Opnieuw diverse archiefbronnen regio Gouda via deze site beschikbaar (17e en 18e eeuw)

Gebaseerd op werk van met name C.H.J. Helders (gemeentearchief Gouda), drs. W. Paul en J. Heemskerk (Zevenhuizen, Moerkapelle), F. van Kessel en C.C.J. Lans (Midden-Holland).
Wat te denken van: belastingkohieren uit 1622, transportakten en notariële akten uit de 17e en 18e eeuw enz.
Kijk voor details van de beschikbare “nadere toegangen” (klappers, indices) op de volgende pagina’s:
– Gouda
– Moerkapelle
– Zevenhuizen
– Krimpenerwaard

Een interessante bron voor genealogen zijn de trouwboeken van de Waals-gereformeerde gemeente Gouda 1625-1808. Hierin staat voor de vele Franstalige bruidegoms en bruiden in de eerste decennia de herkomst (vooral uit Frankrijk en Wallonië) genoemd. Het betreft met name soldaten uit de compagnieën van d’Hauterives en Halart.

De doopboeken van de Lutherse gemeente Gouda 1622-1811 bevatten zo’n 9600 namen van dopelingen, ouders en getuigen , die nu beschikbaar zijn.