338 -- Midden-Holland -- Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan (ISMH)

Openbaarheid
Archiefstukken jonger dan 20 jaar zijn NIET OPENBAAR.
De inventarisnummers zijn in dat geval rood en gemarkeerd met een asterisk (*).
 
 

Zoeken
U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven.

Contact en copyright
Deze inventaris is Copyright © 2018 Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA -- tel. 0182 - 521821)
E-mail: info@samh.nl

Laatste revisie-datum: 2009
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Plaatsingslijst

1. Voortgezet onderwijs. Bijzondere samenwerkingsvormen. 1970 - 1978. -- 1 omslag
Bevat: - Voortgezet onderwijs. - Overzicht voortgezet onderwijs Gewest Midden IJssel. - Centraal Instituut Vorming en Opleiding Bestuursdienst (CIVOB). - Samenwerkingsscholen (documentatie). - Onderwijsraad Rijnmond. - Voorlichtingsboekje "Nu verder na de lagere school in Gouda", 1977, 1978. - Nota werkgroep II Voortgezet onderwijs Gouda. - Voorlichting i.v.m. gemeenteraadsverkiezingen.

2. Knipselkrant Intergemeentelijk Overlegorgaan Midden Holland, 1978 - 1979. -- 1 omslag

3. Gemeenschappelijke regeling Centrale Meldings- en Alarmeringsdienst, 1972 - 1973. -- 1 omslag

4. Administratieve voorbereiding centrale meld- en alarmpost, 1970 - 1972. -- 1 omslag

5. Planologisch Overleg Openbaar Streekvervoer (POOS), 1983. -- 1 omslag

6. Samenwerking met openbaar vervoer Rotterdam e.o., 1972 - 1982. -- 1 omslag

7. Openbaar Vervoer. Dienstregelingen, 1971 - 1982. -- 1 omslag

8. Secundair- en tertiair wegenplan, 1972 - 1981. -- 1 omslag

9-(23). Vergaderingen van het college van overleg, 1970 - 1973. -- 4 omslagen

12. Commissie voor economische zaken en land- en tuinbouw, 1970 - 1973. -- 1 omslag

13. Commissie voor algemeen bestuurlijke zaken, 1970 - 1973. -- 1 omslag

14. Commissie voor verkeer, vervoer en waterwegen, 1970 - 1974. -- 1 omslag

15. Commissie voor ruimtelijke ordening en planologie, 1974. -- 1 omslag

16. Commissie voor woningbouw en woonruimteverdeling, 1970 - 1973. -- 1 omslag

17. Commissie voor financiƫn en onderwijs, 1970 - 1974. -- 1 omslag

18. Gewestvorming algemeen, 1970 - 1974. -- 1 omslag

19. Gewestvorming. Contacten met de provincies Zuid-Holland en Utrecht, 1970 - 1974. -- 1 omslag

20. Gewestvorming. Samenwerking met Rijnstreek, 1970 - 1974. -- 1 omslag

21. Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet Openbaar Lichaam Rijnmond. Bestuurlijke indeling van de Krimpenerwaard, 1973 - 1974. -- 1 omslag

22. Officiƫle gebeurtenissen. Diverse draaiboeken, 1964 - 1981. -- 1 omslag

24. Werkgroep Schooladviesdienst, 1971 - 1974. -- 1 omslag

25. Regionaal pedagogisch centrum, 1969 - 1971. -- 1 omslag

26. Onroerend-goed belastingen, 1975 - 1982. -- 1 omslag

27. Werkgroep onroerend-goed belastingen Midden Holland, 1973 - 1975. -- 1 omslag

28. Onderzoek rijk en provincie Middengebied Randstad, 1972 - 1976. -- 1 omslag

29. Structuurplan Westhoek Krimpenerwaard, 1972 - 1974. -- 1 omslag

30. Gemeentelijke structuur- en bestemmingsplannen algemeen, 1970 - 1984. -- 1 omslag

31. Structuurplan Midden Holland. Onderzoek Grontmij. N.V. De Bilt, 1975 - 1977. -- 1 omslag

32. Vegetatiebeschrijving Midden Holland. Enige aspecten van de plantengroei in het agrarische gebied in relatie tot (met) bodem en bodemgebruik, 1983. -- 1 omslag

33. Onderwijsproject natuurbehoud, 1972 - 1982. -- 1 omslag

34. Vegetatiekartering, 1976 - 1984. -- 1 omslag

35. Rapport inventarisatie natuurgebieden en landschappen, 1971 - 1982. -- 1 omslag

36. Algemeen maatschappelijk ontwikkelingsplan Midden Holland. Nota demografische ontwikkeling 1960 - 1972, 1972 - 1979. -- 1 omslag

37. Algemeen maatschappelijk ontwikkelingsplan Midden Holland. Algemeen, 1972 - 1974. -- 1 omslag

38. Algemeen maatschappelijk ontwikkelingsplan Midden Holland. Nota Voorlopige uitgangspunten en doelstellingen, 1975. -- 1 omslag

39. Vervoer gevaarlijke stoffen, 1973 - 1980. -- 1 omslag

40. Werkgroep vaststelling vredesrampenregelingen, 1974 - 1975. -- 1 omslag

41. Wet reorganisatie binnenlands bestuur. Aanbieding aan de leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1977 - 1981. -- 1 omslag

42. Reorganisatie binnenlands bestuur. Kamerstukken en krantenknipsels, 1971 - 1983. -- 1 omslag

43. Bescherming waterwingebieden, 1971 - 1981. -- 1 omslag

44. Waterverontreiniging, 1971 - 1981. -- 1 omslag

45. Waterverontreiniging. Correspondentie met het Hoogheemraadschap van Rijnland, 1978 - 1981. -- 1 omslag

46. Schoolbegeleidingsdienst Midden Holland en Rijnstreek. Jaarverslagen, informatiebladen en werkplannen, 1980 - 1984. -- 1 omslag

47. Stichting Schoolbegeleidingsdienst Midden Holland en Rijnstreek. Informatiebladen, 1975 - 1980. -- 1 omslag

48-58. Milieu, 1977 - 1981. -- 11 omslagen

59. Ruimtelijke Ordening voor Zuid-Holland. Voorbereidingsrapport Regionaal Ontwikkelingsplan, 1973. -- 1 omslag

60. Provinciale Structuurschets Zuid-Holland. Nota Ruimtelijke structuren voor Zuid-Holland, 1970 - 1971. -- 1 omslag

61. Bijeenkomsten schoolartsen Midden Holland, 1973 - 1977. -- 1 omslag

62-63. Schoolbegeleidingsdienst, 1971 - 1975. -- 2 omslagen

64. Natuurbehoud en landschapsbescherming. Werkgroep, 1971 - 1974. -- 1 omslag

65. Natuurbehoud en landschapsbescherming, 1972 - 1974. -- 1 omslag

66. Distributie Planologisch Onderzoek. Map 2, 1977 - 1982. -- 1 omslag

67. Instelling Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Overlegorgaan Gouda en omstreken, 1969 - 1972. -- 1 omslag
Goedkeuring GS 13-05-1970 nr. 474.