Stolwijk

Archiefinventarissen

Oud-archief
Oud-rechterlijk archief 1580-1811
Secretarie-archief 1812-1942
Hervormde gemeente (1612) 1651-1951

Stw

Nadere toegangen

Begraafboeken van de Nederduits-gereformeerde gemeente 1666-1678, 1689-1699
Gaarder van de impost op het begraven 1718-1811
Volkstelling 1839
Analyses van akten uit het oud-rechterlijk archief 1653-1718
>