Voor de molenliefhebbers

Dick van Vliet uit Moerkapelle heeft in 2007 een lijst samengesteld van de molenaars die van de 16e tot de 20 eeuw in de polders van het hoogheemraadschap van Schieland werkzaam waren op de poldermolens / gemalen.

Deze lijst wordt nu hier gepubliceerd, met toevoeging van indices op voornamen, patroniemen en achternamen.