Gouda -- nadere toegangen

Geboorten, dopen

Doopboeken St.-Janskerk (Nederduits gereformeerd) (1574) 1625-1712
Doopboeken Lutherse gemeente 1622-1811
Doopregistraties doopsgezinde gemeente 1681-1788
Geboorteakten 1811 - 1821  (en ged. 1822 - 1829)
Doopboek hervormde gemeente 1811-1816 en 1818 ged. Geboorteakten 1836-1840 (en ged. 1841)

Huwelijken

Trouwboeken 1696-1705
Huwelijken Waalse kerk 1625-1808
Huwelijksakten 1920

Overlijden, begraven

Sterftelijsten St.-Janskerk 1634-1653 en registratie overlijden in Catharianagasthuis 1655-1664
Grafboeken St.-Janskerk 1539-1832 (verkorte transcripties en indices)
Overlijdensakten 1935 - 1950 Overzicht van graven op de algemene begraafplaats Vorstmanstraat (situatie 2009)

Bevolkingsregistratie

Poortersregistratie 1390-1417
Admissies voor tijdelijke vestiging 1727-1792
Joodse inwoners van Gouda ca. 1750-1950
Volkstelling 1829 (wijken A t/m H)
Bevolkingsregister 1850-1860 ged. (wijken A tm R en DB1)
Bevolkingsregister 1860-1880

Algemeen

Toegang op de namen van verzoekschrijvers aan het stadsbestuur 1609 - 1812 ("rekestboeken")
Analyses van de verzoeken ("rekesten") aan het stadsbestuur 1615 - 1657 (selectie)
Besluiten van de magistraat 1781 - nov. 1782 en 1785 - 1790 ("kamerboeken")
Besluiten van de magistraat 1791 - 1810 ("kamerboeken") -- beknopte analyses
Proefontsluiting kranten regio Gouda febr. - mei 1989
Toegang op de notulen gemeenteraad 1947-1953
Notulen gemeenteraad 1993-1998 (hiaten)

Juridische zaken

Regesten van akten in een zevental archieven 1272-1784
Criminele vonnisboeken 1447-1810
Rechtsbronnen 1590-1768
Indices op de namen van comparanten in de akten van notarissen van wie geen index bewaard is gebleven, 1593-1699 (alleen namen A - J)
Kamerboeken politiemeesters 1620-1780 (hiaten)
' Erfhuisboeken 1638-1811
Examinatieboek baljuw 1700-1732
Vredegerecht (uittreksels uit de akten en vonnissen) 1811-1838
NotariŽle archieven van 1843-1864 (ged.)

Onroerende zaken (o.a. apparaat Matthijs (z.g. oud-kadaster tot 1832))

Markt en omgeving
Noodgodsstraat en omgeving
Nieuwehaven en omgeving
Hoge Gouwe
Kadastergids Midden-Holland
Eerste kadastrale legger 1832 (gebaseerd op de OAT)

FinanciŽn

Stadsrekeningen, 1477-1499
Stadsrekeningen, 1501-1535
Stadsrekeningen 1601-1613
Registraties van boedelhouders in het archief van de weeskamer, 1557-1835 Transcripties weesakten (archief weeskamer, 1557-1835) door Simon Blok

Belastingen

Kohier gedwongen geldlening 1517
Kohier hoofdgeld 1622 (stad)
Kohier hoofdgeld 1622 (kwartier)
Aangiften successierecht 1630-1812
Kohier klapgeld 1654
Kohier zout-, zeep- en redemptiegeld 1680
40e en 80e penning 1750-1806
Legger verponding 1772

Kerkelijke zaken

Notulen classis Gouda van de Nederduits gereformeerde (= hervormde) kerk, 1638-1647
Transcripties van de resoluties van kerkmeesters, 1640-1723
Notulen classis Gouda van de Nederlands hervormde kerk, 1802-1880; met naamlijsten van afgevaardigden Inleiding op analyses van notulen hervormde gemeente Gouda, 1830-1850

Overige bronnen

Namen van schepenen, 1315-1362, die niet bij De Lange van Wijngaerden voorkomen
Namen van gildebestuurders benoemd door de magistraat, 1604-1795
Namen van leden van het grootschippersgilde, 1604-1811
Leden OranjesociŽteit ca. 1787
Leden Patriottische sociŽteit ca. 1787 -- onroerende zaken
Leden OranjesociŽteit ca. 1787 -- onroerende zaken
Straatnamen en andere toponiemen
Bouwvergunningen 1879 - 1977 (drie perioden)