Diverse informatie (archiefwezen, bronnen en aantekeningen)

HOME

Hulpmiddelen

Verklarende woordenlijst ambtelijk Nederlands (gebaseerd op bronnen uit regio Gouda)
Lijst van Franstalige namen van beroepen en functies
Lijst van Duitse plaatsnamen in de grensstreek bij de Liemers (volgt nog)
Gouda: straatnamen (en andere topografische aanduidingen)

Overige / diversen

Statistische bewerkingen van bronnen Jaarverslagen archiefdiensten.

Archiefwezen

Inleiding archivistiek Voorbeelden overeenkomsten inbewaringgeving en schenking Voorbeelden acquisitiebeleid Vernietigingslijst gemeenten 1983 (werking: 1850-1995) Selectielijst gemeenten 2005 (werking: vanaf 1996) Automatisering in het archiefwezen: de praktijk bij een kleine archiefdienst G.W.J. de Jongh, Syllabus met oefenteksten ambtelijk Nederlands 14e - 17e eeuw (Rijks Archiefschool, 1971) B. Woelderink, Syllabus geschiedenis van het archiefwezen (Rijks Archiefschool, 1972) Rapport inzake de ontsluiting van notarile archieven van na 1842

Publicaties betreffende Gouda

Gouda in de middeleeuwen (door M. Frank en R.A.M. ter Bogt, 1984)
De reorganisatie van het Van Iterson-ziekenhuis, 1918-1919

Archiefbronnen betreffende de Goudse ziekenhuis-kwestie 1918-1923
Aantekeningen over de kwesties rond het Van Iterson-ziekenhuis in de periode 1918-1923
Rapport van J.L.C. Wortman, directeur GGD Amsterdam, 1918
Notulen besloten raadsvergadering, november 1918
Dossier betreffende de z.g. doktorenkwestie (Cleyndert vs. Steffelaar), 1921
Verslagen raadsvergaderingen in de Goudsche Courant, 1922
Overzicht van de ziekenhuiskwestie, 1922, samengesteld door gemeentesecretaris G.J.J. Pot
Rapport van de raadscommissie ad hoc, 1923, met voorstellen voor verbetering

Oude catalogi van collecties uit de bibliotheek van het Streekarchief Midden-Holland te Gouda

Martinus Nijhoff, Catalogus van de openbare boekerij te Gouda (1874)
P.H. van Reedt Dortland, Supplement-catalogus van de openbare boekerij te Gouda (1910)
Dalmatius van Heel, Handschriften berustende in de Goudse librije (1949)
Dalmatius van Heel, Erasmiana in de Goudse librije (1949)
J.E.J. Geselschap, Catalogus van de afdeling Goudana in de stadslibrije van Gouda (1959), met aanvullingen (1968 en 1977)
Aanwinstenlijsten van de bibliotheek van het streekarchief in de periode 1979 - 2006 (vele hiaten)
LET OP: de signaturen van de in deze catalogi beschreven publicaties zijn inmiddels gewijzigd; een gedeelte van de door Van Heel beschreven handschriften bleken archiefstukken te zijn, en zijn daarom toegevoegd aan (klooster)archieven.

Publicaties betreffende West-Friesland en de Krimpenerwaard

West-Friesland

Aantekeningen uit de Hoornsche en de Enkhuizer Courant 1877, met name betreffende West-Friesland
Artikelen in het Weekblad voor Westfriesland (geschiedenis van Hoorn), 1977
Demografische gegevens over de Hoornse bevolking in de periode 1865-1899
Artikelen van H.W. Saaltink, medewerker Westfries Museum (geschiedenis van Hoorn), ca. 1978-1979

Krimpenerwaard
(artikelen van C.R. Schoute)

De weren van Bergambacht en s-Heeraartsberg
De ontginning van de Krimpenerwaard en de dijken voor 1430
De hoge rechtsgebieden in de Krimpenerwaard
Het baljuwschap van Schoonhoven, 1322-1806
Dijken en dijkrecht van de Krimpenerwaard vr 1430