Volkstelling 1829 en 1839 in de Krimpenerwaard

In december 1829 en vervolgens in december 1839 werd in Nederland in elke gemeente een volkstelling georganiseerd. De inwoners van een gemeente werden per huishouden in een vaste volgorde geregistreerd. In de steden betekende dat in volgorde van de wijken, in de dorpen doorgaans in volgorde van de huisnummers. (Waar vaak meerdere huishoudens per huis woonden, zijn de huishoudens niet altijd goed van elkaar te onderscheiden.) Per huishouden was de officiële volgorde: hoofd (in principe de getrouwde man, maar eventueel de weduwe of een ongetrouwde man), echtgenote, jongens en meisjes en eventueel inwonende personen (eerst mannen, dan vrouwen).
Behalve de burgerlijke staat (hetrouw, weduwe / weduwnaar, ongetrouwd), werden ook de leeftijd, het beroep, de geboorteplaats en de religie genoteerd.
In de Krimpenerwaard in deze periode worden geen mensen “zonder religie” opgetekend.
Doordat gezinnen bij elkaar staan, biedt dit voor genealogisch onderzoek aardige aanvullende gegevens. Houd er rekening mee dat de nauwkeurigheid van de gegevens soms te wensen overlaat, bijvoorbeeld voor wat betreft de precieze spelling van voor- en achternamen en de exacte leeftijden.

De afzonderlijke registers zijn via onderstaande tabel te raadplegen.

Tevens is een verzamelindex toegevoegd op de namen die in deze registers voorkomen: Naar de verzamelindex

18291839
AmmerstolNaar de toegang
BergambachtNaar de toegang
BerkenwoudeNaar de toegang
HaastrechtNaar de toegang
Krimpen aan de LekNaar de toegang
Krimpen aan den IJsselNaar de toegang
Ouderkerk aan den IJsselNaar de toegang
StolwijkNaar de toegang
StormpolderNaar de toegang
VlietNaar de toegang
VlistNaar de toegang

KRIMPENERWAARD: nadere toegangen (indices, klappers, uittreksels)

 

Krimpenerwaard

Boedelbeschrijvingen, 1581-1811 Aantekeningen van C.C.J. Lans betreffende personen en families uit de Krimpenerwaard, met nadruk op Ouderkerk a/d IJssel, 16e en 17e eeuw Aantekeningen van C.C.J. Lans betreffende personen en families uit de Krimpenerwaard, met nadruk op Ouderkerk a/d IJssel, na 1700 Verzamelindex op achternamen in de volkstellingsregisters van 1829 en van 1839 in diverse dorpen

Ammerstol

Hervormd doopboek 1740-1811 Gaarder begraven en opvolger, 1780-1811 Huwelijksakten 1811, 1818 – 1922 Volkstelling 1829 Volkstelling 1839 Kadaster: oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT) 1832 Weeskamer: toegang op de inventarisnummers 1580-1808

Bergambacht

Aantekeningen van C.C.J. Lans (17e eeuw) Geboorteakten 1811 – 1866 Volkstelling 1839

Berkenwoude

Geregistreerde huwelijken in de periode 1675-1811 Volkstelling 1829 Bevolkingsregister 1850-1860

Gouderak

Begraafboek 1658-1694 (DTB 7). Notariële akten 1779-1780.

Haastrecht

Gaarder begraven 1695-1805 / 1811 Volkstellingsregister 1830 (wijken A t/m G)

Krimpen aan den IJssel

Volkstelling 1829 Kadaster: oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT) 1832

Krimpen aan de Lek

Gaarder begraven 1695-1805 (1807) Volkstelling 1839 (bijgehouden tot ca. 1849)

Lekkerkerk

Kadaster: oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT) 1832 LET OP: artikelnr. 21 ontbreekt; invoer beperkt tot de artikelnrs. 1 t/m 231 (namen A – P).

Ouderkerk aan den IJssel

Transport- en hypotheekakten oud-rechterlijk archief 1638-1720 (samenstelling: C.C.J. Lans) Aantekeningen van C.C.J. Lans betreffende personen en families uit de Krimpenerwaard, met nadruk op Ouderkerk a/d IJssel, 16e en 17e eeuw Volkstelling 1829

Schoonhoven

Gaarder begraven 1735-1806 Huwelijksakten 1812-1850 Volkstelling 1829/1830 Overlijdensakten 1830-1835 Index op achternamen in de bovengenoemde uittreksels Kadaster: oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT) 1832.

Stolwijk

Analyses van akten uit het oud-rechterlijk archief 1653-1718 Begraafboeken Nederduits-gereformeerde gemeente 1666-1678, 1689-1699 Volkstelling 1839

Vlist

Volkstelling 1829 Volkstelling 1839

Inventarissen: Krimpenerwaard

Ammerstol


Bergambacht

 • Heren van Bergambacht, ‘s-Heeraartsberg en Ammerstol 1512-1904
 • Voormalige gemeente ZUIDBROEK 1518, 1583-1811 en 1817-1857
 • Secretarie-archief 1940-1984
 • Bouwvergunningen 1904-1984
 • Bevolkingsregistratie 1839, 1846 – 1937

 • Berkenwoude

 • Oud-archief
 • Oud-rechterlijk archief 1569-1811
 • Secretarie-archief 1813-1929

 • Gouderak


  Haastrecht


  Krimpen aan de Lek


  Krimpen aan den IJssel


  Lekkerkerk


  Ouderkerk aan den IJssel


  Schoonhoven


  Stolwijk

  Vlist

  Publicaties en aantekeningen lokale / regionale geschiedenis

  West-Friesland

  Aantekeningen uit de Hoornsche Courant en de Enkhuizer Courant van 1877, met name betreffende West-Friesland.
  Artikelen in het Weekblad voor Westfriesland, over onderwerpen uit de geschiedenis van Hoorn, 1977. Met een ongepubliceerd artikel.
  Demografische gegevens over de Hoornse bevolking in de periode 1865-1899.
  Artikelen van H.W. Saaltink, medewerker Westfries Museum, over onderwerpen uit de geschiedenis van Hoorn, ca. 1978-1979.

  Gouda

  Gouda in de middeleeuwen, door M. Frank en R.A.M. ter Bogt (1984)
  De reorganisatie van het Van Iterson-ziekenhuis, 1918-1919

  Krimpenerwaard

  Enkele artikelen van de hand van C.R. Schoute, archivaris van het streekarchief Krimpenerwaard van 1973 tot 1999
  De weren van Bergambacht en ‘s-Heeraartsberg.
  De ontginning van de Krimpenerwaard en de dijken voor 1430 : voordracht voor het algemeen bestuur op 31 mei 1994.
  De hoge rechtsgebieden in de Krimpenerwaard.
  Het baljuwschap van Schoonhoven, 1322-1806.
  Dijken en dijkrecht van de Krimpenerwaard vóór 1430.

  Archiefinventarissen — klassieke weergave

  Voorbeelden van klassieke archiefinventarissen

  Midden-Holland / algemeen
  Gouda
  Krimpenerwaard
  Zuidplas

  Contact en copyright

  Het copyright © van de inventarissen berust bij het Streekarchief Midden-Holland
  (Klein Amerika 20, 2806 CA GOUDA — tel. 0182 – 521821)
  E-mail: info@samh.nl
  Aan de publicatie van deze inventarissen kunnen geen rechten worden ontleend.
  LET OP:
  – De archieven waarnaar wordt verwezen, worden beheerd door het Streekarchief Midden-Holland te Gouda.
  – Als in de inventarissen wordt gesproken van “onze website” e.d., wordt de bovenstaande website bedoeld.
  Sommige van de archieven waarop deze inventarissen betrekking hebben, zijn tijdelijk elders geplaatst. Ze zijn tot nader order niet raadpleegbaar.
  – De inventarissen geven in veel gevallen de stand van zaken weer per 1-1-2009.
  Sindsdien kan er het een en ander nogal zijn gewijzigd en/of aangevuld!

  Zoeken

  U kunt via de zoekfunctie van de browser een zoekwoord opgeven om in een inventaris te zoeken.