. (En over geiten gesproken, die zijn belangrijker dan mensen. Ja, dat wisten we toen al …, lang voor de Q-koorts.)
Op 16-jarige leeftijd: wij zijn allen slaven van onze ongenuanceerde inzichten.

Nu: de trotse eigenaar-bewoner van dit probleem.
Bijkomend probleem(pje): dat levert extra WOZ-waarde.
Daarom: kick-out WOZ.
Of: verhuur dit probleem liever via Airbnb.

Bordesfoto’s 2002

Bordesfoto’s zijn eigenlijk bordestrapfoto’s, maar à la (of inshallah, zo u wilt).

De kledingkeuze van deze en gene daargelaten – we komen daar in de nabije toekomst op terug – is het grappig om een tweetal bordesfoto’s uit 2002 naast elkaar te leggen.
Naar men zegt gaat het om een plaatje vóór en een een plaatje ná.
Wat wil het geval? Kersverse minister van Financiën drs. J.F. (Hans) Hoogervorst heeft tussendoor een schuine mop verteld. U ziet dat onze geëerbiedigde vorstin besmuikt lacht (ze is wel wat gewend op dat gebied, met vier mannen in huis), en onze nieuwe man op BuZa, mr. J.G. (Jaap) de Hoop Scheffer, doet alle moeite om het niet uit te proesten. Pemier Jan Peter B. glimlacht wat ongemakkelijk, en Johan Remkes, rood aangelopen, kijkt net iets te strak voor zich uit naar Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En zo voort, en zo verder …
We hopen wel nog eens te vernemen welke “bak” nar Hans heeft gespuid.

bordesfoto Kabinet Balkenende 1 Vóór …

bordesfoto Kabinet Balkenende 1 … en ná.

Grand Prix van Mongolië volgend doel Max Verstappen


Naar verluidt – welingelichte racerijkringen bevestigen dit – heeft de grootste autocoureur aller tijden (u leest het goed, we praten hier over Max V.) zijn vizier gericht op de Grand Prix van Mongolië. Die zou dan volgend jaar voor de eerste maal, bij wijze van proef, als extraatje aan de Formule 1-kalender worden toegevoegd.
Inmiddels heeft in downtown Ulaanbataar (Ulan Bator) de opwinding zich al meester gemaakt van de vele fans. Een feestcomité wil Max uitnodigen om in een speciale coureursyurt te overnachten, en hem schijnt ook een geit en een jonge maagd (m/v/o) als nachtelijk gezelschap te worden aangeboden. Kortom, alle voorwaarden zijn aanwezig om Max te laten kronen tot ere-mongool.

LAB — binnenkort onthulling

Binnenkort volgt hier een bericht over de mogelijke oprichting van de Liemerse Afscheidings Beweging.

Liever de Liemers!

Over een eigen volkslied gaan al geruchten.

De A12 naar Duitsland en de aanstaande A15 zullen over Liemers grondgebied tolplichtig worden. Aan economische zelfstandigheid zal het dus niet ontbreken!
Het nieuwe kabinet is alvast gewaarschuwd!!!

De volgende punten zijn van belang:
1. We worden een beweging. Stilstand is immers achteruitgang. (Dit beantwoordt de standaardvraag van beveiligers: is er een achteruitgang?)
2. Alleen wie de LI (Liemerse Identiteit) onderschrijft, is welkom als Liemeriaan.
Dus: voelt u zich niet Liemeriaan, verhuis dan ogenblikkelijk.
3. We worden vrij. Aan de periode van slavernij onder RaRu (“Randstad Rules”) komt eindelijk een einde. Voor het Liemerse slavernijverleden wordt een aparte zaal in het Liemers Museum ingericht.
4. Beoogd president van de DVRL (Democratische Volks Republiek Liemers) is Henry Puchdebecq. Nieuwste situatie: hij is voorlopig verhuisd naar Brussel (Bruxelles voor ingewijden), en heeft asiel in Vlaanderen aangevraagd. Is al toegelaten als aspirant-lid van de Bond van IJzerbedevaartgangers.
5. Volgt later.
6. Volgt nog later.

Nederland krijgt eerste doctor in de weet-nietkunde

Dierenfilosoof Eva Meijer veronderstelt – en dit valt te ontlenen aan interviews – het gebruik van een complexe grammatica bij sommige diersoorten. Zo schijnt een beetje prairiehond meer lidwoorden ter beschikking te hebben dan de doorsnee Engelsman.

Met de geslaagde verdediging van haar proefschrift Political Animal Voices aan de UvA is ze tevens gepromoveerd tot Nederlands eerste doctor in de weet-nietkunde. Een opmerkelijke prestatie, en een gelukwens waard.

PS,
Sinds 1945 weten we dat alle varkens gelijk zijn, maar dat sommige varkens meer gelijk zijn dan andere. Dat zijn denkelijk de varkens die afgestudeerd zijn in de weet-nietkunde.
O ja, voordat we het vergeten: alle varkens zijn ook haram, net als Boko.

D66 vertraagt formatie en eist meer privacy

Uit welingelichte bron valt te vernemen: de trage voortgang van de formatie wordt veroorzaakt door D66.

Partijleider Pechtold heeft in overleg meg de top van de partij geëist, dat er een Privacywet komt.
Het moet wettelijk toegestaan worden om de overheid te beduvelen met een beroep op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. De ellende met al of niet thuiswonende studerende kinderen leidt te veel af van de werkelijke problemen in dit land, zoals het recht op een vrijwillig voltooid levenseinde, aldus een bron nabij de partijtop. Bovendien is een gang naar de rechter om je OV-kaart te behouden zoiets als het schieten met een mug op een kanon (of was het olifant?).

De andere formerende partijen hebben dit wetsvoorstel al als sjoemelwet aangeduid, en liggen nog dwars; er gaan geruchten dat de VVD het voorstel van D66 niet ver genoeg vindt gaan, en daarom vooralsnog tegen is.

Een BAM (bewust autonome mens, d.w.z. D66’er) vindt bovendien:
– een christen is fout;
– een fundamenteel christen is fout;
– een mohammedaan is goed;
– een salafistisch mohammedaan is goed;
– een teruggekeerde IS-strijder is tijdelijk minder goed en moet worden heropgevoed tot salafistisch mohammedaan. [Voor wie het was vergeten: voormalige SS’ers konden worden ingezet in de Korea-oorlog. Kortom, er is nog nuttig werk voor ex-jihadisten.]

PS,

1) Volgens D66 moet de leus “Al het goeie komt van Melkunie koeien” worden herschreven. Immers, al het goede komt van D66.

2) Gert Jan Segers schijnt gedreigd te hebben het aanstaande kabinet op te blazen als het voornemen van enkele vooraanstaande (!) D66’ers om de partij om te dopen tot ACP (Anti Christenen Partij) wordt uitgevoerd.

SENSATIE: Donald Trump 10 jaar ouder dan gedacht

Uit allerlei voorbeelden blijkt dat Donald Trump, 45e president van de Verenigde Staten, niet in 1946 kan zijn geboren, maar vermoedelijk in 1936, en wel in Berlijn, in het (tijdens de oorlog verwoeste en nooit meer herbouwde) stadsdeel Schmalbart.

Vandaar zijn voorliefde voor de “Fackelmarsch”, bij voorkeur onder het uitroepen van “Führer befiehl, wir folgen!”.

En de uitspraak “fire and fury” is natuurlijk rechtstreeks terug te voeren naar de rede van dr. Joseph Goebbels in het Berliner Sportpalast op 18 februari 1943:
“…..
Wollt Ihr den totalen Krieg?
…..
Das ist das Gebot der Stunde. Und darum lautet die Parole:
Nun, Volk, steh auf und Sturm brich los!”

Blijft natuurlijk de vraag wanneer “the D” de Verenigde Staten is binnengekomen.

Links, rechts of struikelend door het midden

De filosofie van ene Anne Fleur Dekker (in De Volkskrant, 21 juli j.l.):

– rechts = fout
– fout rechts = fout
– links = goed
– fout links = goed

en niet te vergeten: verbeter de wereld en begin niet met jezelf, maar met het plunderen van winkels en het in brand steken van auto’s.

De oude Πλάτων zou – als de ruimte niet ontbrak – zich in zijn graf omdraaien en uitroepen: “voilà un sophisme”.

O ja, waar doet dat “zwart blok” toch ook alweer aan denken?
Even kijken … Zwart Front, WA marcheert (“Wij zijn de zwarte soldaten …”), de Schilderswijk.
En natuurlijk Abu Bakker al-Baldadig in Mosul 2014: “Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten!”
Nog maar een keer scanderen: fa, fa, antifa.