Ontsluiting geboorteakten Gouda


Omdat “Wie is wie of wat” nog niet toe is aan de ontsluiting van de geboorteakten van Gouda, maken we vast een begin: de samenvattingen van de akten van november 1811 (begin registratie burgerlijke stand) tot januari 1820. Voorts de periode 1836 – 1839.
Inmiddels tevens een index op de achternamen van de personen die in deze akten worden genoemd.

Naar de samenvattingen van de geboorteakten 1811 – 1819
Naar de samenvattingen van de geboorteakten 1836 – 1839
Naar de index op de namen van de personen die in deze geboorteakten worden genoemd

Kadaster Gouda 1832 (OAT)

Ontsluiting

De digitale ontsluiting van de oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT) van het kadaster Gouda, 1832, is in basis gereed (sectie A, B, C, D en E).
Er zijn nog controles nodig aan de hand van de eerste kadastrale legger (L), vanaf artikelnummer 201.

Sectie A (de Cingels)

Het gebied begrensd door de Jan Verzwollewetering in het noorden, de Kromme Gouwe in het westen, de Kattensingel in het zuiden en de Kleiweg in het oosten betreft de percelen A 1 t/m A 267.
Het gebied tussen Kleiweg, Karnemelksloot en Breevaart, d.w.z. Gouda-Noord ten zuiden van de Graaf Florisweg (Oude Goudse Watering) en de Kadebuurt, betreft de percelen A 268 t/m 643.
Het gebied tussen de Karnemelksloot in het noorden, de Fluwelensingel in het westen, de Hollandsche IJssel in het zuiden en de Krugerlaan in het oosten betreft de percelen A 644 t/m A 821.

Sectie B (Stads-erf)

B 1 t/m 6 is de walkant van het Regentesseplantsoen langs de Kattensingel.
B 8 de molen op de kop van de Kleiweg.
B 9 t/m 30 de Kleiweg wz tot aan de Kleiwegstraat.
B 31 t/m 49 is de Kleiwegstraat.
B 50 t/m 76 is de Nieuwehaven nz.
B 77 t/m 93 is de Vrouwevestesteeg.
B 94 t/m 159 is het vervolg van de Nieuwehaven nz.
B 160 t/m 164 is de Vuilevestesteeg (Korte Dwarsstraat).
B 165 t/m 216 is het vervolg van de Nieuwehaven nz.
B 217 t/m 224 is de bebouwing langs de Vest (Regentesseplantsoen).
B 225 t/m 227 is het Galgeveld (eind van de Lage Gouwe).
B 228 t/m 233 is het vervolg van de Nieuwehaven nz.
B 234 t/m 235 is het vervolg van het Galgeveld (eind van de Lage Gouwe).
B 236 t/m 240 is het slot van de Nieuwehaven nz.
B 241 is het water van de Nieuwehaven.
B 242 t/m 286 is de Nieuwehaven zz tussen Vuilsteeg (Lange Dwarsstraat) en Gouwe oz (Lage Gouwe).
B 287 t/m 309 is de Gouwe oz (Lage Gouwe) tussen Nieuwehaven en Turfmarkt.
B 310 t/m 343 is de Turfmarkt nz tussen Gouwe oz en Vuilsteeg (Lange Dwarsstraat).
B 344 t/m 370 is de Vuilsteeg wz.
B 371 t/m 373 is de Nieuwehaven zz vanaf de Vuilsteeg richting Kleiweg.
B 374 t/m 383 is de Vuilsteeg oz.

Naar toegang Gouda OAT»

kadaster sectie A

Erfhuisboeken Gouda 1638 – 1811

Vele jaren geleden heeft archiefmedewerker G. Schrijvers een uittreksel gemaakt uit de z.g. erfhuisboeken in het oud-rechterlijk archief van Gouda. Het betreft transcripties van de namen en sommige omschrijvingen in de “weekerfhuizen” die in deze registers zijn beschreven. De transcripties zijn nu gestandaardiseerd en digitaal toegankelijk gemaakt.

Naar de toegang »

Fiscale bron: toegang op kohier zout, zeep-, heren en redemptiegeld GOUDA beschikbaar

zzgeld

Fiscale bron uit 1680

Op een interessante fiscale bron uit 1680 – het kohier zout, zeep-, heren en redemptiegeld voor de stad GOUDA – wordt deze toegang beschikbaar gesteld.
Deze bron biedt inzicht in de vermogenspositie van inwoners, met name de “kapitalisten” en “halve kapitalisten”.
Het originele kohier is te raadplegen in het streekarchief te Gouda (oud-archief Gouda ac 1 inv.nr. 2296).

Naar de toegang »

Archiefinventarissen — klassieke weergave

Voorbeelden van klassieke archiefinventarissen

Contact en copyright

Het copyright © van de inventarissen berust bij het Streekarchief Midden-Holland (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA — tel. 0182 – 521821) E-mail: info@samh.nl
Aan de publicatie van deze inventarissen kunnen geen rechten worden ontleend.
LET OP:
– De archieven waarnaar wordt verwezen, worden beheerd door het Streekarchief Midden-Holland te Gouda.
– Als in de inventarissen wordt gesproken van “onze website” e.d., wordt de bovenstaande website bedoeld.
Sommige van de archieven waarop deze inventarissen betrekking hebben, zijn tijdelijk elders geplaatst.
Ze zijn tot nader order niet raadpleegbaar.
– De inventarissen geven in veel gevallen de stand van zaken weer per 1-1-2009. Sindsdien kan er het een en ander nogal zijn gewijzigd en/of aangevuld!

Zoeken

U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven om in een inventaris te zoeken.

Gemeenten / rubrieken

Kies een inventaris en klik op de link:

MIDDEN-HOLLAND / ALGEMEEN

Genealogische bronnen Midden-Holland (overzicht DTB, register burgerlijke stand, bevolkingsregisters, enz.)
Collectie oorlogsdocumentatie (documenten uit of betreffende de tweede wereldoorlog)
Affiches uit de collectie oorlogsdocumentatie (tweede wereldoorlog)
Collectie varia, 15e eeuw – ca. 2000
Collectie Kemper (16e – 19e eeuw) (gedeelte)
BB-kring Zuid-Holland d (Gouda en regio) 1949-1986
Ned. Rode Kruis, afdeling Gouda e.o., 1873-1995
Humanitas, afdeling Midden-Holland, 1985-1998
Familie Metz / Breugem 1809-1921


BERGAMBACHT

Algemeen, politiek

Heren van Bergambacht, ‘s-Heeraartsberg en Ammerstol 1512-1904
Voormalige gemeente ZUIDBROEK 1518, 1583-1811 en 1817-1857
Secretarie-archief 1940-1984

Openbare werken, bouwtoezicht

Bouwvergunningen 1904-1984

Bevolking

Bevolkingsregistratie 1839, 1846 – 1937


GOUDA

1. Algemeen, politiek

Stadsbestuur (oud archief) tot 1815
Secretarie-archief 1816-1920 (gedeelte)
Secretarie-archief 1921-1945 (dossierarchief)
Secretarie-archief 1946-1975 (dossierarchief)
CDA afd. Gouda 1978-1995
Werkgroep De Kritiese Siroopwafel 1974-1979

2. Juridische zaken, notariaat

Oud-rechterlijk archief tot 1811
Notariskantoor De Waard & Wagener en voorgangers

3. Bevolking, verkiezingen

Doop-, trouw- en begraafboeken 1574-1811 en gaardersregisters 1695-1811

5. Openbare werken, bouwtoezicht, verkeer en vervoer

Dienst gemeentewerken — serie bestekken 1891-1970

7. Economische zaken, nutsbedrijven

Aannemingsbedrijf Bokhoven Gouda B.V. 1877-1966
Uitgeverij G.B. van Goor Zn. 1845-1930
Kaarsenfabriek Gouda-Apollo / Unichema 1845-1930

8. Sociale zorg, vakorganisaties

Weeskamer 1553-1858
NVV (later: FNV) afd. Gouda 1907-1985

9. Gezondheidszorg, huisvesting, milieu

Kon. Ned. Mij. v Geneeskunst 1888-1970

10. Openbare orde en veiligheid

Ortskommandantur te Gouda (1940-1945)

11. Onderwijs

Stichting R.K. Schoolbestuur 1855-1975
Openbare kleuterschool De Zonnebloem 1941-1984

12. Godsdienst

Archief van de parochie St. Jan de Doper (St.-Janskerk) vóór de reformatie 1315 – 1573
Kerkmeesters St.-Janskerk 1572-1820
Oud-katholieke parochie St.Jan Baptist 1608-1992

13. Cultuur, sport, recreatie

Vereniging Behoud Stadsschoon 1979-1987
Sociëteit Ons Genoegen 1863-1974

14. Families, personen

Familie Van den Kerckhoven van Groenendijk 1606-1870
Familie Noothoven van Goor (1754) 1808-1907


HAASTRECHT

Doop-, trouw- en begraafboeken 1658-1812
Gereformeerde kerk 1882-1982


KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Secretarie-archief 1930-1979
Weeskamer 1596, 1779-1808
Hinderwetvergunningen 1877-1927


LEKKERKERK

Archieven van notarissen 1800-1839


MOORDRECHT

Hervormde gemeente Bethel 1930-1983
R.k. parochie H. Johannes’ Onthoofding


NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

Secretarie-archief 1929-1975 (dossierarchief)
Hervormde gemeente 1668-1958


SCHOONHOVEN

Oud archief 1271-1813
Secretarie-archief 1813-1933


WADDINXVEEN

Weeskamers 1540-1810
Hinderwetvergunningen 1916-1935

ZEVENHUIZEN

Oud-archief (ged.) 1554-1813