Tag archieven: Antillen

Sint Maarten (Antillen) en het slavernijverleden

In het Nationaal Archief worden belangrijke registraties bewaard. Toen de wet op de afschaffing van de slavernij in augustus 1862 werd vastgesteld, werd de vergoeding van de slavenhouders (“eigenaars”) vastgesteld. Zij raakten immers door overheidshandelen hun “eigendommen” kwijt.

De slavenhouders in de Nederlandse koloniën in West-Indië (Suriname en de Antilliaanse eilanden Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, St. Eustatius en St. Maarten) moesten opgave van hun slaven doen. Deze zijn voor Sint Maarten grotendeels, bewaard gebleven. Helaas is de daarop vervaardigde toegang erg op elke individuele persoon gericht. De context – zoals de hoeveelheid slaven van verschillende eigenaren, de herkomst van de eigenaren, e.d. – raakt daardoor wat uit het zicht.

Schouten1830
Diorama van een du, dansfeest op de plantage, Gerrit Schouten, 1830. (bron: Rijksmuseum Amsterdam)

Er is een begin gemaakt met een andere manier van toegankelijkmaking van dit materiaal voor zover het Sint Maarten (Nederlands gedeelte) betreft. (In de Franse koloniën, dus ook in het Franse deel van het eiland, was de slavernij al in 1848 afgeschaft.) Aan de te vervaardigen lijst (in nummervolgorde van de “borderellen” (d.w.z. ongeveer alfabetisch per slavenhouder) zullen indices op (o.a. voor)namen worden toegevoegd, omdat veel slaven alleen onder hun (nieuwe) voornaam bekend waren. Tevens zal aandacht worden besteed aan de bijlagen die soms bij een dossier zijn aangetroffen.

(De correcte bronvermelding en link naar de scans zal nog worden toegevoegd.)