1098 -- Stolwijk -- Secretarie-archief 1812-1942

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door A.J. Kölker (1968)

1.1 Stukken van algemene aard


1.1.1 Verbalen en notulen van de gemeenteraad.


484-485. Verbalen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1814 - 1844. -- 1 deel, 1 omslag

486-492. Notulen van de gemeenteraad, 1844 - 1947. -- 7 delen

1.1.2 Notulen van het college van burgemeester en wethouders


493-497. Notulen van de vergaderingen van burgemeester en wethouders, 1855 - 1945. -- 5 delen

1.1.3 Besluiten


498. Besluiten van de gemeenteraad en van burgemeester en wethouders, 1846, 1851, 1866, 1881 - 1941. -- 1 omslag

502. Register met de verordeningen en reglementen vastgesteld door de gemeenteraad, 1 maart 1852 - 11 juli 1876. -- 1 deel

499-501. Registers, houdende de besluiten van de gemeenteraad, 1852 - 1881. -- 3 delen

503. Register met de besluiten van burgemeester en wethouders en van de gemeenteraad, 14 maart 1924 - 10 juli 1940. -- 1 deel

504. Besluiten van de burgemeester, 4 augustus 1941 - 10 augustus 1943. -- 1 omslag

1.1.4 Publicaties


505-591. Publicaties, 1837 - 1946. -- 87 omslagen

592-597. Register met de publicaties van het gemeentebestuur, 1846 - 1917. -- 6 delen

1.1.5 Akten


598. Repertoire van akten aan de burgemeester onderworpen, 6 april 1812 - 11 juli 1814. -- 1 omslag

599. Repertoire van akten aan het gemeentebestuur onderworpen, 1 september 1814 - 20 april 1826. -- 1 omslag

600. Repertoire van akten ter secretarie gepasseerd, 1837 - 1894. -- 1 omslag

1.1.6 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken


1.1.6.1 Chronologisch geordend


601-686. Ingekomen stukken, 1812 - 1924. -- 86 omslagen

687-688. Agenda van ingekomen en van uitgaande stukken, 1827 - 1832. -- 1 deel, 1 stuk

689-713. Agenda van ingekomen stukken, 1834, 1837 - 1839, 1845 - 1924. -- 25 delen

714. Register van uitgaande stukken van burgemeester en van burgemeester en assessoren, 8 september 1837 - 1844. -- 1 deel

715-730. Register van uitgaande stukken van de burgemeester, tevens als ambtenaar van de burgerlijke stand, en van de burgemeester en wethouders, 1845 - 1912. -- 16 delen

731. Klapper op het register inv.nr. 730. -- 1 deel

732-740. Register van uitgaande brieven van de burgemeester en wethouders, met klappers, 1913 - 12 september 1922. -- 9 delen

741-751. Register van uitgaande brieven van de burgemeester, tevens als ambtenaar van de burgerlijke stand, met klappers, 1913 - 6 september 1922. -- 11 delen

752-754. Minuten van uitgaande stukken van burgemeester en wethouders, 8 september 1922 - 1924. -- 3 omslagen

755-757. Minuten van uitgaande stukken van de burgemeester, 26 september 1922 - 1924. -- 3 omslagen

1.1.6.2 Geordend op onderwerpscode 1925 - 1942


1.1.6.2.A A. Bestuur van de gemeente


760. A 4. Secretaris, 1925, 1933, 1938, 1939.

761. A 5. Ontvanger, 1925, 1926, 1933, 1939.

762. A 6. Ambtenaren, 1925, 1930 - 1942.

758. A 1. Raad, 1927.

759. A 3. Burgemeester, 1927, 1930 - 1932, 1935.

763. A 7. Algemeen, 1928 - 1942.

764. A 8. Algemeen bestuur, Duitse overheid, 1940-1942.

1.1.6.2.B B. Huishouding van de gemeente


767. B 3. Gemeenteverslagen, 1924 - 1939.

766. B 2. Verkoop en verhuur van onroerende zaken, 1926, 1927, 1931.

768. B 6. Brandassurantiën, 1930.

765. B 1. Aankoop van onroerende zaken, 1938, 1939.

769. B11. Algemeen, 1940, 1942.

1.1.6.2.C C. Comptabiliteit van de gemeente


773. C 4. Geldleningen, 1925, 1930 - 1935 1937 - 1940.

772. C 2. Gemeenterekening, 1925 - 1942.

770. C 1. Begroting, 1926 - 1935.

774. C 6. Subsidies, uitkeringen uit het gemeentefonds, bijdragen, 1927 - 1938, 1940.

776. C 11. Algemeen, 1931, 1936, 1937, 1940.

775. C 8. Grootboekinschrijvingen, 1934.

771. C 1. Begroting, 1936 - 1942.

1.1.6.2.D D. Belastingen, heffingen, rechten, lenen


777. D 1. Verordening tot heffing en invordering,1930, 1933 - 1940.

778. D 5. Algemeen, 1939, 1941, 1942.

1.1.6.2.E E. Openbare eigendommen, werken en inrichtingen van de gemeente


779. E 5. Openbare werken enz., 1926 - 1942.

1.1.6.2.F F. Private eigendommen van de gemeente, huurwoningen


780. F 3. Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd; woningen, 1919, 1925 - 1939, 1942.

1.1.6.2.G G. Bedrijfsinrichtingen van de gemeente


--. G 3. Elektriciteitsvoorziening.
ZIE: inv.nr. 1481

783. G 4. Telefoon en telegraaf, 1925 - 1942.

782. G 2. Drinkwaterleiding, 1928, 1929, 1931 - 1942.

781. G 1. Gasvoorziening, 1930, 1936.

1.1.6.2.H H. Onteigening ten behoeve van de gemeente


784. H 2. Onteigening, 1940.

1.1.6.2.I I. Gemeentepolitie en plaatselijke vervoermiddelen


785. I 1. Strafverordeningen, 1925, 1927, 1931, 1932, 1934, 1936 - 1941.

787. I 5. Algemeen, 1925 - 1927, 1929, 1931 - 1937, 1939 - 1941.

786. I 2. Personeel, 1925 - 1942.

1.1.6.2.J J. Openbare veiligheid


790. J 4. Openbare veiligheid, 1925 - 1927, 1930 - 1932, 1937 - 1939, 1941.

788. J 1. Brandweer, 1926 - 1942.

791. J 5. Algemeen, 1928 - 1935, 1939, 1940, 1942.

789. J 2. Straatverlichting, 1932, 1938.

1.1.6.2.K K. Kiesrecht en verkiezingen


792. K 2. Verkiezing van leden van openbare besturen, 1925 - 1939..

793. K 3. Kiezerslijsten, 1925 - 1941.

1.1.6.2.L L. Burgerlijke stand en bevolking


794. L 1. Burgerlijke stand, 1925 - 1932, 1934 - 1936, 1938, 1939.

795. L 2. Bevolking, 1925, 1929, 1932, 1935, 1938 - 1940.

1.1.6.2.M M. Armwezen


797. M 6. Algemeen en collecten, 1925 - 1936.

796. M 5. Statistiek van het armwezen, 1925 - 1942.

1.1.6.2.N N. Voorkoming van armoede


798. N 5. Pensioenen, wachtgeld, onderstand, 1925, 1929, 1930, 1935.

799. N 6. Werkloosheidsverzekering, 1929 - 1942.

800. N 7. Arbeidsbemiddeling, 1938.

801. N 9. Steun aan kleine tuinders, 1938, 1939.

1.1.6.2.O O. Onderwijs


802. O 1. Algemeen en schoolartsendienst, 1925 - 1942.

803. O 3. Openbaar lager onderwijs, 1925 - 1942.

804. O 5. Bijzonder onderwijs, 1925 - 1929, 1932, 1933, 1935 - 1942.

805. O 6. Statistiek, 1925 - 1942.

809. O 13. Vervolgonderwijs, 1925 - 1927, 1929 - 1931, 1933, 1939 - 1942.

807. O 11. Landbouwonderwijs, 1926, 1927, 1929, 1930 , 1932 - 1936, 1942.

808. O 12. Nijverheidsonderwijs, 1926, 1928, 1942.

810. O 14. Jaarwedden, 1927, 1929 - 1931.

806. O 9. Middelbaar onderwijs, 1927 - 1942.

1.1.6.2.P P. Kunsten


814. P 5. Volksfeesten,1925 - 1927, 1929 - 1934, 1936 - 1937, 1939 - 1942.

813. P 4. Archief, 1928.

812. P 2. Monumenten en oudheden, 1930, 1936, 1937, 1939 - 1942.

811. P 1. Kunst en wetenschap en cultuurbeschorming, 1942.

1.1.6.2.Q Q. Gezondheidsdienst


819. Q 7. Gezondheidswet, 1925 - 1927, 1930 - 1932, 1935.

822. Q 11. Warenwet, 1925 - 1940.

816. Q 2. Woningwet, 1925 - 1942.

820. Q 8. Ziekenverpleging, Groene Kruis, 1927 - 1931, 1933 - 1936, 1939 - 1942.

823. Q 13. Vleeskeuringsdienst, 1927 - 1931, 1933 - 1942.

818. Q 4. Besmettelijke ziekten, 1928 - 1931, 1935 - 1936, 1938, 1940.

821. Q 10. Geneeskundigen, 1929, 1930, 1934, 1938, 1941 .

817. Q 3. Begraven van lijken, 1930, 1932, 1934, 1936, 1939.

815. Q 1. Algemeen, 1941.

1.1.6.2.R. R. Veeziekten en veewet


825. R 2. Veeziekten, 1925 - 1927, 1929, 1930, 1932, 1933, 1937.

824. R 1. Algemeen en veeartsen, 1925 - 1942.

1.1.6.2.S S. Justitie en rijkspolitie


829. S 8. Motor- en rijwielwet, 1925, 1926, 1928, 1931, 1934, 1940.

830. S 9. Algemeen, 1925, 1940, 1941.

832. S 11. Loterijwet, 1925 - 1928, 1930 - 1942.

826. S 1. Correspondentie van de burgemeester, 1926, 1931 - 1935, 1937, 1940 - 1942.

828. S 6. Hondenkarren, 1926 - 1942.

831. S 10. Woonwagenwet, 1932, 1933, 1941, 1942.

827. S 5. Jachtwet, 1935.

1.1.6.2.T T. Vervoer


833. T 1. Openhare vervoersmiddelen, 1925, 1926, 1928 - 1942.

835. T 8. Algemeen, 1927, 1928, 1930, 1934 - 1942.

834. T 4. Scheepvaart, 1931.

1.1.6.2.U U. Nijverheid en handel


840. U 5. Veiligheidswet, 1925.

837. U 2. Drankwet, 1925 - 1942.

838. U 3. Hinderwet, 1925 - 1942.

839. U 4. Stoomwet, 1928, 1931, 1941.

836. U 1. Algemeen en Kamer van Koophandel, 1931, 1932, 1934 - 1937, 1939 - 1942.

841. U 11. Distributie, 1940 - 1942.

1.1.6.2.V V. Land- en tuinbouw


842. V 1. Algemeen en landarbeiderswet, 1925 - 1942.

843. V 2. Dierenfokkerij, 1927, 1942.

844. V 3. Dierenbescherming, 1930, 1939, 1941, 1942.

845. V 4. Schadelijke dieren, 1939 - 1942.

1.1.6.2.W W. Militaire zaken


846. W 1. Algemeen, 1925 - 1942.

848. W 3. Militie, dienstplicht, 1925 - 1942.

850. W 7. Landstorm, vrijwillige burgerwacht, 1927, 1928, 1932, 1934.

851. W 9. Jaarlijks onderzoek en inlevering rijksgoederen, 1930 - 1939.

852. W 10. Luchtbeschermingsdienst, 1937 - 1942.

847. W 2. Inkwartiering vluchtelingen, 1940.

849. W 4. Verzorging vluchtelingen, 1941, 1942.

1.1.6.2.X X. Kadaster


853. X 1. Leggers en plans, 1929, 1931, 1937, 1940 - 1942.

1.1.6.2.Y Y. Rijks- en provinciale belastingen


854. Y 1. Algemeen, 1925, 1926, 1929, 1934 - 1936.

858. Y 7. Inkomstenbelasting, 1925 - 1940.

857. Y 6. Personele belasting, 1930 - 1933, 1935 - 1939, 1941.

855. Y 3. Grondbelasting, 1931, 1935, 1936.

856. Y 5. Vermogensbelasting, 1936.

1.1.6.2.Z Z. Waterstaat, Rijks- en provinciale wegen, openbare werken, bouwvergunningen


--. Z 9. Bouwvergunningen, 1925 - 1942.
ZIE: Voor de bouwvergunningen over de periode 1907 - 1942, zie ac 1005 (afzonderlijke inventaris).

879-898. Indicateur van de ingekomen en uitgaande stukken, 1925 - 1942. -- 20 delen

859. Z 7. Wegen en werken, 1925 - 1942.

860. Z 8. Algemeen en inlichtingen, keuren, 1928, 1931, 1933, 1934, 1939, 1941, 1942.

1.1.7 Gemeenteverslagen


899. Proces-verbaal van de opneming van de kas van de gemeenteontvanger en van de verrichte inspectie op smederijen, hakovens en andere stookplaatsen, van de hoedanigheid en gewicht van brood, van de maten en gewichten,van de schouw van wegen , straten, vaarten, brandspuiten en brandgereedschappen. 5 januari 1826 - 5 april 1832. -- 1 deel

900-902. Jaarverslag van de gemeente, 1837 - 1845, 1847 - 1923. -- 3 omslagen,

1.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


1.2.01 Gemeentegrenzen


903. Proces-verbaal van de grensbepaling van het grondgebied van Stolwijk, 14 augustus 1827, van de toevoeging van Stolwijkersluis aan Haastrecht, 15 maart 1828, van de terugbrenging van Stolwijkersluis naar Stolwijk, 2 maart 1830, van de verdeling van het grondgebied in secties, 12 augustus 1828.

1.2.02 Bestuursinrichting


904. Reglement van het bestuur voor het platteland in de provincie Holland, 9 oktober 1816; gedrukt. -- 1 stuk

1.2.03 Bestuur


907. Proces-verbaal van de opening van de stembriefjes ter benoeming van de leden van de gemeenteraad, 1851 - 1923. -- 1 omslag
NB Voor 1925 - 1939 zie inv.nr. 792.

908-909. Kiezerslijsten voor de verkiezingen van de gemeenteraad, 1851 - 1924. -- 2 omslagen

905. Staat met opgave van het personeel van het gemeentebestuur, van de secretaris en de ontvanger, 1851 -1924. -- 1 omslag

906. Proces-verbaal van de installatie van Jacobus Adrianus Snel tot burgemeester, 14 mei 1852. -- 1 stuk

1.2.04 Ambtenaren


910. Akte van verklaring door Gerrit Boers afstand te doen van zijn ambten als onderwijzer, koster en doodgraver te gen een jaarlijks pensioen van f 300, 29 oktober 1822. -- 1 stuk

911. Akte van benoeming van J.A.Snel, burgemeester, tot ambtenaar van de burgerlijke stand en van W.Dekker tot diens plaatsvervanger, 21 september en december 1838. -- 1 omslag

912. Proces-verbaal van beëdiging van J.A.Snel, burgemeester, tot secretaris, 11 december 1852. -- 1 stuk

913. Proces-verbaal van beëdiging van Teunis Johannis Kroon tot ontvanger, 11 december 1852. -- 1 stuk

914. Proces-verbaal van beëdiging van Schelte Bijlsma, geneeskundige, als lijkschouwer, 26 juni 1893. -- 1 stuk

915. Akte van borgtocht voor Johannes Kramer,gemeenteontvanger, met bijlagen, 1900. -- 1 omslag

916. Instructie voor de lantaarnopsteker en klokkenist, z.d. (begin 20e eeuw); concept. -- 1 stuk

917. Instructie voor de lantaarnopsteker, 22 september 1903. -- 1 stuk

918. Instructie voor het personeel, werkzaam ten burele van de burgerlijke stand, 7 juni 1904. -- 1 stuk

919. Stukken, houdende een aanbeveling voor de benoeming van een secretaris, 1905 en 1924, en raadsbesluit tot eervol ontslag van de secretaris K. Marck, 16 mei 1938. -- 1 omslag

920. Akten van borgtocht voor K. Marck, gemeenteontvanger, 30 april 1906, 22 maart 1926. -- 1 omslag

921. Processen-verbaal van beëdiging van ambtenaren in dienst van de gemeente ter schatting en betekening van stukken betreffende vervolging en invordering van plaatselijke belastingen, 1909, 1914, 1921, 1922. -- 1 omslag

922. Staat met opgave van salaris en pensioenregeling van de ambtenaren van de gemeente, bij raadsbesluit van 6 oktober 1913. -- 1 stuk

923. Instructie voor de gemeente-ontvanger, 28 april 1915. -- 1 stuk

924. Akte van arbeidsovereenkomst tussen de gemeente en P.D. Stuurman, gemeente-opzichter, 15 oktober 1942. -- 1 stuk

1.2.05 Archief


925. Inventaris van de archieven van de gemeente Stolwijk en van de polder Stolwijk door jhr.mr. H.J.L.Th. van Rheineck Leyssius, 1920; gedrukt 1922, -- 1 deel

926. Proces-verbaal van overdracht van archivalia aan het Algemeen Rijksarchief, 9 juni 1923. -- 1 stuk

927. Supplement-inventaris, 1932. -- 1 stuk

1.2.06 Financiën


1.2.06.1 Begroting


928-933. Gemeentebegroting, met memorie van toelichting, 1812 - 1882, 1884, 1888 - 1942. -- 6 omslagen

934-935. Raadsbesluiten inzake af- en overschrijvingen van de gemeentebegroting, 1853 - 1942. -- 2 omslagen

1.2.06.2 Rekening en bijlagen


936-1066. Gemeenterekeningen, 1812 - 1939, 1942. Met bijlagen, 1812 - 1828, 1831, 1837 - 1942

1068. Grootboek van de gemeenteontvanger, tevens kohier van de personele omslag, 1832 - 1845. -- 1 omslag

1067. Proces-verbaal van de opneming van de kas van de gemeente-ontvanger, 1832 - 1849. -- 1 omslag

1069-1073. Journaal van de ontvangsten van de gemeenteontvanger, tevens kohier van de personele omslag, 1845 - 1848, 1850. -- 5 delen

1074-1077. Journaal van de uitgaven van de gemeenteontvanger, 1846, 1847, 1849 1850. -- 4 delen

1078-1082. Grootboek, 1846 - 1850. -- 5 delen

1.2.06.3 Geldlening


1083. Akten van schuldbekentenis inzake geldlening door de gemeente, 1817, 1863, 1868, 1882, 1913. -- 1 omslag

1.2.06.4 Plaatselijke belastingen


1084. Kohieren van de personele omslag, met goedkeuring van gedeputeerde staten, 1816 - 1831. -- 1 omslag
NB voor de kohieren van 1832 - 1850 zie inv.nrs. 1068 - 1073 .

1085. Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1852 - 1862, 1864, 1879 - 1880, 1894 1904, 1910, 1911. -- 1 omslag

1086. Staat met opgave van oninhaarheid van aanslagen in de personele omslag en het patentrecht, 1858, 1863, 1865, 1866. -- 1 omslag

1087. Vergelijkende staat van bestaande en voorgedragen plaatselijke belastingen, 1859, 1861, 1866, 1897, 1903. -- 1 omslag

1089. Verordening op de invordering van de opcenten op de hoofdsom van de grondbelasting, met raadsbesluit, 29 augustus 1865. -- 1 omslag

1090. Staat met opgave van hondeneigenaars, 1868, 1881, 1916 - 1919. -- 1 omslag

1088. Repertorium van de akten van betekening van stukken betreffende de vervolging ter invordering van de plaatselijke belastingen, 1862 - 1881. -- 1 omslag

1091. Register van houders van hondenkarren, 1889 - 1896. -- 1 deel

1092. Kohieren van de hondenbelasting, 1892, 1894, 1903, 1910, 1913, 1927, 1929 - 1937, 1939, 1940. -- 1 omslag

1093. Verordening tot het heffen van staangeld voor vee op de veemarkten, 1899, 1901. -- 1 omslag

1094. Verordening op de heffing van leges ter secretarie en voor de burgerlijke stand, 1899, 1900, 1921. -- 1 omslag

1095. Verordening op de invordering van de hondenbelasting, 21 juli 1900, met KB van 29 november 1900. -- 1 omslag

1096. Verordening op de heffing van een hoofdelijke omslag,met wijzigingen en KB, 1900, 1902, 1905, 1908, 1915, 1916, 1919 - 1922. -- 1 omslag

1097. Verordening tot heffing van staangeld op de kermis, 29 januari en 9 maart 1909, met KB van 14 april 1909. -- 1 omslag

1098. Verordening en wijzigingen op de heffing en invordering van plaatselijke inkomstenbelasting en van de opcenten op de personele belasting, 1921 - 1924. -- 1 omslag

1.2.07 Eigendommen


1.2.07.1 Algemeen


1099. Staat,houdende opgave van gemeente-eigendommen, december 1876. -- 1 stuk

1100. Akten van koop van percelen grond, water en huizen door de gemeente, 1882 - 1939. -- 1 omslag

1101. Staat met opgave van de gemeente-eigendommen, met opgave van ligging, afmeting, doel en opbrengst, z.d. (ca. 1900). -- 1 stuk

1102. Akte van openbare verkoop van een partij straatstenen van de gemeente, 1 oktober 1902. -- 1 stuk

1103. Akte van verhuur van een stuk hooiland aan de Koolwijkse weg, 16 mei 1917. -- 1 stuk

1104. Proces-verbaal van de verkoop van bomen op het Dorpsplein, 7 oktober 1918. -- 1 stuk

1105. Akte van openbare aanbesteding door burgemeester en wethouders van het doen van herstellingen aan en het onderhouden van gemeente-eigendommen, 1939 - 1940. -- 1 omslag

1.2.07.2 Gemeentehuis


1106. Akte van overeenkomst tussen burgemeester en assesoren / wethouders met Klaas van Dam inzake de huur van de zogenoemde "regtkamer" voor vergadering van het gemeentebestuur en het plaatsen van het gemeentearchief, 1842 - 1862. -- 1 omslag

1108. Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding bij inschrijving van het afbreken van een huis en het bouwen van een raadhuis, met goedkeuring van de aanbesteding door de gemeenteraad, 30 april 1862. -- 1 stuk

1107. Akte van koop van het voorste gedeelte van een huis van Annigje Schilt door de gemeente, 24 januari 1862, met minuutakte, december 1861, en retroacta van verkoop door Jacob Blonk aan Arie Schilt, 13 maart 1837, akte van wijziging van de koopakte van 1862 inzake de rechten op de gang naast dit huis, 29 augustus 1863, akte van koop van een gedeelte van een huis, grenzend aan het voorgenoemde door de gemeente van Cornelis Blonk, 1 december 1870, akte van koop van een huis met erf en tuin door de gemeente van Dirk Burger, 5 mei 1891. -- 1 omslag

1109. Stukken betreffende de verbouw van het raadhuis, 1923 -1924. -- 1 omslag

1.2.07.3 Toren


1110. Bestek voor enige vernieuwing en herstelwerk aan de toren, met bijlage wegens het slopen van de toren, 5 oktober 1867. -- 1 omslag

1111. Bestek en voorwaarden voor onderhandse aanhesteding van een ijzeren hek, klankborden, platen en leggers in de toren, met akte van aanbesteding, 1 februari 1868. -- 1 stuk

1.2.07.4 Dokterswoning


1112. Akte van verklaring van burgemeester en wethouders voor onbepaalde tijd in te staan voor de huur van een huis van de diakonie aan de gemeentegeneesheer à f 300 jaarlijk, 20 maart 1908. -- 1 stuk

1113. Stukken betreffende de bouw van een dokterswoning, 1912 -1913. -- 1 omslag

1.2.07.5 Asschuur


1114. Bestek voor de bouw van een asschuur, met akte van aanbesteding, 29 oktober 1853. -- 1 stuk

1.2.08 Publieke werken


1.2.08.1 Algemeen


1115. Staat met opgave van de openbare werken, 1890, 1904. -- 1 omslag

1.2.08.2 Straten, wegen en voetpaden


1116. Proces-verbaal van de schouw van openbare straten, paden, riolen, waterleiding etc., 1832 - 1851. -- 1 omslag

1117. Staat van de buurtwegen, openbare rij- en landwegen en voetpaden, z.d. (ca. 1850). -- 1 stuk

1118. Leggers van de wegen en de voetpaden, 1854, 1862, 1871, 1926, 1933. -- 1 omslag

1119. Jaarverslagen van de toestand van de wegen en voetpaden, 1855 - 1861, 1863 - 1868, 1870 - 1873, 1875 - 1880,-1882, 1883, 1885 - 1897, 1903. -- 1 omslag

1.2.09 Openbare orde en veiligheid


1.2.09.1 Bevolkingsregistratie
De stukken genummerd tussen haken bevinden zich in de verzameling "Bevolking", ac-code 1110, in het Streekarchief Midden-Holland. Ze zijn bijna alle op microfiche raadpleegbaar.


--. Register van de volkstelling binnen de gemeente, 1839. -- 1 deel
ZIE: Genealogisch overzicht -- bevolkingsregistratie inv.nr. 38.

--. Stukken betreffende de bevolkingsstatistiek, 1840, 1847 - 1865, 1872 - 1875. -- 1 omslag
ZIE: Genealogisch overzicht -- bevolkingsregistratie inv.nr. 39.

--. Bevolkingsregister, 1846 - 1924. -- 21 delen
ZIE: Genealogisch overzicht -- bevolkingsregistratie inv.nrs. 40 - 61.

--. Staat met opgaven betreffende het bijhouden van het bevolkingsregister, 19 juni 1857. -- 1 stuk
ZIE: Genealogisch overzicht -- bevolkingsregistratie inv.nr. 62.

--. Staat met opgave van de emigranten naar Noord-Amerika, 3 februari 1885. -- 1 stuk
ZIE: Genealogisch overzicht -- bevolkingsregistratie inv.nr. 63.

--. Registers van ingekomen personen, 1891 - 1902, 1905, 1923 - 1924, 1926 - 1940. -- 12 delen
ZIE: Genealogisch overzicht -- bevolkingsregistratie inv.nrs. 64 - 75.

--. Register van de vertrokken personen, 1891 - 1902, 1905, 1924 - 1940. -- 13 delen
ZIE: Genealogisch overzicht -- bevolkingsregistratie inv.nrs. 76 - 88.

--. Staat met de opgave van bewoonde huizen en onbewoonde gebouwen bij gelegenheid van de 8e en 9e volkstelling, 1900, 1909. -- 1 omslag
ZIE: Genealogisch overzicht -- bevolkingsregistratie inv.nr. 89.

--. Overlijdensverklaringen, afgegeven door de geneesheer, 1915 - 1923. -- 1 omslag
ZIE: Genealogisch overzicht -- bevolkingsregistratie inv.nr. 90.

1.2.09.2 Politie


1.2.09.2.1 Verordeningen


1173. Algemene politieverordening, met wijzigingen en aanvullingen, 1921, 1922, 1925, 1927, 1931, 1932, 1934, 1936 - 1938, 1940, 1941. -- 1 omslag

1.2.09.2.2 Personeel


1174. Jaarlijkse staat van politiepersoneel, 1855 - 1866, 1868, 1874, 1877, 1878, 1880, 1881, 1883 - 1887, 1889, 1891 - 1899, 1905 - 1923. -- 1 omslag

1175. Stukken betreffende de voordracht tot benoeming van een gemeenteveldwachter, 1867, 1891, 1894, 1896, 1903, 1908. -- 1 omslag

1176. Stukken betreffende de voordracht ter commissionering van de veldwachter als onbezoldigd rijksveldwachter, 1868, 1890, 1892, 1906. -- 1 omslag

1177. Akte van benoeming van Dirk van Wijngaarden tot veldwachter, 10 september 1903. -- 1 stuk

1.2.09.3 Nachtwacht


1178. Reglement voor de nachtwacht, 28 oktober 1830, met wijziging en goedkeuring door gedeputeerde staten, 5 november 1830. -- 1 omslag

1179. Verklaring van Cornelis de Bruin, nachtwacht en lantaarnopsteker, bij de aanvaarding van zijn bedieningen bepaalde goederen voor de uitoefening van zijn taak ontvangen te hebben, 1 april 1906. -- 1 stuk

1.2.09.4 Straatverlichting
Zie ook inv.nr. 789; voor de lantaarnopsteker zie inv.nrs. 916, 917 en 1179.


1180. Akten van openbare aanbesteding tot levering van petroleum ten dienste van de straatverlichting,de twee openbare scholen,de secretarie en het raadhuis, alsmede van steenkool voor deze gebouwen, 1867 - 1879. -- 1 omslag

1.2.09.5 Brandwezen
Zie ook inv.nr. 788.


1181. Reglement tot voorkoming en blussing van brand. 2 september 1819. -- 1 stuk

1182. Proces-verhaal van de opneming van de inrichting van de smederijen, ovens en schoorstenen, 1832 - 1851. -- 1 omslag
NB Zie ook inv.nr. 899.

1183. Staat met opgave van bijzonderheden betreffende de branden binnen de gemeente, 1852 - 1911. -- 1 omslag

1183.a. Staat met opgave van de bewoners in de kom van de gemeente met vermelding van verplichte brandgereedschappen, 1863, 1865. -- 1 omslag

1184. Lijst van de brandspuitbedienden, 1865, 1868, 1882, 1884, 1903, z.d. -- 1 omslag

1185. Verordening ter voorkoming van brand, 11 december 1916; gedrukt. -- 1 stuk

1.2.09.6 Hinderwet en veiligheidswet


1186. Vergunningen, verleend na voldoening van de hinderwet, met bijlagen, 1886 - 1924. -- 1 omslag

1187. Register,houdende aantekening van de opgaven bedoeld in artt. 13 en 27 van de veiligheidswet van 20 juli 1895, 1897 - 1905. -- 1 deel

1188. Motorverordening, 29 december 1920. -- 1 stuk

1.2.09.7 Drankwet


1189. Staat met opgave van de verleende en ingetrokken vergunningen voor verkoop van sterke drank in het klein volgens art.12 van de wet van 28 juni 1881, 1882, 1883, 1894, 1902, 1903, 1905, 1906, 1908. -- 1 omslag

1190. Verordening op de heffing van het vergunningenrecht voor de uitoefening van de kleinhandel in sterke drank, 25 september 1888, 21 februari 1905. -- 1 omslag

1191. Ingekomen advies betreffende de huurwaarde van de lokaliteiten,waarvoor vergunning is verleend voor kleinhandel in sterke drank, 1910 - 1914, 1917 - 1919. -- 1 omslag

1.2.09.8 Haardas


1192. Rekening en verantwoording van burgemeester en assessoren van de ontvangsten en uitgaven van de haardas over de jaren 1833 - 1850, 29 augustus 1851. -- 1 stuk

1193. Akten van verpachting door burgemeester en wethouders van de haardas over de jaren 1851 - 1859. -- 1 omslag

1.2.10 Openbare gezondheidszorg


1.2.10.1 Algemeen


1194. Reglement op het schoonhouden van straten, wegen, vaarten, sloten en waterleidingen en het uitroeien van rupsen, ekster en kraaiennesten, 1 juli 1819; afschrift, 2 september 1819. -- 1 stuk

1195. Staat met opgave van de geneeskundigen, apothekers, drogisten en vroedvrouwen, 1851 - 1921. -- 1 omslag

1196. Bestek en voorwaarden voor een te maken waterschuit, 26 mei 1911. -- 1 stuk

1197. Rapport betreffende de centrale drinkwatervoorziening in Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Gedrukt, z.d. (ca. 1915). -- 1 stuk

1198. Akte van verhuur van een gebouw voor noodslachtingen door Dirk Zuidervliet aan de gemeente, 7 augustus 1922. -- 1 stuk

1199. Verordening op de heffing en invordering van besmettelijke ziekte-gelden, 29 juni 1931, 18 november 1935. -- 1 omslag

1.2.10.2 Warenkeuring


1200. Verordening op de keuring van de waren. 26 januari 1921, 15 juni 1936. -- 1 omslag

1203. Akte van overeenkomst tussen de gemeente Schoonhoven en Stolwijk betreffende de uitvoering van de vleeskeuringswet van 1919, 28 augustus / 1 september 1922. -- 1 stuk

1202. Verordening op de heffing van keurloon van vee en vlees, 22 augustus 1922, 26 juni 1924. -- 1 omslag

1201. Verordening op de keuringsdienst van vee, vlees en vleeswaren, 2 augustus 1922, 15 juli 1929, 3 juni 1935. -- 1 omslag

1204. Kohieren van de heffing ingevolge art. 13, lid 2, en art. 33 van de warenwet 1935, 30 september en 31 december 1936, 30 november 1937. -- 1 omslag

1.2.10.3 Begraven


1205. Akte van aanbesteding van een begraafplaats, 11 november 1828. -- 1 stuk

1213. Staat met opgave van de voorgestelde tarieven op het begraven, z.d. (19e eeuw). -- 1 stuk

1207. Reglement op het begraven van lijken op de burgerlijke begraafplaats, 1 januari 1830. -- 1 stuk

1206. Register der lijken op de begraafplaats te Stolwijk. Register, houdende het reglement voor het begraven van lijken op de burgerlijke begraafplaats, 1 januari 1830, staat met opgave van de graven in eigendom, van de algemene graven 1e en 2e klasse en van de kindergraven over de jaren 1829 - 1867, staat met opgave van de ontvangsten van het gemeenterecht bij begraving, 1829 - 1867. -- 1 deel

1208. Provinciaal reglement op de begraafplaatsen en het begraven in de provincie Hollan,. 8 juli 1831; afschrift. -- 1 stuk

1209. Staat met opgave van de tarieven voor het begraven, 15 februari 1851; afschrift. -- 1 stuk

1210. Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten en van rechten voor het luiden van de torenklok bij de begrafenis, 31 maart 1863, 20 oktober 1899; 1 mei 1900, 10 juni 1921. -- 1 omslag

1211. Akte van aanbesteding van een kerkhof gebouw en een algemene begraafplaats, 4 maart 1870. -- 1 stuk

1212. Akte van overeenkomst tussen burgemeester en wethouders namens het burgerlijk armbestuur enerzijds en het gemeentebestuur anderzijds tot het uitgeven in erfpacht van een stuk land op de noordzijde van Bovenkerk tot het aanleggen van een nieuwe begraafplaats, 16 maart 1870. -- 1 stuk

1214. Register der begraafplaats
Register, houdende opgave van de begraven personen,met ouderdom, plaats op het kerkhof en begrafeniskosten, 1916 - 1947. -- 1 deel
NIET AANGETROFFEN 31-8-2001.

1215. Instructie voor de doodgraver, 27 september 1922. -- 1 stuk

1.2.10.4 Volkshuisvesting


1216. Jaarverslag van hetgeen met betrekking tot de verbetering van de volkshuisvesting is verricht, 1905 - 1908. -- 1 omslag

--. Bouwvergunningen, met tekeningen en bijlagen, 1907 - 1924.
ZIE: Voor de bouwvergunningen over de periode 1907 - 1942, zie ac 1005 (afzonderlijke inventaris).

1220. Bouwverordening, 4 juni 1917; gedrukt. -- 1 stuk

1221. Stukken betreffende de bouw en de verhuur van 10 arbeiderswoningen, 1919 - 1920, 1928. -- 1 omslag

1.2.11 Aangelegenheden van economische aard


1.2.11.1 Landbouw


1222. Jaarverslagen van de landbouw, 1867, 1869 - 1877, 1879, 1881 - 1888, 1896 - 1900, 1903 - 1921, 1923, 1924. -- 1 omslag

1223. Vragenlijst, opgesteld door de staatscommissie voor de landbouw, betreffende de landarbeiders, met afschrift van het uitgaande antwoord, 17 november 1906. -- 1 stuk

1224. Vragenlijst inzake de tuinbouw, met afschrift van het uitgaande antwoord, 1912. -- 1 stuk

1.2.11.2 Veeteelt


1225. Staten met opgave van het verlies van vee tengevolge van longziekte en miltvuur, met processen-verbaal van beëdiging en benoeming van taxateurs, 1838 - 1841, 1844, 1845, 1847, 1848. -- 1 omslag

1226. Staat,houdende opgave van getal en prijzen voor het aangevoerde vee op de jaarmarkt, 1855 - 1864, 1869 - 1885, 1887 - 1896, 1899, 1901. -- 1 omslag

1227. Staat,houdende jaarlijkse opgave van het aantal paarden, 1869, 1874 - 1878, 1880, 1883, 1887, 1888. -- 1 omslag

1.2.11.3 Handel en nijverheid


1228. Akten van beëdiging van bakkers, meelverkopers, tappers en slijters, 15 december 1814. -- 1 omslag

1233. Register van de broodzetting, 1829 - 1832. -- 1 deel

1234. Processen-verbaal van de opneming, bevinding en zetting van brood, 1832 - 1851. -- 1 omslag

1229. Staat met opgave van de fabrieken, trafieken en bedrijven op 1 januari 1848, 1853 en 1858. -- 1 omslag

1231. Staat met opgave van fabrieken of werkplaatsen, waar ten minste twee personen boven de 18 jaren werkzaam zijn, z.d. (2e helft 19e eeuw). -- 1 stuk

1230. Register van afgegeven kaarten van personen beneden de 16 jaar, werkzaam in fabrieken of werkplaatsen, 1890 - 1891. -- 1 deel

1232. Staten met opgave van gegevens betreffende de naleving van de Arbeidswet, 1900, 1902, 1904 - 1909. -- 1 omslag

1.2.11.4 IJk en waag


1235. Processen-verbaal van de opneming en bevinding omtrent het gebruik van de nieuwe maten en gewichten, 1832 - 1851. -- 1 omslag
NB Zie ook inv.nr. 899.

1236. Inventaris van de gewichten behorende bij de waag, 6 december 1850. -- 1 stuk

1237. Akte van overeenkomst tot verpachting door burgemeester en wethouders van het waaggebouw en het ontvangen van de wik- en waaglonen, 9 maart 1864. -- 1 stuk

1238. Raadsbesluit op de heffing en verordening op de invordering van waag- en wiklonen, 11 februari 1865, met ingekomen stuk met aanmerkingen van GS, 8 maart 1865. -- 1 omslag

1.2.12 Openbaar vervoer en veren


1.2.12.1 Spoorweg


1239. Stukken betreffende de aanleg van de spoorweg Gouda - Schoonhoven, 1902, 1907. -- 1 omslag

1.2.12.2 Marktveren


1240. Akte van koop van de marktveren van Stolwijk - Stolwijkersluis - Rotterdam en Schiedam door de gemeente van de domeinen, 19 december 1830, met bijlagen 1831. -- 1 omslag

1241. Akten van verpachting van de marktveren van Stolwijk - Stolwijkersluis - Rotterdam en Schiedam en vice versa voor de tijd van een of meerdere jaren door de gemeente, 1831 - 1838, 1842 - 1861. -- 1 omslag

1242. Staat met opgave van de beurt- en veerschepen, 14 juli 1851. -- 1 stuk

1.2.13 Maatschappelijke zorg


1.2.13.1 Armenzorg


1.2.13.1.1 Algemeen


1243. Register, houdende afschriften van de wet van 28 november 1818 betreffende de bepalingen tot aanwijzing van de plaats, waar de behoeftigen in de algemene onderstand kunnen delen en de circulaires van de staatsraad, gouverneur van Zuid-Holland betreffende het domicilie van vrouwen na hun huwelijk wegens aanspraak op onderstand, 14 oktober 1826 en 28 februari 1827. -- 1 deel

1244. Akte van verklaring door de wijkmeesters en burgemeester van Noord-Waddinxveen betreffende het onvermogen van Thijs Verkaik tot het betalen van zegels, leges en expeditiegelden nodig voor zijn huwelijk, 28 oktober 1831. -- 1 stuk

1246. Register, houdende de besluiten van de burgemeester betreffende armenzaken, 1854 - 1870. -- 1 deel

1245. Jaarlijkse verslagen van de verrichtingen ingevolge de wet van 28 juni 1854 tot regeling van het armbestuur, 1854 - 1866, 1869 - 1886, 1888 - 1891, 1893 - 1896, 1898, 1902. -- 1 omslag

1247. Verslag omtrent de werking van de armenwet, 1898, 1903 - 1912. -- 1 omslag

1248. Ingekomen stuk, houdende toelichting en aanvulling op het ministerieel besluit van 14 februari 1913, nr.1336, betreffende de nieuwe tabellen voor de statistiek van het armwezen. 9 april 1913; gedrukt. -- 1 stuk

1249. Staat met inlichtingen voor de samenstelling van het verslag betreffende het armbestuur, 1913 - 1941. -- 1 omslag

1.2.13.1.2 Ondersteuning.


1250. Staat,houdende de opgave van het maximum van onderstand, 1862, 1868. -- 1 stuk

1252. Staat met opgave van de uitgaven wegens bedeling door de gemeente,ten laste van andere gemeenten, 1867 en 1868. -- 1 omslag

1251. Staat met opgave van de bedeling van de armen rechtstreeks door de gemeente, 1867, 1868, 1870 - 1873, 1875, 1876, 1878, 1883 - 1886, 1888, 1891 - 1895, 1899, 1909 - 1941. -- 1 omslag

1253. Besluiten van de burgemeester tot machtiging van het burgerlijke armbestuur tot verlening van onderstand, met ingewonnen inlichtingen, 1868 - 1870. -- 1 omslag

1.2.13.1.3 Toezicht op instellingen van weldadigheid


1254. Stukken, houdende een toelichting op de werking en toestand van het burgerlijke armbestuur, de diakonie en de armenscholen, 1848 - 1858, 1860 - 1865. -- 1 omslag

1255. Staat,houdende opgave van de op 31 december 1848 aanwezige armbesturen en scholen voor arme kinderen, z.d. (1849). -- 1 stuk

1256. Stukken betreffende de hulpverlening door het burgerlijk armbestuur, 1854 - 1893, 1899, 1902 - 1913, 1915 - 1941. -- 1 omslag

1257. Stukken betreffende de hulpverlening door de diakonie van de hervormde gemeente, 1854 - 1868, 1901, 1902, 1904, 1910, 1911, 1914 - 1922, 1925 - 1928, 1931 - 1941. -- 1 omslag

1258. Stukken betreffende de hulpverlening door de vrouwenvereniging Dorcas aan de schamele armen, 1854 - 1868, 1884, 1886, 1887, 1901 - 1905, 1909- 1911, 1914 - 1922, 1924 - 1935 1937 - 1941. -- 1 omslag

1260. Jaarlijkse verslagen van burgemeester en wethouders betreffende onderzoek en goedkeuring van de begrotingen en rekeningen van de instellingen van weldadigheid, 1855 - 1863, 1865 - 1867, 1870, 1871, 1874 - 1880, 1882 - 1885, 1887 - 1891, 1895, 1896, 1898, 1902 - 1912. -- 1 omslag

1259. Staat met opgave van de instellingen van weldadigheid per 1 januari 1855, 1860, 1865, 1899, 1900, 1901, 1909, 1914, 1927, 1932. -- 1 omslag

1.2.13.2 Werklozensteun


1261. Verordening van de gemeenteraad, regelende de steunverlening voor niet tegen werkloosheid verzekerde arbeiders, 14 december 1931. -- 1 stuk

1.2.13.3 Distributie


1262. Besluiten en verordeningen regelende de distributie van levensmiddelen, 1915 - 1917. -- 1 omslag

1263-1264. Agenda van ingekomen stukken betreffende de distributie, met klappers, 1917 - 1920. -- 2 delen

1.2.14 Onderwijs


1.2.14.1 Algemeen


1265. Rekening van G. Boers wegens onderwijs en leverantie van schoolbehoeften aan minvermogende kinderen over de jaren 1816 - 1821. -- 1 omslag

1266. Reglement op het naar school gaan van minvermogende, maar niet-bedeelde kinderen, 29 december 1832. -- 1 stuk

1267. Jaarverslag van de staat van de scholen en van het onderwijs, 1858 - 1864, 1867, 1869, 1871 - 1887, 1889 - 1896, 1903. -- 1 omslag

1268. Leerplan voor de 1e openbare school, 1883 1890, 1909, 1921, 1938. -- 1 omslag

1269. Opgave van de regeling van de schooltijden, vakanties, klassenverdeling en leerplan van de 2e openbare school, 1884, 1888. -- 1 omslag

1270. Leerplan voor de 2e openbare school, 1890, 1905, z.d. -- 1 omslag

1271. Staat met opgave betreffende het lager onderwijs over 1891, 25 mei 1892. -- 1 stuk

1272. Verordening op de toelating van kinderen uit Stolwijk op de openbare scholen te Gouda, 1895, 1896. -- 1 omslag

1273. Huishoudelijk reglement voor de commissie tot wering van het schoolverzuim, 1 maart 1901. -- 1 stuk

1274. Verordening voor de openbare scholen voor lager onderwijs, 1910, 1933. -- 1 omslag

1275. Verordening op de inrichting en samenstelling van de commissie van plaatselijk toezicht op het lager onderwijs, 22 april 1921. -- 1 stuk

1.2.14.2 Schoolgeld


1276. Verordening op de heffing en invordering van de schoolgelden, 1899, 1903, 1904, 1906, 1921, 1922. -- 1 omslag

1277. Kohieren van het schoolgeld, 1928 - 1942. -- 1 omslag

1.2.14.3 Schoolgebouwen en onderwijzerswoning


1278. Akte van verkoop van een stuk grond door Leendert de Bruin aan de gemeente, voorzover de gemeente dit nodig heeft ter vernieuwing van het schoolhuis en het gangpad, 8 juni 1823. -- 1 stuk

1279. Akte van aanbesteding van de gedeeltelijke vernieuwing van het schoolgebouw, 14 mei 1825. -- 1 stuk

1280. Bestek voor de openbare aanbesteding van het gedeeltelijk afbreken van het schoolgebouw, het bouwen van een nieuwe school en herstelwerkzaamheden aan de onderwijzerswoning op 4 maart 1846. -- 1 stuk

1281. Bestek voor de bouw van een school en onderwijzerswoning, 15 januari 1859. -- 1 stuk
Het eerste blad ontbreekt.

1282. Akte van overeenkomst, betreffende de huur van een huis en erf met schoolgebouw en schoolmeubilair in het Beijerse van Annigje Verhoog door de burgemeester en wethouders voor de tijd van 1 jaar, 21 november 1862. -- 1 stuk

1283. Akte van verkoop van een huis, ingericht als school, met schoolmeubilair en erf en onderwijzerswoning door Annigje Verhoog aan de gemeente, 22 oktober 1863. -- 1 stuk

1284. Akte van overeenkomst van onderhandse aanbesteding van de te verrichten reparaties en vernieuwingen aan de on-derwijzerswoning, 15 januari 1877. -- 1 stuk

1285. Akte van aanbesteding van het aanbrengen van een afscheiding in de 1e openbare lagere school, 10 augustus 1878. -- 1 omslag

1286. Bestek voor de bouw van een onderwijzerswoning, het gedeeltelijk inrichten van de bestaande onderwijzerswoning tot schoollokaal, het vergroten van de school, ophogen van het terrein en dempen van de sloot, 1879. -- 1 stuk

1287. Stukken betreffende de verbouw van de gemeenteschool, levering van schoolmeubilair en het verrichten van enige herstellingen aan de onderwijzerswoning, 1882. -- 1 omslag

1288. Stukken betreffende het afbreken van de 2e openbare school in het Beijerse en het bouwen van een nieuwe en het restaureren van de bijbehorende onderwijzerswoning, 1904. -- 1 omslag

1289. Proces-verbaal van de openbare aanbesteding van werken aan de 2e openbare school in het Beijerse, 7 maart 1914, met opmerkingen van de schoolopziener omtrent de uitvoering van het bestek en tekening, 18 mei 1914. -- 1 omslag

1290. Stukken betreffende de bouw van een nieuwe 1e openbare lagere school, 1915 - 1917. -- 1 omslag,

1291. Akte van verhuur van het schoolhuis van de 1e openbare lagere school door de gemeente aan Theunis Molenaar voor de tijd van drie jaar, februari 1924. -- 1 stuk

1292. Stukken betreffende de aanleg van een overdekte speelplaats voor de 1e openbare lagere school, 1924. -- 1 omslag

1293. Stukken betreffende de verbouw van de school met de Bijbel en het vergroten van de speelplaats, 1937 - 1938. -- 1 omslag

1.2.14.4 Personeel
Zie ook inv.nr. 910.


1294. Verordening van de gemeenteraad, regelende de uitbetaling van onkosten voor de tijdelijke waarneming van onderwijspersoneel aan de openbare lagere school, 17 oktober 1862. -- 1 stuk

1295. Proces-verbaal van het vergelijkend examen ter vervulling van de betrekking van hoofdonderwijzer op de openbare lagere school in het Beijerse, 19 november 1862. -- 1 omslag

1296. Stukken betreffende de opstelling van de voordracht ter benoeming van onderwijspersoneel, 1880 - 1924. -- 1 omslag

1297. Verordening; regelende de jaarwedden van het onderwijspersoneel, 1901, 1903, 1908, 1912, 1915, 1917 - 1919. -- 1 omslag

1.2.14.5 Vervolg- en herhalingsonderwijs


1298. Stukken betreffende de regeling van het herhalingsonderwijs, 1902 - 1904. -- 1 omslag

1299. Staat met opgaven betreffende het herhalingsonderwijs, 1903 - 1920. -- 1 omslag

1300. Verslag van het onderwijs van de 2e openbare herhalings-school over 1914/1915, 1 maart 1915. -- 1 stuk

1301. Opgave betreffende de cursus voor vervolgonderwijs, 1920/1921, met raadsbesluit tot afschaffing, 17 augustus 1923. -- 1 omslag

1.2.15 Bemoeiingen met het landsbestuur


1.2.15.1 Bestuursinrichtingen


1302. Reglement omtrent de samenstelling van de Staten der provincie Holland, 2 april 1817; gedrukt. -- 1 stuk

1303. Kiezerslijsten voor de leden van de Tweede Kamer en de Provinciale Staten, 1850 - 1896. -- 1 omslag

1304. Koninklijke Besluiten en algemene maatregelen van bestuur ter uitvoering van de kieswet, 1896, 1897; gedrukt. -- 1 omslag

1305. Processen-verhaal van het stembureau ter verkiezing van de leden voor de Tweede Kamer, 1897, 1909, 1913, 1918. -- 1 omslag

1306. Processen-verhaal van het stemhureau ter verkiezing van de leden van Provinciale Staten, 1897, 1907, 1908, 1910, 1913, 1916, 1919, 1923. -- 1 omslag

1.2.15.2 Landsfinanciën


1.2.15.2.1 Belasting


1.2.15.2.1.1 Algemeen


1307. Relevé of staat der gebouwde eigendommen en van de deuren en vensters
Register, z.d. (19e eeuw). -- 1 deel

1308. Relevé of staat der ongehouwde eigendommen van de gemeente Stolwijk
Register, z.d. (19e eeuw). -- 1 deel

1309. Staten met opgave van de belastingschuldigen, voorkomend op de kohieren van de directe belastingen, namelijk van de grondbelasting, personele belasting en patentrecht, 1850 - 1868, 1870 - 1887. -- 1 omslag

1310. Jaarlijkse staat van de veranderingen in de gesteldheid van de vaste eigendommen, 1852 - 1863, 1873. -- 1 omslag,

1311. Staat met opgave van de mannelijke inwoners, die in de kohieren van de personele belasting ter zake van hun woning zijn aangeslagen naar een hogere huurwaarde en wier aanslagen zijn aangezuiverd en van hen, die in de kohieren van de grondbelasting tot minstens 10 gulden zijn aangeslagen en wier aanslagen zijn aangezuiverd, 1886 - 1895. -- 1 omslag

1312. Staat,houdende opgave van de mannelijke inwoners vanwege de personele-, grond- of bedrijfsbelasting, 1896 - 1910. -- 1 omslag

1313. Staat,houdende opgave van de belastingschuldigen,voorkomende op de kohieren van de vermogensbelasting, 1904/1905. -- 1 stuk

1.2.15.2.1.2 Patentrecht
Zie ook inv.nr. 1309.


1314. Ongebruikte formulieren van akten van patent, 1813. -- 1 omslag

1315. Staat van verantwoording van de ontvangen en uitgegeven patentzegels, 1851 - 1866, 1872 - 1873. -- 1 omslag

1316-1320. Register van de uitgegeven patenten, 1859 - 1871, 1884 - 1891, 1893. -- 5 delen

1.2.15.2.1.3 Kadaster


1328. Oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT) van de grondeigenaren en van de ongebouwde en gebouwde eigendommen, sectie A: Het Beijerse, sectie B: Noordzijde, sectie C: Bovenkerk, sectie D: Zuidzijde, goedgekeurd 4 oktober 1832. -- 1 deel

1329. Suppletoire aanwijzende tafel, bijgehouden tot 29 mei 1863. -- 1 deel

1321-1327. Perceelsgewijze kadastrale legger van de eigenaren en hun ongebouwde en gebouwde onroerende eigendommen, goedgekeurd 1 oktober 1832, met wijzigingen tot 1911. -- 7 delen

1330. Register met verwijzing van de artikelen voorkomende in de perceelsgewijze legger, naar de nummers van de kadastrale plans, 1863 - 1914. -- 1 deel

1331. Staat met opgave van eigendomsveranderingen, gelegen onder het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard, 1876, 1879, 1880, 1883S 1884, 1888. -- 1 omslag

1.2.15.2.2 Geldlening


1332. Stukken betreffende de staatslening van 38.000.000 gulden, bij de wet van 28 juni 1831. -- 1 omslag

1333. Register van inschrijving tot een vrijwillige geldlening van 138.000.000 gulden bij de wet van 6 januari 1832, met inschrijvingsbiljetten, 1832. -- 1 omslag

1334. Register van inschrijving tot een vrijwillige geldlening van 93.500.000 gulden bij de wet van 22 november 1832, met inschrijvingsbiljetten, 1832. -- 1 omslag

1.2.15.3 Landsverdediging


1.2.15.3.1 Nationale militie


1335. Staat met alfabetische opgave van de voor de nationale militie ingeschreven burgers van de gemeente Stolwijk. z.d. (ca. 1815). Met bijlagen, 1831. -- 1 omslag

1336. Staten met opgave van de verlofgangers van de nationale militie, lotelingen en dienstplichtigen, 1850 - 1875. -- 1 omslag

1337. Register van de manschappen van de nationale militie op verlof te Stolwijk, lichting 1892 - 1905. -- 1 deel

1338. Verlofgangersregister, lichting 1904 - 1914. -- 1 deel

1339. Staat van manschappen van de nationale militie, 1906 - 1912.

1340. Hulpregister voor de inschrijving en loting voor de nationale militie, 1907/1908, 1910/1911 - 1912/1913. -- 1 omslag

1341. Staat van de lotelingen / dienstplichtigen, die moeten worden ingelijfd bij de militie, 1912 - 1925. -- 1 omslag

1342. Hulpregister voor de inschrijving voor de militie, 1914 -1920. -- 1 omslag

1343. Lotingregister, 1923, 1924. -- 1 omslag

1.2.15.3.2 Rustende schutterij


1344. Proces-verbaal van beëdiging van Samuël Ephraïm Stewe, heel- en vroedmeester te Stolwijk, tot officier van gezondheid van de 3e klasse bij het 1e bataljon 3e district rustende schutterij ten overstaan van burgemeester J.A. Snel, 5 november 1853. -- 1 stuk

1345-1346. Algemene rol van manschappen, die opgeroepen kunnen worden voor de rustende schutterij voor de lichting 1900 en 1901. -- 2 delen

1347-1349. Bijzondere rol van manschappen, overgenomen van de algemene rol, om ingelijfd te worden bij de rustende schutterij, lichting 1900 - 1902. -- 3 delen.

1350-1352. Inschrijvingsregister voor de rustende schutterij, 1900 - 1902. -- 3 delen.

1353-1355. Alfabetisch register van de ingeschrevenen voor de rustende schutterij, 1900 - 1902. -- 3 delen

1356-1358. Lotingsregisters voor de rustende schutterij, 1900 - 1902. -- 3 delen

1.2.15.3.3 Landweer


1359. Legger bij de uitvoering van de Landweerwet, 1903. -- 1 stuk,

1360. Register voor de landweer binnen Stolwijk, 1903 - 1913. -- 1 omslag

1.2.15.3.4 Landstorm


1361. Keuringsregisters voor de landstorm, 1896 - 1914. -- 1 omslag,

1362. Inschrijvingsregister voor de landstorm, 1906. -- 1 deel

1.2.15.3.5 Inkwartiering


1364. Staat met opgave van de inkwartieringen, 1876, 1896. -- 1 omslag

1363. Staat houdende opgave van de gelegenheid tot inkwartiering van manschappen en stalling van paarden, z.d. (ca. 1880), -- 1 stuk

1.2.15.3.6 Mobilisatie


1365. Stukken, houdende de te nemen maatregelen bij mobilisatie, 1936 - 1939. -- 1 omslag

2 Gedeponeerde archieven


2.1 Archief van de geoctrooieerde vervening, gevormd onder Ary de Ruiter, schout-secretaris van Stolwijk
Het plan tot vervening in de Krimpenerwaard in 1778 ontwikkeld door P. Verhoeff, oud-baljuw, schout en secretaris van de vrije heerlijkheid De Lek, Lekkerkerk en Zuidbroek, herhaaldelijk gewijzigd, verkreeg 23 juni 1797 octrooi van het provinciaal bestuur van Holland. Het strekte "tot verveening der landen, geleegen in de Crimpenerwaard onder het ambagt van Stolwijk, en wel bepaaldelijk in het Beneedenkerker gedeelte, en een gedeelte van het Beijersche, mitsgaders in het ambacht van Berkenwoude, daaronder begreepen Wellepoort en den Achterbroek". De stukken zijn kennelijk afkomstig van Ary de Ruiter, sinds de omwenteling van 1795 schout en secretaris van Stolwijk (zie inv.nr. l8). 29 juni 1819 werd deze benoemd tot lid van de nieuwe "Commissie van Directie" voor de geoctrooieerde vervening. De inventaris van Rheineck Leyssius geeft onder "Varia" twee stukken, nl. (oude) inv.nrs. 780 en 781, en onder "Vervening" nog eens drie inventarisnummers, nl. (oude) inv.nrs. 1060 - 1062. Verschillende andere stukken werden bij de inventarisatie van het oude ambachtsarchief en het gemeentearchief terug gevonden. (Uitvoerig in Teixera de Mattos, De Krimpenerwaard, 136 - 155).


1366. Akten, houdende verklaring van de ontvangst van een premie wegens de verkoop van landerijen, waarvan acceptatie moet geschieden één jaar na de uitgave van deze premie, 1796. -- 1 omslag

1367. Akte, houdende bezwaren van de ingelanden van Stolwijk, Bergambacht, Wellepoort en Achterbroek tegen hot octrooi van het provinciaal bestuur en aanstelling van Joan Boers Jansz, notaris, in hun naam om op 13 januari 1798 te verschijnen voor de commissie van de superintendenten, z.d. (1797/1798); minuut. -- 1 stuk

1378. Kaartje van Stolwijker-Sluis af tot aan de Beijerse weg met de Vaart of Neksloot, benevens de landerijen benodigd tot de omringing en bedijking van de geoctroyeerde Verveening in den Crimpenerwaard
Met staat van eigenaars, z.d. (19e eeuw). -- 1 stuk
Schaal: 200 rijnlandse roeden = 27 cm; formaat 116 x 22,5; Zuid-West boven.

1379. Kaartje van de Beijerse-weg af tot aan de Benedenkerkerbuurt van Stolwijk met de vaart of Neksloot, benevens .de landerijen benodigd tot de omringing en bedijking van de geoctroyeerde verveening in den Crimpenerwaard
Met staat van eigenaars, z.d. (19e eeuw). -- 1 stuk
Schaal: 200 rijalandse roeden = 27 cm.; formaat 110 x 21 cm; West-Zuidwest boven.

1380. Kaartje van de Benedenkerkerbuurt van Stolwijk af tot aan de Reekade, met de vaart of Neksloot, benevens de landerijen benodigd tot de omringing en bedijking van de geoctroyeerde Verveening in de Crimpenerwaard
Met staat van eigenaars, z.d. (19e eeuw). -- 1 stuk
Schaal: 200 rijnlandse roeden = 27 cm; formaat 96,5 x 23 cm; West boven.

1368. Akte van transport van een morgen land, gelegen aan de noordzijde van Bovenkerk ten overstaan van drie leden van de municipaliteit door Ary de Ruiter aan de commissarissen van de Geoctroyeerde Vervening, 30 september 1803. -- 1 charter

1369. Instructie voor de gaarders te Stolwijk en Berkenwoude van de omslag over de landen in de geoctrooieerde vervening, vastgesteld, door de commissarissen uit de geïnteresseerden, 22 september 1806. -- 1 stuk

1370. Akte van overeenkomst tussen de commissarissen van de geoctrooieerde vervening enerzijds en de polderbesturen van Stolwijk, het Beijerse, Berkenwoude en de Achterbroek anderzijds betreffende het schouwen van de landscheiding, het verbeteren van de molens en de boezemkaden, 27 juni 1807. -- 1 stuk

1371. Akten van A. Blanken, gezworen landmeter, houdende verklaring van de opmetingen van de verveende gronden te Stolwijk en de volgens het reglement verschuldigde waarborgsom, 29 maart 1808. -- 1 omslag

1372. Rekening van A. Blanken, gezworen landmeter, wegens het afgeven van declaratoiren van de gedane opmetingen van de percelen lands, waarin door de eigenaars tot 1807 te Stolwijk is verveend, 29 maart 1808. -- 1 stuk

1373. Akte van borgtocht van Klaas van Dam te Stolwijk voor Jacob Fock te Amsterdam inzake diens verplichting wegens s'lands gemene middelen voor de door hem te vervenen turf in 1808; akte van verklaring van schout en schepenen, dat Klaas van Dam in staat is de borgsom te betalen, 26 april 1808. -- 1 stuk

1374. Akte, houdende verklaring van de gezworen landmeters B. Soeteman of A. Blanken, dat de eigenaars van landen in de geoctrooieerde vervening ten behoeve van deze vervening toestemming hebben verleend tot het graven van de Leksloot en de benodigde dijkgrond, 1808. -- 1 omslag

1375. Verzoekschrift aan de minister van financiën door borgsteller A. om de voldoening van de borgtocht te willen remitteren, omdat de turf in 1808 geveend door het hoge water bedorven is. z.d. (ca. 1809); model. -- 1 stuk

1376. Akte van overeenkomst tussen de geïnteresseerden van het Benedenkerker deel binnen de geoctrooieerde verveningen het Bovenkerker deel buiten deze vervening wegens de scheiding van de bemaling van beide delen, z.d. (1811). -- 1 stuk

1377. Ingekomen stuk bij A. de Ruiter, houdende goedkeuring door GS van de verkiezing van P. Snel, M.J.H. Huigens en A. de Ruiter tot leden van de nieuwe Commissie van Directie voor de geoctrooieerde vervening, 29 juni 1819. -- 1 stuk

2.2 Archief van de algemene of publieke armen, het burgerlijk armbestuur en instelling voor maatschappelijk werk 1806 - 1965
Het bestuur van de "algemene of publieke armen" is de voortzetting van de H.Geest-armen. Het archief van dit bestuur is zeer onvolledig bewaard. Reglementen uit de 19e eeuw zijn er niet, begrotingen zijn zeer onvolledig, als ook de rekeningen en de bijlagen tot de rekeningen zijn verre van volledig. Wat uit dit rest-archief is af te leiden kunnen we als volgt in enige grote lijnen samenvatten. De H. Geest-meesters vormden door hun aanstelling, hun beëdiging en hun verantwoording, niet een zelfstandig bestuur, maar uitvoerders van een tak van dienst in het geheel van het ambachtsbestuur, zoals ook de poldermeesters. Dit gaat waarschijnlijk veranderen in het begin van de 19e eeuw, wanneer er kennelijk een splitsing plaats vindt op verschillende terreinen. De rekeningen van de H. Geest-meesters lopen nog door tot 1822 (inv.nr. 295), maar sinds 1806 komt er een nieuw register op, dat eveneens deze rekeningen bevat. Het gaat hier niet over de H. Geestmeesters, maar over de "armmeesters van de algemene of publieke armen" (inv.nr. 1389). De eerste en oorspronkelijke naam verdwijnt geleidelijk meer en meer en komt slechts hier en daar nog even tevoorschijn, In de "Nota van toelichting betreffende de Algemene en burgerlijke Armbesturen" van 30 juli 1849 over het dienstjaar 1848 wordt de aard van de instelling omschreven als "De publieke armen genaamd de Heilige Geest Armen" (inv.nr. 1254). Was de schout tevens voorzitter van het college van H. Geest-meesters, het is onduidelijk of hij dit in de 19e eeuw ook blijft. Het reglement van 17 november 1913 bepaalde, dat het bestuur zou bestaan uit drie leden, waarvan de burgemeester voorzitter zou zijn, terwijl de twee anderen voor de tijd van 6 jaren benoemd werden door de gemeenteraad, die hen ook kon schorsen of ontslaan (inv.nr. 1385), terwijl de bepaling, dat de burgemeester voorzitter moet zijn sinds 17 november 1927 kwam te vervallen. Sinds 1 januari 1959 wordt de instelling genoemd "instelling voor maatschappelijk werk", opgeheven per 1 januari 1965 bij de inwerkingtreding van de Algemene Bijstandswet. De rekeningen werden altijd verantwoord ten overstaan van burgemeester en assessoren, later burgemeester en wethouders.


2.2.1 Algemeen


1381-1382. Notulen van het burgerlijk armbestuur, 1919 - 1964. -- 2 delen

1383. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, 1933 - 1963. -- 1 omslag

1384. Besluiten van het burgerlijk armbestuur, 1945, 1950, 1954 - 1957. -- 1 omslag

2.2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


2.2.2.1 Reglementen


1385. Reglement voor het burgerlijk armbestuur, 17 november 1913, met wijzigingen en aanvullingen, 1921, 1927, 1928, 1934, 1936. -- 1 omslag

1386. Reglement voor de gemeentelijke instelling voor sociale zorg, met geleidebrief van de raadsfractie van de Partij van de Arbeid, 19 maart 1948. -- 1 omslag

1387. Reglement voor de instelling voor maatschappelijk werk, 28 november 1958. -- 1 stuk

2.2.2.2 Financiën en eigendommen


2.2.2.2.1 Begroting


1388. Begroting van de algemene armen of burgerlijk armbestuur en instelling voor maatschappelijk werk, 1836, 1838 - 1842, 1844, 1847 - 1850, 1853 - 1855 1865, 1867, 1869 - 1892, 1894, 1906 - 1964. -- 1 omslag

2.2.2.2.2 Rekeningen en bijlagen


1389-1391. Rekening van de armmeesters, 24 november 1806 - 1884. -- 3 delen

1392. Kasboek van de armmeesters, 1813 - 1816. -- 1 deel

1394-1427. Bijlagen bij de rekening van het burgerlijk armbestuur, 1823, 1830, 1832 - 1862. -- 34 omslagen

1428. Staat met opgave van "achterstallige loopende schulden anterieur aan den jare 1834 ten laste der publieke armen", 17 februari 1836. -- 1 stuk

1393. Rekening van de armmeesters, 1836, 1837, 1852, 1859 - 1861, 1863, 1865 - 1875, 1877, 1880 - 1893, 1905 - 1964. -- 1 omslag

1429-1455. Bijlagen bij de rekening van het burgerlijk armbestuur, 1937, 1940 - 1963, met journalen van ontvangst en uitgaven en grootboeken, 1938 - 1963. -- 27 omslagen

1456. Ingekomen stukken van het Centraal Bureau voor Verificatie betreffende de kasopneming en controle van de administratie en van de jaarrekening van het burgerlijk armbestuur, 1938, 1939, 1943 - 1952, 1955, 1956, 1959, 1967. -- 1 omslag

2.2.2.2.3 Eigendom


1457. Processen-verbaal van verhuur van landerijen en van de visserij, behorende aan de algemene armen van Stolwijk, 1824, 1826, 1853, 1859, 1865, 1877, 1888, 1900, 1906, 1912, 1918, 1924, 1930, 1943, 1945 -- 1 omslag

1458. Akten van verkoop van houtgewas door de armmeesters, 1839, 1844, 1846, 1848, 1852, 1856, 1859, 1863, 1864, 1868, 1869. -- 1 omslag

1459. Staat met opgave van de huurders en huurprijs van landen en visserij,behorende aan de algemene armen, voor de tijd van 6 jaar van 29 maart 1865 - 1871, z.d. (ca. 1865). -- 1 stuk

1460. Akte van erfpacht van een perceel grond, behorend aan de algemene armen, aan Johannes Stout, 11 juli 1908. -- 1 stuk

1461. Proces-verbaal van de verhuur van 42 akkers bouwland, toebehorende aan de algemene armen, ten dienste van volkstuintjes voor de tijd van een jaar, 15 november 1918, 2 december 1919. -- 1 omslag

1462. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de huur van land ten dienste van volkstuintjes, 1941 -1944. -- 1 omslag

1463. Stukken betreffende de inbeslagname en verkoop van de nalatenschap van wijlen wed. J. Anker-Jongeneel ten behoeve van het burgerlijk armbestuur, 1947. -- 1 omslag

1464. Vergunning van dijkgraaf en hoogheemraden van de Krimpenerwaard aan het burgerlijk armbestuur om een elzen beplanting aan te brengen langs de oostzijde van de Bilwijkerweg, onder bepaalde voorwaarden, 26 juli 1949. -- 1 stuk

2.2.2.3 Ondersteuning


1465. Liquidatierekening tussen de armmeesters van de grote of H. Geestarmen van Stolwijk en Noordeloos betreffende de bedeling van Klaas Anen en zijn vrouw gedurende 1809 - 1812 en 1 mei 1815 - 1 maart 1817, 17 september 1817. -- 1 omslag

1466. Staten met een "lijst van inteekening wegens vrijwillige bijdrage tot ondersteuning van de armen in de winter of eerste maanden van den jare 1846". -- 1 omslag

1467. Staat met opgave van de leden "van den Ziekenbus, welker contributie door het Burgerlijk Armbestuur wordt verstrekt", 1 april 1868. -- 1 stuk

1468. Register van de bedeelden, 1905 - 1908, 1932 - 1964. -- 1 omslag

1469. Akte van overeenkomst tussen de regenten van het Van Iterson ziekenhuis te Gouda en het burgerlijk armbestuur betreffende de opneming van zieken voor rekening van het burgerlijk armbestuur, 23 mei / 19 juli 1939, afschrift; 2/8 februari 1944. Met bijlagen, 1943 - 1944. -- 1 omslag

2.2.2.3.1 Opheffing


1470. Stukken betreffende de opheffing van de instelling voor maatschappelijk werk per 1 januari 1965, 1965 - 1966. -- 1 omslag

2.3 Archief van de ondersteunings- en nieuwjaarscommissie
De ondersteunings- en nieuwjaarscommissie had ten doel de opbrengst van de collecten door de commissie georganiseerd aan de armste gezinnen uit te reiken en dit zonder onderscheid van godsdienstige gezindte, bovendien deze gezinnon levensmiddelen en brandstoffen te verschaffen uit de gelden van de collectes (inv. nr. 1259). Het archief is zeer fragmentarisch overgeleverd. Het notulenboek inv.nr. 1471 is zeker niet het eerste, aangezien er geen sprake is van een oprichtingsvergadering enz. Ook reglementen zijn niet bewaard. Waarschijnlijk is de commissie opgericht om het bedelen op grote schaal door individuele personen, ook op feestdagen, kermis en nieuwjaar (vandaar Nieuwjaarscommissie) enigszins te reguleren.


1474-1475. Register, houdende aantekening van de opbrengsten van de collecten on uitgaven ter ondersteuning, 1902 - 1934, tevens kladnotulen 1902 - 1907. -- 2 delen

1471-1473. Notulen, 1902 - 1940. -- 3 delen

1476. Staat met opgave van het aantal bedoelden, uitgaven voor het beheer en onderstand, inkomsten van de collecten enz., 1910 - 1942, 1944, 1945. -- 1 omslag

2.4 Archief van de commissie maatschappelijk hulpbetoon
De commissie werd op 14 december 1931 in het leven geroepen door de gemeenteraad op voorstel van burgemeester en wethouders naar aanleiding van een adres van de raadsleden Muys en Verdoold (inv.nr. 491). Tot bestuursleden werden in deze vergadering aangesteld de leden van het burgerlijk armbestuur met de raadsleden Muys on Verdoold. Het doel was steun te verlenen aan alle werklozen, die niet ondersteund werden door het burgerlijk armbestuur.


1477. Notulen, 15 december 1931 - 14 maart 1932. -- 1 omslag

1478. Rekening van de ontvangsten en uitgaven over de maanden december 1931 - maart 1932. -- 1 stuk

1479-1480. Register met opgave van de bedeelden voor rekening van het maatschappelijk hulpbetoon, december 1931 - maart 1932, 1933. -- 2 delen

2.5 Archief van het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf, 1918 - 1954
Op 15 juli 1918 besluit de gemeenteraad een elektriciteitsbedrijf te stichten. J. Jessurin wordt aangetrokken als adviseur, 23 juli 1918, maar al spoedig opgevolgd door S.C. van Vollenhoven, wegens de plotselinge dood van Jessurin. Samen met Bergambacht en Ammerstol wil men een bovengrondse hoogspanningskabel aanleggen en exploiteren, vanaf Stolwijkersluis tot Ammerstol. De stroom wil men betrekken van Gouda. Na de voltooiing van deze leiding wordt er een "Commissie van beheer voor de hoogspanningskabel of luchtleiding" ingesteld, opgedragen aan de burgemeesters en wethouders van de drie gemeenten, die binnen drie maanden een huishoudelijk reglement moeten samenstellen. De commissie, die een eigen archief heeft gevormd, komt voor het eerst bijeen op 18 februari 1920. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld, voorzitter en secretaris gekozen. De tweede vergadering van de commissie op 17 juni 1920 heeft plaats naar aanleiding van een voorstel van de Goudse Lichtfabrieken de luchtleiding door een ondergrondse leiding te vervangen. Wanneer deze is aangelegd, komt 15 juli 1921 de liquidatie van de luchtleiding ter sprake. Per 1 januari 1955 wordt het GEB opgeheven en een rechtstreekse concessie aan Gouda gegeven.


2.5.1 Stukken van algemene aard


1481. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1918 - 1954. -- 1 omslag

1482. Jaarverslagen van de toestand en werkzaamheden van het GEB, 1929 - 1954. -- 1 omslag

1483. Stukken betreffende de elektriciteitsstatistiek, 1929 -1954. -- 1 omslag

1484-1485. Notulen van de lichtcommissie, 1930 - 1953. -- 2 delen

2.5.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen


2.5.2.1 Bestuur en beheer


1486. Verordening tot het stichten en exploiteren voor gemeenschappelijke rekening van een plaatselijk net voor levering van olectriciteit voor de gemeenten Bergambacht en Ammerstol. z.d. (begin 1918); concept. -- 1 stuk

1487. Verordening tot het stichten van een bovengrondse noodleiding vanaf het transformatorhuisje te Gouderak, behorend aan Gouda, ten behoeve van de toevoer van elektrische stroom voor de te Bergambacht, Stolwijk en Ammerstol te stichten elektrische bedrijven, z.d. (begin 1918); concept, gedrukt. -- 1 stuk

1488. Besluit van de gemeenteraad tot het stichten en exploiteren van een elektriciteitsbedrijf, 15 juli 1918. -- 1 stuk

1489. Verordening op het elektriciteitshedrijf dor gemeente, 16 december 1918. -- 1 stuk

1490. Verordening op het beheer van het elektriciteitsbedrijf, met wijzigingen en ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1927 - 1953. -- 1 omslag

1491. Verordening op de commissie voor het elektriciteitsbedrijf, 11 maart 1930. -- 1 stuk

2.5.2.2 Personeel


1493. Akte van aanstelling van J. Jessurin tot adviseur voor de aanleg in zijn beheer van een verdeelnet en voedingsleiding voor de elektriciteitsvoorziening van de gemeente en van alle huisinstallaties en tot gemachtigde de gemeente ter zake te verbinden tot een bedrag van f 200.000, 23 juli 1918. -- 1 stuk

1494. Stukken betreffende de stand van werkzaamheden verricht door wijlen J. Jessurin, elektrotechnisch ingenieur, als adviseur voor de elektrificatie en betreffende de vergoeding aan diens erfgenamen, 1918. -- 1 omslag

1495. Stukken betreffende de benoeming van S.C. van Vollenhoven, elektrotechnisch ingenieur, als opvolger van wijlen J. Jessurin door burgemeester en wethouders van Stolwijk, Reeuwik, Bergambacht en Amserstol, met aanvraag van ontslag, 1918 - 1919. -- 1 omslag

1492. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het personeel, 1918 - 1920, 1930, 1943 - 1954. -- 1 omslag

1496. Instructie voor de boekhouder van het elektriciteitsbedrijf, 13 januari 1919. -- 1 stuk

1497. Instructie voor de opzichter van het elektriciteitsbedrijf, 13 januari 1919, met wijziging, 14 april 1930 en model, z.d. -- 1 omslag

1498. Verslag van het examen van W.J. van der Vlist, tijdelijk opzichter, 18 januari 1920. -- 1 stuk

1499. Stukken betreffende ingezonden klachten tegen W.J. van der Vlist, opzichter van het GEB en betreffende diens oneervol ontslag, 1926 - 1933. -- 1 omslag

1500. Stukken betreffende aanstelling, ontslag en salaris van de administrateur, 1926, 1930 - 1932, 1942. -- 1 omslag

1501. Rapport van de commissie tot onderzoek van de administratie van H.A. Schipper, boekhouder van het GEB, met twee verweerschriften van H.A.Schipper, 1930. -- 1 omslag
NB Zie ook inv.nr. 1885 en 1886.

1502. Stukken betreffende aanstelling, salariëring en vergoeding van de monteur-meteropnemer P. Berkouwer en de 2e monteur C.M. Bos, 1932 - 1933, 1946 - 1950, 1954. -- 1 omslag

2.5.2.3 Financiën


1503. Stukken betreffende de kasgeldleningen, 1918 - 1937. -- 1 omslag

1504-1508. Manuaal van de inkomsten en uitgaven, 1918 - 1926, 1932 - 1955. -- 5 delen

1509. Balans en winst- en verliesrekening van 1919 met memorie van toelichting over 1919 en 1921. -- 1 omslag

1510-1511. Balansboek
Register met de balansen met de bijlagen, 1919 - 1933. -- 2 delen

1512. Staten met de jaarlijkse afschrijvingen en boekwaarde van het hoog- en laagspanningsnet, transformatorgebouwen, huisleiding en meters, 1919 - 1954. -- 1 omslag

1513. Begrotingen, met memories van toelichting en begrotingswijzigingen, 1920 - 1922, 1924 - 1954. -- 1 omslag

1514. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de jaarrekeningen over 1923 - 1954, 1925 - 1955. -- 1 omslag

1515. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de begrotingen, 1926 - 1953. -- 1 omslag

1517-1518. Grootboeken, 1926 - 1955. -- 2 delen

1516. Journalen, 1926 - 1955. -- 1 deel

1519. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de administratie en kasopneming, 1929 - 1930, 1943 - 1955. -- 1 omslag

1520. Rekeningen van het elektriciteitsbedrijf, met memories van toelichting en met de balansen en winst- en verliesrekeningen, 1930 - 1954. -- 1 omslag

1521. Rekening-courant van de gedane opnemingen en stortingen van kasgelden bij de gemeenteontvanger, 1932 - 1954. -- 1 omslag

1522. Stukken betreffende de omzetbelasting op elektriciteitsverbruik, 1934 - 1936, 1940. -- 1 omslag

1524-1534. Bijlagen bij de jaarrekening, 1938 - 1941, 1948 - 1954. -- 11 omslagen

1523. Register met opgave van de afgedragen sommen gelds door de meteropnemer, 1938 - 1955. -- 1 deel

1534.a. Verlies- en winstrekening over 1955 met liquidatiokosten, 1955 - 1956. -- 1 omslag

2.5.2.4 Aanleg en onderhoud


2.5.2.4.1 Algemeen


1535. Staat met opgave van de eenheidsprijzen voor bovengrondse laag- en hoogspanningsnetten voor de gemeente Stolwijk, 1918. -- 1 stuk

1536. Staat met de uitgaven voor de elektrificatie, z.d. (1918 - 1919). -- 1 stuk

1537. Akten van overeenkomst tussen de gemeentebesturen van Stolwijk, Bergambacht en Ammerstol met de grondeigenaren inzake het plaatsen van palen voor de hoogspanningsleiding op particulier terrein, met ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende deze akten en de regeling van de schadevergoeding, 1918 - 1920. -- 1 omslag

1538. Vergunning van de minister van waterstaat tot het aanleggen van een bovengrondse elektrische leiding in Stolwijk op minder dan zes meter afstand van telegraaf- en telefoonpalen, 13 maart 1919. -- 1 stuk

1539. Vergunning van gedeputeerde staten aan de gemeenten Stolwijk, Bergambacht en Ammerstol tot het leggen en exploiteren van een bovengrondse hoogspanningsleiding van Stolwijkersluis naar Ammerstol, 25 augustus 1919. -- 1 stuk

1540. Besluit van de gemeenteraden van Bergambacht, Stolwijk en Ammerstol tot aanleg en exploitatie van een bovengrondse voedingsleiding voor gemeenschappelijke rekening, resp. 8 december, 19 november en 8 december 1919. -- 1 stuk

1541. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende vergunningen tot het leggen van kabels en leidingen, 1919, 1921, 1926, 1943, 1950 - 1954. -- 1 omslag

1542. Vergunning van gedeputeerde staten aan de gemeente Gouda tot het leggen en exploiteren van een ondergrondse hoogspanningsleiding van Stolwijkersluis naar Ammerstol ten behoeve van de stroomvoorziening aan Stolwijk, Bergambacht en Ammerstol, 18 juli 1921. -- 1 stuk

1543. Ingekomen stuk met beschrijving van de ligging van de hoogspanningskabel, 16 april 1923. -- 1 stuk

1544. Begroting, bestek en akte van aanbesteding van de onderhoudswerken aan het elektrische bovengrondse laagspanningsnet en van de uitbreidingswerken, 1928. -- 1 omslag

1545. Staat met opgave van de uit te voeren werken tot en met 1949, 24 december 1946. -- 1 stuk

1546. Stukken betreffende de kabellegging en verkabeling, 1948 - 1954. -- 1 omslag

2.5.2.4.2 Transformatoren en transformatorgebouwen


1547. Stukken betreffende de aanschaf en levering van transformatoren, 1918 - 1920. -- 1 omslag

1548. Stukken betreffende de bouw van een transformatorgebouw in het Beijerse, 1927 - 1928. -- 1 omslag
NB Zie ook inv.nr. 1544.

1549. Stukken betreffende de bouw van twee transformatorstations bij de Koolwijkseweg en de Benedenkerkseweg, 1948 - 1950. -- 1 omslag

1550. Stukken betreffende de bouw van een transformatorstation aan de Beijersevreg, 1950 - 1954. -- 1 omslag

2.5.2.4.3 Materiaal


1552. Stukken betreffende de levering van kabels, 1918, 1932, 1943, 1949 - 1950, -- 1 omslag

1551. Stukken betreffende de aanschaf van nieuwe materialen en magazijnvoorraden, 1918 - 1953. -- 1 omslag

1553. Register met aantekening van gebruikte materialen met prijsopgave en arbeidsloon voor de elektrificatie van de woningen en openbare gebouwen en met aantekening van de afbetaling, z.d. (1920 - 1930). -- 1 deel

1554. Stukken betreffende het ijken van meters, 1922, 1939, 1948 - 1952. -- 1 omslag

1555. Stukken betreffende vergoeding voor aangerichte schade aan materialen van het GEB, 1935, 1948 - 1950. -- 1 omslag

1556. Stukken betreffende de "Kupferaktion", 1942 - 1946, 1948, 1951, 1956. -- 1 omslag

1557. Stukken betreffende de levering van elektrische kookapparaten en boilers, 1943 - 1948. -- 1 omslag

1558. Stukken betreffende de omwerking van oud koperdraad, 1947 - 1951. -- 1 omslag

1559. Stukken betreffende het gebruik van palen van het GEB ten behoeve van de PTT, 1947 - 1955. -- 1 omslag

2.5.2.5 Stroomlevering en -gebruik


2.5.2.5.1 Algemeen


1560. Verordening, regelende de voorwaarden voor de levering van elektriciteit door de gemeente, 26 maart 1919. Met verordening van de gemeente Reeuwijk, 25 juni 1918, model; gedrukt. -- 1 omslag

1561-1578. Stroomregister
Register met aantekening van maandelijks stroomverbruik en van de te betalen lasten, 1929 - 1936, 1942, 1946 - 1954. -- 18 delen

1579. Staten met opgave van jaarlijks stroomverbruik, 1938, 1940. -- 1 omslag

1580. Stukken betreffende de voorschriften inzake stroomlevering en inzake beperkingen van stroomverbruik, 1943 - 1951. -- 1 omslag

1581. Staat met opgave van personen en instellingen, wier percelen aangesloten blijven aan het elektrische net, met opgave van het toegekend rantsoen, z.d. (1944). -- 1 stuk

2.5.2.5.2 Overeenkomst met Gouda


1582. Stukken betreffende het stroomleveringscontract met Gouda, 5 november 1918, met wijzigingen, 1918 - 1952. -- 1 omslag

1583. Ingekomen stukken betreffende de kolenclausule, met kwitanties, 1919 - 1920. -- 1 omslag

1584. Ingekomen stukken van het Comité ter behartiging van de belangen van de van Gouda stroomafnemende gemeenten, 1934 - 1936. -- 1 omslag

1585. Stukken betreffende de verrekening met Gouda van de kosten van elektriciteit in verband met maximumjaar K.W., 1945 - 1946. -- 1 omslag

1586. Stukken betreffende de herziening van het stroomleveringscontract met Gouda en concessie tot rechtstreekse levering bij overname van het GEB. door Gouda, 1952 - 1954. -- 1 omslag

2.5.2.5.3 Tarieven


1587. Stukken betreffende de tarieven, 1918 - 1954. -- 1 omslag

2.5.2.5.4 Straat- en openbare verlichting


1588. Stukken betreffende de straatverlichting, 1925 - 1954. -- 1 omslag
NB Zie ook inv.nrs. 1541 en 1546.

1589. Stukken betreffende de verlichting van de stopplaatsen Beijerseweg en Koolwijk aan de spoorlijn Gouda - Schoonhoven, 1931 - 1932. -- 1 omslag

2.5.2.5.5 PTT


1590. Stukken betreffende de elektrische aansluiting van de onbewaakte automatische telefooncentrale te Stolwijk en betreffende de aansluitingsvoorwaarden, 1939, 1949. -- 1 omslag

2.5.2.5.6 Stroomlevering aan grootverbruikers


1591. Stukken betreffende de overeenkomst inzake stroomlevering aan Jacobus, Gijsbertus en Jacobus Gijsbertz de Vreugt, graanmolenaars, 1919 - 1947. -- 1 omslag

1592. Stukken betreffende de overeenkomst inzake stroomlevering aan de Coöperatieve Landbouwvereniging "Ons Belang", 1943 - 1950. -- 1 omslag

1593. Stukken betreffende installaties van schrikdraad, 1948 - 1951. -- 1 omslag

1594. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de elektrische verwarming van het Ned. Herv. kerkgebouw, 1948 - 1952. -- 1 omslag

2.5.2.6 Openbare veiligheid


1595. Stukken met richtlijnen voor de bescherming van elektriciteitsbedrijven en veiligheidsvoorschriften, 1918, 1919, 1954. -- 1 omslag

1596. Publicatie van burgemeester en wethouders van de te houden schouw van houtgewas, dat gevaar oplevert voor aanraking van de elektriciteitsdraden, 15 september 1949, oktober 1953. -- 1 omslag

2.5.2.7 Landelijke organisatie


1597. Bewijs van inschrijving van het GEB bij het Bureau voor Electrotechnische Industrie, sectie van het Rijksbureau voor verwerkende industrieën, met aanvraag en opgave van het stamnummer, 1941. -- 1 omslag

1598. Notulen van de vergadering van de sectie Middelbare en Kleine Bedrijven van de Vakgroep Electriciteitsbedrijven, later Vereniging van Electriciteitsbedrijven, 1942 - 1952. -- 1 omslag

1599. Ingekomen stukken van de Vakgroep Electriciteitsbedrijven, 1944 - 1952. -- 1 omslag

1600. Stukken betreffende de erkenning van elektrotechnische installateurs, 1947 - 1954. -- 1 omslag

2.6 Archief van de commissie van beheer vam de hoogspanningsluchtleiding
Zie ook de annotatie bij rubriek 2.5.


1601. Huishoudelijk reglement voor de Commissie van beheer over de bovengrondsche voedingsleiding voor toevoer van elektrischen stroom voor licht en kracht, geëxploiteerd door de gemeenten Stolwijk, Bergambacht en Ammerstol, 18 februari 1920, met ingekomen brieven van deze gemeenten, houdende mededeling van de goedkeuring daarvan door de gemeenteraden, 1920. -- 1 omslag

1606. Stukken betreffende het conflict en de overeenkomst tussen Stolwijk, Bergambacht en Ammerstol met Gouda inzake de gratis gebruikmaking door Gouda van de hoogspanningskabel ten behoeve van Schoonhoven, 1920. -- 1 omslag

1602. Notulen van de vergadering van de commissie, 18 februari 1920 - 22 augustus 1921. -- 1 deel

1603. Ingekomen stukken, 1920 en 1921. -- 1 omslag

1604. Begroting van inkomsten en uitgaven van de exploitatie van de hoogspanningsluchtleiding voor het dienstjaar 1921, met memorie van toelichting, 12 oktober 1920, met ingekomen stuk van burgemeester en wethouders van Bergambacht, houdende mededeling van de goedkeuring van de begroting, 22 februari 1921. -- 1 omslag

1605. Kasboek, 8 december 1920 - 2 november 1921. -- 1 deel

1607. Stukken betreffende de liquidatie van de hoogspanningsluchtleiding, 1921. -- 1 omslag,

1608. Eindrekening van het financieel beheer gevoerd over de hoogspanningsluchtleiding van af de stichting tot 1 december 1921, Met bijlagen, 1920 - 1921. -- 1 omslag

2.7 Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand, 1811 - 1960
De stukken zijn als afzonderlijk archief geïnventariseerd (ac-code 1106), in het Streekarchief Midden-Holland. Ze zijn alle op microfiche of fotokopie raadpleegbaar. Bij keizerlijk decreet van 6 januari 1811 werd voor het noordelijk deel van Nederland de burgerlijke stand ingevoerd met ingang van 1 maart 1811. De hier aanwezige akten beginnen allen in de maand augustus: geboorten 18 augustus, huwelijksproclamaties 8 augustus, huwelijk 25 augustus, overlijden 20 augustus. Aangezien de burgemeester, tevens secretaris, lange tijd ambtenaar van de burgerlijke stand geweest is en het daarna door de secretaris bekleed werd, is zijn archief niet goed van het gemeentearchief te scheiden. Wij verwijzen daarom voor de brieven speciaal naar de inv.nrs. 715 - 730 voor de jaren 1845 - 1912, de inv.nrs. 741 - 751 voor de jaren 1913 - 1922 en inv.nr. 794 voor de jaren 1925 - 1942. Tevens naar de benoeming van de burgemeester tot ambtenaar van de burgerlijke stand inv.nr. 911 en naar de instructie voor het personeel inv.nr. 918.


--. Register met de akten van aangifte en proclamatie van voorgenomen huwelijk, 8 augustus - 13 september 1811, afgesloten 31 december 1811. -- 1 deel
ZIE: Genealogisch overzicht -- registers burgerlijke stand inv.nr. 12.

--. Registers van geboorten, 1811 - 1920. -- 11 delen
Sinds 1823 bevatten de registers jaarlijks een klapper op familienaam. De registers na 1920 worden beheerd door de afdeling burgerzaken van de gemeente Vlist.
ZIE: Genealogisch overzicht -- registers burgerlijke stand inv.nrs. 1 - 11.

--. Registers van huwelijksakten, 1811 - 1930. -- 12 delen
Sinds 1817 jaarlijkse klappers op de familienaam van de bruidegom. De registers na 1930 worden beheerd door de afdeling burgerzaken van de gemeente Vlist.
ZIE: Genealogisch overzicht -- registers burgerlijke stand inv.nrs. 13 - 24 en voor de periode 1931 - 1960: afd. burgerzaken van de gemeente Vlist.

--. Registers van overledenen, 1811 - 1950. -- 14 delen
Sinds 1817 jaarlijkse klappers op de familienaam. De registers na 1950 worden beheerd door de afdeling burgerzaken van de gemeente Vlist.
ZIE: Genealogisch overzicht -- registers burgerlijke stand inv.nrs. 25 - 35c en voor de periode 1951 - 1960: afd. burgerzaken van de gemeente Vlist.

--. Registers met tienjaarlijkse tafels op de registers van geboorten, huwelijk en overledenen, 1812 - 1940. -- 1 deel, 1 omslag
ZIE: Genealogisch overzicht -- registers burgerlijke stand inv.nrs. 36 - 37.

3 Niet geïdentificeerde stukken en stukken van particuliere aard


1658. Staat met de vragen te stellen aan een procureur ten plattelande bij diens aanstelling, z.d. (17e eeuw). -- 1 stuk

1659. Staat met opgave van inwoners (?) met vermelding van een of meer stuks vee of een hoeveelheid hooi, z.d. (17e eeuw). -- 1 omslag
Misschien ter registratie van inkwartiering bij overstroming?

1660. Aantekeningen en modellen van de secretaris voor de kavelgelden, de omslagen en de verpondingen, z.d. (17e en 18e eeuw). -- 1 omslag,

1657. Bijlagen bij rekeningen, waarvan de herkomst niet is na te gaan, 1670 - 1809. -- 1 omslag

1661. Staat met opgave van pondgeld tegen 36 stuivers van de 100 gulden, z.d. (18e eeuw). -- 1 stuk

1662. Staat met een alfabetische opgave van "boulieden", met vermelding van het aantal roeden, z.d. (19e eeuw). -- 1 stuk

1663. Akte van verkoop van een huis, schuur en erf te Stolwijkersluis door IJshrand Tijn aan Gijshert de Korte, 21 februari 1809. -- 1 stuk

1664. Akte van koop van twee hennepakkers en van een huis, schuurtje en erf door Cornelis Huysman, 10 april 1824 en 21 april 1838. -- 1 omslag

1669. Akte van aanbesteding van de afbraak van de oude fundamenten en opbouw van een nieuw huis door burgemeester Snel; concept, z.d. (ca. 1837). -- 1 stuk
In de nacht van 7 op 8 september 1837 brandde zijn huis en nog tien andere huizen af.

1665-1668. Registers van de te ontvangen en de ontvangen gelden voor geleverd werk en materiaal door Aart de Vreugt, metselaar te Stolwijk, 1864 - 1896. -- 4 delen

1670. Stukken betreffende een geschil tussen T.C. Koot enerzijds en C. van Meijeren en M. Zijderlaan anderzijds inzake het recht van weg over het perceel van Koot, 1922 - 1923. -- 1 omslag