Nieuwe onderafdeling DWDD

wolf (Canis lupus)
Naar verluidt heeft de grauwe werkgroep De Wolf Draait Door (DWDD) de minister van mediazaken (A. Slob) verzocht om een plekje in de tv-ether.
Dat zou dan bijvoorbeeld ten koste kunnen gaan van de “oude l….nzender” Omroep MAX, die met opzet uitsluitend slaapverwekkende programma’s zou tonen.
Tegelijkertijd doet een persbericht de ronde, dat de werkgroep een onderafdeling heeft opgericht, geheten Dotan De Wolf (DDW).
Het is te hopen dat deze afkortingen niet tot nog grotere verwarring in medialand zullen leiden.

Inmiddels is in een eerste reactie van het Wolven Bevrijdings Front (WBF) sprake van een tegenactie, en wel een inzameling voor het oprichten van een standbeeld van de authentieke Turkse grijze wolf op het Binnenhof. Ja, zover reikt de arm van vriendje E inmiddels wel.