110 -- Midden-Holland -- Collectie Scheygrond

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Inventaris

samengesteld door R. den Ouden

1 Stukken betreffende de actie behoud Reeuwijkse plassen
Zie voor plassengebied algemeen: rubriek 4.2.


273-276. Knipselboeken, 1923 - 1990. -- 4 delen

277. Jaarverslagen van de Vereeniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken, 1926 - 1936. -- 1 deel

281-282. Stukken betreffende actie behoud Reeuwijkse en Sluipwijkse plassen, 1926 - 1982.

183-184. Krantenknipsels, 1926 - 1990.

278-(284). Overdrukken, brochures, folders, circulaires, tijdschriften, 1927 - 1986. -- 2 omslagen, 1 portefeuille

266. Losse afleveringen van diverse weekbladen, 1931 - 1938. -- 1 portefeuille
Bevat: De Krimpenerwaard, 1936 - 1938. De Boskooper, 1936 - 1938. Weekblad voor Waddinxveen, 1932, 1936 - 1938. Het Weekblad voor Reeuwijk, 1931, 1936 - 1938. Weekblad De Zuidplas, 1936 - 1938.

280. Notulen en correspondentie van het Comité tot behoud van de Reeuwijksche en Sluipwijksche plassen, (1926) 1938 - 1939.

285. Artikelen van A.G.M. Weck over drooglegging, 1984.
Gedeeltelijk dubbel.

2 Lidmaatschappen


292-307. Stukken van de commissie van advies voor de straatnamen van de gemeente Gouda, 1962 - 1990.

289. Stukken van de Provinciale archeologische commissie (Zuid-Holland), ca. 1965 - 1985 (?).

290. Stukken van de Stichting "Het Zuidhollands landschap", ca. 1965 - 1985 (?).

291. Stukken van de drie streekcommissies in Zuid-Holland Oost, ca. 1965 - 1985 (?).

3 Aantekeningen


287. Steenbakkerijen langs de Hollandsche IJssel, 1975.
Namen en locaties volgens opgave van R.F. den Breejen.

288. Aantekeningen ten behoeve van een inleiding op een forumdiscussie op de streekdag over de Krimpenerwaard, 1976.

309-311. Aantekeningen ten behoeve van het straatnamenboek (samengesteld door dr. A. Scheygrond), ca. 1979 - 1990.
Met twee exemplaren van het boek.

4 Documentatie (vnl. krantenknipsels)


4.1 Gouda


4.1.1 Onderwerpen (alfabetisch op trefwoord)


28-31. Handel en industrie, 1918 - 1989.

66-(248). Natuur en milieu, 1922 - 1990.

116. Toerisme, 1925 - 1990.
Bevat: Hotels, Floris V, kaarsjesavond, draaiorgels.

102. Sport, 1926 - 1988.
Zie ook rubriek 4.1.2 Sport (inv.nr. 96).

34. Korte Akkeren, 1926 - 1990.

17-(251). Gezondheidszorg, volksgezondheid en welzijn, 1927 - 1990.

73-(247). Onderwijs, 1927 - 1990.

13-16. Gemeente, 1927 - 1991.

53-56. Sint-Janskerk, 1928 - 1989.
Zie ook: 131; voor de Goudse glazen, zie aldaar.

57-60. Goudse glazen, ca. 1938 - 1989.

11-12. Diversen.
Zie voor Van Staal ook rubrek 4.1.1 Politiek (inv.nr. 99).

98-99. Politiek, 1930 - 1990.
Zie voor Van Staal ook rubriek 4.1.1 Diversen (inv.nr. 12).

119. Vervoer, 1932 - 1992.
Zie ook rubriek 4.1.1 Spoorwegen (inv.nrs. 113, 114) en Verkeer (inv.nrs. 118, 246).
Bevat: Openbaar vervoer, parkeergelegenheid.

138-148. Straatnamen, 1933 - 1988.

63-(249). Musea, 1934 - 1992.

122. Dialect, 1935 - 1983.

123-125. Geschiedenis, 1935 - 1988.

40-45. Monumenten, 1935 - 1990.
Zie ook in rubriek 4.1.1: Sint-Janskerk (inv.nrs. 53 enz.), Goudse glazen (inv.nrs. 57 enz.), Stadhuis (inv.nr. 103), Gouwekerk (inv.nr. 46), Zalm (hotel De --) (inv.nr. 52), Itersonziekenhuis (Van --) (inv.nr. 51), Molens (inv.nr. 47), Willem Vroesenhuys (inv.nr. 50), Sint-Jorisdoelen en gevelstenen (inv.nr. 49), Kasteel (inv.nr. 240).

75. Oranje in Gouda, 1936 - 1982.

27. Gymnasia, 1936 - 1989.
Bevat: L.A. Kesper; Gouda; Hengelo / Zwolle; tentoonstelling 100 jaar Coornhertgymnasium (1989).

35-36. Kunst, 1936 - 1990.
Zie ook rubriek 4.1.1 Volkskunde (inv.nr. 120).

39. Militaire aangelegenheden (ook marine), 1937 - 1989.

1. Archeologie / vereniging Golda, 1938 - 1986.

4. Bevolking, 1938 - 1992.

5. Tweede Wereldoorlog, 1940 - 1994.
Bevat: Nooduitgave Goudsche Courant 13 mei 1940, 1945; verzet.

6. Binnenstad, 1941 - 1989.

121. Winter (Gouda in de --), 1941 - 1990.
Bevat: O.a. "pijpje halen".

120. Volkskunde (Gouda en regio), 1948 - 1984.
Bevat: O.a. artikelen van Henk Kooijman (zie voor Kooijman ook: rubriek 4.1.1 Kunst inv.nr. 36).

2. Archief, 1948 - 1990.
Zie ook rubriek 4.1.1 Bibliotheek (inv.nr. 37)

154. Woonstad (Gouda als -- ), VVV, 1949 - 1957.
Zie ook rubriek 4.1.1 Toerisme (inv.nr. 116) en rubriek 4.2 Diversen (inv.nr. 79).

21. Goude (oudheidkundige kring "Die --"), 1950 - 1989.

25. Grachten (dempen van -- ), 1951 - 1960.

113-114. Spoorwegen en station, 1951 - 1987.
Zie ook rubriek 4.1.1 Verkeer, vervoer.

33. Kerkgeschiedenis, 1952 - 1982.

115. Stolwijkersluis, 1953 - 1988.

105-112. Stadsontwikkeling, stadsvernieuwing, stadsuitbreiding, 1954 - 1990.

101. Sluizen (Gouda en regio), 1954 - 1990.

22. Gouwe (Hoge en Lage --) c.a., 1954 - 1992.

8-9. Bruggen, 1957 - 1991.

103. Stadhuis, 1958 - 1986.

48. Gevelstenen, uithangtekens, opschriften, 1959 - 1989.

7. Boeken over Gouda, 1960 - 1986.

118-(246). Verkeer, 1960 - 1990.

32. Kerkelijk leven, 1963 - 1984.

10. Cultureel leven in Gouda.
Zie ook: Schouwburg.
Bevat: Verenigingen; serviceclub; zeekadetten; vrijmetselaars; culturele raad; welstandscommissie.

26. Oostpolder.

49. Sint-Jorisdoelen.

50. Willem Vroesenhuys.

52. Zalm (hotel De --).

240. Kasteel.
Bevat: Gang onder de Hollandsche IJssel; brief dr. T. Vink.

252. Schouwburg.

256. Monumentenzorg.

257. Spaardersbad.

258. Recreatie (o.a. kermis).

264. Kort Haarlem.

259-260. Volkshuisvesting.

37. Bibliotheek en librije, 1967 - 1989.
Bevat: Openbare bibliotheek, Stichting Vrienden van Archief en Librije, Dr. C. Steenblokbibliotheek.

153. PTT, 1968 - 1987.

20. Gouda 700 jaar stad (1972), 1971 - 1973.

51. Iterson Ziekenhuis (Van --), 1971 - 1990.

46. Gouwekerk, 1972 - 1981.

38. Luchtfoto's (in dag- en weekbladen), 1972 - 1990.

62. Markt, 1972 - 1990.

100. Randweg (Zuidwestelijke --), 1972 - 1990.

61. Gouda-Oost, 1973 - 1983.

70-72. Nieuwe Markt, 1973 - 1991.

23. Gouwetunnel, 1979 - 1981.

104. Stadsschoon (Behoud --), 1980 - 1985.

253. Goverwelle.

47. Molens, 1982 - 1988.
ook beuk- en volmolens

19. Gouda - Havenstad (bootterras), 1983 - 1990.

24. Goveka, 1983 - 1990.

3. Beeldig Gouda, 1984 - 1985.

117. Uiterwaarden, 1985 - 1988.
Bevat: Overzichtskaartje Hollandsche IJssel (Gouda - Oudewater).

254. Gouda-West.

4.1.2 Personen (op trefwoord)


76-77. Burgemeesters, 1926 - 1989.

85-87. Kunst, 1932 - 1987.

82-83. Onderwijs en wetenschap, 1936 - 1988.

80-81. Gezondheidszorg en welzijn, 1939 - 1990.

241. Dirk Volkertsz Coornhert, 1940 - 1990.
Bevat: Steen sterfhuis; herdenking; Sociëteit Reünie (1940, 1954, 1987, 1990); Oosthaven 17, 51.

94. Geestelijkheid, journalistiek, media, 1947 - 1987.

97. Overheid, semi-overheid, 1947 - 1989.
Bevat: Notarissen, gemeente- en rijksambtenaren, posterijen, diversen.

95. Militaria, 1947 - 1990.

84. Politie, rechterlijke macht, 1948 - 1988.

92-93. Politiek, 1949 - 1990.

88-91. Handel en industrie, 1955 - 1988.

96. Sport, 1956 - 1990.
Zie ook rubriek 4.11 Sport (inv.nr. 102).
Bevat: Teamsport, duivensport, denksport.

78-79. Diversen, 1958 - 1989.

237. Erasmus.
zie ook rubriek 4.12 Onderwijs (inv.nr. 82).

4.1.3 Krantenrubrieken (vnl. op auteur)


152. Sijbrand Bottelaar (pseudoniem van NN), "Losse bladen uit het dagboek van een Gouwenaar", 1930 - 1933.
Zie ook rubriek 4.11 Politiek (inv.nr. 99).

129-131. G.J.J. Pot, 1930 - 1985.
Zie ook rubriek 4.11 Straatnamen (inv.nr. 146).

134-137. G. Schrijvers, "Zo was het vroeger", 1953 - 1966.
Met medewerking van P. van Eijk, 1954-1958; zie ook rubriek 4.11 Straatnamen (inv.nrs. 147-148).

132-133. mr. J. Geselschap, 1965 - 1978.

126. P. Joh. Zonruiter, "Ken uw buren van A tot Z", 1970 - 1971.

127. Charles Kemper, tekeningen, 1970 - 1971.
Zie ook rubriek 4.5 Kemper (inv.nr. 236).

263. Martin Droog, "Gouda - vroeger en nu".
Foto's van De Louw en Kiebert (vroeger) en Droog (nu).

308. W.G. Janssen, "Wie kan nog meer vertellen over..." (foto's).

155. J. Gouka, "Er was een gezellig straatje", 1979 - 1980.

149-150. dr. J. Schouten, 1980 - 1986.

243. drs. B.J. van der Saag, "Wie is wie" (Holland Silhouet), 1981 - 1985.

151. Pieter Post (pseudoniem van M.G.C.J. (Theo) de Jong), "Gouda anders bekeken", 1981 - 1989.
Zie ook rubriek 4.1.3 Dolder (inv.nr. 128).

128. Mevr. H.A. van Dolder - de Wit, M.G.C.J. de Jong, dr. G. Vaandrager, e.a., "Uit Gouda's verleden", 1986 - 1989.

4.2 Reeuwijk


198-(239). Diversen, 1926 - 1990.

185-(279). Plassengebied, 1928 - ca. 1990.
Zie rubriek 1 voor stukken betreffende de actie behoud Reeuwijkse plassen.

197. Personen, 1936 - 1984.
Bevat: O.a. kunstenares Sonja Meijer.

193. Natuur en milieu, 1946 - 1984.

195. Geschiedenis, monumenten, 1961 - 1984.

242. Plantengroei.

194. Gemeentehuis, 1984 - 1985.

196. Miet van Dijk, 1984 - 1985.

192. Herindeling, rondweg, 1985 - 1992.

4.3 Regio Gouda / Midden Holland
Voor Reeuwijk: zie rubriek 4.2, voor Krimpenerwaard: zie rubriek 4.4.


207. Hekendorp, Goejanverwellesluis, 1928 - 1987.

202. Bodegraven, 1932 - 1987.
Zie ook: Nieuwerbrug, Wierickerschans (inv.nr. 212).

208. Hollandsche IJssel, 1932 - 1991.
Bevat: Watersnoodramp 1953; Schielands Hoge Zeedijk.

206. Driebruggen, Lange Ruige Weide, Land van Stein, 1935 - 1989.
Zie ook: Hekendorp.

212. Nieuwerbrug, Wierickerschans, 1937 - 1984.

209. Moerkapelle, 1948 - 1990.

222-223. Zevenhuizen, ca. 1950 - 1990.

210-211. Moordrecht, 1952 - 1990.

213. Nieuwerkerk aan den IJssel, 1952 - 1990.

204-205. Boskoop, 1955 - 1990.

219-221. Waddinxveen, 1962 - 1990.

224. Zuidplas, Zuidplaspolder.

225. Zwammerdam.

231-232. Midden Holland.
Zie ook: Rijnland en Schieland.

244. Rijnland en Schieland, 1971 - 1990.
Zie ook: Midden Holland.

203. Gouwe, 1981 - 1982.

215. Oude Rijnstreek, 1985 - 1987.

4.4 Krimpenerwaard


166. Berkenwoude, 1925 - 1988.

169-171. Haastrecht, 1925 - 1990.

174-175. Lekkerkerk, 1925 - 1991.

156-(268). Krimpenerwaard - algemeen, 1925 - 1992.

167-(265). Gouderak, 1926 - 1991.

179-180. Stolwijk, 1935 - 1988.

172. Krimpen aan den IJssel, 1935 - 1990.

177-(272). Schoonhoven, 1937 - 1992.

181-182. Vlist, 1941 - 1990.

176. Ouderkerk aan den IJssel, 1948 - 1988.

164. Bergambacht, 1952 - 1988.

165. Ammerstol, 1953 - 1990.

173. Krimpen aan de Lek, 1985 - 1987.

4.5 Zuid-Holland (overig) en Utrecht


216-218. Oudewater, Papekop en Linschoten, 1925 - 1990.

214. Nieuwkoop, 1937 - 1990.

226. Alblasserwaard, Vijfherenlanden.

227. Lopikerwaard.

230. Zuid-Hollandse eilanden.
Bevat: Voorne-Putten, ten dele Maasvlakte.

233. Voorne.
Zzie ook: Zuid-Hollandse eilanden.

234. Rotterdam, 's-Gravenhage.

235. De Biesbosch.

236. Charles Kemper, tekeningen Zuid-Holland en Utrecht.

261. Aarlanderveen.

262. Woerden.

228-229. Diversen.

4.6 Gouda, Reeuwijk, Midden-Holland, Krimpenerwaard - niet gesorteerd
Krantenpagina's, voor een deel met op beide zijden geselecteerde berichten (vandaar niet uitgeknipt), en losse nummers; chronologisch geordend.


267-271. Losse nummers (en delen ervan, losse pagina's) van diverse landelijke, regionale en plaatselijke dag- en weekbladen, voornamelijk Goudsche Courant, 1922 - 1983. -- 5 portefeuilles

4.7 Oranjehuis (Goudsche Courant)


265. Hoogtepunten koninklijk huis, 1934 - 1948. -- 1 portefeuille