Toegangen op burgerlijke stand Angerlo (incl. Giesbeek en Lathum) uitgebreid

De bestaande toegang op de registers van de burgerlijke stand van de (voormalige) gemeente Angerlo – bestaande uit de dorpen Angerlo, Giesbeek en Lathum – is verder uitgebreid met de huwelijksakten uit de periode 1933-1942.

Op de toegankelijk gemaakte akten (geboorte, huwelijk en overlijden) is een verzamelindex op achternamen beschikbaar.

Grego koninginnedag2012