Midden-Holland / algemeen -- inventarissen

Algemene collecties

Collectie varia, 15e eeuw ca. 2000
Collectie oorlogsdocumentatie (documenten uit of betreffende de tweede wereldoorlog)
Affiches uit de collectie oorlogsdocumentatie (tweede wereldoorlog)
Collectie Kemper (16e 19e eeuw) (gedeelte)
Collectie Scheygrond, ca. 1925-1990

Genealogie

Genealogische bronnen Midden-Holland (overzicht DTB, registers burgerlijke stand, bevolkingsregisters, enz.)

Archieven

Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan (ISMH) 1969-1983
BB-kring Zuid-Holland d (Gouda en regio) 1949-1986
Hydron B.V. (voorheen WZHO / Goudse Waterleiding Mij) ca. 1884-1970
Stichting Goutudo (tuberculosebestrijding) 1952-1981
Ned. Rode Kruis, afdeling Gouda e.o., 1873-1995
Classis Gouda van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1887-1970
Humanitas, afdeling Midden-Holland, 1985-1998
Familie Metz / Breugem 1809-1921