Sint Maarten / Saint-Martin (Antillen) -- Nederlands en Frans gedeelte

Sint Maarten       vlag

Ontsluiting huwelijksakten en overlijdensakten

Uittreksels uit de huwelijksakten (met index op achternamen) 1882 - 1896.
Uittreksels uit de overlijdensakten 1909 - 1937.

Lijst van overlijdensplaatsen op het Nederlandse gedeelte:

Cape Bay (Cape Baai)
Cole Bay (Kool Baai)
Cul de Sac
Cupecoy
Fort Amsterdam
Great Bay (harbour) (Grote Baai)
Little Bay (Kleine Baai)
Lower Prince’s Quarter (Beneden Prinsen Kwartier)
Middle Region
Philipsburg
Pointe Blanche
Prince’s Quarter (Prinsen Kwartier)
Simpson Bay (Simpsonsbaai)
Upper Prince’s Quarter (Boven Prinsen Kwartier)

krt SXM

Op alle bronnen is inmiddels een verzamelindex vervaardigd. Naar de verzamelindex

Tevens is een begin gemaakt met het verzamelen van statistische gegevens. Naar de statistieken

Saint-Martin     vlag

Ontsluiting geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten

Uittreksels uit de geboorteakten 1850 - 1899 (met index op achternamen)
Uittreksels uit de huwelijksakten 1850 - 1899 (met index op achternamen)
Uittreksels uit de overlijdensakten 1850 - 1898 (met index op achternamen)

Er is een inleiding beschikbaar betreffende de Franse akten, met tevens een afbeelding met voorbeeldvertaling van een huwelijksakte. Naar de inleiding

Er is een lijst van gebruikte toponiemen aan de Franse kant, ontleend aan de geboorteakten 1856 - 1896. Tevens is aangegeven in welke jaren deze voorkomen. Naar de lijst met toponiemen