Tag archieven: verkiezingen

Bordesfoto’s 2002

Bordesfoto’s zijn eigenlijk bordestrapfoto’s, maar à la (of inshallah, zo u wilt).

De kledingkeuze van deze en gene daargelaten – we komen daar in de nabije toekomst op terug – is het grappig om een tweetal bordesfoto’s uit 2002 naast elkaar te leggen.
Naar men zegt gaat het om een plaatje vóór en een een plaatje ná.
Wat wil het geval? Kersverse minister van Financiën drs. J.F. (Hans) Hoogervorst heeft tussendoor een schuine mop verteld. U ziet dat onze geëerbiedigde vorstin besmuikt lacht (ze is wel wat gewend op dat gebied, met vier mannen in huis), en onze nieuwe man op BuZa, mr. J.G. (Jaap) de Hoop Scheffer, doet alle moeite om het niet uit te proesten. Premier Jan Peter B. glimlacht wat ongemakkelijk, en Johan Remkes, rood aangelopen, kijkt net iets te strak voor zich uit naar Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En zo voort, en zo verder …
We hopen wel nog eens te vernemen welke “bak” nar Hans heeft gespuid.

Vóór …

… en ná.

Fluistermethode per computer redt stemmen tellen bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017

In De Volkskrant las ik de suggestie om met een menselijke keten vanuit alle stembureaus de getelde stemmen fluisterend door te geven aan de Kiesraad.
Op die manier zou toch nog de (voorlopige) uitslag op 15 maart voor 24.00 uur beschikbaar kunnen zijn.
En zo zouden Poetins hackers op hun neus kijken; het aloude rode potlood en de menselijke stem zouden hen te slim af zijn.
Een bezwaar van deze methode werd ook genoemd: er zou wel eens een in Nederland woonachtige Rus zich onder de behulpzame vrijwilligers kunnen mengen en daardoor de goede verstaanbaarheid verstoren, met een onjuiste uitslag tot gevolg.

Het is bekend dat onze ministers en volksvertegenwoordigers een grondige afkeer hebben van het gebruik van computers op terreinen waarvoor deze uitermate geschikt zijn: snel en feilloos rekenwerk. Kortom bij verkiezingen.

Met het rode potlood op papier stemmen, hoera! Handmatig tellen daarna, geweldig!
En dan: hoe krijg je die tellingen “ongehackt” in Den Haag?
Gebruik in elk stembureau een “standalone” computer (d.w.z. los van netwerk en internet), en vul een spreadsheet met de tellingen.
Maak voor alle zekerheid wat extra backups en prints voor controle achteraf.
Verzamel in het gemeentehuis op een “standalone” computer (d.w.z. los van netwerk en internet) de uitslagen van alle stembureaus (b.v. per koerier) in een spreadsheet.
Houd in elke gemeente een geheim, eenmalig te gebruiken internetadres (URL) ter beschikking en activeer een geprepareerde eenmalige website zodra het spreadsheet met de totaaltelling van de gemeente beschikbaar is. Daarop kan alleen (kort) worden ingelogd vanuit de provinciehoofdstad. Verzamel zo per provincie de spreadsheets met tellingen.
Geef de totalen op dezelfde manier door naar Den Haag.
Kortom: de fluistermethode, maar dan met behulp van computers.

PS,
Maak van woensdag 15 maart 2017 geen gehacktdag!

Sjoemelreferendum

panamacity
Tien jaar geleden heeft een of andere malloot de meerderheid van de Tweede Kamer ervan weten te overtuigen om het gebruik van stemcomputers te verbieden. Er was een kans op het “afluisteren” (!) van stemmen in een stemhokje.
Hoe groot de kans was dat dit in de praktijk ook daadwerkelijk zou gebeuren? Naar schatting kleiner dan 1 op de miljard.
Nu mogen in Nederland via internet “handtekeningen” voor het houden van een referendum worden verzameld. De kans op het sjoemelen daarmee is oneindig veel groter. Niemand die daarover valt. Voor de volgende keer adviseer ik: sms “sjoemel” naar Jan Roos en u doneert € 3,00 aan een goed doel in Panama.