Sint Maarten (Antillen) — ontsluiting akten van de burgerlijke stand

Er is een begin gemaakt met de ontsluiting van de overlijdensakten van het Cara├»bische eiland Sint Maarten (Nederlands gedeelte). Het betreft nu de periode 1909 – 1930.
Naar de toegang

Inmiddels is de ontsluiting van de geboorteakten uit 1862 t/m 1883, de huwelijksakten uit 1862 t/m 1883 en de overlijdensakten 1862 t/m 1883 van het Franse deel van Sint Maarten (Saint-Martin) gereed.
Naar de toegang

De verwevenheid van het Nederlandse en het Franse deel van het eiland is erg groot. Bovendien is er ook veel familieverwantschap tussen beide gedeelten. Daarom betreft de ontsluiting zowel het Nederlandse als het Franse deel.

Op alle bronnen is inmiddels een verzamelindex vervaardigd. Naar de verzamelindex

Tevens is een begin gemaakt met het verzamelen van statistische gegevens. Naar de statistieken