Gouda -- nadere toegangen

Geboorten, dopen

Doopboeken St.-Janskerk (Nederduits gereformeerd) (1574) 1625-1712
Geboorteakten 1811 - 1821  (en ged. 1822 - 1829)
Doopboek hervormde gemeente 1811-1816 en 1818 ged. Geboorteakten 1836-1840 (en ged. 1841)

Huwelijken

Trouwboeken 1696-1705
Huwelijksakten 1920

Overlijden, begraven

Sterftelijsten St.-Janskerk 1634-1653 en registratie overlijden in Catharianagasthuis 1655-1664
Grafboeken St.-Janskerk 1539-1832 (verkorte transcripties en indices)
Overlijdensakten 1935 - 1950

Bevolkingsregistratie

Poortersregistratie 1390-1417
Admissies voor tijdelijke vestiging 1727-1792
Joodse inwoners van Gouda ca. 1750-1950
Volkstelling 1829 (wijken A t/m H)
Bevolkingsregister 1860-1880

Algemeen

Toegang op de namen van verzoekschrijvers aan het stadsbestuur 1609 - 1812 ("rekestboeken")
Analyses van de verzoeken ("rekesten") aan het stadsbestuur 1615 - 1657 (selectie)
Besluiten van de magistraat 1781 - nov. 1782 en 1785 - 1790 ("kamerboeken")
Besluiten van de magistraat 1791 - 1810 ("kamerboeken") -- beknopte analyses
Proefontsluiting kranten regio Gouda febr. - mei 1989
Toegang op de notulen gemeenteraad 1947-1953
Notulen gemeenteraad 1993-1998 (hiaten)

Juridische zaken

Regesten van akten in een zevental archieven 1272-1784
Rechtsbronnen 1590-1768
Indices op de namen van comparanten in de akten van notarissen van wie geen index bewaard is gebleven, 1593-1699 (alleen namen A - J)
Erfhuisboeken 1638-1811
NotariŽle archieven van 1843-1864 (ged.)

Onroerende zaken (o.a. apparaat Matthijs (z.g. oud-kadaster tot 1832))

Markt en omgeving
Noodgodsstraat en omgeving
Nieuwehaven en omgeving
Hoge Gouwe
Eerste kadastrale legger 1832 (gebaseerd op de OAT)

Kerkelijke zaken

Notulen classis Gouda van de Nederduits gereformeerde (= hervormde) kerk, 1638-1647
Transcripties van de resoluties van kerkmeesters, 1640-1723
Notulen classis Gouda van de Nederlands hervormde kerk, 1802-1880

FinanciŽn

Stadsrekeningen, 1477-1499
Stadsrekeningen, 1501-1535
Stadsrekeningen 1601-1613
Registraties van boedelhouders in het archief van de weeskamer, 1557-1835

Belastingen

Kohier gedwongen geldlening 1517
Kohier hoofdgeld 1622
Aangiften successierecht 1630-1812
Kohier klapgeld 1654
Kohier zout-, zeep- en redemptiegeld 1680
40e en 80e penning 1750-1806
Legger verponding 1772

Overige bronnen

Namen van gildebestuurders benoemd door de magistraat, 1604-1795
Leden OranjesociŽteit ca. 1787
Leden Patriottische sociŽteit ca. 1787
Leden OranjesociŽteit ca. 1787
Straatnamen en andere toponiemen
Bouwvergunningen 1879 - 1977 (drie perioden)