2020 wordt het jaar van de wolf

De Verenigde Naties overwegen om volgend jaar (2020) uit te roepen tot het Jaar van de Wolf / Year of the Wolf / Année du Loup / Jahr des Wolfes / Año del Lobo / Anno di Lupo.
De Europese Commissie is al een stuk verder, en is bezig om de lidstaten ter zake te instrueren – uiteraard met uitzondering van Engeland (excuus: het Verenigd Koninkrijk), waar men de wolf uitsluitend in schaapskleren tegenkomt.

wolfhead wolf27 wolvenrdl

Volgens De Gelderlander van 26 januari is Wolvin GW998f (let vooral op de “f” aan het eind, en de “GW” = “gemene wolf” aan het begin) nu woonachtig op de Veluwe. Gelukkig zit daar de machtig prachtige IJssel tussen, denken wij dan.
Niet voor niets heeft men in de 19e eeuw ervoor gezorgd dat Nederland wolvenvrij werd.

Inmiddels is de strijd losgebrand om de titel “Dominus luporum” (heer der wolven). Naar verluidt gooit een zekere Menno X hoge ogen om de felbegeerde titel te bemachtigen.
Ook bij de aanstaande provinciale statenverkiezingen is de wolf een gewild onderdeel van de verkiezingspropaganda. Vooral in de provincies waar hij / zij nog niet voorkomt, zoals in Zeeland. De SGP schijnt daar al om het openen van de Oosterscheldekering voor zwemlustuge wolven gevraagd te hebben.

En wij maar denken dat elk mens elk ander mens reeds wolf genoeg was …

Nieuwe onderafdeling DWDD

wolf (Canis lupus)
Naar verluidt heeft de grauwe werkgroep De Wolf Draait Door (DWDD) de minister van mediazaken (A. Slob) verzocht om een plekje in de tv-ether.
Dat zou dan bijvoorbeeld ten koste kunnen gaan van de “oude l….nzender” Omroep MAX, die met opzet uitsluitend slaapverwekkende programma’s zou tonen.
Tegelijkertijd doet een persbericht de ronde, dat de werkgroep een onderafdeling heeft opgericht, geheten Dotan De Wolf (DDW).
Het is te hopen dat deze afkortingen niet tot nog grotere verwarring in medialand zullen leiden.

Inmiddels is in een eerste reactie van het Wolven Bevrijdings Front (WBF) sprake van een tegenactie, en wel een inzameling voor het oprichten van een standbeeld van de authentieke Turkse grijze wolf op het Binnenhof. Ja, zover reikt de arm van vriendje E inmiddels wel.