260 -- Midden-Holland -- Stichting Goutudo

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Plaatsingslijst

1. Dossier wording en oprichting stichting Goutudo. -- 1 omslag

2. Dossier betreffende de (aanvankelijk 53) tot de stichting Goutudo toegetreden gemeenten. -- 1 omslag

3-4. Dossiers (samenstelling) algemeen bestuur. -- 2 omslagen

5. Dossier leden dagelijks bestuur. -- 1 omslag

6-7. Dossiers vergaderingen algemeen bestuur. -- 2 omslagen

8-(90). Notulen van het dagelijks bestuur, 1952 - 1993. Met agenda's en (gedeeltelijk) bijlagen. -- 2 omslagen

9. Dossier circulaires aan de 53 gemeenten. -- 1 omslag

10. Dossier financiële aangelegenheden. -- 1 omslag

11. Dossier teamleider A.J. Oostendorp. -- 1 omslag

12. Dossier mw. J.C. van Loon, assistente / waarnemend teamleider. -- 1 omslag

13-14. Dossiers betreffende het team van de stichting. -- 2 omslagen

15. Dossier salariëring team (personeelsleden). -- 1 omslag
Betreft stukken die betrekking hebben op meer personeelsleden.

16. Dossier propaganda. -- 1 omslag

17. Dossier bedrijfsonderzoek. -- 1 omslag

18. Dossier röntgeninstallatie met bijbehoren. -- 1 omslag

19. Dossier werkprogramma. -- 1 omslag

20. Dossier uitslagen onderzoek van de districtarts. -- 1 omslag

21. Dossier districtsconsultatiebureau Gouda. -- 1 omslag

22-26. Dossiers weekrapporten, 1952 - 1981. -- 5 omslagen

27-76. Gemeentedossiers. -- 49 omslagen

77-79. Dossier declaraties onderzoek bedrijven, 1952 - 1981. -- 3 omslagen

80. Verslagen van de kascommissie en gegevens voor jaarverslagen. -- 1 omslag

81. Dossier jaarverslagen, 1952 - 1992. -- 1 omslag

82. Dossier tuberculosebestrijding algemeen. -- 1 omslag

83. Dossier Provinciale Contactcommissie (PCC) voor bevolkingsonderzoek. -- 1 omslag

84-86. Dossiers onderzoek in Zeeland, 1956 - 1981. -- 3 omslagen

87. Dossier administrateur D. Haitsma. -- 1 omslag

88. Dossier inzake de beëindiging van het BO (bevolkingsonderzoek), de liquidatie van Goutudo en de bestemming van het batig saldo. -- 1 omslag

89. Dossier oprichting Stichting Aanvullende CARA-zorg Midden Holland e.o. -- 1 omslag

91. Presentielijsten van de vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1952 - 1993. -- 1 katern